Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Notaris: B. E. J. Vaalman 1899 1935 Bron: bhic toegang 7701, inv n

Dovnload 111.96 Kb.

Notaris: B. E. J. Vaalman 1899 1935 Bron: bhic toegang 7701, inv nPagina1/3
Datum28.06.2018
Grootte111.96 Kb.

Dovnload 111.96 Kb.
  1   2   3

Notarissen Veghel 1649-1935

Notaris: B. E. J. Vaalman 1899 - 1935

Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 123
Regesten en brevetten
1 02-01-1906 Veghel verkoop

Petronella Verbakel, herbergierster te Veghel, weduwe Cornelis van den Nieuwenhof en haar minderjarige zoon Henricus van den Nieuwehof.

2 03-01-1906 Arnhem schuldbekentenis

Lambertus Johannes Wilhelmus Ignatius Hasselbach, theologant aan het seminarie te Haaren.

Heeft geleende van Bernardus Johannes Josephus Verbrugge, onderwijzer te Gemert de som van 4000 gulden.

Waarborg: huizen etc, gelegen te Arnhem ter plaatse de Oude Kraan in de Putstraat.

3 03-01-1906 Veghel schuldbekentenis

Lambertus Antonius Henricus van Hout, Gerarduszoon, bierbrouwer te Veghel. heeft geleend van Anna Maria Petronella Prinzen, wonende te Gemert de som van 10.000 gulden.

Waarborg: een huis, bierbrouwerij etc. gelegen te Veghel aan de haven sectie A. 3116

4 04-01-1906 Veghel schuldbekentenis

Antonius Ketelaars, Janszoon, bakker te Veghel, vroeger in Sint-Oedenrode. Heeft geleend van Maria Elisabeth van Thiel de som van 2000 gulden.

Waarborg: huis, bakkerij etc. te Veghel in de sluisstraat sectie D. 1765.

@ 5 04-01-1906 royement

Een hypothecaire inschrijving door Hubert Vervoort.

6 05-01-1906 Veghel schuldbekentenis

Johannes van den Hoogenhoff, stoelenmaker. Heeft geleend van Marinus van den Hoogenhoff, stoelenmaker de som van 800 gulden.

Waarborg: twee huisjes met schuurtjes gelegen in de Oude Sluisstraat sectie D. 2026.

7 09/10/12-01-1906 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van jonkheer Victor Ferdinand August Henri de Kuijper, burgemeester en Franciscus Cornelis van Lith, secretaris van de gemeente Veghel.

8 11-01-1906 Veghel inventarisatie

Leonardus van Heertum, arbeider te Eerde, gemeente Veghel, weduwnaar van Petronella van den Elsen, met zijn kinderen Marinus, Johanna, ook genaamd Jans, Antonius, Johanna en Adrianus van Heertum. Hendrikus van den Elsen wonende Driehuis is de toeziende voogd.

Beschrijving van al hun goederen.


9 13-01-1906 Veghel schuldbekentenis

Gerardus van den Nieuwenhof, timmerman te Veghel. heeft geleend van Jan van Santvoort de som van 1200 gulden.

Waarborg: huis en land gelegen op Hezelaar sectie G. 424, 735.

10 16/19-01-1906 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Maria Vermeulen, weduwe Josephus van Doorn. Josephus van Doorn. Hendrikus van Doorn. Johannes Peters, mede als vader over zijn minderjarige zoon Theodorus verwekt bij wijlen Martinus van Doorn. Allen Veghel. Antoon Verbruggen, uit Boekel, gehuwd met Maria van Doorn. Bernardus Verhagen. Wilhelmus Verhoeven. Hendrika Verhoeven, Eerde Veghel.

