Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Notarissen Veghel 1649-1935 Notaris: L. J. L de Kuijper 1859 1867

Dovnload 72.65 Kb.

Notarissen Veghel 1649-1935 Notaris: L. J. L de Kuijper 1859 1867Datum30.10.2018
Grootte72.65 Kb.

Dovnload 72.65 Kb.

Notarissen Veghel 1649-1935

Notaris: L.J.L de Kuijper 1859 - 1867

Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 107A


Regesten door: Antoon Vissers

1 07-01-1884 Veghel erfdeling

Johanna Maria Ketelaars, weduwe Jan van Berkel, Hendricus van Berkel, Petrus van Berkel, Antonius van de Ven, gehuwd met Johanna van Berkel, Jan Vissers, gehuwd met Elisabeth van Berkel, Lambertus van Berkel, geestelijk broeder aan de rk. School te Veghel, Theodorus van Berkel, Johannes Kanters, weduwnaar van Maria van Berkel en vader over zijn minderjarige kinderen Johannes, Martinus, Johanna, Wilhelmina, Willem, Maria, Johanna Maria, Johannes, Francina en Lambertus Kanters, Johannes van Berkel als toeziende voogd over genoemde minderjarige kinderen.

Ze geven te kennen dat Jan van Berkel, eerder weduwnaar van Johanna Maria van Asseldonk en later gehuwd met Maria Ketelaars, boven als eerste genoemd.

Een erfdeling door bovengenoemde als zijnde kinderen uit beiden huwelijken van wijlen Jan van Berkel. Een landbouwershuis etc. gelegen te Veghel op den Heuvel, in de Haag en het Beukelaarsbroek sectie C. 507 t/m 513, 1277, 1278, 481, 482, 1153 en 1154. Land gelegen op het Haveld D. 1231, te Erp op het Merveld A. 91 en 92, te Veghel in de Bunderschehoek B.1283 en 1284, in Huigenbusch B. 769. Verder bouw,- weilanden en heide in het Beukelaarsbroek C. 807, 1222, 1221, 1078, 1079, 1976, 1077, 864, 869, 899, 910, 448 en 715, in de Bunderschehoek B. 285 en 1286, in de Lijndschedel E. 655, op het Middegaal A.310

2 10-01-1884 Veghel verkoop

Petrus Donkers, Johanneszoon, landbouwer te Veghel heeft verkocht aan Antonij, Wilhelmina en Johannes van Hoof, een onverdeelde zesde deel van een perceel hooiland te Veghel in de Aabroeken sectie A. 703 en 704.

3 10-01-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Johannes Kallemar, dagloner uit Appeltern.

4 11-01-1884 Veghel inventarisatie

Martinus van Asseldonk, landbouwer te Veghel als voogd over de 5 minderjarige kinderen van Antonius van Duuren en Elisabeth van Erp, met name Gijsberdina, Maria, , Johanna, Lamberta en Johanna van Duuren. Toeziend voogd is Christiaan Ketelaars Willemszoon.

Beschrijving en schatting van de nagelaten goederen op de Leest van het echtpaar van Duuren.

Een huis, smederij etc. te Veghel sectie D.469 1481 1647 1648 582 583 584 585 553, sectie F. 553 554 en 555, sectie A. 1548 en 1985, sectie C. 760, hooiland gelegen te Erp sectie L.9, 10 en 529.

Onder de goederen o.a. 17 schilderijen en een vogelkooi met een vogel.

5 14-01-1884 Veghel schuldbekentenis
Cornelis Jacobus Kemenade, smid en Gerardus Henricus van Kemenade. Ze zijn schuldig aan de gebroeders Rath, fabrikanten te Veghel de som van 2000 gulden.

Waarborg: een huis etc. te Veghel in de straat sectie G.60 en 61.

6 15-01-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen in Corsica en Zondveld op verzoek van de eigenaar Lambertus van der Linden.

7 22-01-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaren Antonie Schaapsmeerders, klompenmaker, Antonie Vos, klompenmaker, weduwnaar van Hendrica Schaapsmeerders mede vader over Johannes Vos, allen Veghel.

8 25-01-1884 Veghel transport

Franciscus van Eert, landbouwer te Veghel, mede voor zijn zuster Johanna Maria van Eert.

Ze verklaren over te dragen aan de Rooms katholieke kerkbestuur van Veghel een perceel land gelegen in de Molenbeemden sectie A. 2810

10/14 29-01/05-02-1884 Veghel verkoop

Christiaan Schoenmakers, herbergier te Veghel en gehuwd met Hendrica Roijakkers en gevolmachtigde voor Johanna Roijakkers en Jan Roijakkers beiden Veghel. Adrianus van Doorn, klompenmaker te Veghel en gehuwd met Gijsberdina van Dijk, mede als gevolmachtigde voor Antonius van Dijk, olieslager te Geffen, Anna van Dijk, dienstmeid te Veghel, Maria Kluijtmans te Veghel, weduwe van Johannes van Dijk en moeder over de 8 nog minderjarige kinderen Helena, Wilhelmina, Hendrica, Adriana, Elisabeth, Adrianus, Antonius en Jan van Dijk.

Ze bieden openbaar te koop een huis gelegen te Veghel aan de Beukelaar in de Modderstraat sectie B. 1167 en 1466. Voorheen eigendom van Rutgerus van der Aa, en Arnoldus van Dijk.

11 30-01-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Jan Driessen, landbouwer te Veghel.


12 05-02-1884 Veghel testament

Lambertus Biemans, , landbouwer te Veghel, maakt tot enige erfgename zijn echtgenote Maria Raijmakers.

13 05-02-1884 Veghel testament

Maria Raijmakers, echtgenote Lambertus Biemans, te Veghel, maakt haar man tot enige erfgenaam.

17 11-02-1884 Veghel verkoop

Johannes van Zutphen, kleermaker te Veghel, heeft verkocht aan Johanna, Johannes, Maria, Wilhelmus, Johanna Maria, en Francisca Maria van Thiel, bakkers en winkeliers te Veghel en de eerwaarde heer Josephus van Thiel, theologant in het seminarie Haaren.

Een huis bestaande uit twee wonigen te Veghel in de straat, sectie G. 461 en 462.

Was voorheen eigendom van zijn ouders Antonij Michiel van Zutphen en Theodora Snelders.

