Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Notaris: B. E. J. Vaalman 1899 1935 Bron: bhic toegang 7701, inv nr

Dovnload 71.78 Kb.

Notaris: B. E. J. Vaalman 1899 1935 Bron: bhic toegang 7701, inv nrDatum30.10.2018
Grootte71.78 Kb.

Dovnload 71.78 Kb.

Notarissen Veghel 1649-1935

Notaris: B. E. J. Vaalman 1899 - 1935

Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 152
Regesten en brevetten

126 03-06-1925 Veghel erfdeling

Antonius Petrus Jacobus van Hout, Jacobus Johannes Franciscus van Hout en Lambertus Henricus Johannes van Hout, kooplieden te Veghel verdelen de nagelaten goederen van hun overleden ouders Antonius Petrus van Hout en Henrica Johanna Corstens.

Een huis gelegen te Veghel sectie A 3102 2469 en 2465 en verder diverse percelen.

127 04-06-1925 Veghel verkoop

Adriana van den Elzen te Erp heeft verkocht aan Johannes van Lieshout uit Eerde, gemeente Veghel een perceel ter plaatse Dubbelen in Eerde sectie F. 1490.

128 04-06-1925 Gemert huwelijksvoorwaarden

Franciscus Cornelis Bazelmans, koopman te Zeelst en Henrica Maria Catharina Colen uit Gemert gaan met elkander trouwen en maken de huwelijkse voorwaarden. Beschreven o.a. nagelaten goederen van de bruid haar ouders Martinus Cornelis Colen en Gertruda Maria Verhagen als ook van haar overleden zuster wijlen Antonia Theodora Maria Colen te Hilversum overleden

Franciscus Cornelis Bazelmans heeft een huis met magazijnen gelegen in Veldhoven gemeente Zeelst sectie B. 2885 en 2886 en sectie A. 1160 etc.

132 12-06-1925 Veghel verkoop

Johannes van der Zandt te Veghel heeft verkocht aan Martinus van den Berg, slachter een huis gelegen het Hezelaar sectie B. 2106.

134 13-06-1925 Veghel verkoop

Martinus ook genaamd Josephus Martinus Verbruggen zoon van Lambertus Verbruggen. Heeft verkocht aan Martinus van Doorn, Antoniuszoon koopman te Veghel Dorshout, een perceel land sectie A. 1988.
135 16-06-1925 Schijndel verkoop

De weledele zeergeleerde heer Willebrordus Henricus Antonius van Oppenraaij, medisch doctorandus, arts te Schijndel. Heeft verkocht aan Gerardus Franciscus Theodorus Roelofs, koopman te Sint-Oedenrode een woon en winkelhuis met pakhuis en magazijn, gelegen te Sint-Oedenrode op het marktplein sectie G. 1965.

136 17-06-1925 Erp boedelbeschrijving

Beschrijving van alle goederen in het sterfhuis van Martinus Goorts op verzoek van zijn weduwe Maria van Asseldonk en al hun minderjarige kinderen met namen Petrus, Hendrikus, Wilhelmina Petronella, Wilhelmina Martina en Antonius Michael Goorts, allen wonende te Erp.

Huis met land zijn gelegen te Erp sectie G. 215 226 406 411 412 1015 1090 911 1045 sectie H, 123 130 136 332 463 1080 1081 169 374 271 1236 en 373 etc.

137 17-06-1925 Erp boedelbeschrijving

Beschrijving van alle goederen in het woonhuis van Hendricus Kanters, landbouwer te Erp Boerdonk en weduwnaar van Elisabeth van den heuvel te Erp overleden op 16 mei 1908 en uit hun huwelijk geboren de minderjarige zoon Hendricus Martinus Kanters. Was later weduwnaar van Johanna Maria Verbakel welke te Erp overleed op 23 maart 1925. Uit genoemde tweede huwelijk zijn geboren Elisabeth Francisca, Martinus Petrus en Johannes Leonardus Kanters en Gijsbertus van der Horst uit Bakel is hun toeziende voogd.

Huis gelegen te Erp sectie G. 826 564 668 1061 1030 sectie H. 1192 en 1180. Onder Beek en Donk sectie C. 135 en D. 750 etc.

@ 138 20-06-1925 royement

Hypothecaire inschrijving door Hendrikus van Dijk als lasthebber van Matias Dionisius Matheus van der Hagen te ’s-Gravenhage en anderen.

@ 139 23-06-1925 royement

Hypothecaire inschrijving door Hendrikus van Dijk als lasthebber van Ruster George Maria Joseph Kalpenschoten ts ’s-Hertogenbosch en anderen.

@ 140 28-06-1925 royement

Hypothecaire inschrijving door Hendrikus van Dijk als lasthebber van Catharina Clara Corstens te Gemert de weduwe van Theodorus Gerardus Henricus van Willigen en anderen.

141 25-06-1925 Veghel verkoop

Jonkvrouw Anna Maria Huberta de Kuijper, wonende te Breda weduwe jonkheer Alphonsus Johannes Josephus van Sasse van IJsselt, de hoogwelgeboren jonkheer Lodewijk Josephus Marie van Sasse van IJsselt, rechter bij de arrondissementen rechtbank Breda, Jonkvrouw Henriette Olive Marie van Sasse van IJsselt, Breda, de weleerwaarde jonkheer August Henri Marie van Sasse van IJsselt, kapelaan te Bergen op Zoom.

Ze hebben verkocht aan Cornelis van Mierlo, landbouwer op Zondsveld gemeente Veghel enige percelen in het Leinsven sectie E. 1549 en 1550

142 25-06-1925 Veghel geldlening

Johannes van der Linden te Veghel heeft 1000 gulden geleend bij Bernardus en Martinus van den Tillaart.

Waarborg: huis met land te Veghel sectie D. 921 922 924 t/m 931 1820 1821 en 800.

