Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Notaris: F. A. J. L. de Kuijper 1867 1895

Dovnload 23.84 Kb.

Notaris: F. A. J. L. de Kuijper 1867 1895Datum28.10.2017
Grootte23.84 Kb.

Dovnload 23.84 Kb.

Notarissen Veghel 1649-1935

Notaris: F.A.J.L. de Kuijper 1867 - 1895

Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 116
Regesten en brevetten
1 05-01-1898 Veghel testament

Johannes van Doorn, Antoniuszoon maakt echtgenote Elisabeth Biemans tot zijn erfgenaam

2 05-01-1898 Veghel testament

Elisabeth Biemans, eerder weduwe Johannes Rovers, daarna van Lambertus van den Oever en n u gehuwd met Johannes van Doorn, Antoniuszoon maakt haar echtgenoot erfgenaam.

3 11-01-1898 Veghel testament

Hendricus van Rixtel, landbouwer te Veghel, maakt zijn echtgenote Petronella Steenbakkers tot erfgename.

4 11-01-1898 Veghel testament

Petronella Steenbakkers, echtgenote van Hendricus van Rixtel, landbouwer te Veghel, maakt haar man erfgenaam.

5 13-01-1898 Veghel verkoop

Lambertus Ketelaars, weduwnaar van Antonia van de Ven en zijn zoon Theodorus. Petrus van de Ven de toeziende voogd over genoemde minderjarige Theodorus Ketelaars, mede optredende voor zijn broers en zusters Johannes, Wilhelmus, Johanna Maria en Christina van de Ven, wonende te Uden en Veghel.

Verkopen openbaar land, gelegen onder Sint-Oedenrode in de Eerde sectie D. 167, ook aldaar genaamd de Braak D. 226

6 31-01-1898 Boekel schuldbekentenis

Gerardus Bijvelds, landbouwer te Boekel bekend schuldig te zijn aan de Veghelsche spaarbank, de som van 3000 gulden.

Waarborg: twee landbouwers huizen met land gelegen te Boekel sectie A. 715, 814, 166, 716, 351, 714, B. 361, 312, 1029, 1030, 1031, 1033, 1042, 354, 355, 293, 1040, 353, 1027, 1028, 1032, 1039, 1041, 561, C. 401, 149, D. 794 en 803.

@ 7 10-02-1898 royement

Door Gerardus Bijvelds te Boekel aan Johannes Pepers te Dinther.

8 10-02-1898 Dinther schuldbekentenis

Johannes Pepers, wonende te Dinther, bekend schuldig te zijn aan Gerardus Bijvelds, landbouwer te Boekel, de som van 1800 gulden.

Waarborg: een landbouwers huis en land te Dinther ter plaatse Heloren sectie C. 267. 268, 280, 281, 296, 297, 298, 299, 300, 1947 en 2201

9 23-02-1898 Veghel testament

Johannes Swilders, landbouwer te Veghel, maakt zijn echtgenote Hendrica Snijders erfgename van al zijn goederen.

10 23-02-1898 Veghel testament

Hendrica Snijders, echtgenote Johannes Swilders, landbouwer te Veghel, maakt hem tot haar erfgenaam.

11 25-02-1898 Veghel testament

Adrianus Vissers, Arnolduszoon, landbouwer te Veghel maakt zijn echtgenote Martina van Kemenade erfgename van al zijn goederen.

12 25-02-1898 Veghel erfdeling

1. Theresia Johanna Adriana Babara Bijvoet, weduwe Johannes Franciscus Coolen, mede als voogdes over de minderjarigen Catharina Henrica Maria Carolina en Anna Petronella Carolina Maria Coolen, ook schriftelijk gemachtigde voor Dijmpna Jacoba Maria Coolen, religieuze in het klooster der Filles de La Sagesie te Schimmert. 2. Simon Petrus Leonardus Coolen, kandidaat notaris te Loon op Zand. 3. Alphonsus Petrus Arnoldus Gerardus van den Bergh, notaris te Cuijk gehuwd met Carolina Maria Theresia Coolen, toeziende voogd over genoemde minderjarigen. 4. Maria Theresia Francisca Brigitta Coolen te Veghel. 5. Leonardus Henricus Simon Petrus Coolen te Amsterdam. 6. Johannes Franciscus Antonius Wilhelmus Coolen. 7. Theresia Anna Christina Theodora Coolen. 8 Brigitta Alida Francisca Petronella Coolen, alle Veghel.

