Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Notaris: F. A. J. L. de Kuijper 1867-1895

Dovnload 101.67 Kb.

Notaris: F. A. J. L. de Kuijper 1867-1895Datum28.10.2017
Grootte101.67 Kb.

Dovnload 101.67 Kb.

Notarissen Veghel 1649-1935

Notaris: F.A.J.L. de Kuijper 1867-1895

Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 097

Regesten door: Antoon Vissers

1 08-01-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van vee en goederen op verzoek van Antonetta van de Ven, weduwe Johannes Piet van den Tillaart. Hendricus van den Tillaart. Antonie Verbeek, gehuwd met Hendrina van den Tillaart. Martinus van der Linden, gehuwd met Anna Maria van den Tillaart. Petrus van den Tillaart mede als voogd over de minderjarige kinderen van Hendricus Langens en Josina van den Tillaart, met name Lambertus en Johannes Langens.

2/4 10-01/17-01-1870 Veghel verkoop

Hendrica van den Burgt, weduwe Hendricus Spierings. Geerdina Spierings, dienstmeid. Gerardus Spierings, kleermaker. Allen wonende te Veghel.

Ze bieden openbaar te koop huis, erf en tuin etc. gelegen in de Aabroeken A. 727, 728 en 729.

3 11-01-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen op verzoek van Jacobus Philippus Baetings. dokter te Veghel.

5 18-01-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen etc. op verzoek van Cornelis de Rooij, timmerman uit Tilburg. Jacobus Wilhelmus Smits, pastoor te Sint Oedenrode. de erfgenamen van Adrianus van der Steen en Johanna Hak te Veghel

6 18-01-1870 Veghel testament

Johannes van Erp, landbouwer te Veghel maakt zijn echtgenote Maria van Rijbroek tot algemeen erfgename. Legateert aan zijn vader, Johannes van Erp een aandeel uit de nalatenschap van zijn moeder Anna Maria van den Broek.

7 19-01-1870 Veghel inventarisatie

Beschrijving van alle goederen in het huis van Wilhelmina Verhagen, gelegen in t’ Derp, de weduwe van Francis van Lieshout. Mede ten behoeve voor de minderjarige zoon van Francis van Lieshout genaamd Gerardus van Lieshout, verwekt in een eerder huwelijk met wijlen Johanna Maria van den Hurk. Ook voor de minderjarige kinderen van Wilhelmina Verhagen, met name Petrus van Wel, Lambertus en Petrus van Lieshout

8 21-01-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Wilhelmina Verhagen, weduwe Francis van Lieshout en eerder van Lambertus van Wel. Mede als moeder van Petrus van Wel, Lambertus en Petrus van Lieshout.

9 25-01-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen etc. op verzoek van Johannes Schuurmans, koopman uit Uden. Jacobus Wilhelmus Smits, pastoor te Sint Oedenrode. Cornelis de Rooij, timmerman uit Tilburg.

10 26-01-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van masthout etc. op verzoek van Antonius Scheij, koopman te Veghel

11 28-01-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van hooi, stro etc. op verzoek van Wilemina Vervoort, weduwe Lambertus Tijsse. Martinus Tijsse. Johannes Tijsse. Allen uit Veghel.

12 01-02-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van sparren etc. op verzoek van Theodorus van Hout, koopman te Veghel.

13 03-02-1870 Veghel verklaring

Antonij Raijmakers en Elisabeth Raijmakers, beiden wonende te Veghel. Adriaan Raijmakers uit Erp. Arnoldus van Asseldonk, gehuwd met Elisabeth van der Steen. Hendricus van der Steen. Ardina van der Steen. Helena van der Steen. Theodorus van Rixtel gehuwd met Margo van der Steen. Engelbertus Vervoort, gehuwd met Elisabeth van der Steen. Martinus van der Steen. Antonij Wilbers als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Joost Kanters en Maria van Hoof, genaamd Regina en Anne Maria Kanters. Martinus Kanters. Antonij Kanters. Johanna van Hoof, weduwe Johannes van den Tillaart. Allen te Veghel woonachtig.

Ze verklaren de erfgenamen te zijn van Adriaan van der Steen en Johanna Hak en verschuldigde successierechten te voldoen etc.

14 04-02-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen etc. staande in het Jekschot en Zontveld. Dit op verzoek van Jan Anna Cornelis van Oldenbarneveld te Veghel.

16 07-02-1870 Veghel verkoop

Abraham Ambrosius Schutjens, sigarenfabrikant en Pieter Jacobus Riemslag, handelsreiziger, beiden wonende te Eindhoven. Ze hebben verkocht aan Theodorus van Gemert, timmerman en winkelier te Veghel het noordelijkste deel van een huis en erf, thans in gebruik als sigarenfabriek, staand te Veghel in de straat sectie G.543. Het middelste deel van genoemd pand verkocht aan Jan Thiebout, briefbesteller aan het postkantoor te Veghel. Het zuidelijkste deel van genoemd pand verkocht aan Johanna Maria van Kleef

18 10-02-1870 Veghel verkoop

Wilhelmina Vervoort, weduwe Lambertus Tijsse. Johannes Tijsse. Martinus Tijsse, allen te Veghel. Ze hebben verkocht aan Lambertus Vogels te Veghel land, gelegen aan de Lage Biezen sectie E. 828, 829, 830 en 1722

19 10-02-1870 Veghel verkoop

Wilhelmina Vervoort, weduwe Lambertus Tijsse. Johannes Tijsse. Martinus Tijsse, allen te Veghel. . Ze hebben verkocht aan Hendricus Petrus van de Laar, land gelegen aan de Kempkens onder sectie F. 1089 en 1159.


foto 40

20 10-02-1870 Erp verkoop

Antonij van den Berg, landbouwer te Erp heeft verkocht aan Petrus Biemans, Jacobuszoon te Erp een complete landbouwers inboedel met paard, koeien landbouwersgereedschappen etc.

21 14-02-1870 Veghel borgstelling

Franciscus Pipinus van den Heuvel, grondeigenaar te Veghel, stelt zich borg ten behoeve van Gerardus van Roij, koopman te Veghel en onder de firma Hendricus van Roij tot een bedrag van 2120 gulden.

22 15-02-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Antonetta, weduwe Johannes Piet van den Tillaart. Hendrina van den Tillaart. Antonij Verbeek gehuwd met Hendrina van den Tillaart. Martinus van der Linden, gehuwd met Anna Maria van den Tillart. Petrus van den Tillaart, mede als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Hendricus Langens en Josina van den Tillaart met name Lambertus en Johannes Langens. Allen wonende te Veghel.

23 15-02-1870 Veghel schuldbekentenis

Moses Oppenheijmer, verklaard schuldig te zijn aan Hendricus Manders de som van 1000 gulden.

Waarborg: een huis etc. gelegen te Veghel op het Hoogeinde, sectie A.2313 en 2315.

24 16-02-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van masthout etc. op verzoek Jan Anne Cornelis van Oldenbarneveld

25 23-02-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van masthout etc. op verzoek Johannes van den Tillaart op den Hoge Biezen.

