Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Notaris: F. A. J. L. de Kuijper 1867 1895

Dovnload 62.86 Kb.

Notaris: F. A. J. L. de Kuijper 1867 1895Datum30.10.2018
Grootte62.86 Kb.

Dovnload 62.86 Kb.

Notarissen Veghel 1649-1935

Notaris: F.A.J.L. de Kuijper 1867 - 1895

Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 110B

1 07-01-1892 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Jan Klomp, herbergier te Veghel.

2 09-01-1892 Veghel verkoop

Ardina, Johannes en Willem van Rijbroek, landbouwers in Veghel en Petrus van Rijbroek wonende te Boekel. Samen hebben ze verkocht aan Maria Elisabeth Antonia van den Heuvel, minderjarige dochter van Franciscus Pepinus van den Heuvel, een huis met vier woningen te Veghel sectie G. 603 t/m 607, als nog een huis aan het Hezelaar sectie B. 2275 en 2280. Verkopers hebben dit verkregen van hun moeder wijlen Helena van den Broek, weduwe Johannes Geert van Rijbroek

3 11-01-1892 Veghel testament

Gerardus Donkers maakt tot erfgenaam zijn echtgenote Johanna van der Steen.

4 11-01-1892 Veghel testament

Johanna van der Steen, echtgenote Gerardus Donkers, maakt hem tot haar erfgenaam.

5 16-01-1892 Veghel testament

Johannes van Erp, senior maakt zijn broeder Johannes van Erp, junior tot enige erfgenaam.

6 16-01-1892 Veghel testament

Johannes van Erp, junior maakt zijn broeder Johannes van Erp, senior tot enige erfgenaam.

7 01-02-1892 Veghel testament

Adriaan van den Oever, eerder weduwnaar van Francijn van Driel en thans echtgenoot van Antonetta van den Heuvel, timmerman te Veghel, maakt zijn echtgenote tot erfgenaam.

8 01-02-1892 Veghel testament

Antonetta van den Heuvel, echtgenote van Adriaan van den Oever, eerder weduwnaar van Francijn van Driel timmerman te Veghel, maakt haar echtgenoot tot erfgenaam.

9 03-02-1892 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van goederen op het Zijtaart op verzoek van de eigenaar Petrus van Rooij, weduwnaar van Helena van Zeeland.

10/14 04/11-02-1892 Veghel verkoop

Petrus van Berkel, landbouwer te Veghel en gehuwd met Helena Raijmakers. Johannes van Asseldonk landbouwer te Veghel weduwnaar van Helena Raijmakers en zijn minderjarige kinderen Petrus, Martinus, Johanna Maria, Johanna, Hendricus en Johannes Maria van Asseldonk. Hun toeziend voogd is eerst genoemde Petrus van Berkel. Theodorus van Roosmalen, landbouwer te Nistelrode, mede optredende voor Maria van Berlo, weduwe Adrianus van den Bogaard, Willem van Berlo, landbouwer en Adrianus Donkers, timmerman alle drie wonende te Erp. Adrianus, Ardina, Wilhelmus, Johannes en Petronella van Roosmalen de weduwe van Willem Hanegraaf. Adrianus Hanegraaf, gehuwd met Maria van Roosmalen. Johanna Adriaans, weduwe Johannes van Berlo. De laatste wonende te Erp en vorig genoemde te Dinther. Weduwe Johanna Adriaans is tevens moeder over haar minderjarige kinderen Petronella, Maria en Bernardus van Berlo. Adrianus Donkers is hun toeziende voogd. Willem Zegers gehuwd met Adriana van Berlo, Antonius en Johannes van Berlo, landbouwers te Erp.

Ze verkopen een huis etc. te Veghel in de Kampen sectie A. 3050 en 2165, land gelegen aan het Vensbroekje A. 2264, de Heiakker A. 2170, op den Hoogenakker B. 2243, aan de kleine Hintel B. 502 en 1440. De goederen komen van hun ouders Jan Raijmakers en Margaretha Donkers.

11/15 05/12-02-1892 Erp verkoop

Petrus van Berkel, landbouwer te Veghel en gehuwd met Helena Raijmakers en toeziend voogd over de minderjarige kinderen van Johannes van Asseldonk. Johannes van Asseldonk landbouwer te Veghel weduwnaar van Helena Raijmakers en zijn minderjarige kinderen Petrus, Martinus, Johanna Maria, Johanna, Hendricus en Johannes Maria van Asseldonk. Theodorus van Roosmalen, landbouwer te Nistelrode, mede optredende voor Maria van Berlo, weduwe Adrianus van den Bogaard, Willem van Berlo, landbouwer en Adrianus Donkers, timmerman alle drie wonende te Erp. Adrianus, Ardina, Wilhelmus, Johannes en Petronella van Roosmalen de weduwe van Willem Hanegraaf. Adrianus Hanegraaf, gehuwd met Maria van Roosmalen. Johanna Adriaans, weduwe Johannes van Berlo. De laatste wonende te Erp en vorig genoemde te Dinther. Weduwe Johanna Adriaans is tevens moeder over haar minderjarige kinderen Petronella, Maria en Bernardus van Berlo. Adrianus Donkers is hun toeziende voogd. Willem Zegers gehuwd met Adriana van Berlo, Antonius en Johannes van Berlo, landbouwers te Erp.

Ze verkopen land, alles gelegen te Erp zoals in de Lage Gooren sectie C. 189, in de Hooge Gooren C. 53, dennenbos aan het Looijeindsche heide C.180, weiland gelegen in de Pals sectie B. 644, hooiland en water gelegen op de Veluwe, genaamd Stijlenburg, sectie D. 536 en 537

12 08-02-1892 Veghel testament

Anna Maria van den Tillaart, echtgenote Petrus van Kleef, maakt haar man, indien ze kinderloos zal overlijden, erfgenaam van al haar goederen,.

