Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Notaris: F. A. J. L. de Kuijper 1867-1895

Dovnload 105.65 Kb.

Notaris: F. A. J. L. de Kuijper 1867-1895Datum26.10.2018
Grootte105.65 Kb.

Dovnload 105.65 Kb.

Notarissen Veghel 1649-1935

Notaris: F.A.J.L. de Kuijper 1867-1895

Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 102

Regesten door: Antoon Vissers

1 03-01-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jacobus van Santvoort.

2 04-01-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jacoba Donkers, weduwe Johannes van Stiphout en moeder over Adrianus en Gerardus van Stiphout. Wilhelmina van Stiphout. Helena van Stiphout, religieuze in het klooster te Veghel. Hubertus van Stiphout, missionaris in Engeland.

3 05-01-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Adrianus van Doorn, wonende te Veghel.

4 11-01-1876 Erp verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Adrianus, Hendricus, Josephus, Johannes, Petrus, Franciscus, Jan en Antonia Kerkhof, allen landbouwers te Erp op het Keldonk. Geertruida Kerkhof religieuze te Deurne.

5 12-01-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Hendricus, Adrianus, Theodorus en Ardina Vermeulen. Johannes Vogels, weduwnaar van Johanna Vermeulen en zijn dochter Maria.

6 12-01-1876 Veghel testament

Josephus van den Tillaart, weduwnaar van Wilhelmina van den Bogaart verklaart uitdrukkelijk alle eerder gemaakte testamenten te niet te doen.

7 14-01-1876 Zijtaart verkoop

Hendrina de Leest, weduwe Cornelis van Asseldonk. Ze heeft verkocht aan Wilhelmina van Wanroij, weduwe Arnoldus van Asseldonk en haar minderjarige kinderen Johanna, Hendricus en Ardina. Een perceel land genaamd den Berg sectie E. 104 en 105.

8 17-01-1876 Veghel deling

Antonius Coppens en Adrianus Coppens, beiden bakker en winkelier te Veghel. Johannes Bernardus Duffhuis, molenaar gehuwd met Elisabeth Coppens.

Ze delen het nagelaten goed van hun ouders Peter Coppens en Elisabeth van Erp.

Een huis etc. gelegen Hoogeboekt sectie D. 1256a, 1257 en 1501. Een huis gelegen aan het Zeelstje sectie D.43 en 44 en andere goederen.

9 18-01-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van jonkheer Johan Anna Cornelis van Oldenbarneveld genaamd Tullingh, grondeigenaar te Veghel.

10 21-01-1876 Veghel deling

Johannes van den Tillaart, mede voor zijn zuster Wilhelmina. Adrianus van den Tillaart. Willem van den Tillaart. Maria van den Tillaart. Jan van den Tillaart en Bernardus van den Tillaart, allen wonende te Veghel. Ze delen het nagelaten goed van hun ouders Lambertus van den Tillaart en Adriana Vogels als ook van wijlen hun zuster Johanna van den Tillaart.

Een landbouwershuis, schuur, erf etc. te Veghel op het Ham gelegen sectie D.921 t/m 931. Verder nog diverse percelen als genaamd de Nieuwe Veldjes, het Binnenveld, den Hooge Akker, het Dijksbroek in Erp, op de Schijfelaar, in de Sijtartsche beemden, in Huigenbosch, in Blankenburg en aan de Vegelsche Dijk te Erp.

12 22-01-1876 Zijtaart verkoop

Stephanus van Dam, bakker te Udenhout heeft verkocht aan Hendricus Lambert van de Ven, landbouwer te Veghel, land gelegen in het Rijbroek sectie E. 2220, 2221 en 2222

13 22-01-1876 Zijtaart verkoop

Jan van Lieshout, olieslager te Schijndel, gehuwd met Johanna van Dam, heeft verkocht aan Hendricus Lambert van de Ven, landbouwer te Veghel, land gelegen in het Rijbroek sectie E.1892.

14 23-01-1876 Veghel testament

Theodorus Verbruggen, legateert aan zijn zusters de echtgenote van Gerardus Raijmakers 100 gulden en maakte tot universele erfgenaam zijn broeder Arnoldus

15 25-01-1876 Veghel verhuur

Johannes Boudewijns, wonende te Sint Oedenrode in het Eerde. Heeft verhuurd aan Franciscus van de Wijdeven, landbouwer te Veghel een landbouwershuis met diverse percelen land te Veghel gelegen op de Kuilen sectie F. 781 als ook onder Sint Oedenrode.

16 26-01-1876 Veghel verkoop

Hendricus Matheus van Rijbroek heeft verkocht aan Hendricus Adriaan van Rijbroek. Een perceel land te Veghel in Huigenbosch sectie B.1894 en 1900

18 26-01-1876 Veghel testament

Hendrica Goris maakt in haar testament tot enige erfgenaam haar broeder de eerwaarde heer Gerardus Goris

19 26-01-1876 Veghel testament

Louisa Goris maakt in haar testament tot enige erfgenaam haar broeder de eerwaarde heer Gerardus Goris

20 27-01-1876 Veghel verkoop

Johannes van Doorn, Franciscuszoon heeft verkocht aan Theodorus van Berkel een perceel land, vroeger moestuin en erf, te Veghel op den Heuvel gelegen ter plaatse de Haag sectie C. 505 en 506

21 30-01-1876 Veghel testament

Petrus Rath maakt tot enige erfgenaam zijn vader Antonius Rath

22 31-01-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Gerardus van Zutphen, landbouwer te Veghel.

23 01-02-1876 Veghel schuldbekentenis

Johannes van Doorn, landbouwer te Veghel en Jacques Louis Werner, als mondelinge lasthebbers van de heren Bernard Mees, Benjamin van Rossem en Eduard Cornelis Wilhelm Hoijer, alle drie wonende te Rotterdam en samen uitmakende de Nederlandse hypotheekbank.

De genoemde comparanten bekennen i n leen ontvangen te hebben de som van 4000 gulden van genoemde Nederlandse hypotheekbank

Waarborg: een huis C.625, moestuin C.626 en nog enige percelen land te Veghel gelegen.

25 03-02-1876 Veghel verkoop

Gerardus van der Heijden, Lambertuszoon. Hij heeft verkocht aan Jan en Hendricus Verputten land te Veghel gelegen aan het Geerbosch sectie A. 484

26 04-02-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Adriaan Boerdonk en Petrus Vugt, herbergier.

27 08-02-1876 Schijndel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Francis Antonie Manders, wonende te Schijndel.

28 10-02-1876 Veghel verkoop

Martinus van Asseldonk Dirkszoon heeft verkocht aan Theodorus Peter Ketelaars de onverdeelde helft van een perceel hooiland gelegen in de Aabroeken sectie A. 743

29 15-02-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Arnoldus Vissers op het Havelt en mede als voogd over Martinus, Lambertus en Johannes. Hendricus Vissers. Christianus Vissers. Jan Vissers. Antonius van Doorn man van Maria Vissers en Willem van der Steen, man van Ardina Vissers.

30 16-02-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Hendricus van de Logt te Veghel.

31 17-02-1876 Veghel testament

Petrus de Wit benoemd tot enige erfgenaam van goederen zijn zuster Antonia de Wit.

32 17-02-1876 Veghel testament

Antonia de Wit benoemd tot haar enige erfgenaam broer Petrus de Wit.

33/38 17/24-02-1876 Veghel verkoop

Hendricus, Adrianus, Theodorus en Ardina Vermeulen. Johannes Vermeulen gehuwd met Johanna Vermeulen mede zijn minderjarig kind Maria.

