Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Notaris: F. A. J. L. de Kuijper 1867-1895

Dovnload 78.3 Kb.

Notaris: F. A. J. L. de Kuijper 1867-1895Datum28.10.2017
Grootte78.3 Kb.

Dovnload 78.3 Kb.

Notarissen Veghel 1649-1935

Notaris: F.A.J.L. de Kuijper 1867-1895

Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 099

Regesten door: Antoon Vissers

1 03-01-1872 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van goederen op het Zijtaart ter plaatse Grietenveld op verzoek van Jan Biemans. Wilhelmina Tijsse, weduwe Lambertus van Hout. Gerardina van de Heijden. Elisabeth van der Heijden. Lambertus Aarts, weduwnaar Hendrica van der Heijden mede voor haar minderjarige kinderen Maria, Adrianus, Wilhelmus, Johanna, Martinus en Hendrica Aarts

2 04-01-1872 Veghel deling

Hubertus Heerkens te Veghel. Lambert van der Heijden, gehuwd met Wilhelmina Heerkens te Dinther. Ze willen verdelen hun gezamenlijke goederen. Naast diverse percelen land een landbouwershuis, schuur erf en molstuin te Veghel genaamd Schuttersveld sectie B. 15 en 16. Nog een huis gelegen in Vorstenbosc h in de Ouden beemden sectie B.156 etc.

3 11-01-1872 Veghel verkoop

Hendricus van der Wijst, Martinuszoon heeft verkocht aan Adrianus Looijmans een perceel land gelegen aan de Grote Hintel sectie B. 571 en 1429

Adrianus verklaar deze koop gedaan mede voor zijn broer en zusters Martinus, Anna Maria en Petronella Looijmans.

4/17 11/25-01-1872 Zijtaart verkoop

Wilhelmina Tijsse, weduwe Lambertus van Hout. Gerardina van der Heijden. Elisabeth van der Heijden. Lambertus Aart, klompenmaker, weduwnaar van Hendrica van der Heijden, mede zijn kinderen Maria, Adrianus, Wilhelmus, Johanna, Martinus en hendrica Aarts en waarvan de toeziend voogd is Jan van Boxmeer, horlogemaker, allen wonende te Veghel.

Ze bieden openbaar te koop in de herberg van Dielis van Lith op het Zijtart de navolgende goederen: Een landbouwershuis, stal, schuur erf en tuin ter plaatse de Hostie sectie E. 515 t/m 519. Een weiland in drie velden E.512, 513 en 514. Land gelegen in het Rijbroek E. 1839. Bouwland in de Lijnschedel E. 641 en 642. Bouwland gelegen in de Hoogen Biezen E.877 en land gelegen in de Laars onder Sint Oedenrode sectie D.518 t/m 523.

5 15-01-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Jan Anne Cornelis van Oldenbarneveld.

6 16-01-1872 Veghel testament

Willem van den Donk, maakt tot enige erfgenaam zijn echtgenote Hendrica Dangé.

7 16-01-1872 Veghel deling

Antonia Moonen, diensmeid. Petrus Willems, spijkermaker, gehuwd met Catharina Moonen. Arnoldus Moonen, kuiper. Allen wonende te Veghel.

Ze verdelen het nagelaten goed van hun ouders Adriaan Moonen en Helena Verhagen.

Onder de goederen een nieuw gebouwd huis staand te Veghel aan het Hoogeinde, sectie A. 1633 met nog een nieuw gebouwd huis aldaar, sectie A. 1632

9 19-01-1872 Veghel verkoop

Jan Driessen, te Veghel maakt tot enige erfgenaam zijn echtgenote Theodora van Lieshout.

10 19-01-1872 Veghel verkoop

Theodora van Lieshout echtgenote van Jan Driessen, te Veghel maakt haar man tot enige erfgenaam.

13 23-01-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op de Heische hoef en op verzoek van Philippus Jacobus Baetings, geneesheer te Veghel en Jacobus Wilhelmus Smits, pastoor te Sint Oedenrode.

15 25-01-1872 Veghel deling

Jan van Zutphen, Johanneszoon. Hendrik Donkers gehuwd met Wilhelmina van Zutphen. Johannes van Zutphen Johanneszoon.

Ze verdelen het nagelaten goed van wijlen hun ouders Johannes van Zutphen en Anna Maria van de Wijmelenberg, beiden te Veghel overleden.

16 25-01-1872 Veghel schuldbekentenis

Dirk de Bresser, herbergier te Veghel bekend schuldig te zijn aan Hendricus van Hoof, bakker en winkelier te Veghel de som van 200 gulden.

Waarborg: Land te Veghel sectie B.1068, 1276 en 1596.

18 27-01-1872 Veghel testament

Gerardus van Zutphen maakt zijn testament op waarin hij legateert zijn echtgenote Anna Maria Dobbelsteen het vruchtgebruik van zijn nalatenschap.

Legateert aan Martinus van Zutphen Lambertus zoon wonende te Dinther 500 gulden.

19 27-01-1872 Veghel testament

Anna Maria Dobbelsteen echtgenote van Gerardus van Zutphen legateert aan haar echtgenote het vruchtgebruik van haar nalatenschap.

Legateert Johanna van Zutphen dochter van Gijsbertus van Zutphen de som van 500 gulden.

20 29-01-1872 Veghel testament

Hendricus van Zutphen maakt in zijn testament nicht van zusterzijde Ardina van Melsfort, echtgenote van Gerardus Brugmans tot universele erfgename.

21 30-01-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van masthout op verzoek van Theodorus van Hout te Veghel.

22 31-01-1872 Veghel inventarisatie

Maria van der Sanden, weduwe in tweede huwelijk van Dirk van de Ven, mede als moeder van haar minderjarige kinderen met name Hendricus, Wilhelmina, Lambertus en Anna van de Ven. Antonius van Hoof, als voogd over de twee minderjarige kinderen van gemelde Dirk van de Ven en uit diens eerste huwelijk met Wilhelmina van der Velden, met name Petronella en Johanna van de Ven.

Beschrijving van de goederen welke zich bevinden in het sterfhuis van gemelde Dirk van de Ven welke aldaar op 1 januari 1872 is overleden.