13 09-02-1892 Veghel verkoop

Gerardus van Houten, pellenwever te Veghel gehuwd met Stephana Grevers, heeft verkocht aan Wilhelmina Grevers, dienstmeid te ’s-Hertogenbosch, de onverdeelde twaalfde deel van een huis, pakhuis etc. te Veghel aan het Hoogeinde sectie A. 2704 en 2705. Verkoper aangekomen van de nalatenschap wijlen Elisabeth Koks, weduwe Hendricus Grevers te Veghel overleden 16 januari 1892

16 17-02-1892 Veghel testament

Arnoldus Vogels, landbouwer te Veghel in de Eerde, maakt zijn echtgenote Johanna Vogels tot erfgename.

17 17-02-1892 Veghel testament

Johanna Vogels echtgenote van Arnoldus Vogels, landbouwer te Veghel in de Eerde, maakt hem tot haar erfgenaam.

18/21 25-02/03-03-1892 Veghel verkoop

Franciscus, Johannes, schoenmakers, en Helena van Esch, allen wonende te Veghel. Petrus Josephus Slooten, bakker en winkelier te Veghel, mede optredende voor Gerardus van den Broek, Christiaan van den Broek, Adrianus van den Broek, Ardina van den Broek, Christiaan van de Leemput, Gerardus van den Broek, Antonius van den Broek, Johanna van den Broek, weduwe Theodorus van Lieshout, Gerardus van Erp, Martinus van Asseldonk, gehuwd met Catharina van Erp en mede voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Antonius van Duuren van Elisabeth van Erp, met namen Gijsberdina, Maria, Johanna, Lamberta, Johanna of Jans van Duuren, Willem van Doorn, Johannes van Doorn, Gerardus van Doorn, kuiper, allen Veghel, Johanna van Doorn, Erp, Maria van den Broek, dienstmeid, Hendricus Gruijters, gehuwd met Johanna van den Broek, Jan Vesters, gehuwd met Catharina van den Broek, Gerardus van den Broek, allen Erp, Catharina van den Broek, te Gemert, Elisabeth van den Tillaart, Gerardus van den Tillaart, Petrus van den Tillaart, Arnoldus van den Tillaart, Christiaan van den Tillaart, Johanna van den Tillaart, weduwe Jan van de Wijst, alle wonende te Uden op Volkel. Hendrica Bolwerk, weduwe Jan van den Broek, Helmond, tevens moeder van Theodora Maria, Helena en Johannes Hendricus van den Broek, Johannes Bolwerk, koopman te Dinther, als toeziende hun voogd. Christiaan Ketelaars, wagenmaker te Veghel, de toeziende voogd van gemelde minderjarige van Antonius van Duuren.

Ze bieden te koop een huis etc. te Veghel in de straat sectie G. 554 komende van Antonius van Esch.

Hooiland in de Dorshoutsche beemden A. 1001, komende van Petrus Josephus Slooten zijn overleden vrouw Anna Maria van den Boogaard

19 26-02-1892 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op den Doornhoek op verzoek van de eigenaren Lambertus van Asseldonk en Franciscus van Eert.

20 02-03-1892 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaren Johannes van den Hurk, gehuwd met Barbara van de Kemenade, landbouwer te Veghel, Hendricus der Kinderen gehuwd met Maria van de Kemenade te Sint-Oedenrode, Petronella van de Kemenade, weduwe Lambertus van den Tillaart en moeder over haar minderjarige kinderen Adrianus, Petronella, Marinus en hendricus van den Tillaart, Adrianus Vissers, gehuwd met Martina van de Kemenade, landbouwer te Veghel, Johanna van de Kemenade, weduwe Gerardus van Hoof te Veghel en moeder over haar minderjarige kinderen Lambertus en Gerardina van Hoof.

22 10-03-1892 Veghel verkoop

Hubertus van Stiphout, landbouwer te Veghel, heeft verkocht aan Martinus van den Tillaart, Adrianuszoon, een bouwhoeve bestaande uit een bouwershuis etc. en land te Veghel ter plaatse genaamd de Kampen, de kleine Hintel, het Ven, de Hoef en heibunders, sectie B.712 627 628 1377 1487 496 471 199 470 626 1388 1389 1458 1380 1381 1382 1383 1384 Sectie A. 35 2135 32 33 en 2136, Land te Dinther op Hazelberg, sectie B. 1732

23 11-03-1892 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Theodorus Oppers.

24 12-03-1892 Veghel schuldbekentenis

Hendricus van de Krommert, bekend schuldig te zijn aan Antonius Petrus van Hout, de som van 4000 gulden.

Waarborg: een huis etc. te Veghel in de Bruggen sectie D. 1764, 1735 en 1736

25 17-03-1892 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaresse Maria van de Ven.

27 22-03-1892 Veghel schuldbekentenis

Ardina Roijakkers, weduwe Antonie Raijmakers en Hendrikus Raijmakers, bekennen schuldig te zijn aan Lambertus Verhoeven de som van 2200 gulden.

Waarborg: een landbouwershuis etc. te Veghel sectie B. 649 t/m 652, 670, 671, 704, 698 t/m 701, 1715, 1723, 1732, 1385, 1386, 1387 en 2219

28 22-03-1892 Veghel schuldbekentenis

De hoogeerwaarde heer Theodorus van Rijbroek, pastoor te Borkel en Schaft, bekend schuldig te zijn aan Jan Scheij, koopman te Vghel de som van 2000 gulden.

Waarborg: land gelegen te Veghel sectie B. 1071, 1324, sectie C. 820, 850, 4318, 738, 1302, 1303, 1304, sectie E. 2429.

29/32 24/31-03-1892 Veghel verkoop

Antonius Verkuijlen, landbouwer te Uden, als gevolmachtigde voor Maria van de Ven uit Veghel die tijdelijk woont te Uden.

Bieden te koop een huis met land etc. te Veghel op de Hoogeboekt sectie D. 1708. Koper is Johannes Smits, landbouwer te Veghel.

30 25-03-1892 Erp testament

Anna Maria van der Burgt, weduwe Adriaan van Lieshout, landbouwster te Erp. Ze verklaard dat ze tot algemeen erfgenaam maakt Gerardus Bouw, Janszoon Landbouwer en lid van de gemeenteraad te Erp.

