Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Nieuwsbrief Volleybalvereniging Apollo

Dovnload 8.23 Kb.

Nieuwsbrief Volleybalvereniging ApolloDatum12.03.2017
Grootte8.23 Kb.

Dovnload 8.23 Kb.


Nieuwsbrief Volleybalvereniging Apollo

April 2002


Het seizoen is al weer aardig op aan het schieten en daarom is het weer tijd voor een nieuwsbrief.

 • Ledenvergadering
  Op woensdag 29 mei a.s. is de algemene ledenvergadering om 19.30 in de restorette van de sporthal. Als jullie agendapunten hebben, kunnen jullie die kenbaar maken bij Karin Ritmeester. • Bestuur
  Hans en Karin hebben er drie jaar op zitten als voorzitter en secretaris van de vereniging. In principe is hun termijn afgelopen maar beide hebben te kennen gegeven nog door te willen gaan. Mochten anderen echter interesse hebben, dan kunnen zij zich aanmelden. Dit geldt ook voor de functie van penningmeester. • Scheidsrechterscursus
  Vier mensen van onze vereniging volgen op dit moment een scheidsrechterscursus. Ellen, Karin, Hans en Arnold zijn de deelnemers.


 • Jeugd
  De jeugd gaat erg goed. Er zijn een aantal leden bijgekomen en er is nu een flinke groep die enthousiast traint onder begeleiding van Wil en Regina die daarbij regelmatig worden bijgestaan door Joeri.
  Onze jonge leden spelen al regelmatig oefenwedstrijden.


 • Toernooien
  Het bedrijventoernooi was dit jaar weer een groot succes. Het pepernotentoenooi is helaas niet doorgegaan bij gebrek aan voldoende deelnemers. Jammer voor Bart en Joke die hier toch veel tijd in stoppen.
  Door een kleine delegatie is met kerst meegedaan aan een indoor beachvolleybaltoernooi.
  Op 29 mei zal Apollo deelnemen aan het nachttoernooi van Klundert. Luciferhoutjes om de ogen open te houden worden naar verluid aan de bar verstrekt.


 • Sporthal
  Riet Hokke, een van de beheerders van de sporthal gaat met FPU. Op 4 april wordt haar door de gemeente een afscheidsreceptie aangeboden. Namens de vereniging wordt haar een kado aangeboden.


 • Persoonlijk
  Waarschijnlijk hebben jullie al gehoord dat een ware babyboom plaatsvindt binnen onze vereniging. Nadat Marcel de toon had gezet, bevielen achtereenvolgens Evelyne en Liske van een zoon. De familie Puik is uitgebreid met een meisje. Op dit moment verkeren Anita Remeijnse en Ron Jobse nog in blijde verwachting. Dan is in september nog iemand lid geworden die al vrij vlot zwanger bleek en haar volleybalschoenen direct weer in de wilgen heeft gehangen.
  In mei treden Ronald en Annelies in het huwelijk dus ook daar ……
  Anita Christiaanse heeft een operatie ondergaan en verschijnt niet meer binnen de lijnen dit seizoen. Het gaat wel goed met haar.


 • Trainers
  Smail is definitief niet meer teruggekeerd. De technische leiding is nu in handen van Nigel en Dennis. Nigel is zojuist teruggekeerd van een welverdiende vakantie en steekt nu weer al zijn energie in onze vereniging.
  De trainers proberen het iedereen naar de zin te maken en afwisselende trainingen te verzorgen. Mochten jullie problemen met de trainingen hebben, praat hier dan over met de trainers of met het bestuur. We vinden het niet leuk als jullie met tegenzin naar de trainingen komen of zelfs thuis blijven.


 • Besluiten
  Het bestuur heeft regelmatig overleg en er worden ook besluiten genomen. Een van de besluiten die al wat langer geleden genomen is, is dat we van plan zijn nieuwe reglementen op te stellen. Dit is natuurlijk een hele klus.
  Een van de recentste besluiten is dat je nog maar op 2 momenten je lidmaatschap kan opzeggen. Het eerste is voor 15 augustus (dus voor het begin van het seizoen). Het tweede moment is voor 15 december ( voor aanvang van de tweede seizoenshelft) Dit heeft alles te maken met de organisatie en met betalingen aan de Nevobo. Het komt nu te vaak voor dat mensen in september/ oktober merken toch geen lid te willen zijn. Besef dan dat de vereniging al kosten heeft gemaakt. Zeg je te laat op dan moet voor een half jaar contributie worden betaald.
  Opzeggen en aanmelden moet schriftelijk bij de secretaris gebeuren.


 • Penningmeester
  Nog steeds zijn er, tot ergernis van de penningmeester, mensen die hun contributie of andere verplichtingen (te) laat betalen.
  De penningmeester is onlangs met een proef gestart om de verzoeken tot het betalen van contributie te e-mailen. Dit was echter niet bij iedereen duidelijk; excuses hiervoor.


Tot zover,
We hopen jullie te zien op de ledenvergadering

Hans van de Sluijs, voorzitterKarin Ritmeester, secretaris

Marcel Joziasse, geldzaken

 • Bestuur
 • Scheidsrechterscursus
 • Toernooien
 • Sporthal
 • Trainers
 • Besluiten
 • Penningmeester
 • Tot zover, We hopen jullie te zien op de ledenvergadering

 • Dovnload 8.23 Kb.