Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Nederlandse vereniging van spiritualisten

Dovnload 2.07 Mb.

Nederlandse vereniging van spiritualistenPagina13/14
Datum28.10.2017
Grootte2.07 Mb.

Dovnload 2.07 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

EEN STEEN PERSOON
Velen van ons nemen wel eens eens stenen mee van vakantie. Het is soms moeilijk om ze te laten liggen, gladde of gekleurde of mooi getekende stenen. Je legt ze in de tuin, in een plantenbak of op tafel, en je herinnert je misschien waar je ze hebt opgeraapt.

In het Sjamanistische tijdschrift 'Sacred Hoop' vind ik een stukje met de titel 'Sensing Reality with a Stone Person', wat zoiets betekent als in contact komen met de persoonlijkheid van een steen.

Niet iets wat we dagelijks doen, denk ik.

De schrijver legt uit: We denken dat stenen niet leven, maar dat is niet zo. Ze zijn minder beïnvloedbaar door ons bewustzijn en ze houden hun energie meer vast dan planten of dieren. Maar 'stenen zijn ook mensen' .

Werken met stenen is veiliger dan met makkelijk beïnvloedbare mechanismen, op wie we een averechts effect kunnen hebben als we niet eerst de energie voelen voor we de onze erop loslaten.

Dan zegt de schrijver:"Ga naar een plaats waar handzame stenen liggen, en zoek er een uit om mee te werken. Daarvoor vraag je hardop welke steen vrijwillig je proefsteen wil zijn, en je legt de reden uit.

Je ziet dan misschien hoe een bepaalde steen in het oog springt of oplicht. Dat is je vrijwilliger.

Pak hem op, ga naar een rustige plaats en laat de steen tot je spreken.

Houd hem in de palm van je open hand of leg hem op de grond voor je.

Adem diep en ontspan je. Voel jezelf één met de grond waarop je zit.

Kijk naar de steen. Voel je er energie vanaf komen? Of voel je je eigen energie naar de steen gaan?

Vraag de steen hoe hij zich voelt en probeer het antwoord te horen.

Vraag de steen waar hij vandaan komt, en wat hij heeft gezien. Kan hij zijn wijsheid met je delen?

Neem er veel tijd voor, stenen zijn geen snelle praters. Hun wijsheid komt langzaam. Misschien krijg je beelden als je spreekt met de steen. Iedere steen is anders en heeft zijn eigen persoonlijkheid. Sommigen hebben helende kwaliteiten, anderen niet. Geef de steen de kans om zijn bewustzijn met je te delen.

Als je klaar bent, dank hem dan. Houd hem in je linkerhand, en voel de energie van je hart door je arm naar de steen gaan. Breng dan de steen terug naar moeder aarde."

GROOT GELOOF....


Tulsa, Oklahoma. Een evangelist, Granville 'Oral' Roberts.

Iemand die het groots aanpakte, maar dat valt te verwachten, van evangelisten in Amerika.

Je moet het ze nageven, ze stampen wat uit de grond.

'Oral' Roberts, zoals hij de geschiedenis inging, stampte 60 jaar lang, en bereikte miljoenen mensen, via de televisie, via zijn kerken, en via zijn universiteit.

En dat allemaal omdat hij in een paar visioenen een reusachtige Jezus had gezien die hem duidelijk maakte wat er van hem werd verwacht: bouwen.

Dus bouwde Roberts.

Hij was al bijna 60, met een glanzende carrière als Blijde Boodschap Brenger, toen Jezus hem in 1977 opdroeg om drie gebouwen op te doen rijzen van resp. 20, 30 en 60 verdiepingen hoog.

Samen zouden zij een nieuw en heilig evangelisch medisch centrum vormen waar men opgeleid kon worden en research kon doen in gelovige heelkunst.

777 bedden moest het gaan bevatten, een beetje meer dan de 666 whatever van de Tegenstrever.

Bij de ingang van deze 'Stad van Geloof' zou dan een kolossaal paar bronzen biddende handen verrijzen.

Nou, die zijn er gekomen. Op de foto wordt de schaal duidelijk; men kan er lijfelijk omheen maar visueel voor geen meter.

Het hele project dat de Hemelse Overheid aan Roberts toevertrouwde zou ergens tussen de $250 en $400 miljoen moeten gaan kosten, geld dat Roberts niet voor de pak gereed had liggen.

Maar dat belette hem niet om de spade in de grond te steken. Jezus zou wel bijspringen, dacht hij.O, wat benijd ik zulk geloof.

En Jezus sprong: in een tweede visioen verscheen hij als een 300 meter hoge

figuur die moeiteloos het grootste gebouw van de grond tilde en Roberts aanspoorde om een 'vuurtje onder zijn aanhangers te stoken', zodat de noodzakelijke fondsen bijeengebracht zouden worden.


