Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Notaris: J. A de Munck 1838 1848

Dovnload 90.14 Kb.

Notaris: J. A de Munck 1838 1848Datum30.10.2018
Grootte90.14 Kb.

Dovnload 90.14 Kb.

Notarissen Veghel 1649-1935

Notaris: J.A.. de Munck 1838 - 1848

Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 066
Regesten door: Antoon Vissers
412 02-01-1841 Veghel verkoop

1. Willem van der Steen, smid te Oirschot. 2. Aart van der Steen. 3. Johanna Maria van der Steen, echtgenote van Marte van Hoof. 4. Adriaan van der Steen. 5. Christiaan van der Steen. 6. Jan van der Steen en 7 Maria Johannes van der Steen.

Ze hebben als gezamenlijke erfgenamen van verkocht aan Adriaan Wilbers gehuwd met Maria van der Steen, hun zus, het 15/16e deel van een perceel land in successie verkregen van hun vader Lambertus van der Steen in 1831 overleden en diens eerste vrouw Maria Vermeulen. Dit land is gelegen op den Lage Biezen sectie E. 841

413 02-01-1841 Veghel verkoop

1. Willem van der Steen, smid te Oirschot. 2. Aart van der Steen. 3. Johanna Maria van der Steen, echtgenote van Marte van Hoof. 4. Adriaan van der Steen. 5. Adriaan Wilbers gehuwd met Maria van der Steen. 6. Jan van der Steen en 7 Maria Johannes van der Steen.

Ze hebben als gezamenlijke erfgenamen van verkocht aan Christiaan van der Steen het 15/16e deel van een perceel land in successie verkregen van hun vader Lambertus van der Steen in 1831 overleden en diens eerste vrouw Maria Vermeulen. Dit land is gelegen op den Lage Biezen sectie E. 869.

414 03-01-1841 Veghel testament

Testament opgemaakt voor Wilhelmina van de Ven, ongehuwd. Vermaakt een som geld aan de armen van Veghel en aan de pastoor, bestemd voor zielenmissen.

Legateert aan haar neef Piet Johannes Heijmans, bij wie ze inwoont, de helft van al haar goederen en de andere helft gaat naar haar nicht Catharina Francis Swinkels.

415 07-01-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Lambert Lambert van der Heijden.

416 07-01-1841 Veghel volmacht

Volmacht voor Andries van Gerwen, arbeider te Veghel i.v.m. een openbare verkoop, gegeven door Henrica Paallands, weduwe Joost van Gerwen, wonende te Uden op Volkel.

Ook volmacht hem gegeven door Johanna Catharina Claassen, gm. Petrus Johannes Jacobs, schoenmaker, Christina Claassen en Johanna Claassen, alle drie wonende te Grave. (zie akte 428/430)

417 08-01-1841 Veghel verkoop

Cornelis van Eert, molenaar wonende te Beek en Donk, heeft verkocht aan Johannes Matheus van den Tillaart, een perceel land te Veghel aan den Heuvel gelegen genaamd Nederboekt D. 134

418 11-01-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Antonij Verbeek leerlooijer te Veghel.

419 11-01-1841 Veghel verkoop

Johannes Aart van Berkel, heeft verkocht Martinus Johannes van de Hintel wonende te Uden, een huis etc. te Veghel op den Heiakker sectie C. 100, 101, 102 en 103

420 12-01-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Godefridus Jacobus van de Ven, koopman uit ’s-Hertogenbosch.

421 14-01-1841 Veghel testament

Testament voor Adriana de Laat, echtgenote van Adrianus Olijslagers, timmerman te Veghel, die haar man tot universeel erfgenaam maakt.

422 15-01-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Antonij Jelissen, koopman uit Asten.

423 15-01-1841 Veghel volmacht

Nicolaas van de Ven, gemachtigd door Deliana van Berkel, weduwe Hendricus van Son , wonende te Uden, Elisabeth van Berkel, weduwe Antonij van de Ven, te Veghel en Deliana van der Sanden, dienstmeid, allen wonende te Veghel.

Dit voor een openbare verkoop. (zie akte 428/430)

424 19-01-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van de kinderen Laurens Verputten en Marte van Hoof.

425 20-01-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van de kinderen Martinus Bouwdewijns

426 07-01-1841 Veghel inventarisatie

Inventarisatie en schatting de goederen welke zich bevinden in het huis van Francis van Schijndel in het Eerde. Alwaar zijn vrouw Ardina van Eert op 7 september 1836 is overleden. Dit ten behoeve van genoemde Francis van Schijndel en zijn zesjarige zoon Johannes van Schijndel.

427 20-01-1841 Veghel testament

Lamberdina Kemps, echtgenote van Hendricus van Kessel, dagloner te Veghel vermaakt in haar testament 20 gulden aan haar neef Antonij Adriaans en maakt haar man tot universeel erfgenaam.

428/430 21-01/28-01-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop der nagelaten goederen van Cornelis Paallands , te Veghel overleden 23 februari 1816 en Johanna Tielemans te Uden overleden op 26 december 1840.

Op verzoek van Wilhelmina Vermeulen, gm. Adriaan Timmers, Antonetta Paallands gm. Andries van Gerwen, arbeider. Deze laatste mede optredende voor Henrica Paallands, weduwe Joost van Gerwen, wonende te Uden op Volkel. Genoemde Andries van Gerwen is mede gemachtigd door Johanna Catharina Claassen, gm. Petrus Johannes Jacobs, schoenmaker, Christina Claassen en Johanna Claassen, alle drie wonende te Grave. Bernardus Claassen verwer te Eindhoven.

Verkocht wordt een huis etc. gelegen te Veghel aan de Heide naast de Udensche dijk sectie C. 66, 67 en 68. De uiteindelijke koper is Antonij Schepers.

Als tweede openbare verkoop der goederen nagelaten door Ardina Verkuijlen, weduwe Dirk van Berkel, 17 jaar geleden te Veghel overleden.

Op verzoek van Nicolaas van de Ven, die mede optreedt en gemachtigd is door Deliana van Berkel, weduwe Hendricus van Son , wonende te Uden, Elisabeth van Berkel, weduwe Antonij van de Ven, wonende te Veghel en Deliana van der Sanden, dienstmeid..

Verkocht wordt weiland met schaarhout te Veghel in Huigenbusch gelegen sectie B. 959 en 960. De koper van dit perceel is Daniel van Sleeuwen.

429 22-01-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Philippus Jacobus Baetings, geneeskundige te Tilburg en Eduardus Augustus Petrus van Orten, kunstschilder wonende te ’s-Hertogenbosch.

