Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Nog aanwezige graven en hun teksten

Dovnload 168.7 Kb.

Nog aanwezige graven en hun tekstenDatum31.07.2017
Grootte168.7 Kb.

Dovnload 168.7 Kb.

NOG AANWEZIGE GRAVEN EN HUN TEKSTEN


KAVEL 1
KAVEL 01.03 Famieljegraf van R.I. Das
MARTIJNTJE R. DAS

huisvrouw van Ls. Veenendaal overln. 28 Febr. Ao. 1805 in den ouderdom van 29 jaren 4 maanden.


TRIJNTJE R. DAS

huisvrouw van Ps. Haas overleden den 12 Nov. 1812 in den ouderdom van 57 jaren 10 maanden


RIJK J. DAS

overleden Den 23 Januari 1814 in den ouderdom van 69 jaren 10 maanden 20 dagenKAVEL 01.04 MIETJE DE BLINDE

huisvr. van J. Perk obit 11 Januari 1793


EMMETJE PERK

obit 5 Maart 1807


JAN PERK Sr

obit 12 Sept. 1823

KAVEL 01.05 oorspronkelijk staande steen
ELISABETH MACKAY

geb. eiland Jersey 24 Maart 1808 overl. alhier 23 Januari 1867
KAVEL 01.06 Hier rust onze lieveling

HENRIETTE MARGARETHA VAN STEENBERGEN

geb. 25 April 1871 overl. 29 Juli 1891


ANTON CORNELIS VAN STEENBERGEN

geb. 12 Februari 1836 overl. 26 Maart 1893KAVEL 01.07 Den Eerwaarde Heer Fs HAM

Leeraar alhier sedert ao 1788, overleden den 1ste julij 1810 in den ouderdom van 48 jaren.

Wiens mond weleer ons heeft geleerd,

Dat ’t stof tot de aarde wederkeerd,

Den geest tot die Hem gaf,

Zwijgt hier, maar leeft nu boven

Om zijnen God te loven

Wiens stof rust in dit graf.

Ao 1813

KAVEL 2
KAVEL 02.03 Famielje graf van R.I. Das
TRIJNTJE DIEPGROND

huisvr. van I.R. Das overleden 17 maart 1814 in de ouderdom van 74 jaren 4 maandenKAVEL 02.04 CORN. PERK

Obit …april 1813


Mw D EEDE

Huisvr. van J. Perk


KRIJN PERK

Overleden 8 april 18..EMMA GEERTRUIDA PERK

Overl. 28 feb. 1837 oud 13 maandenKAVEL 02.05 A.C : VAN PUTTEN

huisvr van A. Perk overl. 5 Januari 1832 in den oudm van 27 jaren 10 maanden


ALBERTUS PERK

geboren 15 April 1795 overleden 7 December 1880.


M.A. VAN PUTTEN

wed. van A. Perk geboren 9 Mei 1808 overleden 6 Maart 1886KAVEL 02.07 psalm 118 vers 9

Hier rust onze geliefde zoonJAN E. DIJKSTRA

geb. 26 Jan. 1880 overl. 27 Maart 1899

Joh. 11 : 25

Die in mij gelooft, zal leven al ware hij ook gestorven.


Hier rust tot de dag der opstanding de heer JAN VALK

in leven godsdienstonderwijzer bij de Ned : Herv : Kerk te Hilversum. geb. te Zaandam 14 nov. 1860 overl. te Hilversum 19 Mei 1935

De Heer neemt Zijn arbeiders tot Zich, maar Zijn werk gaat door.


KAVEL 02.09 MARTHA JOHANA SPREE

weduwe Willem van Vloten geboren den 31sten October 1785 overleden den 10den November 1848


VROUWE JACOBA SOPHIA WALTER geb. Hamaker

1827 – 1883KAVEL 02.10 KAREL CORNELIS VAN LOON

oud 8 maanden gest. 4 Mei 1849.


KAREL CORNELIS VAN LOON

oud 2 jaren gest. 14 April 1852
KAVEL 3
KAVEL 03.08 Hier rust

REINIER HELLENDOORN

bedienaar van het Heilig evangelium.

Hij ontsliep 24 december 1843 oud 47 jaren

Verwachtende de barmhartigheid van Onzen Heer Jezus Christus ten eeuwigen leven.KAVEL 4
KAVEL 04.06 Hier rust

GEERTRUIDA MARIA NIEUWENHUIJZEN

geliefde echtgenoote van W : J : van Os

geb. 18 Januari 1836 overl. 21 Mei 1883
en haar geliefde echtgenoot

W.J. VAN OS

geb: 6 April 1837 overl: 24 Oct 1913

R.I.P.

KAVEL 04.09 en 05.09

Jb N: WARIN, Jb. N: Warin

Overleden 11 Dec: 1833,


en VROUWE M.C. WARIN geb: Witsen Elias

Overleden 1 Oct: 1859


Jonkvrouw CLARA WIL ELIZABETH WARIN

Geboren den .. …. 1819 overleden 15 … 1899


Freule CONSTANTIA JACOBA AGNES WARIN

Geboren 18 November 18.. te Amsterdam aldaar overleden .. November 1902KAVEL 04.13; 04.14

graven van P. van Beusekom

graven horen bij kavels 05.13 en 05.14, zie aldaar

KAVEL 5
KAVEL 05.05 FAMILIEGRAF JOH. PERK
KAVEL 05.09 zie 04.09

KAVEL 05.11 Grafsteen is verdwenen! Er stond:
Familiegraf Dr. J.F. van Hengel
H. VAN HENGEL PEERLKAMP overl. 4 Dec. 1874