Men gaf, maar niet genoeg, en toen de 'City of Faith' in 1981 zijn deuren opende was 80 % nog niet klaar. Die 777 bedden leken niet gehaald te worden, en hoewel er heel wat patiënten werden behandeld was dat niet genoeg om de droom verder uit te breiden of maar in stand te houden.

De City of Faith ging failliet in 1989.

Het 30 ton zware paar handen - meer in de houding van een geslaagde zakenman dan in die van gebed - verhuisde in 1991 naar de ingang van de Oral Roberts University, terwijl de 'City of Faith' een kantorencomplex werd.
Roberts was omstreden. Hij stond bekend om zijn geschreeuw tegen mensen die zo gehandicapt waren dat Jezus ze niet uit de rolstoel kon halen. Zijn oudste zoon Ronald was homoseksueel en keerde zich van hem af. In 1982 pleegde hij zelfmoord. Homo zijn in dit milieu is een opgave. De andere zoon en dochter bleven in de kudde.

De levensstijl gaf, zoals bij veel evangelisten, te denken. Roberts hield van luxe, kleedde zich in de duurste spullen en behing zich met juwelen, die als het te pijnlijk werd door zijn medewerkers van persfoto's werden weg gefotoshopt .

De recessie en de financiële problemen van de projecten leidden tot de verkoop van vakantiehuizen en ettelijke Mercedessen, maar de zijden overhemden en de sieraden bleven.

Oral Roberts stierf in 2011, 91 jaar oud. Zijn begrafenis trok duizenden, voor en tegenstanders. Hoe dan ook, hij was een nationale figuur. Voor velen zal hij zeker iets positiefs hebben betekend.


Ik kan niet helpen altijd weer gefascineerd te zijn door zulke mensen. Ze hebben visioenen, echt of verzonnen, en een ideaal, waarvan ik zeker geloof dat het echt is.

Maar dan. Ego? Grootheidswaanzin? De verleidingen van Macht? Een gevoel van uitverkiezing, die het 'recht' geeft om te doen en laten wat je uitkomt? Ik weet het niet.Goed en kwaad zijn in zulke karakters - zoals in iedereen - nauw verstrengeld.


Opgestuurd door Lia van Sante-van Rossum:
In de oneindige, zich altijd uitdijende Ruimte, verschijnt spontaan het hele

universum van verschijnselen en mogelijkheden.

Waarom grijp je je dan zo krampachtig vast aan dit of dat?
Alles verschijnt en verdwijnt, en lost op in Ruimte, zelfs de meest schrijnende problemen en fysieke pijn zijn ongrijpbare ervaringen.

Waarom zet je jezelf dan klem tussen verleden en toekomst?
Elk verhaal in je hoofd is een droom die nooit werkelijkheid wordt,

denkbeelden en meningen versluieren het heldere gewaar zijn.

Waarom geloof je dan zo hardnekkig in je eigen meningen en vooroordelen?
Jamyang Khyentse

GESPREKSGROEP
De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe leden bijgekomen.

Zo nu en dan blijkt dat nieuwe zowel als oude leden graag met elkaar praten op een meer persoonlijk vlak. Dat is goed, en nodig, en het kan onze vereniging alleen maar inhoudelijk sterker maken. Spiritualisme is een weg met veel kanten, en daar horen twijfels en vragen bij. Vragen die we allemaal van tijd tot tijd hebben, want een overtuiging is geen rechte weg en niemand van ons heeft alle antwoorden.

Daarom is praten met elkaar zo belangrijk.

De vraag is dan: hoe kunnen wij als afdeling Arnhem structureel die ontmoeting en uitwisseling vorm geven.

In het verleden is vaker geprobeerd om een gespreksgroep van de grond te krijgen.

Dat lukte nooit voor langere tijd. Een gespreksgroep werkt alleen als er een vaste kern van mensen is, gespreksleiding, en een onderwerp. Ook moet iedereen bereid zijn er wat energie in te steken.

Er zijn verschillende mogelijkheden:
- Bij toerbeurt draagt iemand een onderwerp/vraag aan en leidt dat in, door te vertellen waarom hij dat onderwerp kiest, en wat hem daarin boeit/bezighoudt.
- Een andere mogelijkheid is dat tevoren een stuk tekst over een relevant onderwerp aan de deelnemers wordt toegestuurd, waarover dan later gepraat kan worden.
We denken aan een frequentie van eens per maand, te beginnen in november.

Maar eerst willen we graag van jullie weten of er mensen zijn die voelen voor het plan.

In de volgende Nieuwsbrief van half oktober hopen we dan meer te vertellen.

