Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Notaris: F. A. J. L. de Kuijper 1867 1895

Dovnload 58.02 Kb.

Notaris: F. A. J. L. de Kuijper 1867 1895Datum30.10.2018
Grootte58.02 Kb.

Dovnload 58.02 Kb.

Notarissen Veghel 1649-1935

Notaris: F.A.J.L. de Kuijper 1867 - 1895

Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 109

1 04-01-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen door de eigenaren Gerardus van den Broek, Antonius van den Broek, Theodorus van Lieshout gehuwd met Johanna van den Broek, allen landbouwers te Veghel.

2 07-01-1887 Veghel verkoop

Piet ven Kleef heeft verkocht aan Arnoldus van Asseldonk, Martinuszoon, land te Veghel aan de Heide, sectie B. 1832

3 11-01-1887 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van goederen, gelegen op den Doornhoek door de eigenaar Theodorus van Asseldonk, landbouwer aldaar.

4 12-01-1887 Veghel verklaring

Franciscus Wilhelmus Maria Manders, koopman en directeur Veghelse stoombootmaatschappij, Bernard Anton Völker, Paulus Jacobus van de Ven, Frans Carl Rath, Jacques Louis Werner, Jan Baas, kapitein van de schroefstoomboot en Johannes Hubertus Vervoort, banketbakker, samen de commissarissen van genoemde maatschappij.

De maatschappij is opgericht in 1862 en zou eindigen op 1 november 1886 en wordt weer met 25 jaar verlengd.


5 21-01-1887 Veghel verkoop

Jan Scheij, koopman te Veghel gevolmachtigde van de eerwaarde heer Wilhelmus Theodorus Gerardus Otten, pastoor te Afferden gemeente Druten. Verklaard te transporteren aan Antonius Josephus Henricus Scheij, koopman te Veghel die het te koop aanneemt. Een perceel bouwland te Veghel in de Koolekampen sectie A. 586, weiland gelegen op het ven sectie B.647, 648 en 648a, de helft van een perceel hooiland gelegen in de Havelsche beemden sectie D. 395.

De genoemde eigenaar heeft dit land verkregen van wijlen de weleerwaarde heer Henricus Antonius van Dooren te Tilburg overleden.

6 21-01-1887 Veghel schuldbekentenis

Lucas Marcellus van Uden, tuinman te Veghel bekend schuldig te zijn aan Willem van den Oever de som van 1000 gulden.

Waarborg: een huis van twee woningen en land te Veghel op de Bolken sectie G. 905, 906 en 907.

8 22-01-1887 Uden schuldbekentenis

Martinus van de Spijker, landbouwer te Uden verklaard aan geleend geld schuldig te zijn aan Otto van Dijk, secretaris te Uden voor wie zulks wordt aangenomen door Hendrik Antoon Grollenberg, kandidaat notaris in Uden een som van 125 gulden.

Waarborg: een huis etc. staande op de Molenhei te Uden sectie C. 2584 en 2585.

9 22-01-1887 Uden schuldbekentenis

Cornelis van Grinsven, landbouwer te Uden op de Hengstheuvel en gehuwd met Anna Maria van den Broek. Hij verklaard aan geleend geld schuldig te zijn aan de weledele zeer geleerde heer Johannes Hendricus van Dijk medisch dokter te Uden voor wie zulks wordt aangenomen door Hendrik Antoon Grollenberg, kandidaat notaris in Uden een som van 1800 gulden.

Waarborg: land gelegen te Uden sectie B. 76, 165, 786, 980, 987. 993, 785, 995, 300, 981, 996, 992, en 185, een huis met erf B. 1585. Land onder sectie A. 87 en sectie D. 382.

10 04-02-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Elisabeth Biemans, weduwe Johannes Rovers

11 08-02-1887 Veghel testament

Antonia Maria Vervoort, winkelierster te Veghel. Ze maakt tot haar erfgename zuster Andrea Francisca Vervoort.

12 08-02-1887 Veghel testament

Andrea Francisca Vervoort, winkelierster te Veghel. Ze maakt tot haar erfgename zuster Antonia Maria Vervoort.


13 15-02-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen te Veghel in de Bulten op verzoek van Bernard Anton Völker en Franciscus Pepinus van den Heuvel, kooplieden te Veghel.

14 16-02-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen te Veghel op den Heuvel, op verzoek van Arnoldus Rovers, Petrus Donkers, gehuwd met Catharina Rovers, Jan Donkers, gehuwd met Anna Maria Rovers, Elisabeth Biemans, weduwe Johannes Rovers, allen te Veghel.

15 01-03-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen te Veghel in het Meltvoort op Hoogerduinen, op verzoek van Bernard Anton Völker en Franciscus Pepinus van den Heuvel, kooplieden en wethouders te Veghel.

16 08-03-1887 Veghel testament

Hendricus Govers, schoenmaker te Veghel, maakt zijn zuster Petronella Govers tot erfgename.


17 08-03-1887 Veghel testament

Petronella Govers maakt haar broer Hendricus Govers, schoenmaker te Veghel, tot erfgenaam.

18 09-03-1887 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van goederen te Veghel op den Doornhoek op verzoek van de eigenaar Theodorus van Asseldonk.

