Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Notaris: C. Woldringh 1849 1858 Bron: bhic toegang 7701, inv n

Dovnload 74.91 Kb.

Notaris: C. Woldringh 1849 1858 Bron: bhic toegang 7701, inv nDatum28.10.2017
Grootte74.91 Kb.

Dovnload 74.91 Kb.

Notarissen Veghel 1649-1935

Notaris: C. Woldringh 1849 - 1858

Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 084
Regesten door: Antoon Vissers

1 07-01-1858 Veghel verkoop

Johannes van de Pol, kuiper te Veghel heeft verkocht aan Lambertus Dange, klompenmaker aldaar, een huis met land gelegen in de Koolenkampen A.1592, land in de Heikampen A. 1617 met nog een huisje A.1618.

2 07-01-1858 Gemert verkoop

De zeer eerwaarde heer Willem van den Berg, rector in het Urselineklooster te Uden, heeft verkocht aan Maria, Helena, Cornelis en Johannes Donkers, landbouwers te Gemert land aldaar op Esdonk A.291 292, aan de Verreheide A.327 345 382 383 396 397 400 403 en 404.

Een huis met land aldaar te Gemert A.407 t/m 411 en B.22, land gelegen in de Knollenbijter J.237, in de Kampen J.651 655 661, aan de Verreheide A.406.

3 09-01-1858 Veghel testament

Adriana van Hoof, wonende in het Eerde maakt haar vader toto universeel erfgenaam.

4 12-01-1858 Boekel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Giele van den Crommemakker.

5 12-01-1858 Boekel schuldbekentenis

Johannes Somers is schuldig aan Cornelis Willem van der Elzen de som van 1100 gulden.

Waarborg: 10 percelen land gelegen in Boekel sectie G en H.

6 13-01-1858 Veghel verkoop

Openbare verkoop van masthout op verzoek van Lambertus van de Ven.

8 15-01-1858 Erp verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jan van Craanmeer, Lena van de Vondervoort, weduwe Hendricus Kemps mede moeder van Antonij, Johannes, Andries, Anna Maria< peter en Anna Kemps.

9 18-01-1858 Veghel verkoop

Openbare verkoop van houtwaren op verzoek van jonkheer Victor Ferdinand August Henri de Kuijper, wonende te Dinther en Hendricus Manders, koopman te Veghel.

10 19-01-1858 Veghel verkoop

Openbare verkoop van houtwaren op verzoek van William Gerard Johan Ramaer, fabrikant te Helmond

11 20-01-1858 Veghel testament

Hendrik van Roij, koopman te Veghel maakt zijn echtgenote Maria Catharina Sanders tot universeel erfgename.

12 20-01-1858 Veghel testament

Maria Catharina Sanders echtgenote van Hendrik van Roij, koopman te Veghel maakt hem tot universeel erfgenaam.

13 21-01-1858 Veghel verkoop

Openbare verkoop van varkens op verzoek van Hendricus van Kraaij, wonende te Maren.

14 22-01-1858 Erp verkoop

Openbare verkoop van schaarhout op verzoek van Hendrica Elisabeth van de Werk.

15 22-01-1858 Erp deling

Peter, Geert, Antonij, Lamberdina van den Tillaar, alle vier wonende te Erp, Christiaan van der Velden, gehuwd met Elisabeth van den Tillaar, Jan van de Tillaar, wonende te Uden, Anna Maria Kemps dochter van Johannes Kemps en Maria van den Tillaar.

Samen delen ze het nagelaten goed van Laurens van den Tillaar, overleden te Veghel op 01-02-1842 en Maria van lankveld, overleden Erp 01-06-1851.

Laten na een huis etc. te Erp in den Hoek sectie E.158 159 176 177 178 179 180 183 301 221 415 400 193 438 en op de Heuvelberg F 87 en 88 en aan het Langveld L.288.

17 26-01-1858 Volkel testament

Cornelis van der Zanden, arbeider wonende op het Volkel onder Uden, maakt zijn echtgenote Johanna Janssen tot universeel erfgename.

18 26-01-1858 Volkel testament

Johanna Janssen, echtgenote van Cornelis van der Zanden, arbeider wonende op het Volkel onder Uden, maakt hem tot universeel erfgenaam.

19 28-01-1858 Veghel verkoop

Openbare verkoop van varkens op verzoek van Hendricus van Kraaij, koopman te Maren.

21 05-02-1858 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen op verzoek van Philippus Jacobus Baetings, genees- heel en verloskundige te Veghel.

22 06-02-1858 Erp verkoop

Openbare verkoop van varkens op verzoek van Franciscus Timmermans, koopman te Lithoijen.

24 08-02-1858 Veghel verkoop

De eerwaarde heer Antonius van den Heuvel, pastoor te ’s-Hertogenbosch, verkoopt aan Johannes Nicolaas Daaldrop, koperslager een huis te Veghel sectie G.100, 101 en 102.

Voorheen van Johannes van den Heuvel, zijn broer, te Oirschot overleden op 28-10-1857.

25 08-02-1858 Erp testament

Adrianus van de Werk, notaris te Zevenbergen, Margaretha Catharina van de Werk, weduwe Jan Willem van de Ven, wonende te Erp, Willem Cornelis van de Werk, dokter in Zaltbommel, Adriana Anna Elisabeth Docters van Leeuwen, wonende te Gorichem en Hendrika Elisabeth van de Werk, wonende te Erp. Ze geven aan dat Johanna Casparina van de Werk, overleden te Erp op 23-09-1857 een testament heeft nagelaten ten Boeve van hen.