18 14-02-1884 Dinther verklaring

Johannes Pepers, landbouwer te Dinther als voogd over de minderjarige kinderen van Theodorus van Roosmalen en Johanna Sissen, met namen Catharina en Antonia van Roosmalen.

Deze minderjarige bezitten een bouwmanswoning etc. staande te Dinther ter plaatse Heilaren sectie C. 1947 263 264 2792 280 281 296 297 298 299 300 267 en 268.

19 18-02-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaren wonende op het Ham, Johanna Donkers, weduwe Peter van Asseldonk, verder Theodorus, Johannes, Hendricus, Adrianus en Maria van Asseldonk. Deze laatste gehuwd met Lambertus van de Ven.

20 19-02-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop, op het Heselaar, van goederen op verzoek van de eigenaren Catharina van den Broek, weduwe Adrianus van de Leemput, Christianus en Geertruida van de Leemput.

21 20-02-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop, op de Apenhoef, van goederen op verzoek van de eigenaresse Adriana van Gerwen, weduwe Martinus Looimans, landbouwster te Veghel.

22 21-02-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop, op het Heselaar, van goederen op verzoek van de eigenaren Catharina van der Linden, weduwe Jan Verputten mede als moeder over Johanna en Lambertus Verputten. Hendricus Verputten.

23 21-02-1884 Veghel inventarisatie

Petrus Ketelaars, landbouwer te Erp. Gerardus Ketelaars, landbouwer te Veghel, Adrianus Ketelaars, landbouwer te Veghel, Lambertus Ketelaars, landbouwer te Veghel, Arnoldus Ketelaars Antoniuszoon landbouwer te Veghel en gehuwd met Anna Maria Ketelaars, Antonius van Asseldonk, Wilbertuszoon, weduwnaar van Maria Ketelaars, landbouwer te Veghel en vader over Wilhelmus en Theodorus van Asseldonk. Gerardus Ketelaars voornoemd is toeziend voogd.

Jan Driessen, Theodorus van de Donk, Hendricus van den Heuvel, allen landbouwers te Veghel. Deze laatste drie benoemd tot schatters van de onroerende goederen der eerst vermelde personen.

Goederen in het sterfhuis van Adriana Verhoeven weduwe Theodorus Ketelaars op het Middegaal gelegen.

Een landbouwershuis etc. het zgn. stamhuis sectie A. 2676 en 2566, land genaamd den Hooge Akker A.2818, de Geer A.2518 en 2519, het Middegaalsveld A.361 en 367, in de Geerbunders in drie velden genaamd Geerbosch A. 252, 253 en 254, hooiland in de Aabroeken, den Kleine beemd A. 741, 743 op het Middegaal A.2521, het Kleverveldje A.666.

Een landbouwershuis etc. op het Middegaal, bewoond door Arnoldus Ketelaars sectie A.686, 2510, 2516, 2517, 2520 2816, 2817, in de Bunders A.263, 265, hooiland in de Oorbeemd A.696, op het Middegaal over den Dijk A. 677, 678 en 679, de helft van het steegdje met opgaande bomen A. 674, hooiland in de Aabroeken, A.740, in de Geerkens genaamd den Voorste Akker A.1658, het Nieuwland A.1607, den Leegendries A.400 en 2287.

24 25-02-1884 Sint-Oedenrode verkoop

Openbare verkoop , te Sint-Oedenrode in het Eerde, van goederen op verzoek van de eigenaar Adrianus van den Oever, landbouwer te Sint-Oedenrode.


25 27-02-1884 Veghel

Openbare verkoop, op den Hoogen Biezen, van goederen op verzoek van de eigenaar Francis Evert de Leest, voogd over de minderjarige Johanna van de Rijt.


26 28-02-1884 Veghel

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaren Gerardus van Hout, winkelier, Johannes Klomp, herbergier, beiden Veghel.

28 06-03-1884 Veghel verkoop

Franciscus Wilhelmus Maria Manders, koopman te Veghel heeft verkocht aan Samuel de Wit, koopman te Veghel een huis van drie woningen ter plaatse de Hoogeboekt sectie D. 1299 1300, 1301 en 1302. Door de verkoper aangekomen uit de nalatenschap van Johanna van Doorn

29 07-03-1884 Veghel testament

Hendricus Jochijms, molenaar te Veghel, maakt tot enige en algehele erfgename zijn echtgenote Dorothea Maria van Zutphen.

30 07-03-1884 Veghel testament

Dorothea Maria van Zutphen, echtgenote Hendricus Jochijms, molenaar te Veghel, maakt haar man tot enige en algehele erfgenaam.


31 08-03-1884 Veghel verkoop

Petrus Klerkx, klompenmaker te Erp heeft verkocht aan Franciscus van Zeeland, kuiper te Veghel, een huis etc. staande aan het Beukelaar sectie B. 1169 en 1468. Voorheen van zijn ouders Marte Adriaan Klerkx en Johanna van Mierlo, beiden te Veghel overleden.

32 08-03-1884 Veghel testament

Hendricus Dange, landbouwer te Veghel ,maakt tot enige en algehele erfgename zijn echtgenote Lamberdina Verbruggen eerder weduwe van Adrianus van de Donk.

33 10-03-1884 Veghel

1. Willem Swinnas Bosch, kandidaat notaris te Dordrecht als gemachtigde voor a. 1. Nicolaas Louis Jansen, banketbakker te Kuilenburg, gehuwd met Siets van den Boom. 2. Adrianus van den Boom, hoofdinspecteur van het bouwwezen te Rotterdam. 3. Hermanus Bekkers, architect te Tilburg. 4. Johanna van den Boom, ongehuwd wonende te Oerlo bij Venray. 5. Pieter van den Boom, kruidenier te ‘s-Gravenhage. 6. Johannes Nijssen, azijnmaker te Rotterdam. 7. Cornelia Nijssen, weduwe van Franciscus Geelen, modenaaister te Tilburg. 8. Hendrika Nijssen, modenaaister te Tilburg etc. alles geregistreerd te Dordrecht.

