Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Notaris: B. E. J. Vaalman 1899 1935 Bron: bhic toegang 7701, inv nr

Dovnload 90.32 Kb.

Notaris: B. E. J. Vaalman 1899 1935 Bron: bhic toegang 7701, inv nrDatum30.10.2018
Grootte90.32 Kb.

Dovnload 90.32 Kb.

Notarissen Veghel 1649-1935

Notaris: B. E. J. Vaalman 1899 - 1935

Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 141
Regesten en brevetten[exclusief testamenten]

1 02-01-1920 Zijtaart geldlening

Cornelis van Mierlo, landbouwer te Veghel op Zondsveld. Heeft 1500 gulden geleend bij de Boerenleenbank in Zijtaart bij de kassier Willem van de Ven wonende te Zijtaart.

Waarborg: een huis en land sectie E. 1556 2794 2901 2966 2967 1553 3049 3050 3051 1552 2725 en 2726

2 02-01-1920 Erp verkoop

Wilhelmus van den Donk, Veghel heeft verkocht aan Adrianus van den Tillaart, Johanneszoon, landbouwer te Erp een perceel land gelegen in het dorp Erp sectie M. 547.


5 08-01-1920 Veghel verkoop

Adrianus van Doorn, landbouwer op de Leest en weduwnaar van Ardina van der Steen mede als vader over Johannes, Wilhelmus, Antonius Gerardus en Gerarda van Doorn.

Hebben verkocht aan Gerardus van Stiphout landbouwer te Veghel enige percelen land gelegen te Veghel. Ook verkocht aan Antonius Verbruggen, landbouwer te Erp een perceel land gelegen aldaar.

6/25 08/22-01-1920 Zijtaart verkoop

Antonius van de Pol, wonende te Veghel op de Leest en Wilhelmus van de Ven wonende te Veghel in de Stationstraat. Namens hun worden openbaar verkocht een huis met stal etc. gelegen ter plaatse de Hemel op Zijtaart, sectie E. 210 t/m 213, bouwland ter plaatse Gieliskampen E. 223, ter plaatse Korsika genaamd “de Korte Velden” E. 248 en 249 en het Lange Veld E. 250. Op den Biezen te Zijtaart land genaamd “de Veldhoven” sectie E. 751 en 1802.

Kopers zijn Johannes Vogels uit Vorstenbosch en Gerardus Maas.

@ 7 10-01-1920 royement

Hypothecaire inschrijving ten behoeve van de boerenleenbank te Eerde bestaande , door Bernardus Verhagen aldaar.

10 13-01-1920 Veghel verkoop

Johan Bernard Völker, industrieel te Veghel heeft verkocht aan de Boerenbond te Woensel gemeente Eindhoven. Een huis met erf etc. te Veghel in de Hoofdstraat sectie G. 321 322 323 324 379 1035 etc.

12 14-01-1920 Veghel verkoop

Openbare verkoop ter plaatse Erp de Kraanmeer van goederen op verzoek van Jan en Adrianus van Stiphout wonende te Erp. Martinus van Stiphout te Oisterwijk. Petrus van den Akker, Veghel. Jan van de Rijt, Sint-Oedenrode.

13 15-01-1920 Veghel geldlening

Martinus de Groot, schipper te Veghel heeft 3000 gulden geleend van Adrianus van den Akker, slager te Eerde Sint-Oedenrode

Waarborg: huizen met stal etc. sectie F. 2382 2383 en 2126.

14 15-01-1920

Arnoldus Johannes van den Boer, bakker en winkelier te Veghel, weduwe Maria van den Broek. Gijsbertus Johannes Maria van den Boer, bakker en winkelier te Veghel. Henricus Johannes Anna van den Boer, restauratiehouder te ’s-Hertogenbosch. Augustinus Wilhelmus Maria van den Boer, bakker te Veghel. Johannes Hendricus Lambertus van den Boer, koopman te Boxtel. Josephus Arnoldus Johannes van den Boer, bakker te Veghel. Gerardus Hubertus van den Bergh, koopman te Cuijk en gehuwd met Geertruida Catharina Petronella van den Boer. De weleerwaarde heer Petrus Josephus Maria van den Boer, kapelaan te Mill. Allegonda Geertruida Petronella van den Boer, Boxtel weduwe van Petrus Cornelis Theodorus Spierings en moeder van Maria Anna Adriana Catharina, Lamberus Arnoldus Josephus Maria en Arnoldus Petrus Maria Spierings, allen wonende te Boxtel. Anna Antonetta Maria van den Boer, Veghel. Franciscus Christianus Maria Spierings, arts te Hugowaard is hun toeziende voogd.

Ze scheiden en delen alle goederen van eerstgenoemde Arnoldus Johannes van den Boer en wijlen zijn echtgenote Maria van den Broek.

Onder de goederen huizen, erven etc. te Veghel sectie G. 913 948 949 en 1811 etc.

15 15-01-1920 Zijtaart geldlening

Hendrikus Opheij, landbouwer op het Zondsveld heeft 800 gulden geleend van de boerenleenbank in Zijtaart.

Waarborg: huis, erf etc. sectie E. 2530 2532 2533 2397 1511 1512.

16/31 15/31-01-1920 Veghel verkoop

Josepha Smits, weduwe Martinus Ketelaars. Ze bied openbaar te koop een huis met land gelegen te Veghel het Ham sectie D. 1157 1156 1150 1151 969 en 1815. Verder percelen met namen “Bettekoop” D. 1133, “Allemanskant” D. 215, “de Ronde Bult” D. 206 etc.

17 16-01-1920 Erp geldlening

Johannes Hendrikus Verhoeven, landbouwer te Erp heeft 510 gulden geleend van Johannes Josephus Hubertus Sevriens, bierbrouwer te Erp.

Waarborg: huis en land te Erp sectie K. 1171 en 1220.

@ 18 16-01-1920 royement

Hypothecaire inschrijving door Hendrikus van Dijk als lasthebber Henricus Arnoldus Johannes Corstens uit Gemert.

19 17-01-1920 Erp scheiding en deling

Adrianus Kerkhof, landbouwer te Erp als lasthebber van Petrus Kerkhof landbouwer te Erp, weduwnaar van Ardina Verbruggen en Johannes Kerkhof, dienstknecht te Bouchaut. Christianus Kerkhof, landbouwer te Erp Vogelenzang.

Samen delen ze diverse goederen zoals een huis met stal, erf, bakhuis etc. gelegen te Erp sectie D. 1055 738 55 70 t/m 74, 930 65 66 25 26 30, sectie B. 498 499 500 842, sectie C. 264 204 334 etc.

Nog een huis met land sectie D. 150 1051 89 90 91 92 1049 1052 95 61 62 63 59 1057 1017 etc.

20 18-01-1920 Veghel verkoop

Jacobus Christianus Hendrikus Perée, notaris te Bergen op Zoom en zijn broer Henricus Antonius Constantius Perée, koopman te Veghel thans verblijvende in Sint-Oedenrode.

