Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Nl waarschuwing

Dovnload 193.27 Kb.

Nl waarschuwingPagina1/3
Datum06.05.2017
Grootte193.27 Kb.

Dovnload 193.27 Kb.
  1   2   3

logo_trebs_cmyk

Comfortclean99733_zonderstekker.jpg

art. nr. 99733

Handleiding elektrische sneeuwruimer


Bedienungsanleitung Elektrische Schneefräse
Mode d’emploi balai à neige électrique
Manual electrical snow blower

NL) WAARSCHUWING:

Lees alle instructies en zorg dat u die begrijpt.


1 PICTOGRAMMEN, AFBEELDING EN VERKLARING


 1. Let op! Lees de instructiehandleiding en volg de waarschuwings- en veiligheidsinstructies op!

 2. Schakel het apparaat altijd uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat volledig tot stilstand is gekomen voordat u onderhouds-, schoonmaak- of reparatiewerkzaamheden uitvoert!

 3. Let op! De bladen stoppen niet meteen nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld.

 4. Gevaar! Voorwerpen kunnen op hoge snelheid worden uitgeworpen als de motor draait. Houd mensen, dieren en huisdieren buiten de gevaarzone.

 5. Houd de stroomkabel uit de buurt van de tanden en bladen. De tanden en bladen kunnen de kabels

beschadigen en contact met onderdelen waar stroom op staat, veroorzaken.

 1. Let op! Haal de stekker meteen uit het stopcontact als de stroomkabel of stekker beschadigd raakt!

 2. Gevaar! Houd uw handen en voeten uit de buurt van de snijdapparatuur!

 3. Let op! Gebruik altijd oog- en gehoorbescherming.

 4. Gebruik het apparaat niet bij natte weersomstandigheden!

 5. Draag veilige, stevige anti-slipschoenen!2 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees de bedieningsinstructies en werk dienovereenkomstig. Bewaar de instructies voor algemeen gebruik.

Voldoe aan de veiligheidsinformatie en de waarschuwing op het apparaat. • Het apparaat moet voor gebruik op de correcte wijze worden gemonteerd.

 • Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u controleren of de waarden van het stopcontact

 • correct zijn en overeenkomen met de waarden op het typeplaatje van het apparaat.

 • Verplaats het apparaat nooit door aan de kabel te trekken.

 • Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat naar een andere locatie brengt.

 • Schakel het apparaat altijd uit voordat de stekker uit het stopcontact haalt of verlengsnoeren verwijdert.

 • Houd kinderen en huisdieren uit de buurt. Alle omstanders moeten op veilige afstand van het apparaat

 • worden gehouden tijdens gebruik.

 • De gebruiker is verantwoordelijk voor anderen als hij of zij met het apparaat werkt.

 • Pas op dat u nooit sneeuw richting mensen of auto's gooit en laat niemand voor de sneeuwploeg komen.

 • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben.

 • Mensen die niet bekend zijn met de bedieningsinstructies, kinderen, jongeren die nog niet de minimumleeftijd waarop dit apparaat mag worden gebruikt hebben bereikt en mensen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen mogen het apparaat niet gebruiken.

 • Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is ontworpen.

 • Gebruik het apparaat altijd met aangekoppelde opvangzak.

 • Houd uw handen en voeten uit de buurt van alle roterende en bewegende onderdelen.

 • Steek nooit uw hand in de afvoertrechter of nabij de spiraal om sneeuw, takken of ander vuil te verwijderen. Een geblokkeerde spiraal kan 'terugspringen' tijdens het schoonmaken en kan lichamelijk letsel veroorzaken, zelfs als het apparaat is gestopt. Gebruik altijd een voorwerp zoals een lange stok of bezemsteel om blokkades op te heffen.

  • Draag veilige, stevige anti-slipschoenen. Zorg dat u stevig staat, vooral op hellingen.