Hierin legateert ze aan Hendrika Elisabeth van de Werk al haar kleren, goud en zilver en lijfsieraden als ook het vruchtgebruik van haar goederen. De andere erven naast een geldbedrag ook land gelegen te Erp aan de brug gelegen, genaamd de Grote Weide en Kronkelbeemd sectie M.75 en 76.

26 09-02-1858 Veghel verkoop

Openbare verkoop van houtwaren gelegen op den Biezen op verzoek van Hendricus Manders.

27 10-02-1858 Veghel verkoop

Openbare verkoop van houtwaren op verzoek van Josephus van der Velden, wonende te Geldrop.

28 11-02-1858 Zijtaart deling

Johannes van den Tillaart, landbouwer op den Biezen, Adriaan van den Tillaart, wonende Vorstenbosch onder Nistelrode.

Ze delen het nagelaten goed van hun ouders Willem van den Tillaart in 1855 overleden en Arnoldina van Meeuwen in 1826 overleden, als ook van hun oom Lambertus van Meeuwen te Veghel overleden op 23-12-1856. Ze laten na land op Jekschot onder Sint Oedenrode D.1173, op den Biezen E.1761, 1763, aan de Helligt F.1071, 1074, 1021 en 1076 en op den Hoge Biezen F.1187.

Verder E.881, 888, 889, 890, Een huis E.891, 892, 893, aan de Kempkens F.1137 en 1138, een perceel moeras in het Laars onder Sint Oedenrode D.999 land op den Biezen E.907, land genaamd de Kolk E.958, het Platstuk E.1006. Nog een huis E.1021 en bijbehoren land E.1017, 1018, 1019, 1020 en 1022. land het Streepke E.1036, het oud erf, aan de Kemkens gelegen F.636 t/m 639, het Drieske F.1170, 1139, 1140, aan het Helligt F.1021. Land onder Sint Oedenrode in het Laars D.524, 525, 526, 536, 537, 535, op Jekschotse heide aldaar D.1173 en op de Voert D.822 en 823.

29 12-02-1858 Erp verkoop

Openbare verkoop van bomen op verzoek van kinderen Peter Ketelaars, weduwe Johannes Koolen en Johannes Wilbers, alle wonende te Erp.

31 16-02-1858 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Antonetta de Bie, wonende op de Doornhoek.

32 18-02-1858 Veghel verkoop

Dirk Hendrik Donkers heeft verkocht aan Leonardus Heerkens een deel van een perceel land afgescheiden door een Beukenheg gelegen in de Heiakker B.254.

33 23-02-1858 Boekel verkoop

Openbare verkoop van vee en goederen op verzoek van Jacobus van den Boogaard en zijn kinderen Arnoldus, Jan, Johanna, Christiaan en Petronella.

34 23-02-1858 Boekel schuldbekentenis

Cornelia van den Biggelaar, ongehuwd is schuldig aan Johannes Coppens, bakker en winkelier de som van 1000 gulden.

Waarborg: huis te Boekel H.131 en diverse percelen land.

35 25-02-1858 Erp testament

Willem Ketelaars te Erp legateert in zijn testament aan zijn broer Lambertus 200 gulden. Verklaard als universeel erfgenaam zijn zuster Deliana Ketelaars, samen met haar man Jan van de Weijdeven en hun kinderen.

36 26-02-1858 Boekel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de kinderen Jan van Lankveld.


38 26-02-1858 Boekel verkoop

Geertruida Geerts, weduwe Peter van Dalen te Boekel, heeft verkocht aan Evert van Dalen, schaapsboer, 25 schapen met de bijbehorende lammeren.

39 04-03-1858 Erp deling

Gerardus van Haandel, weduwnaar van Jacoba Delissen en vader van Geertruida en Henricus. Zijn vrouw is te Erp overleden op 10-05-1856. Adrianus van Haandel.

Beschrijving en deling van de nagelaten goederen van hun ouders/grootouders Hendricus van Haandel overleden 05-06-1854 en Johanna van de Biggelaar, overleden 27-01-1838, beiden te Erp.

Goederen: een huis gelegen aan den Dijk te Erp sectie M.114, 115, 116 en 123. land aan de Vegelsche dijk L.44, 45, 46, 55, 5, 40, 43, 54, 53, aan het Looieind D.232, 542, aan de Morsehoef B.214, de Heimorgen aan het Langveld L.446 en L.371, 413, 417, op Empeldonk M.86 en 16, aan de Veluwe D.5, 36, 537, 539, 540.

40 05-03-1858 Boekel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Giele van den Crommenakker en van de kinderen Cornelis van den Berg.

41 05-03-1858 Boekel verkoop

De eerwaarde heer Johannes Jan Lamers, priester te Boekel heeft verkocht aan Cornelis Manders en aan Cornelis van der Velden land aldaar in het Goor A.90.

42 09-03-1858 Zijtaart deling

Theodorus, Elisabeth, Hendrina, Johanna, Adrianus van Asseldonk en Johannes Johannes van Asseldonk. Ze delen de volgende goederen: een landbouwershuis en land gelegen Doornhoek, Korsika, Keselaar, Hoge Biezen, Leinsven en in de Kampen. sectie E.43, 44, 45, 148, 149, 200, 201, 202, 1684, 244, 245, 246, 285, 286, 287, 288, 371, 372 (het huis) 373, 374, 375, 376, 874 en 1514.