11 17-01-1906 Veghel inventarisatie

Theresia Catharina Verhagen, weduwe van Jacobus Bernardus Maria van der Hagen, wonende te Sint-Oedenrode. Tevens moeder van haar minderjarige dochter Anna Maria Deliana van der Hagen. Bernardus Wilhelmus Arnoldus Werners, fabrikant te Sint-Oedenrode en mede optredende voor Johannes Ludovicus Hubertus Lommen grossier in manufacturen te Tilburg in diens hoedanigheid voogd over de minderjarige Ludovicus Johannes Hubertus Lommen, Tilburg zoon van Jules Lommen en Maria Josepha Cornelia van der Hagen. Antonius Bernardus Jacobus Cornelis van der Hagen, fabrikant te Sint-Oedenrode, erfgenaam in de nalatenschap van zijn vader de overledene Jacobus Bernardus Maria van der Hagen en mede toeziende voogd over genoemde Ludovicus Johannes Hubertus Lommen, Genoemde Bernardus Wilhelmus Arnoldus Werners is de toeziende voogd over de minderjarige dochter Anna Maria Deliana en mede gevolmachtigde voor dokter Bernardus Adrianus Cornelis Daamen te Tilburg, gehuwd met Gijsberta Maria van der Hagen ook erfgenaam van de overleden Jacobus Bernardus Maria van der Hagen.

Beschrijving van hun goederen, waaronder huizen etc. gelegen te Sint-Oedenrode en ook onder Schijndel ,Son en Breugel.

@ 12 17-01-1906 royement

Een hypothecaire inschrijving door Hendrikus van Hooff te Eerde, Sint-Oedenrode

@ 13 18-01-1906 royement

Een hypothecaire inschrijving door Antonius Petrus van Hout.

14 19-01-1906 Veghel verkoop

Hendrikus Brugmans, arbeider en Geertruida Brugmans, beiden wonende te Veghel. hebben verkocht aan Martinus van Gerwen, dienstknecht, een huis etc. gelegen te Veghel in de Stationstraat sectie G. 687 en 688

15 20-01-1906 Veghel testament

Maria Kluijtmans, arbeidster te Veghel aan de sluis en weduwe van Johannes van Dijk. Maakt tot erfgename haar dochter Elisabeth van Dijk.

Op 13 augustus 1910 (nr. 145) herroept en vernietigd ze dit testament als ze verblijft in het gesticht van liefdadigheid te Veghel.

16 23-01-1906 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johannes van de Wijdeven. Godefridus van Nunen, beiden Veghel en Christianus Hermans uit Cuijk.

17 24-01-1906 Uden inventarisatie

Jan, Geertruida en Hendrikus van Dieten, alle drie uit Uden. Samen bezitten ze land te Uden sectie C. 592, sectie B. 679. Een huis en land sectie K. 1068, 1069, sectie L. 625, sectie B. 1507, 1508.

Volgen verder onderhandse schuldvorderingen ten laste van enige genoemde personen die elders wonen.

18 24-01-1906 Veghel testament

Jan van Dieten wonende te Uden, maakt in zijn testament tot enige erfgenaam neef Stephanus Jacobus van Dieten, wonende te Dinther. Mocht deze voor hem overlijden wordt de erfgename nicht Anna Petronella van Dieten te Dinther of Petronella Anna van Dieten, wonende te Uden.

19 24-01-1906 Uden testament

Geertruida van Dieten, koopman te Uden maakt in haar testament tot enige erfgenaam neef Stephanus Jacobus van Dieten, wonende te Dinther. Mocht deze voor haar overlijden wordt het nicht Anna Petronella van Dieten te Dinther of Petronella Anna van Dieten, wonende te Uden.

20 24-01-1906 Uden testament

Hendrikus van Dieten, koopman te Uden maakt in zijn testament tot enige erfgenaam neef Stephanus Jacobus van Dieten, wonende te Dinther. Mocht deze voor hem overlijden wordt het nicht Anna Petronella van Dieten te Dinther of Petronella Anna van Dieten, wonende te Uden.

21 29-01-1906 Veghel testament

Maria ook genaamd Johanna Maria van Asseldonk, zonder beroep en wonende tin het gesticht van liefdadigheid te Veghel. legateert in haar testament aan de eerwaarde zuster Henrica van Zutphen, religieuze thans wonende te Dinther. Verdere erfgenamen haar neven de eerwaarde heer Petrus van Zutphen, pastoor te Diest, Henricus van Zutphen, landbouwer te Veghel, Henricus van de Rijdt, landbouwer te Sint-Oedenrode, nicht Catharina van Asseldonk, te Schijndel de weduwe van Jan van Liempd.

@ 22 29-01-1906 royement

Een hypothecaire inschrijving door Jacobus Christianus Henricus Perée als lasthebber van Christianus Franciscus Hermans te Cuijk, Peter van Berkel en Franciscus Cornelis van Lith.

