Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Negende lustrum

Dovnload 108.47 Kb.

Negende lustrumDatum11.06.2017
Grootte108.47 Kb.

Dovnload 108.47 Kb.


Negende lustrum

CANTUS

Inhoudsopgave

Gang van zaken op de cantus 3

Cantus begrippen 5

Regels 5

Wilhelmus van Nassouwe 6

Aan de oever van de Dommel 6

Oh Nargileh 7

Hang op 7

Verjaardagslied 8

Als ik achter tafel kijk 8

Bier her 9

Au, au, De Haag - Harry Klorkestèn 9

Het is een nacht - Guus Meeuwis & Vagant 10

De Fiets 10

Liefde voor muziek - Raymond van het Groenewoud 11

Julia 12

Walking down Canal street 13

Zeven dagen lang – Bots 13

Even aan mijn moeder vragen - Bloem 14

Molly Malone 14

Ik voel me zo verdomd alleen - Danny de Munk 15

't Kleine café aan de haven - Vader Abraham 15

Suzanne - V.O.F. de Kunst 16

Mooi Man - Mannenkoor Karrespoor 16

Malle Babbe - Rob de Nijs 17

Amsterdam - Acda en de Munnik 18

Koning Pinteman - Band Zonder Banaan 19

refr. 19

Het bananenlied - De Boswachters 19

Bestel mar - Rowwen Hèze 20

Brabantse nachten zijn lang - Arie Ribbens 20

Jan Klaassen 21

Het is moeilijk bescheiden te blijven - Peter Blanker 22

The wild rover 23

Hoofd, schouders, knie en teen 23

Het grote Roel Stalman zeillied 24


Gang van zaken op de cantus

Een cantus is een avond waar het genootschap samen zingt onder het genot van een biertje. Bij een cantus hoort een aantal regels en namen die hieronder besproken zullen worden.Het Praesidium


De hoogste autoriteit op de cantus is de Praeses. Men spreekt hem aan met senior. Hij wordt bijgestaan door de Ab-actis en de Quaestor. Samen vormen zij het Praesidium.

Cantor


De Cantor is de voorzanger van de cantus, deze zet elk lied in nadat de Praeses heeft aangegeven dat er gezongen wordt.

De corona


De mensen die zijn samengekomen om te zingen op de cantus worden de corona genoemd. Afzonderlijke leden van de corona zijn commiltones. De gehele corona is onderworpen aan het gezag van de Praeses.

Macht van de Praeses


De Praeses staat boven de wet en heeft altijd gelijk. Als een commilto ongepast gedrag vertoont, zal de Praeses hem hiervoor straffen.

Straffen

De zwaarste straf die opgelegd kan worden is verwijdering van de cantus. Een commilto kan bierimpotent verklaard worden, wat betekend dat deze vanaf dit moment geen bier meer mag drinken.

De Quaestor zorgt voor de uitvoering van het scala aan straffen. Als een lichte overtreding door de Praeses geconstateerd wordt, kan hij een commilto “pro poena” laten drinken.Pro-poena drinken


Het drinken kan in de volgende vormen, al naar gelang de wensen van de Praeses
ad libitum - zoveel als de commilto wil

ad satis - totdat de Praeses het genoeg vindt

ad fundum - tot de bodem van het glas drinken
Bij het pro-poena drinken moet de commilto zich aan het protocol houden.


 1. Hef het glas naar de Praeses, met de woorden “prosit senior”, dan naar de corona “prosit corona”.

 2. Voer de straf uit

 3. Hef het glas na naar de Praeses en de corona.

Als er ad fundum gedronken wordt moet het glas onmiddellijk na het drinken ondersteboven op het hoofd worden gezet.

Gedragscode voor de corona


Commiltones worden geacht water of bier te drinken. Zijn kunnen hun keuze kenbaar maken bij de schenkers.

Het woord vragen


Als je iets wil zeggen tijdens de cantus, ga je rechtop staan en zeg je ”senior, peto verbum”.

De Praeses zal je ofwel toestaan om te spreken (habes) ofwel weigeren te spreken (non habes). Je blijft staan tot de Praeses “ad sedes” heeft gezegd. Als de Praeses “ad pedes” tegen je zegt, moet je gaan staan.Tafel verlaten


Wil je naar het toilet, dan ga je staan en zegt ”senior peto tempus”.

De senior zal antwoorden met habes of non habes. De senior kan een “tempus commune” verkondigen, een pauze waarin iedereen naar het toilet mag gaan. De Praeses bepaalt hoelang de tempus duurt.


Wanneer er niet gezongen wordt, dient de codex gesloten te zijn. Is dit niet het geval dan bestaat de kans dat hier water of bier overheen gaat. Drinken tijdens het zingen wordt niet getolereerd.

Cantus begrippen


Codex zangbundel

Silentium STILTE !