143 27-06-1925 Veghel verkoop

De weledelgestrenge Eugene Emile Joseph Marie van Zinnicq Bergmann, advocaat procureur te ’s-Hertogenbosch curator in het faillissenent van Hendrikus van de Crommert, fabrikant te Veghel en heeft voor hem verkocht aan Catharina Johanna en Maria van de Crommert, winkeliersters te Veghel het derde deel van Hendrikus van de Crommert zijn eigendom. Enige percelen sectie D. 618, sectie E. 42 en sectie A. 2449.

144/153 30-06/14-07-1925 Erp verkoop

De jonkheren Eduard Gijsbert Marie de Kuijper, advocaat te ’s-Hertogenbosch, Otto Eduard Cornelis de Kuijper te ’s-Hertogenbosch, Gijsbert Eduard Frederik Joseph de Kuijper substituut griffier van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, Ernst Otto Joseph baron van Hövell tot Westerflier, burgemeester te Elst gehuwd met jonkvrouw Maria Josepha Huberta de Kuijper.

In Erp voor hun te koop aangeboden hooiland “de Tip” “de Bult” “het Selderijveld” “de Toren” en meerdere percelen gelegen in Beek en Donk en ook te Erp hooiland “het Vaartveldje” en in de gemeente Lieshout.

145 06-07-1925 Erp geldlening

Johannes Munsters, smid te Erp heeft 4000 gulden geleend bij Johannes Hubertus Sevriens, bierbrouwer te Erp.

Waarborg; een huis met smederij te Erp sectie F. 554.

146 07-07-1925 Gemert geldlening

Henricus Josephus Verbeek, molenaar te Gemert de Mortel heeft 10.000 gulden geleend bij Maria Anna Cornelia, Theodor Joseph Maria en Anna Maria Christina Corstens, minderjarige kinderen van Henricus Arnoldus Johannes Corstens, koopman te Gemert.

Waarborg: molen, huis, bakkerij etc, gelegen te Gemert sectie F. 648.

147 07-07-1925 Erp waarborg

Adrianus Johannes van Grinsven, molenaar te Erp ter ene zijde.

Johannes Cornelis Jacobus Boelen en Johannes Antonius Henricus Wilbers, directeuren van de Helmondsche bank ter ander zijde.

Eerst genoemde geeft als waarborg aan voor eventuele betalingen en schulden aan de Helmondsche bank zijn huis, windmolen erf etc. gelegen te Erp sectie M. 730.

148 09-07-1925 Schijndel verkoop

Petrus van Gerwen, werkman te Schijndel bij de Heeswijkse brug. Heeft verkocht aan Adrianus Rijkers, ook wonende aldaar een huis bestaande uit twee woningen te Schijndel sectie A. 3299.

149 09-07-1925 Schijndel geldlening

Petrus van Gerwen, werkman te Schijndel bij de Heeswijkse brug, heeft 200 gulden geleend bij Adrianus Rijkers.

Waarborg: een perceel bouwland gelegen te Schijndel sectie F. 697.

150 09-07-1925 Erp verkoop

Adrianus van Asseldonk, Hendrikuszoon, landbouwer te Erp heeft verkocht aan Johanna Delisse gehuwd met Johannes van Berlo, Martina Delisse, Wilhelmina Delisse en de minderjarige Petrus Delisse een perceel bouwland gelegen te Erp ter plaatse Vogelenzang sectie L. 201 en 200. Mede hiervoor verscheen Wilhelmus van de Donk uit Veghel voor Johannes van Berlo, Martina Delisse en Wilhelmina Delisse voornoemd en Petronella Kerkhof weduwe Lucas Wilhelmus Delisse de moeder van genoemde minderjarige Petrus Delisse.

151 11-07-1925 Veghel volmacht

De eerwaarde broeders Hubertus Broks en Henricus Broks, ordebroeders te Scheut bij Brussel een missiehuis. Ze geven Jan van Hooft gehuwd met Petronella Broks de volmacht om hun goederen te beheren.

@ 154 18-07-1925 royement

Hypothecaire inschrijving door Hendrikus van Dijk als lasthebber van Martinus van de Wijngaard in het Liefdesgesticht te Erp.


159 22-07-1925 Veghel boedelverdeling

Petronella Donkers, weduwe van Martinus Vissers, Adrianus Vissers. Antonius Vissers, Martinus van Boxmeer gehuwd met Anna Maria Vissers. Lambertus van Lieshout gehuwd met Gerardina, ook genaamd Ardina Vissers en Johannes Vissers.

Uit dit huwelijk ook wijlen Helena, ook genaamd Magdalena Vissers die ongehuwd en na haar vader is overleden.

Ze verklaren dat ze onverdeeld de goederen bezitten van eerstgenoemde Petronella Donkers, weduwe van Martinus Vissers. Een landbouwers huis en land gelegen te Veghel inde Bundersche Hoek, Beukelaarsbroek, Hoogerduinen en Heibosch sectie C. 21 22 325 326 732 1049 1050, sectie B. 1394 1395 1396 1397 1399 2137 2136 2351 2352, te Dinther sectie C. 724.

In de akte nog genoemd een huis en land gelegen te Maria Heide sectie C. 1324 1325 1326 1327 1328 1342 1343 940 en 942. Een huis en land gelegen in de Bundersche Hoek sectie B. 2136 2137 1397 1399 1394 1395 1396, “het Binnenveld B. 2351 en 2352 etc.

160 22-07-1925 Veghel verkoop

Antonius Vissers, Martinuszoon heeft verkocht aan Adrianus Vissers, Martinuszoon land gelegen te Veghel sectie B. 1329 en 2488.

161/179 23-07/06-08-1925 Schijndel verkoop

Openbare verkoop op verzoek van Theodorus Adrianus Winters gehuwd met Antonia Adriana Maria Vervoort. Een perceel in Dorshout genaamd de Lange Breede sectie A. 799. In de gemeente Schijndel nabij Laverdonk percelen met schaarhout en eikenboompjes genaamd Vissersbosch sectie E. 2743, Grootbosch of Kustersbosch sectie E. 2451 t/m 2456, van Balkomsbosch sectie E. 3193.