Goederen gelegen te Veghel in het Dorshout. Het huis en 20 percelen land sectie A.780,857 etc.

23 01-02-1872 Veghel schuldbekentenis

Theodorus Hurkmans bekend schuldig te zijn aan Hendricus Manders, koopman te Veghel de som van 4200 gulden.

Waarborg: Een perceel land genaamd den Akker met daarop een pas gebouwd huis te Veghel in Oost Dubbelen sectie A.2010 en land A. 2092, 2009.

24 01-02-1872 Veghel testament

Maria Brugmans, weduwe Matheus Olijslagers te Veghel herroept en teniet de doen haar eerder gemaakt testament.

25 01-02-1872 Veghel verkoop

Maria Brugmans, weduwe Matheus Olijslagers te Veghel heeft verkocht aan Adriaan Lambertus Donkers, landbouwer te Veghel. Een huis, schuur, erf en tuin te Veghel in de Bolken sectie G. 261, 337, 266, 335, 336. Land gelegen in het Middegaal A.680

28 08-02-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jan van Buel, onderwijzer te Nistelrode. Jan Anna Cornelis van Oldenbarneveld te Veghel

29 10-02-1872 Zijtaart deling

Antonij Wilbers. Lambertus Vogels gehuwd met Wilhelmina Wilbers. Ze delen het nagelaten goed van hun ouders Adriaan Wilbers en Maria van der Steen. Als ook de nagelaten goederen van Adriaan van der Steen en Johanna Hak. Onder de goederen een landbouwershuis met land, gelegen te Veghel in de Hoge en Lage Biezen al ook in het Rijbroek sectie E. 724, 745 826 827 831 835 865 873 914 757 758 759 812 805 918 1681 1682 2118 2119 804 849 855 875 en 1755.

30 10-02-1872 Boekel verkoop

Hendrikus van der Velden te Boekel heeft verkocht aan Lamberdina van der Velden, weduwe Arnoldus van Dijk, ook wonende te Boekel drie percelen land te Uden D.216, E. 356 en 376. Te Boekel drie percelen C. 58 D. 278 en 156.

31 10-02-1872 Boekel deling

Hendricus van der Velden. Lamberdina van der Velden, weduwe Arnoldus van Dijk. Antonij Timmer gehuwd met Johanna de Wit, dochter van Johannes de Wit en Maria van der Velden, allen wonende te Boekel. Hendricus van der Velden en Antonij Timmer treden mede op voor Johannes van der Velden wonende in Noord Amerika.

Ze delen het nagelaten goed van Adriaan van der Velden Johanna Maria van Hout, beiden te Boekel overleden. Onder de goederen een landbouwershuis met land te Boekel aan de Peelsehuis, Gooreeuwsels, hoge en lage Elzen en op de Molenakkers. sectie A. 233 B.72 170 185 186 204 205 222 257 258 en C. 61 63 64 92 en 355.

32 12-02-1872 Veghel schuldbekentenis

Arnoldus Moonen, kuiper. Petrus Willems, spijkermaker en gehuwd met Catharina Moonen, beiden wonende te Veghel. Ze bekennen schuldig te zijn aan Francisus Pepinus van den Heuvel, koopman te Veghel de som van 1000 gulden.

Waarborg: een nieuw gebouwd huis te Veghel aan het Hoogeinde sectie A. 1632 1633 en 1906.

33 13-02-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van masthout op verzoek van Maria Moors, weduwe Petrus Antonius van de Ven. Lambertus Manders, pastoor te Raamsdonk.

34 15-02-1872 Veghel verkoop

Adriaan en Matheus van Doorn, beiden uit Veghel hebben verkocht aan Gerardus Rooijakkers, wonende te Beek en Donk een perceel heide gelegen i het Leinsven sectie E. 1734
35 17-02-1872 Veghel testament

Willem van de Nieuwenhuijzen maakt tot zijn enige erfgename zijn echtgenote Lucia van Veghel.

37 20-02-1872 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van goederen te Zijtaart, op verzoek van Wilhelmina Tijsse, weduwe Lambertus van Hout. Gerardina van der Heijden. Elisabeth van der Heijden. Lambertus Aarts, weduwnaar Hendrica van der Heijden mede als vader van Maria, Adrianus, Wilhelmus, Johanna, Martinus en Hendrica Aarts.

38 20-02-1872 Veghel schuldbekentenis

Johannes Wilbert van Doorn te Veghel bekend schuldig te zijn aan Jacob van Santvoort te Veghel de som van 1000 gulden.

Waarborg: land te Veghel sectie A.1489, 1790 en 1491.

40 21-02-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen te Veghel op den Biezen en op verzoek van Johannes Tijsse, gehuwd met Anna van der Heijden. Maria van der Heijden. Johanna van der Heijden.

41 22-02-1872 Veghel verkoop

Martinus van de Ven heeft verkocht aan Hendricus van de Ven Johanneszoon een perceel land B.58.

42 22-02-1872 Veghel verkoop

Martinus van de Ven heeft verkocht aan Johannes van Asseldonk, Dieliszoon, wonende te Veghel op het Ven, land sectie B.88, 89 en 90
43 22-02-1872 Veghel inventarisatie

Beschrijving van alle goederen ten huize van Lambertus Aarts, klompenmaker te Veghel en mede ten behoeven van zijn minderjarige kinderen Maria, Adrianus, Wilhelmus, Johanna, Martinus en Hendrica. Verwekt bij wijlen zijn echtgenote Hendrica van der Heijden te Veghel overleden op 8 september 1871. Jan van Boxmeer, horlogemaker te Veghel is de toeziend voogd over de minderjarige. Bij de goederen een partij klompenbomen en klompengereedschappen in zijn werkhuis gelegen bij zijn huis op het Middegaal sectie A. 2304.

44 23-02-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johannes Jan van der Steen te Veghel.

45 24-02-1872 Veghel testament

Lucia van Veghel, echtgenote van Willem van den Nieuwenhuizen maakt haar man tot universeel erfgenaam.