Verder onder b. 1. Adrianus Johannes Bekkers, meester metselaar. 2. Adriana Bekkers, ongehuwd modiste. 3. Hendrika Bekkers, ongehuwd modiste. 4. Johanna Margaretha Bekkers, ongehuwd en zonder beroep. 5. Willem Marc Moet, boekhandelaar, gehuwd met Catharina Bekkers. 6. Johanna Maria Bekkers, ongehuwd. Allen wonende te Dordrecht. Verder onder c. 1. Franciscus Antonius Bekkers, wonende te Dordrecht. 2. Christiaan Bartholomeus Bekkers fabrikant te Dordrecht mede ondertekend door de heer Bartholomeus Bekkers, priester te Natschez in de staat Missisippi. 3. Theodorus Johannes Domhof, meester kleermaker te Rotterdam en voogd over de minderjarige Rosalia Domhof.

2. Dirk Vliegenthart, kandidaat notaris te Dordrecht als gemachtigde voor Johannes Nijssen, azijnmaker te Rotterdam de toeziende voogd over de minderjarige Josina Maria en Thomas Johannes Costa. Als volmacht te Amsterdam ondertekend van de heer Thomas Johannes Costa, diamantslijper aldaar. Mede voor toeziende voogd over de minderjarige Alida Anna en Maria Anna Costa.

Volgen meerdere omschrijvingen over voornoemde personen en over wijlen Johannes Laurentius van den Boom die in leven gewoond heet te Veghel en aldaar overleden op 21 november 1882 overleden. Heeft eerder zijn testament opgemaakt bij notaris Johannes Schuijten, Huibertszoon te Dordrecht op 4 december 1878 en was echtgenoot van Maria Bekkers.

Wordt verder, zeer omschreven, zijn uiterste wil. Vermaakt o.a. aan zijn nichten Hendrika en Adriana Bekkers, nagelaten dochters van wijlen zijn zuster Elisabeth van den Boom, gehuwd geweest met Hermanus Bekkers. Aan zijn neef Pieter van den Boom, zoon van wijlen zijn broeder Thomas van den Boom het portret zijner grootmoeder. Aan zijn zwager Franciscus Antonius Bekkers de portretten van hem testateur en zijn echtgenote. Aan Anna Hendriks dochter van Antonius Hendriks een juwelen ring. Een zeer grote akte met veel meer gegevens en ongeveer 66 pagina’s groot.

35 18-03-1884 Veghel testament

Lambertus van Veghel, maakt tot zijn erfgenamen de kinderen van wijlen zijn broeder Antonius van Veghel, met name Gijsbertus, Maria, Franciscus, Hendricus, Arnoldina, Adrianus en Johanna van Veghel.

36 19-03-1884 Veghel testament

Lambertus van Veghel, herziet eerder testament en maakt tot zijn erfgenamen de kinderen van wijlen zijn broeder Antonius van Veghel, met name Gijsbertus, Maria, Franciscus, Hendricus, Arnoldina, Adrianus en Johanna van Veghel. Wel onder de last dat ze alle schulden en de begrafeniskosten moeten voldoen.

37 20-03-1884 Veghel verhuur

Johannes van de Ven, wonende te Sint Oedenrode heeft verhuurd aan Hendricus Hagelaars, landbouwer te Schijndel een landbouwershuis etc. staande te Veghel in de Grootdonk Eerde sectie F. 175, 176, 177, 207, 1265, 1266, 1252 en 2014.

38 01-04-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop, op het Beukelaar, van goederen op verzoek van de eigenaar Peter van Rijbroek.

39 03-04-1884 Zijtaart verklaring

Antonius van Asseldonk, Wilbertszoon, landbouwer te Veghel en weduwnaar van Maria Ketelaars. Vader over zijn nog minderjarige kinderen Wilhelmus en Theodorus van Asseldonk.

Verklaard voor zekerheid van zijn beheer te verhypothekeren de volgende onroerende goederen.

Een bouwmanshuis etc, te Veghel ter plaatse de Heselaar en Doornhoek sectie E. 341, 342, 362, 363, 364, 365, 293, 294, 295, 179, 180, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 2048 en 2069.

40 04-04-1884 Veghel schuldbekentenis

Catharina van der Linden, weduwe Jan Verputten, mede als moeder over haar minderjarige Johanna en Lambertus Verputten. Hendricus Verputten is de toeziende voogd, allen Veghel.

Verklaard schuldig te zijn aan Maria Anna van de Wijngaard, weduwe Jan van Ravensteijn, winkelierster te Veghel de som van 1000 gulden.

Waarborg: een huis etc. gelegen te Veghel aan het Heselaar sectie B. 1114, 1369, 1370 en 1597. Nog een perceel aan het Beukelaar B. 1195

41 05-04-1884 Veghel schuldbekentenis

Maria van Rijbroek, weduwe Antonij van der Heijden te Veghel bekend schuldig te zijn aan Johannes Schepens de som van 1000 gulden.

Waarborg: haar woonstede in het Dorshout.
Foto 128
43 15-04-1884 Veghel erfdeling

Petrus Ketelaars, landbouwer te Erp, Gerardus Ketelaars, landbouwer te Veghel mede als toeziende voogd over de hierna genoemde minderjarigen, Christiaan Ketelaars ook genaamd Adrianus, landbouwer te Veghel, Arnoldus Ketelaars Adrianuszoon, landbouwer te Veghel, gehuwd met Anna Maria Ketelaars, Lambertus Ketelaars, landbouwer te Veghel, Antonius van Asseldonk, Wilbertszoon, landbouwer te Veghel, weduwnaar van Maria Ketelaars en vader over hun minderjarige kinderen Wilhelmus en Theodorus van Asseldonk.

Ze geven te kennen dat hun ouders (grootouders van genoemde minderjarigen) Theodorus Ketelaars en Adriana Verhoeven beiden te Veghel hebben gewoond en aldaar overleden.

Een landbouwershuis, het zgn. stamhuis met land gelegen te Veghel op het Middegaal sectie A. 2566, afgepaald aan de oostzijde aan perceel A. 2676. Land genaamd den Hoogen Akker A. 2818, land A. 2518 en 2519, zuidoostelijk gedeelte A.674. Bouwland het Middegaalsveld A. 361 en 367, drie velden in de Geerbunders genaamd Geerbosch A.252, 253 en 254, hooiland in de Aabroeken den Kleinenbeemd A.741, de Gooten beemd A. 743, het Kleverveldje A.2521 en A.666.