23 31-01-1906 Veghel verkoop

Johannes Smits, landbouwer te Boekel, gehuwd met Maria van Haandel. Adrianus Hoevenaars, landbouwer te Boekel en gehuwd met Petronella van Haandel. Johannes van Lankveld, landbouwer te Boekel en weduwnaar van Johanna van Haandel,en zijn minderjarige kinderen Maria, Elisabeth, Marinus, Adrianus, Henricus en Antonius van Lankveld. Josepha van Lankveld, Boekel. Petrus van Lankveld, dienstknecht te Boekel. Josephus Peters, landbouwer te Gemert, gehuwd met Allegonda van Haandel. Antonius van Berlo, landbouwer te Boekel, weduwnaar van Josina van Haandel en zijn minderjarige dochter Josephina van Berlo. Johannes van Haandel, landbouwer te Oploo als toeziende voogd over eerst genoemde minderjarigen. Cornelis van Haandel, landbouwer te Erp. Adrianus van Haandel, landbouwer te Boekel. Kinderen van wijlen Josephus van Haandel te Boekel overleden.

Alle bovengenoemde personen machtigen Antonius van Haandel. Josephuszoon, landbouwer te Boekel. De verkoop van alle nagelaten goederen van Theodora, ook genaamd Dorothea van Haandel te Veghel overleden op 23 december 1899 en haar echtgenoot Petrus Norbertus Teurlings te Drunen overleden.

24/25 01/08-02-1906 Veghel verkoop

Hendrikus van Hoof, landbouwer te Eerde. Gerardus van Hoof, landbouwer te Son. Lambertus van Hoof, brievengaarder te Volkel, gemeente Uden, mede als voogd over de minderjarige Henricus van Gerwen, van wijlen het echtpaar Mathias van Gerwen en Ardina van Hoof. Hendrica van Gerwen, dienstbode te Veghel. Anna Van Gerwen, dienstbode te ’s-Hertogenbosch. Johannes Janssen, herbergier te Eerde als toeziende voogd.

Verkopen een huis en land gelegen te Eerde, gemeente Veghel ter plaatse de Helligt sectie F. 2263

26 09-02-1906 Veghel verpachting

Geerdina van Helvoirt, landbouwster te Veghel op het Ven, weduwe Theodorus van Rooij en haar minderjarige kinderen Adriana en Hendrika van Rooij. Toeziende voogd is Johannes van Eert uit Eerde. De ouders van verpachtster Geerdina zijn Hendrikus van Helvoirt en Petronella Maas.

Beschrijving van alle goederen welke verpacht zijn.

27 10-02-1906 Veghel inventarisatie

Carolina van den Boogaard, naaister wonende te Veghel als erfgename van haar vader Jan of Johannes van den Boogaard, overleden in het krankzinnigengesticht Voorburg te Vught op 20 oktober 1905 en weduwnaar van Elisabeth de Louw.

Beschrijving van al zijn goederen. Mede erfgenamen zijn haar broer en zusters Lambertus van den Boogaard, arbeider Veghel, Maria van den Boogaard, dienstbode Veghel, Anna van den Boogaard, dienstbode te Delft, Petronella van den Boogaard religieuze te Veghel en Catharina van den Boogaard religieuze te Gemert.

@ 28 12-02-1906 procuratie in blanco

Overschrijving van kapitalen, ingeschreven in het grootboek der nationale schuld door Gerhardus Leendert Krol en Anna Gijsberta Hamstra, Veghel en Hubertus van Woudenberg Hamstra te Oijen.

29 15-02-1906 Veghel verkoop

Lambertus van Boxmeer, Hendrikuszoon, landbouwer te Veghel. heeft verkocht aan Franciscus Opsteen landbouwer te Veghel aan de Heide. Twee percelen bouwland ter plaatse Huigenbosch sectie B. 752 en 1887

30 15-02-1906 Zijtaart testament

Johannes van de Ven, Hendrikuszoon, landbouwer te Zijtaart. Maakt in zijn testament tot erfgenaam zijn broeder Lambertus van de Ven, Hendrikuszoon, ook wonende te Zijtaart. Mocht deze echter eerder overlijden worden de kinderen van zijn oudere zusters Catharina van de Ven, gehuwd met Gerardus van den Oever, Wilhelmina van de Ven, gehuwd geweest met Martinus van den Oever, Lamberdina van de Ven gehuwd geweest met Adrianus Ketelaars, als ook de kinderen van zijn broers Wilhelmus en Antonius van de Ven. Ook voor een zevende deel zijn zuster Johanna van de Ven, gehuwd met Hendrikus van Zutphen en broer Martinus van de Ven.