162 25-07-1925 Veghel geldlening

Lambertus Jansen, kantoorbediende te Veghel heeft 800 gulden geleend bij de boerenleenbank te Eerde gemeente Veghel.

Waarborg: een huis te Veghel sectie G. 1290.

163 25-07-1925 Gemert verkoop

Paulus Wilhelmus van Berkel, tabakskerver te Gemert heeft verkocht aan Johanna van der Sanden te Erp de weduwe van Bernardus Kantelberg.

Een huis met doelhuis, beugelbaan , erf en tuin gelegen in de Molenstraat te Gemert sectie K. 1548.

164 28-07-1925 Erp deling

Johannes van den Bosch, landbouwer te Erp, weduwnaar van Antonia van den Berg en zijn zoon Adrianus Martinus van den Bosch, slager te Mierlo.

Ze bezitten samen te Erp een huis en land sectie M. 691 694 714 762 welke voorheen behoord hebben van wijlen genoemde Antonia van den Berg.

Ze verdelen samen de genoemde goederen.

167 29-07-1925 Veghel verkoop

Emanuel Jacob Elekan, koopman, vroeger wonende te Veghel en heden te Oss. Heeft verkocht aan Johann Frans Stender een huis gelegen te Veghel in de Marktstraat sectie G. 1182.

168 30-07-1925 Erp geldlening

Johannes van den Bosch, weduwnaar van Hendrina van Erp heeft 1500 gulden geleend bij Christianus Kerkhof, Martinuszoon.

Waarborg: huis en land gelegen te Erp sectie M. 694 691 714 762.

169 30-07-1925 Veghel geldlening

Johann Frans Stender, koopman en horloger te Veghel heeft 2000 gulden geleend bij Egidius Cornelis, Theodorus Maria, Johanna Maria Josephina Dijmphina Theresia, Antonis Maria Cornelia en Anna Maria van Will, allen wonende te Erp.

Waarborg: een huis gelegen te Veghel in de Marktstraat sectie G. 1182.

172 31-07-1925 Oss verhuur

Josephus Henricus Sebastianus Numan van Son, wonende te Veghel directeur van de stoomtram maatschappij van Den Bosch naar Oss. Henricus Franciscus van den Elzen, waarnemend president commissaris van genoemde stroomtram maatschappij wonende te Oss.

Ze hebben verhuurd aan de Christelijke boerenbond te Veghel waarvan de directeur is Henricus van Vroonhoven een deel van een terrein van genoemde stoomtram maatschappij gelegen te Oss sectie C. 2789.

173 31-07-1925 Veghel geldlening

Johannes Henricus van Eert, bakker en winkelier te Veghel heeft 5000 gulden geleend bij Egidius Cornelis, Theodorus Maria, Johanna Maria Josephina Dijmphina Theresia, Antonis Maria Cornelia en Anna Maria van Will, allen wonende te Erp.

Waarborg: huis met bakkerij etc. te Veghel sectie G. 1226.

174 01-08-1925 Veghel verkoop

Adrianus Aarts heeft verkocht aan Antonius van Rixtel, landbouwer te Dinther de Beugt een perceel land te Veghel sectie A. 313.

177 05-08-1925 Gemert huwelijkse voorwaarden

Bartholomeus Franciscus Adrianus Colen, chef van de N.V. Diddens en van Asten te Helmond en aldaar wonende. Christina Elisabeth Eleonore Maria Remmers uit Gemert. Ze hebben het voornemen samen te trouw en maken hun huwelijkse voorwaarden met opzicht tot goederenrechten.

Ze geven beiden aan welke goederen hun zijn aan gekomen van haar ouders etc.
178 05-08-1925 Zijtaart erfdeling

Martinus van de Ven, Petrus van de Ven, Maria van de Ven, Henrica van de Ven, allen wonende te Zijtaart, Antonius van de Ven, Zondsveld, Adrianus van de Ven, wonende te Son en Breugel, Laurentius van Lieshout, Beek en Donk en gehuwd met Francisca van de Ven, Godefridus Michael van Lieshout Beek en Donk en gehuwd met Anna Maria van de Ven.

Ze scheiden en delen de goederen van wijlen hun ouders Johannes van de Ven Franciscuszoon en Johanna Steenbakkers.

Huis en land gelegen te Zijtaart sectie E. 541 542 543 570 571 572 573 577 578 585 587 588 589 482 590 598 1899 1900 1901 3057 2995 ook een huis op het Zondsveld genaamd de Heihoef sectie E. 2369 2370 2371 2372 2373 1473 1465 1466 1467 1468 1476 1477 1478 1479 3076.

180 07-08-1925 Veghel waarborg

Lambertus Henricus Johannes v an Hout, koopman eerder te Veghel en heden te Heerlen ter ene zijde en Johannes Cornelis Jacobus Boelen en Johannes Antonius Henricus Wilbers, directeuren van de Helmondsche bank ter ander zijde.

Eerst genoemde geeft als waarborg aan voor eventuele betalingen en schulden aan de Helmondsche bank huizen gelegen te Veghel sectie G. 1332 941 en 3200.

181 07-08-1925 Bakel verkoop

Catharina Clara Corstens, wonende te Gemert, weduwe van Theodorus Gerardus Henricus van der Willigen.

Verkoopt aan Josephus Martinus Jaspers landbouwer te Bakel en Milheeze een perceel land te Bakel sectie A. 132 204 205.

183 11-08-1925 Veghel geldlening

Henricus Petrus van Liempd heeft 10.000 gulden geleend bij Lambertus Henricus Johannes van Hout, koopman eerder te Veghel en heden te Heerlen.

Waarborg: een huis te Veghel aan de sluis sectie D. 2224.

184 14-08-1925 Erp geldlening

Johannes Welten, landbouwer te Erp heeft 200 gulden geleend bij Catharina van Rijzingen weduwe Johannes Rijkers en haar kinderen Petrus, Antonius, Ardina, Johannes, Adriana, Rheodora en Martina Rijkers, allen wonende te Erp op Keldonk.