31 29-03-1892 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van goederen op den Doornhoek op verzoek van de eigenaren Adrianus, Ardina, Antonetta Vermeulen, Philip Pepers, weduwnaar van Johanna Vermeulen en zijn minderjarige kinderen Hendricus, Geerdina, Maria, Johannes, Martinus en Jan Pepers

33 21-04-1892 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaresse Alida Fuijnck, weduwe Hendricus van Grinsven.

34 22-04-1892 Veghel schuldbekentenis

Gerardus Vissers, landbouwer te Veghel, verklaard schuldig te zijn aan Waltherus Rademaker, de som van 400 gulden.

Waarborg: land in de Dubbelen gelegen sectie A. 2012

35 23-04-1892 Veghel testament

Johannes van Thiel, bakker en winkelier te Veghel, maakt tot zijn erfgenamen de zussen Johanna, Maria Elisabeth en Maria Francisca van Thiel.

36 23-04-1892 Veghel testament

Johanna van Thiel, winkelierster te Veghel, maakt tot erfgenamen haar broer en zussen Johannes, Maria Elisabeth en Maria Francisca van Thiel.

37 23-04-1892 Veghel testament

Maria Francisca van Thiel, winkelierster te Veghel, maakt tot erfgenamen haar broer en zussen Johannes, Maria Elisabeth en Johanna van Thiel.

38 23-04-1892 Veghel testament

Maria Elisabeth van Thiel, winkelierster te Veghel, maakt tot erfgenamen haar broer en zussen Johannes, Maria Francisca en Johanna van Thiel.

39 28-04-1892 Veghel verklaring

Johannes van Rijbroek, landbouwer te Veghel en weduwnaar van Anna Maria Steenbakkers en zijn minderjarige dochter Wilhelmina van Rijbroek.

Verklaard samen met zijn dochter te bezitten land gelegen te Veghel sectie D. 1091, 1088, 1089, 1090, sectie C. 455 en 456. De toeziende voogd van Wilhelmina verklaard de boven genoemde hypotheek goed te keuren namens gemelde minderjarige.

40 12-05-1892 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Johannes Wouterus van de Ven, koopman te Boxtel.

41 14-05-1892 Veghel testament

Martinus Pennings, arbeider te Veghel, maakt tot zijn erfgename echtgenote Antonia van den Broek.

42 14-05-1892 Veghel testament

Antonia van den Broek, echtgenote Martinus Pennings, arbeider te Veghel, maakt haar man tot erfgenaam.

43 19-05-1892 Zijtaart schuldbekentenis

Martinus Biemans, landbouwer te Veghel, bekend schuldig te zijn aan Jan Scheij , koopman te Veghel de som van 500 gulden.

Waarborg: een Landbouwershuis etc. gelegen ter plaatse de Heihoef sectie E. 1465, 1466, 1467, 1468, 1473, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 2369, 2373, 1482, 2370, 2371 en 2372.

44/48 19-05/02-06-1892 Veghel verkoop

Martinus en Wilhelmus van Asseldonk, landbouwers te Veghel. De laatste mede als gevolmachtigde voor Antonius van Asseldonk, Veghel, Arnoldus van Asseldonk, Handel en Johanna van Asseldonk, Johannes van Nieuwehuijzen, bakker en weduwnaar van Theodora van Asseldonk, Theodorus, Antonius en Johannes van Nieuwenhuijzen dienstknechten te Veghel, Arnoldus van Nieuwenhuijzen, landbouwer te Veghel en Martinus van Nieuwenhuijzen landbouwer te Sint-Oedenrode, Adrianus van den Tillaart gehuwd met Maria Keurlings.

Ze bieden openbaar te koop in de herberg van Petrus van de Wiel in herberg de Zwaan een perceel hooiland in de Dorshoutsche beemd sectie A. 995 en een deel van A. 1044 en een perceel bouwland gelegen in de Bruggen sectie D. 513.

45 20-05-1892 Veghel erfdeling

Johannes van den Hurk, landbouwer te Veghel, gehuwd met Barbara van Kemenade. Hendricus der Kinderen, landbouwer te Sint-Oedenrode, gehuwd met Maria van Kemenade. Petronella van Kemenade, weduwe Lambertus van den Tillaart en haar minderjarige kinderen Adrianus, Petronella, Martinus en Hendricus van den Tillaart. Adrianus Vissers, landbouwer te Veghel, gehuwd met Martina van Kemenade. Johanna van Kemenade, weduwe Gerardus van Hoof en moeder over haar minderjarige kinderen Lambertus en Gerardus van Hoof.

Ze verdelen de nagelaten goederen van Adriaan van Kemenade en Petronella van der Heijden.

Een landbouwershuis etc. gelegen te Veghel aan de Eerde genaamd Aantal, sectie F. 191, 192,193, 195, 190 en 1708. Verder land gelegen in de Kalverkampen F.242, dennenbos en hakhout onder Schijndel gelegen sectie D. 2024, te Veghel in het Dubbelen F. 1415, den Dijk F.1922, 1923 en 1924, land te Sint-Oedenrode in de Schijndelseheide B. 939, te Veghel in het Dubbelen F. 1761 t/m 1766, Barteleveldje ter plaatse Aantal F.188, Seikesveld F. 189, 197 en 1707, Smitsveld in het Dubbelen F. 1498, de voorste Hei F. 1933 en 1934, de Achterste Hei F. 1859 en 1860, te Sint-Oedenrode, genaamd Espendonk H.877, 878 en 879, in de Kalverkamp F. 209, 210 en 211.

