Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Nota aan oc kleine Nete Zitting 1 december 2015 – agendapunt 5 Inleiding

Dovnload 1.8 Mb.

Nota aan oc kleine Nete Zitting 1 december 2015 – agendapunt 5 InleidingPagina1/6
Datum05.12.2018
Grootte1.8 Mb.

Dovnload 1.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Nota aan OC Kleine Nete
Zitting 1 december 2015 – agendapunt 5

Inleiding

Deze nota geeft duiding bij de voorwaarden die de stad Geel gesteld heeft alvorens over te gaan tot ondertekening van de Intentieverklaring. De aangehaalde voorwaarden zijn nog niet besproken op het ProcesBeheerComité (PBC) dd. 23 september 2015 omdat ze ontvangen werden op 29 oktober 2015.  1. Niet de volledige zone aan N19g afgraven

Na overleg met de belangrijkste eigenaar van de betrokken zone en na het uitvoeren van een bijkomende bomen- en bosstudie is de kaart met de af te graven zones ifv plas-dras aangepast. Deze kaart is uiteindelijk ook mee opgenomen in de tweede herziening van de projectMERontheffing. Voor de afgraving van deze zone om een actief overstromingsgebied te creëren, is het uitgangspunt van VMM om hier de zone binnen de nieuwe dijken enkel af te graven, rondom de waardevolle, oudere inheemse loofbospercelen heen (§2.5.4, onderstaande illustraties). Hierbij worden de waardevolste stukken bos behouden. De delen die nog zullen aangelegd worden als plas –dras betreffen een verlaten weiland, een ruige populierenaanplant op voormalig grasland, een Corsicaans dennenbos met Amerikaanse vogelkers ondergroei en een beperkte oppervlakte jonge zwarte elzen en wilgen. Na de heraanleg van het terrein en rekening houdend met de grondwatercondities, zullen de afgegraven terreinen snel evolueren tot wilgenstruweel met waterplassen en op termijn mogelijk tot elzenbroek door spontane verlanding.

Meer in detail met de af te graven zones in rood, de behouden zones in wit

  1   2   3   4   5   6

  • Niet de volledige zone aan N19g afgraven

  • Dovnload 1.8 Mb.