19/21 10/17-03-1887 Zijtaart verkoop

Theodorus van Rixtel, landbouwer te Veghel als gevolmachtigde van Elisabeth van der Steen, weduwe Engelbertus Vervoort. Verkoopt in de herberg van Johannes van Lith op het Zontveld openbaar de navolgende goederen.

Enige percelen land in het Rijbroek sectie E. 681, 674, 675, 676 en in het Lijnd onder Erp genaamd het Geregt sectie H. 509. Kopers zijn Johannes de zoon van Engelbertus Vervoort, Johannes Brugmans en Martinus van den Bosch.

20 14-03-1887 Veghel verklaring

Franciscus Pepinus van den Heuvel, grondeigenaar en koopman stelt zich tot borg ten behoeve van Jacques Arnold Peree, koopman handelende onder de firma van Hendricus Roijen en zonen.

22 22-03-1887 Veghel testament

Jan van Tilburg, arbeider te Veghel benoemd tot zijn enige erfgename zijn echtgenote Lamberta Opheij.

23 23-03-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen te Veghel op het Middegaal op verzoek van de eigenaar Petrus de Wit, weduwnaar van Anna Maria Habraken.

24 01-04-1887 Uden verklaring

Maria Tielemans, weduwe Johannes van Duinhoven, veehoudster wonende te Volkel onder Uden.

Ze verklaard ontvangen te hebben van de Nederlandsche brandborgmaatschappij voor roerende goederen te Oudewater te Gouda, de som van 500 gulden. Op 14 maart 1887 zijn bij haar door een brand, goederen beschadigd en vernield. Ze was hiervoor verzekerd.

25 05-04-1887 Gemert testament

Martinus van der Velden, wonende te Gemert benoemd tot enige erfgename zijn zus Maria van der Velden, echtgenote van Franciscus Passage.

26 06-04-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen te Veghel aan de Rooischedijk door de eigenaren Antonius Steenbakkers, Hendricus van Rixtel gehuwd met Petronella Steenbakkers en Cornelis Steenbakkers.

27 07-04-1887 Veghel inventarisatie

Johannes Antonius Schoonenberg, goud en zilversmid. Rosalia Virgina Schoonenberg, Ludovicus Albertus Schoonenberg, allen Veghel. Laatst genoemde mede gevolmachtigde van Johanna Carolina Christina de Mol gehuwd met Josephus Mannaerts, molenaar, wonende te Stratum. Christina was eerder gehuwd met Charles Ludovicus Matheus Schoonenberg en moeder uit dat huwelijk van haar minderjarige kinderen met name Catharina Johanna Catharina Wilhelmina Maria, Hendricus Johannes en Carolina Jeanette Louise Albertine Schoonenberg, Hendricus Johannes de Mol, geneesheer en verloskundige te Lieshout en toeziende voogd over genoemde minderjarigen, Joseophus Marianus Schoonenberg, bakker en winkelier te Mierlo, Petrus Josephus Schoonenberg, bakker en winkelier te Rotterdam.

Een beschrijving van alle goederen nagelaten door wijlen het echtpaar Johannes Antonius Schoonenberg en Clasina Hendrica Knegtel. Verder ook van wijlen Hendricus Antonius Theodorus Schoonenberg en Paulina Hendrica Schoonenberg.

28 12-04-1887 Veghel testament

Petrus Rovers maakt in zijn testament tot zijn erfgenamen zijn broeder Antonius Rovers, Bernardus van Dam, Stephanus van Dam, Lambertus van Dam, Petruszoon, Johanna van Dam, gehuwd met Jan van Lieshout, de drie kinderen van wijlen Alexander van Dam, genaamd Hendrica, Theodorus en Wilhelmina van Dam, de vier kinderen van wijlen Maria van Dam en echte verwekt bij Johannes Looijmans genaamd Helena, Cornelis, Gijsbertus en Hendrica Looijmans, Lambertus van Dam Janszoon, Adrianus van den Boogaard, Adrianus van Schijndel, Adrianus van den Tillaart, Johanneszoon, Antonius van Zutphen en Hendricus van Haaren. Tot uitvoeder van zijn uiterste wil benoemd hij Bernardus van Dam, bakker en winkelier te Veghel. Het testament is opgemaakt in het liefdadigheidsgesticht te Veghel.

29 16-04-1887 Veghel verklaring

Franciscus Wilhelmus Maria Manders, koopman en directeur van de Veghelsche schroefstoombootmaatschappij. Bernard Anton Völker. Paulus Jacobus van de Ven, koopman. Frans Carl Rath, fabrikant, mede voor zijn broeders. Jacques Louis Werner. Jan Baas. Kapitein en Johannes Hubertus Vervoort, koek en banketbakker, allen te Veghel en bestuursleden van de maatschappij.

Ze verlengen de n.v. van de voornoemde maatschappij voor 25 jaar.

30/33 20/27-04-1887 Veghel verkoop

Otto van Dijk, gemeentesecretaris te Uden wil openbaar verkopen weiland gelegen te Uden in den Erpthoek sectie K. 144 en 145 belendende Adrianus Rijkers en Anna Maria Timmers. Een perceel weiland ook in de Erpthoek K. 148 belendende Johannes van Lankveld en de Leigraaf.