DR. I.F. VAN HENGEL overl. 18 april 1882

KAVEL 05.13; 05.14; tevens 04.13; 04.14

Familiegraf van P. van Beusekom

Jez LVII v II
JOHANNES VAN BEUSEKOM

overl. 25 Febr. 1839 oud 10 weken


ELBERTJE POST

Huisvw van P. v. Beusekom

Overl. 3 Maart 18.. oud 36 jaren

Hierna volgt het overlijden zijnen overigen kinderenJACOBUS oud 16 jaren 11 Maart 1853

JACOB ,, 13 ,, 21 Juli 1858

PETRONELLA ,, 16 ,, 25 ,, 1858

JOHANNES ,, 18 ,, 27 ,, 1858

PIETER ,, 25 ,, 27 ,, 1858

WILLEM ,, 23 ,, 27 ,, 1858
De Heere regeert, hij is met hoogheid bekleed

Ps. XCIII Vs I

Hij is krachtelijk bevonden eene hulpe in benauwdheden

Ps. XLVI Vs II


(vervolg op nr. 14)

PIETER VAN BEUSEKOM

geb 24 Oct 1803 overl 24 Nov 1882

Zach 13 : 7c Job 1 ; 21b
TRIJNTJE VAN BEUSEKOM – SCHOUTEN

geb 29 Juli 1829 overl 6 jan 1892

Ps. 17 : 8 (ber)

KAVEL 6
KAVEL 06.01 ANTHONIA ADRIANA VAN DOMPSELAAR

gebn 12 Augs 1845 overln 10 Nov 1867


AALTJE MARIA VAN DOMPSELAAR VAN DER PAAUW

gebn 22 Maart 1813 overln 26 Augs 1885


Cs VAN DOMPSELAAR

echtgenoot van A ; M ; van der Paauw

gebn 25 pril 1812 overln 22 Juni 1891
CORNELIA VAN DOMPSELAAR

geboren 3 Sept. 1837 overleden 23 Febr. 1930KAVEL 06.09 zie Kavel 07.09

Six van Hillegom
KAVEL 06.10 HESTER SOPHIA SIX

12 Maart 1858 - 31 Juli 1885


KAVEL 06.11 A. PERK

geboren 26 October 1829 overleden 27 Julij 1913KAVEL 7
KAVEL 07.09 tevens 06.09

SIX VAN HILLEGOM

KAVEL 07.10 Zie kavel 06.10

steen zonder tekstKAVEL 07.11 A. DEKKER

Echtgenoote van K.J. Perk geboren 20 Juli 1845 overleden 19 Februari 1911


KAREL JAN PERK

geboren 11 Juli 1839 overleden 19 Maart 1912


GEERTRUIDA AGATHA PERK

geboren 12 Februari 1871 overleden 30 April 1927KAVEL 07.13 metselwerk van een graf aanwezig

KAVEL 8
KAVEL 08.11 KAREL JAN CRAMER

geboren 5 April 1900 overleden 29 Januari 1901


ALBERTUS PERK

geboren 11 Maart 1870 overleden 24 Mei 1936

“ Door eenvoud groot ”
GERRIT ABRAHAN CRAMER

geboren 4 Januari 1899 overleden 23 Juni 1941


rust zacht

KAVEL 08.12 oorspronkelijk staande steen
Keer, mijne ziel! Tot uwe ruste weder, gij zijt verlost, God heeft U wel gedaan

Ps. 116 : 4b


SOPHIA ERNESTINA CHRISTIANA CAMERLINGH

geb. 28 September 1841 overl. 2 Maart 1920


MARIA CAROLINA CAMERLINGH

geb. 10 Mei 1844 overl. 22 April 1920


Geloofd zij Jezus Christus

KAVEL 9
KAVEL 09.10 IJSBRAND DE KOCK Jr

geb : te Amsterdam 30 nov : 1847 overl : te Hilversum 20 Nov : 1882

Voor een kleinen tijd van U gescheiden

Philemon 15 b


M.A. DE KOCK

geb ; te Amsterdam 3 Sept : 1841 overl : te Hilversum 12 Oct : 1906


THEODORA JUSTINA TER HAAR ROMENY wed : van IJsbrand de Kock Jr

geb : te Eemnes 8 Mei 1849 overl : te Ermelo 5 Juni 1922KAVEL 09.12 Dit is het werk Gods, dat Gij gelooft in Hem, dien Hij gezonden heeft.

Joh. VI 29


JOHANNA FREDERIKA MÜLLER

gebn te Burtscheid bij Aken 16 Febr 1809 overln te Hilversum 28 Augs 1877

geliefde echtgenoote van A.C. Camerlingh
ANTONIE CATO CAMERLINGH

gebn te Sleen 15 April 1800 overln te Hilversum 23 Maart 1886

Ps : 103 : 22 Loof den Heere, mijne ziel!
MARIA SOPHIA HACHTMANN MÜLLER

gebn te Burtscheid 16 Juni 1807 overln te Hilversum 16 decr 1887

Ps : 116 : 4 b Keer mijn ziel! Tot uwe ruste weder, gij zijt verlost. God heeft U wel gedaan
JOHANNA CATHARINA CAMERLINGH

gebn te Bergen op Zoom 30 April 1840 overln te Hilversum 16 Juni 1919

Hij is onze vrede Efeze 2 : 14 a


KAVEL 10
KAVEL 10.06 Ter Nagedachtenis van

B.J. PELINCK

geb. te Koevorden 10 Januari 1846 overleden te Hilversum 5 Augustus 1878

geliefde echtgenoote van J.W. v.d. Lelij

KAVEL 10.10 IJSBRAND DE KOCK

geb : te Amersfoort 25 Jan : 1808 overl : te Amsterdam 3 Febr : 1876

Jacobus 4 : 6 c
ANNA PETRONELLA MARIA DE KOCK

geb : van Noorle van Hall

geb : te Amsterdam 31 Maart : 1811 overl : te Hilversum 22 Oct : 1889

Eben Haëzer


KLEINE NELLIE
CECILE DOROTHEE DE KOCK

geb te Amsterdam 28 Maart 1845 overl te Hilversum 6 Juli 1932


KAVEL 10.12 tekst op staande monument: (mei 1973: bronzen schild met esculaap is verdwenen)

