Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Nederlands Vertaald Salaat / Gebed

Dovnload 53.77 Kb.

Nederlands Vertaald Salaat / GebedDatum13.11.2017
Grootte53.77 Kb.

Dovnload 53.77 Kb.


Nederlands Vertaald

Salaat / Gebed

Het gebed
Het gebed is als het ware een gesprek met Allah, jouw Schepper!

Een band met Allah die de gelovige verplicht moet onderhouden.

Het is na de geloofsovertuigenis, de 2e pilaar van de Islam.

Tijdens het gebed verheerlijk je Allah d.m.v. je Quraanrecitatie en je smeekbeden. 

Het gebed kent vele gunsten en brengt je nader tot Allah Azza wa Djal.

D.m.v. het gebed bedank je hem als het ware voor alle gunsten die hij jou heeft gegeven.

Het gebed beschermt je tegen het kwaad en onzedelijkheid en is goed voor je eigen gezondheid enz.

De meeste van ons verrichten het gebed El- Hamdoelillah.

De vraag alleen is, verrichten wij het gebed zoals de profeet (Salallahu Alayhi wa Salaam) (vrede zij met hem) heeft verricht?

Het belang van het gebed wordt ons duidelijk in het feit dat we op de Dag des Oordeels allereerst ondervraagd zullen worden over het gebed.

De Profeet (Salallahu Alayhi wa Salaam) (vrede zij met hem) zei: “De eerste van zijn daden waarover de dienaar op de Dag des Oordeels rekenschap gevraagd zal worden, is zijn salah.

Wanneer die in orde bevonden wordt, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde bevonden wordt, is hij geruïneerd en verloren.

Wanneer hij tekort schiet met betrekking tot zijn verplichte gebeden, zal de Heer zeggen: “Bekijk of er bij de vrijwillige handelingen van Mijn dienaar iets is dat de tekortkomingen in zijn verplichte gebeden compenseert.” Vervolgens worden al zijn (verplichte) handelingen zo bekeken.”

(At-Tirmidhi).De Soetrah

Voordat je begint met het gebed, moet je iets vóór je plaatsen.

Vóór de plaats waarop je met het voorhoofd op de grond zal komen (in de ‘sadjdah’-houding).

Zo’n voorwerp heet ‘Soetrah’ en wordt gebruikt wanneer je alleen bidt.

Iemand anders die dan vóór je langs wil lopen, kan dat, als hij maar aan de buitenkant van de Soetrah blijft. 
Als je in een groep bidt, dan is de Imaam (voorganger in het gebed) je Soetrah.

De Imaam hoort dan wel een eigen Soetrah vóór zich te hebben.

De Qiblah
Als je gaat bidden moet je, waar je je ook maar bevindt, richten naar de Kabah.

De Kabah is het zwart beklede vierkante gebouw in de gewijde moskee van Mekka, in Saoedi-Arabië.

In Nederland richt je ongeveer naar het zuidoosten).

De richting naar de qiblah is een uiterst belangrijke voorwaarde bij het bidden.

Als je je echter op een plaats bevindt, zoals een woestijn, jungle of een onbekende stad en je kent er de richting van de qiblah niet, dan moet je best doen om de juiste richting te vragen aan anderen.

Wanneer dit ook onmogelijk is, kies dan met je gezond verstand de richting waarvan je denkt dat het de qiblah is en Allah zal, als Hij wil, je gebed aanvaarden.


Het is belangrijk dat je (voor de aanvang van het gebed) de richting van de qiblah aanneemt, maar het is geen probleem wanneer de richting tijdens het gebed verandert, zoals gebeurt wanneer je op een schip, in een trein of in een vliegtuig bidt.
Tegenwoordig bestaan er kompassen die speciaal zijn gemaakt om de richting van de qiblah aan te geven. Dit is een handig middel wanneer je op een vreemde plek of in het vliegtuig bevindt.

De intentie


Nadat je in de richting van de qiblah bent gaan staan, maak je de ‘nijjah’ (intentie). Je maakt de intentie in je gedachten: je neemt je dus voor dat je een bepaald verplicht, Soennah of nafl-gebed gaat bidden.