431 30-01-1841 Veghel inventarisatie

Lambertus van der Landen, kuiiper en Petrus Verbakel, verwer, zijn samen met de notaris gegaan naar het huis van Petronella van Eert, weduwe van Piet van Doorn, overleden op 3 mei 1833. Dit om alle goederen te inventariseren welke zich in het huis bevinden ten behoeve van van Petronella van Eert en haar 4 minderjarige kinderen Johanna 13 jaar, Maria 10 jaar, Hendrica 9 jaar en Petronella 7 jaar. Nicolaas van Doorn uit Dinther is hun toeziend voogd.


432 02-02-1841 Veghel verhuring
Johanna Hendrik van Vegchel, herbergier en schipper heeft verhuurt aan Jacobus van Welij, bakker, een huis etc. te Veghel aan het Hoogeinde gelegen sectie A.1165 en delen van de percelen A. 1166 en 1167. Volgen nog de huurvoorwaarden.

433 04-02-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Hendrik Mol, zadelmaker, Constantinus van Elten, kleermaker en Maria van Duuren naaister. Allen wonende te Veghel.

434/441 04-02/ 11-02-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van de nagelaten goederen door de erfgenamen van Lambert van den Tillaart en Elisabeth van Eert. Deze kinderen en erfgenamen zijn 1. Adriaan Lambert van den Tillaart, wonende te Veghel. 2. Hendricus Lambert van den Tillaart, wonende te Dinther. 3. Maria van den Tillaart gm. Johannes Laurens van Rijt. 4 Anna van den Tillaart gm. Jan Henderik van den Tillaart, wonende te Erp. 5. Petronella van den Tillaart gm. Johannes Adrianus Somers, wonende te Veghel. 6. genoemde Hendricus Lambert van den Tillaart als curator van zijn krankzinnige broer Jan Lambert van den Tillaart.

Te koop aan geboden een huis en een klein huisje etc. gelegen te Veghel aan de Lage Heide sectie B. 369 t/m 380, behalve 378. gereserveerd een schopje staande op het erf door Marte Klerkx. Verder nog een perceel land aan de Udensche dijk gelegen C. 44 en 45.

Alles wordt gekocht door Marte Willem van Asseldonk.
435 05-02-1841 Veghel verkoop

Wilhelmina Vermeulen echtgenote van Adrianus Timmers, dagloner te Veghel. Ze heeft verkocht aan Martinus Johannes van Hintel, landbouwer te Uden land gelegen aan de Heide onder Veghel sectie B. 350

436 06-02-1841 Veghel inventarisatie

Inventarisatie van alle goederen welke zich bevindende in het sterfhuis van Elisabeth van Eert weduwe Lambert van den Tillaart, te Veghel overleden op 14 maart 1840.

Het huis staat te Veghel aan de Heide. Inventarisatie op verzoek van 1. Adriaan Lambert van den Tillaart, wonende te Veghel. 2. Hendricus Lambert van den Tillaart, wonende te Dinther. 3. Maria van den Tillaart gm. Johannes Laurens van Rijt. 4 Anna van den Tillaart gm. Jan Henderik van den Tillaart, wonende te Erp. 5. Petronella van den Tillaart gm. Johannes Adrianus Somers, wonende te Veghel. 6. genoemde Hendricus Lambert van den Tillaart als curator van zijn krankzinnige broer Jan Lambert van den Tillaart.

Geschatte waarde der goederen is f. 923,55

438 09-02-1841 Veghel verkoop

Verkoop van alle goederen voorheen behorend aan Lambert van den Tillaart en Elisabeth van Eert. Dit op verzoek van de kinderen en erfgenamen: 1. Adriaan Lambert van den Tillaart, wonende te Veghel. 2. Hendricus Lambert van den Tillaart, wonende te Dinther. 3. Maria van den Tillaart gm. Johannes Laurens van Rijt. 4 Anna van den Tillaart gm. Jan Henderik van den Tillaart, wonende te Erp. 5. Petronella van den Tillaart gm. Johannes Adrianus Somers, wonende te Veghel. 6. genoemde Hendricus Lambert van den Tillaart als curator van zijn krankzinnige broer Jan Lambert van den Tillaart.

Opbrengst f.906,55

439 09-02-1841 Veghel schuldverklaring

Peter Daniel Ketelaars, verver en zijn echtgenote Lamberdina Snelders, zijn schuldig aan Hendrik van Roij, leerlooier de som van 500 gulden. Waarborg: huis etc. gelegen te Veghel in de straat G.19 en 20.

440 11-02-1841 Veghel verkoop

Geert Joannes van Lieshout, Johannes Joannes van Lieshout en Wilhelmina van Lieshout hebben verkocht aan Adrianus Timmers land te Veghel gelegen aan de Groote Hinteld sectie B. 395 en 396.

442 12-02-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Antonij Jelissen, koopman uit Asten.

443 18-02-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Hendrik de Mol, herbergier te Veghel.

444 20-02-1841 Veghel verkoop

Marte Willem van Asseldonk, Hendrica van Asseldonk gehuwd met Willem Antonij Ketelaars en Hendrina van Asseldonk, gehuwd met Martinus Johannes van den Tillaart. Samen hebben ze verkocht aan Adriaan Wilbers een perceel land gelegen aan de Lagen Biezen sectie E. 805. Het is aangestorven van hum moeder Anna Maria van de Ven te Veghel overleden op 30 januari 1818.

445 22-02-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van kinderen Adriaan van de Rijt.

446 23-02-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Hendricus van den Tillaart, wonende te Dinther en mede voor zijn krankzinnige broer Jan waarvan hij de curator is. Verder op verzoek van Adriaan Lambert van den Tillaart, wonende te Veghel, Maria van den Tillaart gm. Johannes Laurens van Rijt,. Anna van den Tillaart gm. Jan Henderik van den Tillaart, wonende te Erp. en Petronella van den Tillaart gm. Johannes Adrianus Somers, wonende te Veghel.

Ook openbare verkoop van bomen op verzoek van Nicolaas van de Ven.

447 25-02-1841 Veghel schuldbekentenis

Adrianus Timmers, dagloner te Veghel en zijn echtgenote Wilhelmina Vermeulen, bekken schuldig te zijn aan Jan Jacob Donkers de som van 400 gulden.

Waarborg: land te Veghel gelegen aan de Groote Hinteld sectie B. 395 en 396.