46 21-05-1892 Veghel inventarisatie

Johannes van den Hurk, Arnoldus van den Hurk, beiden landbouwers te Veghel. Theodorus van den Hurk, landbouwer te Son en Breugel. Maria van den Hurk, weduwe Johannes van der Heijden en haar minderjarige kinderen Gerardus en Jan van der Heijden. Jan van de Ven, landbouwer te Sint-Oedenrode en gehuwd met Hendrica van den Hurk. Lambertus van den Berg, molenaar te Sint-Oedenrode, gehuwd met Hendrina van den Hurk

Beschrijving en schatting van hun goederen in het sterfhuis van Anna Maria Donkers aan Kempkens, komende uit de nalatenschap van wijlen het echtpaar Gerardus van den Hurk en Anna Maria Donkers. Een huis etc. sectie F. 1108, 1109, 1110, 1111, 1295, 839, 1109, 1040, 1847, 1942, 1943, 1944, 1920, 1291, 1292, 1293 en 1848, de onverdeelde vierde deel van A. 998, heide gelegen te Sint-Oedenrode sectie D. 1136. Verder het vee, landbouwgereedschappen en huisraad etc.

47 25-05-1892 Veghel schuldbekentenis

Theodorus van de Leijgraaf, kleermaker te Veghel, bekend schuldig te zijn aan Petrus Norbertus Teurlings de som van 600 gulden.

Waarborg: een huis etc. te Veghel sectie B. 2302.

49 08-06-1892 Veghel testament

Herman Pieter van Ede van der Pals, te Veghel. Legateert in zijn testament mevrouw Philippine Justine van Foorenbergen, weduwe wijlen den eerwaarde heer Willem Zwart 5000 gulden, voor de zorg van ruim 12 jaar aan de testateur. Verklaard tot erfgenamen zijn zusters Maria Catharina en Johanna Christina Adriana van Ede van der Pals. De laatste weduwe van Jean Pannot. Tot executeur testamentair maakt hij Ferdinand Hoogenwerff, wijnhandelaar te Rotterdam.

50/54 23/30-06-1892 Veghel verkoop

Johannes van den Hurk, Arnoldus van den Hurk, beiden landbouwers te Veghel. Theodorus van den Hurk, landbouwer te Son en Breugel. Maria van den Hurk, weduwe Johannes van der Heijden en haar minderjarige kinderen Gerardus en Jan van der Heijden. Jan van de Ven, landbouwer te Sint-Oedenrode en gehuwd met Hendrica van den Hurk. Lambertus van den Berg, molenaar te Sint-Oedenrode, gehuwd met Hendrina van den Hurk.

Ze bieden openbaar te koop een landbouwershuis etc. F. 1108, 1109, 1110, 1111, 1295, 839, 1109, 1040, 1847, 1942, 1943, 1944, 1920, 1291, 1292, 1293. Land genaamd de Koop gelegen aan de Helligt F.1040, op Logtenburg F.1009, de Bruinenakker, gelegen aan de Willebrordushoek F. 839 en 2272, ontgonnen grond weiland en heide, gelegen te Sint-Oedenrode in de Jekschotse heide, genaamd het Laars sectie D. 1136., te Veghel in het Dubbelen de Broekkoop F. 1942, 1943 en 1944 en deel van land gelegen in het Dorshoutsche beemd A.998.

51 25-06-1892 Dinther inventarisatie

Martinus de Mol, landbouwer te Dinther mede als voogd over de minderjarige kinderen van zijn broer wijlen Theodorus de Mol en diens vrouw Johanna Maas, met namen, Geerdina, Hendricus, Marinus, Johannes, Antonius, Maria, Gerardus en Adrianus de Mol. Johannes Maas, gehuwd met Wilhelmina de Mol, wonende te Veghel. Martinus Heerkens, landbouwer te Veghel en gehuwd met Adriana de Mol. Joris Biemans, landbouwer te Erp, gehuwd met Johanna de Mol. Adrianus van Erp, gehuwd met Petronella de Mol. Antonius van de Wetering, gehuwd met Antonia de Mol. Hendrica de Mol, dienstmeid te Dinther. Lambertus de Mol, landbouwer te Dinther. Theodora de Mol ook Dinther. Beschrijving van alle goederen van hun ouders Hendrica de Mol en Martha Vorstenbosch, die leefden en overleden zijn te Dinther.

Een landbouwershuis etc. te Dinther sectie B. 1915, 1908, 1917, 784, 825, 826, 827, 828, 824, 822,821, 831, 810, 741, 742, 686 t/m 692, 769, 2167, 2175 en 847. Land , water en moeras te Veghel in de Heivelden sectie A. 131, 147, 148, 122, 124, 128 en 129. Verder opsomming en schatting van het vee, landbouwers gereedschappen, huisraad etc.

52 27-06-1892 Veghel verkoop

Openbare verkoop van hooigras in het Oost Dubbelen op verzoek van de eigenaren Jan Vervoort, bakker, Johanna van Kemenade, weduwe Gerardus van Hoof, Carl Frans Rath, fabrikant, allen Veghel en Willem Lambert van Asseldonk uit Uden.

53 28-06-1892 Veghel verkoop

Openbare verkoop van hooigras te Veghel, de Watersteeg, Middegaal en elders op verzoek van de eigenaren Bernarud Schuurmans, bierbrouwer, Willem Lambert van Asseldonk, beiden uit Uden. Gerard Theodorus Ketelaars, Lambertus Verhoeven, Petrus Donkers, Willem Zegers, Maria van de Ven, Jan Scheij, Jan van Santvoort, Jacques Louis Werner, allen Veghel, Jan van den Tillaart, Arnoldus van den Elzen, beiden uit Erp, Franciscus Josephus Maria Manders, Willem van den Tillaart, Johannes Hurkmans, Hendrika en Anna van Hoof, allen Veghel.

55 01-07-1892 Veghel erfdeling

Johannes van Hoof, Adrianus van Hoof, Martinus Kanters gehuwd met Maria van Hoof, Jan van Doorn, gehuwd met Adriana van Hoof, Christianus Vissers, gehuwd met E;isabeth van Hoof, Johanna Maria van Hoof, weduwe Hendricus Ketelaars en moeder over haar minderjarige kinderen Wilhelmina, Adrianus, Christiaan en Martinus Ketelaars. Johannes van de Krommert als toeziend voogd over de minderjarigen.