Ze bieden openbaar te koop een landbouwershuis etc. met land gelegen te Veghel ter plaatse de Amer sectie A. 2043 en 2570, land in het Oost Dubbelen A.1666.

34 18-02-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Hubertus van Stiphout missionaris in Engeland. Helena van Stiphout religieuze te Veghel. Martinus van Eindhoven toeziend voogd over Adriana en Gerardus van Stiphout, kinderen van Jacoba Donkers, weduwe van Johannes van Stiphout

35 19-02-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jacobus Donkers.

36 22-02-1876 Erp verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Adrianus, Hendricus, Josephus, Johannes Petrus, Franciscus , Jan en Antonia Kerkhof, allen landbouwers te Erp. Geertruida Kerkhof religieuze te Deurne.

37 22-02-1876 Erp verkoop

Adrianus Kerkhof, Adrianuszoon, landbouwer te Erp, mede voor Geertruida Kerkhof religieuze te Deurne en Antonia Kerkhof wonende te Erp. Josephus, Hendricus, Johannes Petrus, Franciscus en Jan Kerkhof, allen wonende te Erp.

Ze verkopen aan Johannes Peters, wonende te Beek en Donk, land te Erp in het Gerecht sectie H. 354, een perceel heide H. 666. Verkopers hebben dit verkregen van wijlen hun ouders Adrianus Kerkhof en Christian van Lankveld beiden te Erp overleden.

40 28-02-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jacobus Philippus Baetings, dokter te Veghel.

41 29-02-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Francis Manders, bakker te Veghel.

42 01-03-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Cornelis de Bresser. Wilhelmus de Bresser, timmerman. Adrianus van de Langerijt, tuinmand en gehuwd met Johanna Maria de Bresser, allen wonende te Tilburg. Adrianus van Irsel, bouwman te Udenhout, gehuwd met Wilhelmina de Bresser. Martinus de Bresser, landbouwer te Kaatsheuvel. Martinus en Wilhelmus Heeskens, arbeiders te Oisterwijk. Erfgenamen van Cornelis Heeskens en Anna de Bresser
43 03-03-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Hendrina van der Sanden, weduwe Johannes van der Linden en moeder over Johanna, Hendricus, Lambertus, Maria en Bernardus van der Linden.

44 07-03-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Hendrina van den Broek, weduwe Roelof van Asseldonk. Jan van den Broek, weduwnaar van Theodora van Asseldonk en vader over zijn minderjarige kinderen Theodora Maria en Hubertus van den Broek. Antonius Coppens, bakker en gehuwd met Maria van Asseldonk, allen te Veghel.

46 11-03-1876 Veghel testament

Lambertus Verbruggen te Veghel maakt tot enige erfgename zijn echtgenote Geertruida van Rijboek.

47 11-03-1876 Veghel testament

Geertruida van Rijboek echtgenote van Lambertus Verbruggen te Veghel maakt haar man tot enige erfgenaam.

48 18-03-1876 Veghel verkoop

Johannes Sanders te Veghel heeft verkocht aan Hendricus van Hoof, bakker en winkelier te Veghel. Een huis erf en tuin te Veghel ter plaatse de Ronde Bult, sectie D.240 en 241

49 21-03-1876 Veghel testament

Lambertus Heijermans, arbeider te Veghel maakt tot enige erfgenaam zijn broeder Hendricus.

50 21-03-1876 Veghel testament

Hendricus Heijermans, arbeider te Veghel maakt tot enige erfgenaam zijn Lambertus broeder.

51 23-03-1876 Veghel verkoop

Willem van Eert, senior, wonende te Schijndel. Leonardus van Eert, landbouwer te Dinther. Willem van Eert junior wonende te Veghel. Gijsbertus Steenbekkers, landbouwer te Schijndel gehuwd met Catharina van Eert.

Ze hebben verkocht aan Hendricus Johannes van de Ven, landbouwer te Veghel land te Veghel sectie B. 56, 57 en 50.

52 23-03-1876 Veghel verkoop

Willem van Eert, senior, wonende te Schijndel. Leonardus van Eert, landbouwer te Dinther. Gijsbertus Steenbekkers, landbouwer te Schijndel gehuwd met Catharina van Eert.

Ze hebben verkocht aan Willem van Eert junior wonende te Veghel land te Veghel sectie B. 1670, 819, 1614 en 1671.

53 23-03-1876 Veghel verkoop

Leonardus van Eert, landbouwer te Dinther. Gijsbertus Steenbekkers, landbouwer te Schijndel gehuwd met Catharina van Eert.

Ze hebben verkocht aan Johannes van Asseldonk, Dieliszoon, landbouwer te Veghel, land en bosgrond sectie B. 1740 en 1741. Land onder Uden gelegen op de Hoogstraat sectie K. 857

54/61 23-03/06-04-1876 Veghel verkoop

Martinus van Asperen, voerman te Veghel. Johannes van Asperen, schipper te Veghel. Antonius Verkuijlen mede optredende voor Maria Verkuijlen, weduwe Hendricus van Asperen, herbergierster te Veghel en moeder over haar minderjarige dochter Johanna van Asperen. Arnoldus van Asperen, herbergier te ’s-Hertogenbosch. Petrus Dankers, leerlooier te Besoijen en gehuwd met Gijsberdina van Asperen. Hendricus van Asperen, schipper te Veghel. Antoon van Delft, machinist te Udem in Pruisen en gehuwd met Hendrica van Asperen. Jacobus van Gent, machinist te Veghel en gehuwd met Maria van Asperen.

Ze bieden openbaar te koop delen van land te Veghel in Oost Dubbelen sectie A. 1814

55 27-03-1876 Zijtaart inventarisatie

Johannes van Asseldonk, landbouwer te Veghel en voogd over zijn nog minderjarige broers en zus, met name Lucia, Lambertus en Petrus van Asseldonk. Verder Martinus, Maria en Elisabeth van Asseldonk. Wilhelmina van Wanroij, weduwe in tweede huwelijk van wijlen Arnoldus van Asseldonk. Bovengenoemde Martinus van Asseldonk ook als toeziende voogd over de laatste drie genoemde minderjarige. Martinus van de Ven toeziende voogd over de eerst drie genoemde minderjarige.

Arnoldus van Asseldonk was eerst gehuwd Helena van den Tillaart en nadien met Wilhelmina van Wanroij. Arnoldus van Asseldonk liet uit de twee huwelijken 10 kinderen na zijn overlijden op 29 november 1872. Zijn eerste echtgenoot stierf op 29 augustus 1857. Een zoon van Arnoldus uit zijn eerste huwelijk, genaamd Adrianus stierf op 12 mei 1865 en nog voor zijn zuster Ardina. Arnoldus van Asseldonk trouwde voor de tweede keer op 17 mei 1859 met Wilhelmina van Wanroij.

Eerder heeft er al een boedelbeschrijving plaats gehad in Arnoldus zijn huis te Veghel sectie E.2047, 2164, 2165 en 222.

Nu opnieuw een beschrijving van alle goederen met een landbouwershuis, schuur, erf, tuin en aangelegen landen gelegen aan den Doornhoek, sectie E. 145, 146, 147 en 2047. Verder land E.167, in Gieliskamp E.221, in de Kampen E.17, in de Putten F.473, in den Berg E.118, 119 en 1910, in Gieliskamp E.222. Nog een huis met land gelegen te Veghel den Berg sectie E.2164 en 2165. Verder beschrijving van het vee en de huisraad etc.

Daarna volgt de verdeling door de erfgenamen van deze goederen.

56 29-03-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de volgende personen: Johanna van der Heijden, weduwe Johannes Boudewijns te Veghel. Peter Biemans, landbouwer te Erp. Antonij van den Berg wonende te Erp als voogd over de twee minderjarigen Johannes en Huiberina van Stiphout.

