Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Nieuwsbrief aan de synchroonverenigingen van de regio MidWest Veenendaal, november 2015 Er heeft een vergadering van de Interregio plaatsgevonden en tevens een vergadering van de commissie synchroonzwemmen Regio MidWest

Dovnload 27.1 Kb.

Nieuwsbrief aan de synchroonverenigingen van de regio MidWest Veenendaal, november 2015 Er heeft een vergadering van de Interregio plaatsgevonden en tevens een vergadering van de commissie synchroonzwemmen Regio MidWestDatum21.09.2017
Grootte27.1 Kb.

Dovnload 27.1 Kb.

z30 10 brfp_midwest


NIEUWSBRIEF
Aan de synchroonverenigingen van de regio MidWest Veenendaal, november 2015
Er heeft een vergadering van de Interregio plaatsgevonden en tevens een vergadering van de commissie synchroonzwemmen Regio MidWest, dus weer een reden om jullie op de hoogte te houden van wijzigingen, aanvullingen en nieuwtjes.
WEDSTRIJDROOSTER

De volgende wijzigingen en/of toevoegingen zijn in het wedstrijdrooster verwerkt.


Datum juryv. Inzw. Aanv. Einde Wedstrijd Zwembad

Za. 21-11-2015 10.45 11.00 11.30 14.00 1e Miniregio Sloterparkbad – A’dam

(Springkuil)

Za. 28-11-2015 15.00 15.15 15.45 18.15 Diplomazwemmen Den Hommel - Utrecht

Za. 09-01-2016 12.00 13.00 13.30 Interregio Uitvoeringen Sen. De Veur – Zoetermeer

Zo. 17-01-2016 13.00 13.15 13.45 2e Miniregio Hoornse Vaart – Alkmaar

Za. 06-02-2016 12.45 13.00 13.30 17.00 Limietwedstr. Age I t/m jun. Sloterpark – A’dam

Za. 20-02-2016 12.15 12.30 13.00 Interregio Uitvoeringen Jun. Koploper – Lelystad

Za. 05-03-2016 11.45 12.00 12.30 15.00 3e Miniregio Sloterparkbad – A’dam

(Springkuil)

Za. 12-03-2016 15.00 15.15 15.45 18.15 Diplomazwemmen Den Hommel – Utrecht

Za. 02-04-2016 10.45 11.00 11.30 14.00 Diplomazwemmen Sloterparkbad – A’dam

(Springkuil)

Za. 23-04-2016 12.45 13.00 13.30 16.00 Miniregio uitvoeringen Sloterparkbad – A’dam

Za. 14-05-2016 15.15 15.30 16.00 Limietwedstrijd Age I en II Merwestein – Nieuwegein

Za. 21-05-2016 13.45 14.00 14.30 Interregio Age II Sportf. Bad – Amersfoort

Za. 28-05-2016 Miniregio uitvoeringen verplaatst naar 23-04

Za. 18-06-2016 12.45 13.00 13.30 19.00 Uitv. Age I t/m sen. Sloterparkbad – A’dam

Za. 25-06-2016 12.30 13.00 13.30 17.00 Limieten Age I t/m sen. Kwakel - Utrecht
LET OP : Wanneer Miniregio wedstrijden of diplomazwemmen in het Sloterparkbad in Amsterdam in de Springkuil worden gehouden, is dit erbij vermeld. Wanneer er niets bij staat is de wedstrijd in het wedstrijdbad.
Bijgaand het complete rooster met de wijzigingen!!!!!

Gaarne alle oude wedstrijdroosters vernietigen, dit geeft nl. verwarring


INSCHRIJVINGEN WEDSTRIJDEN VOOR DE REGIO EN INTERREGIO

Er zijn aparte inschrijvingsformulieren voor de regio wedstrijden. Zijn in jullie bezit. Is in het vorige seizoen reeds mee gestart,

Voor wedstrijden die in Amsterdam worden georganiseerd (het oude gebied Amsterdam – ’t Gooi) was niet duidelijk waar er ingeschreven moest worden:

sy.wedstr.secr.ag@gmail.com

Ter completering voor de andere wedstrijden:Linda Visser: synchronoordholland.linda@gmail.com voor wedstrijden te houden NoordHolland

Els Verploegh: elssynchro@gmail.com voor wedstrijden te houden in Utrecht

Alle inschrijvingen voor de Interregio competitie moeten naar Irma Kok: kokirma@gmail.com

DENK ER AAN: Dat de inschrijvingen voor de Interregio competitie op aparte formulieren (voor de Interregio) gedaan moeten worden. Deze formulieren zijn in het begin van dit seizoen aan jullie gestuurd.