Ad sedes bevel om te gaan zitten

Praesidium bestuur van de cantus

Praeses De Voorzitter

Ab-actis Secretaris

Quaestor Penningmeester

Cantor Voorzanger

Corona alle aanwezigen op een cantus

Commilto aanwezige op een cantus

Verbum woord (kan je gegeven worden door de Praeses)

Tempus plaspauze

Ad pedes ga staan

Ad sedes ga zitten

Ad primam strofe wordt op bevel van de Praeses ingezet

Ad fundum glas leegdrinken tot de bodem in 1 hef

Ad libitum drinken naar vrijheid

Ad satis drinken zoveel de Praeses nodig acht

Tempus commune plaspauze voor de gehele groep
Regels


 1. Tijdens het zingen mag er niet worden gedronken. Uitsluitend de Voorzanger geeft aan wanneer er gedronken mag worden. Als je op andere tijdstippen drinkt, kun je bierimpotent worden verklaard; hetgeen betekent dat je geen bier meer krijgt.
 1. Als er niet gezongen wordt, dient de codex gesloten te zijn.
 1. Roken tijdens de cantus is NIET toegestaan.
 1. Je blijft op je plaats zitten. Hierop wordt toegezien. Overtreding van deze regel kan uitsluiting van de rest van de cantus betekenen.
 1. Volg de opdrachten van de Quaestor zo snel mogelijk uit. Goed meedoen kan extra beloond worden!

Wilhelmus van Nassouwe

Wilhelmus van Nassouwe

Ben ik van Duitsen bloed

Den vaderland getrouwe

Blijf ik tot in den dood

Een Prince van Oranje

Ben ik vrij onverveerd

Den Koning van Hispanje

Heb ik altijd geëerd
Mijn schild ende betrouwen

Zijt Gij, oh God, mijn Heer

Op U zo wil ik bouwen

Verlaat mij nimmer meer

Dat ik vroom mag blijven

Uw dienaar t'aller stond

De tirannie verdrijven

Die mij mijn hart doorwondt


Aan de oever van de Dommel

Aan de oever van de Dommel

A
) 2x
an die schoon' en snelle vliet

Is ons Nargileh geboren

Maar de harem wist het niet
Bij het splitsen der atomen

'
) 2x


Wijl de hele wereld vliet

Is ons Nargileh geboren

Maar de harem wist het niet
Bij het klokken van de Klare

D
) 2x


ie spontaan van kleur verschiet

Is ons Nargileh geboren

Maar de harem wist het niet
Oh Nargileh

Oh Nargileh, ooh Nargileh

Wat zal ik zeggen dat ik drink, tjatjatja

Ik drink 'n Bokma, borrel die

het meestal wint van alle mooie vrouwen

Er is op aard geen beter drank

Waarvan ik zat zou willen worden

Daarom drink ik mee

Een defilee

Op Nargileh

Tot straks
Hang op

Hang op, hang op, hang op

Die vent moet aan een lataarn

Hang op, hang op, hang op

Die vent moet aan de strop

Verjaardagslied

Je bent met goud,

Met goud niet te betalen

Geen diamant

Kan zoveel licht uitstralen

Jou te bezitten

En jou te beschermen

Zal voortaan slechts

Mijn levensinhoud zijn


Als ik achter tafel kijk

Als ik achter tafel kijk en het zootje zie

Denk ik wel eens bij mezelf

Zo verder kan het niet

Want 't gekluns gaat nu te ver

Er moet een einde aan

Weg met die kindse troep

't Zal dra beter gaan

'n Andere veschijningsvorm

Zal weldra daar staan

Bier her

Bier her, Bier her

Oder ich fall um, juchhe!

Bier her, Bier her

Oder ich fall um

Soll das Bier im Keller liegen

Muß ich hier die Krankheit kriegen

Bier her, Bier her

Oder ich fall um
Bier her, Bier her

Oder ich fall um, juchhe!

Bier her, Bier her

Oder ich fall um

Wenn ich nicht gleich Bier bekomm

Schmeiß ich ganz die Kneip' herum

Bier her, Bier her

Oder ich fall um

Au, au, De Haag - Harry Klorkestèn
Ik zâh bes nog wel een keâhtje net as vroegâh

In Moerwèk wille waune

Na ut eite een pagtètje foebel in de tùin

De âhwers langs de lèn

En in deicembâh met de heile buâht op jach

Om kegstbaume te râhse

Op âhwejaarsavond fikkie stauke

Vooral die âhtaubande raukte fèn


Ik zâh bes nog wel een keâhtje met die âhwe

Naah ADAU wille kèke

In t Zùiderrepagk de lange zè, een warreme wogs

Suppogters om je hein

Lekkâh kankere op Theau van den Burch

En die lange Van Viane

Want bè elke lage bal dan dauk die èkel

R steivas auvâhhein


ref.

Au, au, De Haag mauie stad achtâh de dùine

De Schildegswèk, de Lange Paute en ut Plèn

Au, au, De Haag ik zâh met niemand wille rùile

Meitein gaan hùile as ik gein Hageneis zâh zèn
Ik zâh bes nog wel een keâhtje net as vroegâh

Een nachie wille stappe

Op me Puch een wèffie hale

En daarna danse in de Maradon

En na aflaup opput Rèswèkse plèn

Een harinkie gaan happe

De dag daarna een katâh dus naah Scheiveninge

Lekkâh bakke in de zon


refr.
Ik zâh bes nog wel een keâhtje

Ach wat leg ik toch te draume

Want De Haag is doâh de jare zó verandâhd

Voâh mèn toch veils te vlug jòh

Dat Nieuw Babylon

Moes dat r trâhwes ègelijk wel zau naudag kaume?