46 24-02-1872 Veghel verkoop

Wilhelmina van den Berg, eerder weduwe van Adriaan van den Tillaart en thans weduwe van Daniel Ketelaars. Ze heeft verkocht aan Lambertus Aarts, klompenmaker te Veghel een perceel land gelegen te Veghel op het Middegaal A. 2303

47 24-02-1872 Veghel verkoop

Wilhelmina van den Berg, eerder weduwe van Adriaan van den Tillaart en thans weduwe van Daniel Ketelaars. Ze heeft verkocht aan Anna Maria Ketelaars, weduwe Francis Dangé voor de ene helft en aan Martinus van Lieshout gehuwd met Johanna Dangé, Theodorus Frenssen gehuwd met Antonia Dangé, Willem van den Donk, gehuwd met Hendrica Dangé, Maria Dangé, dienstmeid allen wonende te Veghel, Geerdina Dangé, dienstmeid te Dinther, Wilhelmus Dangé klompenmaker te Veghel en nog minderjarig de wederhelft van een perceel sectie A. 2303 met een daarop staand schuurtje.

48 27-02-1872 Veghel verhuur

Jan Anne Cornelis van Oldenbarneveld genaamd Tullingh gehuwd met Sara Margaretha de Munck, mede optredende voor Johannes Hermans Jacobus de Munck te Veghel, Hendrik Marinus Rosendaal fabrikant te Tilburg gehuwd met Jeanetta Jacoba Wilhelmina de Munck, Pieter Jacobus Riemslag, handelsreiziger te Eindhoven gehuwd met Jeanne Anbramina de Munck en tevens kerkvoogd der hervormde gemeente Veghel.

Ze bieden openbaar te huur diverse percelen land gelegen te Veghel.

49 28-02-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop va goederen op verzoek van Hendricus van der Heijden te Schijndel. Gerardus van der Heijden te Nistelrode. Cornelis van der Heijden. Johanna van der Heijden. Antonius van der Heijden. Peter Schepers gehuwd met Maria van der Heijden.

50 29-02-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen ten woonhuizen en eigenaar Jan van den Tillaart, timmerman te Veghel.
51 02-03-1872 Veghel verkoop

Antonij Hendrik van de Ven te Veghel heeft verkocht aan Johannes van Heeswijk een huis etc. gelegen ter plaatse Bolken sectie G. 258, 259 en 260

54 06-03-1872 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van goederen te Veghel op de Doornhoek op verzoek van Jan Johannes, Catharina en Johanna van de Ven, allen te Veghel en Johannes van de Ven, wonende te Schijndel.

55 06-03-1872 Veghel deling

Arnoldus Vermeulen, weduwnaar van Deliana Ketelaars. Johannes van de Wijdeven, dagloner en zoon van voormelde Deliana Ketelaars uit haar eerste huwelijk met Hendricus van de Wijdeven. Hendricus Vermeulen. Adrianus Vermeulen. Theodorus Vermeulen. Johannes Vogels, gehuwd met Johanna Vermeulen. Ardina Vermeulen, allen wonende te Veghel. Dat bij het tweede huwelijk van Deliana Ketelaars met genoemde Arnoldus Vermeulen een boedelscheiding is geweest gepasseerd voor notaris op 20 februari 1835. Deliana Ketelaars liet na haar dood in 1856 zeven kinderen na.

Na nog enige verklaringen worden haar goederen daaronder verdeeld. Zoals o.a. ook een huis etc. gelegen te Veghel in de Amert sectie A. 2042 en 2043.

56 07-03-1872 Veghel verkoop

Petrus van Eert, wonende te Veghel. Jan Vissers, bakker te Dinther, mede optredende voor Cornelis van Oorschot, koopman te Heeswijk en gehuwd met Petronella Vissers, Jan van Houtum te Dinther gehuwd met Petronella Vissers, Eijmbertus Schevers te Dinther, gehuwd met Hendrica Vissers, Johannes Vissers te Dinther en Louis van Weert, koopman te Dinther en gehuwd met Antonia Vissers. Samen hebben ze verkocht aan Hendricus Kuijpers landbouwer te Veghel een perceel hooiland gelegen in de Aabroeken A.744

57 08-03-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen te Veghel op de Watersteegd op verzoek van Helena van den Broek, weduwe Johannes van Rijbroek en haar minderjarige kinderen Petrus. Wilhelmus, Adrianus, Ardina en Johannes van Rijbroek. Geertruida van Rijbroek. Allen wonende te Veghel. Theodorus van Lieshout, wonende te Uden, voogd over Gerardus en Petronella , minderjarige kinderen uit eerste huwelijk van wijlen Johannes van Rijbroek en Petronella van Lieshout.

58 11-03-1872 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van planken etc. te Veghel aan de Seitersche kerk op verzoek van Cornelis van Mierlo, aannemer te Veghel.

59 12-03-1872 Veghel verkoop

Johannes Vissers. Gerardus Vissers. Anna Maria Vissers, allen wonende te Veghel. Hebben verkocht aan Christiaan van den Tillaart een deel van een perceel land gelegen aan de Heiden sectie B.378.

Komt uit de nalatenschap van Petrus Vissers en Johanna Maria van de Ven.

60 23-03-1872 Veghel testament

Adrianus van Dijk, wonende te Nistelrode maakt zijn echtgenote Maria Kluijtmans tot enige erfgename.


61 23-03-1872 Veghel testament

Maria Kluijtmans echtgenote van Adrianus van Dijk, wonende te Nistelrode en eerder weduwe van Gerardus van de Keijgraaf. Maakt haar huidige man tot enige erfgenaam.

62 27-03-1872 Veghel deling

Johannes Vissers. Gerardus Vissers. Anna Maria Vissers, allen wonende te Veghel. Ze delen het nagelaten goed van hun ouders Petrus Vissers en Johanna Maria van de Ven.