26 24-02-1870 Veghel verkoop

Wilhelmina Vervoort, weduwe Lambertus Tijsse. Martinus en Johannes Tijssen, allen wonende te Veghel. Ze hebben verkocht aan Adrianus Gevers, landbouwer te Veghel bouwland gelegen in de Eerde onder Sint Oedenrode D.279

27/32 24-02/03-03-1870 Veghel verkoop

Adrianus Steenbakkers, landbouwer te Veghel, bied openbaar te koop een landbouwershuis etc. gelegen te Veghel in de Bundersche hoek, sectie B. 1516 en 1517. weiland in Huigenbosch B.748, 749

28 25-02-1870 Veghel verkoop

Willem Hagelaars te Veghel, heeft verkocht aan Johannes Smits, bierbrouwer te Veghel land gelegen in het Dubbelen F.1421

29 01-03-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van masthout etc. op verzoek Paulus van de Ven, koopman te Veghel.

30 03-03-1870 Veghel verkoop

Willem Kanters. Jan van der Sanden, gehuwd met Regina Kanters. Martinus Kanters. Jan Kanters. Jan van Santvoort gehuwd met Francina Kanters. Gerardus van den Biggelaar, gehuwd met Maria Catharina Kanters. Franciscus Kanters. Allen wonende te Veghel en Arnoldus Kanters wonende te Uden.

Samen hebben ze verkocht aan Hendricus Manders, koopman te Veghel een perceel hakhout, gelegen te Schijndel ter plaatse genaamd Kilsdonk aan de Sluisdijk sectie E.2616 en 2617

31 03-03-1870 Veghel verkoop

Johan Anne Cornelis van Oldenbarneveld genaamd Tullings, grondeigenaar te Veghel, gevolmachtigde voor Hendrik Martinus Rozendaal, fabrikant en Jeanetta Jacoba Wilhelmina de Munck, echtlieden wonende te Tilburg.

Heeft verkocht aan Martinus Tijsse een perceel land, gelegen op den Hoge Biezen sectie E.997

33 04-03-1870 Veghel testament

Hendricus Verputten maakt in testament zijn echtgenote Anna Maria Rovers universeel erfgename

34 04-03-1870 Veghel testament

Anna Maria Rovers, echtgenote van Hendricus Verputten maakt hem tot haar universeel erfgenaam.

35 08-03-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Gerardus Opsteen te Veghel.

36 10-03-1870 Veghel verdeling

Lambertus en Antonius van Veghel beiden wonende te Veghel. Hendricus van der Heijden gehuwd met Adriana van Veghel, wonende te Schijndel. Ze gaan over tot verdeling van de goederen nagelaten door hun ouders Francis van Veghel en Gijsberdina Pijnappels.

37 15-03-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van eiken en notenbomen op het Zontveld op verzoek van Willem van der Linden.

38 15-03-1870 Veghel testament

Lambertus van Zeeland maakt zijn zuster Hendrica van Zeeland tot zijn erfgenaam.

39 15-03-1870 Veghel testament

Hendrica van Zeeland maakt haar broer Lambertus van Zeeland tot erfgenaam.

40 21-03-1870 Veghel verkoop

Maria Jacoba van der Hagen te Veghel heeft verkocht aan Isaak Johannes Wiesell, boekdrukker en winkelier te Veghel een huis, pakhuis etc. gelegen in de straat sectie G.105, 106 en 358

41 22-03-1870 Veghel verkoop

Maria van den Bogaard, weduwe Martinus van den Broek, winkelierster te Veghel. Ze heeft verkocht aan Johannes van den Biggelaar een deel van een perceel hooiland gelegen te Veghel op de Schopakker sectie D. 410 en 411.

42 23-03-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Matheus, Ardina en Johanna van den Tillaart.

43 28-03-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johannes van Eijndhoven te Veghel.

44 29-03-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johannes Wagemans, looier te Loon op Zand. Jan Antonie Wouters, schoenmaker te Son en gehuwd met Maria Elisabeth Wagemans. Johannes van der Heijden. Leendert Huibers, klompenmaker gehuwd met Johanna van der Heijden. Dirk van Houtum, weduwnaar van Ardina van der Heijden mede zijn kinderen, Johannes, Maria, Jan, Maria Anna en Hendrica van Houtum, allen wonende te Sint Oedenrode. Martinus van der Heijden te Son.

45 30-03-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen in het sterfhuis van Adriaan Gijsbert van der Linden, op verzoek van Adriaan van der Linden, mede voor zijn minderjarige broer Antonie. Gijsbertus van der Linden en Petronella van der Linden.

48 07-04-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van hooi op verzoek van Jan Smits, bierbrouwer te Veghel.

49 08-04-1870 Veghel inventarisatie

Beschrijving van de goederen welke zich bevinden in het huis staande op het Ven alwaar op 1 november laatstleden Johanna Hak, weduwe van Adriaan van der Steen. Dit tot behoud van rechten.

Deze beschrijving zal geschieden in tegenwoordigheid van Elisabeth Raijmakers. Hendricus van der Steen en Jacques Louis Werner, allen wonende te Veghel. Laatst genoemde als gevolmachtigde voor Adriaan Raijmakers uit Erp. Antonie Raijmakers. Arnoldus van Asseldonk, gehuwd met Elisabeth van der Steen. Hendricus van der Steen Aartzoon. Ardina van der Steen. Helena van der Steen. Theodorus van Rixtel, gehuwd met Margo van der Steen. Engelbertus Vervoort, gehuwd met Elisabeth van der Steen. Martinus van der Steen. Antonie Wilbers, voogd over de twee minderjarige kinderen van wijlen Joost Kanters en Maria van Hoof, met name Regina en Anna Maria Kanters. Martinus Kanters. Antonie Kanters. Johanna van Hoof, weduwe Johannes van den Tillaart, allen wonende te Veghel. Lambertus van der Steen., smid. Josephus Petrus van Haaren, bakker en weduwnaar van Maria Catharina van der Steen en zijn kinderen Petrus Wilhelmus, Wilhelmus Hubertus, Louisa Maria, Hendrica Johanna, Hendricus Adrianus, Maria Johanna, Johanna Petronella en Johanna Maria van Haaren. Jordanus van der Steen, smid en koopman, allen wonende te Oirschot. Hendricus van der Steen koopman te Casteren. Lambertus Vogels en Wilhelmina Wilbers zijn echtgenote. Hendrina Raijmakers, weduwe Johannes van Hoof en haar zoon Martinus. Jan Raijmakers. Maria van der Steen, weduwe Lambertus van de Ven, wonende te Sint Anthonis

50 09-04-1870 Veghel verkoop

Martinus Ketelaars te Veghel maakt tot zijn erfgename zijn zuster Helena Ketelaars die bij mij inwoont.

Mocht ze echter eerder overlijden vermaakt hij zijn goederen aan Hendrina Veldhoven, tante van moederszijde.

51 09-04-1870 Veghel verkoop

Helena Ketelaars te Veghel maakt tot haar erfgenaam broer Martinus Ketelaars.

Mocht deze echter eerder overlijden erft Hendrina Veldhoven, tante van moederszijde.