  • Draag een veiligheidsbril en vermijd dat loszittende kleding door de bewegende onderdelen wordt gegrepen. Wees voorzichtig met lang haar.

  • Werk alleen in daglicht of bij voldoende kunstlicht.

  • Om het apparaat te starten moet de spiraal helemaal vrij kunnen bewegen.

  • Het apparaat mag alleen worden gebruikt als de veilige afstand voldoet aan de geleiderstang.

  • Houd de handgreep altijd stevig vast en loop rustig. Ga nooit rennen.

  • Voorkom dat u het apparaat overbelast door sneeuw te snel te verwijderen.

  • Ga langzamer te werk in bochten.

  • Let op! De spiraal stopt niet meteen nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld.

  • Schakel altijd het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot de spiraal is gestopt voordat u onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden uitvoert.

  • Wees voorzichtig als u het apparaat schoonmaakt of onderhoudt. GEVAAR! Let op uw vingers! Draag handschoenen!

  • Het is verboden om de elektrische en mechanische veiligheidsvoorzieningen te verplaatsen of aan te passen.

  • In sneeuw kunnen soms voorwerpen verborgen zitten die de afvoertrechter kunnen verstoppen of op andere manier schade kunnen veroorzaken. Maak de omgeving vrij van deurmatten, sleeën, boards, kabels en andere voorwerpen.

  • Als het apparaat op een voorwerp stuit, controleer het apparaat dan op tekenen van beschadiging en voer eventueel noodzakelijke reparaties uit voordat u verder gaat met werken.

  • Als het apparaat abnormaal gaat trillen, moet u meteen de motor uitschakelen en de oorzaak achterhalen. Trillingen zijn doorgaans een waarschuwing van een probleem.

  • Controleer het apparaat zorgvuldig voor gebruik. Werk alleen met een apparaat dat in de goede conditie verkeert. Als u defecten op het apparaat ontdekt die gevaar voor de bediener kunnen veroorzaken, moet u eerst de defecten oplossen voordat u met het apparaat gaat werken.

  • Vervang versleten of beschadigde onderdelen voor de veiligheid. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Onderdelen die niet door de fabrikant zijn geproduceerd, passen misschien niet goed en kunnen mogelijk letsel veroorzaken.

  • Om het gevaar op ongevallen te vermijden, mag een beschadigd snoer alleen door de fabrikant, een voor de fabrikant werkende technicus of een vergelijkbare deskundige persoon worden vervangen.

  • Het apparaat mag niet worden aangezet door middel van een externe tijdschakelaar of met een systeem met afstandsbediening.

  • Laat kinderen het product niet gebruiken. Laat volwassenen het product niet gebruiken zonder goede instructies.

  • Wees voorzichtig en voorkom dat u uitglijdt of valt. Let vooral op het volgende:

  • Zet alle koppelingen los en schakel naar de neutrale stand voordat u de motor start.

  • Laat de motor en het apparaat zich aan de buitentemperatuur aanpassen voordat u sneeuw gaat verwijderen.

  • Verwijder geen sneeuw op hellingen. Wees extreem voorzichtig als u van richting verandert op hellingen.

  • Probeer geen steile hellingen schoon te maken.

  • Gebruik de sneeuwploeg nooit nabij glazen afscheidingen, auto's, raamkozijnen, etc. zonder de sneeuw uitvoerhoek af te stellen.

  • Gebruik het apparaat nooit met hoge snelheid op een gladde ondergrond. Wees voorzichtig bij omkeren.

 • Gebruik alleen accessoires en opzetstukken die door de fabrikant van de sneeuwploeg zijn goedgekeurd.

  • Raadpleeg altijd de instructies in de gebruikershandleiding voor belangrijke details als u de sneeuwploeg langere tijd gaat opbergen.

  • Onderhoud of vervang veiligheids- en instructieplaatjes indien nodig.


