Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel Poelaertplein 1 / Regentschapstraat 63, 1000 Brussel

Dovnload 51.59 Kb.

Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel Poelaertplein 1 / Regentschapstraat 63, 1000 BrusselDatum05.12.2018
Grootte51.59 Kb.

Dovnload 51.59 Kb.


PERSBERICHT
Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel
Poelaertplein 1 / Regentschapstraat 63, 1000 Brussel

02/519 84 68 - www.baliebrussel.be_____________________________________________________________________________________________


EMBARGO : 20 juni, 15.00u
Vlaamse advocaten Brussel kiezen

Hugo Vandenberghe als nieuwe Stafhouder

Brussel, 20 juni 2012. Advocaat en ere-senator Hugo Vandenberghe werd vandaag verkozen tot Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel.
Bij zijn verkiezing legde Vandenberghe vooral de nadruk op de nood aan een statuut en honorering die de kwaliteit van en het economisch overleven voor de advocaat garanderen. “De economisch financiële crisis laat zich steeds meer voelen waardoor de advocatuur in zwaar weer terecht komt. De Orde kan daar niet blind voor zijn. De advocaat moet kunnen rekenen op een statuut en een honorering die de onafhankelijkheid, de geloofwaardigheid en de integriteit van de advocaat waarborgen”, aldus de nieuwe stafhouder.
Tijdens zijn tweejarig mandaat wil Vandenberghe voorts vooral aandacht vragen voor de toegang tot en de financiering van de kosteloze juridische bijstand, de plaats van Brussel als balie van de hoofdstad van Europa en de invulling van het gerechtelijk kader van de Nederlandstalige rechtbank na de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel.
Einde persbericht

Voor meer informatie:
Meester Vandenberghe is graag bereid tot verdere toelichting bij de doelstellingen en aandachtspunten van zijn mandaat.
Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken via Koen Van den Broeck, nr. 0497/31 51 47.


CV Hugo Vandenberghe


 • Geboren te Kortrijk op 28 maart 1942

 • Doctor in de Rechten KUL 1966 en Licentiaat in het Notariaat

 • Geaggregeerde voor het universitair hoger onderwijs (1970)

 • Advocaat aan de balie te Brussel sedert 1971

 • Docent aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de K.U. Leuven (1971), hoogleraar (1975), gewoon hoogleraar (1978),  buitengewoon hoogleraar (1987)

 • Lid van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht van België (1977-1981)

 • Lid van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens te Straatsburg (1984-1990)

 • Senator (1991-2010), waaronder Voorzitter van de Commissie voor Justitie en Ondervoorzitter van de Belgische Senaat. Hoofdindiener van 34 wetsvoorstellen die als wet werden goedgekeurd.

 • Lid van de Raad van de Nederlandse Orde van Vlaamse Advocaten te Brussel (Noab) (2011)De Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (NOAB) groepeert de Nederlandstalige advocaten uit het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

De NOAB telt zo’n 2.900 advocaten.De NOAB waakt over de onafhankelijkheid en de deontologie van de advocatuur en organiseert de stage. De NOAB is verantwoordelijk voor de organisatie van het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) en voor het Vormingsinstituut voor Advocaten (VIA-NOAB)

 • EMBARGO : 20 juni, 15.00u Vlaamse advocaten Brussel kiezen Hugo Vandenberghe als nieuwe Stafhouder
 • Einde persbericht

 • Dovnload 51.59 Kb.