AAN DR. TRESLING VAN ZIJNE VRIENDEN


Tekst op liggende grafsteen:

TRESLING – TONCKENS
JOSEPHINE CATHARINE

† 2 Sept ‘80


S. STRATINGH TRESLING

geb. 22 Juni 1836 overl 31 December 1897


C.R. TRESLING – TONCKENS

geb 20 januari 1840 overl 3 Maart 1918KAVEL 11
KAVEL 11.08 Hier rust onze geliefde echtgenoot en vader

FREDERIK HAM
Benevens zijne eerste echtgenoote en kind

Hij ging vol verlangen naar den hemel - P 116 Vs 15


SOPHIA KLOMP – VAN DOMPSELAAR

eerder wed: Frederik Ham

geb: 29 October 1834 overl: 26 October 1909

Zij zullen rusten op hunne slaapsteden, een iegelijk, die in zijne opregtheid gewandeld heeft

Jes : 57 Vs 2
KAVEL 11.10 behoort bij 12.10; zie aldaar

KAVEL 12
KAVEL 12.08 ABRAHAM CORNELIS DE LANOY

oud 58 jaaren overleden den eerste Februarij 1855


MARIA LOUISE PERK

geb 8 Jan 1835 overl 11 Juni 1917KAVEL 12.09 LIJSBETH DOETS

echtgenoote K. Perk Vlaanderen

geb 2 Juni 1829 overl 2 Febr 1919

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de geregtigheid; want zij zullen verzadigd wordenKAVEL 12.10 tevens 11.10

Mr. BERNARDUS DANIEL WEIJLAND

geb. te Amsterdam 18 Jan. 1826 overl. te Hilversum 29 April 1881

Kantonrechter van Hilversum v. 1877 – 1881
BERNARDUS DANIEL WEIJLAND

geb. te Hilversum 6 Oct. 1877 overl. te Hilversum 29 Febr. 1880


GERHARD WEIJLAND

geb. te Hilversum 26 Aug. 1874 overl te Utrecht 12 Dec.1900


JOHANNA JUDITH WEIJLAND

Geb. te Maarssen 17 Nov. 1868 overl. te Utrecht 22 Jan. 1937KAVEL 12.14 oorspronkelijk staande steen
S : W : ILCKEN

gebn 17 Septr 1883 overln 24 April 1884


SOPHIA WILHELMINA

gebn 1 Septr 1886 overln 21 Jani 1888KAVEL 13
KAVEL 13.09 J : VLAANDEREN KPz

overln 30 Aug 1846


M. VOLKMAARS

overln 1 Julij 1849


G.D. VLAANDEREN

overln 12 julij 1849


J.L. VLAANDEREN

overln 8 Dec 1849


P. VLAANDEREN

overl 30 Junij 1856


P. VLAANDEREN

overl 11 Aug 1862


W. M. VLAANDEREN

overl 17 Maart 1868


KRIJN PERK VLAANDEREN

gebn 1 April 1820 overln 19 Octr 1898


Genade alleen is ons behoud
KAVEL 13.11 zie bij 14.11

KAVEL 13.14 J.N. SWAAN SENIOR

geb : 15 Januarij 1810 overld. ; 5 Junij 1899KAVEL 14
KAVEL 14.10 hier zou de afwezige steen moeten liggen met de tekst:, ligt echter de steen van 15.08

JONKVROUWE CORNELIA SARA HARTSEN

geboren 15 Mei 1818 overleden 12 Augustus 1875


MARIA CORNELIA HEEMSKERK HARTSEN

gebn 28 Maart 1857 overln 12 November 1886


Ik hef mijne ogen op naar de bergen van waar mijne hulp komen zal

Ps. 121 : 1


Echter: de steen welke er ligt is de steen van 15.10

KAVEL 14.11 tevens 13.11

met grafhekje

VROUWE H : E : BOURICIUS KAMPHUIS

gebn Batavia 1 April 1845 overln Hilversum 17 Novr 1880

op den huize “Plaboean”

