Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Nr 1: di goldene pave de gouden pauw

Dovnload 72.17 Kb.

Nr 1: di goldene pave de gouden pauwDatum16.05.2017
Grootte72.17 Kb.

Dovnload 72.17 Kb.


Nr 1: DI GOLDENE PAVE DE GOUDEN PAUW

 

Iz die goldene pave gefloygn, gefloygn De gouden pauw is weggevlogen, gevlogenun die nakht hot geefnet die goldene oygn en de nacht heeft gouden ogen geopend

likhtiker mayner, shlof ayn mijn stralende, slaap in

 

Die nakht hot geefnet die goldene oygn de nacht heeft haar gouden ogen geopendbin ikh fidl gevorn un du der boygn ik was de viool en jij de stok

umruiker mayner, shlof ayn mijn begeerde, slaap in

 

Bij ikh fidl gevorn un du der boygn ik was de viool en jij de stokun doz glik iber undz hot farlibt zikh geboygn en het geluk heeft zich over ons gebogen

tserlekher mayner, shlof ayn mijn tedere, slaap in

 

Un dos glik iber undz hot farlibt zikh geboygn en het geluk heeft zich over ons gebogengelozt undz aleyn un farloygn, farfloygn liet ons alleen en vloog weg, vloog weg

troyeriker mayner, shlof ein. mijn bedroefde, slaap in

 
Nr 2: THE EPSTEINS   (instrumentaal)

Nr 3: UMETIK EENZAAM

 

Umetik, umetik, um eenzaam, eenzaam, alleenleydike tsimern zum kamers zijn leeg en zuchten

 

Vantike, vantike, vant muren, muren, muurkrikht af die shotsn mayn hant werpt schaduwen op mijn hand

 

Shotndik, shotndik sho schaduw, schaduwen, schaduwdu bist nito un nito jij bent weg, weggegaan

 

Nakhtike, nakhtike, nakht donker, donkere nachtnakht hot mir gornit gebrakht de nacht heeft mij duisternis gebracht

 

Sthiler un sthiler un sthil zachter en zachter, zachtpruv zikh farshtiln in sphil ik speel de schijn van kalmte

 

Rund-arum, rund-arum, rum draai rond, draai rond en rondumetik, umetik, um eenzaam, eenzaam, alleen

Nr 4: LONG LIVE THE NIGUN  (instrumentaal) LEVE HET LIED

 
Nr 5: Yiddische BULGAR (instrumentaal)

 
 Nr 6: BOKSERBOYM CAROB- of JOHANNESBROODBOOM

 

Ikh stey unter a bokserboym, a bokserboym Ik sta onder 'n carobboom, 'n carobboomtsu im derlikbn kh'hob zikh koym,kh'hobzikh koym het is moeilijk om er te komen

 

Ikhzits unter a faygnboym, a faygnboym Ik zit onder 'n vijgenboom, 'n vijgenboomarum iz grin, arum iz groym, s íz grin un groym om mij heen is het groen en ruim

 

Ikh lig unter a mandlboym, a mandlboym Ik lig onder 'n amandelboom, 'n amandelboomer iz geven bay mir in troym, bay mir in troym beelden uit mijn droom, uit mijn droom

 

A bokserboym Een carobbooma faygnboym 'n vijgenboom

a mandlboym 'n amandelboom

in oyg a trer halt eynzikh koym met moeite verdwenen mijn tranen

halt eynzikh koym met moeite

 

 

-1-
Nr 7: KH'VEL OYSTIN DI SHIKH

 

Kv'hel oyston die shikh un dem troyer Ik werp mijn zorgen van mijen doe mijn schoenen uit

un kumen tsu dir tsurik ik keer terug tot U

ot azoy vi ikh bin a farshpilter ik heb geen morgen meer

un stehln zikh far dayn blik ik leg mijn  lot in Uw handen

 

Mayn Got,mayn har, mayn bashafer Mijn God, mijn  Heer, mijn Schepperlayter mikh oys in dayn shayn verlicht mij met Uw kracht

ot lig ikh far dir oyf a volkn ik lig op 'n wolk hier voor U

farvig mikh hun shlefer mikh ayn wieg mij in slaap voor de nacht

 

Un red tsu mir gute verter Spreek mooie woorden voor mijun zog mir az ikh bin "dayn kind" en vertel me dat ik Uw kind ben

un kush mir arop unem shtern kus op mijn voorhoofd

die tseykhns fun mayne zind de tekens van zonden van mij weg

 