Een landbouwershuis bewoond door Arnoldus Ketelaars A. 1686, 2510, 2516, 2517, 2520, 2816 en 2817. Land A. 2876, land in de Bunders A.263, 265, hooiland in de Oorbeemd A.696, op het Middegaal over den Dijk A. 677, 678 en 679, de helft van het steegje met opgaande bomen A. 674, hooiland in de Aabroeken, A.740, in de Geerkens genaamd den Voorste Akker A.1658, het Nieuwland A.1607, den Leegendries A.400 en 2287.

44 17-04-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop, aan het Hoogeinde, van goederen op verzoek van de eigenaar Franciscus van Eert als uitvorder van de uiterste wil van wijlen Petrus van Eert.

45 21-04-1884 Veghel testament

Johannes Vervoort, schoenmaker te Veghel, maakt tot zijn enige erfgename zijn echtgenote Antonia van Driel.

46 21-04-1884 Veghel testament

Antonia van Driel, echtgenote Johannes Vervoort, schoenmaker te Veghel, maakt hem tot haar enige erfgenaam.

47 22-04-1884 Veghel testament

Adrianus van den Berg, Martinuszoon, strodekker te Veghel, maakt tot zijn enige erfgename zijn echtgenote Petronella van Rijbroek.

48 22-04-1884 Veghel testament

Petronella van Rijbroek, echtgenote Adrianus van den Berg, Martinuszoon, strodekker te Veghel.

Maakt haar man tot enige erfgenaam.

49 13-05-1884 Veghel

Franciscus van Eert, landbouwer te Veghel en weduwnaar van Johanna Maria de Groot en zijn minderjarige kinderen Gijsberdina, Hendricus, Catharina, Gerardus, Hendrica en Johannes van Eert. De weleerwaarde heer Johannes Arnoldus van Eert, kapelaan te Boekel, Lambertus van Santvoort te Veghel, Jan van Santvoort, koopman ook Veghel, de weleerwaarde heer Johannes van Eert, pastoor te Mierlo.

Ze hebben verkocht aan Johannes Christianus van Roij, koopman te Veghel een huis etc. gelegen aan het Hoogeinde sectie A.2067 en 2383.

52 29-05-1884 Veghel

Johanna van der Linden, weduwe Johannes Vogels, Hendricus, Arnoldus, Antonius en Hein Vogels, Jan van Boxmeer gehuwd met Maria Vogels, Petrus Vervoort, gehuwd met Johanna Vogels.

Samen hebben ze verkocht aan Petrus van Deurzen, landbouwer te Veghel, land in Jekschot onder Sint-Oedenrode sectie D. 830 t/m 833.

53 29-05-1884 Veghel schuldbekentenis

Franciscus de Leest, landbouwer te Veghel optredende als voogd voor Hanna, de minderjarige dochter van wijlen Hendricus van de Rijt en Theodora de Leest. Verklaard als geleend geld schuldig te zijn aan Hendricus de Jong, minderjarige zoon van Martinus de Jong de som van 3500 gulden.

Waarborg: een landbouwershuis etc. gelegen te Veghel sectie E. 942 894 879 882 871 910 785 2229 2228 2341 2148, in sectie F.1189 1022 1023 1028 1072 en 1181, land te Dinther sectie B.1145 e 1147, land te Sint-Oedenrode in het Laars sectie D. 495 t/m 503, 506 507 513 en 1076.
54 30-05-1884 Veghel testament

Adrianus Marcus Manders maakt tot erfgename zijn echtgenote Antonia Johanna de Vos.

56 31-05-1884 Veghel inventarisatie

Leonardus Constant, kleermaker te Veghel en weduwnaar van Ardina van den Tillaar en vader over zijn minderjarige kinderen Wilhelmina, Johannes en Johanna Maria Constant. Lambertus van den Tillaar is hun toeziende voogd.

Petrus Vugts heeft als schatter hun boedel beschreven en op waarde geschat.

57 07-06-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaren Bernard Anton Völker en Franciscus Pepinus van den Heuvel

58 08-06-1884 Veghel testament

Elisabeth Raijmakers te Veghel maakt haar testament waarin ze legateert aan haar zuster Hendrina de weduwe van Johannes van Hoof een woning met land op het Ven sectie A. 23 24 en 25, land op het Hintel B.502 en 1440, al haar meubelen, kleren en lijfsieraden. Wel met de verplichting de schulden af te lossen en haar begrafenis te regelen.

59 09-06-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Martinus van Asseldonk.

60 19-06-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop van hooigras in de Aabroeken op verzoek van de eigenaren Jan Scheij, koopman, Elisabeth van den Heuvel, wonende te ’s-Bosch, Arnoldus van den Elzen uit Erp, Bernardus Schuurmans, bierbrouwer uit Uden, Hendricus van Rijbroek, bouwman te Dinther, Willem Lambert van Asseldonk, Uden, Franciscus Pepinus van den Heuvel, koopman, Jacob van Santvoort, Lambertus Ketelaars, Johannes van de Ven, Hendrica van Hoof, Adianus Keurlings, Petrus Vervoort, Willem van den Tillaart Hendricus van de Brederode, timmerman, Theodorus van Asseldonk, Hendrik Lambert van de Ven, Johannes van Eindhoven, Hendrik Lambert van der Heijden, Peter Willem van Rijbroek, Antonie Kriellaars, klompenmaker, Catharina van den Broek, Franciscus van Eert, Johannes Hurkmans allen wonende Veghel.

61 20-06-1884 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van hooigras op het Zijtaart op verzoek van de eigenaren Petrus Biemans, Johannes van de Ven als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Hendricus Rijkers, met name Hendrica, Johanna, Elisabeth, Ardina, Johanna en Adrianus Rijkers.

62/69 03/17-07-1884 Veghel verkoop

Johannes van den Broek, landbouwer te Veghel mede als gevolmachtigde voor Hendrina van den Broek, weduwe Roelof van Asseldonk, Lambertus van Hoof gehuwd met Maria Anna van den Broek, Johannes van Hoof, landbouwer, Adrianus van Hoof, herbergier, Martinus Kanters, gehuwd met Maria van Hoof, Jan Francis van Doorn, gehuwd met Adriana van Hoof, Hendricus Ketelaars Adrianuszoon, gehuwd met Johanna Maria van Hoof, Christiaan Vissers, Antoniuszoon gehuwd met Elisabeth van Hoof. Deze zes laatste kinderen van Martinus van Hoof en Adriana van den Broek. Ardina Vissers, Matheus van den Tillaart gehuwd met Johanna Vissers. De laatste twee kinderen van Jan Vissers en Johanna Maria van den Broek, allen wonende te Veghel.