31 15-02-1906 Zijtaart testament

Lambertus van de Ven, Hendrikuszoon, landbouwer te Zijtaart. Maakt in zijn testament tot erfgenaam zijn broeder Johannes van de Ven, Hendrikuszoon, ook wonende te Zijtaart. Mocht deze echter eerder overlijden worden de kinderen van zijn oudere zusters Catharina van de Ven, gehuwd met Gerardus van den Oever, Wilhelmina van de Ven, gehuwd geweest met Martinus van den Oever, Lamberdina van de Ven gehuwd geweest met Adrianus Ketelaars, als ook de kinderen van zijn broers Wilhelmus en Antonius van de Ven. Ook voor een zevende deel zijn zuster Johanna van de Ven, gehuwd met Hendrikus van Zutphen en broer Martinus van de Ven.

32 15-02-1906 Veghel schuldbekentenis

Daniel Couwenberg, dienstbode te Veghel. heeft geleend van Theodorus Mohnen, Arnolduszoon, kuiper te Veghel de som van 300 gulden.

Waarborg: huis etc. te Veghel sectie D. 2032.

33 16-02-1906 Uden schuldbekentenis

Hendrica, Lambertus en Gerardus Dapperens, landbouwers te Uden op den Heikant. Hebben geleend van Willem Cornelis van Breda, notaris te Uden de som van 400 gulden.

34 16-02-1906 Boekel schuldbekentenis

Petrus van Lankveld, herbergier te Boekel. Heeft geleend van Willem Cornelis van Breda, notaris te Uden de som van 800 gulden.

Waarborg: huis en land te Boekel in de Zandhoek sectie J. 122.

35 20/21/22-02-1906 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Adrianus Verhoeven. Johannes Verhoeven. Martinus van den Bosch, gehuwd met Johanna Verhoeven. Johannes Gevers, gehuwd met Hendrika Verhoeven, allen Erp. Theodorus van den Tillaart, gehuwd met Maria Verhoeven, Veghel. Hendrikus Burgers, Veghel. Cornelis Vogels uit Sint-Oedenrode.

36 22-02-1906 Veghel inventaris

Catharina Maria Francisca Duijnstee, weduwe Antonius Henricus Josephus Scheij welke te Veghel overleed op 3 december 1905. Haar minderjarige kinderen zijn Elisabeth Johanna Francisca Maria, Cato Henrica Cristina Francina, Jacqueline Anna Johanna Antonia, Jan Antonius Albertus Maria en Antonius Henricus Renier Maria Scheij. De weleerwaarde Jacobus Franciscus Maria Duijnstee, kapelaan te Helmond de toeziende voogd.

In haar woning in de Hoofdstraat te Veghel de beschrijving van al hun goederen. Ook haar huizen en land te Veghel sectie A. 516, 55, 56 etc ook in sectie B, C, D en F en in Erp. (meer dan 100 percelen)

37 26/28-02-1906 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van den heer Lodewijk Hubert Maussen.

@ 38 27-02-1906 royement

Een hypothecaire inschrijving door Lambertus Vermeulen.

39 28-02-1906 Veghel testament

Theodorus Johannes van de Wiel, wonende in de Sluisstraat te Veghel maakt zijn testament waarin hij missen laat lezen voor de zielenrust van zijn ouders Petrus van de Wiel en Adriana van Kleef.

Noemt verder in zij testament nicht Lamberta Rudolpha van Kleef. Zijn neef Antonius van der Velden, zoon van Hendrikus van der Velden en Johanna Van Kleef. Verder Theodorus van Asseldonk en Johannes Winters en de kinderen van zijn tante Geertruida van de Wiel etc.