52 13-04-1870 Veghel ruiling

Rudolphus van de Ven, oudste wethouder als vervanger van de burgemeester van Veghel. Johannes Smits, wethouder, bijgestaan door Melchior Johannes Martinus de Bruijn, gemeente secretaris. Allen te Veghel en als gemeentebestuur en gemachtigde voor a. het gemeentebestuur van Schijndel met name Wilhelmus Verhoeven, burgemeester. Hendricus van Berkel. Franciscus Antonius Manders, beiden wethouders en Petrus Arnoldus Verhagen, secretaris, allen te Schijndel. b. De leden van het gemeentebestuur van Sint Oedenrode, Constantijn Christiaan Laurette van Wessem, burgemeester. Arnoldus van der Vleuten en Lambertus van den Oever, wethouders. Willem van Hombergh, secretaris, allen wonende te Sint Oedenrode. Alle genoemde ter enen zijde en Wilhelmina Vervoort, weduwe Lambertus Tijsse, Johanne s en Martinus Tijsse, landbouwers te Veghel ter andere zijde.

Betreft ruilen van percelen land, gelegen in het Eerde in de drie gemeentes.

53 14-04-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johannes van Hoof uit Veghel.

54 14-04-1870 Uden testament

Wilhelmus van Oort, landbouwer te Uden maakt zijn zuster Johanna Maria van Oort tot erfgename. Indien deze eerder komt te overlijden gaan zijn goederen naar broer Francis van Oort.

55 14-04-1870 Uden testament

Johanna Maria van Oort, landbouwer te Uden maakt broer Wilhelmus van Oort tot erfgename. Indien deze eerder komt te overlijden gaan zijn goederen naar diens broer Francis van Oort.

57 19-04-1870 Veghel verkoop

Hendrina van Heeswijk te Veghel heeft verkocht aan Martinus van Doorn aldaar een huis erf, etc. gelegen aan de Heide sectie C. 66, 67 en 68

58 26-04-1870 Veghel verpachting

Openbare verpachting van visserij in de Zuid-Willemsvaart. Grasgewassen van de Leidijken der Zuid-Willemsvaart onder Erp Veghel en Schijndel en vier percelen land gelegen nabij de Zuid-Willemsvaart.

59 21-04-1870 Sint Oedenrode verdeling

Petrus van de Rijt, landbouwer te Sint Oedenrode, voogd over de minderjarige Hendricus van de Rijt, zoon van Theodorus van de Rijt en Ardina van Asseldonk. Catharina van den Berg, eerst weduwe van Theodorus van de Rijt en nu gehuwd met Lambertus van der Aa wonende te Sint Oedenrode, made als moeder over haar minderjarige kinderen Ardina, Antonius en Theodora Maria van de Rijt. Jan van Asseldonk als toeziend voogd over genoemde Hendricus van de Rijt. Genoemde Petrus van de Rijt, ook toeziend voogd over de minderjarige van Theodorus van de Rijt en Catharina van den Berg. Hendricus Vermeulen. Arnoldus Vissers. Willem Verhoeven, alle drie de aangewezen schatters van hun gezamenlijke goederen komende van de overleden Ardina van Asseldonk. Volgt een boedelbeschrijving en verdeling van de goederen gelegen te Sint Oedenrode en Veghel.

61 27-04-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen te Veghel aan de sluis op verzoek van Gerardus van Erp, timmerman te ’s-Hertogenbosch.

62 30-04-1870 Veghel testament

Petrus van den Tillaart, klompenmaker te Veghel, maakt zijn echtgenote Wilhelmina Verhallen tot universeel erfgename.

63 05-05-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen te Veghel in de herberg van Lambertus van Rijbroek in de straat op verzoek van Theodorus van Gemert, winkelier aldaar.

65 11-05-1870 Veghel inventarisatie

Arnoldus Verbruggen, smid te Veghel, weduwnaar van Hendrina Verbruggen en vader van Lucia en jan Verbruggen. Hun toeziend voogd is Martinus van Eijndhoven te Veghel.

Beschrijving van hun goederen in het huis aan het Heselaar.

66 12-05-1870 Veghel verdeling

Johannes, Rudolphus, Martinus en Johanna van Eijndhoven. Laatst genoemde weduwe van Johannes van der Linden. Ze delen het nagelaten goed van hun ouders Lambertus Roelof van Eijndhoven en Hendrina van Cleef. Onder deze goederen een huis gelegen op de Bolken sectie G. 446 en 447 als nog een huis gelegen in de Koolkampen sectie A. 588 t/m 594 en nog diverse percelen land.

68 14-05-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Paulus van de Ven, koopman te Veghel.

69 14-05-1870 Veghel verkoop

De eerwaarde heer Antonius Janssen, pastoor te Eerde onder Sint Oedenrode. Hendricus van den Oever en Antonius van Hoof, samen het kerkbestuur van de parochie Eerde ter eenre en Lambertus van Boxmeer ter ander zijde. Geruild worden enige percelen land.

70 19-05-1870 Veghel testament

De weleerwaarde heer Gerardus Cornelis Manders, kapelaan te Bergeijk, maakt in zijn testament tot universeel erfgenaam zijn broeder Adrianus Marcus Manders

71 19-05-1870 Veghel testament

Adrianus Marcus Manders, wasbleker te Veghel, maakt in zijn testament tot universeel erfgenaam zijn broeder Gerardus Cornelis Manders, kapelaan te Bergeijk.

72 23-05-1870 Veghel testament

Franciscus Antonius Josephus de Haan, wasbleker te Veghel maakt in zijn testament tot universeel erfgenaam zijn echtgenote Francisca Manders.

73 23-05-1870 Veghel testament

Francisca Manders, echtgenote van Franciscus Antonius Josephus de Haan, wasbleker te Veghel maakt deze tot universeel erfgenaam.

74 24-05-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Lambertus van der Heijden, voerman te Veghel.

75 25/27-05-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Salomon Monnickendam, koopman te Veghel.

78 30-05-1870 Veghel verdeling

Jonkheer Johan Hendrik Adolf von Schmidt auf Altenstadt, griffier bij het kantongerecht Veghel als gemachtigde van de heer Gerard Carel Theophilus van Dorp, kandidaat notaris te Veghel als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Theodoor Anton van Dorp en vrouwe Constantia Maria Woldringh, met name Herman Gerard Carel en Carolina Constantia Anna van Dorp.

Jacques Louis Werner als gemachtigde van de heer Conradus Woldringh, assistent bij de Geografische dienst in Nederlands Indië te Batavia.

Beschrijving en verdeling van de goederen nagelaten door Dina Roelanda Constantia Boll, weduwe Conradus Woldringh te Veghel overleden.

79 01-06-1870 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van goederen te Zijtaart op verzoek van Hendrica Hagemans, weduwe Petrus van Dam. Lambertus, Bernardus, Alexander, Stephanus en Gerardus van Dam, alle wonende te Veghel. Johannes Looijmans, gehuwd met Maria van Dam, wonende te Sint Oedenrode. Jan van Lieshout gehuwd met Maria van Dam, zegge Johanna van Dam, wonende te Schijndel.

82 14-06-1870 Veghel testament

Josina van der Poel, weduwe Jacobus Josephus Louchaert, maakt tot haar erfgenaam Adrianus Johannes van den Heuvel.