Martinus Claassen, landbouwer te Veghel, weduwnaar van Johanna van de Donk en vader over Hendrica en Johanna Claassen uit dit huwelijk.

Jan Vogels gehuwd met Maria van den Heuvel, laatst genoemde eerder weduwe van Petrus van de Donk en moeder over in dat huwelijk verwekte minderjarige kinderen Petronella, Maria, Adrianus Hendrica en Petronella van de Donk.

Martinus van de Donk, wonende te Erp als toeziende voogd over de minderjarige van Martinus Claassen en over die van wijlen Petrus van de Donk. Johannes van de Donk, Lambertus van der Sanden gehuwd met Anna Maria van de Donk, Adrianus van Berkel gehuwd met Hendrina van Donk.

Ze bieden openbaar te koop een landbouwershuis etc. gelegen te Veghel in de Kreugerstraat en Havelsche beemden sectie D.359 360 361 en 378, weiland D.1200, het Rouwveld D.1076, 1073, Blankenburg C.885.

63/73 07/21-07-1884 Veghel verkoop

Adrianus Johannes Mathijsse, klompenmaker te Veghel gehuwd met Wilhelmina Opsteen. Bernardus Stappen, kuiper, gehuwd met Hendrina Opsteen. Adrianus van den Oever, timmerman en voogd over de minderjarige zoon van wijlen Matheus Opsteen en Johanna van de Bersselaar genaamd Theodorus.

Openbare verkoop, mede t.b.v. Franciscus Opsteen, landbouwer te Veghel de toeziende voogd over de minderjarige Antonius Opsteen, kuiper te Oss.

Verkoop van een landbouwershuis, stal, schaapsschop etc. te Veghel op Hoogerduinen sectie C.1052 1133 1232 1114 1115 1321 1323 1359 1360.

64 14-07-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Hendricus Oppers, bouwman te Veghel.

65 15-07-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van de eigenaren Catharina van den Broek, weduwe Adrianus van de Leemput, Christiaan van de Leemput, Geertruida van de Leemput, Catharina van der Linden, weduwe Jan Verputten en moeder over Lambertus en Johanna Verputten, en Adrianus Verputten.
66 16-07-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van de eigenaren Adrianus van den Oever uit Sint-Oedenrode, Hendricus Peters uit Boekel, weduwnaar van Hendrica van Eert en vader over zijn minderjarige kinderen Johannes, Gerardus, Johanna en Maria.

67 17-07-1884 Zijtaart verkoop

Bernardus van Dam, bakker en winkelier te Veghel in de Eerde, mede optredende voor Lambertus van Dam, herbergier te Veghel, Alexander van Dam, herbergier te Uden, Stephanus van Dam, bakker in Udenhout, Jan van Lieshout, olieslager te Schijndel en gehuwd met Johanna van Dam, Johannes Looijmans, timmerman te Veghel en weduwnaar van Maria van Dam, mede vader over zijn minderjarige kinderen Helena , Cornelis, Gijsbertus en Hendrica Looijmans.

Ze hebben verkocht aan de kinderen van wijlen Johannes Vogels, met name Hendricus, Arnoldus, Antonius, Hein, Maria gehuwd met Petrus Vervoort, allen te Veghel.

Verkocht lans ter plaatse de Keselaar sectie E.382 en 383. Was voorheen van Gijsbertus van Dam uit Schijndel aldaar overleden op 2 mei 1882, broeder van de verkopers en oom van de minderjarigen.


68 17-07-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop van de domaniale tiendvruchten, gewassen staande in de tiendklampen.

70 18-07-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen op verzoek van de eigenaar Peter Willem van Rijbroek.

71 18-07-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop van de Beltjenstienden door Piërre Spruijtenburg uit Sint-Oedenrode. Vindt plaats in de herberg van Lambertus Terneuzen te Veghel in de straat.


72 19-07-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop, te Veghel in de Grootdonk en Apenhoef van veldgewassen op verzoek van de eigenaren Willem van de Laar, landbouwer te Lieshout en Adriana van Gerwen, weduwe Martinus Looijmans uit Sint-Oedenrode.

74 22-07-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop van veldgewassen, te Veghel op het Ven, op verzoek van de eigenaar Johannes Antonie van Eindhoven .


75 29-07-1884 Veghel inventarisatie

Antonetta Vugts, weduwe Hendricus van Eert, vleeshouweresse en moeder over haar kinderen Antonia Hendrica Cecilia en Lambertus Antonius Theodorus van Eert. Hun toeziend voogd is Johannes Merkelbach, bakker te Schijndel.

Adrianus Vugts, schrijnwerker te Veghel is aangesteld tot schatter van hun goederen.

Beschrijving en schatting van alle goederen in het woonhuis van Antonetta Vugts. Een huis met slachterij etc. te Veghel in de straat sectie G. 83 84 307 612 613 en 614

77 31-07-1884 Nistelrode schuldbekentenis

Peter Heijmans, landbouwer te Nistelrode bekend schuldig te zijn aan Antonij Criellaars, klompenmaker te Veghel de som van 350 gulden.

Waarborg: land gelegen te Nistelrode sectie C.714 en sectie B.381.

78/80 05/12-08-1884 Erp verkoop

Hendricus van Haandel, winkelier te Erp geeft openbaar te koop in de herberg van Johannes van den Tillaart in de Kerkstraat.

Te koop een huis etc. te Erp in de Kerkstraat sectie M.24 en 127. Een huis van zes woningen etc. aldaar in de Kerkstraat M. 323 324 520 521 522 523 en 197. Een perceel land sectie M. 196. Een huis van drie woningen etc. ook gelegen in de Kerkstraat sectie M.388, 389 en 390, hooiland gelegen in de Hooge Gooren C. 134, op Keldonk K.301, een vierde deel van een perceel in de Laare J.59 en bosgrond te Erp op Boerdonk G.493.