Hendrik, Huiberdina, Martinus, Lambertus, Maria en Anna Tielemans, allen uit Erp. Laurens van den Tillaart uit Erp. Adrianus Keurling uit Veghel. Willem en Antonij van der Aa uit Erp en Joris Biemans, weduwnaar van Geertruida van der Aa, ook wonende te Erp, tevens vader over zijn minderjarige kinderen Lambertus, Maria en Maria Catharina Biemans. Willem, Peter, Willebrordus, Martinus, Johannes en Elisabeth van der Aa, allen uit Veghel. Adriaan en Adriana van der Aa uit Erp. Jan van den Biggelaar gehuwd met Maria van der Aa , mede voor zijn broer en zus Lambertus en Catharina van der Aa, allen uit Erp. Wouter, Willem, Antonie, Elisabeth en Petronella Roijakkers, allen uit Beek en Donk. Hubertus Roijakkers, mandenmaker te Erp. Willem van Lankveld, bakker te Gemert. Gerardus, Hendricus, Franciscus en Maria van Lankveld, allen uit Erp. Johannes van den Elzen, gehuwd met Anna Maria van Lankveld te Erp. Johannes Vereijken uit Lieshout. Jan Huijbers uit Erp. Petronella van den Nieuwenhuijzen weduwe Antonij Beekmans te Erp en moeder over haar minderjarig kind , Anna Maria Beekmans Willem van den Nieuwenhuijzen, Johanneszoon te Erp. Willem van den Nieuwenhuijzen Leendertzoon uit Erp. Willem en Antonij van der Aa uit Erp.

57/59 29-03/05-04-1876 Veghel verkoop

Johanna van der Heijden, weduwe Johannes Boudewijns, wonende te Sint Oedenrode. Willem Tielemans, wonende te Erp en zijn kinderen Hendrik, Huijberdina, Martinus, Lambertus, Maria en Anna Tielemans. Peter Biemans, landbouwer te Erp. Antonij van den Berg wonende te Erp als voogd over de twee minderjarigen kinderen van wijlen Antonij van Stiphout en Hendrina van den Berg, met namen Johannes en Huiberina van Stiphout. Laurens van den Tillaart uit Erp. Adrianus Keurling uit Veghel en gehuwd met Huiberdina van den Tillaart. Joris Biemans, weduwnaar van Geertruida van der Aa wonende te Erp. en vader over over zijn minderjarige kinderen Lambertus, Maria en Maria Catharina Biemans. Willem van der Aa, mede als voogd over zijn broer en zus Lambertus en Catharina van der Aa uit Erp en mede gevolmachtigde voor zijn verdere broers en zuster met name Willem, Peter, Willebrordus, Martinus, Johannes en Elisabeth van der Aa, allen uit Veghel. Adriaan en Adriana van der Aa uit Erp. Jan van den Biggelaar gehuwd met Maria van der Aa , mede voor zijn broer en zus Lambertus en Catharina van der Aa, allen uit Erp. Wouter Roijakkers, Willem Roijakkers, Antonie Roijakkers, Elisabeth Roijakkers en Petronella Roijakkers, allen uit Beek en Donk. Hubertus Roijakkers, mandenmaker te Erp. Willem van Lankveld, bakker te Gemert. Gerardus, Hendricus, Franciscus en Maria van Lankveld, allen uit Erp. Johannes van den Elzen, gehuwd met Anna Maria van Lankveld te Erp. Johannes Vereijken uit Lieshout. Jan Huijbers uit Erp. Petronella van den Nieuwenhuijzen weduwe Antonij Beekmans te Erp en moeder over haar minderjarig kind , Anna Maria Beekmans Willem van den Nieuwenhuijzen, Johanneszoon te Erp. Willem van den Nieuwenhuijzen Leendertzoon uit Erp.

Ze bieden openbaar te koop een landbouwershuis en land gelegen te Veghel op de Kuijlen sectie F. 940, 941 en 942. Verder een paar percelen land aldaar. Land in Sint Oedenrode Lochtse Kamp. Twee woningen met erf en tuin in de Eerde onder Sint Oedenrode. Land aldaar in de Haag. Land te Veghel op de Hooge Biezen. Dennenbos gelegen onder Schijndel en land te Veghel in de Dubbelen.

58 30-03-1876 Zijtaart schuldbekentenis

Petrus van Lith, herbergier en timmerman te Veghel bekend schuldig te zijn aan Martinus van der Steen de som van 2000 gulden.

Waarborg: een huis met land gelegen op het Zijtaart genaamd Rijbroek sectie E. 2235 en 2236

62 11-04-1876 Veghel verkoop

Antoon Verbruggen, landbouwer te Veghel heeft verkocht aan Matheus. Anton en Francis Carl Rath, fabrikanten te Veghel. Een landbouwershuis met land staande in de Bundersche hoek sectie B. 1643 t/m 1646 en 1393

63 13-04-1876 Veghel verkoop

Engelbertus Vervoort, smid en veearts te Veghel heeft verkocht aan Matheus. Anton en Francis Carl Rath, fabrikanten te Veghel. Een perceel land in de Bundersche hoek sectie B. 1400

64 13-04-1876 Veghel verkoop

Dirk de Bresser, herbergier en landbouwer te Veghel bied openbaar te koop een huis met land gelegen in de Bundersche hoek sectie B. 1342, 1619 en 1620

65 18-04-1876 Sint Oedenrode verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johanna van der Heijden, weduwe Johannes Boudewijns. Hendricus Opheij, mede als vader over zijn minderjarige zoon Lambertus, beiden wonende te Sint Oedenrode.

67 20-04-1876 Veghel verkoop

Johannes van de Donk, Hendricuszoon wonende te Veghel heeft verkocht aan Matheus. Anton en Francis Carl Rath, fabrikanten te Veghel. Een perceel land in de Bundersche hoek sectie B. 1291 en 1292.

68 22-04-1876 Veghel borgstelling

Johannes Smits, lid prov. staten Nr.Brabant en bierbrouwer te Veghel. Steld zich mede borg voor en ten behoeve van Bernardus Ritter ontvanger directe belastingen

70 01-05-1876 Veghel testament

Adriana van Kemenade, echtgenote van Antonius Smits. Ze maakt haar man tot universeel erfgenaam.

71 03-05-1876 Veghel inventarisatie

Hendricus Opheij, arbeider te Sint Oedenrode in de Eerde, weduwnaar van Geertruida Pennings en vader van een minderjarige zoon Lambertus Opheij. Johannes Pennings uit Veghel is de toeziende voogd. Vanwege het overlijden van zijn vrouw op 16 december 1872 is er nu een beschrijving van al zijn goederen. Daaronder land te Erp in het Hurkske en meerdere goederen te Erp komende van zijn moeder Helena Kuijpers. Ook goederen te Schijndel komende van zijn schoonvader Jan Francis Pennings.

72 08-05-1876 Veghel testament

Hendricus Vermeulen maakt zijn echtgenote Johanna van de Ven tot universele erfgename.

73 08-05-1876 Veghel testament

Johanna van de Ven echtgenote van Hendricus Vermeulen maakt haar man tot universele erfgenaam.

74 10-05-1876 Veghel verkoop

Adriaan Verhoeven heeft verkocht aan Jan van Doorn de helft van een perceel hooiland gelegen in de Aabroeken sectie A. 701, 705 en 712

75 10-05-1876 Veghel verkoop

Adriaan en Jan Verhoeven, beiden uit Veghel hebben verkocht aan Hendricus van de Krommert, kuiper te Veghel. Een huis erf en tuin sectie D. 1455

76 10-05-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Maria Klerks, dienstmeid. Johannes van Boxtel als voogd over Peter Klerks, beiden wonende te Veghel.

