Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Notulen mr hoffennevierboet donderdag 19 maart 2015 Aanwezig: Bob Meijer (vz.) Mascha van Delft (secr.), Ingrid Luk (directie) Renate Passchier, Bas V d. Voort, Kitty Lindhout

Dovnload 30.77 Kb.

Notulen mr hoffennevierboet donderdag 19 maart 2015 Aanwezig: Bob Meijer (vz.) Mascha van Delft (secr.), Ingrid Luk (directie) Renate Passchier, Bas V d. Voort, Kitty LindhoutDatum01.08.2017
Grootte30.77 Kb.

Dovnload 30.77 Kb.

Notulen MR Hoffennevierboet donderdag 19 maart 2015
Aanwezig: Bob Meijer (vz.) Mascha van Delft (secr.), Ingrid Luk (directie) Renate Passchier, Bas v.d. Voort, Kitty Lindhout


1

N.a.v. Notulen vorige vergadering:

  • N.a.v. vragen vanuit ouders over continurooster en lengte overblijftijd zal dit onderwerp opgenomen worden in volgende ouderenquête.

2

Ingekomen stukken:

  • Ingrid vertelt dat er een stuk binnen was gekomen over verkeersveiligheid. Dat is toen naar OR gegaan maar hoort thuis bij MR. We krijgen dit nog.

  • Vakantierooster wordt toegelicht door Ingrid. MR keurt het goed.

3

Nieuws vanuit GMR:

Binnenkort komt er een GMR vergadering waarbij er een toelichting gegeven gaat worden over financiële situatie van bestuur. Tijdens deze vergadering mogen alle MR-leden aansluiten. Bas gaat er naar toe namens de ouders van de MR.4.

Nieuws vanuit directie:

Er is vanuit het bestuur een beleidsdag voor directie geweest over financiën en formatie.
5.

Schoolplan:

Ingrid vraagt input vanuit MR om mee te denken over kernbegrippen die gebruikt kunnen worden als leidraad voor het schoolplan en dus passend zijn bij de school. Gesproken wordt o.a. over de begrippen verbinden, wereldwijs, ontwikkelingsgericht, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Ingrid gaat het weer verder uitwerken en stuurt MR nieuwe stukken toe als ze klaar zijn.6

Financiën:

School had zo’n 7 verschillende rekeningen open staan. Hiervan is er een aantal opgeheven. Voortaan zal directie alle gelden innen bijv. voor ouderbijdrage, schoolgeld, schoolreis waarna directie geld weer overboekt naar bijv. OR als dit nodig is. Dit om financiële stromen overzichtelijk te houden en kosten te beperken.

Er zijn verder nog geen financiële overzichten voor de MR in te zien. Onderwerp financiën blijft ook voor volgende vergadering op de agenda staan omdat MR het belangrijk vindt en het recht heeft om goed en compleet geïnformeerd te worden over financiële situatie van de school.

Ingrid zal financieel overzicht opvragen bij overblijf coördinator en zal dit met MR bespreken.7


Schoolondersteuningsprofiel:

Ingrid leest SOP door en beoordeelt of aanpassing nodig en nuttig is. Dit in verband met vragen die MR destijds had over eerste versie van SOP. Mascha informeert bij de OPR of het nog zin heeft om SOP aan te passen voordat er officieel weer een nieuwe versie aangeleverd moet worden.8

Verkiezingen nieuw MR-lid:

Twee mensen hebben zich aangemeld om ouderlid en secretaris te willen worden van de MR. Op 8 april zullen daarom MR-verkiezingen gehouden worden. Raymond wordt gevraagd om zijn medewerking hieraan te verlenen. Uiterlijk maandag 13 april zal uitslag bekend gemaakt worden door Mascha. Tevens komt er een stukje over in de nieuwsbrief.9

Rondvraag:

-
Volgende vergadering:
Donderdag 28 mei om half 8Actiepunten


Door wie

tijdpad

1.

Stukje nieuwsbrief over uitslag verkiezingen MR

Mascha

April 2015

2.

Info verzamelen over financiën school en financiën overblijf

Ingrid

April 2015

3.

Mascha vraagt Raymond voor verkiezingen

Mascha

April 2015

4.

Doorsturen stukken van schoolplan 2015-2019

Ingrid

April 2015

5.

SOP doorlezen en toelichten

Ingrid

April 2015

6.

Vraag over SOP stellen tijdens OPR vergadering

Mascha

April 2015

7.

Bas aanwezig tijdens GMR

Bas

April 2015

8.

Notulen aanpassen en doorsturen voor plaatsing op site

Mascha

April 2015

9.

Artikel over verkeersveiligheid naar MR

Ingrid

April 2015

10.

Continurooster en lengte overblijftijd opnemen in ouderenquête

Ingrid

Op moment dat dit van toepassing is.  • Notulen MR Hoffennevierboet donderdag 19 maart 2015 Aanwezig: Bob Meijer (vz.) Mascha van Delft (secr.), Ingrid Luk (directie) Renate Passchier, Bas v.d. Voort, Kitty Lindhout
  • Door wie tijdpad 1.

  • Dovnload 30.77 Kb.