Ikh hob okh geton mayne shelikhes ik heb Uw missie uitgevoerdub getron dayn getlekh lid en Uw Goddelijk lied gedragen

tsi bin ikh den schuldig vos s'gramt zikh het is mijn schuld als ik faal

alpi toes yid mit lid is het toeval dat Yid rijmt op "lid" (lied)

 

Tsi bin ikh schuldig vos s'gramt zikh het is mijn schuld als ik faalalpi toes sheyn mit geveyn is het toeval dat "sheyn"(mooi)

rijmt op geveyn

unt die benkshaft, die emese benkshaft en dat verlangen, dat eeuwige verlangen

volgt keseyder aleyn ? gaat dat altijd gepaard met pijn?

 

Tsi bin ikh den schuldig derloykhter Is het echt mijn fout,mijn Schepper van lichtvos kh'bin ist dershlogn un mild als ik moe ben en niet voldoende vreugdevol
un leyg dir avek tsufusns als ik aan Uw voeten lig

doz dizike mide lid ? en dit lied zo vermoeid zal klinken?

 

Mayn Got, mayn har, mayn bashafer Mijn God, mijn Heer, mijn Schepperlayter mikh oys in dayn shayn verlicht mij met Uw kracht

ot lig ikh ar dir oyf a volkn ik lig op 'n wolk hier voor U

farvig mik hun shlefer mikh ayn wieg mij in slaap voor de nacht

 
nr 8: BEIM REBENS SIDEH (instrumentaal) BIJ VADER AAN TAFEL

 
nr 9: A MALEKH VEYNT EEN ENGEL HUILT
A malek veynt, a malek veynt                                         Een engel huilt, een engel huilt

un badekt die groz mit roym                                             en bedekt het gras met dauw

libster mayner, lister mayner                                            mijn liefste, mijn liefste

ikh benk nokh dir azoy ik verlang zo naar jou.

 

Ez iz mayn bet mir pukh gebet               Ik lig op mijn donzig bedun ikh valger zikh oyf shtroy             en gooi gedachteloos wat stro

libster mayner, libster mayer             mijn liefste, mijn liefste

ikh benk nokh dir azoy                    ik verlang zo naar jou

 
 Nr 10: YIDDISCHE HORA /WILD NIGHT IN ODESSA (instrumentaal)

 


-2-
S E T  2

 

 Nr 11: ARABER TANZ / DER KHUSID GEYT TANTZN  (instrumentaal)

  
Nr 12: FLATBUSH WALTZ  (instrumentaal)

 
Nr 13: DIREGELT / FREYLECHS FON DER KHUPE

 

Diregelt oen oj,oj,oj                                                      huur betalen, oi,oidiregelt oen bozjemoj                                                      huur, mijn God

diregelt oen gradowoj                                                       huur en

diregelt moez men tsoln                                                   huur zal je betalen

Koemtarajn der stroezj                                                     als de huurbaas hier naar toe komt

nemt er arosj dos hitl                                                         neemt hij zijn hoed af

oen az men tsolt kajn diregelt                                           als je dan geen huur betaalt

hengt er arosj akwitl                                                           hangt hij 'n plaat op de deur

koemt arajn der balabos                                                    als dan de politie komt

mit dem grobn sjtekn                                                         met grote dikke stokken

oen as men git nit kajn diregelt                                         en betaal je dan geen huur

sjtelt er arsj die betn                                                           gooit hij de bedden de deur uit

farwos zol ich tsoln diregelt                                               ach, waarom zal ik huur betalen

az die kich iz tzebrochn                                                     als de keuken kapot is

farwos zol ich gebn diregelt                                              waarom zou ik huur betalen

az ich hob nisjt ojf wos tsoe kochn                                   als ik niets heb om op te koken

  
Nr 14: PAPIROSSEN                                                       SIGARETTEN

 

Akalte nahkt a nepldike finster umetum                       Een koude nacht, 'n treurig duister venstersteyht a yingele fartroyert un kukt zikh arum                staat 'n kleine jongen, kleumend                                                                                          hij draait zich om

fun regn shist im nor a vant                                             door 'n muur beschut tegen de regen

a koshikl halt er in die hant                                               hij heeft 'n sigaret in zijn and

un zayne oygn betn yedn shtum                                      en zijn ogen kijken smekend

                                                                                naar iedere voorbijganger

 