Je mag de nijjah nooit hardop zeggen, want de Profeet Mohammed Salallahu Alayhi wa Salaam (v.z.m.h.) heeft dat nooit gedaan en heeft dat ook niet goedgekeurd.Geeuwen tijdens het gebed
Abu Hurayrah overleverde dat de Profeet (Salallahu Alayhi wa Salaam) zei: “Geeuwen is van de Shaytaan.

Als een van jullie de drang voelt om te geeuwen, laat het hem dan zoveel mogelijk weerstaan, want wanneer een van jullie ‘Ha’ zegt (geluid maakt wanneer men geeuwt), dan lacht de Shaytaan.”

(Al-Bukhaarie)
Abu Hurayrah overleverde dat de Profeet (Salallahu Alayhi wa Salaam) zei: “Allah houdt van de daad van niezen en hij heeft afkeer van geeuwen.

Als een van jullie niest en Allah prijst, dan is het een plicht voor elke moslim die hem hoort om “Yarhamak Allah” te zeggen (Moge Allah jou genadig zijn).

Wat betreft geeuwen, het komt van Shaytaan, dus als een van jullie de drang voelt om te geeuwen, laat hem er dan zoveel mogelijk als hij kan weerstand tegen bieden.

Want als een van jullie geeuwt, lacht de Shaytaan hem uit.”

(Al-Bukhaarie, Fath,)
Abu Hurayrah overleverde dat de Boodschapper van Allah (Salallahu Alayhi wa Salaam) zei: “Geeuwen is van Shaytaan, dus als een van jullie de drang voelt om te geeuwen, laat het hem dan zo veel als mogelijk weerstaan.” (Muslim)

Abu Hurayrah overleverde dat de Boodschapper van Allah (Salallahu Alayhi wa Salaam) zei: “Niezen is van Allah en geeuwen is van Shaytaan.

Wanneer een van jullie geeuwt, laat hem dan zijn hand voor zijn mond doen.

Als hij zegt ‘ah, ah!’ (geluid maakt wanneer hij geeuwt), dan lacht de Shaytaan van binnen in hem.” ‘Abu ‘Eesa zei: dit is een saheeh hasan Hadith.

(Sunan At-Tirmidhi, geclassificeerd als hasan door Al-Albaani in Saheeh Al-Jaami)

Abu Hurayrah overleverde dat de Boodschapper van Allah (Salallahu Alayhi wa Salaam) zei: “Allah houdt van niezen en heeft afkeer van geeuwen.

Wanneer een van jullie niest en “Al-hamdoelillah’ zegt, is het een verplichting voor iedereen die hem hoort om ‘Yarhamak Allah” te zeggen.

Wat betreft geeuwen, wanneer een van jullie de drang voelt om te geeuwen, laat hem dan zo veel mogelijk weerstand bieden, en zeg niet ‘Hah, hah’ (maak geen geluid wanneer je geeuwt) want dit is van Shaytaan en hij lacht erom.” Abu ‘Eesa zei: Dit is een Saheeh Hadith.

(Sunan At-Tirmidhi)
Abu Sa’eed al-Khudri overleverde dat de Boodschapper van Allah (Salallahu Alayhi wa Salaam) zei: “Als een van jullie geeuwt, laat hem dan zijn mond bedekken zodat de Shaytaan niet naar binnen kan.”

(Abu Dawud)

Abu Sa’eed al-Khudri overleverde dat de Boodschapper van Allah (Salallahu Alayhi wa Salaam) zei: “Als een van jullie de drang voelt om te geeuwen, laat hem dan zoveel als mogelijk weerstand bieden, zodat de Shaytaan zijn mond niet binnen kan gaan.” (Imaam Ahmad)

Volgens een andere overlevering ook verhaald door Imam Ahmad, gaat Shaytaan bij de mens naar binnen wanneer hij geeuwt. (Saheeh Al-Jaami’, 426)


Van de overleveringen die hierboven geciteerd zijn, kunnen we het volgende samenvatten:

1.  De Shaytaan fluistert de mens in om te geeuwen, wat indicatief is voor luiheid en sloomheid.


2. De Shaytaan gaat bij de persoon die geeuwt naar binnen.


3. De Shaytaan lacht mensen uit en maakt hen belachelijk om hun lelijke verschijning wanneer ze in die staat zijn.Hadith over het gebed
De Boodschapper van Allah, Salallahu Alayhi wa Salaam vertelde ons in een authentieke Hadith: 'Het eerste waar de mensen verantwoording over af moeten leggen op de Dag des Oordeels is het gebed, Allah zal tegen Zijn engelen zeggen: (ook al weet Hij dit natuurlijk al) 'Onderzoek het gebed van mijn dienaren.