83 21-06-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van hooigras op verzoek van Hendricus Philippus van den Berg. Gerardus van Rooij. Jan Biemans. Jacobus Caster. Christiaan Cristoffel Lutkie. Johannes Mathijs van den Tillaart. Willem van den Tillaart. Jacobus van Santvoort. Mathijs van den Elzen. Antonij Scheij. Adrianus Keurlings. Hendrica Hagemans, weduwe Petrus van Dam. Bernardus, Alexander, Stephanus en Gerardus van Dam. Johannes Looijmans, gehuwd met Maria van Dam. Jan van Lieshout gehuwd met Maria van Dam.

84 22-06-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van hooigras in Zijtaart, op verzoek van Jan Biemans.

85 25-06-1870 Veghel verkoop

Hendrina van Rijbroek, weduwe Lambertus van der Heijden, heeft verkocht aan Lambertus Verbruggen een landbouwershuis etc. sectie A. 1336, 1337, 1338, 1757, 1758, 1760, 1796, 1797, 1759 en 1761.

86 25-06-1870 Veghel testament

Hendrina van Rijbroek, weduwe Lambertus van der Heijden maakt haar testament.

Legateert aan nicht Geertruida van Rijbroek, Johannesdochter de som van 1000 gulden. Aan haar dienstknecht Willem van der Hulst eveneens 1000 gulden. Haar nicht Hendrina Schepens dochter van Antonij Schepens 150 gulden. Maakt tot haar executeur testamentair Lambertus Verbruggen.

87 27/28-06-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van de goederen in het sterfhuis van Bernardus Johannes van Miert, op verzoek van Johannes van den Heuvel, notaris te Udenhout. Anna Maria Stultjens, weduwe Johannes Mathijs Beelen te Veghel.

88 30-06-1870 Veghel testament

Hendricus Johannes van Buel, timmerman te Veghel, legateert in zijn testament aan zijn neef Hendricus Franciscus Johannes van Buel zijn zilveren horloge met gouden ketting. Aan zijn broer Johannes Jacobus van Buel zijn roerende goederen

89 30-06-1870 Veghel verdeling

Petronella van de Mortel, weduwe Jan Petrus Manders te Veghel. Adrianus Marcus Manders, wasbleker te Veghel. Josephus Manders broeder der onbevlekte ontvangenis van Maria te Weert. Gerardus Cornelis Manders kapelaan te Bergeijk. Franciscus Antonius Josephus de Haan, wasbleker te Veghel en gehuwd met Francisca Manders.

Ze delen het nagelaten goed van hun broeder Lambertus Julius Manders te Veghel overleden op 26 januari 1869

90 30-06-1870 Veghel testament

Hendricus Vogels maakt zijn echtgenote Petronella van der Linden tot universeel erfgename.

91 30-06-1870 Veghel testament

Petronella van der Linden echtgenote van Hendricus Vogels maakt hem tot universeel erfgenaam.
92 05-07-1870 Veghel verkoop

Hendricus van den Berg, verver en glaszetter te Veghel heeft verkocht aan Lambertus van den Berg timmerman te Veghel een huis etc. sectie B.1180, 1525 en 1585.

93 07-07-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Petrus Koenen, timmerman en Frans Carel Ruth, koopman, beiden uit Veghel.

94 07-07-1870 Veghel testament

Adrianus van den Hurk maakt zijn testament. Hierin legateert hij zijn zwager Antonij van Eert 3000 gulden. Zodat deze 8 maanden na dood van testateur zal uitkeren aan Peter, Maria, Johanna, Jacobus, Josephus, Maria, Goordina, Antonius Weijers. Ook aan Arnoldus, Antonius, Jacobus, Godefridus, Hubertus en Maria van Hout. Aan Godefridus van den Boom en Gerdina van den Boom. Allegonda van den Elzen en Antonetta van den Elzen. Catharina van Deurzen. Johanna, Leonardus, Catharina, Maria, Thomas, Petrus, Elisabeth en Anna Maria van der Aa. Huberdina, Helena, Hendrina, Catharina, Maria en Lambertus Hendriks. Geertruida, Maria, Christiaan van der Kruijs. Hendricus, Johanna van den Oever. Deze laatste gehuwd met Hendricus Vermeulen. Gerardus van Eert, Hendricuszoon. Ardina van Eert, gehuwd met Adriaan van Genugten. Adriana van Eert, weduwe Theodorus van de Rijt.

95 13-07-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop in de herberg de Zwaan van Adrianus Vos aan het Hoogeinde van tiendvruchten der domaniale tienden en garvenzaden.

96 14-07-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van afbraakgoederen op verzoek van Frans Carel Rath te Veghel

97 14-07-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van de Beltjenstienden in de herberg van Abraham Terneuzen te Veghel ten behoeve van de familie Beltjens, wonende te Roermond en Luik.

98 15-07-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van Wilhelmina Verhagen, weduwe Lambertus van Wel en later van Frans van Lieshout, mede voor haar kinderen Petrus van Wel en Lambertus en Petrus van Lieshout. Hendrik Donkers, voogd over het minderjarig kind van genoemde Frans van Lieshout verwekt in eerder huwelijk met Johanna van Lieshout, met name Gerardus.

99 18-07-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van Matheus, Anna en Johanna van den Tillaart.


101 19-07-1870 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen staande op den Doornhoek op verzoek van Hendrica Hagemans, weduwe Petrus van Dam. Lambertus, Bernardus, Alexander, Stephanus en Gerardus van Dam, alle wonende te Veghel. Johannes Looijmans, gehuwd met Maria van Dam, wonende te Sint Oedenrode. Jan van Lieshout gehuwd met Johanna van Dam, wonende te Schijndel.

102 20-07-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van Adriaan van der Linden en zijn minderjarige broer Antonie. Gijsbertus van der Linden. Hendricus Vogels gehuwd met Petronella van der Linden. Antonetta van de Ven, weduwe Johannes Piet van den Tillaart. Hendricus van den Tillaart. Hendrina van den Tillaart, gehuwd met Antonie Verbeek. Martinus van der Linden, gehuwd met Anna Maria van den Tillaart. Petrus van den Tillaart mede als voogd over de minderjarige kinderen van Hendricus Langens en Josina van den Tillaart, met name Lambertus en Johannes Langens.

103 20-07-1870 Veghel testament

Arnoldus van der Aa, logementhouder, maakt zijn olografisch testament en geeft deze verzegeld ter bewaring bij de notaris. Hierin vermaakt hij zijn goederen aan zus Cornelia, logement houdster en stalhoudster te Veghel. Ook als erfgename zus Anna Maria van der Aa, weduwe Hendrik van Son. De neven Arnoldus en Adrianus van Son, rijtuigfabrikant te Breda en Jan Baptist van Son te Veghel.

104 20-07-1870 Veghel testament

Cornelia van der Aa, logement houdster, maakt haar olografisch testament en geeft deze verzegeld ter bewaring bij de notaris. Hierin vermaakt hij zijn goederen aan broer Arnoldus, logement houder te Veghel. Ook als erfgename zus Anna Maria van der Aa, weduwe Hendrik van Son en de neven Arnoldus en Adrianus van Son, rijtuigfabrikant te Breda en Jan Baptist van Son te Veghel.

105 21-07-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Hendricus Manders, koopman en Bernard Anton Völker, winkelier, beiden uit Veghel.