Land den berg E.89, land in het Rijbroek E.1671 en in het Dorshout A.982 en 983.

43 09-03-1858 Zijtaart testament

Theodorus van Asseldonk, herroept eerder gemaakt testament en noemt nu als zijn erfgenamen zijn zusters Elisabeth, Hendrina en Johanna en zijn broer Adrianus.

44 09-03-1858 Zijtaart testament

Elisabeth van Asseldonk, maakt in haar testament tot erfgenamen haar zussen Hendrina en Johanna en broers Adrianus en Theodorus.

45 09-03-1858 Zijtaart testament

Hendrina van Asseldonk maakt in haar testament tot erfgenamen haar zussen Elisabeth en Johanna en broers Adrianus en Theodorus.

46 09-03-1858 Zijtaart testament

Johanna van Asseldonk maakt in haar testament tot erfgenamen haar zussen Hendrina en Elisabeth en broers Adrianus en Theodorus.

47 09-03-1858 Zijtaart testament

Adrianus van Asseldonk maakt in zijn testament tot erfgenamen zijn zussen Elisabeth, Hendrina en Johanna en broer Theodorus.

48 11-03-1858 Zijtaart testament

Johannes van Asseldonk maakt in zijn testament tot universeel erfgename zijn echtgenote Antonetta van der Zanden.

49 11-03-1858 Zijtaart testament

Antonetta van der Zanden, echtgenote van Johannes van Asseldonk maakt haar man tot universeel erfgenaam.

50 12-03-1858 Veghel verkoop

Hendricus van Weert, timmerman te Schijndel, Franciscus Lathouwers, timmerman te Veghel, mede optredende voor Nicolaas van Weert, meester schoenmaker te ’s-Hertogenbosch en Gerardus van Melis, kleermaker te Milheeze bij Bakel en gehuwd met Antonetta van Weert.

Ze verkopen aan Jan Verhoeven, Johanneszoon te Veghel land gelegen op den Hoge Biezen E.857.

51 19-03-1858 Erp testament

Hendricus Crooijmans, timmerman te Erp herroept eerder gemaakt testament en verklaard tot universeel erfgenaam zijn echtgenote Maria van de Crommemakker.

52 19-03-1858 Erp testament

Maria van de Crommemakker, echtgenote van Hendricus Crooijmans, timmerman te Erp verklaard haar man tot universeel erfgenaam.

53 20-03-1858 Veghel schuldbekentenis

Jan Verhoeven, timmerman te Veghel, is schuldig aan Anna Scheij, weduwe Fransiscus Manders de som van 1200 gulden.

Waarborg: huis en land te Veghel in de straat G.189 en 310.

55 22-03-1858 Veghel verkoop

Peter Heijmans, heeft verkocht aan Hendricus Dikkese, herbergier en Maria Dikkese, ongehuwd, beiden wonende te Sint Oedenrode een perceel land te Veghel in het Eerde genaamd de Heikampen F.118.

56 22-03-1858 Veghel verkoop

Peter Heijmans, heeft verkocht aan Jan Smits, bierbrouwer te Veghel een perceel land gelegen in de veertig Lopense F.576 em 577.

57 23-03-1858 Erp verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Margaretha Catharina van de Werk, weduwe Jan Willem van de Ven, Hendricus Tielemans, Hendricus Johannes van Oss, wonende te Middelrode en Gerrit Hendricus van Haandel. De twee laatst genoemde treden op als testamentair executeur voor wijlen Willem van der Pas.

58 24-03-1858 Erp verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johanna van den Eijnden, weduwe Hendricus van Sinten met verder Martinus, Johanna, Antonij, Francina, Johannes, Johanna en Martinus van Sinten, allen wonende te Erp en Johanna Maria van Sinten gehuwd met Willem Waals, dijkwachter te Veghel.

59 26-03-1858 Veghel inventarisatie

Boedelbeschrijving ten huize van Adriana Verbakel, weduwe Johannes Eijmert van den Oever, overleden 01-05-1857 in het Eerde. Beschrijving voor haar en haar kinderen Lambertus en Johanna Verbakel, waarvan de toeziend voogd is Lambertus van den Oever uit Nistelrode.

Het huis in het Eerde F.85 en 86 en land in de Kalverkampen F.209, 210 en 211.

61 06-04-1858 Boekel verhuur

Gerardus Emonds te Boekel heeft verhuurd aan Hendricus van den Berk, een bouwmanshuis met land, gelegen aan de lage en hoge Schoense, Rijndersveld, Nieuweheide, Koesmagt, Gewanthuis, Heivelde, aan het bovenste Huis en Rusthoek of Goor. totaal 8 bunder groot.
62 08-04-1858 Veghel verkoop

Openbare verkoop van hooi op verzoek van Adriaan van der Steen.

63 09-04-1858 Boekel verkoop

Gerardus Emonds te Boekel heeft verkocht aan Hendricus van den Berk, een paard, 4 koeien, landbouwgereedschappen inboedel en veldgewassen.

64 09-04-1858 Boekel verkoop

Gerardus Emonds te Boekel heeft verkocht aan Hendricus van den Berk, een perceel land het Rietven sectie C.331.

65 09-04-1858 Boekel testament

Hendricus van den Berk maakt in zijn testament zijn echtgenote Maria van Boxtel tot algemeen erfgename.

66 09-04-1858 Boekel testament

Maria van Boxtel, echtgenote van Hendricus van den Berk maakt haar man tot algemeen erfgenaam.