3 ELEKTRISCHE VEILIGHEID


 • Ontwerp van de aansluitkabel volgens IEC 60245 (H 07RN‐F) met een kerndwarsdoorsnede van minimaal:

- 1,5 mm2 voor kabels met een maximumlengte van 25 m

- 2,5 mm2 voor kabels die langer zijn dan 25 m • Lange en dunne aansluitkabels kunnen leiden tot mogelijk vermogensverlies. De motor bereikt niet langer het maximale vermogen; de functie van het apparaat neemt af.

 • Stekkers en koppelstukken op aansluitkabels moeten van rubber, niet-verhard PVC of andere thermoplastische materialen van dezelfde mechanische stabiliteit zijn gemaakt of met dit materiaal zijn bedekt.

 • De aansluiting van de aansluitkabel moet spatwaterbestendig zijn.

 • Als u de aansluitkabel gebruikt, moet u controleren of deze niet in de weg zit, niet wordt verdrukt of gebogen en of de stekkeraansluiting niet nat wordt.

 • Wikkel bij gebruik van een kabelhaspel de haspel helemaal af.

 • Beweeg het apparaat niet over het verlengsnoer. Zorg ervoor dat deze in een veilige positie achter u ligt. Plaats de kabel op een pad of gebied dat al is vrijgemaakt.

 • Gebruik de kabel niet voor doeleinden waarvoor deze niet is bedoeld. Bescherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe randen. Gebruik de kabel niet om de stekker uit het stopcontact te trekken.

 • Bescherm uzelf tegen elektrische schokken. Voorkom dat u geaarde onderdelen (zoals leidingen, verwarmingsapparatuur, kookplaten, koelkasten, etc.) met uw lichaam aanraakt.

 • Sluit nooit een beschadigde kabel op het stopcontact aan. Raak geen beschadigde kabels aan voordat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald. Een beschadigde kabel kan leiden tot contact met onderdelen waar elektriciteit op staat.

 • Gebruik geen defecte aansluitkabels.

 • Gebruik als u buiten werkt alleen verlengsnoeren die speciaal voor buitengebruik zijn goedgekeurd en die van de juiste plaatjes zijn voorzien.

 • Maak geen provisorische elektrische aansluitingen.

 • Werk nooit buiten beveiligingsvoorzieningen om en deactiveer ze nooit.

 • Schakel het apparaat alleen in middels een contactverbreker (30 mA).

 • De elektrische aansluitingen of reparaties aan elektrische onderdelen van het apparaat moeten door een gecertificeerde elektricien of door onze klantenservice worden uitgevoerd.

 • Beschadigde stekkers moeten worden vervangen door de fabrikant of een van hun servicecentra of een gelijkwaardige gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

 • Reparaties aan andere onderdelen van het apparaat moeten door de leverancier worden uitgevoerd.

 • Gebruik alleen originele onderdelen, accessoires en speciale accessoire-onderdelen. Het gebruik van andere reserveonderdelen kan leiden tot incidenten voor de gebruiker. De leverancier is niet verantwoordelijk voor schade of letsel als gevolg van dergelijke acties.


4 BESCHRIJVING (AFB. 1)


 1. Stekker

 2. Vergrendelknop

 3. Trekkerschakelaar

 4. Handvat

 5. Handgreep voor

 6. Onderste deel geleider

 7. Afvoertrechter

 8. Spiraal

 9. Motorbehuizing


5 MONTAGE
Geleider (afb. 1)

Verwijder de plastic klem.

Schuif het onderste deel in de bovenste buis.

Stem de gaten op elke buis af en zorg ervoor dat de interne kabel (A) niet door de montagegaten komt.

Bevestig de twee delen stevig aan elkaar met de meegeleverde schroef en draaimoer.
Motorbehuizing (afb. 1)


 • Sluit opening (B) aan op de plug op de motorbehuizing.

 • Maak de behuizing met de 4 meegeleverde schroeven vast.