77 10-05-1876 Veghel verhuur

Johannes van Boxtel als voogd over de minderjarige Peter Klerks en Maria Klerks.

Ze bieden openbaar te huur een huis gelegen te Veghel in de Modderstraat sectie B. 1168 en 1169. De huurder wordt Engelbertus Vervoort

78 11-05-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Josephus Maria Janssen, boekdrukkersgezel, mede als voogd over Leonardus Hendricus en Josephina Maria Janssen. Petrus Maria Janssen, smid te Sain in Pruisen.

80 16-05-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johan Anne Cornelis van Oldenbarneveld genaamd Tullingh, grondeigenaar te Veghel.

81/85 17/24-05-1876 Schijndel verkoop

Adriaan Smits, Johanneszoon, wonende te Schijndel en gehuwd met Maria van den Oever.

Verkoopt in het openbaar een landbouwershuis, schuur, bakhuis, erf en tuin met landbouwgronden gelegen te Schijndel ter plaatse het Heike sectie D. 1699, 1702 1758, 1759, 1761, 2561 en 2781.. Land gelegen bij het Veghelsche Gat E.2078, 2079 en 3274, aan de Veghelsche Dijk onder Schijndel, te Sint Oedenrode de Hooge Akkers genaamd het land bij Boerdonk D. 110. en aldaar Peereveldje D. 1618 en De Haag D. 27.

82 18-05-1876 Veghel testament

Antonius van de Leemput, landbouwer te Veghel maakt zijn moeder Catharina van den Broek, weduwe Adrianus van de Leemput, tot enige erfgename.

83 19-05-1876 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Martinus van der Steen.

87 31-05-1876 Veghel testament

Petrus Smits, maakt tot enige en algehele erfgename zijn zuster Hendrina Smits.

89/91 12/19-06-1876 Veghel verkoop

Peter van Rijbroek landbouwer te Veghel mede als gevolmachtigde voor Hendrica van Rijbroek.

Hendricus van Boxmeer, gehuwd met Elisabeth van Rijbroek. Willem Ketelaars, rademaker gehuwd met Maria van Rijbroek. Goort Welten, gehuwd met Johanna van Rijbroek, allen wonende te Veghel.

Bieden te koop een perceel land te Uden genaamd het Broek sectie K. 803. Voorheen eigendom van Willem van Rijbroek en Wilhelmina Verkuijlen.

90 19-06-1876 Veghel verkoop

Peter van Rijbroek. Hendrica van Rijbroek. Hendricus van Boxmeer, gehuwd met Elisabeth van Rijbroek. Willem Ketelaars, rademaker gehuwd met Maria van Rijbroek. Goort Welten, gehuwd met Johanna van Rijbroek. Allen wonende te Veghel.

Ze hebben verkocht aan Matheus Opsteen te Veghel een huis, erf en land gelegen op Hoogerduinen, sectie C.1114 en 1115. Eerder eigendom van hun ouders Willem van Rijbroek en Wilhelmina Verkuijlen.

92 22-06-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van hooigras op verzoek van Christiaan Christoffel Lutkie, boekhandelaar. Elisabeth van den Heuvel. jonkheer Jacobus Custis, allen wonende te ’s-Hertogenbosch. Johannes matheus van den Tillaart. Johannes Hurkmans. Jacobus van Santvoort. Matheus van den Tillaart. Jan Scheij. Johannes van de Ven. Jan Biemans. Rudolphus van de Leemput. Adrianus Keurling Johannes jan van Zutphen. Hendricus Lambert van Boxmeer. Martinus Geert van den Berg. Jan van den Broek, molenaar. Francis van Eert. Arnoldus van Asseldonk. Helena van Rijbroek, weduwe Adrianus Donkers. Franciscus Pepinus van den heuvel. Allen wonende te Veghel en Johannes van den Elzen wonende te Erp.

93/99 22-06/06-07-1876 Veghel verkoop

Josephus Maria Jansen, boekdrukkersgezel te Veghel, mede als voogd over zijn minderjarige broeder en zuster Leonardus Hendricus en Josephina Maria Janssen. Johannes Louis Jansen, kleermaker te Veghel. Isaak Johannes Wiessel boekdrukker en boekbinder te Veghel, mede optredende voor Petrus Maria Janssen, smid te Sain in Pruisen.

Jacques Louis Werner als gevolmachtigde voor Theresia Maria Wibaut, weduwe Johannes Hendricus van den Heuvel. Gerardus Florentinus van den heuvel, fabrikant, beiden wonende te Eindhoven.

Ze bieden openbaar te koop aan. Een huis en erf gelegen te Veghel in de straat sectie G. 626 land het Geerbosch A. 471, 472 en 473. Komt uit de nalatenschap van hun ouders Theodorus jansen en Johanna van den Boer, beiden te Veghel overleden. Verder land gelegen in de Knokert A. 841

94 23-06-1876 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van hooigras op het Zijtaart en op verzoek van Jan Biemans.

95 23-06-1876 Veghel testament

Antonius Smits maakt tot zijn enige erfgename echtgenote Adriana van Kemenade.

96 23-06-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van hooigras te Veghel en in Schijndel op verzoek van Hein Rijkers, mede als voogd voor Catharina Rijkers. Petrus Vugts, herbergier te Sint Oedenrode. Antonius ketelaars te Veghel

97 23-06-1876 Veghel deling

Adrianus, Hendricus, dienstknech te Veghel mede als gevolmachtigde voor Geertruis Kerkhof religieuze te Deurne. Antonia Kerkhof Hendricus, Josephus, Petrus, Johannes, Franciscus en Jan Kerkhof, Laatste 6 genoemde wonende te Erp op het Keldonk.

Ze delen het nagelaten goed van hun ouders Adrianus Kerkhof en Christina van Lankveld, beiden te Erp overleden. Een landbouwershuis etc. te Erp op het Keldonk sectie K. 207 t/m 213, 651 en 684 sectie H. 451, 14, 303 en 349. Verder nog percelen in het Lare genaamd den Berg en in het Gerecht.

98 06-07-1876 Veghel verkoop

Petrus van den Donk, landbouwer te Veghel heeft verkocht aan Matheus. Anton en Francis Carl Rath, fabrikanten te Veghel land te Veghel in den Haag sectie C. 673 t/m 676

102 12-07-1876 Veghel verkoop

Hendrica van Doorn, wonende te Veghel heeft verkocht aan Matheus. Anton en Francis Carl Rath, fabrikanten te Veghel land te Veghel in het Beukelaarsbroek sectie C. 747.

103 13-07-1876 Veghel verkoop

Jan Verhoeven te Veghel heeft verkocht aan Jan van Hoof, Janszoon en Johannes van de ven Janszoon hooiland gelegen in de Knokert sectie A. 813. De verkoper aangekomen van zijn broers en zuster.

104 17-07-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op het Zandvliet in het Eerde onder Veghel en Schijndel. Dit op verzoek van Adriaan van Boerdonk. Adrianus Smits. Hein Rijkers mede voor Catharina Rijkers, allen wonende te Veghel.

105 17-07-1876 Veghel verhuur

Hendrikus Rijkers als voogd over de minderjarige dochter van wijlen Martinus Rijkers met name Catharina. Een openbare verhuring van een huis etc. staande te Schijndel op het Zantvliet sectie D. 1520 en 1521. Land onder Sint Oedenrode gelegen sectie D. 233, 127, 129 en 130

106 18-07-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van Martinus van Eindhoven, als voogd over de minderjarige Adriana, Wilhelmina en Gerardus van Stiphout. Helena van Stiphout, religieuze te Veghel. Hubertus van Stiphout, priester en missionaris in Engeland.