106/112 21/28-07-1870 Veghel verkoop

Martinus Verbruggen, herbergier Veghel, mede optredende voor Elisabeth van der Velden weduwe Marte Verbruggen, wonende te Gemert. Jan, Wilhelmus en Antonius Verbruggen te Veghel. Johannes Verbruggen, winkelier te Gemert. Adrianus van den Donk gehuwd met Lamberdina Verbruggen te Veghel.

Ze bieden openbaar te koop een huis etc. te Veghel op het Havelt sectie D.1235 en 1417. Een nieuw gebouwd huis etc. te Veghel in Nederboekt sectie D.157, 160a, 161 en 162. Verder nog diverse percelen land gelegen te Veghel.

107 22-07-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van Johannes van Eijndhoven

108 23-07-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van Wilhelmina, weduwe Lambert Tijsse. Martinus en Johannes Tijsse. Allen wonende te Veghel.

109 26-07-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van Antonetta van de Ven, weduwe Johannes Piet van den Tillaart. Antonie Verbeek gehuwd met Hendrina van den Tillaart. Martinus van der Linden, gehuwd met Anna Maria van den Tillaart. Petrus van den Tillaart mede voor de kinderen van wijlen Hendricus Langens en Josina van den Tillaart met name Lambertus en Johanna. Hendricus Manders, allen uit Veghel.

110 26-07-1870 Veghel testament

Willem van Stiphout wonende te Lieshout maakt zijn echtgenote Anna Verhulst tot universeel erfgename.

111 26-07-1870 Veghel testament

Anna Verhulst echtgenote van Willem van Stiphout landbouwer te Lieshout maakt haar man tot universeel erfgenaam.

114 13-08-1870 Veghel inventarisatie

Inventarisatie en waardering van alle goederen ten huize van Petronella Allegonda Maria van Roij, weduwe Johannes Wilhelmus van de Ven te Veghel overleden op 20 mei 1870. Dit tot behoud van rechten mede voor hun minderjarig kind Johan Petrus Hendricus Maria van de Ven. Zijn toeziend voogd is Paulus Jacobus van de Ven.

115 17-08-1870 Veghel verhuur

Openbare verhuring van enige percelen land te Veghel gelegen, op verzoek van Petrus Franciscus Gerbrandts, mede optredende voor a. Hendrik Carel Lazonder, hoofdonderwijzer te Denekamp. b. Catharina Zooijen, weduwe Willem Gerbrandts. Jan Scheij, bakker, mede voor Jacomina van Hoof.

116 19-08-1870 Veghel verdeling

Antonij, Adriaan, Martinus, Anna en Petronella Looijmans, allen te Veghel willen de boedel verdelen van hun ouders wijlen Lambertus Looimans en mede wijlen Wilhelmina Timmers.

Onder de goederen een landbouwershuis etc. gelegen te Veghel aan de Lage Heide, Huigenbusch, grote Hintel en Beukelaarsbroek.

117 30-08-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van nagras op verzoek van Hendricus Philippus van den Bergh. Hendricus Manders. Antonij van der Heijden. Allen wonende te Veghel.

118 09-09-1870 Veghel testament

Arnoldus Jseger, puttengraver wonende te Utrecht, maakt in zijn testament zijn echtgenote Geertruida Milt tot universeel erfgename.

119 13-09-1870 Veghel verdeling

Elisabeth Raijmakers. Jan Raijmakers. Hendrina Raijmakers, weduwe Johannes van Hoof. Antonie Raijmakers. Adriaan Raijmakers. Hendricus van der Steen. Ardina van der Steen. Helena van der Steen. Martinus van der Steen. Theodorus van Rixtel, gehuwd met Margo van der Steen. Engelbertus Vervoort, gehuwd met Elisabeth van der Steen. Antonie Wilbers. Wilhelmina Wilbers echtgenote van Lambertus Vogels. Hendricus van der Steen. Arnoldus van Asseldonk, gehuwd met Elisabeth van der Steen. Johanna van Hoof, weduwe Johannes van den Tillaart. Hendrina Raijmakers, weduwe Johannes van Hoof en haar zoon Martinus. Antonij Wilbers, voogd over Regina Kanters met Martinus Kanters en Antonie Kanters, kinderen van wijlen Joost Kanters en Maria van Hoof. Jordanus van der Steen, smid en koopman te Oirschot en toeziend voogd over de minderjarige van Josephus Petrus van Haaren, bakker en weduwnaar van Maria Catharina van der Steen. Hendricus van der Steen. Lambertus van der Steen smid te Oirschot. Hendricus van der Steen koopman en winkelier te Casteren. Joseph Petrus van Haaren, bakker te Oirschot en weduwnaar van Maria Catharina van der Steen. en vader over Petrus Wilhelmus, Wilhelmus Hubertus, Louisa Maria, Hendrica Johanna, Henricus Adrianus, Maria Johanna, Johanna Petronella en Johanna Maria van Haaren. Maria van der Steen, weduwe Lambertus van de Ven, wonende te Sint Anthonis. Martinus en Antonius Kanters, beiden te Veghel.

Ze geven te kennen dat Adriaan van der Steen en Johanna Hak hebben bij de notaris een testament opgemaakt. Volgt de uitvoering en verdeling van al hun nagelaten goederen zoals beschreven in hun laatste en uiterste wil.


120/123 15/22-09-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Gijsbertus van der Linden.

Te koop aan geboden zes percelen land zoals het Middegaalsveld, de twee Steegdjes in de Watersteegd, de Speulheuvel in het Rutsel, de Schimmelaar in het Dorshout, het keizerveld op de Leest en de Braak in de Seitartsche beemden.

121 19-09-1870 Erp testament

Antonij Brugmans, landbouwer te Erp.

In zijn testament vermaakt hij het erfdeel van zijn overleden vrouw Elisabeth van den Tillaart aan haar bloedverwanten, met name Antonij, Lambertus, Johannes, Willem , Matheus, Geertuida en Elisabeth van den Elzen de kinderewn van Jan van den Elzen en Anna Maria van den Tillaart. Aan Arnoldus Johannes, Martinus, Jan, Lamberdina, Geertruis, Elisabeth en Johanna van den Tillaart de kinderen van Aart van den Tillaart. Peter, Lambertus, en Johannes Ketelaars, kinderen van Johannes Ketelaars en Lamberdina van den Tillaart.

124 28-09-1870 Veghel inventarisatie

Inventarisatie van alle goederen toebehorende aan Hendricus Bernardus van der Laar, herbergier wonende aan het Hoogeinde te Veghel. Deze goederen zijn ook eigendom geweest van zijn echtgenote Petronella Huberta Sanders op 28 juni 1870 aldaar overleden en zijn overleden zoon Johannes Hendricus van de Laar. Dit tot behoud van rechten en mede ten behoeve van zijn in leven kind Petrus Johannes van de Laar.

125 29-09-1870 Zeeland verhuur

Peter Brandts, landbouwer te Zeeland heeft verhuurt aan Lambertus Ketelaars Johanneszoon landbouwer te Veghel. Een landbouwershuis met land, liggende te Zeeland in Kreitsberg en onder Reek op het Duifhuis. Samen 5 hectaren groot en dit voor de tijd van 6 jaar.

126 01-10-1870 Veghel schuldbekentenis

Engelbertus Vervoort, smid te Veghel bekend schuldig te zijn aan Martinus van Doorn de som van 300 gulden.