Huis en land te Veghel ter plaatse Bruggen sectie D. 502, 503, 1519, 1520. aan de Leest D. 1516, 1517 en 1518.op de Schijfelaar D. 271, 280. In de Putten F. 483, 484. De Berg sectie E. 76, 77. Hooiland in de Havelsche beemden D. 394, 397 en 400. In het Eerds Dubbelen deel van F. 1424. in de Kampen E. 53. De Bizensche dijk E. 74. Oost Dubbelen A.2012 en 2090. In Gieliskamp E.232, 233 en 234. In de Putten F.495, D.385. In het Eerds Dubbelen deel van F.1424

63 28-03-1872 Veghel deling

Maria van der Sanden, weduwe in tweede huwelijk met Dirk van de Ven en moeder uit dit huwelijk van de minderjarige kinderen Hendricus, Wilhelmina, Lambertus en Anna van de Ven. Antonius van Hoof toeziend voogd over de kinderen uit het eerste huwelijk van Dirk van de Ven en Wilhelmina van der Velden met name Petronella en Johanna van de Ven. Johannes van de Ven uit Veghel is de toeziend voogd over twee genoemde minderjarige kinderen en Jan van der Sanden over de vier genoemde minderjarige kinderen.

Dirk van de Ven die eerder was gehuwd met Wilhelmina van der Velden welke is overleden op 23 maart 1858. kort na die dood zijn hun goederen gewaardeerd en beschreven, o.a. een landbouwershuis en land te Veghel in het Dorshout sectie A. 1045 t/m 1015. Volgt een verdeling van deze goederen.

64 28-03-1872 Veghel verkoop

Johannes Smits, lid provinciale staten van Noord Brabant en bierbrouwer te Veghel, heeft land verkocht aan Lambertus van Dam, winkelier te Nistelrode op Vorstenbosch en die van voornemens is naar Veghel te verhuizen. Betreft een perceel gelegen in het Rijbroek sectie E. 1638

66 29-03-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Gerardus van der Heijden te Nistelrode. Cornelis van der Heijden. Johanna van der Heijden. Antonius van der Heijden. Peter Schepers gehuwd met Maria van der Heijden.

67 04-04-1872 Veghel verkoop

Theodorus van de Ven ook genoemd Dirk van de Ven heeft verkocht aan Adriaan Timmers een perceel land genaamd de Heiakker sectie C. 124 en 125. Ook verkocht aan Petrus van Heeswijk een perceel dennenbos C. 122 en 123.

68 04-04-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Geertruida Brugmans.

69 11-04-1872 Zijtaart deling

Maria van der Heijden. Johanna van der Heijden. Johannes Tijsse, gehuwd met Anna van der Heijden.

Ze verdelen de boedel door hun ouders Lambertus Johannes van der Heijden en Hendrina Versteegde nagelaten. Een landbouwershuis met land gelegen te Veghel op den Hoogen Biezen sectie E.898, 899, 1692, 2085, 2086 en 2087. Verder land E.2083 en 2084 waarop een huis met het vruchtgenot van die grond is gereserveerd door Adriaan en Catharina van der Rijt tot 1 mei 1882. Nog een perceel heide te Sint Oedenrode op het Jekschot delen van sectie D.703 D. 1348, 1349 en 1350. Bouwland te Veghel op de Hooge Biezen en Kempkes F. 1178, 1186, 1204, 12071724, 1722, E. 846, 936, 939.

70 13-04-1872 Veghel verkoop

Jacques Louis Werner, als gevolmachtigde voor Carel Wouter Jan Rink, apotheker te Oosterhout.

Verkoopt aan Jacobus Winters, winkelier te Veghel een huis, achterhuis, erf en tuin gelegen op het Hoogeinde ter plaatse de Bruggen sectie D.1553 en 1554

71 15-04-1872 Veghel schuldbekentenis

Jan Anne Cornelis van Oldenbarneveld ook genaamd Tullingh gehuwd met Sara Margaretha de Munck. Ze bekennen schuldig te zijn aan de diaconie der hervormde kerk te Veghel de som van 1000 gulden.

Waarborg: percelen land te Veghel op het Zontveld E.1375 en 1368.

72 15-04-1872 Veghel verkoop

Johannes Smits verklaard verkocht te hebben aan Hendricus van Kuijk, arbeider te Veghel een deel van een perceel land te Veghel aan de Watersteegd sectie B. 985 en 986.

73 16-04-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jacobus Philippus Baetings, geneesheer te Veghel.

74/80 18/25-04-1872 Veghel verkoop

Adrianus Marcus Manders, wasbleker te Veghel, mede gevolmachtigde van Gerardus Cornelis manders, kapelaan te Bergeijk en Franciscus Antonius Josephus de Haan, wasbleker te Veghel gehuwd met Francisca Geertruida Manders. Bernardus Schuurmans, bierbrouwer te Uden gehuwd met Gerardina Verbeek en mede optredende voor Anna Verbeek, wonende te Uden.

Ze bieden openbaar te koop enige percelen land gelegen te Veghel.

75 19-04-1872 Veghel verkoop

Jacobus Philippus Baetings, geneesheer te Veghel heeft verkocht aan Matheus, Anton en Franz Carl Rath, fabrikanten te Veghel, een perceel land gelegen in de Bolken G. 444

76 22-04-1872 Veghel testament

De weleerwaarde heer Martinus van den Bogaart, priester te Veghel maakt zijn moeder Catharina van de Ven, weduwe Arnoldus van den Bogaart tot algemene erfgename. Verder zijn broers en zusters Hendricus, Hein, Wilhelmina, Elisabeth en Catharina van den Bogaart.

77 22-04-1872 Veghel machtiging

De weleerwaarde heer Martinus van den Bogaart, priester te Veghel is van voornemen om naar Liverpool in Engeland te begeven. Geeft zijn broers Hendricus en Hein van den Bogaart de macht om alhier zijn goederen te beheren.

79 27-04-1872 Veghel deling

Willem en Johannes van der Aa, arbeiders. Hendricus Docters, klompenmaker gehuwd met Johanna ook genaamd Jans van der Aa. Martinus Olijslagers, gehuwd met Johanna van der Aa. Johannes van den Broek, gehuwd met Wilhelmina van der Aa.

Ze delen samen het nagelaten goed van hun ouders Jan van der Aa en Anna Maria van de Ven. Een huis van 5 woningen, gelegen aan de Heselaar sectie B. 1109, 1661 t/m 1665 en nog enige percelen land.