31 25-04-1887 Gemert testament

Martinus van der Velden, weduwnaar van Johanna van de Rijt, wonende te Gemert, en tijdelijk verblijfhoudende te Veghel in het gasthuis.

Maakt in zijn testament tot erfgename zijn zuster Maria van der Velden echtgenote van Franciscus Passage voor de enen helft en de erfgenamen van zijn overleden echtgenote Johanna van de Rijt, met namen Marcelis van der Rijt, Petronella van der Rijt, gehuwd met Petrus Baggermans de andere helft.

32 25-04-1887 Veghel testament

Maria Josepha Hubertina Schmitz, echtgenote van Martinus Callars, schoenmaker te Veghel, maakt haar man tot universele erfgenaam.

34 05-05-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen door Bernardus van Dam, bakker en winkelier te Veghel als uitvoerder van de uiterste wil van wijlen Petrus Rovers.

35 12-05-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen door Carolina van der Aa, weduwe Petrus van de Laar en Henricus Bernardus van de Laar, herbergiers te Veghel.

36 13-05-1887 Veghel inventarisatie

Lambertus Ketelaars, weduwenaar Antonia van de Ven en vader van de minderjarige Theodorus. Toeziende voogd is Petrus van de Ven.

Beschrijving en schatting van zijn goederen door Jan Driessen, landbouwer te Veghel.

Een landbouwershuis etc. te Veghel op het Middegaal sectie A. 2566 2518 2519 361 367 252 253 254 741 743 2521 1607 400 2287 2880 2882 2884 en 2886. Gelegen onder Sint-Oedenrode land sectie D. 167 en 226. Verder een paard, enige koeien varkens en huisraad etc.

37 23-05-1887 Veghel erfdeling

Johannes Antonius Schoonenberg, goud en zilversmid, Rosalia Virgina Schoonenberg, Ludovicus Albertus Schoonenberg, allen wonende te Veghel. Laatst genoemde mede optredende voor Johanna Carolina Christina de Mol, Josephus Mannaerts, molenaar, echtlieden wonende te Stratum.

Johanna Carolina Christina de Mol was eerder gehuwd met Charles Ludovicus Matheus en moeder over haar minderjarige kinderen met namen Johanna Catharina Wilhelmina Maria, Hendricus Johannes en Carolina Jeanette Louise Albertine Schoonenberg, Hendricus Johannes de Mol, geneesheer en verloskundige te Lieshout en toeziende voogd over genoemde minderjarigen, Josephus Marianus Schoonenberg, bakker en winkelier te Mierlo, Petrus Josephus Schoonenberg, bakker en winkelier te Rotterdam.

Ze verdelen de nagelaten goederen van hun ouders en van hun broeder Hendricus Antonius Theodorus Schoonenberg op 28 juli 1878 te Veghel overleden als ook hun zuster Paulina Hendrica Schoonenberg.

Onder deze goederen een huis etc. te Veghel in de straat sectie G.185 en 186 etc.

38 24-05-1887 Veghel testament

Willem van den Tillaart, Lambertuszoon maakt zijn broeders Martinus en Bernardus tot erfgenamen.

39 24-05-1887 Veghel testament

Martinus van den Tillaart, Lambertuszoon maakt zijn broeders Willem en Bernardus tot erfgenamen.

40 24-05-1887 Veghel inventarisatie

Petrus de Wit, landbouwer te Veghel en weduwnaar van Anna Maria Habraken. Mede vader van Antonius Johannes de Wit. Toeziende voogd is Johannes van Bakel, koopman te Veghel.

Beschrijving van hun huisraad etc.

41 26-05-1887 Veghel testament

Bernardus van den Tillaart, Lambertuszoon maakt zijn broeders Willem en Martinus tot erfgenamen.

42 02-06-1887 Zijtaart schuldbekentenis

Gerardus Johannes van den Boogaard, landbouwer te Son en Breugel, bekend schuldig te zijn aan Henricus Josephus Maria Smits, bierbrouwer te Veghel, Henrica Helena Maria Bernardina Smits, Josephus Theodorus Sopers, gemeenteontvanger wonende te ’s-Hertogenbosch en Petrus Johannes Coovels, fabrikant te Helmond. Schuldig de som van 200 gulden.

Waarborg: Land gelegen te Veghel ter plaatse Corsica sectie E. 1875, een huis etc. E. 2399 en 2400 en land aldaar E. 2255, 2257 en 2261.

43 02-06-1887 Erp testament

Antonius van den Bosch, landbouwer te Erp maakt zijn testament. Legateert aan zijn zwager Gerardus Biemans met wie hij samen woont, een vierde deel van zijn huis en land te Erp sectie H. 577 745 746 747 751 752 en 778. En vierde deel van land, gelegen te Beek en Donk sectie B. 39. Legateert dit na zijn overlijden of na overlijden van zijn echtgenote Josina Biemans.

Mede worden als erfgenamen genoemd zijn broeder en zusters Hendricus van den Bosch, Maria van den Bosch gehuwd met Hendricus Kerkhof, Catharina van de Bosch gehuwd met Hendricus van Wanroij en Hendrica van den Bosch gehuwd met Adrianus van Stiphout.

