Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Notulen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Sozko 20 januari. Aanwezig

Dovnload 5.64 Kb.

Notulen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Sozko 20 januari. AanwezigDatum10.10.2017
Grootte5.64 Kb.

Dovnload 5.64 Kb.

Notulen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Sozko 20 januari.

Aanwezig: Joannes XXIII: Ronald Koopman (directeur), Renata Roos (leerkracht) Cleophas: Frans van Noorden (directeur), Henk ter Beest (leerkracht), Hasan Yilderim, Anneke Klinkhamer (ouders) Beiaard: Jos Hennevelt (directeur), Karry Pomo (leerkracht), Jord van den Berg (ouder/voorzitter)

Afwezig: Mohamed Ait Abdallah (ouder Joannes XXIII)

6 maart (Cleophas, 20.00 uur) organiseren we een voorlichtingsavond over Passend Onderwijs met de voorzitter van het samenwerkingsverband. Alle leerkrachten en ouders van (G)MR worden daarbij uitgenodigd.

Mededeling van Anneke: ze gaat vanaf april voor een half jaar op maandagavond naar school. Ze stuurt zelf voorstellen rond voor alternatieve vergaderdata.

2. Speerpunt Communicatie:

Vooral communicatie met de achterban wordt belangrijk gevonden. Ook scholing wordt genoemd.

4. Bestuur SOZKO (2 bestuursleden schuiven aan)

In de praktijk werkt het BMT al als bestuur en het bestuur als RvT, formeel verwacht het bestuur het binnen vier maanden rond te hebben. RvT heeft dan rol als toezichthouder. Ze zullen zich vooral bezig houden met de inhoudelijke kaders zoals het Strategisch Beleidsplan. Een van de afspraken die zijn gemaakt is dat de structurele uitgaven binnen de begroting moeten passen. Met een goed plan zijn investeringen vanuit het vermogen van de stichting mogelijk.

We vinden ons nog niet helemaal op de hoogte met betrekking tot het nieuwe samenwerkingsverband. Het bestuur geeft aan om het zorgplan goed in de gaten te houden.

5. Mededelingen BMT

Vanmiddag was de eerste bijeenkomst over het mobiliteitsplan bij de Joannes. Er waren weinig opmerkingen. Volgende week volgen die op de Cleophas en de Beiaard. Er zal 1,5 fte nodig zijn op de Joannes, het is nog niet duidelijk waar dit vandaan komt. BMT geeft aan dat redelijk snel na het goedkeuren van het mobiliteitsplan bekend zal zijn om wie het gaat. Het is de bedoeling dat dit helder is voordat de formatiebesprekingen beginnen.

6. Begroting 2014

BMT geeft een korte toelichting op de begroting. De consequenties wat betreft nieuwe rddf-plaatsingen zijn nog niet duidelijk. GMR vraagt BMT om hen mee te laten denken over verschillende scenario’s.

We spreken af voortaan om in oktober de begroting op de agenda te zetten, zodat we beter mee kunnen denken.

De GMR wil dan graag meer informatie over de inhoudelijke consequenties en de achtergrond van de gemaakte keuzes.7. Verslag 16 december

Goedgekeurd, kunnen op de site worden geplaatst.Volgende vergadering: 3 maart op de Beiaard, 19.30 (BMT schuift aan om 20.00)

6 maart informatieavond Samenwerkingsverband betreffende Passend Onderwijs

  • 3 maart

  • Dovnload 5.64 Kb.