Samen delen ze de nagelaten goederen van wijlen meester Johannes Franciscus Coolen.

Alle goederen werden op waarde geschat door Hendricus Adrianus Hubertus Bijvoets, notaris en Hendricus Johannes Christiaan van Bergen, kandidaat notaris en Cornelis Verstappen Michielszoon allen wonende te Berghem. Beginnen met de tiendrechten en daarop klevende schulden. 2/9 deel in de Blokkentiend genaamd Broekkant of Zandkantscheblok, het Hupelven, het groot Blauwhoeksveld, het klein Blauwhoeksveld onder Sint-Anthonis, de Katwijksch kampen, de Kapellenkampen, de Laak, onder groot en klein Linden, Volgen enige ander schulden.

Verdeling: aan Theresia Johanna Adriana Babara Bijvoet, bouwland gelegen te Berghem in de Korte Hei sectie C. 171 en 175 etc.

Goederen tevens geschat op waarde, zijn de percelen land gelegen onder Berchem in de Kortehei C. 184, C. 188, 20 – 23, 189, 171 – 175, de Lange hei C. 77, in de Hoven A.588, in de Lange hei C. 125, in de Oude hei B. 920, in de Korte hei C. 158, in de Lange hei C. 103 en 104, ook aldaar C. 98 en 99, in de Korte hei C. 546, de drie Morgen op de gemeente A. 815 – 820, de 5 Morgen op de gemeente A. 1870 – 1877, de Smale 3de geweind op de gemeente A. 1867, achterste Dries op de gemeente bij Hurtjesbosch A. 1856, de Smale A. 1819 en 1846, op het Runsel A. 429 in de Bus van Empelshof A. 1020 en 1021, in de Spaandersstraat A. 733, in de Hoef B.5, in de Lange hei C. 84, in de Korte hei C. 186 en 187, in het Mollenstraatje B. 1126, in Danenhei C. 36, in de Korte hei afkomstig van de Ven C. 180 – 182, bosch in de gemeente A. 1799 en 1800 en 1/8 deel in twee scheuten tiend der gemeente Berchem.

Rosmalen: hooiland in de 19e hoef sectie B. 452.

Appeltern: uitwaartse hooiland en rijshout sectie D. 59 en 61.

Maasbommel: uitwaartse hooiland de Grienden C. 567.

Megen: uitwaartse hooiland in den Ham, ter plaatse beneden Achterduinen A. 146 en 1243, aldaar ter plaatse Neerham A. 219, aldaar ter plaatse A. 224, aldaar ter plaatse Kockenkamp A. 274, aldaar ook perceel A. 275, bouwland genaamd de Snorskamp A. 359, in den de Kribben A. 844, 845, 847 en 849.

Herpen: bouw en weilanden de Bierkampen sectie E. 976, 988, 989, 991 – 997, 1025 en 1217.

Schaijk en Herpen: bouw en weilanden de Elzen onder Schaijk B. 608 en 609 en onder Herpen een perceel C. 1141.

Deursen: weiland het Herpend sectie B. 13, en B. 51

Alem: onder Maren de Deelen D. 300 – 303, Deelenkamp D. 102, onder Kessel Heugmeug A. 165.

Lithoijen: hooiland in Nelishoef sectie B. 655, B. 343.

Oss: een mastbosch B. 889 en 888.

Winssen: de Lange weide sectie C. 147.

Megen: uitwaartse hooiland in den Ham, genaamd Weischele A. 1248, 1249, 1250, Santskamp A. 231, 233 en 236, Kerkenland A. 193, de Schele van Breda A. 1271- 1274.

Een huis en tuin te Veghel sectie G. 142 en 645 en een roggepacht de Hoensche Hoef onder Erp.

13 28-02-1898 Veghel testament

Martina van Kemenade, echtgenote van Adrianus Vissers, Arnolduszoon. Maakt haar man erfgenaam.

@ 14 28-02-1898 royement

Jacques Louis Wener aan Petrus Langens te Heesch

15 28-02-1898 Heesch schuldbekentenis

Peter Langens, weduwnaar Wilhelmina Ploegmakers en zijn minderjarige dochter Maria. Peter Langens, Peterszoon. Johannes Langens. Willem van de Ven Hendricuszoon, weduwnaar Petronella Langens. Jan Verstegen, Christiaanzoon weduwnaar Antonia Langens en zijn minderjarige zoon Christianus. Cristiaan Ploegmakers gehuwd met Ida Langens. Allen landbouwers te Heesch.