44 02-06-1887 Erp testament

Josina Biemans, echtgenote van Antonius van den Bosch, landbouwer te Erp, maakt haar testament.

Legateert aan haar broeder Gerardus Biemans na haar overlijden of van haar man, een vierde deel van zijn huis en land te Erp sectie H. 577 745 746 747 751 752 en 778. En vierde deel van land, gelegen te Beek en Donk sectie B. 39.

Mede als haar erfgenamen noemt ze haar broers en zusters Petrus, Lambertus, Antonia, Johannes, Gerardus, Maria gehuwd met Jan Ketelaars.

45 07-06-1887 Veghel inventarisatie

Cornelia Paaps, weduwe Jan van Berkel, winkelierster te Veghel en moeder van haar minderjarige kinderen Cornelis en Lambertus van Berkel. Verder Maria van Berkel, Johannes van Berkel mede optredende voor Adrianus van Berkel, Theodorus van Berkel, Gijsbertus Steenbakkers gehuwd met Elisabeth van Berkel, allen landbouwers te Veghel en Lambertus van Berkel winkelier te Veghel. Ludovicus van de Laar is de toeziende voogd van de minderjarigen.

Beschrijving van de goederen in het sterfhuis van Anna Maria van Rijbroek, weduwe Hendricus van Berkel gelegen aan het Beukelaar, welke behoord hebben aan laatstgenoemd overleden echtpaar.

Een landbouwershuis en land gelegen in sectie B. 1349 1481 1482 1483 en sectie C. 649 650 en 651.

46 08-06-1887 Veghel verkoop

Johannes van Doorn, heeft verkocht aan de gebroeders Rath, fabrikanten te Veghel, een perceel land gelegen te Veghel in de Bundersche hoek sectie B. 1299.

47 10-06-1887 Veghel schuldbekentenis

Antonius van den Broek, Gerardus van den Broek, Theodorus van Lieshout gehuwd met Johanna van den Broek, allen landbouwers te Veghel. Samen bekennen ze schuldig te zijn aan Johanna, Joannes, Maria, Wilhelmus, Johanna Maria en Franciscus van Thiel, bakkers en winkeliers te Veghel als ook aan de eerwaarde heer Josephus van Thiel kapelaan te Bergeijk. Schuldig de som van 500 gulden.

Waarborg: land gelegen te Veghel sectie E. 1101 164 165 166 en 209.

48 10-06-1887 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van goederen in het Rijbroek en de Bulten op verzoek van Bernard Anton Völker en Franciscus Pepinus van den Heuvel, kooplieden te Veghel.

49 14-06-1887 Veghel schuldbekentenis

Ludovicus Albertus Schoonenberg, Rosalia Vergina Schoonenberg en Johannes Antonius Schoonenberg, goud en zilversmid allen Veghel.

Bekennen schuldig te zijn aan Carolus Hubertus Knegtel te Tilburg de som van 2000 gulden.

Waarborg: een huis etc. gelegen te Veghel in de straat sectie G. 185 en 186.

50 15-06-1887 Uden testament

Anna Maria van Geffen, wonende te Uden. Ze legateert in haar testament aan haar zuster Johanna van Geffen het vruchtgebruik van haar goederen. Ook als erfgenaam haar broeder Johannes van Geffen en bespreek daarmee haar eigendom van twee percelen land te Uden sectie C. 2179 en sectie B. 640. Benoemd tot algemene erfgenamen haar neven en nichten met namen Antonetta, Maria, Gerardus en Jan van Geffen de kinderen van haar broeder Johannes, aan Johannes en Geerdina van Hoof, kinderen van haar zuster Geertrida van Geffen en wijlen Antonius van Hoof.

51 16-06-1887 Schijndel testament

Hendricus van Hoof, landbouwer te Schijndel, verklaard in zijn testament, indien hij kinderloos zal sterven, zijn echtgenote Lamberdina van Kemenade tot enige erfgename.

Als zijn vrouw eerder komt te overlijden worden de erfgenamen de kinderen van zijn broeder Gerardus van Hoof.

52 16-06-1887 Schijndel testament

Lamberdina van Kemenade echtgenote Hendricus van Hoof, landbouwer te Schijndel, verklaard in haar testament, indien ze kinderloos zal sterven, tot enige erfgenaam haar man.

53 21-06-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van hooigras op verzoek van de eigenaar Hendricus Josephus Maria Smits, bierbrouwer te Veghel.

54 22-06-1887 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van hooigras op het Zijtaart en op verzoek van de eigenaren Petrus Biemans, Johannes van de Ven als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Hendricus Rijkers met namen Hendrica, Johanna, Elisabeth, Ardina, Johannes en Adrianus Rijkers.

55 23-06-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van hooigras in de Aabroeken en op verzoek van de eigenaren Franciscus Pepinus van den Heuvel, koopman, Lambertus van Dieperenbeek, oliemolenaar, Antonie Kriellaars, klompenmaker, Lambertus Verhoeven, bouwman, Petrus de Wit, bouwman, Johannes van de Ven, bouwman, Jacques Louis Werner, particulier, Hendrica de Bresser, echtgenote van Theodorus de Groot, Petrus Verhoeven, organist, , Johannes van Sleeuwen, landbouwer, Christiaan Verhoeven, bouwman, Martinus van Lieshout, bouwman, allen Veghel. Bernardus Schuurmans, bierbrouwer en Willem van Asseldonk beiden wonende te Uden. Geertruida Bouw, weduwe Johannes van den Bogaard.

