Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Neonatologie – K. De winter Vroedkundige aspecten Mogelijke examenvragen

Dovnload 0.54 Mb.

Neonatologie – K. De winter Vroedkundige aspecten Mogelijke examenvragenPagina7/7
Datum29.07.2018
Grootte0.54 Mb.

Dovnload 0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Lichaamsverhoudingen

 • Naarmate lichaam groeit is middelpunt van lengte niet meer navel maar schaambeen

 • Puberteit  volwassen verhoudingen worden bereikt

 • Verschilt van individue tot individu
 1. Skelet

 • Botweesel = meest ingrijpende veranderingen

 • Botweefsel  bindweefsel  kraakbeen  been

 • Verbeningskernen = kalk en mineralen zetten zich af

 • Overgang diafyse  epifyse = Epifysaire schijf

 • Lengtegroei van bot in epifysaire schijf

 • Sluiten van schijf = stop lengtegroei

 • Skeletleeftijd = gemiddelde botontwikkeling bij kinderen van bep leeftijd

 • Röntgenonderzoek voor skeletleeftijd
 1. Gebit

 • Bij geboorte: melktanden en eerste blijvende kiezen bedekt met tandvlees in de kaak

 • 20 tanden van melkgebit

 • 32 blijvende tanden


  1. Psychomotorische ontwikkeling
   1. Motorische ontwikkeling

 • Kind leert spieren beheersen en gebruiken

 • Grof motorische vaardigheden (rollen, zitten, kruipen, stappen, lopen)

 • Fijn motorische vaardigheden (grijpen, perifere hand- en vingergrepen)


Verloop motorische ontwikkeling

Geboorte: • Ongecoördineerd

 • Aangeboren reflexen (zuig, grijp, stap, schrik refex)

Redelijk snel:

 • Aangeleerde willekeurige bewegingen (rollen, zitten, staan, stappen)

Cefaal-caudale richting = begint bij hoofd  in richting stuit

Proximaal distale richting = motoriek vanuit lichaamsas  ledematen
   1. Psychische ontwikkeling
 1. Cognitieve ontwikkeling

Intelligentie

 • Niet ‘verstand’

 • Maar samenwerking tussen vele begaafdheden

  • Logisch redeneren

  • Taalbeheersing

  • Ruimtelijk inzicht

 • Verhinderen te ontwikkelen: bij verwaarlozing

 • Beschadigd raken: hersentrauma


Theorie van Piaget

• Intelligentie is iemand vermogen om te zorgen voor een evenwichtige verhouding tussen hemzelf en zijn omgeving

• Intelligentie doordat het kind steeds beter de informatie uit zijn omgeving leert ontvangen, verwerken en zijn gedrag daarop aanpassen
4 stadia

• Sensomotorisch stadium (0-2 j)

• Preoperationeel of prelogische of symbolische stadium (2-7 j)

• Stadium van het concreet-causaal of concreet-operationeel denken (7-11 j)

• Stadium van het abstract- hypothetisch of formeel- operationeel denken (11-15 j)
Milieufactoren

Geestelijke ontwikkeling meeste kans in leefsituatie waar kennis gerespecteerd wordt

• Experimenteren

Fouten mogen maken

Voeding: eiwitten

• Geestelijke retardatie
 1. Emotionele ontwikkeling

 • Gevoelens tgo andere mensen

 • Spanningen in contacten met groter wordende wereld

 • Belangrijkste factoren die emotionele ontwikkeling kan beïnvloeden:

  • Bevrediging van elementaire emotionele behoeften

  • Gezin

  • Ziekte en andere traumatische ervaringen


Bevrediging elementaire emotionele behoeften:

 1. Liefde en warmte = opgroeien tot volwaardig social persoon dat zelf in staat is om liefde te geven

 2. Geborgenheid = tegen dreigingen vanuit buitenwereld (honger,vreemden,..)

 3. Aanvaarding = gerespecteerd zoals het is

 4. Zelfrespect = bevestigd worden in doen en laten

 5. Prestatiedrang = afremming door kriteiek en overbezorgdheid

 6. Erkenning = wanneer goed en fout

 7. Onafhankelijkheid = onafhankelijke ontplooiing

 8. Orde en regelmaat = duidelijke grenzen

 9. Gezin = hechting, broertjes en zusjes spelen belanrijke rol

 10. Traumatische ervaringen = echtscheiding, sterfgeval kunnen emotionele ontwikkeling remmen
   1. Sociale ontwikkeling

 • Bij geboorte: lust en onlustgevoelens door huilen  verzorgers in actie

 • Ouders leren kennen

 • 9 maanden: bekende personen herkennen en vreemdenangst

 • 2-3 j samenspelen met andere kinderen
  1. Factoren die groei en ontwikkeling beïnvloeden

 • Erfelijkheid = op chromosome fundamentele eenheden

 • Intra-uteriene omstandigheden = afwijingen placenta, geneesmiddelen

 • Geboorte = eventuele gevolgen van tijdelijke aard

 • Milieu = alles wat kind omringt

 • Voeding = voldoende voedingsmiddelen moeten alle benodigde

voedingsstoffen bevatten
  1. Het spel in de ontwikkeling van het kind

 1. Lichamelijke en motorische ontwikkeling

= spieren oefenen en motorische coördinatie leren

= hele lichaam wordt betrokken

= spelactiviteiten  goede gezondheid


 1. Sociale ontwikkeling

= kind dat met ander kind spelt = social opzicht

= leert samen delen, beurt wachten, met andere omgaan

= ondervindt vriendschap


 1. Uiting van gevoelens

= boosheid afreageren

= wedstrijdsport = uitlaatklep

= spel bidet vele mogelijkheden


 1. Geestelijke ontwikkeling

= leren (informative uit omgeving verwerken)

= cognitieve vaardigheden

= zintuigen wordne betrokken


 1. Ontwikkeling van morele waarden

= bewust van morele waarden tijdens spelen

= anderen plezier of pijn bezorgen

= verschil tussen waarheid zeggen en liegen 1. De groei van de ontwikkeling van de pasgebore
  1. Verhouding jongens/meisjes

 • Sexratio = volgens statistieken op ierde 100 meisjes, 600 jongens geboren

 • Geen redden

 • Mannelijke baby’s blijken zwakker en sterftecijfer ligt hoger
  1. Vorm en groeiparameters van het lichaam

 • Jongens zijn lager en zwaader dan meisjes

 • Eerst geboren kind is meestal kleiner da broertjes en zusjes

 • Gemiddelde lichaamsmaten van pasgeborene:

  • schedelomtrek: 35 – 37 cm

  • lengte: 46 – 54 cm

  • gewicht: 3000 – 4000 gr
  1. Motorische ontwikkeling

Fysiologische veerkracht

= weerstand voor inwendige spanningen

= beschermt baby gedurende eerste uren en dagen tegen hevige reactive op nieuwe vijandige buitenwereld

= preterme neonaat heeft geen veerkracht  niet tegen al deze invloeden beschermd

= week na geboorte  lichaamsfunctie biginnen goed te werken

baby reageert meer op koude, warmte en verstoord evenwicht

= spieren zijn stevig en veerkrachtig


Reflex

Beschrijving

Tijdstip en duur

AfweerreflexenSchrikken (Moro-reflex)