Ze verkopen aan Henricus Johannes Anna van den Boer, hotel en restauranthouder te ’s-Hertogenbosch, een huis, pakhuis en bijbehorende gebouwen gelegen te Veghel sectie A. 2066 2069 2070 2384 3367 en een huis sectie A. 3366.

21 19-01-1920 Veghel verkoop

Arnoldus Johannes van den Boer, bakker en winkelier te Veghel heeft verkocht aan Franciscus Rooijmans, bakker en winkelier te Veghel. Een perceel tuingrond in de Stationstraat sectie G. 1057.

22/37 20-01/03-02-1920 Veghel verkoop

Catharina Maria Francisca Duijnstee, wonende te Nijmegen en weduwe van Antonius Henricus Josephus Scheij mede als moeder van Elisabeth Johanna Francisca Maria, Cato Henrica Christina Francina, Jacquelina Anna Johanna Antonia, Jan Antonius Albertus Maria en Antonius Henricus Reinier Maria Scheij allen wonende te Nijmegen. De zeereerwaarde heer Jacobus Franciscus Maria Duijnstee rector te Handel gemeente Gemert als toeziende voogd van genoemde minderjarigen.

Dijmphna Johanna van Laarhoven, Schijndel, weduwe van Adrianus Philippus Manders. De weledelgestrenge meester Henricus Petrus Franciscus Maria Manders, voorzitter van de raad van arbeid te ’s-Hertogenbosch.

Jan van Boxmeer, Hendrikuszoon, landbouwer te Veghel

Alle personen verkopen openbaar enige percelen land gelegen te Veghel.

23/30 21/30-01-1920 Veghel verkoop

De hoog edelgeboren jonkvrouw Anna Maria Elisabeth Huberta de Kuijper te Breda weduwe van jonkheer Alphonsus Johannes Josephus van Sassen van IJsselt. De hoogedel geboren jonkheer Lodewijk Joseph Maria van Sassen van IJsselt, arrondissement rechter te Breda. De hoog edelgeboren jonkvrouw Henriëtte Olive Marie van Sassen van IJsselt, wonende te Breda. De hoogedel geboren jonkheer Henri Marie van Sassen van IJsselt, kapelaan te Breda.

Samen bieden ze openbaar te koop diverse percelen land gelegen te Veghel.

24 22-01-1920 Veghel verkoop

Theodorus van de Rijdt, ook genaamd van de Reijdt, landbouwer op het Zondsveld. Heeft verkocht aan Hendrikus Verbeek, landbouwer op het Haveld een perceel sectie D. 380

26 23/29-01-1920 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Anna Oppers, weduwe Lambertus Verbruggen. Adrianus Verbruggen. Theodorus Verbruggen. Martinus Verbruggen, allen Veghel. Gerardus Verbruggen, Beek en Donk.

28 26-01-1920 Erp geldlening

Johannes Welten, Martinuszoon, landbouwer te Erp heeft 3000 gulden geleend van Hendrikus en Johanna van Rijbroek uit Veghel.

Waarborg: een huis en land te Erp sectie B. 80 86 87 763 79 667 852, sectie A. 292 en 182.

29 27-01-1920 Dinther verkoop

Martinus van Uden, Dinther gehuwd met Maria van den Boogaard, heeft verkocht aan Theodorus van Uden, landbouwer te Dinther een huis en land gelegen aldaar sectie B. 2290

32 30-01-1920 Erp geldlening

Johannes Antonius van den Berg, koopman te Erp heeft 1200 gulden geleend van Catharina Clara Corsten uit Gemert weduwe van Theodorus Gerardus Henricus van der Willigen

Waarborg: een huis en land te Erp sectie D. 997 998 999 en 142

33 30-01-1920 Veghel verkoop

Lambertus Kerkhof, gemeenteopzichter te Veghel. Heeft verkocht aan Wilhelmina van den Boogaard wonende te Zijtaart in den Doornhoek een huis en land gelegen te Veghel sectie D. 915 917 918 919 en 920

34 02-02-1920 Schijndel verkoop

Marinus van Dijk, landbouwer te Wijbosch gemeente Schijndel optredende voor Martinus van de Berselaar, landbouwer te Gemonde gehuwd met Hendrika Vissers.

Heeft verkocht aan Gijsbertus Verhagen, landbouwer te Gemonde, gemeente Sint-Oedenrode. Een huis met schuur, stal, erf, tuin en land gelegen onder Sint-Oedenrode sectie A. 131 132 135 136 137 138 139 140 en 218, onder Boxtel sectie C. 1163 1164 en 1165

35 02-02-1920 Veghel geldlening

Maria Donkers, weduwe Petrus Verhoeven mede als moeder van Johannes Josephus Maria en Adriana Maria Verhoeven. Petrus Adrianus Verhoeven, Adrianus Petrus Verhoeven, Wilhelmus van Schijndel wonende te Beugen en gehuwd met Catharina Verhoeven, Magdalena Johanna Maria Verhoeven en Johanna Henrica Maria Verhoeven.

Ze hebben van de Boerenleenbank te Veghel 5000 gulden geleend.

Waarborg: een huis met land gelegen te Veghel sectie B. 2581 1010 t/m 1016, 1004 1979 1149 en 1152

36 03 t/m 05-02-1920 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Henricus Antonius Constantius Perée, koopman te Veghel.

38/59 05/19-02-1920 Veghel verkoop

Hendrikus van Zutphen te Veghel verkoopt openbaar een huis etc. sectie D. 1939. Weiland achter Cornelis Verberk gelegen sectie A. 1995

39/60 06/20-02-1920 Erp verkoop

Christianus Kerkhof, landbouwer te Erp Vogelenzang. Adrianus Kerkhof, landbouwer te Erp, Looieind. Martinus Hendriks, landbouwer te Erp, Stinkhoek. Jan van der Steen, landbouwer te Erp, Dijk. Gerardus Meulenmeesters, landbouwer te Boekel.

De personen verkopen openbaar o.a. een huis gelegen te Erp Looieind sectie D. 1050 1051 89 90 91 92 en 1049. Verder diverse percelen land gelegen te Erp in 21 verkopen.

40 06-02-1920 Erp ruiling

Christianus van Berlo, Janszoon ruilt met Jan van der Steen, beiden uit Erp de percelen land sectie B. 218 en 214

41 06-02-1920 Erp ruiling

Johannes Welten ruilt met Christianus van Berlo, Janszoon, beiden te Erp percelen land ter plaatse Kraanmeer A. 292 tegen een perceel ter plaatse het Gerecht H. 226.

42 06-02-1920 Erp verkoop

Openbare verkoop van goederen te Erp op verzoek van Hendrikus Hubertus Franssen.

@ 43 07-02-1920 royement

Hypothecaire inschrijving door Wilhelmus van den Tillaart uit Vorstenbosch gemeente Nistelrode.

44 09/10-02-1920 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen te Veghel op verzoek van Godefrida Thijssen, weduwe Jan Petrus Verheijen en Martinus de Bie.