Waarborg: percelen land aldaar sectie M. 209 t/m 238.

185 14-08-1925 Dinther goederenbeschrijving

Hendrika van den Bergh, landbouwster te Dinther ter plaatse Hazelberg de weduwe van Johannes Kanters die aldaar op 16 mei 1925 overleed en hun minderjarige kinderen Hendrika Antonia, Hendrikus, Martina, Bernardus en Anna Maria Kanters. Hun toeziend voogd is Lambertus van de Laar uit Vorstenbosch.

Beschrijving van al hun goederen.

186 17-08-1925 Veghel goederenbeschrijving

Beschrijving van alle goederen in het sterfhuis van Maria Johanna Dobbelsteen gelegen op den Biezen. Dit op verzoek van haar weduwnaar Theodorus Donkers. Ze is op 25 mei 1925 overleden. Hun minderjarige kinderen zijn Catharina Johanna Hendrika en Johannes Petrus Maria Donkers.

Goederen komende van wijlen Petrus Donkers en Catharina Rovers de ouders van verzoeker Theodorus Donkers.

187 22-08-1925 Veghel goederendeling

Hubertus Arnoldus Theodorus Sommers, molenaar, Theodora Johanna Sommers, beiden te Veghel. Hendrikus Johannes Klerx, koopman te Baardwijk gehuwd met Henrica Anna Allegonda Sommers, Johannes Hubertus Franciscus Sommers, molenaar te Helden, Willem Ottevanger, rijwielhersteller te Vught gehuwd met Allegonda Maria Mechtilda Sommers, Franciscus van den Dungen, rijwielhersteller te Vught gehuwd met Arnolda Elisabeth Adriana Sommers en Leonardus Antonius van Gelder, huidenhandelaar te Baardwijk en gehuwd met Francisca Maria Henrica Sommers.

Samen scheiden en delen ze hun goederen.

Een standaard korenmolen met huis etc. gelegen te Veghel sectie G. 2021 en B. 2479.

188 22-08-1925 Veghel geldlening

Hubertus Arnoldus Theodorus Sommers, molenaar en Theodora Johanna Sommers, beiden te Veghel, hebben 1500 gulden geleend bij Johannes Augustinus Zommers, Junior, bakker te Nistelrode, Christianus Lambertus Zommers, bakker te Heesch bij Oss, Alphonsus Marinus Zommers, Lamberdina Catharina Zommers, gehuwd met van Schaik, molenaar te Geffen, Alphonsus marinus Zommers, bakker te Nuland, Petrus Josephus Zommers, te Nistelrode, Josephus Augustinus Zommers, bakker te Schijndel, Maria Berdina Zommers gehuwd met Wouters te Geffen.

Waarborg: een huis te Veghel sectie B. 2479 en een standaard windkorenmolen D. 2021.

190 25-08-1925 Boekel verkoop

Franciscus Adrianus van maren, huisschilder vroeger te Boekel en thans te Woensel heeft verkocht aan Cornelis Christianus van Maren beambte bij de stoomzuivelfabriek te Boekel een perceel land aldaar sectie E. 724.

192 25-08-1925 Veghel geldlening

Ardina van den Biggelaar te Veghel, weduwe Wilhelmus Klaassen heeft 250 gulden geleend bij Johannes Frank, winkelier te Veghel.

@ 193 26-08-1925 royement

Hypothecaire inschrijving door Hendrikus van Dijk als lasthebber van Marinus Johannes Muller te Rotterdam en anderen.

194 27-08-1925 Sint-Oedenrode geldlening

Wilhelmus van Geffen, metselaar te Eerde gemeente Sint-Oedenrode heeft 2000 gulden geleend bij Christianus Kerkhof, Martinuszoon.

Waarborg: een huissectie D. 2171 en 2170.

195 27-08-1925 Veghel verkoop

Gijsbertus Nicolaas van der Linden, woonde vroeger te Veghel en thans te Sint-Oedenrode ter plaatse Jekschot. Heeft verkocht aan Hendrikus van der Steen uit Veghel een perceel bouwland aldaar sectie D. 1087.


196 27-08-1925 Veghel boedelbeschrijving

Boedelbeschrijving in het sterfhuis Bernardus van den Berg gelegen op den Biezen waar hij op 20 juli 1925 is overleden. Dit op verzoek van zijn weduwe Antonius Donkers en hun minderjarige kinderen Henricus Bernardus en Johanna Henrica van den Berg.

197 28-08-1925 Veghel volmacht

De eerwaarde zusters Adriana Maria van Gils, Anna van der Klauw, Alida Angela Maria Ahlers en Gerarda van Hees, religieuze te Veghel geven volmacht aan de eerwaarde zusters Johanna Lucia de Rooij, algemeen overste, Cornelia Helena Loogman, Dorothea Maria Clara Francisca Hartmann, Geertruida Cornelia Herckenrath en Lamberta Getruda Maria van Haaren, als bestuursleden van de zusters van Liefde te Veghel.

198 29-08-1925 Schijndel verkoop

Peter Hubert Alphons Rutten, notaris en Henri Charles Jacques Gielen, bierbrouwer, beiden wonende te Heijthuijzen. Ze hebben verkocht aan Jan van Rooij, Johanneszoon, landbouwer en Gijsbertus van Rooij, hoepelmaker, beiden uit Schijndel. Een perceel grond gelegen te Schijndel sectie E. 2442

199 03-09-1925 Veghel ruiling

Johannes van den Hurk, Johanna van der Linden, weduwe Wilhelmus van den Hurk, Hendricus Kanters, Beek en Donk gehuwd met Helena van den Hurk, Lamberdina van den Hurk, Hendrikus van den Hurk. Deze personen ruilen met Theodorus van de Reijdt op het Zondsveld een perceel op het Zondsveld sectie E. 1276 met perceel E. 2671.