Handgreep voor

Maak de knop los en til de handgreep tot de werkpositie. (afb. 2)

Stel de hoogte van de handgreep af tot een veilige en comfortabele positie en zet hem met de knop vast.
Het snoer aansluiten (afb. 3)

Maak een lus in het verlengsnoer en steek deze door de achterste handgreep. Hang het snoer op de snoerhaak. Hierdoor voorkomt u dat het verlengsnoer tijdens het werk losraakt van het apparaat. Waarschuwing! Hanteer de stekker of het apparaat niet met natte handen of als u in water staat. GEVAAR! Een elektrische schok kan leiden tot ernstig letsel en dood!6 STARTEN
Gebruik

Dit apparaat is alleen bedoeld om sneeuw van trappen, terrassen en tegels in privétuinen en hobbytuinen te verwijderen.

Het is niet bedoeld voor gebruik in de openbare ruimte, parken, sportvelden en in de land- en bosbouw.

Gebruik het apparaat alleen op een harde, vlakke ondergrond zonder zand, steen, afval, kabels en andere voorwerpen.

Alle andere doeleinden worden als incorrect beschouwd en zijn niet goedgekeurd. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of letsel als gevolg van dergelijke acties. De gebruiker is geheel verantwoordelijk voor bijbehorende risico's.
Aan-uitschakelaar (afb. 4)

Waarschuwing! De spiraal begint meteen na het inschakelen te draaien! Houd handen en voeten uit de buurt van de spiraal.

Om in te schakelen houd u het apparaat stevig met beide handen vast en drukt u tegelijkertijd op de vergrendelingsknop en de aan-uittrekkerschakelaar. Houd de trekkerschakelaar ingedrukt terwijl u de knop loslaat. Om het apparaat te stoppen laat u de trekkerschakelaar los. De schakelaar keert automatisch terug naar de startpositie.


7 SNEEUW VERWIJDEREN


  • Zorg er voor u begint voor dat het gebied vrij is van stenen, afval, kabels en andere voorwerpen.

  • Zorg ervoor dat alle verbindingen (schroeven, moeren, etc.) altijd helemaal vastzitten zodat u veilig met het apparaat kunt werken.

  • Controleer de spiraal regelmatig op slijtage.

  • Plaats de afvoertrechter in een veilige richting en hoek, van de bediener en omstanders af.

  • Verwijder sneeuw regelmatig voordat het te diep wordt. Sneeuw wordt het beste meteen na de sneeuwbui verwijderd.

  • Til de spiraal enigszins boven het oppervlak voordat u het apparaat inschakelt.

  • Schakel het apparaat in en kantel het apparaat naar voren totdat het schraapblad de grond raakt. Duw het apparaat naar voren op een comfortabele snelheid, maar langzaam genoeg om het pad vrij te maken. De breedte en diepte van de sneeuw bepaalt de voorwaartse snelheid.

  • Leid de sneeuw naar rechts of links door het apparaat in een kleine hoek te houden. Voor de efficiëntste verwijdering van sneeuw gaat u uit de wind staan en haalt u steeds overlappend sneeuw weg.

  • U kunt met het apparaat maximaal 12 cm diepe sneeuw in één beweging verwijderen. Als u diepere sneeuw verwijdert, houdt u het apparaat bij de bovenste en onderste handgreep vast en maakt u een draaiende of vegende beweging. Verwijder de bovenste lag en maak meerdere bewegingen (afb. 5). Voor grote oppervlakken is een vast werkpatroon nodig om de omgeving helemaal sneeuwvrij te maken. Met dit patroon voorkomt u dat sneeuw op een ongewenste plek terechtkomt en dat u de sneeuw een tweede keer moet verwijderen. (Afb. 6) Patroon A: Verplaats de sneeuw naar rechts of links waar mogelijk, aangezien het op een lange oprijlaan handig is om in het midden te beginnen. Ploeg van de ene naar het andere kant en verplaats de sneeuw naar beide kanten. Patroon B: Als de sneeuw maar naar één kant van de oprijlaan of stoep (boven) kan worden verplaatst, begint u aan de tegenoverliggende kant.