107 19-07-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen te Veghel op het Havels op verzoek van Arnoldus Vissers, mede als voogd over Martinus, Lambertus en Johannes Vissers. Hendricus Vissers. Christianus Vissers. Jan Vissers. Antonius van Doorn, gehuwd met Maria Vissers. Willem van der Steen, gehuwd met Ardina Vissers, allen wonende te Veghel.

108 19-07-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van de domaniale tiendvruchten.

Hoogzijde 1e klamp, sectie A toebehorende aan Martinus van Asseldonk. Verkocht aan Johannes Vissers.

Hoogzijde 3e klamp, sectie B toebehorende aan Hendricus Adrianus van Rijbroek. Verkocht aan Jan Smits.

Hoogzijde 4e klamp, sectie B toebehorende aan Johannes Goorts. Verkocht aan Jan Smits.

Balk en Varenburg 1e klamp, sectie A toebehorende aan Christiaan Verhoeven, Martinus van Asseldonk en Lambertus Verhoeven. Verkocht aan Johannes Geert Ketelaars.

Balk en Varenburg 2e 3e en 4e klamp, sectie A toebehorende aan Martinus van Asseldonk , Lambertus Verhoeven en Petrus van Zutphen. Verkocht aan Johannes Geert Ketelaars.

Nederboekt 1e 2e klamp, sectie D toebehorende aan Arnoldus van Rijbroek en kinderen. Verkocht aan Johannes Jan Rovers.

Lankveld 1e klamp, sectie D toebehorende aan Martinus van Asseldonk en Lambertus Verhoeven.

Lankveld 3e klamp, sectie D toebehorende aan Arnoldus van Rijbroek en kinderen. Verkocht aan Theodorus de Bresser (de 1e, 2e en 3e klamp)

Uitkampen 1e klamp, sectie E toebehorende aan Theodora van de Leest, weduwe Hendricus van de Rijt en haar kind Johanna.

Uitkampen 2e klamp, sectie F toebehorende aan Theodora van de Leest, weduwe Hendricus van de Rijt en haar kind Johanna. Verkocht aan Hendricus van de Ven (de 1e, 2e en 3e klamp en Krijtenburg)

Zijtart 2e klamp, sectie D toebehorende aan Johannes en Jan van de Rijt.

Zijtart 3e klamp, sectie E toebehorende aan Johannes en Jan van de Rijt. Verkocht aan Johannes van Eijndhoven (de 1e, 2e en 3e klamp)

Zwelrad 2e klamp, sectie A toebehorende aan Lambertus Verbruggen en Jan Ketelaars. Verkocht aan Hendricus Driessen. ( de 1een 2e klamp)

Novalia 1e klamp, sectie C. toebehorende aan Christiaan Verhoeven, Johannes Goorts, Lambertus Verhoeven, Petrus van Zutphen, Arnoldus van Rijbroek en kinderen en aan Christiaan van den Tillaart. Verkocht aan Martinus Verbruggen.

Novalia 2e klamp, de Eerde sectie A toebehorende aan Lambertus Verbruggen, Jan Ketelaars en Franciscus Wilhelmus Maria Manders. Verkocht aan Lambertus Welten.

Novalia 3e klamp, op het Zontveld sectie E toebehorende aan Theodora van de Leest, weduwe Hendricus van de Rijt en haar kind Johanna, Johannes en Jan van de Rijt en Gerard Wagmans.

Verkocht aan Leonardus van de Braak.

109 20-07-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van Jan van de Broek, molenaar. Maria Klerks, dienstmeid. Johannes van Boxtel, bouwman mede voogd van Petrus Klerks. Wouter van Rijbroek, allen te Veghel. Johannes van der Heijden uit Zeeland.

110 20-07-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van de Beltjestienden over de oogst van 1876 ten behoeven van familie Beltjens.

111 21-07-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van Hendrina van den Broek, weduwe Roelof van Asseldonk. Jan van den Broek, weduwnaar van Theodora van Asseldonk en zijn minderjarige kinderen Theodora Maria en Hubertus van den Broek. Antonius Coppens, bakker en gehuwd met Maria van Asseldonk, allen wonende te Veghel.

112 22-07-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van Maria van Lith, weduwe Matheus Verhoeven. Johannes van Zutphen. gehuwd met Elisabeth Verhoeven. Jan Verhoeven. Adrianus Verhoeven. Petrus Verhoeven. Antonius Verhoeven. Petrus van den Tillaart gehuwd met Geertruida Verhoeven. Hendricus Adrianus Theodorus en Ardina Vermeulen. Johannes Vogels weduwnaar van Johanna Vermeulen mede zijn dochter Maria Vogels. Gerardus van Zutphen.

113 24-07-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van Jacob Donkers en Hendricus Lambertus van de Ven.

114 24-07-1876 Zijtaart inventarisatie

Theodora de Leest, weduwe Hendricus van de Rijt en moeder over haar minderjarige dochter Johanna van de Rijt. Franciscus de Leest is de toeziende voogd die Hendricus Vermeulen als schatter heeft aangewezen om alle goederen te beschrijven in het huis van Theodora de Leest, staand te Veghel op den Biezen. Een landbouwershuis aldaar op den Biezen en land op het helligt en Apenhoef sectie E. 942 894 879 882 871 910 1976 1977 785 2228 2229, sectie F. 682 683 684 1189 1022 1023 1181 1828 en 1072. Land te Dinther aan het Beug sectie B. 1145 en 1147. Land te Sint Oedenrode sectie D. 496 t/m 503 506 507 513 en 1076. en een derde deel van D.495. Verder een trekos, dragende koeien, mestvarkens paarden veldgewassen en veel huisraad.

115 25-07-1876 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van Martinus van der Steen.

116 26-07-1876 Veghel huwelijksvoorwaarden

Bernardus van de Ploesterdonk, vroeger wonende te Gemert in de Mortel en nu wonende te Veghel. Theodora de Leest, weduwe Hendricus van de Rijt te Veghel. Verklaren samen een huwelijk aan te gaan en maken hun huwelijkse voorwaarden.

117 26-07-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op het Zontveld en op verzoek van Hendrina van der Sanden, weduwe Johannes van der Linden en moeder over Johanna, Hendricus, Lambertus, Maria en Bernardus van der Linden.

118/125 27-07/10-08-1876 Veghel verkoop

Johannes van den Tillaart, gehuwd met Geertruida Verhoeven, mede voogd over de minderjarige Gijsbertus Lambertus Verhoeven de zoon van wijlen Antonie Verhoeven en Anna Maria Rovers. Johanna verhoeven. Cornelis Rovers als toeziende voogd over genoemde minderjarige.

Ze bieden openbaar te koop een landbouwershuis met land gelegen op het Middegaalsveld sectie A. 384 386 388 en 1652. Verder nog in negen kopen diverse percelen land

119 28-07-1876 Erp verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op het Keldonk, op verzoek van Petrus Kerkhof.

120 28-07-1876 Schijndel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen te Schijndel, op verzoek van Lambertus van der Sanden, wonende te Veghel.

121 31-07-1876 Veghel testament

Philippus Jacobus Baetings, dokter te Veghel maakt in testament zijn zoon Josephus Johannes Maria tot erfgenaam in tweede huwelijk verwekt.
122 31-07-1876 Veghel testament

Catharina Couwenberg, echtgenote van de weledelen heer Philippus Jacobus Baetings, dokter te Veghel maakt in testament haar zoon Josephus Johannes Maria tot erfgenaam.