Verklaren dat Martinus van Hoof en Adriana van den Broek als echtpaar te Veghel zijn overleden en hun nagelaten goederen zullen verdelen.

Een landbouwershuis etc. gelegen te Veghel op den Heuvel sectie C. 1398, 1399, 514, 515, 516 en 522, Verder C. 469, in de Rijt C. 690 en 691, den Haag C. 474, 475 en 476, in het Beukelaarsbroek C. 865, het Achterst Nieuw C. 1071, in Blankenburg de Hoef, C. 1155 en 1158, hooiland in de Havelsche beemden D. 381, in het Beukelaarsbroek genaamd de Beukelaarsche velden C. 644, op den Heuvel genaamd de Stad C. 982 983, op het Havelt genaamd de Kaus D. 1242 en 1598 en D. 1714 en 1715, op de Nederboekt, de Braak D. 138, op den Ronde Bult, genaamd de Boekt D. 211, in Blenkenburg genaamd het Melvert C. 885

56 02-07-1892 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van hooigras op het Zijtaart en op verzoek van de eigenaar Petrus Biemans.

57 02-07-1892 Veghel inventarisatie

Lambertus Vissers, landbouwer te Veghel en weduwnaar van Antonetta van Verbeek en zijn minderjarige kinderen Antonius, Adrianus, Antonius Arnoldus, Anna Maria en Johannes Vissers.

Johannes Verbeek landbouwer te Veghel als toeziende voogd over de minderjarigen.

Arnoldus Vissers is door de toeziende voogd aan gesteld om alle goederen te beschrijven en op waarde te schatten toebehorende aan Lambertus Vissers en wijlen diens vrouw Antonetta van Verbeek die op 2 april 1892 in hun woonhuis op de Leest is overleden.

Een landbouwershuis etc, en land staande en gelegen op de Leest, in de Putten, in het Dubbelen, het Akert, Schopakker, Schijfelaar en Blankenburg, sectie A. 3015, sectie C. 771, sectie D. 628, 299, 276, 1910, sectie F. 1890, 1891, 1892, 1474 en 1321. De onverdeelde helft van een landbouwershuis etc. sectie D. 679, 680, 681, 682, 754, 758, 722, 625, 626, 821, 247, 314, 332, 402, 712, 713, 1458, sectie E. 3, 1985, sectie F. 631, 632, 591 en 592, sectie D. 790, 739, 740, 742 en 388.

58 05-07-1892 Veghel schuldbekentenis

Hendricus van Zutphen, Jacobuszoon, koopman te Veghel bekend schuldig te zijn aan Jan van Boxmeer de som van 1800 gulden.

Waarborg: een huis en land gelegen te Veghel op de Hoogeboekt sectie D. 1708.

59 12-07-1892 Veghel verkoop

Franciscus, Johannes en Johanna van Esch, hebben verkocht aan Hendricus van Stiphout een huis etc. te Veghel in de straat sectie G. 554. Ze hebben dit van hun vader Antonius van Esch.

60 14-07-1892 Veghel verkoop

Lambert van de Rijt, heeft verkocht aan Matheus van de Rijt een perceel land te Veghel in den Hemel genaamd de Bunders sectie B. 1047 en 1048, een perceel op de Nederboekt D. 136. Verder percelen sectie D. 394, 397 en 400. Ze keomen uit de nalatenschap van zijn zuster Ardina van de Rijt.

61 15-07-1892 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van de eigenaren Johannes van den Hurk, gehuwd met Barbara van Kemenade, landbouwer te Sint-Oedenrode. Hendricus der Kinderen, gehuwd met Maria van Kemenade, landbouwer te Sint-Oedenrode. Petronella van Kemenade, weduwe Lambertus van den Tillaart, landbouwer te Veghel en haar minderjarige kinderen Adrianus, Petronella, Martinus en Hendricus van den Tillaart. Adrianus Vissers, gehuwd met Martina van Kemenade, landbouwer te Veghel. Johanna van Kemenade, weduwe Gerardus van Hoof en haar minderjarige kinderen Lambertus en Gerardina van Hoof. Christina Biemans, weduwe Lambertus van Boxmeer, landbouwer te Veghel en Willem van Heescj, landbouwer te Uden.

62 16-07-1892 Erp schuldbekentenis

Johannes Antonie van den Tillaart, landbouwer te Erp, bekend schuldig te zijn aan de Veghelse spaarbank, vertegenwoordigd door de gemeentesecretaris van Veghel, de som van 1500 gulden.

Waarborg: een bouwmanshuis etc. gelegen te Erp aan de Bolst sectie B. 278, 280, 282, 284 en 559.

63 18-07-1892 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op den Doornhoek op verzoek van de eigenaar Lambertus van Asseldonk.

64 19-07-1892 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen te Zijtaart op verzoek van de eigenaren Petrus van Rooij, weduwnaar van Helena van Zeeland, landbouwer te Berlicum en vader over zijn minderjarige kinderen Hendrica, Arnoldina, Hendricus, en Christianus Johannes van Rooij.

65 20-07-1892 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van de eigenaren Martinus, Willem en Jan Ketelaars. Adrianus van Hoof gehuwd met Johanna Ketelaars.

66 21-07-1892 Veghel verkoop

Openbare verkoop van de Beltjenstienden door Jacques Louis Werner t.b.v. de familie Beltjens.

67 22-07-1892 Veghel verkoop

Openbare verkoop als bevel van de arrondissementsrechtbank ’s-Hertogenbosch en ten behoeve van Wilhelmus van Leisdonk, dagloner te Veghel en weduwnaar van Arnoldina van Doornik. Hendricus van den Tillaart, landbouwer te Veghel gehuwd met Maria van Leisdonk, terwijl Lambertus Geurden, arbeider wonende te Nistelrode, thans zwervende, gehuwd met Elisabeth van Leisdonk, niet verschenen. Enige verkoop is een huis gelegen te Veghel op den Heuvel sectie D. 1310 1569 en 1568. Heeft toebehoord aan Wilhelmus van Leisdonk voor de enen helft en de verkopers de andere helft.