KAVEL 14.14 oorspronkelijk staande steen
Mr. A.J. HOEKWATER

geb : 12 Dec : 1827 overl : 10 Nov : 1889KAVEL 15
KAVEL 15.04 Hier rust

JOHANNES BOELE BAKKER

geb. 13 April 1797 overl. 16 Aug 1873


HENDRIKA BOELEBAKKER geb. Vet

geb. 4 Nov.1797 overl. 7 Febr. 1874


WILHELMUS BOELEBAKKER

geb. 4 Sept. 1826 overl. 21 Juli 1885


R . I . P


KAVEL 15.10 steen ligt verschoven op 14.10
CORNELIS HARTSEN

geboren te Amsterdam 23 Januari 1823 overleden te Hilversum 11 October 1895


SARAH CORNELIA WILHELMINA HARTSEN geb: van Lennep

geboren te Amsterdam 11 Augustus 1825 overleden te ’s Gravenhage 2 Februari 1899


Veilig in Jezus armen

KAVEL 15.12 Hier rusten
FRANCISCUS JOHANNES NIEUWENHUIJZEN

geliefde echtgenoot van Catharina Nieuwenhuijzen

geboren 2 April 1840 overleden 6 December 1888
en zijne echtgenoote

CATHARINA NIEUWENHUIJZEN

Geboren 26 April 1838 overleden 10 Mei 1923


R.I.P.
KAVEL 15.14 VAN WILLES

Junij 1874 en Mei 1885KAVEL 16
KAVEL 16.05 met grafhekje
JAN VAN VARIK

18 00 - 18 80


GRIETJE VAN VARIK

18 27 - 18 87 echtgenoote van Cornelis van Dillewijn


CORNELIS VAN DILLEWIJN

18 24 - 18 98KAVEL 17
KAVEL 17.04 Hier rusten
HENDRIKA THIMATHEUS NIEUWENHUIZEN

geboren 4 Februari 1846 overleeden te Hilversum 11 Mei 1881


ELBERTUS CORNELIS NIEUWENHUIZEN

geboren 29 December 1835 overleden te Hilversum 8 November 1901


II Korinthe 1 12

KAVEL 18
KAVEL 18.09 Hier rust
A : DE JONG
en

T ; MENTZ


KAVEL 18.10 en 19.10

brede steen met ruwe bovenkant, wat was daar? mist tekst.
Familiegraf van EDUARD CONSTANTIN BOISSEVAIN
De hartelijk beminde echtgenoote altijd zorgende moeder

EMMA BURRIDGE NICHOLLS

geboren te London 17 December 1815 ontslapen te Hilversum 25 Mei 1871

I am with Jesus and Jesus is with me. Openbaring Johannes XIV vers 13

(19.10)
EDUARD CINSTANTIN BOISSEVAIN

Amsterdam 13 Febr. 1810 – Hilversum 6 Sept. 1885

Zijn leven was Christus zijn sterven gewin.


ANNETTE JEANNE BOISSEVAIN

geboren 17 Augustus 1847 overleden 20 October 1914

In het vaderhuis. Johannes XIV vers 2.
EMMA JULIA HENRIETTA BOISSEVAIN

geb. 6 Augustus 1842 – overl. 7 October 1919

Uit genade zijt Gij zalig geworden Efeze 2 vers 8

(19.10)
LOUISE CAROLINE BOISSEVAIN

geb. 18 Dec. 1845 – overleden 22 October 1932

Zijt getrouw tot den dood en Ik zal u geven de kroon des levens


CAROLINE JEANNE OCTAVIA BOISSEVAIN

geb. 9 Dec. 1857 – overl. 29 Maart 1939

” Heere des nachts ben ik aan Uwen naam gedachtig geweest en heb Uwe wet bewaard”

KAVEL 18.11 M.H. BOLKESTEIN

gebn. te Huizen 2 Dec. 1852, predikant te Hierden 17 Sept. 1882, predikant te Woubrugge 9 Mei 1886, overl. te Hilversum

9 Juli 1887

Wij kennen ten deele en wij profeteeren ten deele; doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten deele is te niet gedaan worden. I Cor. 13 : 9-10


J. BOLKESTEIN – EIKENDAL

geb. te Zwolle 3 Maart 1853 overl. te Hilversum 25 Dec. 1927

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus ? Rom: 8 : 35

KAVEL 19
KAVEL 19.08 tevens 14.08; 15.08; 16.08; 17.08; 18.08

Grafkelder / eigenaar was Jurjans

Was met baksteen dichtgemetseld en op de vier hoeken een vierkante hardstenen hoeksteen

KAVEL 19.09 P.H.E. GILDEMEESTER

geb. 22 September 1808 overl 1 Maart 1867

Zij heeft veel liefde gegeven en veel liefde gewekt Ps. 42 v : 1

KAVEL 19.10 zie 18.10

KAVEL 20
KAVEL 20.11 IDA MEYER

gebn. 5 April 1834 overl. 25 Maart 1872


H.C.P.J. MEYER geb. SURENDONK

geb. 14 Maart 1827 overl. 3 Mei 1882


H.E. MEYER

geb. 5 Maart 1829 overl. 5 Oct. 1889KAVEL 21
KAVEL 21.02 JOHANNES PAULUS SALTZHERR

geboren 28 Maart 1879 overleden 8 Augustus 1880


GERRITTJE PAILINA JOHANNA SALTZHERR

geboren 2 Maart 1876 overleden 14 februari 1881


JOHANNES PAULUS SALTZHERR

geboren 5 Mei 1883 overleden 12 Juli 1883


ARIS KLAAS SALTZHERR

geboren 30 April 18.. overleden 19 Augustus 1885


ARIS KLAAS SALTZHERR

geboren 30 juni 1886 overleden 25 Maart 1888


GARRETJE VISSER

huisvrouw van Aris Keers

geboren re Ruurlo 28 April 1816 overleden te Hilversum 15 Mei 1888

KAVEL 24
KAVEL 24.01 nog deel van grafhekje aanwezig, ingegroeid in eikenboom (zaailing)
L. J. W. SCHELFEMA

overleden 13 Juni1878


CATHERINA SOPHIA LUBER wed : van H. G. Schelfema

11 Augustus 1825 9 Juli 1891


KAVEL 24.04 Hier rust
MARIA GLAZEMAKER Bd

Geb : 23 Maart 1827 overl : 18 Februari 1905


R.I.P.