81 27-04-1872 Veghel testament

Johannes van der Heijden, Lambertuszoon maakt zijn testament op en maakt zijn echtgenote Maria van Vrede tot enige erfgename.

82 27-04-1872 Veghel testament

Maria van Vrede echtgenote van Johannes van der Heijden, Lambertuszoon maakt haar man tot enige erfgenaam van al haar goederen.

84 01-05-1872 Veghel verkoop

Jan Vogels, arbeider te Veghel heeft verkocht aan Laurens Noten, koopman wonende te Helmond, een huis van twee woningen Veghel sectie A.2340, 2341 en 2366.

86 02-05-1872 Zijtaart verdeling

Laurens, Johannes en Johannes de jongste van der Rijt. Ze verdelen de goederen van wijlen hun ouders Johannes van der Rijt en Maria van den Tillaart

Land gelegen in de Gieliskamp E.236 en 237, op den Hooge Biezen, het achterste Krijtenburg E.4004 in de Zijtartsche beemden D.747. Een landbouwershuis etc. gelegen Keselaar, Doornhoek, , Rijbroek en Hoogen Biezen sectie E. 169, 181, 182, 386, 401 t/m 408, 937, 1674 en 2059.

87 03-05-1872 Veghel testament

Testament van Willem Vogels waarin hij zijn echtgenote Hendrina Hurkmans tot universeel erfgename maakt.

88 03-05-1872 Veghel testament

Hendrina Hurkmans echtgenote van Willem Vogels welke ze maakt tot universeel erfgenaam.

89 06-05-1872 Veghel verkoop

Lambert Hendricus van de Ven, verkoopt aan Theodora Maria en Hendricus van de Ven, de minderjarige kinderen van wijlen Johannes van de Ven, vertegenwoordigd voor hen door voogd Dirk van de Ven een perceel land gelegen in de Boekt D.61


91 07-05-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Engelbertus Vervoort, smid te Veghel.

92 10-05-1872 Veghel verkoop

Dirk Adriaan van den Heuvel heeft verkocht aan Matheus, Anton en Franz Carl Rath, fabrikanten te Veghel het noordelijk deel van een perceel land het Bolken sectie G. 211

93 11-05-1872 Veghel verkoop

Dirk Adriaan van den Heuvel heeft verkocht aan Adrianus van de Leemput, landbouwer te Veghel een landbouwershuis etc. te Veghel in de Koolenkampen sectie A. 595 t/m 599 en 1623. Verder land in de Geerbunders A. 181, 182, 183, 184, 214 en 215. Aan het Geerbos A.480. Op de Watersteegd B. 1110, de Hemel B. 1032 t/m 1035, hooiland in de hamsche beemden D. 823 en 824 en in de Molenbeemden A. 615.

95 13-05-1872 Veghel schuldbekentenis

Arnoldus, Hendricus, Adrianus, Theodorus, Ardina Vermeulen. Johannes Vogels gehuwd met Johanna Vermeulen. Ze verklaren schuldig te zijn aan Johannes Matheus van den Tillaart de som van 1300 gulden.

Waarborg: een huis en land gelegen in de Amert sectie A.2042, 2043, 1595, 1666 en 1667

96 16-05-1872 Erp verkoop

Josephus Cornelis Elisa Docters van Leeuwen, landbouwer te Erp, bekend schuldig te zijn aan Theodorus Peter Ketelaars de som van 500 gulden.

Waarborg: Land te Erp in de Bolst B. 19, 614

100 31-05-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Cornelis Walburg, pellenwever te Veghel.

101 01-06-1872 Veghel testament

Cornelis van der Heijden maakt in zijn testament echtgenote Petronella Schepers tot universeel erfgename.

102 04-06-1872 Erp schuldbekentenis

Hendricus van Doorn gehuwd met Honoria van den Berg te Erp is schuldig aan Petrus van Eert Lambertuszoon de som van 1600 gulden.

Waarborg: huis en 34 percelen land.

103 06-06-1872 Veghel deling

Hendricus van der Heijden. Cornelis van der Heijden, beiden wonende te Veghel. Gerardus van der Heijden, wonende te Nistelrode op Vorstenbosch. Antonius van der Heijden te Veghel. Johanna van der Heijden te Veghel. Petrus Schepers, gehuwd met Maria van der Heijden wonende te Veghel.

Verdelen hun goederen waaronder een landbouwershuis aan het Hoogeijnde te Veghel sectie A. 1264 t/m 1266 en 1638 t/m 1642 en nog enige percelen land.

104 10-06-1872 Veghel schuldbekentenis

Willem van der Aa. Johannes van der Aa. Johannes van den Broek, gehuwd met Wilhelmina van der Aa. Allen wonende te Veghel en verklaren schuldig te zijn aan de vijf minderjarige kinderen van wijlen Johannes Geert van Rijbroek, met name Petrus, Wilhelmus, Adrianus, Ardina en Johannes. Geleend de som van 600 gulden.

Waarborg: een huis en land sectie B. 1665, 1661, 1109, 1664 etc.

106 11-06-1872 Veghel testament

Willem van den Tillaart, Christiaanszoon. Maakt het vruchtgebruik van zijn na te laten goederen over aan zijn echtgenote Hendrica van der Linden.

107 11-06-1872 Veghel testament

Hendrica van der Linden, echtgenote van Willem van den Tillaart, Christiaanszoon. Maakt het vruchtgebruik van haar na te laten goederen over aan haar echtgenoot.

108 11-06-1872 Veghel testament

Adrianus van der Linden, Adrianuszoon maakt in zijn testament tot enige erfgename zijn echtgenote Anna Maria Vissers.

109 11-06-1872 Veghel testament

Anna Maria Vissers, echtgenote van Adrianus van der Linden, Adrianuszoon maakt haar man tot enige erfgenaam.


110 13-06-1872 Veghel verkoop

Hendricus Docters, klompenmaker te Veghel gehuwd met Johanna, ook genoemd Jans van der Aa. Heeft verkocht aan Helena van den Broek, weduwe Johannes Geert van Rijbroek een woning met erf gelegen op de Heselaar sectie B.1663 een deel van het erf B.1661 een tuintje met daarop een schuur B.1109.