Kopers Antonie Klerks, metselaar te Erp, Jan van Lankveld, bakker te Erp, Arnoldus van Lieshout, timmerman te Erp, Johannes Verbruggen, Jan Verbakel, landbouwer te Erp, Gerardus Jan Bouw, landbouwer te Erp en Hendricus van Schaijk landbouwer te Erp.

79 12-08-1884 Veghel testament

Catharina van Breda, weduwe Jan Swinkels te Veghel. Maakt tot haar erfgenaam zoon Stephanus Swinkels als beloning van zijn veelvuldige onbeloonde goederen.

81 14-08-1884 Veghel schuldbekentenis

Martinus Biemans, landbouwer te Veghel bekend schuldig te zijn aan Johanna, Johannes , Maria Wilhelmus, Johanna Maria, en Francisca van Thiel, bakkers en winkeliers te Veghel. Verder de eerwaarde heer Josephus van Thiel, theologant in het seminarie te Haaren, vertegenwoordigd door Peter van Thiel, rentenier te Veghel. Schuldig de som van 300 gulden.

Waarborg: land te Veghel in de Heihoef sectie E. 1465 t/m 1468. Een landbouwershuis etc. de Heihoef secti E. 1473 2369 2370 2371 2372 en 2373.

82 19-08-1884 Veghel verhoor

Jan Scheij, koopman te Veghel mede als gevolmachtigde voor Hendrica van Hoof.

Ze verhuren in het openbaar land op de Hoogeboekt aan de Blaauwensteen sectie D. 68, het Zilstje D. 39 en op de Nederboekt D.137 en 139.

83 28-08-1884 Veghel inventarisatie

Hendricus van de Ven, koopman en winkelier te Veghel als uitvoerder van de nalatenschap van wijlen Paulus van den Broek. Verder Johannes van den Broek, Hendrina van den Broek, weduwe Roelof van Asseldonk, Lambertus van Hoof, gehuwd met Maria Anna van den Broek, Johannes van Hoof, Adriana van Hoof, Martinus Kanters gehuwd met Maria van Hoof, Jan Francis van Doorn, gehuwd met Adriana van Hoof, Hendricus Ketelaars, Adrianuszoon gehuwd met Johanna Maria van Hoof, Christiaan Vissers, Antoniuszoon, gehuwd met Elisabeth van Hoof, kinderen van Antonius van Hoof en wijlen Adriana van den Broek. Ardina Vissers, Matheus van den Tillaart gehuwd met Johanna Vissers, kinderen van Jan Vissers en wijle Johanna Maria van den Broek. Johannes van den Donk, Lamberus van der Sanden gehuwd met Anna Maria van Donk, Adrianus van Berkel, gehuwd met Hendrina van Donk, Martinus Claassen, weduwnaar van Johanna van de Donk en vader over zijn minderjarige kinderen Hendrica en Johanna, Jan Vogels en Anna Maria van den Heuvel, echtlieden. Allen wondende te Veghel en laatst genoemde eerder weduwe van Petrus van de Donk en moeder uit dat huwelijk van Petronella, Maria, Adrianus, Hendrica en Petronella van de Donk en waarvan Martinus van de Donk uit Erp de toeziende voogd is. Alle als kinderen en kleinkinderen van wijlen Hendricus Matheus van de Donk en zijn mede wijlen echtgenote Maria van den Broek.

Beschrijving van allen goederen als o.a. een landbouwershuis en land gelegen te Veghel sectie D. 359 360 361 178 1076 1071 1200, sectie C. 885.

84 04-09-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen te Veghel in de Kerkstraat op verzoek van de eigenaren Johannes Jacobus van Buel, hoofdonderwijzer op Bedaf onder Uden, Lambertus Franciscus Terneuzen, Herbergier, Johannes Hendricus Hamers, bakker en gehuwd met Antoinetta Josepha Terneuzen, beiden Veghel, Josephus Johannes Jacobus Terneuzen, schoenmaker in Noord America, Alphonsus Maria Terneuzen, logementhouder te Uden en Philomena Johanna Cornelia Terneuzen en wonende te Schijndel.

85 04-09-1884 Veghel testament

Johanna School echtgenote van Franciscus Opsteen, landbouwer te Veghel, verklaard haar man te benoemen tot enige erfgenaam van al haar goederen.

86 11-09-1884 Veghel testament

Franciscus Opsteen, landbouwer te Veghel, maakt tot zijn enige erfgename echtgenote Johanna School.

87 22-09-1884 Veghel erfdeling

Antonius Schaapsmeerders, klompenmaker te Veghel en eerder weduwnaar van Antonetta ketelaars en later van Anna Maria Opsteen Antonie Vos, klompenmaker, weduwnaar van Hendrica Schaapsmeerders mede vader over Johannes Vos, allen Veghel. Martinus Ketelaars, Janszoon is de toeziende voogd over de minderjarige. De bovengenoemde Antonetta Ketelaars was eerder ook gehuwd geweest met Antonius van de Wijdeven uit dat huwelijk geboren Jan en Antonia van de Wijdeven en twee kinderen verwekt in tweede huwelijk met name Hendrica en Wilhelmina Schaapsmeerders.

Volg een verdeling van de nagelaten goederen zoals een huis van twee woningen gelegen op de Leest sectie D. 1683 1684 en 559 ook een deel van perceel D.1682. Een huis van drie woningen sectie D.1685 t/m 1688.

88 22-09-1884 Veghel verhuur

Lambertus van Santvoort, mede optredende voor Jan van Santvoort, koopman, Franciscus van Eert, beiden Veghel, de eerwaarde heer Johannes Arnoldus van Eert, kapelaan te Boekel en de eerwaarde heer Johannes van Eert, pastoor te Mierlo.

Ze bieden openbaar te huur 11 kavels land gelegen te Veghel.

89/91 25-09/02-10-1884 Veghel verkoop

Dirk de Bresser, herbergier te Veghel biedt openbaar te koop land gelegen te Veghel in de Bunderschenhoek sectie B.1276 en 1596, ter plaatse de Hemel B.1068.

92 06-10-1884 Veghel verhuur

Franciscus van Eert, landbouwer te Veghel, mede optredende voor de eerwaarde heer Johannes Arnoldus van Eert, kapelaan te Boekel en de eerwaarde heer Johannes van Eert, pastoor te Mierlo, Jan van Santvoort, koopman en Lambertus van Santvoort.