Waren ze (zijn gebeden) compleet of niet?' Als ze compleet (in orde) zijn, zullen ze opgeschreven worden als compleet.

Als ze niet volledig zijn zal Allah zeggen: 'Onderzoek of mijn dienaar vrijwillige gebeden heeft verricht.

Als de persoon deze heeft verricht zal Allah zeggen: 'Vul het tekort bij de verplichte gebeden aan met de vrijwillige gebeden.' Vervolgens zullen zijn andere daden op dezelfde manier worden afgehandeld.'

(Imam Ahmad, Abu Dawud, An Nisa'i & Al Hakim)
 
Ibn Mas'ud vertelde: 'Ik vroeg de Boodschapper van Allah, Salallahu Alayhi wa Salaam: 'Wat is de beste daad?' Hij Salallahu Alayhi wa Salaam antwoordde: 'As Salat verrichten op de vastgestelde tijden.' Ik vroeg: 'Wat daarna?' Hij Salallahu Alayhi wa Salaam antwoordde: 'Goed zijn voor de ouders.' Ik vroeg: 'En wat daarna?' Hij Salallahu Alayhi wa Salaam antwoordde: 'Strijden (Jihad) op Allah's Weg.' ' (Bukhari & Muslim)

Ibn 'Umar overleverde: 'De Boodschapper van Allah Salallahu Alayhi wa Salaam zei: 'De Islam kent 5 zuilen:


1. Getuigen dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is (Shahada)
2. Het gebed verrichten (As Salat)
3. Het vasten in de Ramadan (As Sawm)
4. De betaling van de Zakaat ( 'armenbelasting' )
5. De Hajj '
(Bukhari & Muslim)

In deze Hadith lezen wij dus dat de Islam wordt vergeleken met een gebouw dat rust op 5 zuilen (pilaren).

Een gebouw stort in wanneer je één van de zuilen weghaalt.

Zo stort ook de Islam van een moslim in als hij één van de bovengenoemde zaken verwaarloost.

Elke persoon die één van de bovenstaande verplichtingen ontkent is een ongelovige (kafir), en de persoon die één van hen verwaarloost uit onachtzaamheid of doordat hij er te weinig aandacht aan besteedt is een zondige moslim en volgens andere geleerden is deze persoon niet eens meer moslim.
 
Buraidah vertelde dat de Boodschapper van Allah, Salallahu Alayhi wa Salaam zei: 'Het gene dat het verschil maakt tussen ons en de ongelovigen en hypocrieten is het verrichten van de Salat.

Hij die het (de Salat) verlaat, wordt een ongelovige (kafir).


 
 

Manieren om Fajr op tijd te bidden.
Ten eerste: Vroeg slapen
Aangezien de Profeet (Salallahu Alayhi wa Salaam) er afkeer van had om voor ‘Ishaa het (nacht) gebed te gaan slapen en hij er afkeer van had om erna te praten
(verhaald door Al-Bukhaarie)
Al-Bukhaarie wijdde ook een hoofdstuk aan het nachtelijke praten na Ishaa’ waar afkeer over is.
Bovendien, Al-Hafizh ibn Hajar zei: Nachtelijk praten in deze classificatie wordt bedoelt met dat wat toegestaan is aangezien dat wat Muharam (verboden is) wordt niet alleen na het Ishaa’ gebed als afkeurenswaardig gezien, aangezien het altijd verboden is.