111 13-06-1872 Veghel inventarisatie

Beschrijving van goederen op verzoek van Hendrina Bouw, weduwe Theodorus van Asseldonk, mede moeder van haar minderjarige dochter Wilhelmina van Asseldonk. Voogd over haar dochter wordt haar aanstaande man Johannes Rovers.

Goederen: een onverdeelde zesde deel in een landbouwershuis etc. gelegen op het Ham, sectie D. 936 t/m 640, D.976, C.763.

112 18-06-1872 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van hooigras op het Zijtaart op verzoek van de eigenaar Jan Biemans.

113 21-06-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van hooigras in het Eerds Dubbelen op verzoek van de eigenaarHendricus Philippus van de Berg. Jan Biemans. Jacobus Custis uit ’s-Hertogenbosch. Maria Catharina Vogels, weduwe Jan van Genuchten uit Sint Oedenrode. Antonis Petrus van Hout. Christiaan Christoffel Lutkie, boekhandelaar uit ’s-Hertogenbosch. Johannes Mathijs van den Tillaart. Jacob van Santvoort. Elisabeth van den Heuvel. Jan Scheij, bakker. Mathijs van den Elzen uit Erp. Adrianus Keurlings. Johannes van de Ven. Willem Johannes van Rijbroek. Antonie van Asseldonk uit Erp. Peter Verhoeven en Johannes Jan van der Steen.

116 28-06-1872 Veghel inventarisatie

Beschrijving van goederen ten huize van Antonij van Asseldonk staande op den Doornhoek, weduwnaar van Maria Ketelaars, aldaar overleden op 1 april jongstleden. Antonij van Asseldonk mede ten behoeven zijn kinderen Wilhelmus oud 2 jaar en Theodorus 1 jaar oud.

Een onverdeelde zesde deel gelegen op het Ham van een Huis, erf etc, sectie D. 936 t/m 640, D.976, C.763. Een onverdeelde twaalfde deel van een perceel land D.976. Een onverdeelde twaalfde deel van een perceel gelegen op Blankenburg C. 763 Volgen beschrijving van een paard koeien en huisraad.

117 11-07-1872 Veghel verkoop

Antonius van der Heijden heeft verkocht aan Petronella Schepers, weduwe Cornelis van der Heijden land gelegen te Veghel in de Putten sectie A.1714

118 11-07-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van tiendvruchten der domaniale tienden en garvenzaden.

119 12-07-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen te Veghel op de Hooge Biezen. Dit op verzoek van Johannes Tijsse, landbouwer aldaar.

120 12-07-1872 Zijtaart schuldbekentenis

Wilhelmus van Weert, gehuwd met Maria van der Heijden bekend schuldig te zijn aan Johannes Tijsse en Johanna van der Heijden de som van 1000 gulden.

Waarborg: een landbouwershuis met enige percelen land gelegen op den Hooge Biezen sectie E. 898, 899, 1692, 2085, 2086 en 2087

121 12-07-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van de zogenaamde Beltjenstienden ten behoeven van de familie Beltjens, wonende te Roermond, Luik en Beesel.

122 13-07-1872 Veghel testament

Catharina Zooijen, weduwe Willem Gerbrandts te Veghel legateert in haar testament aan Ludovicus Albertus Schoonenberg ter vergoeding van bewezen diensten de som van 50 gulden. Aan dienstmeid Gerardina Antonia de Graaf ter vergoeding van bewezen diensten de som van 100 gulden.

123 15-07-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen te Veghel op het Ham. Dit op verzoek van Johannes van der Steen.
124 15-07-1872 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen te Veghel op het Zijtaart. Dit op verzoek van Wilhelmina Tijssen, weduwe Lambertus van Hout.

125 16-07-1872 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen te Veghel op den Doornhoek. Dit op verzoek van Jan Johannes van de Ven, landbouwer aldaar.

126 18-07-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen te Veghel op het Akert. Dit op verzoek van Antonius Lambert van der Heijden.

127 19-07-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen te Veghel aan het Beukelaar. Dit op verzoek van Magdalena van Rijbroek, dienstmeid. Lambert Verbruggen. Beiden te Veghel. Theodorus van Lieshout uit Uden, mede voor de kinderen van wijlen Johannes Geert van Rijbroek met name Gerardus en Petronella.


128/130 25-07/01-08-1872 Veghel verkoop

Adriaan Lambert Donkers bied openbaar te koop een huis, schuur, schop en tuin te Veghel op de Bolken sectie G.266, 336 en 337. Verder G.335 en op het Middegaal A.680

129/132 30-07/06-08-1872 Erp verkoop

Johannes en Petronella Verbakel, beiden uit Erp bieden openbaar te koop een huis, stal, schuur etc. te Erp ter plaatse Dieperskant, sectie J. 790, 791, 390, 391, 879, 319.

131 05-08-1872 Veghel deling

Helena van den Broek, weduwe Johannes Geert van Rijbroek, mede moeder van de minderjarige Petrus, Wilhelmus, Adrianus, Ardina en Johannes van Rijbroek. Theodorus van Lieshout uit Uden als voogd over de twee minderjarige kinderen van wijlen Johannes Geert van Rijbroek en Petronella van Lieshout. Magdalena van Rijbroek. Lambertus Verbruggen , gehuwd met Geertruida van Rijbroek. Jan Schepens als toeziend voogd over de 5 genoemde minderjarige uit tweede huwelijk van voormelde Johannes Geert van Rijbroek met Petronella van Lieshout. Martinus van Rijbroek als toeziend voogd.

Delen hun gezamenlijke goederen

134 24-08-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Petrus Franciscus Gerbrandts, factoor te Veghel.

135 24-08-1872 Uden verkoop

Wilhelmus van der Knaap, schoenmaker te Uden heeft verkocht aan Lambertus van de Rijt, landbouwer te Uden, bouwland aldaar gelegen sectie J. 834

137 29-08-1872 Veghel schuldbekentenis

Petrus van Heeswijk bekend schuldig te zijn aan Franciscus Pepinus van den Heuvel, koopman, bakker en winkelier te Veghel de som van 2000 gulden.

Waarborg: 9 percelen land gelegen onder sectie B in Veghel.