KAVEL 24.12 Hier ligt de steen van Kavel 26.11

KAVEL 25
KAVEL 25.08 Hier rust mijn dierbaren echtgenoote

CLARA SUSANNA ELISABETH BONSEMA – SCHEUER

geb. 16 November 1811 overl. 12 November 1882KAVEL 25.10 M.J.S.J. HINSBEECK wed. P.M. VAN CLEEF

geb. 23 April 1825 overl. 1 April 1875


J.C.F. VAN CLEEF

geb. 17 Juli 1856 overl. 5 November 1913

echtgenoote van Dr. F.F. Westrik em. pred.
In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Joh. 14: 2a

KAVEL 25.12 hier rust onze geliefde herder en leraar

WILLEM JAN VAN LOKHORST

weduwnaar van Margaretha Jongenburger

geb. 24 Oct. 1889 – overl. 30 Mei 1940

in leven predikant der Herv. Gemeente te Hilversum van 13 Mei 1928 – 30 Mei 1940KAVEL 26
KAVEL 26.11 Familiegraf Dekker (steen ligt ten onrechte op Kavel 24.12)
GERRIT FRANS DEKKER

geb. 20 Mei 1830 overl. 19 April 1913

Matth : 25 : 23
TIJMETJE DORLAND echtgen. van G.F. DEKKER

geb. 19 Nov. 1833 overl. 11 Oct. 1915

Matth : 5 : 9

WILLEMIJNTJE DEKKER

geb.17 Juli 1867 overl. 12 Nov. 1918

Matth : 5 : 7
HARMAN DEKKER

geb.20 Aug. 1863 overl. 13 Sept. 1933

2 Cor : 5 : 1

KAVEL 27
KAVEL 27.07 TEN DAM

1795


KAVEL 28
KAVEL 28.07 We TEN DAM

overln. 26 July 1813KAVEL 28.10 Hier ligt begraven

WILHELMINA HENRIETTA SCHARBO

geboren te Berbice oud 28 jaren overleden te Amsterdam op den 4de Juny 1838KAVEL 29
KAVEL 29.03 steen ligt ten onrechte op Kavel 30.03; oorspronkelijk staande steen
S. W. ELTMANS

overl : 12 April 1888


WED : G : A : CORTON

Laatst huisvrouw van C : G : Oostveen


R.I.P.


KAVEL 29.11 JANNETJE DE GROOT : VAN SCHAFFELAAR

geboren 29 September 1806 overleden 5 Maart 1879.


ADRIANUS DAS

gebn 13 Oct 1874 overln 31 Maart 1875


ADRIANUS DAS

gebn 14 Maart 1878 overln 7 Mei 1880


ADRIANA DAS = DE GROOT

gebn 31 Maart 1840 overln 12 Febi 1883


Zalig zijn de dooden, die in den Heere sterven.

KAVEL 29.13 Overleden
G : J : DAS

20 Maart 1862 oud 67 jaar.


M. SUHREN

echtgenoote van G : J : Das 11 Dec. 1868 oud 73 jaar.


T : DAS

25 Oct. 1876 oud 51 jaar.


Job. 19 vers 23-26

Want ik weet dat mijn verlosser leeft enz.KAVEL 30
KAVEL 30.03 steen behoort op Kavel 29.03, zie aldaar

KAVEL 30.04 Er was een inmiddels verdwenen staande steen met de tekst:

Nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie; maar de grootste van deze is de liefde

1 Korinthe 13 : 13

5 Sept 1933


Liggende steen:
Hier rust

Ds. A. J. P. W. DE WILDE

geb ; te Doetichem 5 September 1833 overl : te Hilversum 11 April 1889
KAVEL 30.07 H M E DEN BOUWMEESTER

gebn. te Middelburg 20 Dec. 1858 overl. te Hilversum 5 Sept. 1883KAVEL 30.08 MARIA BODEMAN

geboren te Amsterdam 6 Mei 1800 overleden te Bussum 12 Januari 1871


SIMON HINDERK VEER

geboren te Emden 28 Januari 1797 overleden te Bussum 14 October 1884KAVEL 30.10 Hier rust

C. C. J. MENKMAN

overleden 26 Maart 1860


KAVEL 30.13 gebroken steen zonder tekst

Graf van E.W.H. Molemans; G.C. Molemans; G.C. Molemans (6 mnd)

KAVEL 31
KAVEL 31.02 PARKER
Hier rust onze lieve kleine Pi

overleden 21 April 1882 in den ouderdom van ruim drie jarenKAVEL 31.03 J. G. MEIJER

gep. Kapt. O.I.Leger

geb. Amsterdam 14 September 1837 overl. te Hilversum 23 mei 1882

KAVEL 31.04 F : H : POGGENBEEK

1803 – 1882


C : C : POGGENBEEK

1834-1889KAVEL 31.11 ADRIANUS DE GROOT

gebn 18 Feb. 1812 overl. 21 Sept 1886


GERRIT MARIE DE GROOT

gebn. 4 Dec. 1884 overl. 25 Nov 1886KAVEL 32
KAVEL 32.11 WIJNAND KLINKHAMER

geb. te Amsterdam 27 Januari 1858 overl. te Hilversum 16 Augustus 1867


T. KLINKHAMER SMAALE

geb 22 October 1816 overl. 19 Febr. 1871.


