Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Instituut Educatie en Communicatie

Dovnload 35.75 Kb.

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Instituut Educatie en CommunicatieDatum22.10.2018
Grootte35.75 Kb.

Dovnload 35.75 Kb.
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Instituut Educatie en Communicatie

Afdeling Talen

LESFORMULIER
wg/gm/jh/00

Naam student


Naam coach
Naam NHL-docent

: Marijn Uijthof, Yvette van Schaik


:……………………………..
: ………………..…………..

School
Klas


Datum

: ………………………………………………


: MBO niv 4 jaar 2 Aantal lln.: …………..
: ………………………………………………

LESOPDRACHT:


Deelproduct 3: productieve vaardigheden, 2 x 50 minuten

LESDOEL(EN): (in termen van eindgedrag)


Aan het eind van de les:  • Zijn de leerlingen in staat om in het Engels informatie te verzamelen over een gegeven onderwerp

  • Kunnen de leerlingen een e-mail schrijven in het Engels, eventueel met behulp van een (online) woordenboek.

  • Kennen de leerlingen vocabulaire rondom reizen en toerisme.


KERNDOEL(EN):LEERSTOF:


Uit de voorgaande deelproducten voor MBO:
informatie opzoeken, scannen/skimmen, woordenboekgebruik, het schrijven van brieven.
Vocabulary: woordenschat rondom toerisme, reizen en transport.


Theoretische verantwoording:

Voor het onderdeel schrijfvaardigheid hebben wij gekozen voor het beantwoorden van een e-mail. Dit is iets wat een MBO-leerling in een toekomstige baan ook zal moeten doen, vandaar de keuze voor dit format.

Staatsen stelt dat om een acceptabel niveau te bereiken in schrijfvaardigheid er veel tijd gestoken moet worden in training. Deze lessenserie gaf ons de mogelijkheid om de leerlingen voor te kunnen bereiden en lang te kunnen laten oefenen voor een schrijfopdracht. Of de voorbereiding uit het eerste en het tweede deelproduct is blijven hangen, testen we met de tussenmeting. De tussenmeting is de quiz (kahoot), te vinden onder de introductie van deelproduct 3.

We hebben er voor gekozen om eerst voorkennis te activeren door het gebruik van een woord map in Padlet. De keuze voor Padlet hebben we gemaakt omdat dit binnen blended learning valt, en wij graag gebruik wilde maken van digitale leermiddelen. Ook draagt de Padlet bij aan spreekvaardigheid, terwijl de woordmap behandeld wordt spreken wij Engels.

Het opzoeken van informatie om de email te kunnen beantwoorden valt onder selectief lezen, de leerlingen heeft met deze lees strategieën geoefend in deelproduct 1. Ook hebben de leerlingen in deelproduct 1 al geoefend met het gebruiken van een woordenboek. Naast de informatie die de leerlingen vinden op het internet, mogen zij daarom tijdens het schrijven van de e-mail een woordenboek.

We hebben voor de eindopdracht gekozen om te differentiëren op voorkeur. We hebben daarvoor twee e-mails geschreven waar de leerling uit kan kiezen. We hopen dat dit motiverend werkt.
Staatsen, F. (2015). Moderne vreemde talen in de onderbouw (5e ed.). Bussum, Nederland: Uitgeverij Coutinho.
Berbeb, M. (2014). Differentiëren is te leren. Amersfoort, Nederland: CPS
Doen voor aanvang van de les (bijvoorbeeld kopiëren, OHP klaarzetten): computer opstarten, open wikiwijs.Tijd


Functie lesdeel *


Lesopzet


Leerlingactiviteit


Docentactiviteit


Leer-/hulpmiddelen


0-10

20-30

30-50


50-55

55-95


95-100

Introductie


Word Map


E-mail lezen,
informatie verzamelen

Pauze

Schrijven

Afsluiting


Final assignment + lesopzet wordt uitgelegd.


Voorkennis activeren, leerlingen kunnen woorden toevoegen aan de Word Map op wikiwijs.


De leerlingen lezen de e-mails door, kiezen er één uit die ze willen beantwoorden en gaan informatie verzamelen.


Pauze

De leerlingen gaan verder met het informatie verzamelen en beginnen met het schrijven van hun e-mail.

Docent sluit de les af samen met alle leerlingen. Vraagt om feedback. De leerlingen leveren hun e-mail in.Luisteren, opstarten laptop/tablet

Invullen woorden

Lezen, informatie verzamelen


Pauze

Informatie verzamelen, schrijven

Afronden en inleveren


Instructie geven


Overzicht houden, de beurt geven.


Hulp bieden waar nodig

Pauze

Hulp bieden waar nodig

Afronden

Smartboard


Smartboard, laptops/tablets

Smartboard, laptops/tablets

Pauze

Laptops/tablets/smartboard

-* benoem de verschillende onderdelen van je les (bijvoorbeeld inleiding, instructie, oefening, evaluatie)ZELFEVALUATIE

  • In hoeverre heb je je doelen gerealiseerd?  • Wat ging goed? Waar ben je tevreden over ?  • Wat ging minder goed? Waar ben je ontevreden over?  • Wat heb je geleerd voor een volgende les?  • Andere opmerkingen:Evaluatie door de coach / NHL-docent / medestudent:
  • LESFORMULIER

  • Dovnload 35.75 Kb.