45 09-02-1920 Veghel verhuur

Josephus Martinus van den Tillaart, Henricus van der Velden, Wilhelmus van Boxmeer, Janszoon, Wilhelmus Verhoeven, Arnoldus Vissers, Lambertuszoon bestuursleden van de stoomzuivelfabriek St. Lambertus te Veghel.

Ze verhuren in het openbaar diverse percelen land gelegen te Veghel.

46 11-02-1920 Veghel inventarisatie

Beschrijving van alle goederen in het sterfhuis van Josephus Adrianus van den Tillaart te Veghel op het Ham. Dit op verzoek van diens weduwe Maria Tielemans en hun minderjarige kinderen Maria Wilhelmina, Johanna Maria, Mathea, Christianus, Johannes, Marinus en Henrica van den Tillaart.

Onder de boelbeschrijving een huis met land sectie D. 837 840 841 842 843 2036 2142 2154 829 830 832 850 851 1379 1380 1381 1382, ook land gelegen in Erp.

49 12-02-1920 Veghel verkoop

Maria Geertruda van der Weijden, weduwe Albertus Nicolaas Peters. Maria Geertruda Francisca Peters. Josephina Hubertina Maria Peters. Albertina Martina Maria Peters. Johannes Christianus Hubertus Albertus Peters. Bernardus Franciscus Josephus Arons, boekhouder te Veghel en gehuwd met Johanna Maria Albertina Peters.

Ze hebben verkocht aan Henricus Hubertus Muijsers, koopman te Veghel een huis met schuur, magazijn etc. te Veghel sectie G. 99 en 100

53 16-02-1920 Veghel geldlening

Jacobus Post, bakker te Veghel heeft 4000 gulden geleend van Petrus van Dooren, klompenmaker te Veghel Dorshout.

Waarborg: huis en land te Veghel sectie G. 1060.

54 16-02-1920 Veghel geldlening

Gerardus Petrus Melchior Fransen, koopman. Mechtildis Wilhelmina Petronella Fransen. Antonius Wilhelmus Petrus Maria Fransen, koopman en allen wonende te Veghel. Ze hebben 10.000 gulden geleend van Elisabeth Petronella Maria Duijnstee echtgenote van de weledel zeergeleerde heer Augustinus Cornelis van der Voort

Waarborg: huizen gelegen te Veghel sectie 1179 en 1180.

55 18-02-1920 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Antonius van den Besselaar, Veghel. Cornelis Brugmans, Zijtaart. Johannes Donkers, Breugel. Gerardus Kluijtmans, Sint-Oedenrode. Johannes van den Besselaar, Eindhoven. Francina van den Besselaar, Boxtel.

56 18-02-1920 Veghel verkoop

Adrianus van de Ven, landbouwer te Eerde Apenhoef en gehuwd met Johanna van Duuren.

Heeft verkocht aan Gerardus, Catharina en Nicolasina Adriana van Lieshout, wonende te Veghel Dorshout.

Een huis etc. sectie A. 2153 t/m 2156.

57/71 18-02/03-03-1920 Veghel verkoop

Verkoop in het koffiehuis van Gerardus Hendrikus Stapelbroek te Eerde op verzoek van Lambertus van Hooft, smid, te Eerde gemeente Sint-Oedenrode en Johannes Hendrikus van Eerdt, molenaar te Zijtaart. Eerste koop een huis met stal etc. sectie F. 5 7 1803 1804 2107 2394. Verder nog 16 verkopen van percelen land.

58 19-02-1920 Nuenen verkoop

Johannes Verbakel, landbouwer te Veghel op het Zondsveld. Heeft verkocht aan Johannes Zeegers uit Beek en Donk een huis etc. gelegen te Nuenen sectie A. 1045 1046 1100 1100a 1101 1116 t/m 1121 1142 t/m 1145 en nog meerdere percelen ook onder de gemeente Son.

63 24-02-1920 Veghel verkoop

Petrus van Cleef, ook genaamd van Kleef te Maria Heide. Heeft verkocht aan Marinus van der Wijst een perceel sectie C. 1261.

64 24/27-02-1920 Erp verkoop

Openbare verkoop van goederen te Erp ter plaatse Kraanmeer op verzoek van Ja, Adrianus van Stiphout uit Erp. Martinus van Stiphout uit Oisterwijk. Petrus van den Akker, Veghel en Jan van de Rijdt uit Sint-Oedenrode.

65 26-02-1920 Boekel scheiding en deling

Willem van de Horst uit Boekel mede optredende voor de weleerwaarde heer Wilhelmus van der Horst kapelaan te Groesbeek, Josephus van der Horst uit Boekel en Anna Maria van der Horst uit Boekel.

Scheiding en deling van genoemde Willem van de Horst en wijlen zijn echtgenote Maria van der Velden.

Huizen en land gelegen te Boekel sectie A. 911 912 218 782 365 366 510 511 850 393 66 925 677 sectie B. 1594 1595 1451 1349 495 1087 797 562, sectie D. 928.

66 26-02-1920 Erp geldlening

Cornelis Brugmans landbouwer te Zijtaart heeft van de Boerenleenbank te Zijtaart 6000 gulden geleend.

Waarborg huis en land gelegen te Erp sectie G. 609 610 500 559 533, sectie H. 892 893 1001 1002 1003 1004 en sectie G. 45.

@ 69 01-03-1920 royement

Hypothecaire inschrijving door Henricus Josephus Lambertus van Hout

70 02/03/05-03-1920 Erp verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Adrianus van Lit, Keldonk.

76 05-03-1920 Uden geldlening

Victor van Heeswijk, molenaar te Uden heeft 5000 gulden geleend van Elisabeth Petronella Maria Duijnstee, echtgenote van de weledel zeergeleerde heer Augustinus Cornelis van der Voort, arts te Veghel.

Waarborg: een graanmolen met huis, erf gelegen te Veghel in de Sluisstraat sectie D. 1990 en 2028.

77 05-03-1920 Veghel schuldbekentenis

De heer Meijer ook genaamd max Wolf heeft een bedrag schuldig bij de Zuid Nederlandsche handelsbank. Heeft als waarborg een huis met erf in invaart, pakhuizen etc. gelegen te Veghel aan de haven sectie A. 3465 en een huis gelegen aan het Middegaal sectie A. 3012 etc.

@ 78 05-03-1920 royement

Hypothecaire inschrijving door Bernardus Hendrikus Lunter als lasthebber van Jan van der Linden c.s.

79 06-03-1920 Erp erfdeling

Antonius van den Berg, landbouwer te Erp aan de Boerdonkschedijk, Antonius van Roosmalen, landbouwer te Boerdonk en gehuwd met Johanna van den Berg.

Ze scheiden en delen goederen nagelaten door Adrianus van den Berg en Maria Beekmans en van genoemde Adrianus van den Berg en als tweede gehuwde echtgenote Allegonda Saris.

Onder de erfgoederen een huis etc. gelegen te Erp sectie J. 1045 1046 sectie H. 1145 887.