448 02-03-1841 Veghel verklaring

1. Lambertus van der Landen, kuiper. 2. Geertrui van der Landen, gehuwd met Johannes Hendrik van Kilsdonk, herbergier. 3. Paulus van der Landen, bakker en 4. Jan Deelen, timmerman en weduwnaar van Elisabeth van der Landen.

Wijlen hun vader Hendricus van der Landen, eerder gehuwd met Hester van den Bogaard en later met Elisabeth van de Groenendaal heeft in eerste huwelijk verwekt een zoon Gerrit welke is overleden. Nagelaten goederen zijn in het openbaar verkocht aan Johannes Hendrik Vogels, maar de genoemde erfgenamen verklaren recht te hebben op hun erfdeel en willen deze koop te niet doen.

449 02-03-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen op verzoek van Philippus Jacobus Baetings, geneeskundige te Tilburg en Eduardus Augustus Petrus van Orten, kunstschilder wonende te ’s-Hertogenbosch.

450 02-03-1841 Veghel deling

1. Hendrina Gerrits, weduwe Gerrit van der Landen, winkelierster en haar kinderen Jan, kaarsenmaker, Josephus en Lambertus, beiden bakker. 2. Lambertus van der Landen, kuiper. 3. Geertrui van der Landen, gehuwd met Johannes Hendrik van Kilsdonk, herbergier. 4 Paulus van der Landen, bakker en 5. Jan Deelen, timmerman en weduwnaar van Elisabeth van der Landen.

Bij het overlijden van Henricus van der Landen, eerst gehuwd met Hester van den Bogaard en later met Elisabeth van de Groenendaal heeft in eerste huwelijk verwekt de bovengenoemde Gerrit van der Landen.

Door de veranderde jurisprudentie kinderen uit een later huwelijk evenveel erfrecht hebben.

De erfenisgoederen, eerder openbaar verkocht, behoren opnieuw verdeeld te worden in 5 delen. Deze goederen zijn Twee bij elkander gelegen huizen met moestuinen etc. gelegen te Veghel sectie G. 108, 109 en 110. Land gelegen in het Huigenbus B. 792, land gelegen in Schijndel genaamd Kilsdonk E. 2641, land onder Veghel gelegen in de Bolken G. 212 en in het Rutselt D. 256. Alles samen een waarde van 10000 gulden.

451 03-03-1841 Veghel schuldverklaring

Johannes Hendrik van Kilsdonk, herbergier en zijn vrouw Geertruida van der Landen hebben een schuldvordering verkocht aan Franciscus van Calker, burgenmeester te Engelen. Deze schuld van 1400 gulden staat ten laste van nu wijlen Hendricus van der Landen en is de opbrengst van de openbare verkoop van zijn nagelaten goederen..

452 05-03-1841 Veghel dienstvervanging

Franciscus de Haas, kanonnier korps rijdende Artillerie in het garnizoen te Amersfoort, verklaard 150 gulden ontvangen te hebben van Jan van der Linden als een gedeeltelijke afbetaling van een dienstvervanging.

453 06-03-1841 Veghel inventarisatie

Notaris is met getuigen gegaan naar het huis van Johanna Bietz gelegen te Veghel in de straat alwaar haar man Hendricus Johannes Vermeer op 19 september 1840 is overleden.

Alle goederen worden door de schatter Jan Krekeling, kleermaker geïnventariseerd en geschat op verzoek van de weduwe alsmede ten behoeve van haar kinderen Maria Jacoba, 11 jaar, Arnoldus 10 jaar, Theresia 9 jaar, Johannes 6 jaar en Alida 1 jaar.

Hendricus van Gemert, kastelein te ‘s-Hertogenbosch is hun toeziend voogd.

454 09-03-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Maria Kerkhof, weduwe Jan van den Elzen.

455 11-03-1841 Veghel verkoop

Paulus van der Landen heeft verkocht aan Adriaan van der Linden, landbouwer te Veghel aan de Heselaar een perceel land gelegen in het Rutselt sectie D. 256

456 11-03-1841 Veghel verkoop

Johannes Hendrik van den Berg, Peter Hendrik van den Berg, Wilhelmina van den Berg, Lambertina van den Berg en Lambert Johannes van Lieshout man van Johanna van den Berg. Samen hebben ze verkocht aan Dirk van Boven land, een moestuin en een erf waarop de koper een huisje heeft gebouwd, gelegen te Veghel aan de Heide ter plaatse Goordonk sectie C. 309, moestuin 303 en erf 307.

457 13-03-1841 Veghel verkoop

Johannes Kremers, arbeider en Hendrina Verputten, echtlieden hebben verkocht aan Adriaan Johannes Verbeek, landbouwer aan het Beukelaar een perceel land gelegen in de Bussele aan de Beukelaar sectie B.899.

458 15-03-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen op verzoek van jonkheer Josephus Franciscus de Kuijper. Als ook openbare verkoop van inboedel op verzoek van mejuffrouw Johanna Bietz, weduwe Hendricus Johannes Vermeer. Alsook openbare verkoop van boedel op verzoek van Johannes van Duijnhoven, klompenmaker te Erp.

459 26-03-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van aardappelen en stenen op verzoek van Willem Franciscus Rijkzen, veearts en openbare verkoop van hooi op verzoek van Adriaan van der Steen.

460 27-03-1841 Veghel testament

Mechelina Derks, weduwe van Hendricus van den Tillart legateert in haar testament, boven hun wettig erfdeel aan haar kinderen Johannes, Johanna Maria en Agnes de som van 300 gulden.

461 30-03-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johanna van Door, weduwe Johannes Langens.

462 02-04-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Martinus Johannes van den Hurk, landbouwer te Uden. De openbare verkoop binnen Veghel aan de Heide.

463 08-04-1841 Veghel verkoop

Willem Peter Ketelaars, landbouwer te Erp verkoopt aan Adriaan Gijsbert van der Linden, bouwman te Veghel ladn met een steegje gelegen te Veghel op de Watersteegd in het Vensteegje, sectie B. 953

465 12-04-1841 Veghel verkoop

1. Maria Verbruggen gehuwd met Jan van Dam, koperslager te Veghel die mede optreed voor zijn zwagers Johannes Verbruggen, smid te Schiedam en Leonardus Verbruggen, timmerman te ’s-Hertogenbosch. 2. Willem Verbruggen, timmerman, wonende te ’s-Hertogenbosch. 3. Jan Verbruggen, leerlooier te Waalwijk en 4. Johannes Verbruggen, schoenmaker te Helmond. Samen hebben ze verkocht aan Helena, Andreas en Hendricus Verbruggen, alle drie wonende te Veghel land gelegen op de Watersteegd sectie B 694.