H.A. KLINKHAMER

geb. 9 Jan. 1810 overl. 1 Nov. 1872MICHIEL ERIK DUYVENE DE WIT

geb. 6 Aug. 1941 overl. 10 Mei 1942KAVEL 33
KAVEL 33.03 C : S : WINCKEL GIJSELMAN

geb: 31 Maart 1813 overl: 17 Jan 1890


E. GIJSELMAN

geb. 19 Juli 1824 overl. 21 Jan 1890KAVEL 34
KAVEL 34.04 CATHARINA IDA FRANKEN

geb. 18 Mei 1848 overl. 25 Febr 1882


GEERTJE BRANDTJES SOMBEEK wed. Albert Franken

geb. 13 maart 1820 overl 21 Sept. 1901KAVEL 34.06 MENSO HELENUS PIJNAPPEL

geboren 29 maart 18.. overleden 22 Augustus 1876KAVEL 34.07 K : A : V : 31 – 35
Psalm 28 : 7a
E.C. DE PETERSEN geb: Voombergh

2 Juli 1781 - 30 October 1826


E.J. MOMMA geb. de Petersen

8 Mei 1819 - 18 October 1885KAVEL 34.08 MIJNSJE BOLKESTEIN

geboren te Hierden 4 december 1884 overleden te Hilversum 2 februari 1931

Hoewel niet zonder strijd en kruis, Ontving zij toch de kroon ten leste in het eeuwig Vaderhuis

Geen grooter rijkdom in dit leven dan dat men vroeg tot Jesus gaat
KAVEL 35
KAVEL 35.05 Hier ligt begraven

Een echt vaderlanderKAVEL 35.08 H.C.W : VLAANDEREN HINSBEECK

geboren den 10e Mei 1834 overleden den 1e Juni 1864KAVEL 35.10 P.M. VAN CLEEF

geb. 16 Juni 1819, overl. 23 Nov. 1858KAVEL 35.13 met grafhekje, onder hazelaar
JOHANNA CORNELIA DOETS

geb. 1 nov. 1866 overl. 20 Mei 1881


JACOB DOETS

geb. 31 Maart 1826 overl. 20 Maart 1896


SOPHIA JACOBA DOETS – BOS

geb. 11 Sept. 1831 overl. 8 April 1910KAVEL 36
KAVEL 36.05 Nº 5

KAV 36


KAVEL 36.06 moet graf zijn van Vrouwe Eliza Willink, echtgenote van jonker C. Dedel
Kav 36

Nº 6


KAVEL 37
KAVEL 37.07 steen behoort op Kavel 38.07, zie aldaar

KAVEL 37.08 P.J. VAN WIJK

gedurende 43 jaar Pastoor der gemeente van de Bisschoppelijke Clerezie alhier

geb. 28 Febr 1785 overl. 21 Juny 1868

R I P


KAVEL 38
KAVEL 38.06 geen grafsteen
begraven 27-3-1807

Mr. P. VAN DE CAPELLO
begraven 3-4-1828

Mw. DE WED. VAN DE CAPELLO

KAVEL 38.07 Hier ligt begraven

A : M : H : E : DEDEL

geb. 3 July 1819 overl. 16 Feby 1837 oud 17 jaren 7 maandenKAVEL 38.12 met grafhekje
Hier rust de eerw. Heer
VAN RAVENZWAAIJ

Geb. 2 Oct : 1823 overl. 15 Feb : 1900KAVEL 39
KAVEL 39.07 Hier rust

U : P : VAN TUIJLL VAN SEROOSKERKE

geboren Den 11 Augustus 1780 overleden Den 3 December 1837

echtgenoote van J : Corver Hooft.
L : U : C : CORVER HOOFT

geb. 23 Mei 1819 overl. 9 Nov. 1846


J : CORVER HOOFT

geb. 14 December 1779 overl. 25 Juli 1855KAVEL 39.09 hier rusten onze geliefde ouders
JOHANNA VAN DAVELAAR

geb. 7 Maart 1811 overl. 2 Mei 1878


en

JAN VAN WOUDENBERG

geb. 19 Feb. 1805 overl. 21 Feb. 1882KAVEL 40
KAVEL 40.06 M.C.J.H. CORVER HOOFT

geboren 2 November 1817 overleden 16 Maart 1895KAVEL 40.07 en 41.07

1797
Mr JACOB DEDEL (41.07)

oud 28 jaar obiit den 8st. begr. 11 Augustus

geb. 18 Maart 1769 gest. 8 Aug. 1797


en

CORNELIA CORVER HOOFT (40.07)

zijn huysvrouw oud 26 jaar obiit den 7de begraven 10 Augustus

geb. 18 Aug. 1771 gest. 7 Aug. 1797
WILLEM GERRIT DEDEL JACOBSZ. (40.07)

Hun oudste zoon oud 7 jaar.

geb. 20 Aug. 1790 gest. 4 Aug. 1797
SALOMON DEDEL (41.07)

Hun jongste zoon oud 15 maanden Obiit den 11de Begraven 14 August.

geb. 16 Aprel 1796 gest. 11 Aug. 1797
Mr. Gt. CORVER HOOFT (40.07)

geboren 1e January 1744 overl. 18 September 1807

geb. 1 Jan 1744 gest. 11 Aug. 1807
en

MARGARETHA STRAALMAN (40.07)

ZIJN HUISVROUW gebn. 4 Feb. 1747, overl. 3 Mei 1816

geb. 4 febr. 1747 gest. 3 Mei 1816

HENRICK BACKER (41.07)

geb. 15 Aug. 1792 overleeden 30 November 1846

Eben Haezer

geb. 15 Aug. 1792 gest. 30 Nov. 1846


en

WILHELMINA CORNELIA DEDEL (41.07)

zijne huisvrouw geb. 7 Aug. 1792, overleden 15 December 1850.