Ten tweede: Maak een oprechte intentie en oprechte vastberadenheid wanneer je gaat slapen
Allah (Verheven zij Hij) zegt: “En wie het Hiernamaals wenst en er meet een redelijke inzet naar streeft, en hij is gelovig; hij (behoort) tot degenen van wie hun streven wordt beloond.” (Al-Israa’; 19)


Derde: Blijf in een staat van zuiverheid en reciteer Adhkar (invocaties en herinneringen die op bepaalde momenten op een regelmatige basis gezegd worden) voordat je gaat slapen.
Het wordt vermeld in de twee Sahih (authentieke) boeken van Hadith (dwz. al-Bukhari en Muslim) dat de Profeet (Salallahu Alayhi wa Salaam) zei: “Wanneer je naar bed gaat, verricht Wudu’(wassing) zoals voor het gebed, ga dan liggen op je rechter zij, en zeg dan: ‘Allaahummah aslamtu nafsi ilayk, wa wajahtu wajhi ilayk, wa fawwadtu amri ilayk, wa alja’tu zhahri ilayk, raghbatan wa rahbatan ilayk, la malja’a wa la manja minka illa ilayk. Aamantu bi kitabik alladhi anzalt, wa bi nabiyyik alladhi arsalt.

Betekenis:
“O Allah, ik onderwerp mezelf aan U, ik keer mijn gezicht naar U, ik vertrouw mijn zaken aan U toe en ik vertrouw volledig op U, uit vrees en hoop op U.

Er is geen toevlucht of bescherming van U behalve bij U.

Ik geloof in Uw Boek dat U heeft geopenbaard en in Uw Profeet die U heeft gestuurd.”
Als je in diezelfde nacht sterft, dan zul je overleden zijn met Fitrah (de ware religie, dwz. de Islam), en laat het deze de laatste woorden zijn die je zegt.”
 
Vierde: Doe Dhikr wanneer je wakker wordt.
Het wordt vermeld in de twee Sahih boeken van Hadith dat de Profeet (Salallahu Alayhi wa Salaam) zei: “De Shaytaan maakt drie knopen in de nek van ieder van jullie wanneer hij gaat slapen, terwijl hij de plek van elke knoop streelt zegt hij: “Je hebt een lange nacht voor je, dus slaap.

”Dus, als hij wakker wordt en Allah herinnert, wordt een knoop losgemaakt, en als hij Wudu verricht, wordt de tweede knoop los gemaakt.

En wanneer hij het gebed verricht, worden alle knopen los gemaakt, dan begint hij de dag vol energie en in een goede bui.

Anders begint hij de dag met een slecht humeur en voelt hij zich lui.
Vijfde: Zoek de hulp van je familie en rechtschapen vrienden om Qiyam te verrichten (vrijwillige nacht gebed)
Allah (verheven zij Hij) zegt: Ondersteunt elkaar bij het goede en Taqwa. En steun elkaar niet bij zonde en overtreding (Al-Ma’idah: 2), 

Hij (geprezen en Verheven zij Hij) zegt ook: En beveel jouw familie de Salaat te verrichten en volhard daarin.

Wij vragen van jou geen voorziening (te geven).

Wij geven jou voorziening. Het goede einde is voor degene die (Allah) vreest.Zes: Gebruik een wekker

Zeven: Vermijd het om te veel te eten voordat je gaat slapen.


Acht: Wordt energiek wakker

Negen: Zoek de hulp van Allah door gedurende de dag daden van gehoorzaamheid te doen (degene die zijn dag juist maakt, Allah zal zijn nacht goed maken)

Abu Sulayman Al-Darany zei:


Wie het overdag goed doet, zal beloond worden gedurende zijn nacht, en wie het gedurende zijn nacht goed doet; zal beloond worden gedurende zijn dag.

Keer je daarom tot dua (smeekgebed), smeken, en oprechte toevlucht tot Allah (Verheven zij Hij) samen met deze praktische middelen en je zal je doel insha’Allah bereiken


We dienen te streven naar ihsaan, perfectie van aanbidding, uitmuntendheid in het geloof.

De profeet (Salallahu Alayhi wa Salaam) zei over ihsaan:

Dit is dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet, en hoewel je Hem niet ziet, Hij ziet jou zeker wel.”

(Muslim)Moge Allah het van ons accepteren, en de weg verlichten naar de Djennah El –Firdauws

  • “De eerste van zijn daden waarover de dienaar op de Dag des Oordeels rekenschap gevraagd zal worden, is zijn salah.
  • “Geeuwen is van de Shaytaan.
  • “Allah houdt van de daad van niezen en hij heeft afkeer van geeuwen.
  • Dit is dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet, en hoewel je Hem niet ziet, Hij ziet jou zeker wel.”

  • Dovnload 53.77 Kb.