68 13-04-1858 Veghel verkoop

Openbare verkoop van houtwaren op verzoek van de weduwe Josephus van der Velden uit Geldrop.

69 14-04-1858 Boekel verkoop

Openbare verkoop van bomen op verzoek van kinderen Gerardus Bijvelds.

70 15-04-1858 Veghel verkoop

Openbare verkoop van houtwaren en hooi op verzoek van Johannes Peter Scheiberling ui Dordrecht, Petrus de Groot en Jan Hendrik Bouwman, kooplieden uit de Driel.

71/76 20-04/27-04-1858 Erp verkoop

1. Martinus van Sinten. 2. Johanna van Sinten. 3. Antonius van Sinten, landbouwers te Erp. Francisca van Sinten, weduwe Lambertus Rijkers. 5. Willem Waals, dijkwachter te Veghel, gehuwd met Johanna Maria van Sinten. 6. Johannes van Sinten, knecht te Erp. 7. Johanna van Sinten, dienstmeid te Erp. 8. Johanna van den Eijnden, weduwe Hendrik van Sinten en haar kinderen Cornelia en Johanna van Sinten. 9. Martinus van Sinten, knecht te Dinther 10. Leenderd van den Eijnden, timmerman te Erp mede optredende voor a. Antonij van den Eijnden, timmerman en b. Maria van den Eijnden, beiden wonende te Schijndel. c. Peter van den Eijnden, timmerman op den Dungen, d. Jan Schepers, landbouwer te Lieshout, gehuwd met Petronella van den Eijnden.

Ze bieden te koop een bouwmanshuis met land te Erp in het Hurkske sectie J.530, 531 en 535, land J.525, 538, aan de Boerdonksche dijk G.378, 419, 482 en 481.

Deze goederen waren voorheen van Hendrik van Sinten en Francina Meulendijks, beiden te Erp overleden. Koper van het grootste gedeelte der goederen is Adriaan Rovers.

72 22-04-1858 Veghel testament

Theodorus van der Heijden, maakt zijn echtgenote Johanna Vorstenbosch tot universeel erfgenaam.

73 22-04-1858 Veghel testament

Johanna Vorstenbosch, echtgenote van Theodorus van der Heijden, maakt haar man tot universeel erfgenaam.

74 27-04-1858 Veghel testament

Johannes Verbruggen, smid wonende te Veghel, maakt zijn zuster Hendrina Verbruggen tot universeel erfgenaam.

75 27-04-1858 Veghel testament

Hendrina Verbruggen, smid wonende te Veghel, maakt haar broer Johannes Verbruggen tot u

niverseel erfgenaam.

77 01-05-1858 Veghel testament

Magiel Gans, koopman en winkelier te Veghel, legateert aan Elisabeth Kuijzer, weduwe Evert Goudsmid 100 gulden, aan zijn broer Levie gans een bed, beddenlakens etc., broer Abraham Gans 6 hemden en 25 gulden, broer Jacob Gans ook 25 gulden. Aan de Israëlische kerk schenkt hij al zijn boven en onderkleren. Maakt tot universeel erfgenaam van al zijn verdere goederen Abrham sanders te Erp.

78 03-05-1858 Erp testament

Antonij van den Brand, bakker te Erp maakt tot universeel erfgenaam zijn echtgenote Petronella van Gerwen.

79 03-05-1858 Erp testament

Petronella van Gerwen, echtgenote van Antonij van den Brand, bakker te Erp maakt hem tot universeel erfgenaam.

81 14-05-1858 Veghel schuldbekentenis

Peter Boudewijns, wonende te Veghel, is aan Elisabeth van Doorn, weduwe Lambertus van Hoof, de som van 500 gulden.

Waarborg: land aan het Heibosch B.1295, 1296, in de Hemel B.1069, een perceel met daarop pas gebouwd huis, aan de Bundersche Hoek B.1341 en 1342 en land in het beukelaarsbroek C.732.

82 15-05-1858 Boekel verkoop

Cornelia, Dorothea en Hendrica Adriaans, landbouwster te Boekel, hebben verkocht aan Willem Cornelis van den Elzen een huis met land te Boekel sectie H.330, 331 en 332 met nog een huis sectie B. 956 met nog 45 percelen land. De verkoopsters hebben dit verkregen van hun ouders Johannes Dirk Adriaans en Elisabeth van der Velden.

83 27-05-1858 Veghel verkoop

Dirk Jan Vermeulen, weduwnaar van Wilhelmina van Cleef, Franciscus Johannes Cornelis Knechtel, goud en zilversmid te Veghel en gehuwd met Johanna Vermeulen.

Ze hebben verkocht aan Leonardus Heerkens een perceel land te Veghel op de Heiakker B.259.

84 01-06-1858 Veghel testament

Adriana Moors, winkelierster te Veghel maakt haar zus Johanna Moors tot erfgename.

Mocht ze echter eerder komen te overlijden dan testatrice erven haar neven de eerwaarde heren Hendricus Johannes van de Ven en Martinus Arnoldus van de Ven.

85 01-06-1858 Veghel testament

Johanna Moors, wonende te Veghel maakt haar zus Adriana Moors tot erfgename.

Mocht ze echter eerder komen te overlijden dan testatrice erven haar neven de eerwaarde heren Hendricus Johannes van de Ven en Martinus Arnoldus van de Ven.