466 15-04-1841 Veghel schuldverklaring

Gerard van der Aa, timmerman en zijn echtgenote Theodora van de Ven, verklaren schuldig te zijn aan Dirk Martinus van Asseldonk de som van 700 gulden.

Waarborg: huis etc. gelegen te Veghel aan de Heselaar D. 91 t/m 96. Verder land ter plaatse genaamd de Hemel B. 1091, land gelegen aan de Bunderse hoek B. 1297 en land gelegen aan de Udensche dijk C.3

467/473 15-04/22-04-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop nagelaten goederen van Willem van Asseldonk. Dit op verzoek van zijn erfgenamen 1. Marte van Asseldonk. 2. Hendrica van Asseldonk gm. Willem Antonij Ketelaars. 3. Hendrina van Asseldonk gm. Martinus Johannes van den Tillaart en 4 Johanna van de Ven, weduwe van bovengenoemde Willem van Asseldonk alsmede voor hun kinderen Anna Maria en Catharina van Asseldonk, waarvan de toeziend voogd is Jan van Berkel, koopman te Veghel.

Verkocht wordt een onverdeelde derde deel van een hooiland, genaamd de Hondstaart in het Dorshout gelegen sectie A.1044. Land gelegen te Schijndel in de Knokert, genaamd bakkendijk sectie E.2138, 2139 en 2140. en het onverdeelde vierde part van een hooiland, genaamd Sluijsbeemd te Veghel in het Dorshout gelegen A. 777

468 19-04-1841 Veghel inventarisatie

Inventarisatie van alle goederen welke zich bevinden in het huis aan het Eerde van Lamberdina van Heertum, weduwe Adriaan van de Rijt die jongstleden 16 maart aldaar is overleden. De beschrijving en schatting van deze goederen zal geschieden ten behoeve van genoemde weduwe en haar minderjarige dochter Johanna, waarvan de toeziend voogd is Christiaan van der Steen.

469 19-04-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Lamberdina van Heertum, weduwe Adriaan van de Rijt en verkoop van goederen op verzoek van Cornelis de Rooi pastoor te Eerde onder Sint Oedenrode.

470 20-04-1841 Veghel verkoop

1. Lambertus Verputten, landbouwer te Rosmalen. 2. Martinus Verputten, bouwman te Uden. 3. Johannes Verputten, bouwman te Veghel en 4. Maria Verputten echtgenote van Cornelis Cranssen. Ze hebben verkocht aan Josephus en Johannes Hendrik van den Tillaart land op het Ham sectie D. 1001 en 1080. Een huis, schuur etc. met land sectie D. 1125 t/m 1132.

Nog land in de Havelsche beemden achter de Schopakker D. 408 en land onder Erp gelegen aan het Kraanmeer, genaamd de Melvert sectie A. 97

471 21-04-1841 Veghel schuldbekentenis

Josephus Hendrik van den Tillaart en Johannes Hendrik van den Tillaart, wonende aan de Grootdonk te Veghel verklaren schuldig te zijn aan Cornelis Cranssen en Maria Verputten, de som van 750 gulden.

Waarborg: land op het Ham sectie D. 1001 en 1080. Een huis, schuur etc. met land sectie D. 1125 t/m 1132. Nog land in de Havelsche beemden achter de Schopakker D. 408 en land onder Erp gelegen aan het Kraanmeer, genaamd de Melvert sectie A. 97

472 22-04-1841 Uden verkoop

Peter Mathijs van der Heijden, landbouwer te Uden, heeft verkocht aan Hendricus Adriaan Raaijmakers een perceel land te Veghel op Driehuizen, sectie B. 282, 283 en 284.

De verkoper verworven van zijn ouders, Mathijs van der Heijden, 30 jaar geleden overleden en Maria Vissers, ruim 45 jaar geleden overleden.

474 22-04-1841 Schijndel verkoop

Mejuffrouw Elisabeth van den Heuvel, weduwe Franciscus Egidius Schrijvers, wonende te Schijndel, heeft verkocht aan Gerardus van der Aa, timmerman te Veghel een deel van een perceel landgelegen langs de Erpsche weg aan het Heselaar sectie D. 97.

475 23-04-1841 Veghel verkoop

Mejuffrouw Elisabeth van den Heuvel, weduwe Franciscus Egidius Schrijvers, wonende te Schijndel, heeft verkocht aan Antonij Willem van Doorn, kuiper te Veghel een deel van een perceel land gelegen langs de Erpsche weg aan het Heselaar sectie D. 97.


476 26-04-1841 Veghel schuldverklaring

Gerardus Hurkmans, verklaard schuldig te zijn aan Lambert Johannes Donkers, de som van 600 gulden.

Waarborg: land gelegen aan de Beukelaar sectie B. 1221 en in sectie C. 596 en 597.

477 28-04-1841 Veghel verkoop

Lambert Lambert van der Heijden, landbouwer te Veghel heeft verkocht aan Hendricus de Graauw, beurtschipper op Rotterdam, wonende aan de Scheepsboord, gedomicilieerd te Schijndel, een deel van een perceel land gelegen te Veghel aan het Hoogeinde sectie A. 1604.

478 29-04-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Digna Maria Ansems en goederen op verzoek van Willem Franciscus Rijkzen, veearts eerste klas.

479 30-04-1841 Veghel verkoop

Antonij Willem van Doorn, kuiper, heeft verkocht aan Jan Johannes van Berkel, koopman, land gelegen op den Heuvel sectie D. 1231.

480 01-05-1841 Schijdel verkoop

Elisabeth van den Heuvel, weduwe Franciscus Egidius Schrijvers, wonende te Schijndel, heeft verkocht aan Antonij Schepers, landbouwer te Veghel aan de Heide, lad gelegen aan de Grote Hinteld te Veghel sectie B. 563 en 564.

481 07-05-1841 Uden schuldverklaring

Johannes van de Ven, landbouwer te Uden, verklaard schuldig te zijn aan Willem Gerbrandts de som van 500 gulden. Waarborg een huis met 4 bunderland gelegen te Uden op den Hoeve, sectie B. 346, 347, 462, 535, 545, 551, 585, 590 en 617.

482 08-05-1841 Veghel schuldverklaring

Antonia van Lieshout, weduwe Adriaan Adriaan van den Donk en Dora Maria van Lieshout. Ze verklaren schuldig te zijn aan Willem Gerbrandts de som van 400 gulden.

Waarborg: een huis met land gelegen te Veghel op den Heuvel sectie D. 1251 en 1252, land genaamd Blankenburg C.450 en land genaamd den Haag C. 480 en 481.