Zau komp die auievaah op Vèveberg

Dus nevâh nauit meâh trug hè


refr.

Het is een nacht - Guus Meeuwis & Vagant


Je vraagt of ik zin heb in een sigaret

't Is twee uur 's nachts, we liggen op bed

In een hotel in een stad waar niemand ons hoort

Waar niemand ons kent en niemand ons stoort

Op de vloer ligt een lege fles wijn

En kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn

Een schemering, de radio zacht

En deze nacht heeft alles, wat ik van een nacht verwacht


refr.:

Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet

Het is een nacht die wordt bezongen in het

mooiste lied

Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik 'm nooit

beleven zou

Maar vannacht beleef ik 'm met jou, ohowoohohoo
Ik ben nog wakker en ik staar naar het plafond

En ik denk aan hoe de dag lang geleden begon

Het zomaar er vandoor gaan met jou

Niet wetend waar de reis eindigen zou

Nu lig ik hier in een wildvreemde stad

En heb net de nacht van m'n leven gehad

Maar helaas er komt weer licht door de raam

Hoewel voor ons de wereld vannacht heeft stilgestaan


refr.
Maar een lied blijft slechts bij woorden

De film is in scène gezet

Maar deze nacht met jou is levensecht
refr.(2x)
De Fiets
Mijn zoon was gisteren jarig,

Hij werd acht jaar oud, mijn schat

Hij vroeg aan mij een fiets

En die heeft hij ook gehad

Naar z'n bal, z'n vlieger, z'n treinen

Nee daar keek hij niet naar om

Want zijn fiets was zijn alles

Alleen wist ik niet waarom


En toen op zekere morgen

zei hij: vader ga je mee

de wind die is nu gunstig

dus ik neem mijn fiets mee

in zijn ene hand een fiets

in de andere een MIG-MAG lasapparaat

ik kon hem niet begrijpen

maar toen zei mijn zoontje lief


ik heb hier een fiets voor mijn moeder

die hoog in de hemel fietst

deze fiets las ik vast aan m'n moeder

tot zij hem ontvangt zij, die ik mis

en als zij dan freest hoeveel ik van haar hou,

dat ik niet kan fietsen op die andere vrouw

ik heb hier een fiets voor mijn moeder

die hoog in de hemel is


ik heb hier een fiets voor mijn moeder

die hoog in de hemel is

deze fiets las ik vast aan m'n moeder

tot zij hem ontvangt zij, die ik mis


en als zij dan freest hoeveel ik van haar hou,

dat ik niet kan fietsen op die andere vrouw

ik heb hier een fiets voor mijn moeder

die hoog in de hemel is


Liefde voor muziek - Raymond van het Groenewoud
Beminde gelovigen
Gisteren ging ik naar de cinema (ole ola)

U weet wel met zo'n doek en een camera (ole ola)

En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt (ole ola)

Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt (ole ola)


Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst (ole ola)

O, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst (ole ola)

Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met een wezenloos

grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor (ole ola)

Nee het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotste stond van

voor (ole ola)


En ik bezweer u beminde gelovigen
Het ging vooruit (ver vooruit) (3x)

Het ging verbazend goed vooruit

Het ging vooruit (ver vooruit) (3x)

Het ging verbazend goed vooruit

Hij bouwde erop (bouwde erop) (4x)

Met zo veel vuur (zo veel vuur)

En zo veel stijl (zo veel stijl)

Hij bouwde erop (bouwde erop)

Oh het bloed spat in mijn kop
Hij bouwde erop (bouwde erop) (3x)

Oh het bloed spat in mijn kop


refr.: (3x)

Het was de liefde (liefde voor) (3x)

Oh, de liefde voor muziek
Het was de lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie,

liefde voor muziek


En toen dacht ik beminde gelovigen
Waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarten

(ole ola)

Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten

(ole ola)

Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland

(ole ola)

Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant

(ole ola)

Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen

(ole ola)

Je moest eens zien hoe ze 's nachts naar de WC-pot toekruipen

(ole ola)


Trek me uit de Vlaamse klei

Geef me een drummer en maak me blij


En geef me vuur (geef me vuur) (2x)

Nee geen lucifer natuurlijk maar passie elk uur

En geef me vuur (geef me vuur) (2x)

Nee geen lucifer natuurlijk maar passie elk uur

refr. (4x)
Julia
Refr:

En Julia, Julia, Julia-ja

Julia, Julia, Julia-ja

Julia, Julia, Julia-ja

Julia is zo mooi
En Julia is zo mooi

Zo mooi als een sirene

Al heeft ze vuurrood haar

En een paar kromme tenen


refr.
En Julia is zo mooi

Ze heeft zo'n mooie haren

Van voren is het vlas

Van achter is het garen


refr.
En Julia is zo mooi

Ze heeft zo'n mooie ogen

't Ene is van glas

't Ander hangt te drogen


refr.
En Julia is zo mooi

Ze heeft zo'n mooie wangen

De enen geplamuurd

De ander is behangen


refr.
En Julia is zo mooi

Ze heeft zo'n mooie lippen

De ene was te rijp

Op de andere kon je wippen


refr.
En Julia is zo mooi

Ze heeft zo'n mooie tanden

Ze waren donker geel

Met mooie zwarte randen


refr.