40 01-03-1906 Zijtaart testament

Cornelis Vogels, woonde vroeger te Eerde op de Kuilen, gemeente Sint-Oedenrode en thans te Zijtaart. Legateert aan de parochiekerk Eerde een som geld voor de zielenmissen van zijn overleden ouders Martinus Vogels en Catharina Verschuijten als ook wijlen zijn broeder Hendrikus Vogels.

Verder noemt hij in zijn testament Franciscus Smits, Adrianuszoon, landbouwer te Wijbosch gemeente Schijndel. De drie kinderen van Arie ook genaamd Adrianus Smits, zijn achterneven Nelis of Cornelis, Adrianus en Antonius Verschuijten en Dien Oppers.

41 07-03-1906 Veghel testament

Wilhelmus Burgers, woonde vroeger op Zondsveld en thans in het gesticht van liefdadigheid in Veghel. maakt zijn testament waarin hij vermeld zijn neven Antonius en Petrus Burgers de zonen van zijn broeder Johannes, zijn nicht Maria, ook genaamd Francina Burgers dochter van zijn broeder Johannes

42 09-03-1906 Veghel schuldbekentenis

Willem Verbruggen, Janszoon, landbouwer en herbergier te Veghel aan de Heide. Heeft geleend van Antonius Petrus van Hout, houthandelaar te Veghel de som van 325 gulden.

Waarborg: huis en land sectie C. 34.

43/46 15/22-03-1906 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Arnoldus Vogels te Zijtaart gehuwd met Johanna Vogels.

Ze bieden te koop een huis etc. gelegen te Sint-Oedenrode sectie D. 1862, 357, 358, 359 ter plaatse de Kuilen en aldaar onder Veghel gelegen sectie F. 1243, 1242, 939, 965, bouwland “de Mikkers” F. 1238 t/m 1241, de Nieuwe Heikoopen F. 132, 133, 134, 135, weiland genaamd den Tip in de Willebrordushoek F. 780, 779, de Mouthaan onder Sint-Oedenrode D. 292 en D. 1734, 1733,, 1933, 386, 387, 388, 389, 390, land te Veghel ter plaatse de Kuilen F. 1953, 1954, 1918, 1360, 1361 en onder Sint-Oedenrode B. 632, 1065.

44 20-03-1906 Veghel testament

Hubertus Arnoldus Johannes van den Bergh, bierbrouwer te Veghel maakt zijn testament.

Erfgenamen zijn ongehuwde zusters Maria Elisabeth Francisca van den Bergh, Anna Maria van den Bergh, Maria Wilhelmina Hendrika van den Bergh, wonende te Veghel in de Hoofdstraat. Erfgoederen o.a. een bierbrouwerij met erf, woonhuis, kantoor, tuin, water en weg genaamd Fritselstein sectie G. 989, 992, 1087 en 991. Verder zijn broeders en zusters Josephus Johannes Aloijsius van den Bergh, Napoleon Franciscus Hendrikus van den Bergh, Maria Elisabeth Francisca van den Bergh, Anna Maria van den Bergh, Maria Wilhelmina Hendrika van den Bergh, Hendrikus van den Bergh wonende te Megen, Lambertus van den Bergh, wonende te ’s-Hertogenbosch etc.

Verder zijn zuster Maria Wilhelmina Antonia van den Bergh gehuwd met Franciscus Wilhelmus Maria Manders, de kinderen van zijn neef Hendricus Alphonsus Josephus Maria Manders etc.

45 21-03-1906 Veghel volmacht

Maria Johanna Petronella Wiessell, wonende te ’s-Gravenhage maar nu in Veghel, weduwe van Martinus Jacobus Meeter. Machtigt haar broeders Adrianus Adam Michael en Bartholomeus Cornelis Johannes Wiessell, boekdrukkers te Veghel. om voor haar te vertegenwoordigen en te regelen betreffende de nagelaten goederen van haar vader Izaak Johannes Wiessell en moeder Johanna Jacoba Tielen.

47 23-03-1906 Veghel deling

Hendrikus van Doorn, klompenmaker te Veghel, mede als curator over zijn zuster Leonarda. Mede ook optredende voor zijn moeder Lamberdina van Dijk, koopvrouw te Veghel en weduwe van Adrianus van Doorn. Verder zijn zusters Maria, Anna en Johanna van Doorn, laatst genoemde religieuze te Oirschot. Petrus van Doorn, klompenmaker te Veghel het Beukelaar en Petrus van Doorn, klompenmaker te Veghel in het Dorshout.