86 04-06-1858 Erp verhuur

Wilbert Kerkhof, heeft verhuurd aan Hendricus van Eert een bouwmanshuis en land te Erp in den Hoek, sectie E.20 195 196 201 280 281 328 342 343 344 103 135 481 202 en 413.

87 04-06-1858 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jan Verhoeckx, koopman uit Schiedam.

88 08-06-1858 Veghel verkoop

Johannes van den Tillaart, Matheuszoon, landbouwer te Veghel, heeft verkocht aan Anna Maria van den Tillaart, weduwe Lambert Lambert van de Rijt, een landbouwershuis etc. te Veghel gelegen aan den Heuvel C.531 t/m 534.

89 10-06-1858 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Elisabeth van de Ven, weduwe Lambertus Snelders en goederen op verzoek van Jan Verhoeckx, koopman uit Schiedam.

91 15-06-1858 Zijtaart schuldbekentenis

Christiaan Boudewijns is schuldig aan Antonij Scheij koopman te Veghel de som van 1500 gulden.

Waarborg: Huis en land gelegen op het Zontveld en in het Leinsven, sectie E. 1331 t/m 1334, 1358 1363 1364 1367 1403 1404 1405 1406 1553 en 1821.

92 16-06-1858 Zijtaart inventarisatie

1. Engelbert Vervoort, weduwnaar Johanna van der Logt 2.Gerardus van der Heijden, landbouwer te Sint Oedenrode. 3. Antonij Bekkers, landbouwer te Sint Oedenrode en gehuwd met Maria van der Heijden. 4. Gerard Versantvoort, wonende te Sint Oedenrode 5. Hendrina Versantvoort, gehuwd met Wouter van der Burgt, wonende te Uden. 6. Lambertus Vervoort, landbouwer te Sint Oedenrode 7. Gerardus Vervoort, landbouwer te Sint Oedenrode 8. Adriaan van Heeswijk, gehuwd met Elisabeth Vervoort, wonende te Stratum. 9. Martinus Beks, wonende te Esch en voogd over de minderjarige kinderen van Matheus Vervoort en Margaretha Verhagen, met name Johanna, Petronella, Francina en Maria Vervoort. 10. Evert de Leest, landbouwer te Sint Oedenrode 11. Gerard de Leest, landbouwer te Schijndel. 12. Adriaan van den Oever, klompenmaker te Veghel en gehuwd met Adriana de Leest. 13. Antonie de Leest, wonende te Boekel. 14. Wilhelma de Leest, ongehuwd, wonende te Sint Oedenrode 15. Theodora de Leest, ongehuwd, wonende te Sint Oedenrode. 16. Petronella de Leest, ongehuwd, wonende te Schijndel. 17. Francis de Leest, landbouwer te Sint Oedenrode. 18. Gerardus Vervoort, linnenwever te Son. 19. Johanna Vervoort, gehuwd met Peter van Asten, wonende te Helmond. 20. Martinus Vervoort, wonende te Son. 21. Wilhelmina Vervoort, dienstmeid te Son. 22. Antonij Vervoort, landbouwer te Sint Oedenrode 23. Petronella Vervoort, dienstmeid te Son 24. Martinus Vervoort, voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Willem Vervoort en Catharina van Dinther, met name Francis, Jan en Hendricus Vervoort.

Beschrijving van hun goederen, komende van wijlen hun oom Johannes Vervoort, welke gehuwd was met Johanna van Veghel en te Veghel overleden op 05-12-1846.

Alle goederen worden aangewezen door eerst genoemde Engelbert Vervoort en zullen gewaardeerd worden door Jan van Sleeuwen, Theodorus van Rixtel en Christiaan van de Rijt.

Huis en land zijn gelegen op het Zontveld sectie E.1326 t/m 1330. Land gelegen in het Rijbroek E.681 674 675 676, Land in het Leinsven E.1588. Land in Erp in de Lijndschedel K.112 113 114 en 116 en aldaar genaamd het Aardekampke K.149 en in het Geerdekamp aldaar K.150. Te Veghel op het Zontveld E.1343. In de Lijndschedel E.607 t/m 610 en hooiland in de Seitartsche beemden D.736. Totale waarde geschat op f. 4770,- .

93 16-06-1858 Veghel verkoop

Verpachting van hooigras in de herberg van Martinus van de Laar aan de witte brug te Veghel. Op verzoek van Willem Ketelaars uit Veghel, Mathijs van den Elzen uit Erp, Maria van den Heuvel uit Boekel, Maria van den Boogaard, weduwe van Johannes van de Wiel, winkelierster te Veghel, Anna Maria Schellings, weduwe Willem Kuijpers, koopvrouw uit Veghel en Johannes van de Veerdonk, boekbinder te ’s-Hertogenbosch.

94 17-06-1858 Veghel verkoop

Verpachting van nagras staande op de dijken van de Zuid Willemsvaart door Petrus Fransiscus Gerbrandts.

95 18-06-1858 Veghel schuldbekentenis

Hendricus Cornelis van der Loo, genees, heel, en verloskundig bekent schuldig te zijn aan de algemene armen van Veghel de som van 1500 gulden.

Waarborg: huis etc. te Veghel in de straat G.284 en 285, een perceel hakhout in Huijgenbosch B.754 en 755 en weiland in de Dubbelen F.372 en 1416.

96 19-06-1858 Erp verkoop

Openbare verpachting van hooigras op verzoek van Egidius Boerdonk, molenaar te Erp, Petrus van den Bosch, schoolonderwijzer te Erp, Michiel Strang, sluiswachter te Erp, William Gerard Johan Ramaer, fabrikant te Helmond, Christiaan Bouw, verver te Erp en Cornelis van der Velden, wonende te Boekel.