En Julia is zo mooi

Ze heeft zo'n mooie kiezen

Ze vlogen er steeds uit

Wanneer ze flink moest niezen
refr.
En Julia is zo mooi

Ze heeft zo'n mooie kaken

Ze staken recht vooruit

Je kon er fijn op schaken


refr.
En Julia is zo mooi

Ze heeft van die mooie oren

Het ene is gescheurd

De ander is verdwenen


refr.
En Julia is zo mooi

Ze heeft van die mooie benen

Het ene is van hout

De ander is verdwenen


refr.
En laatst was Julia krank

Toen lag ze op haar kamer

Stomdronken van de drank

Te zwaaien met een hamer


refr.

En nu is Julia dood

Nu kun je haar bekijken

Met zemelen gevuld

Ligt ze in 't museum te prijken
Walking down Canal street
Walking down canal street

Knock on every door

Goddamn son of a bitch

I couldn't find a whore


I finally found a whore

She was rather thin

Goddamn son of a bitch

I couldn't get it in


I finally got it in

Worked it all about

Goddamn son of a bitch

I couldn't get it out


I finally got it out

It was wet and sore

The moral of this story is

To never fuck a whore

Zeven dagen lang – Bots
Wat zullen we drinken

Zeven dagen lang

Wat zullen we drinken, wat een dorst

Wat zullen we drinken

Zeven dagen lang

Wat zullen we drinken, wat een dorst


Er is genoeg voor iedereen

Dus drinken we samen

Sla het vat maar aan

Ja, drinken we samen, niet alleen

Er is genoeg voor iedereen

Dus drinken we samen

Sla het vat maar aan

Ja, drinken we samen, niet alleen


Dan zullen we werken

Zeven dagen lang

Dan zullen we werken, voor elkaar

Dan zullen we werken

Zeven dagen lang

Ja, zullen we werken, voor elkaar


Dan is er werk voor iedereen

Dus werken we samen

Zeven dagen lang

Ja, werken we samen, niet alleen

Dan is er werk voor iedereen

Dus werken we samen

Zeven dagen lang

Ja, werken we samen, niet alleen


Eerst moeten we vechten

Niemand weet hoe lang

Eerst moeten we vechten, voor ons belang

Eerst moeten we vechten

Niemand weet hoe lang

Eerst moeten we vechten, voor ons belang


Voor het geluk van iedereen

Dus vechten we samen

Samen staan we sterk

Ja, vechten we samen, niet alleen

Voor het geluk van iedereen

Dus vechten we samen

Samen staan we sterk

Ja, vechten we samen, niet alleen


Even aan mijn moeder vragen - Bloem
Blonde haren, blauwe ogen

Uit een sprookjesboek geslopen

Kwam ze voor m'n ruitje staan en zei:

"Graag een kaartje van vijf gulden

Voor de film van vanavond"

Ik vroeg: "Waarom ga je niet met mij"

En dit is wat ze zei:
refr.:

Even aan m'n moeder vragen

Ik zweer je dat ze dat zei

Ze lachte d'r niet eens bij

Even aan m'n moeder vragen

Dat is toch uit de tijd meid

Je kunt 't ook bij mij kwijt

En ze keek me aan

't Was meteen gedaan vanaf toen

Alles voor een zoen


refr.
Nou dat kom je maar weinig tegen

Zo'n juffrouw verdient alle zegen

Ik dacht dat 't was uitgestorven

Maar ik heb een afspraak voor morgen

Ze moet ook al voor twaalf uur thuis zijn

Maar dat zal me een grote zorg zijn

Annemarie, Annemarie
Ze drinkt enkel maar limonade

Die ik dan voor haar mag gaan halen

Sigaretten die vindt ze smerig

Popmuziek kan ze niet waarderen

Elke deur hou ik voor haar open

Ik ga zelfs met haar hondje lopen

Annemarie, Annemarie
Molly Malone
In Dublin's fair city

Where the girls are so pretty

I first set my eyes on sweet Molly Malone

As she wheeled her wheelbarrow

Through streets broad and narrow

Crying: "Cockles and mussels, alive, alive oh!"


Refr.:

Alive, alive oh, alive alive oh

Crying: "Cockles and mussels, alive alive oh!"
She was a fishmonger

But sure it was no wonder

For so were her father and mother before

And they each wheel'd their barrow

Through streets broad and narrow

Crying: "Cockles and mussels, alive, alive oh!"


Refr.

She died of a fever

And no one could save her

And that was the end of sweet Molly Malone

But her ghost wheels her barrow

Through streets broad and narrow

Crying: "Cockles and mussels, alive, alive oh!"
Refr.

