Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Nóg meer voordelen van een bitumen dampremmende laag

Dovnload 7.41 Kb.

Nóg meer voordelen van een bitumen dampremmende laagDatum01.08.2017
Grootte7.41 Kb.

Dovnload 7.41 Kb.

Nóg meer voordelen van een
bitumen dampremmende laag

In Vebidak bericht nr. 109 is geschreven over de primaire functies van een dampremmende laag en geconstateerd dat een bitumen dampremmende laag daarvoor het meest geschikt is. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal voordelen voor zowel het uitvoerende bedrijf als voor de eigenaar/beheerder van een dak waarin een goede (bitumen) dampremmende laag is aangebracht.

Scheiding tussen aannemer en dakdekker

U kent die situaties wel: Een betonnen ondergrond met daarop een geïsoleerde dakbedekkingsconstructie, inclusief een dampremmende laag. Wanneer deze betonnen ondergrond wordt voorzien van een afschotlaag van zandcement wordt er een behoorlijke hoeveelheid vocht in de constructie gebracht. Dit vocht zal in een normale situatie voor een groot gedeelte via de onderliggende ruimten verdampen. Tot zover is er nog niets aan de hand. Wanneer de onderliggende ruimten echter worden voorzien van een klimaatbeheersingssysteem, zal er in een warme zomerperiode een omgekeerd vochttransport plaatsvinden. Dus niet van binnen naar buiten, maar van buiten naar binnen, omdat de buitentemperatuur dan veelal hoger is dan de binnentemperatuur. Dit kan inhouden dat er in deze situatie schijnlekkages kunnen optreden. Zeker geldt dit wanneer vrijwel direct na het aanbrengen van de ondergrond wordt overgegaan tot het aanbrengen van een dampremmende laag, isolatie en dakbedekking.


Wat is in dergelijke gevallen het voordeel van een goede dampremmende laag die ook nog waterdicht is? Wel, wanneer er discussie ontstaat over de oorzaak van de optredende lekkages, en er bij insnijding kan worden aangetoond dat én de isolatie droog is én er een goede dampremmende laag aanwezig is, is het bewijs geleverd dat het dak waterdicht is. De dakdekker kan hiermee dus aantonen dat zijn werk niet de oorzaak is van de lekkages.
Dit kan het beste worden bereikt door een bitumen dampremmende laag toe te passen. Immers met een dampremmende laag van PE-folie zijn de aansluitingen c.q. overlapverbindingen in deze dampremmende laag niet waterdicht aan te brengen, waardoor er altijd discussie kan blijven over de vraag waar het vocht vandaan komt. Hier is dus de dampremmende laag de (discussie)scheiding tussen (het werk van) de aannemer en de dakdekker.

Levensduurverlengend onderhoud is eenvoudiger
(en goedkoper)

Voordat u een aanbieding maakt voor onderhoudswerkzaamheden op een bestaand dak, zult u eerst een insnijding maken om de dakopbouw vast te stellen. Als er geen dampremmende laag in een geïsoleerde dakbedekkingsconstructie aanwezig is, kan het zonder meer aanbrengen van een nieuwe laag dakbedekking op de bestaande dakbedekking bouwfysische risico’s geven. De dakbedekking wordt hierdoor immers steeds dampdichter waardoor vochtopeenhoping in de dakisolatie dreigt. Er moet in zo’n geval een bouwfysische controle plaatsvinden om vast te stellen of dit overlagen ongestraft kan plaatsvinden. Wanneer een bestaande situatie bouwfysisch gezien al kritisch is, met name door het ontbreken van een dampremmende laag, kan dit bij overlagen leiden tot schijnlekkages. Deze situatie kan optreden bij bijvoorbeeld prefab geïsoleerde dakplaten, dakdozen, maar ook in een alledaags dak met een houten, stalen of betonnen onderconstructie waarin de dampremmende laag ontbreekt. Om in zo’n situatie een bouwfysisch correcte dakbedekkingsconstructie te realiseren, moeten meer ingrijpende en dus duurdere werkzaamheden plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij na-isoleren zal de bestaande dakbedekking fungeren als dampremmende laag, omdat eennieuwe isolatielaag en een nieuwe dakbedekking op de bestaande dakbedekking wordt aangebracht. Hierbij kunnen te lage bouwkundige opstandhoogten, zoals dakranden of opstanden onder lood of kozijnen, leiden tot bouwkundig dure aanpassingen. In plaats van het na-isoleren kan soms ook worden gekozen voor het verwijderen van de bestaande dakbedekking en deze te vervangen door een minder dampdichte dakbedekking (bijvoorbeeld PVC). In het ergste geval moet de dakbedekking inclusief de isolatie worden vervangen door een geheel nieuwe dakbedekkingsconstructie.
Bij de aanwezigheid van een betrouwbare dampremmende laag in een dakbedekkingsconstructie kan, ingeval van levensduurverlengend onderhoud, vaak worden volstaan met het eenvoudig aanbrengen van een nieuwe laag dakbedekking op de bestaande laag. De aanwezigheid van een bitumen dampremmende laag leidt in dergelijke gevallen tot minder ingrijpend onderhoud en een besparing van kosten.

  • Scheiding tussen aannemer en dakdekker
  • Levensduurverlengend onderhoud is eenvoudiger (en goedkoper)

  • Dovnload 7.41 Kb.