97 22-06-1858 Erp verkoop

Openbare verpachting van hooigras op verzoek van Godefridus van Wanroij, te Erp, Hendricus van den Elzen, Boekel, Cornelis de Loecker, Vught, Willem Cornelis van de Werk, Zaltbommel, Petrus van den Bosch, schoolonderwijzer, Erp en Adrianus van de Werk, notaris te Zevenbergen.


98 24-06-1858 Veghel verkoop

Wilhelmina van Lieshout te Vghel heeft verkocht aan Johannes GHeert van Rijbroek, 4 woningen gelegen in de straat G.87 t/m 91.

Waren voorheen van haar ouders Jan Gerrit van Lieshout en Elisabeth Timmers.

99 24-06-1858 Veghel verkoop

Openbare verkoop van houtwaren op verzoek van Johan Peter Scheiberling uit Dordrecht.

100 24-06-1858 Gemert testament

Cornelis van Berlo, wonende te Gemert maakt zijn echtgenote Helena Jonkers tot universeel erfgenaam.

101 24-06-1858 Gemert testament

Helena Jonkers, echtgenote van Cornelis van Berlo, wonende te Gemert, maakt haar man tot universeel erfgenaam.

102 06-07-1858 Boekel verkoop

Openbare verkoop van de koorntiende van Boekel door Godefridus van Lanschot, koopman te ’s-Hertogenbosch.

103 07-07-1858 Boekel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van de weduwe Jacobus van den Boogaard en haar kinderen Arnoldus, Jan, Johanna, Christiaan en Petronella.

104 08-07-1858 Erp/Boekel verkoop

Verpachting van de domaniale tienden en garvenzaden te Erp en Boekel door Hendrik Willem van Grasveld, ontvanger der domeinen wonende te ’s-Hertogenbosch.

105 10-07-1858 Erp verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van 1. Johanna van den Eijnden, weduwe Hendricus van Sinten, verder Martin, Johanna, Antonij, Francina, Johannes, Johanna en Martinus van Sinten, Johanna Maria van Sinten gehuwd met Willem Waals, dijkwachter te Veghel. 2. Helena van de Vondervoort, weduwe Hendricus Kemps te Erp, mede voor haar kinderen Antonij, Johannes, Andries, Anna Maria en Anna Kemps.

106 12-07-1858 Boekel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van Gielen van de Crommenakker en van Jan Nicolaas van den Boogaard.

107 13-07-1858 Veghel verkoop

Openbare verkoop goederen op verzoek van Victor Ferdinand August Henri de Kuijper

108 13-07-1858 Veghel verkoop

Openbare verpachting van de Beltjenstienden over de oogst van dit jaar door kantonrechter Michiel Cornelis van Mourik in opdracht van de familie Beltjes uit Roermond.

109 16-07-1858 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van Antonetta de Bie en van Theodorus de Bresser.

111 21-07-1858 Veghel verkoop

Openbare verkoop masthout op verzoek van Joseph van de Velden uit Geldrop.

112 22-07-1858 Veghel verkoop

Openbare verkoop goederen op verzoek van Jan Verhoecks, koopman uit Schiedam en van Petrus Koenen, winkelier te Veghel.

113 23-07-1858 Veghel verkoop

De eerwaarde heer Willem Oppers, pastoor te Rossum, heeft verkocht aan Christiaan van den Tillaart een dennenbos gelegen aan de Udensche dijk C.53

114/117 26-07/02-08-1858 Boekel verkoop

1. Jan van Wijk, gehuwd met Anna Maria Edelmans, ook genaamd Elemans, wonende te Boekel, mede optredende voor Wilhelmina Elemans, weduwe Theodorus de Rijk, wonende te Uden. 2. Hendricus van Kol te Boekel, gehuwd met Elisabeth van den Heuvel. 3. Jan Rut van den Heuvel, voogd over de minderjarige Johannes, zoon van wijlen Jan Lambert van den Heuvel, verwekt bij Maria van der Burgt. Ook mede optredende voor a. Theodora van den Heuvel, b. Lambertus van den Heuvel, c. Cornelis van den Hoogen te Zeeland, f. Maria van den Hoogen te Boekel, g. Jan Willem van den Heuvel, ambtenaar rijksbelastingen wonende te Gent in Gelderland. 4. Antonij van der Burgt met zijn zoon Lambertus verwekt bij Huijberdina van den Heuvel. 5. Willem van Lieshout, arbeider te Erp en vader van Lambertus, verwekt bij Regina van den Heuvel.

Ze bieden te koop goederen afkomstig van wijlen Gerardus Emonds, te Boekle overleden op 27-05-1858, een landmanshuis etc. te Boekel B.788 t/m 791. Verder 14 percelen land te Boekel.

Nog een huis te Boekel in de straat J.58 en land te Deursen in het land van Ravenstein B.14.

115/123 30-07/06-08-1858 Veghel verkoop

Ten eerste: 1. Dirk van de Ven, landbouwer Veghel gehuwd met Maria van der Sanden. 2. Jan van der Sanden landbouwer te Dinther. 3. Hendrina van der Sanden, dienstmeid te Veghel. 4. Johannes van Asseldonk, gehuwd met Antonetta van der Sanden. 5. Adrina van der Sanden, wonende te Nistelrode en 6. Lambertus van der Sanden, wonende te veghel.