Ze verdelen goederen van Adrianus van Doorn in leven klompenmaker en winkelier te Veghel. onroerende goederen als huizen en land te Veghel sectie D. 1394. 1668, 1669, 1670, 1721, 90, 1529, 1530, B. 1918, 2329, 2330.

48 23-03-1906 Uden schuldbekentenis

Wilhelmus van der Wijst, landbouwer te Uden in Oosterheide. Heeft geleend van Willem Cornelis van Breda, notaris te Uden de som van 760 gulden.

Waarborg: een huis etc. te Uden sectie E. 173, 172, 695, 174, 983.

@ 49 23-03-1906 royement

Een hypothecaire inschrijving door Willem Cornelis van Breda , Uden.

@ 50 30-03-1906 royement

Een hypothecaire inschrijving door Jacobus Christianus Henricus Perée tot doorhaling en inschrijving daarvan t.b.v. Fosanus Johannes Antonius Franciscus van Oirschot te Eindhoven.

@ 51 30-03-1906 royement

Een hypothecaire inschrijving door Jacobus Christianus Henricus Perée tot doorhaling en inschrijving daarvan t.b.v. Godefridus van Nuenen.

52 30-03-1906 Veghel testament

Servatius Hubertus Maussen, koopman te Veghel legateert aan zijn echtgenote Helena Jacoba Duijnstee het huis etc. gelegen te ’s-Gravenhage aan de Bezuidenhoutscheweg.

Verdere erfgenamen zijn broeders Louis Hubert, ook genaamd Louis Hubert Louis en Leonardus Hubertus Maussen. Neef Jean Maussen te Maastricht, zoon van zijn broeder Willem. Nicht Maria Maussen dochter van zijn broeder Willem. Neef Joseph Maussen te Maastricht, zoon van zijn broeder Willem. Neef Louis Maussen te Maastricht, zoon van zijn broeder Willem. Nicht Carolina Jacomina Hubertina Maria Maussen, dochter van zijn broeder Louis Hubert Maussen. Neef Hubert Petrus Martin Maussen, zoon van zijn broeder Louis Hubert Maussen. Neef Leonardus Johannes Hubertus Maussen, zoon van zijn broeder Louis Hubert Maussen. Behuwde neef Christianus Albert, zoon van Willem Albert en diens echtgenote Maria Hendrika Duijnstee. De weleerwaarde heer Jacobus Franciscus Maria Duijnstee, kapelaan te Helmond en aan de pastoor van Veghel etc.

53 01-04-1906 Veghel testament

Petronella Verbruggen, wonende te Veghel in de Havenstraat en weduwe van Gerardus Raaijmakers maakt tot erfgenamen nicht Wilhelmina Hendrika Verbruggen, dochter van haar broer Antonius Verbruggen en gehuwd met Hendrikus de Man

54 03-04-1906 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Petrus van Doorn te Veghel aan het Beukelaar.

55 04-04-1906 Veghel testament

Antonius van Boxmeer , Lambertuszoon, wonende te Veghel aan het Hezelaar, maakt in zijn testament tot erfgenamen zijn broer Jan van Boxmeer. Neef Lambertus van Boxmeer, kapelaan te Hedel, de zoon van genoemde broer Jan van Boxmeer

56 05-04-1906 Veghel schuldbekentenis

Hartog Sanders, koopman en winkelier te ’s-Hertogenbosch in de Hintamerstraat. Heeft geleend van Martinus Cornelis Colen, koopman te Gemert de som van 500 gulden.

Waarborg: land gelegen te Veghel ter plaatse het Hezelaar sectie D. 1871.

57 07-04-1906 Nistelrode schuldbekentenis

Theodora van den Enden, ook genaamd van den Eijnden, weduwe van Martinus van den Boogaard, wonende te Vorstenbosch onder Nistelrode. Geleend van Willem Cornelis van Breda , Uden de som van 125 gulden.

Waarborg: land te Nistelrode sectie E. 686, 687, een huis etc. aldaar E. 1136, 1135 en land E. 674 en 1023.