483 25-05-1841 Veghel testament

Petrus van Lankveld, hoef en grofsmid te Veghel stelt in zijn testament tot enige algemene erfgename zijn vrouw Elizabeth van Hoof.

484 25-05-1841 Veghel testament

Elizabeth van Hoof stelt in haar testament tot enige algemene erfgenaam haar man Petrus van Lankveld, hoef en grofsmid te Veghel.

485 01-06-1841 Veghel verkoop

Adriaan Johannes Ketelaars heeft verkocht aan Jan nAdriaan Ketelaars een perceel land gelegen op het Dorshout sectie A.1024 enb 1025.

486 01-06-1841 Uden verkoop

Hendrik Antonij de Wit, landbouwer te Uden heeft verkocht aan Willem de Wit, eveneens landbouwer te Uden een huis gelegen te Uden op de Hoogstraat sectie K. 158 en 159 met eenb deel van het perceel K.157.

487 03-06-1841 Veghel verkoop

Jacob van Santvoort, landbouwer te Veghel heeft verkocht aan Hendricus Klujjtmans, dekker, een stuk land, in twee velden en aangrenzende berg, genaamd Beelenkamp, gelegen te Eerde onder Sint Oedenrode, sectie D. 262, 263, 264 en 265.

488 03-06-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goerderen op verzoek van Mechel Gevers, dienstmeid te Veghel

489 14-06-1841 Veghel verpachting

Openbare verpachting van hooigrasm op verzoek van Johan Gerbrandts, gepensioneerde ontvanger, wonende te Veghel.

490 14-06-1841 Veghel schuldverklaring

Hendrik Mol, zadelmaker samen met zijn vrouw Maria van der Heijden, verklaren aan Antonius van Ham, bierbrouwer, en aan Hendrik van Roij, leerlooier de som van 450 gulden.

Waarborg een huis, schuur etc. te Veghel in de straat sectie G122 en 123.

491 15-06-1841 Zijtaart ruiling

Lambert Johannes van der Heijden heeft in ruil gegeven aan Elisabeth van den Heuvel, weduwe Marte van de Rijt, Matheus van de Rijt, landbouwer te Sint Oedenrode, Adriana van de Rijt, dienstmeid te Sint Oedenrode, Lambertus van de Rijt, bouwman te Veghel Johanna van de Rijt dienstmeid te Sint Oedenrode, Catharina van de Rijt landbouwster te Veghel en Adriaan van de Rijt bouwman te Veghel. Een huis etc. gelegen onder Veghel op den Biezen sectie E. 897, 898 en 899. In ruil tegen een huis ook aldaar op den Biezen sectie E.901 en 910.
492 15-06-1841 Zijtaart verkoop

Maria van der Steen, echtgenote van Lambertus van de Ven, heeft verkocht aan Gerardus van Weert, landbouwer te Schijndel een perceel land gelegen op den Biezen sectie E.779.

493 22-06-1841 Nistelrode schuldbekentenis

Martinus Mohnen, bakker te Nistelrode, op Vorstenbosch, bekend schuldig te zijn aan Aart Jan van de Ven de som van 400 gulden. Mede borg voor hem stelt zich Hendricus Francis van Opsteen uit Uden als ook een perceel land aldaar genaamd Magerman sectie C. 209, 210, 211 en 212.

494 28-06-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Eliasa Meijer Wiener, koopman te Amsterdam, gehouden ten huize van Johannes van Vegchel aan de haven in Veghel.

495 30-06-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van 1. Johannes van de Laar. 2. kinderen Francis van eert. 3. Johannes aart van Asseldonk.

496 01-07-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Willem Franciscus Rijkzen, veearts, wonende te Veghel.

497 07-07-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van 1. Adriana Vermeulen, weduwe Willem Verhoeven. 2. Maria van de Hintelt, weduwe Hendricus van de Ven. 3. Adriaan Rijkers. 4. Jan van den oever en 5. kinderen Hendrik van den Tillaart.

498 08-07-1841 Uden verkoop

Jan van Dijk en zijn vrouw Johanna Maria van der Elzen, wonende te Uden hebben verkocht aan Nicolaas van de Wijst, eveneens wonende te Uden een perceel land onder Uden gelegen sectie K.933.

500 16-07-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Maria Kerkhof, weduwe Johannes van der E;zen, landbouwster te Veghel.

501 19-07-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van kinderen Adriaan van der Rijt en op verzoek van Lambert Hendrik van de Ven.

502 20-07-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Hendricus Lambert van den Tillaart, wonende te Dinther, mede als curator van zijn krankzinnige broer Jan Lambert van den Tillaart. Maria van den Tillaart gm. Johannes Laurens van Rijt. Anna van den Tillaart gm. Jan Henderik van den Tillaart, wonende te Erp en Petronella van den Tillaart gm. Johannes Adrianus Somers, allen wonende te Veghel..

503 21-07-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van kinderen Martinus Boudewijns.

504 27-07-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Antonij Heggers.

505 27-07-1841 Veghel verkoop

Peter Coppens, bakker te Veghel heeft verkocht aan Adriaan Gijsbert van der Linden, land genaamd de Steen, gelegen in de Akert sectie D.234.


506 29-07-1841 Dinther verkoop

Willem Kuijpers, koopman te Veghel samen met zijn vrouwJohanna Maria Schellings hebben verkocht aan Theodorus Schellings, koopman te Dinther een huis met land gelegen te Dinther aan de Beugt sectie C. 673, 674 en 675, land genaamd Jan Vogelsbunder onder Dinther helegen sectie B. 1252 en 1253 en land nabij Vorstenbosch onder Dinther, genaamd de Heibunder, sectie A. 356.

507 30-07-1841 Veghel schuldverklaring

Anna Ketelaars, weduwe Hendricus Roelof van Kilsdonk, aart van Kilsdonk en Johanna van Kilsdonk, verklaren schuldig te zijn aan Jan Johannes van der Sanden de som van 200 gulden.

Stellen als waarborg: een huis en land gelegen in het Dorshout, genaamd de Putten sectie A. 1336 t/ 1341, 1343, 1345, 1346 en 1348.

508 19-08-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Jan Smits, bierbrouwer te veghel.

509 26-08-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van inboedel op verzoek van Jan Adriaan Ketelaars en openbare verkoop van aardappelen op verzoek van Piet van Lankveld, smid, beiden wonende te Veghel.