84/95 09/23-03-1920 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen welke zijn van de echtlieden Bernardus Stapper en wijlen Hendrina Opsteen te Veghel overleden op 12 februari 1902 en van hun dochter Anna Catharina Stapper te Veghel overleden op 30 september 1903. Verder eigendom van Jan Stapper, sergeant majoor te Amersfoort, Bernardina Stapper, wonende te Horst en gehuwd met Leo Hafmans, Catharina Stapper te Aarle Rixtel en gehuwd met Wouter van Heertum kapper aldaar.

Ook verkoop van goederen waarvan de eigenaar is Bernardus Vermeltfoort, landbouwer te Sint-Oedenrode.

De eerste koop is een huis ter plaatse Hezelaar te Veghel sectie B. 2356 en enige verkopen van percelen land.

86 10-03-1920 Veghel geldlening

Wilhelmus van Stiphout heeft 3000 gulden geleend van Jacoba van Stiphout

Waarborg: een huis gelegen te Veghel sectie A. 3467.

87 11/17-03-1920 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Antonius Braat uit Made.

88 15-03-1920 Erp verkoop

Adrianus Rooijakkers, landbouwer te Erp Dieperskant, mede voor Johanna Rooijakkers. Verkocht aan Johannes van Deursen, landbouwer te Erp aan het Boerdonksche klinkerpad. Een perceel hooiland de Coxbeemd gelegen onder Erp sectie G. 37.

89 15-03-1920 Veghel geldlening

Martinus Hurkmans heeft 2500 gulden geleend van Maria van Lieshout wonende te Eerde.

Waarborg: huis en land gelegen te Veghel Dorshout sectie A. 2399 3389 3390 2092.

90 15-03-1920 Veghel ruiling

Antonia van den Broek gehuwd met Johannes de Laat. Ze ruilen met Adrianus Pennings, koopman te Veghel een huis gelegen in de Hoofdstraat G. 1263 met een huis te Veghel in het dorp G. 554.

91 16-03-1920 Erp verkoop

Petrus van Lierop, koopman te Erp heeft verkocht aan Franciscus van der Heijden, landbouwer te Eerde op de Hoeven gemeente Schijndel.

Een huis gelegen te Erp sectie M. 734

93 20-03-1920 Dinther verkoop

Johannes van de Donk Theodoruszoon, landbouwer te Veghel, heeft verkocht aan Martinus van de Ven, Antoniuszoon te Dinther een perceel land gelegen te Dinther sectie B. 1646

94 23/24-03-1920 Schijndel verkoop

Openbare verkoop van goederen gelegen te Schijndel op verzoek van Johannes van der Velde wonende te Schijndel.

96 24-03-1920 Veghel verkoop

Peter Zomers, wonende te Veghel Middegaal heeft verkocht aan Johannes, Adrianus en Maria Zomers, inboedel en landbouwwerktuigen.

De verkoper is gehuwd met Petronella van den Tillaart.

97 25-03-1920 Veghel verhuur

Johannes van der Velden, wonende te Eerde, gemeente Schijndel, heeft verhuurd aan Petrus Heesakkers, landbouwer te Veghel op de Apenhoef een huis etc. gelegen te Eerde.

98 25-03-1920 Erp verkoop

Willebrordus Wilhelmus Wilbers, wonende te Erp en optredende voor Wilhelmus Adrianus , Erp, Franciscus Johannes Wilbers, adjudant commies te Nijmegen en Johanna Frederica Elisabeth Wilbers, winkelbediende te Eindhoven. En mede de ouderlijke macht over Bertha Johanna Elisabeth, Cornelis Wilhelmus, Anna Cornelia Frederica , Adrianus Wilhelmus Johannes en Ida Mari Frederica Wilbers, allen te Erp.

Hebben verkocht aan Franciscus Brouwers, koopman te Erp een huis sectie M. 647.

99 26-03-1920 Erp verkoop

Johannes Adrianus van Mil, burgemeester en secretaris van Erp. Adrianus Rooiakkers, landbouwer. Jan van Lieshout, metselaar, beiden wethouders van Erp.

Ze hebben voor de gemeente Erp verkocht aan Franciscus Carolus Cornelia Rath, industrieel te Veghel enige percelen land gelegen te Erp.

100 27-03-1920 Veghel verkoop

Franciscus van Eert, wonende te Veghel in de Hoogstraat heeft verkocht aan Henricus van Eert, landbouwer aldaar een huis met land sectie A. 3364 1137 1138 1139 1140 2826 2964 3345, bouwland genaamd de Doelen in Dorshout sectie A. 1145 en 1961, weiland “de Oliemeulen” nabij de oude weg sectie A. 1539 en 1540.

101 30-03-1920 Erp verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Antonetta van den Broek, weduwe Antonie Geert van Stiphout, Petrus van Stiphout, Maria van Stiphout en Peter Verbeten, allen uit Erp.

102 30-03-1920 Veghel verkoop

Franciscus van Eert, wonende te Veghel, heeft verkocht aan Johannes Henricus van Eert, bakker en winkelier te Veghel een huis met bakkerij etc. sectie G. 1226

103/110 30-03/06-04-1920 Erp verkoop

Ardina Theunissen, te Erp, weduwe Johannes Petrus Beekmans, Lucas, ook genaamd Lambertus Beekmans, Hendrikus Beekmans, Jan Michiels gehuwd met Adriana Beekmans, Jan Brugmans gehuwd met Wilhelmina Beekmans, allen wonende te Erp. Jan van der Steen, Erp.

Ze verkopen openbaar te Erp een huis sectie J. 1261 en enige percelen land ook onder Veghel gelegen.

104 31-03-1920 Erp verkoop

Amalia Barbara van Lieshout uit Erp weduwe van Johannes Brouwers. Heeft verkocht aan Agnes Jochijms, koopvrouw te Erp een huis met schuurtje etc. te Erp in het dorp sectie M. 803.

105 01-04-1920 Erp geldlening

Agnes Jochijms, koopvrouw te Erp en weduwe van Cornelis Kruijssen. Ze heeft 1500 gulden geleend van Petrus van Dooren, klompenmaker te Dorshout.

Waarborg: een huis met schuurtje etc. te Erp in het dorp sectie M. 803.

@ 106 01-04-1920 royement

Hypothecaire inschrijving door Bernardus Hendrikus Lunter als lasthebber van Elisabeth Maria van Hout, weduwe Franciscus Pepinus van den Heuvel en anderen.

@ 107 01-04-1920 royement

Hypothecaire inschrijving door Bernardus Hendrikus Lunter als lasthebber van Gerardus van der Velden uit Boekel.

108 02-04-1920 Veghel volmacht

Henricus Adrianus Maria de Graauw, directeur van de nv koopvaart te Veghel. Geeft een volmacht aan Franciscus Marcellus van de Sommen, chef van voornoemde koopvaart.

111 08-04-1920 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Maria Geertruda van der Weijden, weduwe van Albertus Nicolaas Peters. Wilhelmus Adrianus Willems. Adrianus Dange. Maria Rath, weduwe van Wilhelmus Kemps. Frans Rath, allen Veghel.