Ik voel me zo verdomd alleen - Danny de Munk

Krijg toch allemaal de klere

Val voor mijn part allemaal dood

Ik heb geen zin om braaf te leren

Ik eindig toch wel in de goot

Kinderen willen niet met me spelen

Noemen me rat en wijzen me na

De enige die me wat kan schelen

Die is er nooit, dat is m'n pa

M'n moeder kan me niet verdragen

Nooit doe ik iets voor haar goed

Om liefde hoef ik ook al niet te vragen

Schelden is alles wat ze doet

Geen wonder dat m'n pa is gaan varen

Ik mocht niet mee, ik ben te klein

Ik moet 't in m'n eentje klaren

Tot 'ie ooit weer terug zal zijn


refr.: Had ik maar iemand om van te houwen

Twee zachte armen om me heen

Die mij altijd beschermen zouwen

Ik voel me zo verdomd alleen


Misschien als vaders schip er is

Als 'ie weer terug is van de zee

Zegt 'ie nog eens: "luister Cis

Waarom ga je niet met me mee?"

Ik ben toch ook nog maar een kind

Kan 't niet helemaal alleen

Misschien dat ik ooit het geluk nog vind

Maar hoe, dat is een groot probleem


refr.
't Kleine café aan de haven - Vader Abraham
De avondzon valt over straten en pleinen

De gouden zon zakt in de stad

En mensen die moe in hun huizen verdwijnen

Ze hebben de dag weer gehad

De neonreclame die knipoogt langs ramen

Het motregent zachtjes op straat

De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek

Uit een deur die nog wijd openstaat


refr.:

Daar in dat kleine café aan de haven

Daar zijn de mensen gelijk en tevree

Daar in dat kleine café aan de haven

Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee
De toog is van koper, toch ligt er geen loper

De voetbalclub hangt aan de muur

De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox

Een pilsje dat is-t-er niet duur

Een mens is daar mens, rijk of arm, 't is daar warm

Geen monsieur of madam maar WC

Maar 't glas is gespoeld in 't helderste water

Ja 't is daar een heel goed café

refr.

De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bierOpgelost voor altijd

Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening

Of je staat in 't krijt

Het enige wat je aan eten kunt krijgen

Dat is daar 'n hardgekookt ei

De mensen die zijn daar gelukkig, gewoon

Ja de mensen die zijn daar nog blij
refr.(3x)
Suzanne - V.O.F. de Kunst
We zitten samen in de kamer

En de stereo staat zacht

En ik denk: "Nu gaat 't gebeuren"

Hierop heb ik zo lang gewacht

Niemand in huis de deur op slot

Mijn avond kan niet meer kapot


refr.:

Suzanne


Suzanne

Suzanne, ik ben stapelgek op jou


Ik leg mijn arm om haar schouders

Streel haar zachtjes door haar haar

Ik kan het bijna niet geloven

Voorzichtig kussen wij elkaar

En opeens gaat de telefoon

En een vriendelijke stem aan de andere kant van de lijn

Verontschuldigd zich voor 't verkeerd verbonden zijn

En ik denk bij mezelf: "Waarom nu; waarom ik; waarom?"


refr.
Suzanne

Suzanne


Suzanne, hij is stapelgek op jou
'k Ga maar weer opnieuw beginnen

Zoen haar teder in haar nek

Maar de hartstocht is verdwenen

En ze reageert zo gek

Ze vraagt of er nog cola is

En ik denk: "Nu is het mis"


refr.
We zitten nog steeds in de kamer

Met de stereo op tien

't Zal nu wel niet meer gebeuren

Dus ik hou het voor gezien

Ze zegt: "Ik denk dat ik maar ga"

Ze zegt: "Tot ziens" en ik zeg: "Jaaaa"


refr.(3x)
Ik ben stapelgek op jou

Mooi Man - Mannenkoor Karrespoor


Wij ben' de boertjes van het platteland

Wij houden van het leven met een biertje in de hand

En as 't wark gedoan is op de boerderij

Gaan we 's avonds naar de kroeg want dan ben' we vrij


refr.:

Ja dat is mooi, mooi, mooi man

Het leven dat is één groot feest

Mooi, mooi, mooi man

Zoep'n as een grote en tekeer goan as 'n beest
We trekk'n aan de belle, onze tonge is as leer

We drinken dan een pilsie, en proat'n wat over 't weer

Dan neem'n we nog drie lesten, en goan dan snel noar huus

En ben' zo as gewoonluk tegen melkenstied weer thuus


refr.
's Morgens word ik wakker en denk: schiet mij maar lek

Pien in de hasses en een dreuge bek

Stap ik op de trekker, scheur wat heen en weer

Heur ik op de radio dit zelfde deuntje weer:


refr.
Hooien, melken, gieren, dat doen wij met veul lol

Maar Braks met al zien quota's, die maakte 't echt te dol

De natuur, het milieu, dat goat ons aan het hart

Dus drink'n wij alleen maar het zuiver gerstenat


refr.(3x)
Zoep'n as een grote en tekeer goan as 'n beest
Malle Babbe - Rob de Nijs
Je schuimt de straten af