68/70 28-07/04-08-1892 Veghel verkoop

Christina Biemans, weduwe Lambertus van Boxmeer, Veghel heeft openbaar verkocht: een landbouwershuis etc. te veghel in de Eerde sectie F. 24, 1879 en 1880. Verder percelen land sectie F. 37, te Sint-Oedenrode D. 336, in Veghel genaamd de Apenhoef F. 681, 680, in de veertig Lopense F. 526 en 527, in het Dubbelen F. 1692, 1693, in de Eerde onder Sint-Oedenrode, genaamd de Braak D. 227, 117, 117a, onder Schijndel in de Heikampen sectie D. 1563 en 3682, te Sint-Oedenrode D. 1793, 1794, 1814 en aldaar in de Schijndelse heide B. 422.

69/71 02/09-08-1892 Veghel
Martinus de Mol, landbouwer te Dinther mede als voogd over de minderjarige kinderen van zijn broer wijlen Theodorus de Mol en diens vrouw Johanna Maas, met namen, Geerdina, Hendricus, Marinus, Johannes, Antonius, Maria, Gerardus en Adrianus de Mol. Johannes Maas, gehuwd met Wilhelmina de Mol, wonende te Veghel. Martinus Heerkens, landbouwer te Veghel en gehuwd met Adriana de Mol. Joris Biemans, landbouwer te Erp, gehuwd met Johanna de Mol. Adrianus van Erp, gehuwd met Petronella de Mol. Antonius van de Wetering, gehuwd met Antonia Hendrica de Mol, dienstmeid te Dinther. Lambertus de Mol, landbouwer te Dinther. Theodora de Mol ook Dinther.

Ze bieden openbaar te koop, een landbouwershuis etc. te Dinther sectie B. 821, 822, 824, 825, 826, 827, 828 en 831. Percelen land te Dinther op de Hazelberg sectie B. 2167, 1810, 847, te Veghel in de Heivelden sectie A. 128, 129, aldaar genaamd Bolder A. 124, de Streep A.122, Venakker A. 131, Elsdonk A. 147 en 148, te Dinther op Roestenburg B. 741 en 742, het Eikelstreeke B. 784, de Metjes B. 769, de Kampen B. 686, t/m 689, Kerkhof en Achterste Dries B. 690, 691, 692 en 2175. Verder nog het eeuwigdurend vruchtgebruik van de percelen B. 1908, 1915, 1917.

72 19-08-1892 Dinther schuldbekentenis

Anna Maria Vissers, weduwe Jan van Houtum. Johanna Catharina van Houtum, landbouwsters te Dinther. Ze zijn schuldig aan Salomon Monnickendam, koopman te Veghel de som van 530 gulden en beloven dit jaarlijks af te lossen.


73 20-08-1892 Veghel inventarisatie

Josina Kuijpers, weduwe Hendricus van Rijbroek mede moeder over haar minderjarige kinderen Gerardus, Allegonda, Johannes, Petrus en Gijsbertus van Rijbroek. Adrianus van Rijbroek de meerderjarige zoon uit het eerste huwelijk van genoemde Hendricus van Rijbroek met Geerdina van der Schoot. Johannes van Heertum uit Schijndel is aangewezen als schatter en beschrijver van alle goederen van wijlen Hendricus van Rijbroek in diens sterfhuis in de Grootdonk.

Een landbouwershuis en land gelegen te Veghel sectie A. 814, sectie F. 287, 290, 298, 318, 329 t/m 332, 343, 344, 345, 1513, 1968, 1969, 1501, 2155, 2156, 2164, 2165, 2169, onder Sint-Oedenrode sectie D. 141 en onder Dinther sectie D. 1096, te Veghel F. 293, te Schijndel F. 481.

74 20-08-1892 Veghel testament

Jan Gloudemans, landbouwer te Dinther benoemd zijn zus Geerdina Gloudemans tot enige erfgename.

75 20-08-1892 Veghel testament

Geerdina Gloudemans, landbouwster te Dinther benoemd haar broer Jan Gloudemans tot enige erfgenaam.

76 23-08-1892 Veghel schuldbekentenis

Jan van Wanroij, landbouwer te Veghel bekend schuldig te zijn aan Lambertus Verhoeven Geertszoon de som van 225 gulden.

Waarborg: een landbouwershuis etc. te Veghel aan het Heselaar sectie B. 1087, 2268 en 2267.

77 24-08-1892 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Gijsbertus van den Nieuwenhuijzen landbouwer te Veghel in de Modderstraat mede als voogd over de minderjarige Gerardus Lambers.

78 25-08-1892 Veghel

Johannes Ketelaars, eerder weduwnaar van Johanna van der Linden en thans gehuwd met Allegonda Burgers, vader over zijn minderjarige kinderen uit eerste huwelijk, Jacobus en Antonius Ketelaars. Arnoldus van der Linden als toeziende voogd over de twee minderjarige. Johannes van Doorn is aangewezen als schatter en beschrijver van alle goederen van genoemde Johannes Ketelaars en wijlen Johanna van der Linden zijn eerste echtgenote.

Een landbouwershuis etc. gelegen op de Leest onder andere in sectie D. 675, 676, 1413, 1839 en 1911.

79 26-08-1892 Veghel schuldbekentenis

Maria van de Krommert, weduwe Lambert van de Ven, wonende te Boekel. Ze bekend schuldig te zijn aan Salomon Monninckendam de som van 350 gulden.

Waarborg: een landbouwershuis etc. te Veghel sectie F. 810, 813, 746, 1732, 1024, 1025, 1026, 1027, 997, 1846, 1873, 1874, 1906, 1907 en 1875. Sectie D. 791 en in Sint-Oedenrode sectie D. 1135.

80 27-08-1892 Veghel verkoop

Openbare verkoop in de Eerde van goederen op verzoek van de eigenaresse Christina Biemans, weduwe Lambertus van Boxmeer.