200 03-09-1925 Veghel verkoop

Johannes van Boxmeer, Janszoon, mede optredende voor de zeer eerwaarde heer Lambertus van Boxmeer pastoor te Milligen, Wilhelmus van Boxmeer, Adrianus van Boxmeer, Martinus van Boxmeer, Adrianus Vissers, Martinuszoon gehuwd met Wilhelmina van Boxmeer, Petrus van Boxmeer, allen Veghel en Henricus Johannes van Boxmeer wonende te Son.

Verkopen aan Marinus Rijkers, machinist bij de tramweg, een perceeltje land sectie A. 3569.

201 09-09-1925 Veghel geldlening

Hendrikus Hurkmans, Johanneszoon heeft 3500 gulden geleend bij de boerenleenbak van Veghel

Waarborg: een huis en land te Veghel sectie F. 565 578 537 538 583 584 593 594 2385 563 564.

202 09-09-1925 Veghel geldlening

Adrianus Kuijpers heeft 1000 gulden geleend bij Catharina Clara Corstens uit Gemert weduwe van Theodorus Gerardus Henricus van der Willigen.

Waarborg: een huis en land te Veghel sectie B. 2023 en sectie D. 129a en 141.

206 12-09-1925 Veghel geldlening

Marinus Rijkers, machinist bij de trammaatschappij Den Bosch – Oss, heeft 3000 gulden geleend bij Johannes en Ardina van de Reijdt.

Waarborg: delen van land te Veghel sectie A. 3569 en 3568.

207 12-09-1925 Veghel verkoop

De hoogeerwaarde Henricus van de Ven, deken en pastoor te Geertruidenberg heeft verkocht Arnoldus Vissers, Lambertuszoon, landbouwer te Veghel de beukelaar, woningen of huizen etc. sectie D. 225 1745 1782 116 2173 en 2174.

208 15-09-1925 Veghel verkoop

Hendrikus van der Zanden heeft verkocht aan Lambertus Henricus Johannes van Hout, vroeger wonende te Veghel en thans te Heerlen. Een perceel tuingrond sectie G. 1331.

211 16-09-1925 Erp waarborg

Johannes Kerkhof, Wilbertszoon te Keldonk ter ene zijde.

Johannes Cornelis Jacobus Boelen en Johannes Antonius Henricus Wilbers, directeuren van de Helmondsche bank ter ander zijde.

Eerst genoemde geeft als waarborg aan voor eventuele betalingen en schulden aan de Helmondsche bank zijn huis met pakhuis erf en land gelegen te Erp sectie H. 1138 1139 en sectie K. 1028 en 576.

212 17-09-1925 Veghel verkoop

Martinus, ook genaamd Josephus Martinus Verbruggen, Lambertuszoon heeft verkocht aan Lambertus van de Ven, Hendrikszoon, percelen land te Veghel sectie A. 1702 t/m 1705, 2979 en 2980.

213 19-09-1925 Erp geldlening

Johannes van de Rijt te Erp heeft 3040 gulden geleend bij Hendrikus Kuijpers, landbouwer te Handel gemeente Gemert.

Waarborg: huizen en land te Erp sectie D. 282 285 1205 sectie M. 149 151 152 153 712 176 177 206 402 642 643 845 , sectie C. 101 366 532.

214 23-09-1925 Veghel erfdeling

Johannes van de Ven, Hendrikuszoon te Maria Heide gemeente Veghel mede optredende voor Hendrika van de Ven. Albertus, ook genaamd Lambertus van Lanen te Maria Heide gemeente Veghel, gehuwd met Elisabeth van de Ven. Hendrikus Hoefs, uit Vorstenbosch gemeente Nistelrode gehuwd met Maria van de Ven.

Samen scheiden en delen ze de goederen uit de nalatenschappen van hun ouders Hendrikus van de Ven en Jacomijna Klaassen. Huis en land gelegen te Veghel sectie B. 48 49 1605 1611 106 83 179 58 1614 1528 1529 1612 6 7 5 116 56 57 50 1789 1613 70 71 1671 1672.

215 25-09-1925 Veghel verkoop

Henricus van Eert, Gerardus Josephus, Johannes Henricus van Eert, Maria Gijsberdina van Eert, weduwe Christianus Josephus Vissers en mede optredende voor haar zoon Christiaan Franciscus Josephus Vissers, bouwkundige en wonende in Algiers, Maria Wilhelmina Jacquelinie Margaretha Vissers en Wilhelmus Gerardus Johannes Maria Vissers. Ze hebben verkocht aan Johannes Pijnappels uit Schijndel ter plaatse Heikant een perceel bosgrond te Veghel sectie A. 2994 en onder Schijndel sectie E. 2125

216 30-09-1925 Veghel geldlening

Henricus Antonius van Berkel, autoverhuurder te Veghel heeft 6500 gulden geleend bij Henricus Johannes Anna van de Boer hotelhouder te Arnhem

Waarborg: een huis met pakhuis etc. te Veghel sectie A. 3572.

217 02-10-1925 Erp verkoop

Adrianus van Asseldonk, Hendrikuszoon, landbouwer te Erp heeft verkocht aan Hendrikus van Dooren een perceel gerooid bos te Erp sectie A. 131.

218 02-10-1925 Dinther verkoop

Martinus Antonius van de Ven Antoniuszoon, landbouwer te Dinther heeft verkocht aan Hendrika, Johannes, Leonardus, Lambertus en Wilhelmus van Eerdt, te Dinther ter plaatse Beugt en Hazelbergsbroek. Een huis met land gelegen te Dinther sectie B. 1100 1112 t/m 1119 1549 1550 1615 1616 1646 1098, sectie C. 702 2430 etc.

219 05-10-1925 Erp boedelverdeling

Anna Maria van Hooft, weduwe Petrus Oppers, Gerardus van den Elzen gehuwd met Maria Oppers, Martinus van Wanrooij, gehuwd met Wilhelmina Oppers, Gerardus Kweens gehuwd met Lamberta Oppers, Johannes Oppers, Petronella Oppers allen wonende te Erp. Lambertus Opper, Veghel en Petrus van der Sanden te Lieshout gehuwd met Johanna Oppers.