En volgt het dievenspoor

Met schooiers en soldaten

Hun petten op één oor

Je tilt je rokken op

En lacht naar ied're man

Die in het donker wel durft

Wat overdag niet kan


En bij nacht in de kroegen hier

Gaat je naam in 't rond

Bij het blondschuimend bier
Ik ken ze één voor één

De heren van fatsoen

Ik zal ze nooit vergeten

Zoals ze jouw wel doen

Hoe vaak heb jij zo'n kop

Bezopen, stom en geil

Niet aan je borst gedrukt

Je lijf nat van z'n kwijl

En bij nacht in de kroegen hier

Gaat je naam in 't rond

Bij het blondschuimend bier
refr.:

Malle Babbe kom

Malle Babbe kom hier

Lekker stuk, malle meid, lekker dier van plezier

Malle Babbe is rond

Malle Babbe is blond

Een zoen op je mond

Malle Babbe je lekkere kont


lalalala....
En zondags in de kerk

Dan zit daar zo'n meneer

Stijf als een houten plank

Met spijkers in z'n kop te kijken in z'n bank

Het zwart lakens pak om z'n zondige lijf

Bang voor de duivel en bang voor z'n wijf

En zuinig een cent in het zakje doen

Zo koopt 'ie z'n ziel weer terug

En z'n fatsoen

En jij moet achteraan

In het donker ergens staan

Zoals het hoort


Maar eens dan komt de dag

Dan luiden ze de klok

Dan draag jij witte bloemen

En linten aan je rok

Wanneer we met elkaar

Gearmd de kerk uitgaan

Wat zullen ze dan kijken

Daar denk ik altijd aan


Als bij nacht in de kroegen hier

Ik je naam weer hoor

Bij het blondschuimend bier
refr.

Lalala....


Amsterdam - Acda en de Munnik
In de stad Amsterdam waar de zeelieden lallen

Tot hun nachtmerries schallen over oud Amsterdam

In de stad Amsterdam waar de zeelieden dronken

Als een wimpel zo lam in de dokken gaan ronken

In de stad Amsterdam waar de zeeman verzuipt

Vol bier en van gram als de morgen ontluikt

In de stad Amsterdam waar de zeeman ontwaakt

Als de warmte weer blaakt over Damrak en Dam


In de stad Amsterdam waar de zeelieden bikken

Zilv'ren haringen slikken, bij de staart, uit de hand

Van de hand in de tand smijten zij met hun knaken

Want ze zullen 'm raken als een kat in het want

En ze stinken naar aal in hun grofblauwe truien

En stinken naar uien, daarmee doen zij hun maal

Na dat maal staan ze op om hun broek dicht te knopen

En dan gaan ze weer lopen en het boert in hun krop


In de stad Amsterdam waar de zeelieden zwieren

En de meiden versieren, buik aan buik... lekker klam

En ze draaien hun wals als een wentelende zon

Op de klank, dun en vals, van een accordeon

En zo rood als een kreeft happen zij naar wat lucht

Tot opeens met een zucht de muziek het begeeft

Met een air van gewicht voeren zij met wat spijt

Dan hun Mokumse meid weer terug in het licht

In de stad Amsterdam waar de zeelieden zuipen

En maar zuipen en zuipen en daarop nog eens gaan zuipen

Zuipen op het geluk van een hoer op de Wallen

Of een Hamburgse hoer... nou ja... van een goed stuk

Van een slet die zichzelf en haar deugd heeft geschonken

Voor een gulden of elf... en dan zijn ze goed dronken

En met wankele lijven lozen zij dan hun drank

Pissen zoals ik jank op de ontrouw der wijven

In de stad Amsterdam... in de stad Amsterdam (2x)
Koning Pinteman - Band Zonder Banaan
Het is aan 't eind van de week

en je maag is flink van streek

want hij komt iets te kort

sherry, whiskey, pils of port

Maar voor deze avond heb je plannen in 't verschiet

Je kunt haast niet wachten tot je al die pinten ziet

Dan sta je eindelijk

met je maten in de kroeg

deze avond is nog jong

met vele drankjes voor de boeg

Maar 'n slecht getrainde vrind

krijgt de hik al na een pint

Ik zeg: "Kijk maar eens goed

hoe koning pinteman dat doet"


Refr.:

Het beleid van koning Pinteman

Is een regime dat haast niet strakker kan

Deze leider bestempeld ons lot

De Pinteman... onze God
Je begint al flink te merken

dat de pilseners goed werken

Je verstand wil nog meer

je bestelt een kouwe heer

Maar na enk'le uren wordt de toestand zeer kritiek

Ja, het gaat achteruit met elke vorm van motoriek

Je gaat hangen aan de bar,

je houten kameraad,

maar je mompelt in een taal,

die de barman niet verstaat

Dan denk je aan die keren

dat je weer hebt mogen leren

hoe die dronken Pinteman

subliem een pint bestellen kan


refr.