138 30-08-1872 Veghel deling

Jan Scheij, koopman te Veghel. Gerardus Antonius van Hout, koopman te Veghel. Franciscus Pepinus van den Heuvel, koopman, bakker en winkelier te Veghel en gehuwd met Elisabeth van Hout.

Ze delen het nagelaten goed van Antonius Scheij en Elisabeth Manders, beiden te Veghel overleden. Ook de goederen van wijlen Lambertus van Hout en Maria Scheij. Naast diverse percelen land een huis, klein huis erf en tuin te veghel in de straat sectie G.414, 415 en 59. Ook een huis van twee woningen etc. gelegen in de Bolken sectie G. 1037 en 1038. Een landbouwershuis, bakhuis, schuur etc. te Aarle Rixtel sectie A. 2, 3, 10 t/m 23 en 268.

139 31-08-1872 Erp verkoop

Antonie van den berg, wonende te Erp. Heeft verkocht aan Leendert en Antonij Smits wonende te Beek en Donk, als aan Johannes Smits te Erp en de minderjarige kinderen Hendrica en Hendrina Smits. Allen kinderen van Martinus Smits. Verkocht een landbouwershuis gelegen te Erp in het Hurksken sectie J. 331, 507, 518, 543, 555, 560, 827, 947 en 948. Land gelegen te Boerdonk G.374 en 458, op Keldonk K. 392 en 393, op Boerdonk G. 388 en 389. Te Erp op Dieperskant J.336 aldaar in de Laar, J.956, in het Hurkske J.504 en in het Gerecht H.466.

140 06-09-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Theodora van Lieshout, weduwe Jan Driessen en Hendricus Manders, beiden uit Veghel.

141/146 19-09/03-10-1872 Veghel verkoop

Petrus Franciscus Gerbrandts. Jacques Louis Werner optredende voor Hendrik Carel Lazonder, hoofdonderwijzer in Denekamp en gehuwd met Maria Theodora Gerbrandts. Gerrit Willem Cramer, papierfabrikant te Oost Marsum gehuwd met Jacomijna Lazonder.

Ze bieden openbaar te koop een huis annex koetshuis, erf en tuin te Veghel in de straat sectie G.142 en 423 met een planken omheining afgescheiden. Komt van hun tante Theodora Gerbrandts te Veghel overleden op 23 mei 1851, als ook uit de nalatenschap van Catharina Zooijen 21 juli jongstleden overleden. Koper is de kantonrechter Johannes Franciscus Coolen.

142 22-09-1872 Veghel testament

Lambertus Johannes van Boxmeer geeft uitdrukkelijk aan om eerder opgemaakt testament op 3 februari 1871, te niet te doen.

143 25-09-1872 Veghel testament

Hendricus Johannes van Hombergh te Sint Oedenrode maakt tot enige erfgenaam zijn broeder Antonius.

144 25-09-1872 Sint Oedenrode testament

Antonius van Hombergh te Sint Oedenrode maakt tot enige erfgenaam zijn broeder Hendricus Johannes.

145 30-09-1872 Veghel verhuur

Openbare verhuur op verzoek van Mathijs Rath, fabrikant te Veghel. Johannes Francis van Eert te Veghel. Antonij van Asseldonk, wonende te Erp. Te huur wordt aan geboden land in het Rutsel te veghel, sectie D. 254, land in de Bruggen D.453 en 454, land gelegen op het Ham D.1026 en 1027

147 04-10-1872 Veghel testament

Jan Johannes Constant te Veghel maakt in zijn testament echtgenote Geertruida Schoore tot enige erfgename .

148 04-10-1872 Veghel testament

Geertruida Schoore, echtgenote van Jan Johannes Constant te Veghel maakt haar man tot enige erfgenaam .

149 14-10-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van brandhout aan de Biezensche dijk op verzoek van Johannes van Hoogerwou, koopman te Boxtel.

150 15-10-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Hendricus Koenen, opzichter waterstaat, wonende te Veghel.

151 15-10-1872 Veghel verhuur

Gerardus van Zutphen, Lambertus van den Berg. Adrianus van de Leemput. Samen uitmakende het armbestuur van Veghel. Mathijs Rath, fabrikant. Jan van Zutphen als gevolmachtigde van de eerwaarde heer Wilhelmus Oppers, rustende pastoor wonende te Deurne.

152 16-10-1872 Veghel verhuur

Petronella Schepers, weduwe Cornelis van der heijden. Ze bied openbaar te huur enige percelen land te Veghel gelegen in de Putten en bij de Eikelkamp sectie A. 1514, 1515 en 1516.

154 19-10-1872 Zijtaart verkoop

Wilhelmus Rijkers en Adriana van Eert, eerder weduwe Theodorus van de Rijt, echtlieden. Hebben verkocht aan Petrus van Lith, timmerman een weiland gelegen in het Rijbroek, sectie E. 2223.

155 19-10-1872 Zijtaart verkoop

Wilhelmus Rijkers en Adriana van Eert, eerder weduwe Theodorus van de Rijt, echtlieden.

Hebben verkocht aan de katholieke kerk van Zijtaart, waarvoor de notaris is verschenen Johannes van Asseldonk als lid van het kerkbestuur, mede namens de eerwaarde heer Felix Antonius Klercx, pastoor, Jan van Sleeuwen, Laurens van den Oever en Jan van de Ven. Verkocht een weiland gelegen in het Rijbroek sectie E.1665.

Verder verkocht aan jan Smits, hoef en grofsmid weiland gelegen in het Rijbroek sectie E.2223.

156 02-11-1872 Veghel inventarisatie

Beschrijving van alle goederen ten huize van Lambertus van den Biggelaar, weduwnaar Maria Catharina Kanters gelegen te Veghel aan het Hoogeinde A.1634, 1635 en 1636. Dit mede ten behoeve van zijn minderjarig kind Elisabeth. Haar toeziend voogd is Arnoldus Kanters uit Uden.

Naast enige percelen land vee en huisraad.

157 04-11-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen op verzoek van Johannes van Doorn.