112/122 08/15-04-1920 Veghel verkoop

Franciscus Carolus Cornelis Rath, industrieel te Veghel verkoop diverse percelen land openbaar en gelegen te Erp.

113/124 09/16-04-1920 Veghel verkoop

Theodora Maria van den Hoogenhof, weduwe Hendrikus Heesakkers, Veghel. Martinus Heesakkers, als voogd voor de minderjarige kinderen gesproten uit het eerder huwelijk van genoemde wijlen Hendrikus Heesakkers en wijlen Elisabeth van Dijk, met name Huberta Maria en Johanna Mathilda Heesakkers. Adrianus van Dijk, koetsier uit Uden is de toeziende voogd van de minderjarigen.

Openbaar wordt verkocht hun huis etc. gelegen te Veghel bij de sluis sectie F. 1697.

114 10-04-1920 Veghel verkoop

Johan Bernard Alfred Volker, industrieel te Veghel gehuwd met Maria Elisabeth Antonia van den Heuvel mede optredende voor Elisabeth Maria van Hout, weduwe van Franciscus Pepinus van den Heuvel. Verkopen aan Wilhelmus van de Ven, Franciscuszoon, een huis etc. sectie C. 1452 1451 458 453 en 769 en verder percelen gelegen in het Beukelaarsbroek, te Erp etc.

115 12/13-04-1920 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Antonius Braat uit Made.

118 13-04-1920 Veghel verkoop

Bernardus Hendrikus Lunter, optredende voor Johannes van Thiel, Schijndel, Albertus Roxs, Sint-Oedenrode, Lambertus van Hooff, Eerde Sint-Oedenrode, Petrus Marinus Diks, Uden en Josephus Verhoeven, Gemert. Allen smeden en ijzerhandelaren van een vereniging.

Wordt verkocht t.b.v. de vereniging smedenbelang aan Wilhelmus van den Hoogenhoff, stoelenmaker te Veghel een deel van een perceel gelegen te Veghel.

120 14-04-1920 Veghel verkoop

Christianus Ketelaars, Hendrikuszoon, landbouwer te Veghel mede optredende voor Johanna Maria van Hoof, weduwe Hendrikus Ketelaars, de eerwaarde zuster Wilhelmina Ketelaars, religieuze te Oisterwijk, Martinus Ketelaars Ketelaars, Hendrikuszoon.

Hebben verkocht aan Paulus van der Landen, voerman te Veghel, huizen met bijhorende getimmerte etc. gelegen te Veghel aan de Leest sectie D. 1878 t/m 1885 eb 2106.

121/140 14/28-04-1920 Veghel verkoop

Antonius Alphonsus Prinssen, horlogemaker te Uden. Johannes van Thiel, smid te Schijndel. Lambertus van Hooff, smid te Eerde gemeente Sint-Oedenrode. Albertus Roxs, smid te Sint-Oedenrode. Petrus Marinus Diks, smid te Uden. Josephus Verhoeven, smid te Gemert. Josephus Johannes Aloijsius van den Bergh, Veghel.

Allen verkopen openbaar goederen waaronder een huis gelegen te Veghel in de korte Kerkstraat sectie G. 1015 1016 en 1045 en verder te koop een loods en enige percelen land.

123 16-04-1920 Veghel geldlening

Paulus van der Landen, voerman te Veghel heeft 3500 gulden geleend van Geertruida en Adriana van Roosmalen.

Waarborg: een huis en land gelegen te Veghel, de Leest sectie D. 1878 t/m 1885 eb 2106.

125 17-04-1920 Veghel verkoop

Henricus Adrianus Maria de Graauw, directeur van de nv koopvaart te Veghel.

Heeft verkocht aan Arnoldus Johannes van den Boer, een huis etc. gelegen aan de zuid kade sectie A. 3303


126 17-04-1920 Veghel boedelbeschrijving

Beschrijving van alle goederen in het sterfhuis van Petrus Goorts, Johanneszoon te Maria Heiden ten behoeve van zijn weduwe Johanna Theodora de Groot mede als moeder van hun minderjarige kinderen Johanna, Martinus Franciscus, Francisca Maria, Hendricus Wilhelmus, Wilhelmina Josephina en Johanna Pertronella Goorts. Piet Goorts, landbouwer te Uden Duifhuis is hun toeziende voogd.

Het huis met stal etc. is gelegen te Veghel sectie C. 1594 231 234 236 244 300 303 781 1024 1025 1026 1027 1447 1582 352 219 711 etc.

127 17-04-1920 Zijtaart verkoop

Hendrikus en Maria Vogels, beiden wonende te Zijtaart en kinderen van Willem Vogels.

Ze hebben verkocht aan Adrianus, Hendrikus en Maria Vogels, alle drie te Zijtaart en Johanna Vogels gehuwd met Hendrikus van de Ven, landbouwer te Zijtaart en Adrianus, Hendrikus, Maria en Johanna Vogels de kinderen van Antonius Vogels.

Een huis met stal, schuur, erf en land gelegen op den Doornhoek ter plaatse den Hemel, sectie E. 2465 1911 1912 en 2464.

129 19-04-1920 Veghel boedelbeschrijving

Henricus van Eert, landbouwer, Gerardus Josephus van Eert, koffiehuishouder, Johannes Henricus van Eert, bakker en winkelier en Maria Gijsberdina van Eert, weduwe van Christiaan Josephus Vissers, allen Veghel.

Ze verklaren dat hun vader Franciscus van Eert op 31 maart dit jaar is overleden en de vier genoemde zijn de enige erfgenamen van al zijn goederen. wijlen Franciscus van Eert was gehuwd met Johanna Maria de Groot die te Veghel overleed op 13 juli 1879.

Een boedelbeschrijving ook goederen van de weleerwaarde heer Johannes Arnoldus van Eert, Nuland, een broer van Franciscus van Eert.

Een huis etc. te Veghel in de Hoogstraat sectie D. 2092 met een deel van het perceel D. 1704 opgenomen in D. 2089.

130 20-04-1920 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek en ten behoeve van Maria Adrianus Völker, burgemeester van Veghel, Franciscus Cornelis van Lith, secretaris gemeente Veghel, Gerardus Philippus Rath en Bernardus van den Tillaart, wethouders gemeente Veghel.

132 22-04-1920 Heeswijk/Dinther verklaring

Adrianus van Ravensteijn, voerman te Woensel, heeft verkocht aan zijn moeder Maria van der Sangen, landbouwster te Heeswijk, eerder weduwe van Gijsbertus van Ravensteijn en thans gehuwd met Hendrikus Lucius, het erfrecht van zijn vader.

Onder de goederen o.a. een huis, gelegen te Dinther sectie B. 2061 2098 1916 1920 2038 etc.