  • Door de sneeuw helemaal tot aan de grond te verwijderen, verslijten de schraper en de spiraal. Om het apparaat te sparen kunt u drie tot zes centimeter sneeuw laten liggen en dit met strooizout of een schop verwijderen.

  • Laat de motor na het verwijderen van sneeuw enkele minuten lopen zodat de bewegende onderdelen niet door het ijs kunnen bevriezen. Schakel dan de motor uit, wacht tot alle bewegende onderdelen zijn gestopt en veeg ijs en sneeuw van het apparaat. Waarschuwing! Gebruik niet uw handen of voeten om de afvoertrechter te ontstoppen om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen.


8 ONDERHOUD EN OPBERGEN
Voordat u onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren, moet u de elektriciteit uitschakelen door de stekker van het verlengsnoer uit het stopcontact te halen.

  • Regelmatig schoonmaken en onderhoud van uw apparaat bevordert de efficiëntie en verlengt de levensduur van uw apparaat.

  • Haal het apparaat na elk gebruik uit elkaar en haal het ijs en vuil van de ventilator en de ventilatiesleuf,spiraal en behuizingen af.

  • Gebruik alleen een natte doek met heet water en een zachte borstel om het apparaat schoon te maken. Maak het apparaat nooit nat en spuit er nooit water op! l Gebruik geen schoonmaak- of oplosmiddelen aangezien deze uw apparaat onherstelbaar kunnen beschadigen. Chemische middelen kunnen de plastic onderdelen vernielen.

  • Om het apparaat tegen roest te beschermen als u het langere tijd opbergt, moet u de metalen onderdelen met milieuvriendelijke olie behandelen.

  • Berg het apparaat in een droge ruimte buiten het bereik van kinderen op.

  • Onderhoud of vervang veiligheids- en instructieplaatjes indien nodig.


9 TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning: 230 V~, 50 Hz

Opgenomen vermogen: 1300 W

Onbelaste snelheid: 4000 min‐1

Veegbreedte: 300 mm

Maximale verwijderingsdiepte: 150 mm

Maximale verplaatsingsafstand: 6 m

Isolatieklasse: II

Gewicht: 5,1 kg

Niveau geluidsvermogen: LWA103.0 dB(A)

Niveau geluidsdruk: LPA 89.9 dB(A)

Versnellingshandgreep onder

Spanning 7 m/s2
 1. SERVICE

Als u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen heeft over het product, kunt u contact opnemen met de Trebs klantenservice:

Telefoonnummer: 0900-TREBS (0900-873 27 28), € 1.00 per gesprek + reguliere kosten telefonie.

Email: info@trebs.nl
Trebs BV

Thermiekstraat 1a

6361 HB Nuth

Nederland

Email: info@trebs.nl

Internet: www.trebs.nl


11 MILIEUVRIENDELIJKE VERWIJDERING
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.
DE) WARNUNG:

Lesen Sie aufmerksam alle Anweisungen.


1 BESCHREIBUNG DER SYMBOLE


   1. Vorsicht! Lesen Sie die Betriebsanleitung befolgen Sie die Warn- und Sicherheitshinweise!

   2. Schalten Sie stets das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis es zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es warten, reinigen oder reparieren!

   3. Vorsicht! Die Klingen kommen nach dem Ausschalten nicht sofort zum Stillstand.

   4. Gefahr! Bei laufendem Motor können Gegenstände mit hoher Geschwindigkeit ausgeworfen werden. Halten Sie Personen und (Haus)Tiere aus der Gefahrenzone.

   5. Halten Sie das Netzkabel fern von den Zinken oder Klingen. Die Zinken oder Klingen können das Kabel beschädigen und in Kontakt mit spanungsführenden Teilen kommen.