123 03-08-1876 Veghel testament

Nicolaas van Heinsbergen, weduwnaar van Hermina van Drunen en thans gehuwd met Allegonda Nouwens, landbouwer te Dinther. Testateur maakt zijn huidige vrouw Allegonda Nouwens tot enige erfgenaam als hij kinderloos komt te overlijden.

124 05-08-1876 Veghel testament

Allegonda Nouwens, echtgenote van Nicolaas van Heinsbergen, maakt haar man enige erfgenaam van al haar na te laten goederen.

128 14-08-1876 Veghel schuldbekentenis

Dirk de Bresser bekend schuldig te zijn aan Fraciscus van Eert, Arnoldus van Eert, kapelaan te Boekel, Johanna Maria van Eert, Johannes van Eertkapelaan te Dussen, Lambertus en Jan van Santvoort en Petrus van Eert de som van 800 gulden.

Waarborg: land genaamd Hemel sectie B.1068, in de Bundersche hoek B. 1276 en 1596

130 22-08-1876 Zijtaart verkoop

Martinus Vervoort, Johanneszoon, timmerman te Veghel, weduwnaar van wijlen zijn echtgenote Martha Vervoort. Erfgenaam van aanbehuwd grootmoeder Catharina Tijsse, weduwe Marte Vervoort. Verkoopt zijn erfdeel aan Cornelis, Martinus en Petronella Vervoort, wonende te Veghel en Johannes Vervoort wonende te Sint Oedenrode.

een onverdeelde achtste deel uit de erfenis bestaande uit een huis etc. gelegen op den Hooge Biezen sectie E. 866 880 886 887 878, sectie F. 1164 1165 en 1210. Te Sint Oedenrode in Jekschot D. 834 t/m 838. Nog een onverdeelde achtste deel van een huis met land gelegen in Korsika en op den Hooge Biezen sectie E. 256 t/m 262, 265 1746 1747 1743 1740 1975 2211 2212 en 2213. Een zestiende deel van een perceel land gelegen Lagen Biezen E. 1978. Een tweeëndertigste deel in een perceel moeras onder Sint Oedenrode in het Laars D.495

131 24-08-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van houtwaren op verzoek van Antonius Petrus van Hout, koopman te Veghel.

132 07-09-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jan van Liempd, winkelier. Hendrina Buters.

133 10-09-1876 Veghel testament

Petrus van Eert, benoemd tot enige en algemene erfgenamen de nog in leven zijnde 6 kinderen van wijlen zijn broeders Hendricus en Johannes van Eert. Ook van wijlen zijn zuster Elisabeth van Eert gehuwd gewest met Jacob van Santvoort en wel hoofdonderwijzer. benoemt tot executeur testamentair neef Franciscus van Eert.

134 12-09-1876 Veghel verhuur

Johannes Matheus van den Tillaart. Johan Gerbrandts, facteur expediteur mede optredende voor zijn zusters Jacomina, Jacoba Johanna en Janna Gerbrandts, winkeliersters in Veghel en zijn oom Hendrik Carel Lazonder, hoofdonderwijzer te Denekamp. Bieden openbaar te huur percelen land gelegen op de Nederboekt, in de Rijt, op de Ronde Bult, , Beukelaarsbroek, de Haag, de Heibuders op den Heuvel en de Watersteeg

135 14-09-1876 Veghel verkoop

Antonius de Groot, molenaar te Sint Oedenrode heeft verkocht aan parochiekerk van Veghel vertegenwoordigd door kerkmeester en secretaris van de Kerkenraad Bernard Anton Völker, ned als gevolmachtigde voor de leden van het kerkbestuur met namen pastoor Ferdinandus Adrianus Clerx, voorzitter, Johannes Smits, Dirk van den Heuvel, Jan Scheij, Johannes van Zutphen en Willem van der Steen, kerkmeesters. Verkocht hooiland in de Molenbeemden sectie A. 2224. Komende uit de nalatenschap van Deliana van Hoorn te Sint Oedenrode overleden.

137 21-09-1876 Uden schuldbekentenis

Martinus van den berg, koopman uit Uden, bekend schuldig te zijn aan de heer Meijer van Saxen, koopman te Uden de som van 200 gulden.

Waarborg: een huis, stal en erf met aangelegen land te Uden Moleneinde sectie C. 2550 en 2566

138 23-09-1876 Veghel verkoop

Johannes Smits, lid provinciale staten van Noord Brabant en bierbrouwer te Veghel, mede optredende voor de weleerwaarde Jacobus Wilhelmus Smits pastoor te Sint Oedenrode. Ze hebben verkocht aan de Nederlandsche zuidoost spoorwegmaatschappij delen van een perceel gelegen onder de gemeente Geffen sectie A. 38.

139 02-10-1876 Veghel deling

Lambertus en Jan Vogels verdelen de nagelaten boedel van wijlen hun broeder Martinus Vogels die op 22 februari 1876 te Veghel is overleden.

Een huis etc. te Veghel ter plaatse Keselaar sectie E. 306 t/m 310 Verder diverse percelen land aldaar zoals de Streep, Hostie, de akker Keselaar, Boschkamp, den Heikoop, de Kolk op den Hooge Biezen, in de Kalverkampen, over het Spoor sectie F. het ’S Jeffeveldje en land onder Sint Oedenrode op de Hooge Akkers. Nog een huis gelegen op de Beukelaar sectie B. 1520 en 1523 en een woning met erf B. 1522. Land in de Watersteeg genaamd de twee Steegdjes, hooiland aan het Zilstje, op de Schijfelaar en in de Zijtaartsche beemden.

Het tweede lot: ook een huis etc. ter plaatse Keselaar sectie E. 379, 380 en 381. Land aan den Doornhoek genaamd den Bleek, in de Keselaar de Lange Akker, aan het kanaal, de Beemdjes, in de Hostie, in het Rijbroek. Nog een huis etc. gelegen in de Grootdonk genaamd het aantal sectie F. 178 t/m 185, land in de Horstjens, land in Sint Oedenrode en in het Eerde. Nog een huis etc, gelegen aan het Beukelaar sectie B.1518 etc. land op de Watersteeg, aan het beukelaar genaamd het Streepke, in de Aabroeken, aan het Ziltstje en in het Rutsel.

140 05-10-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Elisabeth Lathouwers, weduwe Antonius van der Heijden, wonende te Veghel.

141 06-10-1876 Veghel testament

Antonius Coppens, bakker en winkelier te Veghel, verklaard tot enige en algehele erfgename van allen na te laten goederen te benoemen zijn echtgenote Maria van Asseldonk.

142 06-10-1876 Veghel testament

Maria van Asseldonk, echtgenote van Antonius Coppens, bakker en winkelier te Veghel maakt haar man tot algehele erfgenaam van alle goederen welke zij bij dood nalaat.

143 09-10-1876 Veghel deling

Hendrina van den Broek weduwe van Roelof van Asseldonk. Johannes van den Broek, weduwnaar van Theodora van Asseldonk, mede voor zijn minderjarige kinderen Theodora Maria en Hubertus van den Broek. Antonius Coppens, bakker en winkelier te Veghel gehuwd met Maria van Asseldonk. Martinus van den Donk als toeziende voogd van genoemde minderjarigen.

Ze delen nagelaten goederen bovenstaande overleden personen.

