Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Notitie Groei, armoede en ongelijkheid Inhoudsopgave Inleiding 2 Groei, armoede en ongelijkheid

Dovnload 0.5 Mb.

Notitie Groei, armoede en ongelijkheid Inhoudsopgave Inleiding 2 Groei, armoede en ongelijkheid



Pagina2/3
Datum06.12.2018
Grootte0.5 Mb.

Dovnload 0.5 Mb.
1   2   3

Grafiek 2: Het aantal mensen in extreme armoede



Bron: World Bank (2009)
De Millennium Development Goals (MDGs) laten de armoedetrends ook vanuit een niet-economisch perspectief zien (grafiek 3). Midden-inkomenslanden hebben het goed gedaan terwijl de fragiele staten de minste vooruitgang hebben geboekt. Meer voortgang is nodig voor bijvoorbeeld MDG 5 “Moedersterfte”, vooral in Zuid-Azië en Sub-Sahara Afrika, en voor MDG 2 “Basisonderwijs”, met name voor die mensen die in rurale gemeenschappen leven (UN, 2009).
Grafiek 3: Fragiele staten hebben de minste vooruitgang geboekt in het behalen van de MDGs



Bron: World Bank (2009)
Volgens de ILO, IMF en andere bronnen is de inkomensverdeling of ongelijkheid zowel tussen landen als binnen landen in geïndustrialiseerde landen én ontwikkelingslanden toegenomen in de afgelopen twee decennia3. Tussen 1990 en 2005 heeft bijna twee derde van alle landen in de wereld een toename in inkomensongelijkheid laten zien. Dit was het geval in zowel rijke als arme landen. In andere woorden, de inkomens van rijke huishoudens zijn relatief gegroeid ten opzicht van de inkomens van de middenklasse of armere huishoudens (ILO, 2008). Een opmerkelijke uitzondering is Sub-Sahara Afrika waar twee derde van de landen een afname in ongelijkheid zag. Aan de andere kant blijven de niveau’s van ongelijkheid in Sub-Sahara Afrika, samen met Latijns Amerika, de hoogste in de wereld (IMF, 2007).
1   2   3

  • Grafiek 3: Fragiele staten hebben de minste vooruitgang geboekt in het behalen van de MDGs

  • Dovnload 0.5 Mb.