Ze zijn schuldig aan Egidius, Lambertus en Christina Manders, allen uit Cuijk en Antonius Manders uit Boekel, de som van 2500 gulden.

Waarborg: een landbouwers huis en land gelegen te Heesch sectie A. 1116, 1144, 1145, 2282, 2283, 969, 4165, 966, 1184, sectie B. 1295, 1294, sectie C. 938 en sectie D. 1580, 1583, 413, 58 en 1847.

16 28-02-1898 Veghel schuldbekentenis

Jan Ketelaars, Adrianuszoon en Willem Ketelaars, Adrianuszoon, landbouwers te Veghel.

Ze zijn schuldig aan Egidius, Lambertus en Christina Manders, allen uit Cuijk en Antonius Manders uit Boekel, de som van 3000 gulden.

Waarborg: een landbouwers huis en land gelegen te Veghel sectie A. 1056 t/m 1059, 1062 914, 1960, 2403, 2404, 21, 94, 842, 2024 en 2084.

@ 17 01-03-1898 royement

Jacques Louis Wener aan Peter van de Rijt.

18 01-04-1898 Veghel testament

Hendricus van Hoof, winkelier te Veghel maakt tot zijn erfgenamen neef Jan van Hoof en nicht Maria van Hoof, kinderen van zijn overleden broeder Johannes van Hoof en Paulina van Elten.

Maakt tot uitvoerder van zijn uiterste wil Jan de Vet, pettenmaker te Veghel.

19 12-04-1898 Uden inventarisatie

Petrus, Johanna Maria en Christina van de Ven, wonende te Uden. Johannes, Wilhelmus van de Ven, Veghel en Lambertus Ketelaars, weduwnaar Antonia van de Ven met zijn minderjarig kind Theodorus.

Beschrijving van alle goederen in de woning van genoemde eerste drie personen te Uden aan het Duijfhuis als ook een perceel land te Veghel in het Dorshout sectie A. 777

Schatters van alle goederen zijn Hendricus van der Wijst, Martinus Verhoeven en Gerardus van Lieshout.

20/23 14/28-04-1898 Veghel verkoop

Hendricus Donkers, Dirkszoon, wonende te Veghel en zijn zoon Hendricus Donkers wonende te Boekel. Samen verkopen ze openbaar een landbouwers huis en land te Veghel gelegen in de Wuiten, sectie B. 1792, 1703, 1705, 1706 en 197, het Dinthersveld in de Korse Hoeven sectie B. 227 en 228, binnenveld B. 250 en 1707, in het Hoef genaamd het Nieuw B. 1686 en 2236, in de Wuiten den heimorgen B. 1692 en aldaar B. 1697, het Heijke B. 2047, van der Veldenskoop B. 1567 t/m 1571, aan de kleine Hintel het Smelveldje B. 453 en 1422, aan de Groote Hintel B. 2345, 2346, den Akker B. 2227 en de Oude Huisplaats B. 2234 en 1504.

21 15-04-1898 Veghel testament

Franciscus van Zutphen, Martinuszoon, kleermaker te Veghel maakt in zijn testament, echtgenote Anna Maria Hurkmans tot erfgenaam.

22 15-04-1898 Veghel testament

Anna Maria Hurkmans, echtgenote van Franciscus van Zutphen, Martinuszoon, kleermaker te Veghel. Ze maakt haar man erfgenaam.

24 06-05-1898 Veghel erfdeling

Petrus van de Ven, mede als toeziende voogd over de minderjarige Theodorus Ketelaars.

Johanna Maria en Christina van de Ven, alle drie wonende te Uden. Johannes en Wilhelmus van de Ven, beiden wonende te Veghel en Lambertus Ketelaars, weduwnaar Antonia van de Ven met zijn minderjarig kind Theodorus.

Ze verklaren dat hun ouders en grootouders van genoemde minderjarige, gewoond hebben in Veghel en Uden. Het zijn de echtlieden Franciscus van de Ven en Johanna Maria van der Steen. De eerste overleden te Veghel op 21 januari 1887 en de tweede te Uden overleden op 24 juli 1897.

Ze delen hun nagelaten goederen zoals hooiland gelegen te Veghel in het Dorshout A. 777 en huisraad etc.