Een landbouwershuis etc. gelegen op het Havelt sectie D. 1208 t/m 1211. Verder diverse percelen land aldaar en in Blankenburg, op de Schopakker, in het Beukelaarsbroek, achter de Rijt, het Melvert, een landbouwershuis schuur erf en tuin op het Heiveld gelegen genaamd het Oudhuis, de Paardeweiland en de Kapelhof sectie D. 1180 etc. Landen genaamd de Schoot, op het Akert , op het Ham genaamd het Zand, op den Ronden Bult genaamd Allemanskant en aldaar genaamd den Heiligen geest, op het Ham genaamd den Boerenakker, op de schopakker genaamd het Venneke, in de Haveltsche beemden, in Blankenberg genaamd Ertjesveld, de Hoef, op het Havelt genaamd het akkertje achter Vissers, de Rijt, het Middegaalsveld en te Erp aan het Craanmeer. Vervolg het opsommen en waarderen van de roerende goederen

144 12-10-1876 Veghel schuldbekentenis

Joseph van Doorn, landbouwer te Veghel bekend schuldig te zijn aan Matheus. Anton en Francis Carl Rath, fabrikanten te Veghel de som van 1600 gulden.

Waarborg: een perceel land gelegen in het Beukelaarsbroek sectie C. 859

146 16-10-1876 Veghel deling

Peter van Rijbroek. Hendrina van Rijbroek. Willem Ketelaars, wagenmaker en gehuwd met Maria van Rijbroek. Goort Welten gehuwd met Johanna van Rijbroek. Hendriucs van Boxmeer gehuwd met Elisabeth van Rijbroek. Samen delen ze het nagelaten goed van wijlen hun ouders Willem van Rijbroek en Wilhelmina Verkuilen. Eerstgenoemde overleden op 17 november 1872 en Wilhelmina Verkuijlen op 9 februari 1876.

Een huis, schuur erf en tuin met aanliggende percelen land gelegen aan het Beukelaar sectie C. 1182, 1183 en 580, land gelegen op den Heuvel, op de Groote Hintel, in de Aabroeken, in het Beukelaarsbroek, in het Akert, in Huigenbosch, in de Stad, aan het Zilstje, in de Haag, aan het Melvert, een huis gelegen in Dorshout sectie A. 2153 t/m 2156, land in het Heibosch, op Hooger Duinen etc. Nog een huis gelegen te Veghel in de Stad sectie C.554, 716 en 883. Land op het Havelt en te Dinther op Hazelberg

147 18-10-1876 Veghel volmacht

De hoogwelgeboren heer jonkheer Johann Hendrik Adolf von Schmidt auf Altenstadt wonende te ’s-Gravenhage, verklaard zich buitenlands te begeven. Benoemd als speciale gevolmachtigden 1e de heer Pieter Adriaan van Blommestein, suikercontractant, ook wonende te ’s-Gravenhage, 2e George Perk, fabrikant te Oisterwijk, 3e de hoogwelgeboren heer jonkheer Johann Hendrik Adolf von Schmidt auf Altenstadt, griffier bij het kantongerecht te Veghel. Geeft de drie gevolmachtigde de macht en de last zijn goederen te beheren

148 19-10-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Philp Oppenheimer, winkelier te Veghel.

149 20-10-1876 Veghel schuldbekentenis

Mozes Oppenheimer, koopman en winkelier te Veghel bekend schuldig te zijn aan Salomon Monnickendam en Jacob de Winter, kooplieden te Veghel en Dinther de som van 800 gulden.

Waarborg: huis, pakhuis, schuur, erf en tuin te Veghel aan het Hoogeinde sectie A.2313 en 2315.

150 23-10-1876 Veghel verkoop

Sijmon van de Groenendaal, landbouwer te Veghel. Deze heeft verkocht aan Gijsbertus van der Linden Arianuszoon, landbouwer te Veghel. Een huis etc. ter plaatse het Middelaarsveld, sectie A. 381, 382 en 383. Verder 9 percelen land aldaar gelegen, genaamdhet Akkertje, de Boerdonk, en in het Geerbosch.

151 23-10-1876 Zijtaart inventarisatie

Johannes Smits, meester smid te Veghel en weduwnaar van Anna Maria van Heeswijk en vader over zijn minderjarig kind Anna Maria. Martinus van Heeswijk is de toeziend voogd. Ten woonhuizen van genoemde Johannes Smits op het Zijtaart worden alle goederen beschreven en gewaardeerd.

Een huis, smederij erf en tuin gelegen op het Zijtaart sectie E.2246 en 2247.

152 27-10-1876 Veghel verkoop

Johannes van den Broek, weduwnaar Theodora van Asseldonk heeft verkocht aan Gerardus van Erp, beiden uit Veghel een weiland in het beukelaar genaamd het Melvert sectie C.1228 en 1229

153 30-10-1876 Veghel verkoop

Johannes van Doorn als gevolmachtigde van de eerwaarde heer Wilhelmus Oppers, rustend pastoor te Deurne. Verkocht aan Lambertus Vogels, landbouwer te Veghel een perceel bouwland aan het Beukelaar sectie B. 1212. Heeft het verkregen van zijn ouders Jan Oppers en Elisabeth van Lankveld.

154 30-10-1876 Veghel verkoop

Johannes van den Broek, weduwnaar Theodora van Asseldonk heeft aan Matheus. Anton en Francis Carl Rath, fabrikanten te Veghel een perceel land gelegen in het Beukelaarsbroek, genaamd de achterste Heikoop C.868.

155 30-10-1876 Veghel verkoop

Franciscus Wilhelmus Maria Manders, koopman te Veghel en Petrus Norbertus Teurlings, leerlooier te Veghel. Ze hebben verkocht aan Matheus. Anton en Francis Carl Rath, fabrikanten te Veghel een perceel heide en bosgrond gelegen aan de Udensche dijk sectie C. 12

156 31-10-1876 Zijtaart schuldbekentenis

Wilhelmus van den Bosch bekend schuldig te zijn aan Hendricus van den Tillart, Martinuszoon de som van 200 gulden met nog een eerder geleend bedrag van 700 gulden.

Waarborg: een perceel land gelegen in het Rijbroek sectie E. 2003. Land met daarop een nieuw gebouwd huis gelegen op het Zontveld E. 1153, 1154, 1155 en 1158.

159 09/10-11-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop in het sterfhuis van Petrus Scheij in de Molenstraat van de gezamenlijke eigenaren Jan Scheij. Gerardus van Hout. Antonius van Hout en Franciscus Pepinus van den Heuvel.

160 11-11-1876 Veghel verkoop

Johannes van Doorn, Johanneszoon, landbouwer te Veghel heeft verkocht aan Adrianus van der Linden, Adrianuszoon een landbouwershuis etc. te Veghel aan de Beukelaar sectie C. 615 616 622 625 626 627 628 898 1042 en 1043. Verder nog de percelen onder sectie B. 1185 1193 en 1197.

161 11-11-1876 Zijtaart inventarisatie

Hendricus Rijkers, weduwnaar van Henrica Vissers, mede als vader over zijn minderjarige kinderen Hendrica, Johanna, Elisabeth, Adriana, Johannes en Adrianus Rijkers. Johannes Rovers als voogd over de minderjarige Martinus Rovers, 14 jaar en zoon van Johannes Rovers en Henrica Vissers. Hendricus Vissers uit Dinther als toeziend voogd over de genoemde 6 minderjarige en Hendricus van den Oever toeziend voogd over de minderjarige Martinus Rovers. Jan van Sleeuwen als aangestelde schatter en beschrijver van alle goederen ten huize van Hendricus Rijkers op het Zijtaart. Goederen welke hij in gemeenschap met Henrica Vissers heeft bezeten en van haar eerste echtgenoot Johannes Rovers.