Ten tweede: 1. Wilbertus van Asseldonk, Veghel. 2. Lambertus van Lieshout, gehuwd met Anna Maria van Asseldonk. 3. Theodorus van Asseldonk, mede optredende voor Elisabeth, Hendrina, Johanna en Adriaan van Asseldonk. 4. Johannes van Asseldonk, Johanneszoon. 5. Ardina van Asseldonk, mede optredende voor Francis van Asseldonk, vader in het r.k. koetshuis te ’s-Gravenhage, Theodorus van Asseldonk, timmerman te Vlijmen. 6. Jan van Asseldonk te Veghel, mede optredende voor zijn broers en zussen Hendricus, Theodorus, Maria, Johanna Maria, Johanna gehuwd met Jan van Zutphen en Ardina gehuwd met Theodorus van de Rijt. 7. Marte van den Broek, mede voor zijn broers en zussen Dirk, wonende te Erp, Hendricus, Aart, Hendrina, gehuwd met Antonij van Doorn, kuiper te Veghel, Johanna Maria, gehuwd met Jan Johannes van den Tillaart, wonende te Volkel onder Uden, Catharina, gehuwd met Adriaan van de Leemput, wonende Veghel. Als ook voor Ardina van de Pol, weduwe Johannes van den Broek en haar kinderen Johanna, Catharina, Gerardus en Antonij. Johannes van Erp, weduwnaar van Anna Maria van den Broek en vader van Elisabeth en Maria, nog minderjarig en Johannes, Catharina en Gerardus van Erp, allen wonende te Veghel. 8. Lambertus van der Heijden, Lambertuszoon.

Ze bieden te koop een huis etc. te Veghel in den Brugge sectie D.472, 473, 474, nog een huisD.471 en deel van 474, Land D.454, A.1537 en 1538, land in het Akert genaamd de Schijfelaar D.281, een perceel hakhout te Schijndel in de Knokert nabij de sluisdijk E.2616 en 2617.

Deze goederen komen van wijlen de ouders van de eerste groep genoemde personen Hendricus Johannes van der Sanden in 1848 overleden en Helena Coolen in 1838 te Veghel overleden.

De goederen behorende tot de tweede groep is land gelegen op de Watersteegd, genaamd den Hemel sectie B.1026. Deze goederenkomen van wijlen Anna Maria van Asseldonk, te Veghel overleden op 3 juni laatstleden.

116 31-07-1858 Veghel huwelijksvoorwaarde

Jan Anna Cornelis van Oldenbarneveld, genaamd Tullinge, substituut van de ambtenaar bij het openbaar ministerie, kantongerecht Veghel en Sara Margaretha de Munck, bijgestaan door haar voogd Philip Willem van Heijningenbosch, wonende te Groningen.

118 02-08-1858 Veghel testament

Anna Maria van den Heuvel, echtgenote van Cornelis Scheepers, maakt haar testament.

119/124 03-08/10-08-1858 Zijtaart verkoop

Engelbertus Vervoort, mede als vader van Johannes, Petrus, Francis en Johanna Vervoort, Jan Janse Verhagen, landbouwer te Sint Oedenrode, als gevolmachtigde voor Johanna Vervoort, Peter van Asten, fabrieksarbeider te Helmond. Verder nog diverse personen zoals genoemd in akte 92.

Ze bieden te koop een landbouwershuis en land zijn gelegen op het Zontveld sectie E.1326 t/m 1330. Land gelegen in het Rijbroek E.681 674 675 676, in het Leinsven E.1588, te Erp in de Lijndschedel genaamd het Aardekampke K.112 113 114 en 116 K.149, 150. Op het Zontveld E.1343, In de Lijndschedel E.607 t/m 610 en hooiland in de Seitartsche beemden D.736.

120/125 03-08/10-08-1858 Zijtaart verkoop

Paulus Jacobus van de Ven, mede optredende voor zijn vader Petrus Antonius van de Ven.

Ze bieden te koop een perceel land gelegen te Veghel in het Lijnsven E.1561.

121 05-08-1858 Boekel testament

Hendricus van lanen, wonende te Boekel vermaakt aan de armen van Boekel 1000 gulden. legateert ook geldsommen aan diverse personen als Huijbert Versteegden te Zeeland, Wilhelmina van Lanen gehuwd met Gevers (lees Vogels), veldwachter te Beek en Donk, Gijsbertus van Lanen te Geffen, Wilhelmina van Lanen te Gemert, weduwe Nicolaas van Lanen te Geffen, Arnoldus van Geffen te Boekel, Willem Hop te Velp, Godefridus Hop te Neer of Overassel, Petrus van Hop te Zeeland, Joseph van Gerwen, schoenmaker te Zeeland, Johanna Maria Janssen, weduwe Dirk Leenders of Linders te Boekel, Peter Linders te Boekel, Leendert Jan van Lankveld te Boekel, Johannes van Dijk te Boekel en Peter van den Brand te Boekel.

Tot erfgenamen maakt hij zijn neven Peter en Gerardus van Lanen en nicht Johanna van Lanen.

122/132 05-08/19-08-1858 Veghel verkoop

Jacques Louis Werner, notarisklerk, handelend voor Jan en Cornelis Valk, schippers, voorheen wonende te Veghel en thans te ’s-Hertogenbosch. Genoemde Jan is tevens voogd over de minderjarige kinderen van wijlen zijn broer Gerardus Valk en diens vrouw Maaike van Mever, met name Jacob, Johanna, Janna, Lena en Gerardus. Verder Petrus Franciscus Gerbrands, factoor te Veghel en gehuwd met Anna Valk en Dirk van Mever, verver, wonende te Alblasserdam die toeziend voogd is over voornoemde minderjarige.