Verhuurd openbaar 13 kavels land gelegen te Veghel in de Koolkampen, sectie A.607.

93 09-10-1884 Veghel verkoop

Adrianus Johannes Mathijsse, klompenmaker te Veghel gehuwd met Wilhelmina Opsteen, heeft verkocht aan Bernardus Stappen, kuiper te Veghel, en aan de minderjarige zoon van Matheus Opsteen en Johanna van den Besselaar, met name Theodorus Opsteen onder voogdij van Adrianus van den Oever, timmerman te Veghel. verkocht een derde deel van een landbouwershuis etc. te Veghel op Hoogerduinen sectie C. 1052 1232 1133 1014 1115 1321 1323 1359 en 1360.

94/97 09/16-10-1884 Zijtaart verkoop

Gerardus van de Camp, bierbrouwersgezel en gehuwd met Elisabeth Aarts, mede gevolmachtigde voor Gerardus Aarts, dienstknecht, Petrus Aarts, hoepelmaker en Johannes Aarts, dienstknecht. Allen wonende te Schijndel. Felix Antonius Boekema, schilder te Breda, gehuwd met Hendrica Aarts.

Ze verkopen openbaar in de herberg van Lambertus van Dam op het Zijtart, een landbouwershuis etc. gelegen op het Zontveld sectie E. 1096 en 1097. Land gelegen in het Rijbroek sectie E. 1728, op het Zontveld E.1125 t/m 1136 en 1175. Deze kopen komen uit de nalatenschap van wijlen hun ouders Mathijs Aarts en Johanna van de Rijt.

95 14-10-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen door Hendricus van de Ven als uitvoerder van de uiterste wil van wijlen Paulus van den Broek.

96 15-10-1884 Erp schuldbekentenis

Marte van Lieshout, metselaar te Erp, gehuwd met Johanna Maria van den Tillaart. Hij bekend schuldig te zijn aan Gerardus en Adrianus van den Oever, de som van 1100 gulden.

Waarborg: een huis en land gelegen te Erp sectie F. 120 122 123 124 125 142 en 113 in Sectie G.4 en 5 en in sectie E 464.

98 20-10-1884 Veghel inventarisatie

Johannes Dange, arbeider te Veghel, weduwnaar van Johanna van den Berg en vader van zijn minderjarige kinderen Lambertus, Adrianus en Johannes Dange, hun toeziende voogd is Willem van den Broek, landbouwer te Uden op Volkel. Jan van de Wijdeven, herbergier te Veghel is aangesteld als schatter van hun goederen.

Beschrijving en schatting in het woonhuis van Johannes Dange op het Middegaal .

Een huis van 7 woningen aldaar sectie A.2649 t/m 2656,. Een huis etc. sectie A.1666 t/m 1668.

99/100 21/28-10-1884 Sint-Oedenrode verkoop

Jacobus Hendrik van den Heuvel, landbouwer te Erp, weduwnaar van Hendrina van der Velden, mede voor Jan van Zutphen, Hendricuszoon, landbouwer te Veghel en vader van Maria zijn minderjarige dochter verwekt bij Maria van den Heuvel. Hendrik van den Heuvel als toeziende voogd. Hendricus van den Heuvel, Petrus van den Heuvel, Anna Maria van den Heuvel, de laatste vier wonende te Erp, Martinus van den Heuvel Veghel en Petrus Verhoeven gehuwd met Johanna van den Heuvel landbouwer te Sint-Oedenrode.

Openbare verkoop in de herberg van Antonie van den Hurk te Sint-Oedenrode op de Koevering van een landbouwershuis aldaar gelegen sectie C.319 320 321 en 1538, weiland C.206 t/m 210, bouwland C.199 en 197, bouwland C. 193, 194 en 195, land ter plaatse de Braak F. 942, in het Laars sectie D. 1651 t/m 1660, een perceel heide D.1650 en in Veghel hooiland gelegen in de Aabroeken sectie A. 717

103 18-11-1884 Erp schuldbekentenis

Hendricus van Haandel, Corneliszoon, winkelier en landbouwer te Erp, bekend schuldig te zijn aan Johannes van Roosmalen, wonende te Schijndel, de som van 900 gulden.

Waarborg: een huius, schuur en tuin te Erp in de Kerkstraat sectie M.24 en 27, land gelegen aan den Dijk L. 99, aan het Lankveld L. 463, dennenbos op de Veluwe te Erp D.791
104 20-11-1884 Veghel verkoop

Willem van de Kerkhof, pellenwever te Veghel. Heeft verkocht aan de Israelische gemeente Veghel vertegenwoordigd door Philippus de Jongh, koopman te Veghel, penningmeester en gevolmachtigde van Salomon Monnickendam als voorzitter en Abraham va Zwanenbergh koopman en secretaris.

Verkocht bouwland gelegen te Veghel op de Bolken sectie G. 881.

107 26-11-1884 Veghel testament

Johannes van de Weijdeven, landbouwer te Veghel. Verklaard tot enige erfgename zijn echtgenote Hendrica van der Burgt, eerder weduwe van Hendricus Spierings.

108 26-11-1884 Veghel testament

Hendrica van der Burgt echtgenot van Johannes van de Weijdeven, landbouwer te Veghel. Maakt dat har man tot enige erfgename .

109 27-11-1884 Veghel verkoop

Hendricus van der Landen, voerman te Vghel. Heeft verkocht aan Franciscus Opsteen, landbouwer te Veghel een perceel heide en uitgerooid dennenbos gelegen in de Goordonk sectie C. 314 en 315.

Komende uit de nalatenschap van zijn ouders Paulus van der Landen en Adriana Koks.

110 27-11-1884 Veghel verhuur

Johannes van den Broek, Johanneszoon, landbouwer te Veghel. Heeft verhuurd aan Petrus Ketelaars, landbouwer te Veghel, een landbouwershuis met land etc, gelegen op de Leest en in de Gieliskamp, sectie D. 1679 1680 1681 521 522 523 sectie E. 232 233 en 234.