Reacties naar Loes, www.scienceart.nl


AVAAZ

Onderstaande brief kreeg ik in de email, omdat ik lid ben van AVAAZ. Voor wie niet bekend is met deze organisatie: AVAAZ is een community van wereldburgers die zich ad hoc sterk maken voor misstanden, oorlogen en onrecht ergens op de wereld. Met het verzamelen van elektronische handtekeningen en korte maar krachtige live- acties heeft AVAAZ al vele malen de weegschaal naar de goede kant laten doorslaan. Iedereen kan meedoen, als je naar de website http://www.avaaz.org/nl/ gaat en je email invult krijg je van iedere actie (in het Nederlands) bericht en kun je jouw stem laten horen.

Dit is de brief van AVAAZ:
Beste vrienden,

Vorige week schreef Ria, een Avaaz lid uit Groot-Brittannië, de volgende woorden:

Ik ben 65 jaar en heb een terminale vorm van kanker. Ik heb niet lang meer te leven en door mijn ziekte ben ik beperkt in mijn bewegingsvrijheid. Niettemin gaat de staat waarin de wereld zich bevindt, het geweld en de onrechtvaardigheid, mij aan het hart. Door jullie organisatie voel ik dat ik deze wereld nog kan helpen om een beetje beter te worden, voordat ik hem verlaat. De volgende actie is positief en vredelievend, en geeft mij troost. Ik voel dat ik niet langer machteloos ben, ik heb een stem, ik heb de invloed om zelfs nu nog dingen te veranderen.

Dank voor deze onschatbare mogelijkheid in een tijd als de onze. Het brengen van vrede en democratie in Syrië zou een geweldig ‘afscheidscadeau’ van mij zijn. Ik schrijf deze brief echter allereerst omdat ik jullie wil bedanken voor het geven van een stem aan zoveel mensen die in deze wereld gehoord willen worden. 15.000.000! Dat is een stem die serieus genomen moet worden. Dank voor alles.”

Wij lazen deze brief hardop tijdens een vergadering met ons wereldwijde team. We waren zeer ontroerd en om onze dankbaarheid te tonen begonnen wij foto’s van onszelf vergezeld van berichtjes van hoop en liefde te verzamelen om aan Ria op te sturen. Terwijl wij hier mee bezig waren beseften wij dat Ria veel meer verdiende dan wij haar met onze berichtjes konden geven.

Toen Avaaz slechts vijf jaar geleden begon, werd ons verteld dat het onmogelijk zou zijn een wereldwijde gemeenschap te smeden. Wij zouden hiervoor te veel verschillen. Maar onze ervaringen van de laatste vijf jaar hebben ons geleerd dat wat ons als mensen verbindt vele malen sterker is dan de verschillen qua leeftijd, nationaliteit, ras en religie, die ons verdelen.

Dat is wat Ria zo mooi verwoordde. Laat dit een moment zijn om haar te bedanken voor haar inspiratie en voor het delen in onze stem van hoop – Terwijl Ria onze website volgt vanuit haar huis in Engeland, stromen bij ons de berichten en foto’s binnen:

http://www.avaaz.org/nl/ria_hope/?bqdzLab&v=16717

Met geweldige waardering voor iedereen die deel uit maakt van onze buitengewone gemeenschap,Het Avaaz team
Steun de Avaaz gemeenschap!

We worden volledig gefinancierd door schenkingen en ontvangen geen geld van regeringen of bedrijven. Ons toegewijd team zorgt er voor dat zelfs de kleinste bijdragen veel helpen:ZIEKEN: niet iedereen wil bij naam genoemd worden, maar zieken

zijn er altijd. Deze keer denken we vooral aan Brigitta Horn.
Neem de zieken en hun familie mee in uw positieve gedachten.


AGENDA
7 september Openingsavond - Ziekendienst
14 september Openbare Avond - Psychometrie met entreebewijs

door Gerrit Jansen


21 september Openbare Avond - Waarnemingen rechtstreeks in de zaal.

door Kitty Woud


28 september Ontwikkelingsavond - aanvoelen van trance

door Lia en Maarten van Sante


5 oktober Openbare Avond - Psychometrie, met foto's en voorwerpen

door Peter Wauben


12 oktober Openbare Healing/Ziekendienst
13/14 oktober Paraview Beurs in de Eusebius!
19 oktober Openbare Lezing 'Starseeds' , over buitenaards bezoek

door Cor van der Horst


Ontwikkelingscursus C1: 5 sept, 3 okt., 24 okt.

Ontwikkelingscursus C2: 12 sept., 17 okt., 31 okt.

Deze cursussen zijn alleen toegankelijk voor wie zich bij Maarten en Lia hebben aangemeld.
In deze Nieuwsbrief zijn er weer bijna geen bijdragen van de leden

Op deze manier is een Nieuwsbrief niet echt een zinvolle toevoeging aan ons afdelingsleven. Bedenk dit seizoen eens wat u kunt bijdragen!
http://www.harmonia-nl.org/ (Landelijke site)
http://www.harmonia-arnhem.nl/ (Afdeling Arnhem)
info@scienceart.nl (email redactie Nieuwsbrief))
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Dovnload 2.07 Mb.