Samen scheiden en delen ze goederen van hun gemeenschappelijk eigendom.

Onder de goederen een huis met land gelegen te Erp sectie F. 126 127 128 504 505 388 sectie J. 189 192 193 725 727 984 1109 1116 etc.

221 06-10-1925 Veghel verhuur

Jacobus van de Crommert, Veghel. De weleerwaarde heer Johannes van de Ven. Kapelaan te Kerkdriel. Johanna van Duuren, weduwe van Johannes van de Crommert en haar minderjarige kinderen Elisabeth en Antonius van de Crommert.

Ze verhuren openbaar diverse percelen land gelegen te Veghel.

222 07-10-1925 Veghel verkoop

Johannes Vissers, Lambertuszoon mede optredende voor Helena van Hooft weduwe van Johannes Oppers en heeft voor haar verkocht aan Franciscus van de Donk een huis etc., gelegen te Eerde gemeente Veghel sectie F. 1806 en 1807.

223 08-10-1925 Veghel geldlening

Lambertus Henricus Johannes van Hout, koopman, vroeger te Veghel en thans te Heerlen, heeft 3000 gulden geleend bij Hendrikus en Johanna van Rijbroek uit Veghel.

Waarborg: een perceel tuingrond gelegen te Veghel aan het marktplein sectie G. 1331.

225 10-10-1925 Veghel verkoop

Adrianus Verbruggen, Lambertuszoon, landbouwer en veehandelaar heeft verkocht aan Marinus Verhoeven, werkman te Eerde gemeente Schijndel een huis te Veghel ter plaatse Hezelaar sectie B. 2302.

230 15-10-1925 Veghel waarborg

Bernardus Antonius Booij Lieuwes, rijwielhandelaar te Veghel ter enen zijde en ter andere zijde Johannes Cornelis Jacobus Boelen en Johannes Antonius Henricus Wilbers, directeuren van de Helmondsche bank.

Eerst genoemde geeft als waarborg aan voor eventuele betalingen en schulden aan de Helmondsche bank zijn huis gelegen te Veghel in de Hoofdstraat sectie G. 1029.

231 16-10-1925 Veghel erfdeling

Antonius Ketelaars, Wilhelmus Geertrudis Ketelaars, beiden wagenmakers, Anna Maria Ketelaars en Cornelis Ketelaars Petruszoon gehuwd met Adriana Henrica Ketelaars, allen Veghel. Adrianus Ketelaars, wagenmaker te Heesch.

Samen scheiden en delen ze de goederen van wijlen het echtpaar Christianus Ketelaars en Hendrica van Hoof.

Een huis met land gelegen de Veghel de Leest sectie D. 1868 en 1869 etc.

232 22-10-1925 Veghel verkoop

Cornelis Adrianus van Berkel, koopman te Veghel, Adrianus Petrus van Berkel, directeur boerendonk te Eindhoven, Henricus Timmermans, vee verloskundige te Eersel en gehuwd met Johanna Adriana Maria van Berkel, Geertruida Cornelia van Berkel te Veghel, Cornelis Hermanus van Berkel, koopman te Veghel.

Ze hebben verkocht aan Adrianus van de Donk, gasstoker te Veghel een perceel weiland te Veghel aan de Sluisweg sectie D. 1771.

233 23-10-1925 Veghel verkoop

Martinus Vissers heeft verkocht aan Johannes van den Nieuwenhuijzen uit Maria Heide een perceel land sectie C. 777.

235 29-10-1925 Sint-Oednerode verkoop

Johannes Antonius Aloijsius Maria van den Bergh, Veghel en Franciscus Henricus Johannes Pastoor, Rotterdam, bestuursleden van Den Bergh’s graanhandel gevestigd te Veghel.

Hebben verkocht een pakhuis te Sint-Oedenrode in het dorp sectie G. 1841.

236 30-10-1925 Veghel verhuur

Franciscus Cornelis van Lith, burgemeester en Sebastiaan de Visser secretaris , beiden Veghel.

Ze verhuren voor de gemeente 14 percelen bouwland in de gemeente Veghel Dorshout genaamd “Noord Amerika” sectie A. en 21 percelen gelegen te Veghel genaamd “de veertig Lopense”.

237 31-10-1925 Veghel verkoop

Lambertus Henricus Johannes van Hout, koopman te Heerlen heeft verkocht aan Hendrikus van Eijndhoven, landbouwer in het Dorshout een bouwmanserf gelegen aldaar sectie A. 2689 2690 2688 2275 3332 2187 en 2088.

238 02-11-1925 Veghel geldlening

Petrus van ham, klompenmaker te Veghel heeft 200 gulden geleend bij Peter van Dooren Adrianuszoon klompenmaker te Veghel

Waarborg: een huis te Veghel sectie B. 1195 2341 en 2342.

240/248 03/16-11-1925 Veghel verkoop

Openbare verkopen op verzoek van Lambertus Henricus Johannes van Hout uit Heerlen.

Ee huis etc. gelegen te Veghel aan de sluis sectie D. 2224 verder percelen bouwland

241 04-11-1925 Veghel erfdeling

Adrianus Peters mede voor zijn zuster Adriana Peters, verder Wilhelmus Peters, landbouwer in Dorshout, Antonius Peters, spoorwegwerker in Maria Heide en Theodorus Petrus Peters, landbouwer te Veghel.

Samen scheiden en delen ze de goederen van wijlen Johannes Peters uit zijn eerste huwelijk met wijlen Ardina van de Donk en tweede huwelijk met Martin van Dooren.

Een huis ter plaatse Dorshout sectie A. 3183 en percelen land.