81 29-08-1892 Veghel schuldbekentenis

Johannes Ketelaars, Jacobszoon, landbouwer te Veghel, eerder weduwnaar van Johanna van der Linden en thans gehuwd met Allegonda Burgers, vader over zijn minderjarige kinderen uit eerste huwelijk, Jacobus en Antonius Ketelaars. Bekend schuldig te zijn aan Lambertus Vermeulen, koopman te Veghel de som van 3300 gulden.

Waarborg: een landbouwershuis etc. gelegen aan de Leest sectie D. 675, 676, 1413, 1839, 1911, 243, 415 en 416.

82/83 23/30-09-1892 Zijtaart verkoop

Johannes van de Ven, voogd over de minderjarige kinderen van wijlen de echtlieden Hendricus Rijkers en Hendrica Vissers, met namen Johannes en Adrianus Rijkers. Martinus Dobbelsteen, landbouwer te Dinther, gehuwd met Hendrica Rijkers. Johanna Rijkers, dienstmeid te Veghel. Cornelis van Bakel, koopman en gehuwd met Elisabeth Rijkers. Hendricus Vissers te Dinther als toeziende voogd.

In de herberg van Lambertus van Dam op het Zijtaart bieden ze openbaar te koop een perceel land ter plaatse de Hostie, genaamd het Koopke sectie E.509, 510 en 511. Een perceel ter plaatse het Grietenveld genaamd het Kempke E.520 en 521. Weiland in de Leinschedel E. 641 en 642. Weiland in het Rijbroek, genaamd Mortel E. 2123, hooiland gelegen in de Seitaardsche beemd D. 781. Heide gelegen op het Zontveld in het Lijndsven, E. 1527

84 07-10-1892 Veghel erfdeling

Petrus van Berkel, gehuwd met Helena Raijmakers en toeziende voogd over nagenoemde minderjarigen kinderen van Johannes van Asseldonk. Johannes van Asseldonk, weduwe Maria Raijmakers en vader over zijn minderjarige kinderen Petrus, Martinus Johanna Maria, Johanna, Hendricus en Johannes Maria van Asseldonk. Theodorus van Roosmalen, landbouwer te Nistelrode, mede voor Maria van Berlo, weduwe Adrianus van den Bogaard, Willem van Berlo, Adrianus Donkers, timmerman, allen wonende te Erp. Adrianus Ardina, Wilhelmus, Johannes en Petronella van Roosmalen. Laatst genoemde weduwe Willem Hanegraaf te Dinther. Johanna Adriaans, weduwe Johannes van Berlo te Erp en moeder over haar minderjarige kinderen Petronella, Maria en Bernardus van Berlo. Willem Zegers, Dinthergehuwd met Adriana van Berlo. Antonius van Berlo en Johannes van Berlo, beiden wonende te Erp.

Ze verdelen nagelaten goederen zoals een landbouwershuis etc. gelegen op het Ven, sectie B. 1718, 1721, 1733, 1734, 1735,1736, 1737, sectie A.85 en 1917, in de Hoef B. 200, in de Korsehoeven B. 244a, in de Heivelden A. 2757 2758, aan de kleine Hintel B. 501 en 1488, aan de Groote en Kleine Hintel B. 502 en 1440, aan het Vensboekje den Heiakker A. 2170.

85 14-10-1892 Veghel erfdeling

Johannes en Arnoldus van den Hurk, landbouwers te Veghel. Theodorus van den Hurk, landbouwer te Son. Maria van den Hurk, weduwe Gerardus Jan van der Heijden, landbouwster te Zeeland en moeder over haar minderjarige kinderen Gerardus en Jan van der Heijden. Jan van de Ven, landbouwer te Sint-Oedenrode, gehuwd met Hendrica van den Hurk. Lambertus van den Berg, molenaar te Sint-Oedenrode, gehuwd met Hendrina van den Hurk. Jan van der Heijden, toeziend voogd over genoemde minderjarigen.

Ze delen het nagelaten goed van hun ouders Gerardus van den Hurk en Maria Donkers, beiden te Veghel overleden. Een landbouwershuis etc. te Veghel aan de Kempkes, in het Helligt, Logtenburg en Willebrordushoek sectie F. 1108 t/m 111, 1295, 1874, 1290, 1291, 1292, 1293, 1848, 1040, 1009, 839, 2272, onder Sint Oedenrode D. 1136 en in de Dubbelen F. 1942, 1943 en 1944.

86 20-10-1892 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Johannes van de Ven.

87 27-10-1892 Veghel verkoop

Antonius van der Linden, landbouwer te Veghel, heeft verkocht aan Hendricus van de Ven, Johanneszoon, wonende in het Dorshout, percelen land gelegen te Veghel op het Middegaal sectie A. 409 t/m 412.

88 27-10-1892 Boekel schuldbekentenis

Johannes van den Broek, koopman te Boekel, bekend schuldig te zijn aan de gebroeders Rath, fabrikanten te Veghel, de som van 2500 gulden.

Waarborg: huis en land te Boekel sectie D. 806 807 808, sectie E. 467 468 500 469 451 507 480 481 686 643 460 461 278 277, sectie F. 94 en een tweede waarborg: enige huizen en land te Boekel sectie E. 521 583 504 270 271 532 613 462 493 513 514 523 887 888 789 790 546 1012 sectie F. 6 683 684, sectie G. 173 168, sectie H. 603 1326 1327 en 169.

89 02-11-1892 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Johannes Klomp.

91 09-11-1892 Dinther schuldbekentenis

Jan Dortmans, landbouwer te Dinther, bekend schuldig te zijn aan Christiaan Welvaarts de som van 1000 gulden.

Waarborg: land gelegen te Dinther op Roestenburg sectie B. 686 t/m 692, op Hazelberg sectie B. 1959, 1960, 1961 en 1964.


94 15-11-1892 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Johannes Wouterus van de Ven.

96 17-11-1892 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaressen Francisca en Maria Vervoort, winkeliersters te Veghel.

98 22-11-1892 Erp verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Martinus van Lieshout uit Erp.