Er zijn nog steeds verenigingen die op verkeerde formulieren inschrijven, dus let hier aub op.

Ook geldt voor de Interregio comptitie dat de inschrijving naar een schaduw adres moet worden gestuurd. Dit gebeurt in een aantal gevallen ook nog niet.

Het E-mail adres van dit schaduw adres is Paula Lommerse: paulamar@hetnet.nl
JURYLEDEN BIJ WEDSTRIJDEN

Ik wil er nogmaals op wijzen, dat juryleden die opgegeven zijn voor de wedstrijden en worden ingedeeld bij verhindering zelf voor vervanging moeten zorgen.
Bovenstaand bericht is in de vorige Nieuwsbrief ook vermeld, alleen blijkt het nog steeds niet te werken. Het kan niet zo zijn, dat iemand plotseling niet kan en het probleem van vervanging bij de organisatie wordt neergelegd. ZORG VOOR VERVANGING!!!!!!
INTERREGIOCOMPETITIE
Wedstrijdrooster Interregiocompetitie:

Datum juryv. Inzw. Aanv. Einde Wedstrijd Zwembad

Za. 14-11-2015 11.45 12.00 12.30 16.00 Figuren Age II Aquarijn – Alphen ad Rijn

Za. 12-12-2015 13.45 14.00 14.30 Figuren Age I Wisselaar – Breda

Za. 09-01-2016 12.00 13.00 13.30 Uitvoeringen Senioren De Veur –Zoetermeer

Za. 20-02-2016 11.45 12.00 12.30 Uitvoeringen Junioren De Koploper - Lelystad

Za. 21-05-2016 13.45 14.00 14.30 Uitvoeringen Age II Sportf. Bad - Amersfoort

Za. 28-05-2016 13.00 13.15 13.45 Uitvoeringen Age I /Combo Sportstad - Heerenveen
Adressen Zwembaden:

14-11-2015 Zwembad Aquarijn, Cantharel 10, 2403 RA Alphen a.d. Rijn, tel. 0172-820274

12-12-2015 Zwembad De Wisselaar, Terheijdenseweg 494, 4826 AB Breda, tel. 076-5874597

09-01-2016 Zwembad De Veur, Prismalaan 40, 2718 CX Zoetermeer, tel. 079-3469102

20-02-2016 Zwembad De Koploper, Badweg 21, 8223 PA Lelystad, tel. 0320-285385

21-05-2016 Sportfondsenbad, Bisschopsweg 175, 3817 BT Amersfoort, tel. 033-4634214

28-05-2016 Sportstad Heerenveen, Abe Lenstra Boulevard 23 Q, 8448 JA Heerenveen, tel. 051-3614800
Er is gekozen om alle juryvergaderingen, zowel bij figuren als ook uitvoeringen 45 min. voor aanvang van de wedstrijd te houden.

Er is een uitzondering gemaakt voor de senioren uitvoeringenwedstrijd d.d. 09-01-2016 in zwembad De Veur.

Deze juryvergadering zal 1,5 uur in beslag nemen. Dit ivm een miniclinic voorafgaande aan deze wedstrijd.
Figurenwedstrijd Age I - Zwembad “De Wisselaar”, Terheijdenseweg 494, 4826 AB Breda, tel. 076-5874597

Zaterdag 12-12-2015

Juryvergadering 13.45 uur

Inzwemmen 14.00 uur

Aanvang 14.30 uur


Inschrijving uiterlijk 20-11-2015 bij Irma Kok (kokirma@gmail.com)

Voorlopige inschrijving: 115 deelneemsters

De volgende juryleden zijn voor deze wedstrijd ingedeeld:

Mw. I. Kok S VZC scheidsrechter

Hr. W. Schrauwen 8 Aquarijn beoordelaar

Hr. F. Lai 9 Aquarijn beoordelaar

Mw. H. Shorney 9 DAW beoordelaar

Mw. M. Kavadjaja 9 De Dolfijn beoordelaar

Mw. J. Klein S ZPCH beoordelaar

Mw. M. Verheggen M Aquarijn secretariaat

Mw. R. Knippels M DAW secretariaat

Mw. J. Spaan M ZPCH secretariaat


Willen jullie er voor zorgdragen dat bovengenoemde juryleden op de hoogte worden gesteld.

Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.