56 28-06-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van hooigras in de Aabroeken en op verzoek van de eigenaren Jan Scheij, koopman te Veghel, Elisabeth van den Heuvel, wonende te ’s-Hertogenbosch, Hendrica en Anna van Hoof, Veghel, Jan van Santvoort, koopman te Veghel, Arnoldus van der Elzen uit Erp, Johannes Hurkmans, Willem van den Tillaart, Hendrik van Brederode, Theodorus van Asseldonk, Peter Willem van Rijbroek, allen Veghel en Willem van Asseldonk uit Uden.

57 01-07-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaren Elisabeth van den Hurk, weduwe Peter van den Braak, Johannes Thijsse gehuwd met Maria van den Braak, landbouwers te Veghel.

58/64 07/21-07-1887 Veghel

Johannes van Berkel,landbouwer te Veghel mede optredende voor Maria, Adrianus, Theodorus en Elisabeth van Berkel gehuwd met Gijsbertus Steenbakkers.

Ludovicus van de Laar, timmerman en herbergier, mede voor Cornelia Paaps, weduwe Jan van Berkel en moeder van Cornelis en Lambertus van Berkel.

Ze verkopen openbaar een landbouwershuis etc. gelegen te Veghel aan het Beukelaar sectie B. 1481, 1482, 1483 en 1349, land genaamd de Polder sectie C. 649, 650 en 651, het Akkerke C. 1402, het Maaskesveld C.730, het Marinussenkoop ter plaatse Hoogerduinen C. 878, aan de Udensche dijk C. 1021, 1047, de Achterste koop C. 1138, de Voorste koop in het Beukelaarsbroek C.800 en 847 en land genaamd Heibosch sectie B. 924 en 1940.

59 15-07-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van de eigenaren Franciscus van Eert, landbouwer te Veghel mede als voogd over zijn minderjarige kinderen Gijsberdina, Hendricus, Gerardus, Hendrica en Johannes van Eert.

60 16-07-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van de eigenaar Lambertus van den Oever, winkelier te Veghel.

61 18-07-1887 Veghel verkoop

De heer Folkert Oene Gorter, ontvanger der registratie en domeinen te Veghel gaat over tot de openbare verkoop van de Domaniale tiendvruchten.

62 19-07-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van de Beltjenstienden in de herberg van Lambertus Terneuzen te Veghel in de straat door Jacques Louis Werner.

63 20-07-1887 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen aan den Doornhoek op verzoek van de eigenaar Theodorus van Asseldonk.

65 22-07-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op het Middegaal en Ziltsje op verzoek van Petrus de Wit mede als vader van zijn minderjarige zoon Antonius de Wit en Theodorus van Doorn, voerman, beiden wonende te Veghel.

66 23-07-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op de Kemkes langs de Rooijsche dijk op verzoek van Antonius Steenbakkers Hendricus van Rixtel, gehuwd met Petronella Steenbakkers, Johanna Steenbakkers en Cornelis Steenbakkers, allen wonende te Veghel.

67 26-07-1887 Veghel inventarisatie

Petrus van de Wiel, herbergier te Veghel en weduwnaar van Adriana van Kleef en vader van Theodorus Johannes van de Wiel waarvan Piet van Kleef de toeziende voogd is.

Beschrijving van zijn goederen in zijn woonhuis gelegen aan het Hoogeinde.

Huis met rosmolen etc. gelegen aan het Hoogeinde genaamd de Zwaan, sectie A. 1233, 1907, 2213, 2214, 2742 en 4743. Weiland genaamd de Dennensteeg sectie F. 519, 520 en 521, weiland aan de Leest D. 588, in de Putten sectie D. 586, 489 en 490, en in sectie F. 536.

68 28-07-1887 Veghel verkoop

Jan van Santvoort heeft verkocht aan Theodorus van de Donk en Anytonius van Asseldonk, Janzoon, landbouwers te Veghel een perceel hooiland gelegen in de Aabroeken sectie A. 716.

69 29-07-1887 Veghel verkoop

De weleerwaarde heer Johannes van Eert, pastoor te Mierlo, heeft verkocht aan Jan van Santvoort een perceel land te Veghel in de Brugge sectie D. 420 en 421.

70 30-07-1887 Veghel testament

Adriaan Vos, koopman en herbergier te Veghel, verklaard in zijn testament, indien hij kinderloos zal sterven, tot enige erfgename te maken zijn echtgenote Adriana den Ouden.

71 30-07-1887 Veghel testament

Adriana den Ouden echtgenote van Adriaan Vos, koopman en herbergier te Veghel, maakt haar man tot enige erfgenaam.

72/74 04/11-08-1887 Veghel verkoop

Bernard Anton Völker en Franciscus Pepinus van den Heuvel, kooplieden en wethouders te Veghel en de heer Melchior Johannes Martinus de Bruijn, secretaris van de gemeente Veghel.