99 23-11-1892 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaren Martinus de Mol, landbouwer te Dinther mede als voogd over de minderjarige kinderen van zijn broer wijlen Theodorus de Mol en diens vrouw Johanna Maas, met namen, Geerdina, Hendricus, Marinus, Johannes, Antonius, Maria, Gerardus en Adrianus de Mol. Johannes Maas, gehuwd met Wilhelmina de Mol, wonende te Veghel. Martinus Heerkens, landbouwer te Veghel en gehuwd met Adriana de Mol. Joris Biemans, landbouwer te Erp, gehuwd met Johanna de Mol. Adrianus van Erp, gehuwd met Petronella de Mol. Antonius van de Wetering, gehuwd met Antonia de Mol. Hendrica de Mol, dienstmeid te Dinther. Lambertus de Mol, landbouwer te Dinther. Theodora de Mol ook Dinther.

100 24-11-1892 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Bernardus Anton Völker.

101/105 30-11/07-12-1892 Veghel verkoop

Johannes van Liempt, winkelier te Veghel mede optredende voor Antonius van den Broek, vleeshouder te Tilburg, gehuwd met Martina van Liempt. Hendricus Janssen, hoofdonderwijzer te Beers, gehuwd met Wilhelmina van Liempt. Ze verkopen openbaar een huis etc. gelegen te Veghel aan de Bolken, sectie G. 693, 694. Nog twee woningen G. 692 en 693.

102 05-12-1892 Zijtaart inventarisatie

Petrus van den Oever. Eijmbertus van den Oever. Johannes van de Ven, Johanneszoon, gehuwd met Wilhelmina van den Oever. Gerardus van den Oever, weduwnaar van Catharina van de Ven en vader over zijn minderjarige kinderen Lamberdina, Hendrica en Helena van den Oever. Johannes van de Ven, Hendricuszoon is hun toeziende voogd.

Beschrijving en schatting van alle goederen nagelaten door hun ouders Laurentius van den Oever en Hendrica van Rijbroek door de schatters Hendricus Vermeulen, Arnoldus van der Linden en Johannes van de Ven, Christianuszoon.

Een landbouwershuis etc. gelegen aan de Keselaar

103 05-12-1892 Veghel testament

Laurentius van Lith, timmerman te Veghel ter plaatse Zijtaart, maakt in zijn testament tot enige erfgename zijn echtgenote Wilhelmina Raijmakers.

104 05-12-1892 Veghel testament

Wilhelmina Raijmakers echtgenote Laurentius van Lith, timmerman te Veghel ter plaatse Zijtaart, maakt in testament haar man tot enige erfgenaam.

107 12-12-1892 Veghel schuldbekentenis

Hendrica Verbruggen, timmerman te Veghel bekend schuldig te zijn aan Petrus Opsteen, dienstknecht te Veghel de som van 200 gulden.

Waarborg: een huis van twee woningen te Veghel aan den heuvel sectie D. 1310, 1568 en 1569.

108 12-12-1892 Veghel schuldbekentenis

Abraham Saxen, koopman te Veghel, bekend schuldig te zijn aan Cato Heijmans de som van 1600 gulden.

Waarborg: een huis, pakhuis etc. te Veghel aan het Hoogeinde sectie A. 2313 en 2315.


109 13-12-1892 Veghel verklaring

Paulus Jacobus van de Ven, koopman te Veghel. De zeereerwaarde heer Henricus Johannes van de Ven, pastoor te Hoogezwaluwe. De zeereerwaarde heer Martinus Arnoldus van de Ven, pastoor te Wanroij. Henrica Catharina van de Ven te Veghel. Jacobus van de Ven ook Veghel. Johan Petrus Henricus Maria van de Ven, aspirant kandidaat notaris te Nijmegen als zoon van wijlen Johannes Wilhelmus van de Ven. Zeven enige kinderen van Petrus Antonius van de Ven, geboren Veghel 31 augustus 1801 en aldaar overleden 12 oktober 1860 en Maria Moors geboren Veghel 28 maart 1797 en aldaar overleden 5 juli 1881. De comparanten bloedverwanten van wijlen Johannes Petrus Desiderius van de Wiel, te Antwerpen overleden op 11 augustus 1892. Deze laat na vierentwintigduizend franken aan de kinderen van de Ven – Moors te Veghel. Of aan hun wettige kinderen en afstammelingen staaksgewijs etc.

110 13-12-1892 Veghel volmacht

Johanna Moors, ongehuwd en wonende te Veghel, bloedverwant van Johannes Petrus Desiderius van de Wiel, te Antwerpen overleden op 11 augustus 1892. Ze erft daarvan 8000 franken en volmachtigd Johan Petrus Henricus Maria van de Ven, aspirant kandidaat notaris te Nijmegen om dit voor haar te regelen vanwege dit bijzonder legaat.

111 16-12-1892 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaren Johannes van den Hurk, Arnoldus van den Hurk, beiden Veghel. Theodorus van den Hurk, landbouwer te Breugel bij Son. Maria van den Hurk, weduwe Johannes van der Heijden, landbouwster te Zeeland en moeder van Gerardus en Jan van der Heijden. Jan van de Ven, gehuwd met Hendrica van den Hurk te Sint-Oedenrode. Lambertus van den Berg, molenaar en gehuwd met Hendrina van den Hurk. Martinus van de Besselaar, landbouwer te Veghel.

114 28-12-1892 Veghel erfdeling

Jacques Louis Werner, handelend al gevolmachtigde voor Ferdinand Hoogerwerff, wijnhandelaar te Rotterdam als uitvoerder van de uiterste wil van de heer Herman Pieter van Ede van der Pals, gewoond hebbende te Veghel en aldaar overleden op 10 augustus 1892. Maria Catharina van Ede van der Pals en Johanna Christina Adriana van Ede van der Pals, weduwe Jean Pannot, beiden wonende te Rotterdam als zuster en enige erfgename van genoemde overledene.Volgen de beschrijving van zeer veel percelen etc.


Dovnload 62.86 Kb.