geb. 7 Aug. 1792 gest. 25 Dec. 1850

KAVEL 40.08 JAN ROCHUSSEN

geboren den 16 Augustus 1759 overleden Den 21 Juny 1818
KAVEL 41
KAVEL 41.06 G. CORVER HOOFT

geb. 23 Mei 1816 gestorven 14 April 1881


C. H. P. CORVER HOOFT

Wed. H. W. Hermes

9 Aug. 1814 = 18 Juni 1886
J. R. CORVER HOOFT

geboren 26 November 1821 overleden 16 Maart 1889KAVEL 41.07 zie bij Kavel 40.07

KAVEL 41.08 J. W. GUISE

KAVEL 41.09 HASSELAER

KAVEL 42
KAVEL 42.07 H. O. ARNTZENIUS

KAVEL 43
KAVEL 43.01 Cs Ls VLAANDEREN

overleden 27 Maart 1837


KAVEL 43.02 L˙s VLAANDEREN

overl. 25 Dec 1821 oud 40 jaren.


MARRE VAN WAVEREN

overl. 23 July 1808 oud 27 jaren


GEERTJE PERK

overl. 15 Sept 1821 oud 37 jaren.KAVEL 43.08 steen ligt verschoven richting 44.08
‘Guise’
COENRAAD ALBERTUS JACOBUS GEESINK

geboren 14 Juni 1828 overleden 25 October 1883


WILHELMINA DOROTHEA MARIA GEESINK geb. Reuver

geboren 7 Februari 1824 overleden 17 Februari 1917KAVEL 44
KAVEL 44.07 JACOB

overleden den 28 Aug. oudKAVEL 44.08 steen ligt ten onrechte op 42.08
‘Reuver’

ALBERT GEESINK

geb. 14 April overl. 14 Sept 1882


GERHARD HERMAN GEESINK

geb 10 Mei overl. 5 Juni 1886KAVEL 44.12 Hier rust
CORNELIS SWAAN Wz

geb. Februari overleden November 1878


WILLEM SWAAN

geb 13 Augustus 1842 overl. 1 Juli 1908


JANNETJE KUIPER

geb. 11 Augustus 1842 overl 22 Februari 1911KAVEL 45
KAVEL 45.07 G. I. Gebooren DE GRAAF

KAVEL 46
KAVEL 46.06 Hier RUST

De Zeergeleerde Heer


W. G. GLAZEMAKER

Professor in het O.R. Seminarie te Amersfoort

geb. 10 Aug. 1853 te Hilversum aldaar overl. 27 Dec. 1878

P. J. GLAZEMAKER

geb. 26 Maart 1817 overl. 25 Nov. 1894


N. GLAZEMAKER

geb. 16 Nov. 1822 overl. 20 Maart 1903KAVEL 46.07 De EERWAARDE HEER

WILHELMUS HOLSCHER

Eerste Roomsch Catholijke Pastoor te Hilversum

overleden Den 5de Maart 1801, NAA DAT HIJ DIE GEMEENTE 17 jaare bedient hadKAVEL 46.08 steen ligt ten onrechte op 47.08
DOM
Hier rust de weleerwaarde heer
BARNARDUS VAN DER LINDEN

Rooms Catolicq Priester en pastoor van deese plaats

overleden den Februari 1816 in den ouderdom van 53 jaren

R : K : PKAVEL 47
KAVEL 47.07 EN 48.07

Jonkhr. HENDRIK JACOB ORTT VAN OUDAAN

geb. 26 Dec. 1761 overl. 15 Nov. 1826.


HENRIETTE CONSTANCE ORTT

geb. 2 Juny 1809 overl. 1 Jan. 1830.


JOAN REINOUD JACOB ORTT

geb. 23 Maart 1844 overl. 15 Jan. 1847.


AGNES MARIA ORTT geb. WARIN

geb. 29 Nov. 1771 overl. 30 April 1848.
JACOBA CONSTANCE ORTT

geb. 3 oct 1853 overl. 18 Aug. 1857.


AGNES MARIA ORTT

geb. 30 April 1848 overl. 9 Nov. 1857.


WILLEM JOHAN ORTT

geb. 13 Oct. 1860 overl. 5 maart 1863.


JACOBA ELIZABETH ORTT

geb. 27 Dec. 1861 overl. 30 Maart 1863.


JONKVROUW OLOMINE MARGARETHA HELENA ORTT VAN SCHONAUWEN

geb. te Alkmaar 25 Maart 1842 overl. te Arnhem 15 December 1889.


JONKVROUW AGNES MARIA ORTT

geb. te Amsterdam 12 Aug. 1815, overl. te Amsterdam 1 Maart 1899.KAVEL 48
KAVEL 48.06 steen ligt ten onrechte op 49.06
VROUWE H : W : OTERLIJK

laatst weduwe van den Wele. Gestr. Heer G. ZornKAVEL 48.07 zie kavel 47.07

KAVEL 49
KAVEL 49.03 en 50.03 kleine restjes van oorspronkelijke steen aanwezig

tevens ligt hier de gebroken staande steen van 61.04; zie aldaar
MOGGE MUILMAN

KAVEL 49.04 steen ligt foutief op Kavel 50.04
Famieliegraf van Jan Hodson
JOHANNA MARIA

geboren 28 February 1794 overleden 20 July 1813.KAVEL 49.05 JAN BRUIJN WILLINK

geb: 16 Febr overl 17 Febr 1816


MARGARETHA WILLINK

geb: 11 Jan overl 19 Aug 1817KAVEL 49.14 F.W. PANN

van Amsterdam oud 79 jaar begraven 12 September 1823
KAVEL 50
KAVEL 50.01 Se VAN RHEE