135 23-04-1920 Erp verhuur

Francisca van Lankveld, zonder beroep en wonende te Erp. Ze heeft verhuurd aan Adrianus Egbertus van Eenbergen, bakker te Erp een huis met tuin sectie M 814 en 592

138/146 23/30-04-1920 Erp verkoop

Willem van Wanrooij, landbouwer te Erp. Lambertus Opheij, landbouwer te Veghel gehuwd met Maria van Wanrooij. Willem Schepers, landbouwer te Erp gehuwd met Geetruda van Wanrooij. Christianus van Lankveld, landbouwer te Erp gehuwd met Hendrika van Wanrooij. Antonius Verbruggen, landbouwer te Erp gehuwd met Wilhelmina van Wanrooij. Martinus van Wanrooij, landbouwer te Erp. Cornelis Maas, kuiper te Erp. Antonius Delissen, landbouwer te Erp. Gerardus Ketelaars, landbouwer te Erp en gehuwd met Lamberta Delissen. Wilhelmus van Asseldonk, landbouwer te Erp en weduwnaar van Wilhelmina Delissen en vader over Elisabeth en Wilhelmina van Asseldonk zijn minderjarige kinderen.

Ze verkopen openbaar goederen gelegen te Erp, een huis sectie E. 492 en 493 en enige percelen land aldaar gelegen.

139 27/30-04-1920 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van goederen gelegen te Zijtaart op verzoek van Christina Klerks weduwe Hendrikus van de Ven, Zijtaart en Gerardus van de Ven, landbouwer te Erp.

141 29-04-1920 Veghel verkoop

Adrianus van Dooren, landbouwer te Veghel mede optredende voor Hendrica Biemans, weduwe Gerardus van Dooren, Antoniuszoon, Martinus van Dooren, Franciscus van Dooren, beiden landbouwers te Veghel, Martinus Wijdevens, landbouwer te Uden gehuwd met Ardina van Dooren, Martinus van Lieshout landbouwer te Uden gehuwd met Johanna van Dooren, Antonius Vissers, Martinuszoon, landbouwer te Veghel gehuwd met Anna van Dooren, Francisca van Dooren, de eerwaarde heer Johannes van Dooren, ordebroeder te Weert.

Ze hebben verkocht aan Antonius Johannes van den Bosch, aannemer te Veghel een perceel weiland te Veghel Hezelaar sectie D. 1917

142 29-04-1920 Erp schuldbekentenis

Petrus Johannes Muselaers, gepensioneerde postbode te Erp, Adrianus Muselaers, metselaar te Erp.

Bernardus Hendrikus Lunter, kandidaat-notaris te Veghel, als mondelinge lasthebber van Maria Adrianus Völker, burgemeester van Veghel en Leonardus Ignatius Josephus van der Steen. De genoemde burgemeester als voorzitter en Leonardus Ignatius Josephus van der Steen als secretaris van de kredietvereniging de Hanzabank te ’s-Hertogenbosch.

Petrus Johannes en Adrianus Muselaers verklaren als ze bij de Hanzabank schulden hebben aan hypotheek etc. als waarborg bezitten een huis met erf en tuin te Erp sectie M. 577 en 819.

143 29-04-1920 Veghel inventarisatie

Beschrijving van alle goederen in het sterfhuis van Helen van Dooren, gelegen te Veghel aan de Zuid-Willemsvaart tegenover de witte brug. Dit op verzoek van weduwnaar Martinus van den Boom en mede voor de kinderen van genoemde overledene Helen van Dooren en Martinus van den Boom, met name Johanna, Hendrika, Alberta, Adriana, Arnoldina, Johannes en Adrianus van den Boom. Petrus van Dooren uit Vorstenbosch is hun toeziende voogd.

144 30-04-1920 Boekel verhuur

Jan van der Aa, Johanneszoon, landbouwer te Boekel, mede optredende voor Adrianus van Lankveld gehuwd met Cornelia Maria van Kessel, de eerwaarde zuster Petronella Maria van Kessel, religieuze te Beek en Donk, de eerwaarde zuster Maria van Kessel religieuze te Lieshout, Adriana Maria van Kessel, Petrus Gerardus van Kessel en Martinus van Kessel, allen te Boekel.

Ze hebben verhuurd aan Jan van den Elzen, landbouwer te Boekel een bouwmanserf met huis etc. Was laatstelijk in gebruik door de weduwe van Hendrikus van Gerwen etc.

145 30-04-1920 Boekel verhuur

Jan van der Aa, Johanneszoon, landbouwer te Boekel, mede optredende voor Adrianus van Lankveld gehuwd met Cornelia Maria van Kessel, de eerwaarde zuster Petronella Maria van Kessel, religieuze te Beek en Donk, de eerwaarde zuster Maria van Kessel religieuze te Lieshout, Adriana Maria van Kessel, Petrus Gerardus van Kessel en Martinus van Kessel, allen te Boekel.

Ze hebben verhuurd aan Josephus Smits, landbouwer te Boekel een bouwmanserf met huis etc.

147 03-05-1920 Veghel geldlening

Helena Maria Even, koffiehuishoudster te Veghel en weduwe van Lambertus Franciscus Terneuzen.

Ze heeft 1500 gulden geleend van Johanna Maria en Wilhelmus Gerardus Welten, minderjarigen te Erp.

Waarborg: huizen etc. te Veghel sectie G. 1027, 1028 en 1029.

148 04 t/m 06-05-1920 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Hendrikus van Eert, Gijsberdina van Eert, weduwe Christianus Josephus Vissers, Gerardus Josephus van Eert en Johannes Hendrikus van Eert, allen Veghel.

149 06-05-1920 Veghel verkoop

Caspar Josephus de Greeff, koopman te Velp bij Grave, voor zich en lasthebber van Bartholomeus van Lith uit Berghem bij Oss.

Ze hebben verkocht aan Antonius van Hedel, landbouwer te Veghel, de Leest een huis etc. gelegen in de Leest sectie E. 2816

151 07-05-1920 Veghel verhuur

Verhuur van percelen grond op verzoek van Andreas van Stiphout, landbouwer te Sint-Oedenrode, Krijtenburg en gehuwd met Johanna der Kinderen, mede optredende voor Barbara van Eerdt, Sint-Oedenrode, Krijtenburg de weduwe van Johannes der Kinderen en haar minderjarige dochter Maria der Kinderen.

Ze verhuren openbaar onroerende goederen zoals land gelegen in den Biezen, in het Laars, gemeente Sint-Oedenrode en in Krijtenburg. Huurders zijn Petrus van Doormalen, Martinus van der Linden en Hendrikus van de Ven, Bartholomeuszoon.

152 11-05-1920 Veghel verkoop

Martinus de Groot, schipper te Veghel verkoopt openbaar een huis met stal, schuur erf en tuin sectie F. 2382 en twee woningen met schuurtjes en tuin F. 2383 en 2126

153 12-05-1920 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Adrianus Braat uit Made.

