Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Nederlandse vereniging van spiritualisten

Dovnload 2.07 Mb.

Nederlandse vereniging van spiritualistenPagina2/14
Datum28.10.2017
Grootte2.07 Mb.

Dovnload 2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Ik wil het volgende bijzonder onder de aandacht brengen.

Het Hoofdbestuur van Harmonia Nederland bestaat nog maar uit 1 persoon. In het laatste Harmonia tijdschrift van juni 2012, zijn de ontwikkelingen allemaal uitvoerig aan de orde geweest.

Het voortbestaan van Harmonia Nederland is echter een duidelijke wens van velen, zoals uit de ledenenquête die eind 2011 is gehouden is gebleken. Daar wil ik mij voor blijven inzetten.

Er wordt dringend gezocht naar leden die een taak in het Hoofdbestuur willen vervullen. De werkzaamheden op zich vallen best mee.

Op 20 oktober is er weer een Algemene vergadering uitgeschreven in Utrecht.

Het gaat om de functies van secretaris, penningmeester en ledenadministrateur.

Ik hoop toch van harte dat we deze bestuursfuncties tegen die tijd hebben ingevuld, anders is het na 124 jaar einde Harmonia Nederland. Ook de andere afdelingen zullen hun leden nogmaals aansporen zich voor een bestuursfunctie aan te melden.
Voor het voortbestaan van het Harmonia Tijdschrift is er een nieuwe redactie nodig. Loes is hier per direct mee gestopt, maar blijft natuurlijk wel onze eigen nieuwsbrief verzorgen.
Zo U ziet is er genoeg te doen, maar daarvoor is er wel dringend hulp vanuit de leden nodig. Denkt u er eens over?
Maarten van Sante


ZO BOVEN, ZO BENEDEN
Een uitdrukking die we soms gebruiken, en waarmee we dan zo ongeveer bedoelen dat alles wat in de hemel is zich ook op aarde manifesteert. Of zoiets.

Maar uitdrukkingen komen ergens vandaan. En soms is het goed de oorsprong te weten voor we ons op diep klinkend maar glibberig terrein begeven.


De uitdrukking komt van de 'Emerald Tablet', een tekst toegeschreven aan Hermes Trismegistos, waarvan hier een afbeelding uit de Renaissance.◄

De 'drie maal grote' Hermes was een mythische figuur waarvan we niet weten of hij werkelijk heeft bestaan. Hij dankt zijn naam aan een samensmelting van de Griekse bode der goden Hermes en de Egyptische god Thoth, beiden goden van wijsheid, van het schrift en van de magie, en begeleiders van de zielen naar de andere wereld.Rond Hermes' al of niet bestaan zijn verschillende tradities gegroeid.

Hij zou een tijdgenoot van Abraham zijn geweest die vrij met goden communiceerde, heen en weer gaand tussen het goddelijke en het aardse. Maar hij wordt ook geïdentificeerd als Apollonius van Tyana, een Pythagorese filosoof en wonderwerker uit de eerste eeuw.

De hoeveelheid literatuur die aan Hermes wordt toegeschreven staat bekend als het 'Corpus Hermeticum'.

De Hermetische literatuur kan verdeeld worden in twee hoofdcategorieën: geschriften over wetenschap, bestaand uit metafysische teksten over o.a. astrologie, alchemie en magie, maar ook anatomie, ziektes en een gedragscode voor priesters. De tweede groep zijn meer filosofische teksten.

Hermetische teksten zijn in bepaalde perioden van grote invloed geweest op het Westerse denken.

Tot de filosofische sectie behoort de 'Kymbalion' die in 1911 werd ontdekt en waarin de zes principes van het universum worden uitgelegd. Centraal in het Corpus Hermeticum is het idee dat alles in het universum met elkaar is verbonden.

Een ander document waarin al in 500 AD wordt gerefereert is de 'Emerald Tablet', of de 'Tabula Smaragdina'Er zijn verschillende tradities om de vondst van de Tabula te 'verklaren' maar historisch is er niets over bekend.

Op de tablet waren 13 regels gegraveerd, bedoeld voor alchemisten, waarvan de uitspraak 'Zo boven, zo beneden' de tweede is.

Het groene artifact is sindsdien verdwenen, en we weten niet waarvan het werkelijk gemaakt was; groene steen, bijvoorbeeld Serpentijn? Malachiet? Smaragd? Dat moet een ongelofelijk kostbaar stuk mineraal geweest zijn. Jade of Jaspis dan? Of misschien groen glas?Maar dit was de alchemistische tekst uit het oorspronkelijk Phoenicisch, voor ingewijden duidelijk, voor ons nogal behoorlijk cryptisch, dus mocht u het niet begrijpen.....
1. Dit is waar zonder liegen, zeker en waarachtig.

2. Dat wat onder is is gelijk aan wat boven is en dat wat boven is is gelijk aan beneden om de wonderen van het ene te doen.

3. En zoals alle dingen uit het ene komen door te mediteren op het ene, zo worden alle dingen geboren uit het ene, door zich daaraan gelijk te maken.

4. De zon is zijn vader en de maan is zijn moeder, en de wind droeg het in haar schoot, zijn voedster is de aarde.

5. De vader van de hele wereld (of van alle ingewijden) is hier.

6. Zijn macht is volledig als het omngezet wordt in aarde.

7. Je zult aarde van vuur scheiden, het subtiele van het vaste, voorzichtig, met grote vaardigheid.

8. Het stijgt ten hemel op en daalt naar de aarde, en ontvangt de kracht van hogere en lagere dingen.

9. Zo zult ge de Glorie van de hele wereld bezitten.

10. Daarom zal alle duisternis van je wegvluchten.

11. Van alle krachten is dit de ware kracht, omdat het alles wat etherisch is zal overwinnen en doordringen alles wat vast is. Zo werd de wereld gemaakt.

12. Van hieruit komen wonderbare toepassingen waarvoor dit de middelen zijn. Daarom wordt ik de driemaal grote Hermes genoemd, omdat ik de drie delen heb van de filosofie van de hele wereld.

13. Wat ik heb gezegd over het werk van de Zon is hiermee voltooid en ten einde.
Bedoeld om goud te maken, weten we nu dat ons dat nooit gaat lukken.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

  • Er wordt dringend gezocht naar leden die een taak in het Hoofdbestuur willen vervullen. De werkzaamheden op zich vallen best mee.
  • Voor het voortbestaan van het Harmonia Tijdschrift is er een nieuwe redactie nodig.
  • ZO BOVEN, ZO BENEDEN

  • Dovnload 2.07 Mb.