Bij plotse prikkel arm omhoog, beven, langzaam ontspannen

Bij geboorte: verdwijnt bij +- 2 maanden

Tonische nekreflexen

Houdingsafweerreactie, hoofd, arm en been naar een kant, langzame ontspanning

Bij geboorte: verdwijnt bij +- 2-3 maanden

Grijpen

Grijpt naar ieder voorwerp met kracht van lichaamsgewicht, ontspant

Bij geboorte: verdwijnt bij +- 2-3 maanden

Knipperen met ogen

Bij aanraking of licht sluiten en openen de oogleden

Bij geboorte: verdwijnt bij +- 2 maanden

Huilen

Bij plotselinge pijn, koude, honger stroomt lucht door de stembanden

Bij geboorte: levenslang

VoedingsreflexenZuigen

Lippen plooien zich, tong rolt op, zuigbewegingen bij honger en prikken van lippen

Bij geboorte: verdwijnt bij 6-8 maanden

Zoekreflex

Bij aanraking van wang of lippen draait het hoofd naar zeide van aanraking

Bij geboorte: verdwijnt bij 6 maanden

Slikreflex

Luchtwegen worden afgesloten, slokdarm gaat open, zodra veel voedsel

achter in mond komt
Bij geboorte: levenslang

Kokhalsreflex

Bij aanraking van huig gaat slokdarm open en treedt antiperistaltiek op

Bij geboorte: levenslang

AdemhalingsreflexenAdembewging

Borst-en buikspieren veroorzaken in en uitademhalingsbewegingen

Bij geboorte: levenslang

Niezen

Krachtig terugstromen van lucht door neus en keel

Bij geboorte: levenslang

Hoesten

Krachtig terugstromen van lucht door neus en keel

Bij 1 jaar: levenslang

Geconditioneerde reflex

Aangeleerde reacties op verschillende prikkels, zoals ophouden met huilen als moeder komt

2 maanden: kana an en afgeleerd worden
  1. Psychische en emotionele ontwikkeling

Kind in Sensomotorische stadium  kind kan psychisch welbevinden en gevoelens uiten met ganse lichaam


15.4.1 Zintuiglijke ontwikkeling


ZintuigenTastzin, huid

Aanraking, pijn, druk, lippen van de zuigeling zijn meest gevoelig

Bij geboorte: levenslang

Reuk

Gewaarwording van geuren, herkenning van geur van moeder

Bij geboorte: levenslang

Smaak

Zoet, anijs en zuur, andere smaken later

Bij geboorte: levenslang

Gehoor

Gewaarwording van harde geluiden, herkennen van stem van de moeder

2-3 dagen als buis van Eustachius doorgankelijk is

Gezicht

Zwart/wit contrasten

Gevoelig voor licht

Volgt een lichtje

Kan fixeren: produceert tranenBij geboorte: levenslang
  1. Sociale ontwikkeling

 • Pasgeborene leeft in symbiose met zijn moeder

 • Voor primaire behoeften = totaal afhankelijk

 • Huilen

= vorm van communiceren

= baby huilt niet zomaar= leren observeren waarom baby huilt
Slaapbehoefte

 • 20 uur/etmaal

 • wakker = honger

 • slapen = honger gestild

 • afwisselend op linker en rechter zijde

 • rugliggen aangewezen houding
1   2   3   4   5   6   7

 • Psychomotorische ontwikkeling Motorische ontwikkeling
 • Verloop motorische ontwikkeling • Geboorte
 • Proximaal distale richting
 • Emotionele ontwikkeling Gevoelens
 • Ziekte en andere traumatische ervaringen Bevrediging elementaire emotionele behoeften: Liefde en warmte
 • Prestatiedrang
 • Factoren die groei en ontwikkeling beïnvloeden Erfelijkheid
 • Voeding
 • Geestelijke ontwikkeling
 • De groei van de ontwikkeling van de pasgebore Verhouding jongens/meisjes
 • Vorm en groeiparameters van het lichaam
 • Motorische ontwikkeling Fysiologische veerkracht
 • Reflex Beschrijving Tijdstip en duur
 • Voedingsreflexen Zuigen
 • Psychische en emotionele ontwikkeling
 • Zintuigen Tastzin, huid

 • Dovnload 0.54 Mb.