510 01-09-1841 Veghel testament

Elisabeth van de Ven, gehuwd met Dirk van Duuren, hoef en grossmid. Ze maakt haar man universeel erfgenaam. Noemt in haar testament haar zwager Franciscus Lathouwers, haar zus Antonetta van de Ven gehuwd met Johannes Piet van den Tillaart, de kinderen van wijlen haar zus Johanna van de Ven, verwekt bij Gijsbert van Weert en de kinderen van Anna Maria van de Ven verwekt bij Willem van Asseldonk.

Haar genoemde zus Antonetta erft land gelegen in het Dorshout, genaamd de Doelen A. 1130 en land gelegen in de Meulenbeemd A. 788.

511 01-09-1841 Veghel testament

Dirk van Duuren, hoef en grossmid maakt in zijn testament tot universeel erfgenaam zijn echtgenote Elisabeth van de Ven. Vermaakt verder aan de kinderen van zijn zus Antonetta van Duuren gehuwd met Adriaan van Heesch en aan de kinderen van wijlen zijn zus Maria van Duuren, gehuwd geweest met Adriaan van Rijbroek.

512 02-09-1841 Veghel verkoop

Johanna Maria van Zeeland, ongehuwd wonende te Veghel, Peter van Zeeland, bouwmansknecht te Erp en Lucia van Zeeland gehuwd met Peter van den Akker,wonende te Gemert. Samen hebben ze verkocht aan Petronella van de Pol, weduwe Johannes van den Broek een stuk land met daarop staand huisje wat moet worden af gebroken, staande te Veghel aan het Havelt sectie D. 1135 en 1136. Verder land gelegen op de Boekt, genaamd den Kouden Bult L.203.

513 06-09-1841 Veghel deling

1. Geertruida Olijslagers gehuwd met Lambert Adriaan Donkers. 2. Matheus Olijslagers, bouwman. 3. Hendricus Olijslagers, bouwman en 4. Adrianus Olijslagers, tuinman.

Samen delen ze het nagelaten goed van hun ouders Sijmon Olijslagers en Allegonda van de Groenendaal, beiden te Veghel overleden. De eerst 25-03-1817 en de laatste 15-01-1829.

Goederen: land het Middegaal veld sectie A. 376, een huisje met land, gelegen op het Middegaal A. 386 en 387 en land A. 514 en 680.

514 16-09-1841 Veghel schuldverklaring

Adriaan Lambert van den Hurk en Johanna van de Tillaart, echtlieden, verklaren schuldig te zijn aan Johannes Verbeek de som van 200 gulden en stellen tot waarborg land gelegen op den Hogen Biezen genaamd den Dungensche hoek E. 912 en land op den Lagen Biezen gelegen, genaamd Nieuwenkamp E. 742.

515 17-09-1841 Veghel verkoop

De eerwaarde heer Cornelis van Rooij, pastoor te Eerde onder Sint Oedenrode, heeft verkocht ten behoeve van de r.k. gemeente Eerde an de kerkmeesters Adriaan van der Heijden, wonende te Veghel en Martinus Verhoeven, wonende te Schijndel een perceel heide, beplant met dennenbomen gelegen te Eerde onder Veghel sectie F. 117.

Als ook een zomerhuisje of koepel met het land sectie F. 151 en 154.

518/ 525 23-09/07-10-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van 1. Mechel Dirkx, weduwe Hendricus van den Tillaart. 2. Martinus van den Tillaart, wieldraaier, 3. Johannes van den Tillaart, bouwman, 4. Agnes van den Tillaart, ongehuwd. 5. Jan van den Tillaart. 6 Johanna van den Tillaart, ongehuwd. 7. Petronella van den Tillaart, gehuwd met Johannes Verputten en 8. Piet van den Tillaart. Allen wonende te Veghel behalve eerst genoemde die te Erp woont.

1e koop een perceel hakhout en mastbomen aan de Udensche dijk sectie C. 48 en 49.

2e koop een huis etc. gelegen te Veghel aan den Heuvel sectie C. 507 t/m 513.

3e koop land aldaar genaamd de Rijt met doorneheg en bomen C. 466

4e koop land gelegen te Erp aan het Melvert sectie A. 91 en 92

5e koop land onder Veghel, genaamd het Ziltsje D. 17, 18 en 19.

6e koop een deel van een moerven genaamd Snelleven in de Akert gelegen D. 311.

519 27-09-1841 Veghel verklaring

Franciscus de Haas, gepasporteerd militair, wonende te Berlicum verklaard 300 gulden ontvangen te hebben van Jan van der Linden. Een aflossing van een dienstvervanging

520 28-09-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen op verzoek van Gerard Hurkmans.

521 29-09-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Wilhelmina van Asten, weduwe van Henricus de Bresser.

523 05-10-1841 Veghel verhuring

Lambertus Raaijmakers, heeft aan Cornelis Cranssen verhuurt een huis etc. gelegen te Veghel op het Middegaal sectie A. 317 en 318, alsook A. 762, 766 en 739. Met nog land onder Dinther gelegen sectie B. 737 en 738 ook aldaar aan het Beugt > 1239 en op de Hazelberg B. 881 en 922.

524 06-10-1841 Veghel verkoop

Marte Jacobus Klerks te Nistelrode heeft verkocht aan Maria Klerks, Adriaan Klerks, Johannes Timmers man van Antonetta Klerks alle wonende te Veghel.

Verkocht de onverdeelde vierde part in een huis met land te Veghel aan de Heide gelegen in de Bundersche hoek sectie B. 1287, 1288, 1289 en 1290.

Deze goederen komen van zijn vader Jacobus Klerks op 30 augustus j.l. overleden.

526/532 07-10/14-10-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Lambertus Snelders, timmerman en diens echtgenoot Elisabeth van de ven.

Te koop land gelegen op het Middegaal A. 374 en land ook aldaar gelegen, genaamd de Bunders A. 409 t/m 412.

527 09-10-1841 Veghel inventarisatie

Martinus van den Tilaart, wieldraaier en Lambert Johannes Donkers zijn samen met de notaris naar het huis gegaan van de weduwe Johanna Van Kilsdonk aan het Hoogeinde te Veghel. Dit om aldaar al de goederen te beschrijven welke zich aldaar in het huis zich bevinden. Het huis waar haar man Wouter Elemans op11 april dit jaar is overleden. Dit t.b.v. de weduwe maar ook voor haar twee minderjarige kinderen Hendrikus van 3 jaar en Petronella van 1 jaar oud. Jacobus Elemans uit Grave is hiervan de toeziend voogd.

528 12-10-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Wilhelmina van Asten, weduwe Hendricus de Bresser, wonende te Veghel aan de Beukelaar.