Ze bieden te koop: een huis te Veghel gelegen aan het Hoogeinde sectie A. 1904 1905 en 1906. Nog en huis aldaar A.1573 en deel van 1770 en een huis A.1574 en deel van 1770.

Deze goederen waren voorheen van Jacob Valk en Janna van de Anker.

126 11-08-1858 Veghel testament

Gerardus Adrianus Marie van Roij te Veghel die in zijn testament zijn moeder Elisabeth Arnoldina Cecilia van Boekholt, weduwe Johannes van Roij tot universeel erfgename maakt.

128 12-08-1858 Boekel testament

Cornelius Scheepers te Boekel maakt in zijn testament zijn echtgenote Anna Maria van den Heuvel tot universeel erfgename.

129/134 12-08/20-08-1858 Boekel verkoop

Arnoldus Dapperen, landbouwer te Boekel. Ida Dapperen, weduwe Hubertus van der Horst. Francis Peters, gehuwd met Johanna Dapperen, wonende te Gastel. Deze laatste was eerder gehuwd met Gerardus van den Heuvel en uit dat huwelijk werd op 20-10-1846 geboren Clara Maria van den Heuvel. Cornelia van den Elzen, weduwe Gerardus Dapperen te Boekel en moeder van de minderjarige Anna Maria, Hendricus, Hubertus, Geetruida, Cornelia Huiberdina, Gerardus en Johannes Dapperen. Ook haar volwassen zoon Cornelius. Hendrina Dapperen, weduwe Laurens Jonkers, spinster. Petrus Dapperen en Maria Dapperen, gehuwd met Andries van der Aa, welke nu wonen in Noord Amerika. Verder Johannes Coppens, bakker en winkelier en gevolmachtigde en optredende voor de eerwaarde heer Willem van den Berg, priester en rector te Uden.

Samen bieden ze te koop een landbouwershuis gelegen te Boekel op Rijndersveld sectie B.609, 610, 611 en 20 percelen land aldaar te Boekel gelegen.

De goederen waren voorheen van Huijbert Dapperen en Cornelia van Leuken.

130 14-08-1858 Veghel schuldbekentenis

Lambertus Lambertus van der Heijden, bekend schuldig te zijn aan Antonij Wilbert van Doorn de som van 2000 gulden.

Waarborg: land te Veghel, sectie A. 185, 210, 211 sectie C.1, 2, 31, 32, 542, 543, 544, 546 en 929. Een huis en schuur C.932, tuin C.931, bakhuis C.930 en land C.933.

131 19-08-1858 Veghel schuldbekentenis

Lambertus van der Velden, Arnolduszoon, landbouwer te Veghel en Maria van der Heijden, weduwe Arnoldus van der Velden. Ze bekennen schuldig te zijn aan Adriaan van der Steen de som van 600 gulden.

Waarborg: land genaamd de Hoof B.1568 en 1569, land aan de kleine Hintel B.464 en land, vroeger dennenbos, gelegen aan de Hooge Heide B.305.

135 26-08-1858 Boekel testament

Hendrina van Lanen herziet eerder gemaakt testament. Maakt tot universelen erfgenamen haar neven Peter en Gerardus van Lanen en nicht Johanna van Lanen.

Wil dat haar erfgenamen na haar dood 100 missen laten lezen voor haar ziel en dat de pastoor haar 10 jaar lang in het zielboek van de parochie laat staan.

Ze legateert aan diverse personen een som geld. als aan Huijbert Versteegden te Zeeland, Wilhelmina van Lanen gehuwd met Govers , veldwachter te Beek en Donk, Gijsbertus van Lanen te Geffen, Petrus van Lanen te Geffen, Wilhelmina van Lanen, gehuwd met Johannes Strik, Wilhelmina van Lanen te Gemert, weduwe Nicolaas van Lanen te Geffen, Arnoldus van Geffen te Boekel, Willem Hop te Velp, Godefridus Hop te Neer of Overassel, Petrus Johannes van Hop te Zeeland, Joseph van Gerwen, schoenmaker te Zeeland, Johanna Maria Janssen, weduwe Dirk Leenders of Linders te Boekel, Peter Linders, wever te Boekel, Leendert Jan van Lankveld te Boekel.

Onder de akte staat dat testatrice overleden is te Boekel op 5 april 1863.

136 06-09-1858 Erp verkoop

Openbare verpachting van nagras op verzoek van Egidius Boerdonk, molenaar te Erp en William Gerard Johan Ramaer, fabrikant te Helmond.

137 07-09-1858 Erp verkoop

Johannes van Sinten, knecht te Erp heeft verkocht aan Adriaan Rovers, landbouwer te Erp, de helft van een perceel heide te Boerdonk G.481.

138 07-09-1858 Erp verkoop

Adriaan Rovers, verkoopt aan Johanna van den Eijnden, weduwe Hendrik van Sinten, land gelegen aan de Boerdonksche dijkG.482.

139 10-09-1858 Veghel verkoopJan Verhooven, Johanneszoon, wonende te Veghel. Heeft verkocht aan Lambertus Versteegden, land gelegen op den hoge Biezen sectie E.857.


Dovnload 74.91 Kb.