Ze verkopen openbaar een perceel heide en broekgrond, verdeeld in kavels, sectie E.2122, 1886, 2127, 1921.

Kopers: Jan Verbeek, Willem van de Ven, Jan Verbeek, Petrus Vervoort, Hendricus Vogels, Hendricus van der Linden, Willem Ketelaars, Adrianus van Hoof, Lambertus Biemans, Laurens van Lith, timmerman, Martinus van den Heuvel, Petrus van Lith, Martinus van der Linden, Petrus van den Oever, Hendricus Lambert van de Ven, Antonius van Asseldonk, Martinus Tijsse, Theodorus van Sleeuwen, Johannes van Lith, timmerman, Godefridus van Nunen, Johannes Brugmans, Petrus Brugmans, Jan van Santvoort, Martinus van den Boogaard, Hendricus van de Krommert, kuiper, Hendricus Josephus Maria Smits, bierbrouwer.
75 15-08-1887 Veghel verkoop

Hendricus, Adrianus en Wilhelmina Raijmakers, alle drie wonende te Veghel en Antonius Raijmakers landbouwer te Uden. Samen hebben ze verkocht aan de gebroeders Anton, Gerrit en Frans Carl Rath, fabrikanten te Veghel, een landbouwershuis etc. te Veghel aan de Hooge Heide en Korsehoeven, sectie B. 242243 308 t/m 317, 328, 329 en 324.

76/78 25-08/01-09-1887 Veghel verkoop

Wilhelmina Vissers, weduwe Jacob Ketelaars heeft openbaar te koop een perceel hooiland te Veghel in de Bruggen sectie D. 415 en 416, bouwland D.514 en 1462, weiland op de Leest genaamd de Bleek D.546 t/m 549 en 1802, hooiland in het Rutsel D.257, bouwland genaamd Schijfelaar D. 267, en aan de Veertig Lopensen sectie F. 568 en 569, weiland genaamd den Berg sectie E.113, 114, 1911 en 1912. Een perceel bouwland op den Hooge Biezen ter plaatse Krijtenburg F.1191.

Kopers: Adrianus Keurlings, Johannes Hurkmans, Johannes van den Broek, Jan van Santvoort, Hermanus van Uden, Gijsbertus van de Nieuwenhuijzen en Hendricus Opheij.

79/82 09/15-09-1887 Veghel verkoop

Johan Gerbrandts, expediteur te Veghel en gehuwd met Jacoba Baas, Jan Baas, stoomboot kapitein, Maria Kriens, weduwe Gijsbertus Baas Barend Johan den Duitsen, stoomboot kapitein te Dordrecht en gehuwd met Anna Baas. Ze verkopen in het openbaar wordt verkocht een woning met daarachter een pakhuis, schuur etc. gelegen aan het Hoogeinde sectie A. 1573. Een woning etc. aldaar A.1574. Een woning met pakhuis etc. A.1573, 1574, 2733 en 2734

80 13-09-1887 Zijtaart verkoop

Adriana van den Biggelaar, weduwe Hendricus van Rijbroek, heeft verkocht aan Petrus van den Oever, Laurenszoon, een landbouwershuis met land gelegen aan den Doornhoek, Gieliskamp, Corsica en in het Rijbroek sectie E. 139, 143, 144, 219, 220, 266, 278, 1693, 1700, 1915, 1916, 1811, 1930, 1931, 2331, 2336, 2337, in de Zijtartsche beemden sectie D. 730, en helft van 731 en 732.

83 19-09-1887 Veghel verhuur

Jan van Santvoort, Johannes van Berkel, Petrus van den Tillaart, voogd over de minderjarige kinderen van Antonius van Veghel en Anna Maria van den Tillaart met name Maria, Franciscus, Hendricus, Ardina, Adrianus en Johanna van Veghel.

Openbare verhuring van bouwland gelegen te Veghel in het Dorshout, het Hoogeinde, de Bruggen en in de Putten. Hoogeinde sectie A. 1152 en 1964, verdeeld in 9 kavels gehuurd door Willem de Haas, schipper, Ludovicus de Laat, Adrianus van Schijndel, Johannes van Berlo, Johannes Theodorus Werner, koopman, Martinus Callaars, schoenmaker, Levie Hartog, kalverkoper, Johannes van den Boogaard en Adrianus van Doorn. Perceel in de Brugge D.495, verdeeld in 8 kavels en gehuurd door Jan Lievers, touwslager, Jan van Uden, timmerman, Franciscus van Esch, schoenmaker, Arnoldus Olijslager, arbeider, Jan van der Sangen, Cornelis van Boxtel, arbeider, Willem Peters, metselaar en Cornelis van Boxtel. Een perceel in e Putten sectie A. 1544 en 1545 verdeeld in 11 kavels. Vehuurd aan Jan van Uden, metselaar, Johannes van den Hoogenhof, stoelenmatter, Cornelis van Boxtel, arbeider, Petrus Willems, postbode, Lambertus van der Horst, metselaar, Arnoldus Olijslager, arbeider, Gerardus van Heessel, (drie kavels) metselaar, Johannes van Boxtel, arbeider en Johannes van den Hoogenhof, stoelenmatter. Allen wonende te Veghel.