529 14-10-1841 Veghel verkoop

Antonij Wilbert van Doorn heeft verkocht aan Petronella van der Pol, weduwe Johannes van den Broek. Een huis met land te Veghel op den Heuvel gelegen sectie C. 514, 515, 516, 522, 523 en 524. Land gelegen in de Rijt. C.463 en in het Havelt D. 1243 en 1242.

530 14-10-1841 Veghel verkocht

Aart Lambert van der Pol, heeft verkocht aan Petronella van der Pol, weduwe Johannes van den Broek. Land gelegen in het Rouwveld sectie D. 1069. Dit is verkoper aangekomen van Poulus van der Pol, meer dan 50 jaar geleden overleden.

531 14-10-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Adrianus Olijslagers, tuinman, wonende te Veghel in de straat.

533 15-10-1841 Veghel verhuring

Johannes Hendrik van Rijbroek, Goort Johannes van Rijbroek en Mechel van Rijbroek.

Ze hebben verhuurd aan Gerard Arnoldus Heerkens een huis met land te Veghel aan de Heide, sectie B. 400, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 en 179.

Verder land gelegen op de Watersteegd A. 170, 171 en 172, land op het Ven B. 674 en 504 en land gelegen aan de kleine Hinteld B. 849.

534 16-10-1841 Veghel testament

Antonij Hendrik van Hoof, stelt in zijn testament tot erfgenamen zijn zusters Jacomina en Catharina van Hoof die bij hem inwonen.

535 16-10-1841 Veghel testament

Catharina van Hoof, stelt in haar testament tot erfgenamen haar zuster Jacomina en broer Antonij Hendrik van Hoof die bij haar inwonen.

536 16-10-1841 Veghel testament

Jacomina van Hoof, stelt in haar testament tot erfgenamen haar zuster Catharina en broer Antonij Hendrik van Hoof die bij haar inwonen.

537 20-10-1841 Sint Oedenrode verkoop

Willem Hendrik de Bie, landbouwer te Sint Oedenrode, heeft verkocht aan Adriana van de Rijt, weduwe Johannes van Boxmeer, percelen land gelegen in de Apenhoef sectie F. 680, 681, 682, 683 en 684. Verkoper heeft dit verkregen van zijn ouders.

538 20-10-1841 Sint Oedenrode verkoop

Willem Hendrik de Bie, landbouwer te Sint Oedenrode, heeft verkocht aan Adriaan Hanegraaff, landbouwer te Dinther, een perceel land te Dinther aan het Beugt, genaamd Vogelzang B. 1157

Verkoper heeft dit verkregen van zijn ouders Hendrik de Bie en Petronella van de Rijt.

539 21-10-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van paarden op verzoek van Cornelis Kuijpers, koopman te Helmond.

540/544 21-10/28-10-1841 Schijndel/Zijtaart verkoop

Openbare verkoop op verzoek van Hendricus Marte van Doorn, wonende te Schijndel van de navolgende goederen. Een huis etc. gelegen te Veghel aan de Doornhoek sectie E. 99, 100, 101, 102 em 103. Land gelegen aan de ouden Biezensche dijk ter plaatse Korsica E. 270. land gelegen in het Lijndsven E. 1555, komende van wijlen Gerard van Doorn en land gelegen aan de Leest sectie A. 1549, komende van zijn ouders.

541 23-10-1841 Veghel verkoop

Jan Wilbert van Doorn, medicine dokter te Veghel heeft verkocht aan Dirk Martinus van Asseldonk een stuk land gelegen op den Heuvel sectie C. 541.

542 28-10-1841 Veghel testament

Antonij Lambert van der Heijden maakt zijn testament en legateert aan zijn vrouw Johanna Maria van Rijbroek en maakt haar tot enige erfgenaam.

543 28-10-1841 Veghel testament

Johanna Maria van Rijbroek, echtgenote van Antonij Lambert van der Heijden die ze in haar testament maakt tot enige erfgenaam.

545 29-10-1841 Veghel verkoop

Gerrit Johannes van Rijbroek, heeft verkocht aan Johannes Hendrik van Rijbroek land gelegen aan de Doornhoek, genaamd de Kamp sectie E. 283 en 284.

546 05-11-1841 Veghel testament

Thomas van Alphen, winkelier te Helmond, maakt zijn testament . Geeft aan dat er nog schulden zijn van Albertus van Alphen, zijn broer, schoenmaker wonende te ’s-Gravenghage geleend geld groot f.1186,77 en van zijn zus Geertruida van Alphen, wonende te Eindhoven van achterstallige renten nog 100 gulden.

testateur wil niet dat zijn bloedverwanten en erfgenoten daardoor schade zullen lijden en verzoekt eerder gekozen executeurs daar bij de verdeling der goederen rekening mee houden.

547 10-11-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Antonij Jelissen, koopman uit Asten.

548 15-11-1841 Veghel verkoop

Adriaan Hendrik van der Heijden, houtzager, heeft verkocht aan Johanna Maria van Boerdonk, weduwe Petrus Sanders, wonende te Son, en aan Lambertus, Maria, Hendricus en Adriaan van Boerdonk, allen wonende te Veghel.

Verkoopt hun land gelegen te Errde onder Veghel sectie F. 254 en 255.

549 16-11-1841 Erp deling

Anna Maria van der Heijden, gehuwd met Johannes van den Heuvel, wonende te Erp en Elisabeth van der Heijden ongehuwd ook wonende te Erp.

Ze delen de nagelaten goederen van hun grootouders vaderszijde, Lambertus van der Heijden en Johanna van den Heuvel Ook de goederen van de grootvader moederszijde, Adam van den Biggelaar en de goederen van hun ouders Peter van der Heijden en Geertruida van den Biggelaar.

Goederen een huis, bestaande uit drie woningen met moestuin te Veghel in de straat, genaamd Kesie sectie G. 148, 149, 150 en 151. Land in de beukelaar B. 1183, land in het Eerste lot: Dorshout A. 926 en 927. Een deel van een stuk land te Erp op Dieperskant genaamd de Lutterman sectie J. 294 en hooiland te Ooijen in de uiterwaarden sectie A. 174 en 173.

Tweede lot: Een huis met land op het Ham in Veghel sectie D. 355, 356, 357, 358 en 953, land in de Hamsche beemden D. 784, 961, 969, 979, 1093, 1094 en 1111. Land op de Boekt genaamd de koude bult D. 227, land op de Akert D. 306 en 312. Een deel van een stuk land te Erp op Dieperskant genaamd de Lutterman sectie J. 294 en land gelegen te Erp op het Hurkske J. 558.