Uitvoeringenwedstrijd Senioren - Zwembad De Veur, Prismalaan 40, 2718 CX Zoetermeer, tel. 079-3469102

Zaterdag 09-01-2016

Juryvergadering 12.00 uur (voor de beoordelaars) 13.00 uur voor het secretariaat *

Inzwemmen 13.00 uur

Aanvang 13.30 uur

Einde

Inschrijving uiterlijk 18-12-2015 bij Irma Kok (kokirma@gmail.com)


WILLEN JULLIE BIJ DE INSCHRIJVING DE MUZIEK VAN DE UITVOERINGEN DIGITAAL AANLEVEREN.
Voorlopige inschrijving: 10 soli; 11 duetten en 12 ploegen
De volgende juryleden zijn voor deze wedstrijd ingedeeld:

Mw. A. Bruijn 8 Aquarijn beoordelaar

Hr. W. Schrauwen 8 Aquarijn beoordelaar

Mw. A. Pardieck 8 De Dolfijn beoordelaar

Mw. A. Bouma S ZV de Zaan beoordelaar

Mw. I. Kok S VZC beoordelaar

Mw. Y. Bijlsma 8 ZPCH beoordelaar

Mw. J. Klein S ZPCH beoordeaar

Mw. A. Nulkes C DWT secretariaat
Willen jullie er voor zorgdragen dat bovengenoemde juryleden op de hoogte worden gesteld.

Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.


* Zoals jullie hebben gezien is de juryvergadering bij de wedstrijd van de senioren uitvoeringen gepland voor 1,5 uur.

De bedoeling is om voor deze wedstrijd, waarbij zowel technische als vrije uitvoeringen zullen worden beoordeeld een langere juryvergadering te gaan houden als een soort van clinic voor de beoordelaars. Docent voor deze clinic is Andida Bouma.


Uitvoeringenwedstrijd Junioren – Zwembad De Koploper, Badweg 21, 8223 PA Lelystad, tel. 0320-285385

Zaterdag 20-02-2016

Juryvergadering 11.45 uur

Inzwemmen 12.00 uur

Aanvang 12.30 uur


Inschrijving uiterlijk 29-01-2016 bij Irma Kok (kokirma@gmail.com)
Voorlopige inschrijving: 21 soli, 22 duetten en 16 ploegen
De volgende juryleden zijn voor deze wedstrijd ingedeeld:

Hr. W. Schrauwen 8 Aquarijn beoordelaar

Mw. E. Duppen 8 Dolfijn beoordelaar

Mw. A. Bouma S ZV de Zaan beoordelaar

Mw. I. Kok S VZC beoordelaar

Mw. J. Klein S ZPCH beoordelaar

Mw. M. Stam M De Dolfijn secretariaat

Mw. M. v.d.Linden M De Meeuwen secretariaat


Willen jullie er voor zorgdragen dat bovengenoemde juryleden op de hoogte worden gesteld.

Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.


AFMELDINGEN DEELNEEMSTERS BIJ WEDSTRIJDEN

Afmeldingen van deelneemsters voor bepaalde wedstrijden moeten tijdens de juryvergadering worden doorgegeven en niet per mail.


OPGAVE JURYLEDEN bij WEDSTRIJDEN

Er worden bij inschrijving nog steeds te weinig juryleden, voorstarters en oplezers opgegeven.

Na een oproep per mail komen er wel juryleden bij, maar willen de secretariaten die inschrijven hier rekening mee houden. In het reglement is vermeld hoeveel juryleden er door deelnemende verenigingen moeten worden doorgegeven.
Tot de volgende keer.
Namens de commissie synchroonzwemmen MidWest

Irma Kok


Bijlagen:

  • Wedstrijdrooster

  • INSCHRIJVINGEN WEDSTRIJDEN VOOR DE REGIO EN INTERREGIO
  • JURYLEDEN BIJ WEDSTRIJDEN
  • INTERREGIOCOMPETITIE Wedstrijdrooster Interregiocompetitie
  • Er is gekozen om alle juryvergaderingen, zowel bij figuren als ook uitvoeringen 45 min. voor aanvang van de wedstrijd te houden.
  • Figurenwedstrijd Age I - Zwembad “De Wisselaar”, Terheijdenseweg 494, 4826 AB Breda, tel. 076-5874597 Zaterdag 12-12-2015
  • Uitvoeringenwedstrijd Senioren - Zwembad De Veur, Prismalaan 40, 2718 CX Zoetermeer, tel. 079-3469102 Zaterdag 09-01-2016
  • Uitvoeringenwedstrijd Junioren – Zwembad De Koploper, Badweg 21, 8223 PA Lelystad, tel. 0320-285385 Zaterdag 20-02-2016
  • AFMELDINGEN DEELNEEMSTERS BIJ WEDSTRIJDEN

  • Dovnload 27.1 Kb.