Waarborg: Land sectie C.725


127/130 06/13-10-1870 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van goederen op het Zijtaart in de herberg van Dielis van Lith. Dit op verzoek van Johannes van den Nieuwenhuijzen, landbouwer mede optredende voor zijn broers en zusters Lambertus, Hendricus, Gijsbertus, Adriana en Hendrica.

Een perceel land ter plaatse Keselaar E.429 in de Lijnschedel E.662 en 663, heide gelegen in het Leinsven E.1540 en weiland te Erp in de Lijnsche kampen K.81.

Goederen komen van hun moeder Johanna Maria Verhoeven.

128 11-10-1870 Veghel verdeling

Adrianus, Johannes en Maria van Asseldonk. Antonij van de Ven Johanneszoon gehuwd met Johanna van Asseldonk. Samen verdelen ze het nagelaten goed van hun ouders wijlen Dielis van Asseldonk en Wilhelmina Donkers. Een landbouwershuis etc ter plaatse genaamd het Vensbroekje sectie A. 2209, 2210, 2177, 1931 en 22. Land gelegen in de Wuiten B.173. Land in de Kampen A.43 en 1923 A.54, 40, 41, 2130, 2266. In de Wuiten B. 1600, 1601. In de Kampen A. 36, 37, 38, 39. land te Vorstenbosch onder Nistelrode E.792. Nog een huis etc. gelegen in de Kampen sectie A.42, 45, 1922, 46, 51, 52 en 53. Deel van A.41. Land genaamd het Vensbroekje A.2265. In de Wuiten B. 176. Onder Nistelrode in het Bijndelsveld E.665 en 666

129 12-10-1870 Veghel verkoop

Martinus Verbruggen, koopman en winkelier gehuwd met Johanna Timmers. Willem Verbruggen, gehuwd met Jacoba Timmers. Antonij Rovers, gehuwd met Maria Timmers. Ze hebben verkocht aan Antoon Verbruggen een landbouwershuis etc. sectie B.1643 t/m 1646 em 1393.

131 14-10-1870 Veghel verkoop

Gijsbertus van der Linden, landbouwer te Veghel heeft verkocht aan Wilhelmina van Asseldonk land in het Middegaalsbroek sectie A.290, 291 en 292.

132 15-10-1870 Veghel verkoop

Adrianus van der Linden, landbouwer te Veghel heeft verkocht aan Martinus en Hendrik Vogels land te Veghel aan het Beukelaar B.1255

133 17-10-1870 Veghel verkoop

Hendricus van den Broek heeft verkocht aan Martinus van Asseldonk, Hendricuszoon, een huis etc. te Veghel op het Ham sectie D. 1350, 1351 en 1352 en verder nog enige percelen land.

134 18-10-1870 Veghel testament

Cornelis van Asseldonk vermaakt in zijn testament alle goederen aan zijn echtgenote Hendrina van de Leest.

135 18-10-1870 Veghel testament

Hendrina van de Leest, echtgenote van Cornelis van Asseldonk vermaakt alle goederen aan haar echtgenote.


136 19-10-1870 Veghel testament

Adriaan van Asseldonk vermaakt in zijn testament alle goederen aan zijn zuster Maria.

137 19-10-1870 Veghel testament

Maria van Asseldonk vermaakt al haar goederen aan broer Adriaan.

138/146 20-10/03-11-1870 Veghel verkoop

Petrus van de Crommert, kuiper te Veghel, mede optredende voor Johannes van de Crommert, Johanna van de Crommert, Lambertus van de Ven gehuwd met Maria van de Crommert. Laatst genoemde wonende te Boekel. Hendrik van Doorn, smid te Veghel mede optredende voor Hendricus Matheus van Rijbroek, Johanna van Rijbroek. Antonius Gruijthuijzen, kuiper en gehuwd met Maria van Rijbroek, allen te Veghel. Martinus van der Steen te Uden, Johannes van der Steen te Veghel. Hendricus van Rijbroek gehuwd met Hendrika van der Steen. Willem van Dijk. Hendricus van Dijk. Hendricus Christiaan van Rijbroek. Petrus van Zutphen, allen landbouwers te Dinther. Laatst genoemde eerst weduwnaar van Laurentia van Rijbroek en thans gehuwd met Wilhelmina van de Ven. Zoon Martinus uit eerste huwelijk is overleden en uit tweede huwelijk zijn de kinderen Louis Hendricus en Hendrica. Petrus Merks, landbouwer te Son, gehuwd met Geertruida van de Loop. Maria van Asseldonk, weduwe Willem van den Donk te Veghel. Lambert Willem van der Steen, gehuwd met Mechelina van Asseldonk te Veghel. Johannes van Berkel. Theodorus van Berkel. Johannes Kanters gehuwd met Johanna Maria van Berkel. Lambertus van Stiphout. Antonius Looijmans, gehuwd met Wilhelmina van Stiphout. Martinus van Eijndhoven gehuwd met Theodora van Stiphout. Maria van Stiphout. Johannes van den Broek, gehuwd met Theodora van Asseldonk. Hendrina van den Broek, weduwe Rudolphus van Asseldonk met haar minderjarig kind Maria. Johanna Donkers, weduwe Peter van Asseldonk en haar minderjarige kinderen Johannes, Hendricus, Maria en Adrianus van Asseldonk. Theodorus van Asseldonk. Allen te Veghel.

Bieden samen openbaar te koop een landbouwershuis etc. staande te Veghel de Lage Heide sectie B.412 t/m 415. Verder nog enige percelen land. Nog een huis etc. staande te Veghel in de Putten sectie A. 1358 etc.

139 21-10-1870 Veghel verkoop

Adriaan en Jan Verhoeven hebben verkocht aan Jan van der Linden Janszoon, allen te Veghel land aldaar in de Koolkampen sectie A. 519, 563 t/m 566, 569 en 570. Komt uit de nalatenschap van hun broeder Hendricus Verhoeven als ook van hun zuster Margo Verhoeven.

140/148 25-10/08-11-1870 Schijndel verkoop

Johannes Arnoldus Smits, landbouwer uit Schijndel. Geert van de Kemenade uit Sint Oedenrode. Johannes van der Heijden uit Nistelrode, mede voor zijn moeder Johanna van de Kemenade weduwe Cornelis van der Heijden. Ze bieden openbaar te koop in de herberg van Bernardus van Dam in het Eerde een landbouwershuis etc. te Schijndel sectie D.1519, land te Sint Oedenrode genaamd de Plasakker D.135, de Hiltert D.242, de Braak D.227, 200, 70, 59, 60. Een huis te Schijndel op het Zandvliet D.1520 en 1521. land te Sint Oedenrode genaamd de Vrouwkesberg D.127, 129 en 130. Land te Schijndel, de Reen sectie D.2669 en 2670. Land de Sint Oedenrode in de Schijndelse heide B. 416. Land te Veghel de Apenhoef F.725, 726 en 727, in de Dubbelen F.1498, in de Aabroeken A. 742. Land te Schijndel in het Broek genaamd de Kanaalkoop E.2924, 2925 en 2926. Aldaar ter plaatse Habraken, genaamd Rulle E.1412, de Duim onder Schijndel D. 1288, 1289, 2361 en land aldaar het Heiveld D.1473 en 1474.