58 07-04-1906 Nistelrode schuldbekentenis

Johannes van Delst, landbouwer te Nistelrode op Menzel. Geleend van Willem Cornelis van Breda , Uden de som van 100 gulden.

@ 59 07-04-1906 royement

Een hypothecaire inschrijving door Willem Cornelis van Breda , Uden als lasthebber van Johannes Hendricus van Dijk te Uden.

60 11-04-1906 Zijtaart inventaris

Hein, ook genaamd Hendrikus van Sleeuwen, landbouwer te Veghel Zondsveld als voogd over Johannes, Hendrika, Johanna, Adrianus en Hendrikus van Rijbroek, de minderjarige kinderen van wijlen het echtpaar Theodorus van Rijbroek en Adriana Verhoeven, op Zijtaart overleden. Theodorus van Rijbroek op 17 juni 1902, Adriana Verhoeven op 25 februari 1906. Toeziend voogd is Johannes van Rijbroek wonende Beukelaar, Veghel.

Beschrijving van alle goederen in het sterfhuis van Adriana Verhoeven gelegen te Zijtaart.

Huis etc. te Zijtaart sectie E. 862, 2879, 327 t/m 330, 858, 1708, 1894, 2356, 317, 326, 1710, 1842, 579, 580, 332, 333, 334, 335, 2082, 1842, 427, sectie D. 213, B. 1005, onder Sint-Oedenrode D. 829.

61 17-04-1906 Veghel verkoop

Hendrikus van Doorn, Adrianuszoon, klompenmaker te Veghel. Heeft verkocht Martinus Verbruggen, Martinuszoon, slachter. Een perceel land gelegen aan het Hezelaar sectie D. 1966.

62 19-04-1906 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Josephus Potters uit Oirschot, gehuwd met Johanna Callaars. Josephus Callaars uit Nijmegen. Antonius Callaars uit Veghel. Christiaan Callaars uit Nijmegen. Hendrikus Potters te Oirschot gehuwd met Maria Callaars. Cornelia Callaars, te Veghel. Servatius Hubertus Maussen. Lodewijk Hubertus Maussen. Leonardus Hubertus Maussen. Maria en Maria Wilhelmina Hendrika van den Bergh uit Veghel.

63 24-04-1906 Zijtaart schuldbekentenis

Johannes Coppens, landbouwer te Zijtaart. Heeft geleend van Maria Gerarda Hendrina Koenen, winkelierster te Veghel de som van 600 gulden.

Waarborg: huis en land gelegen te Zijtaart sectie E. 2042, 2043, 2044, 2702.

64/73 25-04/09-05-1906 Veghel verkoop

Johanna Jacoba Wilhelmina Tielen, weduwe Johannes Wiessell. Karel Joseph Scherpenzeel, procuratiehouder te Amsterdam, gehuwd met Maria Catharina Josephina Lucia Wiessell. Adrianus Adam Michael Wiessell, boekdrukker Veghel. Bartholomeus Cornelis Johannes Wiessell, boekdrukker Veghel. Maria Johanna Petronella Wiessell, ’s-Gravenhage, weduwe Martinus Jacobus Mester. Gerrit Willem Verhoeven, onderwijzer te Oss, gehuwd met Wilhelmina Henrica Maria Wiessell.

Ze verkopen openbaar een huis etc. te Veghel in de Hoofdstraat sectie G. 105, 106, sectie G. 521, 358, de Bolken G. 851

65 26-04-1906 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Geertruda, Maria van Haaren en Eugenicus van Haaren mede als vader van Herman en Josephina van Haaren.

66/74 26-04/10-05-1906 Veghel verkoop

Petrus van Boxtel, koopman en winkelier te Veghel op het Haveld in de staat van faillissement . Adriana van Boxtel een minderjarige dochter van genoemde Petrus van Boxtel en wijlen Martina van de Rijdt. Johannes van de Rijdt, herbergier te Uden is haar toeziende voogd. Martina, Antonius, Jacobus Johannes en Johanna Petronella van Boxtel de minderjarige kinderen uit het tweede huwelijk van Petrus van Boxtel en zijn thans nog in leven zijnde Elisabeth Gruntjens.

  1   2   3


Dovnload 111.96 Kb.