Een landbouwershuis, erf en tuin met aanliggende gronden gelegen te Veghel op het Zijtaart en Zontveld sectie D. 781 en E. 509, 510, 511, 520, 521, 544 t/m 559, 581 t/m 584, 591, 593, 599, 1527, 1541 en 1542. De totale waarde werd geschat op f.5096.40

162 14-11-1876 Veghel verkoop

Jacques Louis Werner, handelend en gemachtigd voor Josina Manders, Christina Manders, beiden Veghel. de eerwaarde heer Lambertus Antonius Manders, pastoor in Raamsdonk.

Ze verklaren verkocht te hebben aan Matheus. Anton en Francis Carl Rath, fabrikanten te Veghel een perceel heide en bosgrond te Veghel op Hoogerduinen sectie C. 357 en 358

163 15-11-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop op het Zontveld van goederen op verzoek van Bastiaan Verhulst.

164 15-11-1876 Veghel testament

De weleerwaarde heer Theodorus van Rijbroek, kapelaan te Ewijk maakt zijn vader Arnoldus van Rijbroek tot enige erfgenaam.

165 15-11-1876 Veghel testament

Johannes van Rijbroek, landbouwer te Veghel maakt zijn vader Arnoldus van Rijbroek tot enige erfgenaam.

166 16/17-11-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Salomon Monnickendam, koopman te Veghel.

167 21-11-1876 Veghel schuldbekentenis

Jan van den Boogaard, voerman te Veghel bekend schuldig te zijn aan Franciscus van Eert, Johannes Arnoldus van Eert, kapelaan te Boekel, Johanna Maria van Eert, Johannes van Eert, kapelaan in Dussen en Jan van Santvoort en Petrus van Eert, de som van 500 gulden.

Waarborg: een perceel land gelegen in de Beukelaar sectie B.2023.

168 23-11-1876 Zijtaart verkoop

Johannes Tijsse gehuwd met Anna van der Heijden. Hebben verkocht aan Wilhelmus van Weert een perceel bouwland gelegen op de Hooge Biezen sectie E.1816.

169 25-11-1876 Veghel testament

Martinus van Eindhoven, Lambertuszoon maakt tot enige erfgename zijn echtgenote Theodora Maria van Stiphout.

170 25-11-1876 Veghel testament

Theodora Maria van Stiphout echtgenote van Martinus van Eindhoven, Lambertuszoon maakt maakt haar man tot enige erfgenaam .

171 29-11-1876 Veghel testament

Johan Peter Herzogenrath, katoenwever te Veghel, maakt tot enige erfgename van al zijn goederen zijn echtgenote Maria Kerkhof.

172 29-11-1876 Veghel testament

Maria Kerkhof echtgenote van Johan Peter Herzogenrath, katoenwever te Veghel. Ze maakt haar man enige erfgenaam van al haar goederen.

173 30-11-1876 Boekel verkoop

Openbare verkoop te Boekel op den Berkhoek van goederen. Dit op verzoek van de gezamenlijke eigenaren Gerardus, Maria en Hendrica Tielemans. Johannes van Sleeuwen gehuwd met Johanna Tielemans, allen wonende te Boekel. Antonie Smulders gehuwd met Antonetta Tielemans wonende te Gemert.

174 02-12-1876 Veghel schuldbekentenis

Antonius Coppens, bakker en winkelier te Veghel en gehuwd met Maria van Assldonk. Ze verklaren schuldig te zijn aan Johannes Coppens, koopman te Boekel de som van 4000 gulden.

Waarborg: een landbouwershuis etc. te Veghel op het Haveld sectie D. 1208, 1208a, 1209, 1210, 1201 en 1211

175 05-12-1876 Schijndel verkoop

Openbare verkoop te Schijndel op het Zandvliet van goederen op verzoek van Hein Rijkers wonende te Veghel en mede optredende als voogd voor de minderjarige Catharina Rijkers.

176 06-12-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop op den Hooge Biezen en Zontveld van goederen op verzoek van Martinus van den Heuvel en Hendricus van der Loo.

177 06-12-1876 Veghel testament

Gerardus Rovers, landbouwer te Veghel. Hij verklaard tot enige erfgenaam te maken zijn moeder Maria van den Boogaard, weduwe Jan Rovers

178/183 07/14-12-1876 Veghel verkoop

Ten eerste: Jan Scheij, koopman te Veghel als gevolmachtigde voor Antonius Josephus Hendricus Scheij, koopman, Christianus Franciscus Hermans, koopman te Kuijk en gehuwd met Maria Elisabeth Scheij. Hendrica en Anna van Hoof, beiden uit Veghel.

Ten tweede: Hendricus van den Boogaard. landbouwer te Veghel, mede voor zijn zuster Maria Catharina van den Boogaard.

Ten derde: Jan Hurkmans, Antoniuszoon, verver en stoelenmaker te Veghel gehuwd met Maria van den Tillaart.

Ze bieden openbaar te koop land te Veghel gelegen aan de Udensche dijk C.15 , 16, 62. In het Heibosch B.946 1938 en 1939. Aan de Udensche dijk C. 69, 70, 71 en 72. In Huigenbosch B.733 en 734.

179 11-12-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johannes van den Tillaart gehuwd met Geertruida Verhoeven en voogd over de minderjarige Gijsbertus Lambertus Verhoeven. Johana Verhoeven, allen wonende te Veghel.

180 12-12-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jan, Antonius, Gerardus, Hendrica en Johannes Schepens, alle landbouwers te Veghel. Martinus Schepens, herbergier te uden. Hendricus van de Logt gehuwd met Maria Schepens, wonende te Veghel. Lambertus van den Tillaart, weduwnaar van Helena Schepens en vader van Hendrica en Ardina van den Tillaart.

181 12-12-1876 Veghel testament

Theodorus Verbeek, wonende te Veghel. Hij verklaard aan te stellen tot zijn enige erfgename voor het geval hij kinderloos zal sterven zijn echtgenote Elisabeth van Doorn.

182 12-12-1876 Veghel testament

Elisabeth van Doorn echtgenote van Theodorus Verbeek, wonende te Veghel. Ze verklaard aan te stellen tot haar enige erfgename voor het geval ze kinderloos zal sterven haar echtgenote.

184 19-12-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Sijmen van de Groenendaal, landbouwer te Veghel.

186 19-12-1876 Veghel schuldbekentenis

Catharina Bosch, weduwe Johannes Baas, herbergierster. Johannes Hubertus Baas, scheepskapitein. Ze verklaren schuldig te zijn aan Johannes Smits, lid provinciale staten van Noord Brabant en bierbrouwer te Veghel de som van 1400 gulden.

Waarborg: een huis en land te veghel aan het Hoogeinde sectie A. 2363 en 2364, land gelegen in de PuttenA.2455

187 20-12-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Lambertus, Martinus en Petronella van den Tillaart. Hendricus van Boxtel gehuwd met Ardina van den Tillaart, allen wonende te Veghel.

188 21-12-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Charles Henri van Olffen, postdirecteur te Veghel.

189 22-12-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Bastiaan Verhulst, landbouwer te Veghel.

190 23-12-1876 Veghel verhuur

Johannes van Boxtel, landbouwer te Uden, voogd over de 4 minderjarige kinderen van wijlen Johannes Opsteen en Petronella van Padua met namen Hendrica, Elisabeth Maria en Martinus Opsteen. Martinus van Mierlo, winkelier te Dinther is de toeziend voogd. Ze bieden te huur een landbouwershuis, stal, schuur erf en tuin gelegen te Veghel in de Bundersche hoek sectie B. 1514 en 1515

191 28-12-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Lambertus Vogels, landbouwer te Veghel.192 29-12-1876 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen gelegen op den Lage Biezen, op verzoek van Johannes Mathijs van den Tillaart.


Dovnload 105.65 Kb.