141 28-10-1870 Veghel verkoop

Johannes van der Steen uit Veghel heeft verkocht aan Willem van der Steen, een huis, schuur, erf etc. te Veghel op het Ham sectie D. 957 t/m 960. Verder percelen land D. 309, 1148, 1149, de nieuwe Veldjes D. 1012, de Ronde Bult D. 205. hooiland D.801

142 29-10-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Wilhelmina van Os, weduwe Gerard Verboort, wonende te Uden. Johanna Vermeulen. Johannes van den Tillaart gehuwd met Ardina Vermeulen te Veghel. Leendert van de Leemputten te Beek en Donk, voogd over de minderjarige Lamberdina Vermeulen. Willem, Antoon, en Aart Constant, schoenmakers, te Veghel en Gemert woonachtig.

143 29-10-1870 Veghel testament

Willem Antonie Pennings, wonende te Veghel, maakt als erfgename zijn zuster Wilhelmina Pennings.

144 31-10-1870 Uden verdeling

Willem van der Wijst, landbouwer. Franciscus van der Wijst, beeldsnijder, beiden wonende te Uden. Melchior Johannes Martinus de Bruijn, gemeentesecretaris te Veghel.

Betreft de verdeling der nalatenschap van hun ouders Arnoldus van der Wijst en Ardina Verkuijlen, beiden te Uden overleden. De bovengenoemde personen verklaren deze verdeling te verdagen tot 19 december.

145 31-10-1870 Veghel verkoop

Hendricus, Anna en Ardina van Kilsdonk, wonende te Veghel. Hebben verkocht aan Arnoldus van Asseldonk, landbouwer aldaar een perceel land gelegen in de Gieliskampen sectie E. 222. Komt uit de nalatenschap van hun oom Arnoldus van Kilsdonk ten gevolge der verwerping door hun vader Johannes Hendrik van Kilsdonk bij akte 13-04-1847 voor rechtbank te ’s-hertogenbosch.

147 05-11-1870 Veghel schuldbekentenis

Antoon Verbruggen, dienstknecht te Veghel, bekend schuldig te zijn aan Aart van den Broek de som van 1300 gulden.

Waarborg: een landbouwershuis en land te Veghel in de Bundersche hoek, sectie B. 1643 t/m 161646 en 1393.

149 09-11-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen op verzoek van Benedictus, Josephus, Elisabeth en Maria van Santvoort. Allen wonende te Erp. Martinus, Lambertus, Petrus, Johannes, Josina, Geertruida, Elisabeth en Jan Biemans. De laatste als vader over zijn minderjarige dochter Hendrica Biemans. Allen wonende te Veghel. Martinus, Anna Maria, Johanna en Jenne Maria van den Tillaart. Allen wonende te Veghel.

150 10-11-1870 Veghel schuldbekentenis

Jan Klerks te Veghel bekend schuldig te zijn aan Adriaan Donkers de som van 350 gulden.

Waarborg een perceel land C.726.


151 11-11-1870 Veghel testament

Maria van de Ven maakt haar vader Jan Johannes van de Ven tot universeel erfgenaam.

152 14-11-1870 Erp testament

Martinus van Lieshout te Erp maakt zijn echtgenote Louisa Hendriks tot universeel erfgenaam.

153 14-11-1870 Erp testament

Louisa Hendriks te Erp maakt Martinus van Lieshout, haar echtgenoot tot universeel erfgenaam.

154 15-11-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johannes, Petrus en Maria van de Crommert.

155 15-11-1870 Veghel verkoop

Johannes van de Crommer te Veghelt, en Lambertus van de Ven, gehuwd met Maria van de Crommert, wonende te Boekel en Johanna van de Crommert, wonende te Veghel. Hebben verkocht aan Petrus van de Crommert, kuiper te Veghel land gelegen in de Putten sectie A. 1360 en 1361. Het vierde deel in een huis etc .aldaar gelegen A.1358, 1359, 1570 en 2278.

156 18-11-1870 Uden testament

Theodora van Geffen, echtgenote van Peter van der Wijst te Uden, verklaard haar eerder opgesteld testament teniet te doen.

157 19-11-1870 Veghel verklaring

Bernardus Ritter, ontvanger directie belastingen te Veghel geeft een waarborgsom van 6000 gulden op het nationale grootboek.

158 22-11-1870 Veghel verkoop

Maria van Rijbroek, weduwe Johannes van Erp te Veghel heeft verkocht aan Johannes van Erp een deel van enige percelen land gelegen in het Beukelaarsbroek sectie C en een huis gelegen op het Ham sectie D.966, 967 en 968.

159/167 23-11/07-12-1870 Uden verkoop

Willem van der Wijst, landbouwer en Franciscus van der Wijst, beeldsnijder, beiden wonende te Uden. Ze bieden aan in een openbare veiling een landbouwershuis etc. gelegen te Uden ter plaatse de Rakt, Scheveld sectie L. 1432, 1433 en 846. Diverse percelen land met namen als o.a. het Raksche veld, Jan Peere veld etc. Ook land onder Nistelrode. Alles gepresenteerd in 17 kopen met een totale opbrengst van 6600 gulden.

160 24/25-11-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Salomon Monnickendam.


161 30-11-1870 Veghel testament

Johanna van Doorn, verlangd teruggave van haar eerder olografisch testament.

162 01-12-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Salomon Monnickendam.

163/174 01/15-12-1870 Veghel verkoop

Hendricus van Zutphen. Johannes van Doorn, gehuwd met Hendrica van Zutphen. Gijsberdina van Zutphen, weduwe Lambertus Lambert van der Heijden, mede voor haar kinderen Geertruida, Hubertus, Martinus, Johannes, Hendricus, Maria, Helen, Jan en Gerardus van der Heijden. Deliana van Zutphen, eerst weduwe van Johannes Verhoeven en nu gehuwd met Johannes Greven, timmerman, mede voor haar kinderen uit het eerste huwelijk Geertruida, Gerardus en Martinus Verhoeven. Cornelis van der Heijden is hun toeziende voogd over de kinderen van Gijsberdina van Zutphen en Theodorus Hurkmans over de drie laatste.

Theodorus van de Leijgraaf, kleermaker te Veghel, gehuwd met Anna van Kilsdonk, mede voor Ardina van de Tillaart, weduwe Johannes van Kilsdonk, Ardina van Kilsdonk, naaister, Hendricus van Kilsdonk, arbeider, allen wonende te Veghel.

Bovenstaande personen bieden openbaar te koop een landbouwershuis, stal, schuur, klein huis van twee woningen, erf, moestuin etc. te Veghel op het Middegaal gelegen. Verder nog een huis gelegen in de Beukelaar en diverse percelen land.

164 05-12-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op het Havelt op verzoek van Johannes Vissers.

165 05-12-1870 Veghel testament

Johanna van Doorn, geeft bij de notaris, haar geheim door een ander geschreven testament, verzegeld ter bewaring.

Ze verklaard hierin dat ze tot enige erfgenaam benoemd haar neef Franciscus Manders met de verplichting om enige legaten, vrij van alle successie zal uitkeren aan het r.k. gasthuis, voor zielmissen, voor de armen te delen door de zusters van liefde te Veghel, aan het genootschap der H. kindsheid en dat van de H. Franciscus Xaverius, aan de H. vader de Paus en aan de kinderen van Johannes van Doorn, mijn beste kleren.