   6. Vorsicht! Sofort die Stromversorgung unterbrechen, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist!

   7. Gefahr! Hände und Füße von der Schneidvorrichtung fernhalten!

   8. Vorsicht! Tragen Sie stets Ohrenschutz und Schutzbrille.

   9. Benutzen Sie die Maschine nicht bei feuchten Witterungsbedingungen!

   10. Tragen Sie sicheres, robustes und rutschsicheres Schuhwerk!2 SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie aufmerksam die Betriebsanweisungen und handeln Sie entsprechend Bewahren Sie sie für zukünftige Zwecke auf. Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise auf dem Gerät.

  • Das Gerät muss vor der Benutzung korrekt montiert werden.

  • Achten Sie vor dem Anschließen an der Netzversorgung darauf, dass die vorhandene Netzspannung den Angaben auf dem Typenschild des Geräts entspricht.

  • Bewegen Sie das Gerät nie durch Ziehen am Kabel.

  • Trennen Sie das Gerät stets von der Stromversorgung ab, bevor Sie es transportieren.

  • Schalten Sie das Gerät stets aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen oder ein Verlängerungskabel abtrennen.

  • Halten Sie Kinder und Haustiere fern. Zuschauer sind während des Gerätebetriebs auf sichere Distanz zu halten.

  • Während der Arbeit mit dem Gerät trägt der Benutzer die Verantwortung für Dritte.

  • Achten Sie darauf, dass der Schnee nicht auf Personen oder Fahrzeuge geworfen wird und sich niemand vor der Schneefräse aufhält.

  • Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden.

  • Personen, denen die Bedienungshinweise unbekannt sind, Kinder oder Jugendliche, die noch nicht das erforderliche Alter für den Umgang mit diesem Gerät erreicht haben, sowie Personen, die unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen, ist die Benutzung dieses Gerät untersagt.

  • Benutzen Sie dieses Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.

  • Benutzen Sie das Gerät nur mit angebrachtem Auswurfkanal.

  • Halten Sie Hände und Füße fern von alle drehenden und beweglichen Teilen.

  • Stecken Sie nie die Hand in den Auswurfkanal oder in die Nähe der Förderschnecke, um Schnee, Stöcker oder Rückstände zu entfernen. Selbst bei ausgeschaltetem Gerät kann die blockierte Schnecke beim Reparaturversuch zurückspringen und Verletzungen verursachen. Benutzen Sie stets einen Gegenstand wie einen langen Stock oder eine Schaufel, um Blockaden zu beheben.

  • Tragen Sie sicheres, robustes und rutschsicheres Schuhwerk. Achten Sie insbesondere an Abhängen darauf, einen sicheren Stand zu haben.

  • Tragen Sie eine Schutzbrille und meiden Sie lockere Kleidung, die in bewegliche Teile geraten könnte. Seien Sie vorsichtig bei langen Haaren.

  • Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder ausreichender künstlicher Beleuchtung.

  • Damit das Gerät starten kann, muss die Schnecke vollständig frei beweglich sein.

  • Die Gerätebenutzung ist nur dann zulässig, wenn der durch die Führungsstange vorgesehene Abstand eingehalten wird.

  • Nehmen Sie den Handgriff fest in die Hand und gehen Sie beim Arbeiten. Nie laufen!

  • Überlasten Sie das Gerät nicht, indem Sie versuchen, zu viel Schnee auf einmal zu beseitigen.

  • Arbeiten Sie an Ecken langsam und umsichtig.

  • Vorsicht! Die Schnecke kommt nach dem Ausschalten nicht sofort zum Stillstand.

  • Schalten Sie stets das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis die Schnecke stillsteht, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen.

  • Führen Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Gerät mit Vorsicht durch. GEFAHR! Achten Sie auf Ihre Finger! Tragen Sie Handschuhe!