Het bananenlied - De Boswachters


Voor de groentewinkel stond

Keesje de Jordaan

Zwaaiend sprak hij tot de baas

Geef me een banaan

Maar de baas was juist die dag

Gladweg uitverkocht

En hij dacht dat onze Kees

Ruzie met hem zocht

Dus de baas zei:
Refr.:

Tja, ik heb geen bananen

Ik heb geen bananen vandaag

'k Heb radijsjes, hele mooie; Witte en rooie

Maar ja, ik heb geen bananen

Ik heb geen bananen vandaag


Plots vloog er een rode kool

Door de winkelruit

En er volgde een meloen

In de baas zijn snuit

De baas zijn snuit zat vol met sap

Kees ging voor hem staan

"Lelijke meloenenkop

Geef me een banaan!!"

Maar de baas zei:
refr.
Dit is echt een superhit

Maar eigenlijk veels te kort

D'r moet nog een coupletje bij

Dat is wat er aan schort

Zo stoffig als dit stukkie tekst

Dat kan eigenlijk niet

Maar de boswachters die doen het toch

Want die weten hoe het giet

refr.

Bestel mar - Rowwen Hèze


't Keumt mei veur ge zit allien ge zit te boale

Ge zit al oore lang te kieke noar ouw schoon

Niks te proate niks te zien niks te beleave

Oet vervealing goade moar wat zinnigs doen

En met de hand deep in de tes loepte de stroat op

Alles donker lampe oet gordiene dicht

En net as ge bedenkt ik goa naor huus noar bed toe

Schient zachtjes in de verte 't verlossend licht


refr.:

Ach bestel mar bestel mar bestel mar

Ge wet dat ik 't niet kan loaten

Nog efkes en dan begin ik

er weer duchtig langs te proate
In 't caffee an d'n tap wurd 't mar loater

De klok die kunde doar niet zien die hangt te hoog

Van al dat beer worde stiekumaan mar zatter

't Wurd now echt d'n hoogste tijd um weg te goan

Ge pakt ow pilske en ow knip um te betoalen

Keumt d'r net nog zonne blieje bij ow stoan

Stel ow nie an man zoep d'r toch nog enne mei man

Wie denkt er nou zo vroeg al an noar huus te goan


refr.
't Wuurd drukker de biljartclub komt nar binnen

Verloare mar da makt vur die niks oet

Dikke piet zet dat ie vet had kunne winnen

Mar d'n tiegenstander was schienbaar toch wat groot

En zoe velt d'r doar altied wat te beleave

Minse komme doar noar binne mensen goan

Al stort de ganse welt inien 't kan niks geave

Zolang 't beer en de cafe mar blieve stoan

Brabantse nachten zijn lang - Arie Ribbens
Vaak zeg ik: Vrouwtjelief, ik ga nu vlug

Heel even naar 't café, 'k ben zo weer terug

Maar daar tref ik dan Jan en alleman

Die weer een rondje geven en wat doe je dan?

Dan zeg je niet: Ik mag niet van m'n vrouw

En voor je 't weet dan ben je al weer blauw

En kom ik thuis zo rond een uur of vier

Dan zie ik alles dubbel van het vele bier


refr.:

Brabantse nachten zijn lang

Brabantse nachten zijn lang,

Ze komen vaak langzaam op gang

Ja maar dan, ja maar dan
Ik heb een tik, dat vindt u vreemd misschien

Ik kan geen lege glazen voor me zien

En ook van volle glazen word ik gek

Maar dat los ik wel op, ik ledig ze direct

Daarom vind je me meestal in de kroeg

En daar zit ik dan vaak tot 's morgens vroeg

Ik denk dan over alles heel goed na

Ook aan de smoes die ik mijn vrouw vertellen ga


refr.
Hang ik 's avonds laat nog aan de bar

Dan staat er weer een taxi voor me klaar

Die brengt me thuis en ook al ben ik zat

Toch krijg ik altijd weer de sleutel in het gat

En word ik wakker rond een uur of een

Dan draait de wereld om me heen

M'n kop doet zeer, dan denk ik heel terecht:

Een van die dertig biertjes was waarschijnlijk slecht


refr.

Jan Klaassen


refr.:

Jan Klaassen was trompetter in 't leger van de prins

Hij marcheerde van Den Helder tot Den Briel

En hij had geen geld en hij was geen held

En hij hield niet van het krijgsgeweld

Maar trompetter was hij wel in hart en ziel


't Leger sloeg z'n tenten op voor Alkmaar in 't veld

En zolang geen vijand zich liet zien was iedereen een held

De kroeg werd als strategisch punt door 't hoofdkwartier bezet

De officieren brulden "Jan, kom speel op je trompet"

Ze werden wakker in de goot in de morgen kil en koud

Maar Jan Klaassen sliep in de armen van de dochter van de schout


refr.
De prins sprak op inspectie tot de majoor van de compagnie:

"Ik zag hier alle stukken wel van mijn artillerie

Ja zelfs dat kleine in uw kraag en het blonde in uw bed

Maar waar zit dat stuk ongeluk van een Jan met z'n trompet"

En niemand die Jan Klaassen zag die bij de stadspoort zat

En honderd liedjes speelde voor de kind'ren van de stad


refr.