166 06-12-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van eikenhout etc. op verzoek van Jan van de Ven, houtkoper te Boxtel.

168 09-12-1870 Uden verhuur

Gerardus van Elk, broodbakker te Uden, mede handelende voor Simon Vriens, landbouwer te Uden. Heeft verhuurt aan Arnoldus van der Heijden, koperslager te Veghel, een huis etc, te Uden sectie M.207 en 208.


169 09-12-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Maria van Rijbroek, weduwe Jan van Erp.

170 12-12-1870 Veghel testament

Maria Brugmans, weduwe Matheus Olijslagers te Veghel legateert in haar testament aan nicht Geertruida Brugmans, haar dienstmeid, al haar na te laten goederen, zoals kleren etc.

Aan neef Gerardus Brugmans, metselaar te Sint Oedenrode 100 gulden. Ook als erfgenamen legateert ze bedragen geld zoals Allegonda Olijslagers gehuwd met Johannes Hurkmans. De kinderen van wijlen Lambertus Donkers en Geertruij Olijslagers, Adriaan en Maria. Haar volle broeder Thomas Brugmans. de 8 kinderen van haar volle broer Johannes Brugmans. Gerardus Brugmans,de zoon van haar overleden broer en metselaar te Sint Oedenrode. Johanna van den Elzen, gehuwd met Martinus van Laarschot. Gerardus en Antonius van den Elzen, haar halve broeders.

171 13-12-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Willem Verbruggen te Veghel.

172 14-12-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen te Veghel op het Derp, op verzoek van Lambertus van der Heijden, gehuwd met Wilhelmina Heerkens. Hubertus Heerkens. Allen wonende te Dinther. Leonardus Heerkens te Veghel. Leonardus van den Heuvel, gehuwd met Wilhelmina van Well, vroeger de weduwe van Hendricus Heerkens met de kinderen Martinus, Anna Clara en Hendrica Heerkens. Johanna Heerkens, allen wonende te Uden. Cornelis van Dijk gehuwd met Margaretha Heerkens te Veghel. Martinus van den Heuvel, gehuwd met Petronella Heerkens, wonende te Nistelrode.
173 15-12-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen te Veghel in de straat, op verzoek van Gerardus van Ewijk, koperslager te Eindhoven.

175 16-12-1870 Uden verkoop

Openbare verkoop van goederen te Uden op de Rakt, op verzoek van Willem en Franciscus van der Wijst.

176 19-12-1870 Uden verdeling

Willem en Franciscus van der Wijst, landbouwers te Uden, geven aan de verdeling van de nagelaten goederen hunner ouders uit te stellen.

177 19-12-1870 Veghel testament

Johannes Biemans, wonende te Veghel maakt zijn vader tot enige erfgenaam van zijn goederen.

178 20-12-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Willem Hagelaars en zijn minderjarige dochter Martina, wonende langs het Eerdschen voetpad.

179 20-12-1870 Veghel verkoop

Wilhelmina van Os, weduwe Gerard Verboort, wonende te Uden. Johannes Vermeulen, dienstknecht te Veghel. Leendert van de Leemputten te Beek en Donk, voogd over de minderjarige Lamberdina Vermeulen, dochter van wijlen Lambertus Vermeulen en Anna Coppens. Johannes Willem van den Tillaart, te Veghel en gehuwd met Ardina Vermeulen als toeziend voogd. Willem Costant en Arnoldus Constant, schoenmakers te Veghel. Antonie Constant, kleermaker te Gemert.

Ze bieden openbaar te koop een huis etc. op de Hooge Boekt D.1342 en 1450

180 21-12-1870 Schijndel verkoop

Openbare verkoop van goederen te Schijndel op Zandvliet op verzoek van Johannes Smits, wonende te Schijndel. Geert van Kemenade, wonende te Sint Oedenrode. Johanna van Kemenade, weduwe Cornelis van der Heijden, wonende te Nistelrode.

181 22-12-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Petrus van Eert, landbouwer te Veghel.

182/4 22-12-1870/05-01-1871 Veghel verkoop

Josephus van Doorn te Veghel, mede optredende voor zijn vader Johannes Wilbert van Doorn. Ze bieden openbaar te koop een huis, achterhuis etc. gelegen op de Beukelaar B. 1359 en 1360. Nog een huis en erf B. 1158 en een huis B. 1159 met nog enige percelen land aldaar.

183 25-12-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Dirk van de Ven, voogd over de kinderen van wijlen zijn broer Johannes van de Ven, met name Hendrica en Theodora Maria.

184 27-12-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van erfgenamen wijlen Willem Kanters, met name Jan van der Sanden gehuwd met Regina Kanters. Martinus Kanters. Jan Kanters. Jan van Santvoort, gehuwd met Francina Kanters. Gerardus van den Biggelaar, gehuwd met Maria Catharina Kanters. Francina Kanters. Allen wonende te Veghel en Arnoldus Kanters, wonende te Uden.

185 27-12-1870 Veghel testament

Jan Johannes van Zutphen maakt zijn echtgenote Elisabeth Verhoeven tot enige erfgename van zijn goederen.

186 27-12-1870 Veghel testament

Elisabeth Verhoeven echtgenote van Jan Johannes van Zutphen maakt hem tot enige erfgename van haar goederen.

187 29-12-1870 Veghel verkoop

Hendricus van Hoof, bakker en winkelier te Veghel en Hendricus Matheus van Rijbroek. Ze hebben verkocht aan Antonius Gruijthuijzen, kuiper te Veghel, een huis met land gelegen in de Modderstraat, sectie B. 1409, 1583, 1408 en 1582.

188 29-12-1870 Veghel testament

Maria Brugmans, weduwe Matheus Olijslagers te Veghel legateert aan haar nicht Geertruida Brugmans, hhar dienstmeid, al haar kleren en contante penningen.

Haar verdere erfgenamen zijn neef Gerardus Brugmans, metselaar te Sint Oedenrode. Allegonda Olijslagers gehuwd met Johannes Hurkmans. De kinderen van wijlen Lambertus Donkers en Geertruij Olijslagers, Adriaan en Maria. Haar volle broeder Thomas Brugmans. De 8 kinderen van haar volle broer Johannes Brugmans. Gerardus Brugmans,de zoon van haar overleden broer en metselaar te Sint Oedenrode. Johanna van den Elzen haar halfzus, gehuwd met Martinus van Laarschot. Gerardus en Antonius van den Elzen, haar half broeders.189 30-12-1870 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen te Veghel op het Derp, op verzoek van Lambertus van der Heijden, gehuwd met Wilhelmina Heerkens. Hubertus Heerkens. Allen wonende te Dinther. Leonardus Heerkens te Veghel. Leonardus van den Heuvel, gehuwd met Wilhelmina van Well, vroeger de weduwe van Hendricus Heerkens met de kinderen Martinus, Anna Clara en Hendrica Heerkens. Johanna Heerkens, allen wonende te Uden. Cornelis van Dijk gehuwd met Margaretha Heerkens te Veghel. Martinus van den Heuvel, gehuwd met Petronella Heerkens, wonende te Nistelrode.


Dovnload 101.67 Kb.