156 12-05-1920 Veghel verkoop

Bernardus Hendrikus Lunter, kandidaat-notaris als lasthebber van Leonardus Hubertus Maussen, koopman te Veghel. Heeft voor hem verkocht aan Johannes Gerardus Solleveld, koopman te Veghel huizen met bijgebouwen te Veghel aan de Stationstraat of Molenstraat en Marktstraat sectie G. 1116 1117 en 1042.

158 15-05-1920 Veghel verkoop

Adrianus Verbruggen heeft verkocht aan Hendrikus Hendriks bouwland gelegen te Veghel sectie D. 1118 en 1119.

159 15-05-1920 Veghel verkoop

Adrianus Verbruggen, gehuwd met Maria van Zutphen. Heeft verkocht aan Antonius Ruisch, landbouwer te Heesch bij Oss een huis met land gelegen te Veghel sectie C. 811 467 1167 1083 1476 1472 1290 1291 696 697, sectie D. 1943 1949 1951, sectie A. 711 en 713 etc.

162 17-05-1920 Erp schuldbekentenis

Johannes Welten, Martinuszoon, Erp heeft volgens lopende rekeningen, wisseltrekkingen etc. staande schulden.

Waarborg: landen met schuurtje sectie H te Erp 209 t/m 238.

163 17-05-1920 Veghel verkoop

Bernardus Hendrikus Lunter, kandidaat-notaris als lasthebber van Johannes de Leeuw, koopman uit Rotterdam. Verkoopt voor hem aan Hendrikus van Son te Veghel enige huizen met schuren etc. sectie A. 3223 en 3224

166/180 18-05/01-06-1920 Veghel verkoop

Jacoba Timmers, weduwe Wilhelmus Verbruggen, Lambertus, ook genoemd Hubertus Verbruggen mede als toeziende voogd van hierna te noemen minderjarigen, Jan Verbruggen, Adriana, ook genaamd Jans Verbruggen, Petrus van Rijbroek gehuwd met Adriana Verbruggen, Theodora Maria van Dooren, herbergierster te Boekel en weduwe Antonius Verbruggen en haar minderjarige kinderen Wilhelmus, Maria, Jacoba Cornelia, Cornelius, Theodora, Johannes, Josephus en Wilhelmina Verbruggen, allen Boekel.

Ze verkopen openbaar percelen land gelegen te Veghel

167 19-05-1920 Veghel verkoop

Johan Bernard Alfred Völker, industrieel te Veghel, heeft verkocht aan de rooms katholieke bouwvereniging St. Lambertus, enige percelen land gelegen in het Dorshout.

Voorzitter van deze vereniging is Josephus Henricus Cornelius Antonius van Lieshout en controleur van de raad van arbeid te Veghel.

168 20-05-1920 Nistelrode verkoop

Johannes van de Ven, Vorstenbosch gemeente Nistelrode. Heeft verkocht aan Adrianus Mol ook wonende aldaar een perceel land aldaar gelegen.

169 20-05-1920 Veghel verkoop

Johannes van Berkel, Maria van Berkel, Johanna Maria van Berkel, Johannes Petrus Paulus van Berkel, Hendrika van Berkel, Maria van Berkel de jongste, Huberdina van Berkel, Petrus van Berkel en Antonius van Berkel, allen Veghel. De weleerwaarde heer Franciscus van Berkel, priester te Poste in België.

Ze hebben verkocht aan Adrianus van de Meerakker, landbouwer te Eerde gemeente Sint-Oedenrode een perceel land gelegen te Eerde gemeente Veghel sectie F. 952.

171 21-05-1920 Veghel goederenbeschrijving

Beschrijving van alle goederen in het sterfhuis van Johannes van der Steen, Hendrikuszoon en Anna Maria van Rijbroek, gelegen in het Dorshout.

Op verzoek van Adrianus van Rijbroek uit Eerde als voogd over Hendrikus, Adrianus, Engelbertus, Anna Maria, Antonius en Johannes van der Steen. Toeziende voogd is Jan van Rijbroek.

Het huis met stal, schuur, erf etc. is gelegen te Veghel sectie A. 851 852 856 953 t/m 963 977 978 1014 1777 1894 2137 970 3265 2277 2198.

Goederen zijn ook uit de nog onverdeelde nalatenschap van Elisabeth van den Tillaart in leven echtgenote van Arnoldus van Rijbroek de moeder van Anna Maria van Rijbroek

172 21-05-1920 Veghel verkoop

Cornelis Adrianus van Berkel, Veghel heeft verkocht aan Jan ook genaamd Johannes Waals, een huis met erf etc. gelegen in de Sluisstraat sectie D. 1626.

173 27-05-1920 Sint-Oedenrode geldlening

Hendrikus van Heertum, landbouwer op de Koevering Sint-Oedenrode heeft 1300 gulden geleend van de boerenleenbank te Eerde

Waarborg: hooiland gelegen te Veghel bij de Mestbrug sectie D. 2000.

175 29-05-1920 Veghel geldlening

Willem Verbruggen, Veghel heeft 8000 gulden geleend van Martinus Verbruggen, Martinuszoon.

Waarborg: een huis met land gelegen te Breugel onder Son sectie D. 167 187 443 778 903 904 905 1079 1133 1149 1159 1163 1164 1165 2316 2317 2502 en 2596.

176 29-05-1920 Veghel verkoop

Martinus Verbruggen, Martinuszoon, slager te Veghel heeft een perceel land verkocht aan Hubertus Petrus Martin Maussen.

177 29-05-1920 Veghel verkoop

Martinus Verbruggen, Martinuszoon, slager te Veghel heeft verkocht aan Hendrikus van de Graaf, looier te Veghel een perceel bouwland te Veghel op de Hooge Boekt aan de Donkerstraat.

178 01-06-1920 Veghel verkoop

Wilhelmus van der Linden, Veghel heeft 700 gulden geleend van Adrianus van Doorn.

Waarborg: land gelegen te Veghel sectie C. 1434.

179 01-06-1920 Veghel verhuur

Gerardus van de Ven, Bartholomeuszoon, Veghel heeft verhuurd aan Antonius van Lierop uit Erp een bouwmanserf met huis en land gelegen in Veghel en Erp.

181 02-06-1920

Hendrikus van der Linden, landbouwer te Veghel op het Ham. Heeft 3500 gulden geleend van Adrianus van Meltvoort, bakker te Veghel.

Waarborg: een huis met land te Veghel sectie D. 1150 1151 1156 1157 969 1815 en 215.

@ 182 02-06-1920 royement

Hypothecaire inschrijving door Bernardus Hendrikus Lunter.
183 04-06-1920 Dinther verhuur

Helena Koenen, Dinther weduwe Antonius Ketelaars en haar dochter Maria Ketelaars. Ze heeft verhuurd aan Franciscus Verkuijlen, landbouwer te Heeswijk een huis en land gelegen onder de gemeenten Heeswijk, Dinther en Heesch

184 04-06-1920 Veghel verkoop

Johan Bernard Alfred Völker, industrieel te Veghel. Heeft verkocht Joannes, Wilhelmus, Antonius, Gerardus en Gerarda van Doorn, minderjarige kinderen, een perceel land gelegen te Veghel.