111 28-11-1884 Veghel testament

Petrus van Tilburg, kleermaker te Veghel, maakt tot zijn erfgenamen zijn twee nichten, kinderen van zijn overleden Maria van Tilburg in leven gehuwd geweest met nu wijlen Hendricus van Griensven met name Johanna an Antonia van Griensven.

112 06-12-1884 Veghel inventarisatie

Lambertus van der Steen, landbouwer te Veghel, mede voogd over zijn nog minderjarige zusters en broeder Johanna, Maria, Ardina, Adriana en Antonius van der Steen. Kinderen van wijlen Willem van der Steen en Gerarda Vissers. Toeziende voogd is Arnoldus Vissers, landbouwer te Veghel.

Beschrijving en schatting van alle goederen in het sterfhuis van Gerarda Vissers in de Keugerstraat, welke ze samen met haar man hebben bezeten.

Huizen, schuren, bouwland etc. gelegen te Veghel sectie A. 507 sectie C. 329 443 444 770 908 sectie D. 205 309 957 1012 1148 1149 1101 1104 1105 1106 1333 1377 176 340 341 342 372 334 337 338 396 110 1107 1108 1206 1378 110 354 198 389 327 310 1621 1622 146 en 171. De onverdeelde helft van Sectie D. 390 692 693 en 377. De onverdeelde vierde deel van D. 801, heide gelegen te Erp A.328. Verder huisraad zoals een lievenvrouwenbeeld onder een stulp, wijwatervaatje etc.

113 09-12-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de gezamelijke erven van wijlen Johannes van Zutphen en Gerdina van Kessel, met namen Antonius van Zutphen, Antonia van Zutphen, winkelierster te Veghel, Anna Maria Schoenmakers weduwe Martinus van Zutphen ook winkelierster te Veghel, mede moeder van Hendricus, Marianus, Maria, Franciscus, Antonius, Martina en Marta van Zutphen, Johanna Boeijen, weduwe Johannes van Kessel wonende te Schaijk en moeder van Willem, Maria, Johannes, Gerardus, Wouter en Antonius van Kessel, Nicolaas van der Sluis, timmerman te Berchem gehuwd met Margaretha Manders, Gerardus Goossens, bakker te Oss gehuwd met Geertruida zegge Wilhelmina Manders, Martinus Goossens, bakker te Macharen gehuwd met Maria Manders, Hendricus Boeijen, arbeider te Oss gehuwd met Geertruida van Kessel, Antonius Allegooi, arbeider te Didengehuwd met Anna Maria van Kessel.

114 10-12-1884 Veghel erfdeling

Hendricus van de Ven, Theodora Maria van de Ven, beiden Veghel. Ze verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders Johannes van de Ven en Antonetta van Rijbroek als ook van wijlen hun ooms Theodorus en Lambertus van de Ven.

Een landbouwershuis etc. gelegen in het Dorshout sectie A. 2045 2046 2047 en 1124, land A. 1997 en 1998, Hopkeveld A.1017 en 1018, in de Putten genaamd de Engelsman A.1335, aan het Goor aldaar A.2445 en 2448, in het Oost dubbelen, Verkuileveldje A.1952, in den Amert genaamd de Schabbers A.974 en 975, in de Dorshoutsche beemd, genaamd de Vleuring A. 1816, in de Hamsche beemden sectie D. 811, aan de Groote Hintel B.578 en 1433, op de Hooge Boekt D.57, Sintteunisakker D.61.

Een landbouwershuis etc. in het Dorshout sectie A.2420 en 2421, van de Laarsveldjes A. 2014, Binnenveld bij het Spoor A. 2463 en 2464, Den Hoogenakker A. 1135 en 1136, in Oostdubbelen de Nieuwe koop A. 2211, in de Knokert A.839, in de Dorshoutsche beemden, den Amert A. 986 en 1778, Kerkenbeemd A.994, de Nieuwe kopen genaamd het Bussele A.2394, in Dorshout achter den Binnenplak A.1123, bij het Hool A. 913, in de Putten genaamd Schijndelsche dijk A. 1699, in de Dorshoutsche beemden, Elshorst A. 1002 en 1003, in de Aabroeken A.749, in de Stad C. 562, in Nederboekt, genaamd de Rijt D.172, de Berg E. 121 en aan het Heibosch B.900.

115 11-12-1884 Veghel erfdeling

Hendricus, Antonius en Arnoldus Ketelaars, Johannes van de Krommert, Johanneszoon gehuwd met Maria Ketelaars. Ze verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders Adriaan Ketelaars en Wilhelmina van den Heuvel, beiden te Veghel overleden.

Bouwland in de Bruggen sectie D. 498, een huis van 8 woningen gelegen op de Leest, sectie D. 1573 t/m 1580. Land in het Dorshout, genaamd Kuiperskoop A. 1026, in de Knokert A. 971 en aldaar een perceel hooiland genaamd de Visser A.791, in het Oostdubbelen genaamd den Nieuwenkoop A. 2274, in het Dorshout A. 2496, 2495. Een landbouwershuis etc. in het Dorshout sectie A. 1076 t/m 10798 en 2484, A. 2495, in de Amert genaamd ht Loopke A.2410i in het Oostdubbelen de Strooken A. 2115. Land in het Dorshout genaamd de Kamp A.1031, in de Amert A.948 t/m 952 en 1945, in het Oostdubbelen den Oudenkoop A.2089.

116 16-12-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop van vee en Landbouwersbenodigdheden op verzoek van Franciscus Wilhelmus Maria Manders, koopman te Veghel.

117 16-12-1884 Veghel benoeming

Adrianus van den Oever, klompenmaker te Veghel, benoemd tot uitvoerder van zijn uiterste wil Petrus Vugts, koopman te Veghel.

118 23-12-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop van vee en Landbouwersbenodigdheden op verzoek van Antonius van Asseldonk, Wilbertszoon mede voor zijn minderjarige kinderen Wilhelmus en Theodorus van Asseldonk.

119 29-12-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaresse Maria Donkers.

120 30-12-1884 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaar Johannes van Eijndhoven.

121 31-12-1884 Veghel verkoopOpenbare verkoop van goederen op verzoek van de eigenaresse Maria van de Ven, weduwe Theodorus Donkers en als moeder van minderjarige kinderen Mechelina, Jan en Gerardus Donkers.


Dovnload 72.65 Kb.