550 16-11-1841 Veghel schuldbekentenis

Anna Maria Adriaan Donkers, spinster en Lambert Adriaan Donkers. Betreft een schuld aan Adriaan Ketelaars, landbouwer te Dinther, een geleende som geld van 250 gulden.

551/556 18-11/25-11-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johannes Hendrik van Kilsdonk, tapper, wonende te Veghel.

Te koop aangeboden goederen: land gelegen op de Watersteegd sectie A. 199, 200 en 201, land in het Dorshout A.1027, land in de Putten aan de witte brug A. 1489, 1490 en 1491, land op het Zondveld E.1513a.

Huizen gelegen aan het Hoogeind A.1573 met deel van 1577, huis A. 1574 met deel van 1577, huis A. 1575, met deel van 1577 en huis A. 1576 met deel van 1577.

Land aan het Hoogeind gelegen sectie A. 1247, 1248, 1246 en 1500. Nog drie woningen A. 1553, 1554, 1555 en 1556.

552 19-11-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen op verzoek van Peter van den Kemenade.

553 23-11-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen op verzoek van Elisabeth van den Heuvel, weduwe Egidius Schrijvers.

555/559 24-11/01-12-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Lambertus Laurens van de Rijt

557 29-11-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Adriaan Antonij Ketelaars.
560/564 02-12/09-12-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van navolgende goederen op verzoek van Adriaan Johannes Ketelaars, mede voor zijn minderjarige kinderen Johannes en Piet Ketelaars, vewekt bij wijlen Helena van Lankveld. Johannes Piet van den Tillaart is hun toeziende voogd.

Goederen: land gelegen te Veghel in de Donkerstraat, genaamd de Hooge Boekt D. 107, land op Dorshout de Dubbelen genaamd de Strooken A. 895 en 896. Land in het Dorshout genaamd Vossenhool A. 914 en land aldaar genaamd de Schimmelaar A. 1098.

561 06-12-1841 Sint Oedenrode deling

1. Peter van Gerwen, bouwmansknecht te Sint Oedenrode 2. Hendrina van Gerwen gehuwd met Johannes van der Heijden, wonende te Veghel. 3. Wilhelmina van Gerwen, gehuwd met Hendricus Verhoeven, wonende te Schijndel en 4. Martinus van Gerwen, klompenmaker en landbouwer te Sint Oedenrode.

Ze delen het nagelaten goed van hun ouders Adriaan van Gerwen, overleden te Sint Oedenrode en Johanna van Vorstenbosch, dit jaar overleden.

Goederen: land gelegen te Eerde, onder Veghel genaamd nieuwe koop F. 160, 161 en 162, land te Eerde onder Sint Oedenrode D. 260.

Een huis met schuur etc. gelegen te Eerde, onder Veghel F. 1, 2 en 3

Land gelegen te Eerde, onder Veghel, genaamd Vonniskamp F. 101 en 102.

Land gelegen te Eerde, onder Sint Oedenrode D 250

562 07-12-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen op verzoek van kinderen Nicolaas Verbakel.

563 09-12-1841 Sint Michielsgestel verkoop

Openbare verkoop van bomen op verzoek van Philippus Jacobus Bastings, medicine docter, wonende te Sint Michielsgestel

565 11-12-1841 Veghel deling

Lambert Antonij Looijmans en Johanna Looijmans gehuwd met Johannes Antonij van Lieshout, delen de nagelaten goederen van hun ouders Antonij Looijmans overleden op 25-01-1814 en Maria de Jong overleden op 05-09-1825.

Lambert erft land gelegen op het Havelt in de Eeuwsels sectie D. 1109, land gelegen op het Ham D. 1006 en 916.

Johanna erft het huis met land gelegen te Veghel op het Havelt sectie D. 1163, 1164, 1165 en 1166, met land aan de Lage Boekt de Kesselakker D. 190 en op het Havelt D. 1153. Nog land te Erp aan de Veghelsche dijk sectie L. 3 en 4.

566 15-12-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen op verzoek van Wilhelmina van Doorn, weduwe Gerrit Verhoeven en Johannes Wilbert van Doorn, beiden wonende te Veghel.

567 17-12-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Adriaan Somers, landbouwer te Veghel.

568 20-12-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Francis Donkers, landbouwer te Veghel aan de Leest.

569 20-12-1841 Veghel deling

1. Lambert van den Bogaart, landbouwer te Erp. 2. Catharina van den Bogaart, eerst weduwe Albertus van der Linden, later van Jan Opsteen. 3. Johanna van den Bogaart, weduwe Lambert van den Brand.

Deling van de nagelaten goederen van hun ouders, Aart van den Bogaart, te Uden overleden in 1820 en van Catharina van den Elzen, begraven in Uden in 1806.

Ze laten na land te Veghel aan de Goordonk C. 239, 241, 242, 243, 246 en 217.

Een huisje met erf, moestuin en land ook in de Goordonk gelegen C. 238, 240, 244 en 245. met nog een perceel aldaar C. 300.

570 22-12-1841 Sint Oedenrode verkoop

Openbare verkoop van bomen op verzoek van Jan Latijnhouwers wonende aan de Kempkens onder Sint Oedenrode.

571 22-12-1841 Veghel schuldverklaring

Johannes van der Heijden, met zijn vrouw Hendrina van Gerwen, verkalren schuldig te zijn aan Johan Gerbrandts de som van 1000 gulden. Waarborg een huis met land gelegen te Eerde onder Veghel sectie F. 1, 2 en 3. en land genaamd den Akker gelegen aldaar onder de gemeente Sint Oedenrode D. 75 en D. 140.

572/574 23-12/30-12-1841 Veghel verkoop

Openbare verkoop van de navolgende goederen op verzoek van 1. Hendricus Verbakel, zonder beroep. 2. Catharina Verbakel, winkelierster. 3. Petrus Verbakel, verver. en 4 Geertruida Verbakel winkelierster, allen wonende te Veghel.

Goederen: land, gelegen op de Watersteegd A. 423 t/m/ 427, een perceel hakhout met voorpoting in het Dorshout, genaamd de Knokert A.824 en 825. Perceel hakhout ter plaatse Corsica E. 250, land in de Lijndsche Del E. 644 en land gelegen onder Erp in de Lijndsche Kampen K. 76, 79 en 80.

Al deze goederen komen van hun ouders Nicolaas Verbakel en Hendrina van Kilsdonk.

573


Openbare verkoop van mutsards op verzoek van Willem Raaijmakers.


Dovnload 90.14 Kb.