185/195 04/11-06-1920 Erp verkoop

Maria van Leuken te Erp weduwe van Martinus Opheij en moeder van haar minderjarige zoon Gerardus Opheij. Johannes Opheij, landbouwer te Erp, Cornelis Opheij, klompenmaker te Erp, Petrus van Alphen, melkknecht te Bakel en gehuwd met Maria Opheij, Martinus van de Ven, werkman te Veghel en gehuwd met Hendrika Opheij, Johannes Opheij, Erp, Lambertus Opheij, Zijtaart de toeziende voogd van de minderjarige Gerardus Opheij.

Ze verkopen openbaar een huis met land gelegen te Erp ter plaatse het Hurkske sectie F. 506 507 en 508. Verder enige percelen land

186 05-06-1920 Veghel geldlening

Jan van Lieshout, koopman te Eerde Sint-Oedenrode, heeft 2500 gulden geleend van Marinus van der Heijden, koopman te Veghel.

Waarborg: een huis en land gelegen te Veghel in de Sluisstraat sectie D. 1939

187 05-06-1920 Erp inventarisatie

Beschrijving van alle goederen in het sterfhuis van Adrianus Kerkhof te Erp in het Looieind.

Dit op verzoek van zijn weduwe Petronella van den Bosch en hun minderjarige kinderen Antonius Adrianus, Martinus, Petrus en Johannes Kerkhof. Christianus Kerkhof te Erp, Vogelenzang is hun toeziende voogd.

Het huis met stal, bakhuis, erf en land is gelegen te Erp sectie D. 25 26 30 55 65 66 70 t/m 74 95 738 746 1052 1055 1115, sectie C. 264 353, sectie B. 498 499 500 etc.

191 07-06-1920 Erp erfdeling

Johannes, Petrus en Jan Kerkhof, landbouwer te Erp op Boerdonk.

Ze scheiden en verdelen de nagelaten goederen van het echtpaar Martinus Kerkhof en Elisabeth van den Akker.

Onder de goederen een huis, stal, schuur, bakhuis etc. te Erp sectie G. 798 en 799. Verde diverse percelen land onder Erp, Lieshout en Beek en Donk.

192 07t/m09/11/14-06-1920 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Adrianus Verhoeven, Martinus van de Rijdt, beiden Erp, Hendrikus Timmer uit Boekel, de zeer eerwaarde Adrianus Welten te Someren, de hoog eerwaarde heer Louis Joseph Marie van Rijckevorsel van Kessel te Moergestel, Huberus Hendrikus Fransen, Erp, Petrus Brouwers, Johannes Lambertus Muselaers, Joseph Kuijpers, allen Erp en Adrianus Braat uit Made.

193 10-06-1920 Veghel inventarisatie

Beschrijving van alle goederen in het sterfhuis van Anna Maria van den Hoogenhoff aan het Middegaal. Op verzoek van Johannes Dangé, weduwnaar van Anna Maria van den Hoogenhoff en vader van de minderjarige dochter Maria Johanna Dangé.

Wilhelmus van den Hoogenhoff, stoelenmaker is haar toeziende voogd.

Het hus is gelegen te Veghel aan het Middegaal sectie A.3474, etc.

196 12-06-1920 Veghel verhuur

Theodora Maria van de Ven uit Veghel heeft verhuurd aan Lambertus van de Ven, Hendrikuszoon een bouwmanserf etc. te Veghel in het Dorshout

197 16-06-1920 Dinther verklaring

Lambertus van Heesch, Dinther gehuwd met Maria van den Hoogenhoff. Hendrika van Heesch en Theodora van Heesch, beiden Dinther verklaren om eerstgenoemde Lambertus van Heesch de nodige levensonderhout en verpleging te geven.

Lambertus van Heesch geeft als tegenprestatie aan hun een huis met schuur, erf en tuin, gelegen te Dinther sectie C. 1388 en 1537

198 17-06-1920 Boekel inventarisatie

Francisca Cobussen, wonende te Boekel op de Logt en weduwe van Leonardus van Lankveld en moeder van hun minderjarige kinderen Martinus, Gerardus en Anna van Lankveld. Johan van Lankveld is hun toeziende voogd.

Beschrijving van alle goederen in het sterfhuis van gelegen te Boekel sectie D. 1005 1044 1045 1077 1086 1087 1078 etc.

201 24-06-1920 Erp verkoop

Jan van Lieshout, metselaar te Erp heeft verkocht aan Petrus van den Boom, Veghel in Maria Heide een perceel heide gelegen in Erp sectie A. 604

202 24-06-1920 Erp verkoop

Johannes van den Burgt, Gerarduszoon te Erp aan de Boerdonksche dijk. Heeft verkocht aan Hendrikus Kanters te Boerdonk een perceel land sectie H. 1251.

203 24-06-1920

Hendrikus van Doorn, Adrianuszoon, koopman en winkelier te Veghel, heeft 500 gulden geleend van Hendrikus van Hooff uit Eerde gemeente Sint-Oedenrode.

Waarborg: een huis gelegen te Veghel sectie D. 2124

206 24-06-1920 Veghel verkoop

Martinus van den Hoogenhoff, stoelenmaker te Veghel en gehuwd met Maria Nelissen.

Heeft verkocht aan Petrus van den Hoogenhoff, stoelenmaker te Veghel Middegaal. Een huis met stal, werkplaats erf en tuin sectie A. 3147

212 28/30-06 en 02/03-07-1920 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Catharina van Otterdijk weduwe Willem van Lee.

213/218 01/08-07-1920 Veghel verkoop

Maria Adrianus Völker, burgemeester te Veghel verkoopt openbaar in het koffiehuis van Petrus Oliver aan het Hezelaar.

Eerste koop een huis te Veghel aan de Marktstraat sectie G. 1183, tweede koop een huis met erf en schuurtje of washuis sectie G. 1184. Verder te koop een huis bestaande uit zes woningen met schuurtjes etc. sectie G. 1122 t/m 1127. Een houten loods staande in de tuin van de zes woningen.

Een perceel grond beplant met opgaande bomen gelegen op den Doornhoek, Zijtaart sectie E. 46

214 06 t/m 10-07-1920 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen ter plaatse Zondsveld op verzoek van Petronella van den Tillaart, weduwe Cornelis Habraken, Petrus van Berkel, gehuwd met Maria Habraken, Johannes van Berkel gehuwd met Johanna Habraken, Johanna Habraken de Jongste, allen Veghel en Johannes Habraken uit Erp.

215 06-07-1920 Veghel inventarisatie

Beschrijving van alle goederen in het sterfhuis van Francina Maria Kanters te Veghel op Driehuis. Op verzoek van Gerardus de Louw, weduwnaar van Francina Maria Kanters en vader van zijn nog minderjarige zoon Marinus de Louw. Adrianus Kanters is zijn toeziende voogd.Genoemde huis met land staat kadastraal sectie B. 2428 1692 1580 2037 en 1460


Dovnload 90.32 Kb.