84 20-09-1887 Veghel schuldbekentenis

Catharina Bosch, weduwe Johannes Baas, herbergierster, Johan Herman Baas, timmerman, Johannes Baas, allen Veghel. Ze bekennen schuldig te zijn aan Henricus Josephus Maria Smits, bierbrouwer te Veghel, Henrica Helena Maria Bernardina Smits, Josephus Theodorus Sopers, gemeenteontvanger wonende te ’s-Hertogenbosch en Petrus Johannes Coovels, fabrikant te Helmond. Schuldig de som van 900 gulden.

Waarborg: een huis van twee woningen etc. te Veghel sectie A. 2364, 2731, 2732 en 2455.

85 05-10-1887 Veghel verkoop

Maria Kriens, weduwe Gijsbertus Baas, Elisabeth Baas, Johan Gerbrandts, expediteur gehuwd met Jacoba Baas, Jan Baas, kapitein, mede optredende voor Barend Johan den Duitzen, kapitein wonende te Dordrecht en gehuwd met Anna Baas.

Ze hebben verkocht aan Gerardus van Heessel, metselaar te Veghel, een huis van twee woningen met pakhuis etc. gelegen aan het Hoogeinde sectie A. 1573, 1574m 2733 en 2734.

86/88 06/13-10-1887 Veghel verkoop

Lambertus van den Tillaar, landbouwer te Veghel en gehuwd met Catharina Vervoort, mede als gevolmachtigde van Maria Habraken, weduwe Cornelis Vervoort, Martinus Vervoort, Marte Vervoort, Adrianus Verschuijten, landbouwer te Sint-Oedenrode gehuwd met Lamberdina Vervoort.

Ze verkopen openbaar in de herberg van Petrus van Lith op het Zijtaart een huis etc. gelegen in de Dubbelen sectie F. 2114, 2115 en 2116 en land gelegen in Jekschot onder Sint-Oedenrode sectie D. 1085 komende uit de nalatenschap van hun vader Cornelis Vervoort.

87 11-10-1887 Veghel schuldbekentenis

Hendricus en Maria Vogels, landbouwers te Veghel, bekennen schuldig te zijn aan Jan van Santvoort de som van 800 gulden.

Waarborg: een huis en land gelegen ter plaatse den Berg sectie E.1822 en 1823, land E. 113, 114, 1911 en 1912.

89 21-10-1887 Veghel verkoop

Anna en Hendrika van Hoof hebben verkocht aan Jan Scheij, koopman te Veghel een huis etc, gelegen te Veghel aan het Beukelaar, Bunderschen hoek, Heibosch en Ronde Bult. Sectie B. 1208 1209 1210 904 905 906 907 908 898 896 1310 1311 1654 1655, sectie C. 598, 599, sectie D. 226. In de Nederboekt D.137, op de Watersteeg B. 1969.

90 26-10-1887 Veghel verkoop

Gerardus Antonij van Hout, koopman te Veghel als gemachtigde voor Adrianus Doedee, kleermaker welke eertijds woonde op Vorstenbosch onder Nistelrode en thans te Nistelrode.

Adrianus Doedee, weduwnaar van Hendriena van den Heuvel, is nog schuldig aan Gerardus Antonij van Hout de som van 550 gulden tegen 4 % rente per jaar. Een lening uit 1883. Omdat hij in gebreke was het verschuldigde bedrag terug te betalen worden goederen van hem verkocht. Enige koop is een woonhuis met erf te Nistelrode op Vorstenbosch sectie E. 747, welk nummer bij splitsing is vervallen en thans voorkomt onder het nummer 1199.

91/93 26-10/03-1887 Zijtaart verkoop

Lambertus van den Tillaar, gehuwd met Catharina Vervoort, mede als gevolmachtigde van Maria Habraken, weduwe Cornelis Vervoort, Martinus Vervoort, Marte Vervoort, Adrianus Verschuijten, landbouwer te Sint-Oedenrode gehuwd met Lamberdina Vervoort.

Ze verkopen openbaar in de herberg van Petrus van Lith op het Zijtaart een perceel land met tuin en huisplaats te Veghel op den Hooge Biezen, bekend als huis, schop, stal en bouwland sectie E. 886 en 887. Verder land E. 880, 2338, 2339, 1975, 878, 877, 866 en sectie F. 2255.

92 28-10-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen te Veghel op den Hoogen Biezen ten huize van Lambertus van den Tillaar op verzoek van de gezamenlijke eigenaren Maria Habraken weduwe Cornelis Vervoort, Marinus Vervoort, Marte Vervoort, Catharina Vervoort gehuwd met Lambertus van den Tillaar, allen Veghel en Adrianus Verschuijten gehuwd met Lamberdina Vervoort, wonende te Sint-Oedenrode.

94 09-11-1887 Veghel testament

Lambertus van den Berg, timmerman te Veghel, maakt zijn testament waarin hij legateert aan zijn echtgenote Adriana Raijmakers het vruchtgebruik van zijn nalatenschap.

Benoemd tot zijn erfgenamen Leonardus, Reinier Hendricus, Petrus Wilhelmus, Lambertus, Theodorus Johannes, Johanna, Petronella en Wilhelmina van den Berg, de kinderen van zijn broer Petrus van den Berg.