  • Es ist untersagt, die elektrischen oder mechanischen Sicherheitsvorrichtungen zu bewegen oder zu verändern.

  • Unter dem Schnee können sich Gegenstände befinden, die Schäden am Gerät verursachen können. Achten Sie auf Fußmatten, Schlitten, Bretter, Kabel und sonstige Gegenstände.

  • Sollte das Gerät einen Fremdkörper berührt haben, muss es auf sichtbare Schäden überprüft und gegebenenfalls repariert werden, bevor es erneut benutzt wird.

  • Sollte das Gerät ungewöhnlich stark zu vibrieren anfangen, muss es sofort ausgeschaltet und überprüft werden. Vibrationen sind in der Regel ein Anzeichen für eine Störung.

  • Das Gerät ist vor Gebrauch sorgfältig zu überprüfen. Benutzen Sie es nur, wenn es sich in einem einwandfreien Zustand befindet. Bei Anzeichen für einen Gerätedefekt, der eine Gefahr für den Benutzer darstellen könnte, darf das Gerät erst wieder benutzt werden, wenn es repariert ist.

  • Verschlissene oder beschädigte Teile sind aus Sicherheitsgründen auszutauschen. Verwenden Sie ausschließlich originale Ersatzteile. Nicht vom Hersteller produzierte Teile passen unter Umständen nicht einwandfrei und können eine Verletzungsgefahr darstellen.

  • Sollte das Netzkabel beschädigt sein, darf es zur Vermeidung möglicher Gefahren nur vom Hersteller, seinem Kundendienstbeauftragten oder einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden.

  • Das Gerät darf nicht mittels eines externen Zeitschalters oder eines separaten Systems mit Fernbedienung betrieben werden.

  • Lassen Sie niemals Kinder dieses Gerät benutzen. Lassen Sie Erwachsene nur nach entsprechender Unterweisung das Gerät benutzen.

  • Seien Sie vorsichtig, um nicht auszurutschen oder hinzufallen; insbesondere:

  • Trennen Sie alle Kupplungen und wählen Sie die Neutralstellung, bevor Sie den Motor starten.

  • Lassen Sie Motor und Maschine Außentemperatur annehmen, bevor Sie mit dem Schneeräumen beginnen.

  • Räumen Sie Schnee nie quer zum Hang. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Richtung an einem Hang ändern.

  • Versuchen Sie nicht, steile Abhänge zu räumen.

  • Benutzen Sie die Schneefräse nicht in der Nähe von Glasstrukturen, Fahrzeugen, Schaufenstern usw., ohne den Schneeauswurfwinkel entsprechend einzustellen.

  • Benutzen Sie das Gerät nicht mit hoher Geschwindigkeit auf rutschigem Untergrund. Seien Sie beim Umdrehen vorsichtig.

  • Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassenes Zubehör.

  • Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers, falls die Schneefräse längere Zeit gelagert werden muss.

  • Pflegen oder ersetzen Sie Sicherheits- und Warnhinweise je nach Bedarf.

  1   2   3

 • NL) WAARSCHUWING
 • 2 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
 • GEVAAR! Let op uw vingers! Draag handschoenen!
 • 3 ELEKTRISCHE VEILIGHEID
 • 5 MONTAGE Geleider (afb. 1)
 • Het snoer aansluiten (afb. 3)
 • GEVAAR! Een elektrische schok kan leiden tot ernstig letsel en dood! 6 STARTEN Gebruik
 • Aan-uitschakelaar (afb. 4) Waarschuwing! De spiraal begint meteen na het inschakelen te draaien! Houd handen en voeten uit de buurt van de spiraal.
 • Waarschuwing! Gebruik niet uw handen of voeten om de afvoertrechter te ontstoppen om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen. 8 ONDERHOUD EN OPBERGEN
 • Trebs BV
 • GEFAHR! Achten Sie auf Ihre Finger! Tragen Sie Handschuhe!

 • Dovnload 193.27 Kb.