242 05-11-1925 Sint-Oedenrode erfdeling

Jan Cornelis Essens gehuwd met Maria Catharina Kluijtmans, wonende te Eerde gemeente Sint-Oedenrode, Petronella Kluijtmans, wonende te Nijnsel gemeente Sint-Oedenrode.

Ze hebben goederen verdeeld van wijlen Wilhelmina van Kemenade etc.

243 05-11-1925 Veghel geldlening

Hendrikus van Eijndhoven heeft 5000 gulden geleend bij de boerenleenbank te Veghel.

Waarborg: bouwmanshuis te Veghel in het Dorshout sectie A. 2689 2690 2688 2275 3332 2187 en 2088.

244 07-11-1925 Schijndel verkoop

Theodorus Adrianus Winters, koopman te Veghel en gehuwd met Antonia Adriana Maria Vervoort.

Heeft verkocht aan Martinus Habraken, landbouwer te Schijndel ter plaatse Laverdonk land gelegen aldaar sectie E. 2620 en 3885.

245 09-11-1925 Zijtaart echtscheiding

Johanna Maria van Dinther weduwe Petrus Wilhelmus Zijlmans en thans gehuwd met Johannes van de Ven ter ene zijde.

Genoemde Johannes van de Ven ter andere zijde verklaard dat ze in 1922 samen gehuwd waren maar hun huwelijk is kinderloos verbleven en dat bij vonnis der arrondissementen rechtbank van 23 juli jongstleden de scheiding van tafel en bed is uitgesproken.

Johanna Maria van Dinther heeft drie kinderen komende uit een eerder huwelijk van wijlen Petrus Wilhelmus Zijlmans en wijlen Hendrika van Cleef.

Ze heeft daarom de volgende roerende goederen zoals een huis en land gelegen te Zijtaart sectie E. 2262 2263 2264 74 etc.

Deze goederen zijn voor de helft eigendom van Lamberta Wilhelmina Zijlmans, Helena Johanna Zijlmans, Johannes Hubertus Zijlmans, Hendrika Zijlmans, Geertruida Zijlmans en Petronella Zijlmans

247 12-11-1925 Sint-Oedenrode geldlening

Jan Cornelis Essens landbouwer te eerde gemeente Sint-Oedenrode heeft 4400 gulden geleend bij de boerenleenbank aldaar.

Waarborg: huis en land gelegen te Sint-Oedenrode sectie D. 341 342 343 330 t/m 334 etc.

249/258 18-11/02-12-1925 Erp verkoop

1. Lambertus de Louw, landbouwer te Gemert in de Mortel als bewindvoerder over Wilhelmus de Louw thans verpleegde in het krankzinnigengesticht huis Padua in Boekel.

2. Martinus Claassen uit Erp gehuwd met Antonia Kuijpers, Lambertus Biemans uit Erp gehuwd met Maria Kuijpers uit Erp, Josephus Kuijpers, te Erp Keldonk, Petrus Kuijpers uit Erp, Adrianus Vissers uit Veghel gehuwd met Johanna Kuijpers, Hendrikus Kuijpers wonende te Handel gemeente Gemert mede voor de minderjarige Johannes Antonius Bouw uit Gemert, Maria Clasina Sophia Bouw uit Aarle Rixtel, Martinus Bouw Martinuszoon uit Erp de toeziende voogd over de minderjarige Johannes Antonius Bouw, Antonius van der Aa, Boekel, Johannes van der Aa, Erp, Lambertus van der Aa, Boekel, Adrianus van der Aa, Erp, Adrianus van Lankveld, Erp gehuwd met Geertruida van Haandel, Johannes van Kaathoven, Sint-Oedenrode gehuwd met Maria van Haandel, Adrianus Rooijakkers, Lieshout gehuwd met Helena van de Donk, Wilhelmina van de Donk, Erp, Francuscus Brouwers gehuwd met Gerarda van de Donk te Erp en Gerardsu Kempen uit Ledeakker gehuwd met Hendrika van de Donk. Allen bieden openbaar goederen te koop van wijlen Maria Kuijpers overleden te Handel gemeente Gemert dit jaar op 7 augustus.

3. Wilhelmus van Asseldonk wonende te Erp.

Openbare verkoop van goederen te Erp o.a. een bouwmanshuis te Erp sectie J. 1223 en 1224 en verder percelen land in twintig verkopen.

250/257 24-11/01-12-1925 Erp verkoop

Openbare verkoop van wijlen de echtlieden Hendrikus van der Sanden en Lamberdina van Kleef, beiden te Erp overleden en op heden eigendom zijn van Johannes van der Sanden, slachter te Erp, Catharina van der Sanden gehuwd met Gerardus Vogels, Lieshout, Johanna van de Sanden te Erp weduwe Bernardus Kantelberg, Adrianus Kantelberg, rijksklerk te Helmond, Martinus van der Sanden, Lamberdina van der Sanden, Hendrikus van der Sanden, Petronella van der Sanden en Petrus van der Sanden, minderjarige kinderen van wijlen het echtpaar Wilhelmus van der Sanden en Adriana van de Krommenakker te Erp. Voogd genoemde Johannes van der Sanden en toeziende voogd Antonius van Haaren, meubelmaker te Eindhoven, Martinus van der Sanden, Erp, Maria van der Sanden, Gemert, eerder weduwe van Petrus van der Eijnde en thans gehuwd met Theodorus Geurts, machinist te Gemert, Marinus van den Eijnde, winkelier, Jan van der Eijnden, landbouwer, Jacobus van der Eijnden, werkman, Cornelis van der Eijnden, postbode, allen Beek en Donk, Paulina van den Eijnde wonende te Beek en Donk gehuwd met Hendrikus Sterken, sluiswachter te Beek en Donk, Antonius van den Eijnden, postbode te Gemert, Francisca van den Eijnden Regina van den Eijnden Marinus van den Eijnden Jan van den Eijnden Cornelis van den Eijnden Lambertus van den Eijnden, allen minderjarige uit het huwelijk van wijlen Lambertus van der Eijnden en Maria Vlemmimgs, koopvrouw te Beek en Donk en hun meerderjarige kinderen Petrus van den Eijnden, slachter, Anna van den Eijnden, Lamberdina ook genaamd Ardina van den Eijnden.