25 24-05-1898 Veghel testament

Anna Maria van den Brand, ongehuwd wonende te Veghel. Ze legateert aan Anna Maria van Kempen en Johannes Robertus van Kempen de kinderen van wijlen haar zuster Maria van den Brand. Aan Martinus en Antonius van den Brand kinderen van wijlen haar broer Antonius van den Brand.

Tot algemeen erfgenaam maakt ze haar zuster Helena van den Brand, weduwe Hendricus van der Landen.

26 23-06-1898 Veghel verkoop

Openbare verkoop van hooigras te Veghel op het Middegaal op verzoek van de eigenaren Maria van de Ven. Anna Maria van Hoof. Johannes van Doorn. Jacques Louis Werner. Maria van Asseldonk. Maria van Cleef weduwe Aart van Doorn. Joghannes van Berkel en weduwe Hendrik van Lieshout. Hendricus van Hoof. Jan van der Linden en Jan van Schaijk. Enige dagen later verkoop van hooigras uit de Zijtartsche beemden op verzoek van Petrus Biemans en Jan Johannes van Schaijk.

27 27-06-1898 Veghel verkoop

Openbare verkoop van hooigras uit de Zijtartsche beemden op verzoek van Petrus Biemans en Jan Johannes van Schaijk.

28 12-07-1898 Veghel verkoop

Openbare verkoop van de zogenaamd Beltjenstiende t.b.v. de familie Beltjens.

@ 29 15-07-1898 royement

Door Mathijs van de Rijt te Erp aan Jan Hurkmans.

30 15-07-1898 Veghel verkoop

Jan Hurkmans, verver te Veghel, heeft verkocht aan Gabriel Monninckendam en Alexander van Dijk, een huis van drie woningen gelegen te Veghel op de Hoogeboekt sectie D. 1959, 1960 en 1961, met de tuin D. 1948.

31 19-07-1898 Veghel verkoop

Jan Hendrik Roode, bierhandelaar in Gouda, mede optredende als gevolmachtigde voor Johanna van Milt, weduwe Laurens Roode, wonende te Gouda. Jansje van Milt, weduwe Abraham Roode, wonende te Rotterdam. Willem Herman Middelman gehuwd met Geertruida van Milt, wonende in Bunnik. Everardus Hubertus van Milt, winkelier te Gouda. Martinus van Milt, horlogemaker te Gorinchem. Johannes van Milt, koffiehuishouder te Rotterdam. Jacobus Gal, kantoorbediende te Rotterdam en gehuwd met Alida van Milt. Martinus de Ruijter, schoenmaker te Utrecht. Cornelia Wilhelma de Ruijter, weduwe Johannes Hermanus Boom, wonende te Amsterdam en moeder over haar minderjarige kinderen Bernardus Siebrand, Engelina Cornelia, Siebrand Johannes en Elisabeth Siebranda Boom. Jan Siebrand Boom, kuipersknecht te Amsterdam als toeziende voogd over genoemde minderjarigen.

Samen de erfgenamen van Meerten van Milt en Aartje Hendrica Tellekamp en mede wijlen hun broeder en oom Bastiaan van Milt. Alle drie in Veghel overleden.

Ze verkopen een huis met twee woningen gelegen te Veghel aan het Hoogeinde sectie A. 1769, 1575 en 1576.

32 21-07-1898 Veghel testament

Maria Anna van de Weijgaard, weduwe Johannes van Ravenstein maakt in haar testament tot erfgenaam Willem Ketelaars, Willemszoon.

33 16-09-1898 Veghel transport

Bernard Anton Völker, Franciscus Willem Maria Manders, Franciscus Cornelis Lith, gemeente secretaris en samen de wethouders van Veghel. Verklaren dat de gemeente Veghel kosteloos zal afstaan aan Franciscus Everardus Duijnstee, directeur van het post en telegraafkantoor, een perceel land gelegen een het marktveld te Veghel sectie G. 1023.

34 19-09-1898 Veghel testament

Johannes den Ouden, smid te Veghel maakt in zijn testament tot enige erfgename zijn echtgenote Theodora Maria van den Broek.

35 19-09-1898 Veghel testamentTheodora Maria van den Broek, echtgenote Johannes den Ouden, smid te Veghel maakt hem tot haar enige erfgenaam.


Dovnload 23.84 Kb.