Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Nota aan oc kleine Nete Zitting 1 december 2015 – agendapunt 5 Inleiding

Dovnload 1.8 Mb.

Nota aan oc kleine Nete Zitting 1 december 2015 – agendapunt 5 InleidingPagina6/6
Datum05.12.2018
Grootte1.8 Mb.

Dovnload 1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6
Na
  1. Onderzoek naar recreatie met paarden

Momenteel lopen de onderhandelingen voor de onteigening, zowel met de eigenaars als de pachters. In het onteigeningsbesluit wordt de mogelijkheid open gelaten voor twee types van dijkprofielen. Dit is in overeenstemming met de vergaderingen met de landbouwers en de opvolgingscommissie. In type 1 wordt een klassiek dijkprofiel aangelegd met dienstweg; in type 2 blijft de dijk bewerkbaar. Een fietspad is in theorie mogelijk bij type 1., recreatie met paarden ook,   misschien mogelijk met beide dijkprofielen. Bij type 2 bevindt het ruiterpad zich dan wel binnen de bewerkbare private landbouwzone. Ook hier zullen dan overeenkomsten dienen gevonden te worden met de gebruikers.
Vanuit VMM is het dus niet de bedoeling om een bepaald type op te leggen om de vroegere afspraken te respecteren. VMM zal in samenspraak met de stad Geel op de OC van 1 december bekijken hoe we de verdere realisatie ivm de aanleg van recreatieve voorzieningen voor paarden best aanpakken.OC Kleine Nete 01-12-2015


1   2   3   4   5   6

  • Onderzoek naar recreatie met paarden

  • Dovnload 1.8 Mb.