Openbare verkoop te Erp waaronder een huis met lan te Erp sectie H. 1252

251/262 25-11/09-12-1925 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop op verzoek van Johannes van der Schoot gehuwd met Wilhelmina Swiers.

Een huis gelegen te Zijtaart sectie E. 2562 waarvan de koper Johannes van den Berg, werkman te Zijtaart.

254 26-11-1925 Zijtaart deling

Adrianus Biemans, landbouwer op het Zondsveld en Maria Biemans, wonende aldaar (broer en zus).

Ze delen hun gezamenlijke goederen. Een huis aldaar sectie E. 2692 3082 3083.

255 26-11-1925 Veghel waarborg

Johannes van den Boogaard, koopman te Veghel in de Sluisstraat geeft op aan Johannes Cornelis Jacobus Boelen en Johannes Antonius Henricus Wilbers, directeuren van de Helmondsche bank als waarborg voor eventuele betalingen en schulden aan de Helmondsche bank zijn huis gelegen in de Sluisstraat sectie D. 2221.

259 03-12-1925 Veghel verkoop

Martinus de Groot, schipper te Veghel, voogd over zijn minderjarige dochter Carolina de Groot uit zijn huwelijk met Johanna Zijlmans te Veghel die overleden is op 18 december 1924.

Petrus Vogels, walknecht en herbergier te Veghel en gehuwd met Wilhelmina de Groot, Johannes Martinus Verbakel, koopman te Veghel gehuwd met Adriana de Groot, Jan Bossong, schipper uit ’s-Hertogenbosch en gehuwd met Anna de Groot. Petrus Verhoeven koopman te Veghel gehuwd met Elisabeth de Groot, Hendrik de Groot, schipper te Veghel.

Hebben verkocht aan Simon van Hooijdonk, werkman te Veghel gehuwd met Helena de Groot.

Een huis bestaande uit twee woningen gelegen te Veghel aan de sluis sectie F. 2126 en 2383.

260 04-12-1925 Zijtaart waarborg

Johannes Hendrikus van Eerd, koopman en molenaar te Zijtaart op Zondsveld geeft op aan Johannes Cornelis Jacobus Boelen en Johannes Antonius Henricus Wilbers, directeuren van de Helmondsche bank als waarborg voor eventuele betalingen en schulden aan de Helmondsche bank zijn huis met erf etc. sectie E. 3045 3085 2990.

263 16-12-1925 Veghel waarborg

Theodora van Rijbroek hotel en koffiehuishoudster te Veghel. Johannes Martinus en Wilhelmus Josephus van Valderen, smeden te Veghel, samen handelend in vennootschap onder de firma Erven L. van Rijbroek ter ene zijde.

Matheus Wilhelmus van den Tillaart, kantoorbediende te Veghel als mondelinge gemachtigde van de naamloze vennootschap Nationale Bankvereniging gevestigd te Utrecht ter andere zijde.

Personen ter ene zijde t.b.v. genoemde bank verklaren waarborg te houden wegens wisseltrekkingen etc. een bedrag van 4000 gulden.

Als waarborg huizen met bijgebouwen, fabrieksgebouwen, magazijnen en werkplaatsen te Veghel sectie G. 1256 en 1257 en verder enige percelen land genaamd Steenkamp F. 477 t/m 481 en 1839.

264 17-12-1925 Veghel geldlening

Simon van Hooidonk, werkman te Veghel heeft 400 gulden geleend bij Adrianus School.

Waarborg: een huis bestaande uit twee woningen te Veghel aan de sluis sectie F. 2126 en 2383.


265 17-12-1925 Zijtaart verkoop

Johannes van den Berg, werkman te Zijtaart en gehuwd met Johanna Swinkels, heeft verkocht aan Antonius van de Nieuwenhuijzen, landbouwer te Zijtaart een huis met erf en tuin ter plaatse Keselaar sectie E. 2537 en 2538

267 24-12-1925 Erp verkoop

Johannes Biemans, landbouwer te Erp Kraanmeer gehuwd met Lamberdina van den Hurk, heeft verkocht aan Adrianus Hendriks, landbouwer te Erp een perceel weiland te Erp sectie A. 133.

268 29-12-1925 Veghel verkoop

Hendrikus Raaijmakers en Johannes Raaijmakers, landbouwers te Veghel op het Ven. Ze hebben verkocht aan Martinus Kanters, landbouwers te Veghel op Driehuis, een huis aldaar mer percelen land ”het Nieuw” “de Heimorgen” “het Driesje” sectie B. 2391 1687 1691 1699.

Ook verkocht voor de onverdeelde helft aan Hendrika Raaijmakers, weduwe Lambertus Looijmans en haar kinderen Maria Martina en Antonius Looijmans percelen weiland genaamd “de Nieuwe Bunder het Klein Driesje en Mollegeer” sectie B. 457 458 en 1421

270 31-12-1925 Erp verkoop

Martinus van Berlo, senior te Erp in Keldonk en weduwnaar van Petronella van den Boogaard en hun kinderen Martinus van Berlo, junior, Gijsbertus van Berlo, beide landbouwers, Maria van Berlo, alle wonende te Erp, Johannes van Berlo, dienstknecht te Beek en Donk.

Ze hebben verkocht aan Wilhelmus Vriens, dijkwachter te Erp, Keldonk een perceel weiland gelegen aldaar sectie K. 276.

271 31-12-1925 Veghel verkoopGezina Maria Carolina Völker te Veghel weduwe van Leonardus Hubertus Maussen. Ze heeft verkocht aan Henricus Leo Coenen, bedrijfsleider van een fabriek te Veghel. Een terrein gelegen aan de haven, Zuidkade, uitmakende een tuin, gracht en koepel genaamd “Venkenhof” sectie A. 3076.


Dovnload 71.78 Kb.