159 09-11-1872 Veghel verkoop

Jacques Louis Werner te Veghel als gevolmachtigde voor Bernardus Schuurmans, bierbrouwer te Uden, gehuwd met Gerardina Francisca Verbeek. Anna Verbeek ook wonende te Uden. Ze dragen over en verkopen aan de Katholieke kerk van Veghel een perceel land gelegen in de Molenbeemden sectie A. 632, 633 en 634. Komende van hun ouders Antonius Verbeek en Maria Manders.

160 09-11-1872 Veghel verkoop

Cornelis Latijnhouwers gehuwd met Maria van Eert. Hebben verkocht aan Wilhelmina van Gerwen, dienstmeid te Gemert, vertegenwoordigd door Hendricus van Gerwen, winkelier uit Sint Oedenrode. Een huis met land in het Eerde onder Sint Oedenrode sectie D.211.

161 12-11-1872 Veghel schuldbekentenis

Johannes Klerks bekend schuldig te zijn aan Theodorus Petrus Ketelaars de som van 150 gulden

162 13-11-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van pastoor Antonius Jansen te Veghel in het Eerde.

163 14/15-11-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Salomon Monnickendam te Veghel.

164 14-11-1872 Veghel testament

Catharina Adriana Eduarda Baetings maakt haar zuster Maria Catharina Rosalia, Benoemd tot bewindvoerder van haar nalatenschap en vruchtgebruik aan haar broeder de zeer eerwaarde heer Petrus Antonius Baetings, verblijvende in Engeland ter plaatse Barton.

165 19-11-1872 Veghel deling

Jan, Arnoldus, Martinus, Petrus en Cornelia Olijslagers, allen wonende te Veghel.

Ze delen de nalatenschap van hun ouders Johannes Olijslagers en Catharina van den Tillaart.

Goederen als een huis bestaande uit drie woningen etc. sectie D. 492, 493 en 494.

166 21-11-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Cornelia van der Aa, weduwe Petrus van de Laar, herbergierster. Adrianus van Dam. Beiden uit Veghel.

167 22-11-1872 Veghel huwelijksvoorwaarde

Hendricus van den Oever, weduwnaar van Maria de Jong, wonende in het Eerde als bruidegom. Francisca van den Oever, ook aldaar wonende als bruid. Daar ze van voornemens zijn met elkander te trouwen maken ze hun huwelijkse voorwaarden.

168 27-11-1872 Herpen schuldbekentenis

Arnoldus Wilhelmus van Berkel, schoenmaker te Herpen, bekend schuldig te zijn aan Petrus Norbertus Teurlings, leerlooier te Veghel de som van 400 gulden.

Waarborg: een huis met land Te Herpen sectie D. 320. Het huis en tuin hebben nog geen kadasternummer

169 27-11-1872 Veghel testament

Abraham van Zwanenbergh, koopman te Veghel maakt zijn echtgenote Suzanna Zeckendorp als universeel erfgename

170 27-11-1872 Veghel testament

Suzanna Zeckendorp echtgenote van Abraham van Zwanenbergh, koopman te Veghel maakt haar man tot enige en algemene erfgenaam van al haar goederen.

171 02-12-1872 Zijtaart verkoop

Lambertus van Eert te Veghel heeft verkocht aan de katholieke kerk van Zijtaart alwaar hiervoor is verschenen Johannes van Asseldonk als lid van het kerkbestuur, mede namens de eerwaarde heer Felix Antonius Klercx, pastoor, Jan van Sleeuwen, Laurens van den Oever en Jan van de Ven. Verkocht een perceel land gelegen op de Keselaar sectie E. 377 en 378

172 03-12-1872 Veghel deling

Johannes van de Crommert, landbouwer te Veghel. Lambertus van de Ven, landbouwer te Boekel en gehuwd met Maria van de Crommert.

Ze delen het goed hun aangekomen van wijlen Jan van de Crommert en Mechelina van Rijbroek, beiden te Veghel overleden.

Ze lieten o.a. na een huis bestaande uit vier woningen te Veghel aan het Hoogeinde, sectie A. 1864, 1865, 1866 en 2229

173 09-12-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Petronella Schepers, weduwe Cornelis van der Heijden.

174 10-12-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Theodorus en Johannes de Bresser.

175 11-12-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Wilbert van Asseldonk wonende op het Ham.

176 14-12-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Gerard Verbakel , mandenmaker wonende in de Modderstraat.

177 16-12-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jacobus van den Heuvel.

178 17-12-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johannes, Hendricus en Adrianus Donkers.

179 18-12-1872 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Francis, Gerard, Peter en Petronella Schepers. Deze laatste weduwe van Cornelis van der Heijden. Gerardus van der Heijden gehuwd met Petronella Schepers, wonende te Nistelrode op Vorstenbosch. Hendricus van de Wijdeven, weduwnaar van Johanna Maria Schepers en vader van zijn twee minderjarige kinderen Helena en Hendrica

180 18-12-1872 Veghel verkoop

Lambertus van de Ven, landbouwer te Boekel en gehuwd met Maria van de Crommert.

Heeft verkocht aan Salomon Monnickendam, koopman te Veghel en Jacob de Winter, koopman te Dinther, een huis van twee woningen etc. sectie A.1865 en 1866.

181 23-12-1872 Veghel verhuur

Hendrina Raijmakers, weduwe Johannes van Hoof mede moeder van haar minderjarige zoon Martinus. Ze heeft verhuurd aan Peter Schepers een bouwmans huis met land gelegen te Veghel aan Driehuis, op de Heiakker, in het Wuiten, de Korsehoeven, de Geerbunders en in de Hamsche beemden.

182 23-12-1872 Veghel schuldbekentenis

Adriaan van Boerdonk bekend schuldig te zijn aan Lambertus van Eert de som van 300 gulden.

Waarborg:een landbouwershuis te Veghel in het Eerde sectie F. 247 t/m 251, 254 en 255.183/3 23-12-1872/02-01-1873 Veghel verkoop

Openbare verkoop op verzoek van Theodorus de Bresser. Johannes de Bresser, voerlieden wonende te Veghel. Ze bieden openbaar te koop een huis etc. te Veghel in de Putten langs de haven, sectie A. 2427 en 2428


Dovnload 78.3 Kb.