Bernardus, Petronella en Christina van den Berg de kinderen van zijn broer Hendricus van den Berg. Leonarda van de Leijgraaf de dochter van wijlen mij zuster Johanna van den Berg en mede wijlen Theodorus van de Leijgraaf. Benoemd tot uitvoerder van zijn uiterste wil, zijn neef Leonardus van den Berg.

95 09-11-1887 Veghel testament

Adriana Raijmakers echtgenote van Lambertus van den Berg, timmerman te Veghel, legateert in haar testament aan hem het vruchtgebruik van haar nalatenschap.

Maakt tot haar erfgenamen haar neef Johannes Raijmakers, nichten Johanna en Theodora Maria Raijmakers, kinderen van haar broer Johannes Raijmakers. Legateert aan Johanna van Heeswijk, weduwe Antonius van Asseldonk, 500 gulden. Aan haar broer Antonius Raijmakers 500 gulden, aan haar broer Johannes Raijmakers ook 500 gulden.

Benoemd tot beredderaar van zijn uiterste wil haar aan behuwde neef Leonardus van den Berg.

96 19-11-1887 Veghel schuldbekentenis

Martinus van Eijndhoven, koopman te Veghel, bekend schuldig te zijn aan Lambertus Vermeulen, koopman te Veghel de som van 1000 gulden.

Waarborg: een huis met land, gelegen op het Ven in de Kampen, sectie A. 68 2372 en 2373. Land A. 1837 1840 t/m 1844.

97 01-12-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johannes Klomp, herbergier en Cornelis van Son, koopman, beiden Veghel.

99 05-12-1887 Veghel inventarisatie

Catharina van de Laarschot, weduwe Petrus Verhoeven, moeder over haar twee nog minderjarige kinderen Franciscus en Gerardus Verhoeven. Hendricus Verhoeven, mede als toeziende voogd en gevolmachtigde voor zijn broer Adrianus Verhoeven, wonende te Drunen en Antonius Vewrhoeven, kapelaan te Nuland. Verder Lambertus Verhoeven, timmerman, Johannes Verhoeven, bakker, Adriana Verhoeven, winkelierster, Francisca Verhoeven, winkelierster en Petrus Verhoeven, landbouwer en allen wonende te Veghel.

Beschrijving van alle goederen, in het woonhuis van de eerst genoemde, te Veghel gelegen in de straat. Sectie A. 521 637 638, sectie C. 387, sectie B. 1371 1372 1175 1176 1149 1090 1777 1358 2055 2056 1133 1134 1631 1638 1641 1642 993, sectie A. 2532, sectie B. 994.

In Berlicum sectie D. 707 708 711 712 713 714 715 709 716 737 738 773 554 555 556 557 558 559 560 561 732 742 771 907 1188 776, sectie E. 499. Een huis en land te Berlicum sectie D. 1189 en 1190 en opgaande bomen en heide D. 552 553 en 778, hooiland gelegen te Rosmalen sectie B.34.

Verder de huisraad, gereed geld etc.

100 06-12-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de gebroeders Rath, fabrikanten te Veghel en Eduard Levano, koopman te Veghel.

101 12-12-1887 Veghel erfdeling

Adrianus van den Oever, timmerman te Veghel als voogd over de minderjarige Theodorus Opsteen, zoon van wijlen het echtpaar Matheus Opsteen en Johanna van de Berselaar. Bernardus Stappen, kuiper te Veghel. Jan Franciscus Cornelis Meijer, advocaat wonende te Erp.

Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank in ’s-Hertogenbosch is bevolen om over te gaan tot scheiding en verdeling van de goederen als bezit van genoemde minderjarige Theodorus Opsteen.

Een huis etc. met land te Veghel sectie C. 1133 1321 1323 1359 1360 1372 1373 1374 1052 1053 1114 en 1115.

102 13-12-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de gezamenlijke eigenaren Johannes. Maria, Adrianus en Theodorus van den Berg, Gijsbertus Steenbakkers, gehuwd met Elisabeth van den Berg, allen landbouwers. Cornelia Paaps, weduwe Jan van Berkel, winkelierster mede als moeder over haar minderjarige kinderen Cornelis en Lambertus van Berkel en Lambertus van Berkel, winkelier en allen wonende te Veghel.

104 20-12-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de gezamenlijke eigenaren Henricus Josephus Maria Smits, bierbrouwer, Henrica Helena Maria Bernardina Smits, Josephus Theodorus Sopers, gemeenteontvanger wonende te ’s-Hertogenbosch en Petrus Joannes Coovels fabrikant te Helmond.

106 28-12-1887 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Martinus Aart van Asseldonk, landbouwer te Veghel.

107 31-12-1887 Veghel verkoopBernardus Stapper, kuiper te Veghel, heeft verkocht aan Franciscus Opsteen, landbouwer te Veghel, de onverdeelde helft in een landbouwers huis, stalling, schuur, schaapskooi, er, tuin en land te Veghel op Hoogeduinen sectie C. 1133 1321 1323 1359 1360 1372 1373 1374 1052 1053 1114 en 1115.


Dovnload 58.02 Kb.