1813


KAVEL 50.02 WelEd. Gestr. Heer

A.I. SCHUIT
M.H. MUILMAN

Huisvr. van A.I. Schuit geb. 23 Aug. 1789, obit 16 Feb. 1813.KAVEL 50.03 zie 49.03 steen ligt foutief op 50.06
W : F :

KAVEL 50.04 steen ligt foutief op Kavel 49.04
Famielle graf van Jan Hodshon
MARIA HODSHON

geb: 30 Maart 1820 overl: 29 November 1879


JOHANNA WILHELMINA HODSHON geb. ROËLL

geb: 19 December 1803 overl: 15 Maart 1887


CAROLINE CORINNE HARTSEN geb. JANSSENS

geb: 11 September 1832 overl: 31 Maart 1896


PIETER HARTSEN

geb. te Amsterdam 6 Aug. 1833 overl. te Amsterdam 23 Sept. 1913KAVEL 50.05 op de steen staat ten onrechte (???) 50.07 vermeld
SARA LUYDENS

wed. Hendr. Luberti.
KAVEL 50.06 steen ligt ten onrechte op 48.06
JONKh NICOLAAS WARIN

geb. te Amsterdam 21 Juli 1744 overl. te Gorichem 11 ct. 1815


VROUWE CORNELIA HENRIETTE ORTT VAN SCHONAUWEN geboren ALEWIJN

geboren te Dendermonde 8 mei 1820 overleden te Arnhem 7 Januari 1881


JONKHEER JOHAN ORTT VAN SCHONAUWEN

geb. te Amsterdam 30 Juni 1810 overl. te Arnhem 16 Oct. 1898
KAVEL 50.07 steen ligt ten onrechte op 49.07
JAN ABRAHAM DEDEL

Geb. 15 Oct 1745 gest. 21 Oct 1793


JACOBA ELISABETH DEDEL

Geb. 31 Aug 1746 gest. 31 Dec 1813


WILLEM JACOB VAN WEEDE

Gest. 30 Sept 1826 oud 6 maandenKAVEL 53
KAVEL 53.05 steen ligt ten onrechte op 53-04
Hier rust het stoffelijk overschot van
CORNELIS KLOMP

geb. te Veenendaal 8 April 1883 overl. te Hilversum 5 December 1915.

Joh. 11 : 25b

KAVEL 54
KAVEL 54.04 met grafhekje
Hier rust

LOUIS GERARD KUPFER

geboren 3 Juni 1852 overleden 23 October 1883
KAVEL 55
KAVEL 55.04 JACOB VAN LENNEP

geboren te Samarang 3 november 1864 overleden te Hilversum 14 juni 1884
KAVEL 56
KAVEL 56.02 Hier rust

HENRIETTE EVA ROELVINK weduwe Mr Benjamin Willem Blijdenstein

geboren te Winterswijk 5 Mei 1817 overl. te Hilversum 13 Dec. 1888KAVEL 56.03 of 57.03

metselwerk van een graf aanwezig

graf van F.G.H. Mabe Grevingh (56.03) of Cornelia Agatha Duker (57.03)

KAVEL 57
KAVEL 57.02 B.T.W. BLIJDENSTEIN EVERS

geboren te Enschedé 19 Augustus 1839 overleden te Hilversum 15 Mei 1885.


HERMAN HENDRIK BLIJDENSTEIN

geboren te Amsterdam 25 October 1875 overleden te Hilversum 2 Augustus 1902

KAVEL 58
KAVEL 58.03 Hier rust
ANNA MARGARETHA KLUYVER geb WIJNEN

geb. te Garderen 1 Maart 1851 overl. te Marienbad 22 Sept. 1890KAVEL 59
KAVEL 59.02 A.P. LONUS

echtgenoote van J. van Olst geb. 21 Maart 1827 overl. 14 Sept. 1886KAVEL 59.03 H.J.M.L. JANSEN

geboren 14 September 1841 overleden 2 Februari 1887.


A.C. KLEINSCHMIDT wed. B. Elskamp

geb. 25 Januari 1822 overl. 16 Mei 1893KAVEL 60
KAVEL 60.03 nog 2 hoeken van steen aanwezig

graf van G.J. Hogervorst

KAVEL 60.04 LOURENS JACOBUS ENGERT

gebn. 29 maart 1802 overl. 11 mei 1888


en zijne echtgenoote

L.M. ENGERT – STIJNIS

geb. 18 September 1818 overl. 30 Jan. 1902KAVEL 61
KAVEL 61.04 gebroken staande steen ligt op 49.03
Hier rust onze geliefde echtgenoot en vader

PIETER JAN ONDERBERG

Geb. te Amsterdam 22 Dec 1821 overleden 22 Maart 1890KAVEL 62
KAVEL 62.06 en 63.06

VROUWE SUSANNA ANTOINETTA CAROLINA EVERWIJN LANGE, gebn. RENTE LINSEN

gebn. te Amsterdam 28 Aug 1835 overln te Hilversum 8 Juli 1885KAVEL 70
KAVEL 70.06 J. M. CRAMER

geboren 16 April 1847 overleden 12 December 1888KAVEL 71
KAVEL 71.02 J. R. K. Hzn.


Dovnload 168.7 Kb.