Jan Klaassen zei "vaarwel m'n lief ik zie je volgend jaar

Wanneer de lente terugkomt dan zijn wij weer bij elkaar"

De winter ging, de zomer kwam, de oorlog was voorbij

Maar 't leger is nooit teruggekeerd van de Moker Hei

Geen mensen die van Jan Klaassen ooit iets teruggevonden heeft

Maar alle kind'ren kennen hem, hij is niet dood, hij leeft
refr.
En hij had geen geld en hij was geen held

En hij hield niet van het krijgsgeweld

Maar trompetter was hij wel in hart en ziel

Het is moeilijk bescheiden te blijven - Peter Blanker


(gesproken)

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. D'r hingen van die spandoeken over de straat met mijn naam, in zukke koeieletters. En weer

had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte... in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op m'n hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen d'r wel meer gezegd hebben die avond. Dus op m'n hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte m'n gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo:
't Is moeilijk bescheiden te blijven

Wanneer je zo goed bent als ik

Zo stoer, zo charmant en zo aardig

Dat zie je in één ogenblik

Ik denk als ik kijk in de spiegel:

"Daar staat een geweldige vent"

't Is moeilijk bescheiden te blijven

Voor een kerel met zoveel talent


Jaja

De allermooiste meiden

Die mij eenmaal hebben gezien

Die vallen meteen aan m'n voeten

Aan iedere teen minstens tien

Ik lig zelfs goed bij de mannen

Maar dat geeft me ook al geen kick

Want 'r is er niet één op de wereld

Die zo goed en volmaakt is als ik
refr.

Jaja


Zo zit dat

Ik wil ook geen filmcarrière

Zoals Hauer, de Gooyer, Krabbe

En dat is voor hun dan weer mazzel

Zo hou ik ze uit de WW

Als ik m'n talent zou benutten

Dan was ik the top of the bill

Hoewel het gewoon is, dan krijg je kapsones

En da's nou net wat ik niet wil
refr.
(Ieder voor zich)

Voor een kerel met zoveel talent!!!


The wild rover
I've been a wild rover for many the year

and I've spent all me money on wiskey and beer.

But now I'm returning with gold and great store,

and I never will play the wild rover no more.


Refr.:

And it's no nay never,

No nay never no more,

will I play the wild rover,

No never no more
I went to an alehouse I used to frequent,

and told the landlady me money was spent.

I asked her for credit, she answered me "Nay,

such custom as yours I can have every day."


refr.
Then I took from me pockets ten souvereigns bright

and the landlady's eyes opened wide with delight.

She said "I have whiskies and wines of the best,

and the words that I told you were only in jest."


refr.
I went to me parents, confesed what I'd done,

and I asked them to pardon their prodigal son.

And they've caressed me as oft times before,

Then I never will play the wild rover no more.


refr.

Hoofd, schouders, knie en teen


Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen (2x)

Oren, ogen, puntje van je neus

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen
Mmmmm, schouders, knie en teen, knie en teen (2x)

Oren, ogen, puntje van je neus

Mmmmm, schouders, knie en teen, knie en teen
etc.

Het grote Roel Stalman zeillied

Zie ginds komt ’t Valkje van Hoora weer aan

Het brengt ons Roel Stalman, ik zie hem al staan

Hoe nat is zijn broek, hoe wappert zijn haar

En ook deze morgen was ie niet op tijd klaar


Zie ginds komt geen Valkje en Roel heeft weer pech

De soep was heel lekker en wij zijn al weg

Hoe leeg is zijn maagje, hoe vol is zijn blaas

Daar vaart hij met veel brood, maar zonder de kaas


Een Valk komt aanstormen op de lagerwal

’t Zal Roel weer niet wezen, het geeft een rot-knal

Hoe vloekt hij en tiert hij het dek op en neer

Hoe smijt Jan het lijntje al heen en al weer


En ja hoor daar valt ie bijna van de boot

O wat een geklungel, o wat een gekloot

Wel godver de godver, waar is toch die kluts?

Ik kan hem niet vinden, vandaar dat gepruts


Het is best wel lachen daar staand aan de kant

Met je hand in je zakken, het is toch gênant

Hoe lang vaart Roel nu al met Nargileh mee?

Toch is hij nog altijd geen Cee Wee Oo twee


Met vol tuig de kant in, dat is niet briljant

Maar volgens Roel Stalman is er niets aan de hand

Ik heb toch geen schade, dus alles is goed

Wanneer leert die vent nou hoe aanleggen moet?


Zijn zus staat te lachen en roept hem steeds toe

Wie zoet is zeilt netjes, wie stout is heet Roel

O lieve Roel Stalman, oh, ga toch naar huis

En geef ons iets anders dan kramp in de kruis


Roel is aan ’t stunten en mist net de brug

De mast naar beneden en dan weer terug

O Roel, hou het toch bij Miranda de Bruijn

En vaar toch niet stilletjes mijn bootje in puin
 • Het Praesidium
 • Macht van de Praeses
 • Pro-poena drinken
 • Gedragscode voor de corona Commiltones worden geacht water of bier te drinken. Zijn kunnen hun keuze kenbaar maken bij de schenkers. Het woord vragen
 • Tafel verlaten

 • Dovnload 108.47 Kb.