Ikh hob shoyn nit keyn koyekh mer                                 ik heb geen kracht meer omarumtsugehn in gaz, hunerig um                                  door de straat te lopen, ik hen z'n honger

opgerizn fun dem regn naz                                      en ben door en door nat

ikh shlep arum zikh fun baginen                                ik sleep vanaf de vroege ochtend voort

keyner git nisht tsu fardinen                                        maar niemand wil me helpen

ale lakhn, makhn fun irshpaz                                        ze lachen me uiten houden me voor de gek

 

Kptye koyft she,koyft she papirossen                            Koop alsjeblieft wat sigarettentrukene fun regn nisht fargozn                                       die nog niet nat zijn door de regen

koyft she bilik benemones                                             ze zijn echt goedkoop

koyft un ot oyf mir rakhmones                                        koop a.u.b. en heb meelij met mij

ratevet fun hunger mikh atsind                                     zodat ik niet hoef te sterven

kupite koyft she shvebelakh antikn                              koop a.u.b. de beste lucifers

dermit verd ir a yosimi derkvikn                                     en het geluk zal U toevallen

umzitz mayn shrayen un mayn loyfn                               vergeef mij m'n geschreeuw en gejammer

keyner vil bay mir nit koyfn                                            niemand wil mijn sigaretten kopen

oysgeyn vel ikh muzn vi a hunt                                     ik zal sterven als 'n hond

 

 Nr 15: DEM REBNS NIGN  (instrumentaal)                      HET LIED VAN DE REBBE

 

 -3-

Nr 16: DI GRINE KUSINE

 

Tzu mir iz gekumen a kusine                                             Er is 'n nichtje naar mij toegekomensheyn wi gold iz zi gewen, die grine                                   van goud was ze, dat groentje

bekelech wi royte pomerantzn                                          wangen als rode sinaasappels

fiselech wos betn zich tsum tantzn                             voetjes die niet willen dan dansen

 

Herelech wi zaidn-web gelokte                                     krullende haren als 'n web van zijtseyndelech wi perelech getokte                                     tanden als gepolijste parels

eygelechwi himl-bloi in friling                                           ogen, hemelsblauw als de lente

lipelech wi karshelecha tswiling                                    lippen als 'n tweeling kersen

  

Nisht gegangn iz zi, nor geshprungn                              ze liep niet, maar huppeldenisht gered hot zi,nor gezungn                                     ze sprak niet, maar ze zong

lebedik un freylach yede mine                                   levendig en vrolijk op allerlei manieren

ot aza gewen iz mayn kuzine                                     dat was mijn nichtje

 

Un azoy ariber zennen yorn                                  en zo gingen de jaren voorbijfun mayn kuzine iz a elgeworn                                 mijn nichtje is volledig afgetakeld

peyde hot zi wochnlang geklibn                           rekeningen heeft ze wekenlang bewaard

bis fun ir iz gornisht nit geblibn                                  tot er niets meer van haar over was.

 

Haynt, az ichbagegn mayn kuzine                          En als ik nu mijn nichtje tegenkomun ich freg ir 'smachstu epes, grine                          en ik haar vraag : hoe gaat het groentje

ziftst zi op un chleyn in de mine                               zucht ze, en ik lees uit haar houding

brennenzol Kolombus's medine                              het land van Columbus mag afbranden!

 

 Nr 17: FON DER CHOOPE  (instrumentaal)     VAN DE BRUILOFT

 

 


Nr 18: DI MAME IZ GEGANGEN                               MOEDER IS GEGAAN


 

Die mame iz gegangen in mark arayn nach koyln          Moeder ging naar de markt om kolen te kopen

hot zi mir gebrackt a meydele fun poyln                           ze heeft 'n Pools meisje voor mij meegebracht

oy iz dos a meydele a sheyns un a feyns                          oh, wat is dat meisje mooi en teer

mit die shwartse eygeleck, oy ketsele, du mayns met haar zwarte ogen, oh katje van mij

 

Die mae iz gegangenin mark arayn nach kroyt            Moeder is naar de markt gegaan voor kruidenhot zi mir gebrackt un meydele fun boyd                     ze heeft 'n zigeunermeisje voor me meegenomen

oy iz dos a meydele a sheyns un a feyns                      o, wat is dat meisje mooi en teer

mit die vayse tseyndeleck, oh ketsele, du mayns      met prachtige witte tanden, oh katje van mij

 

Ick hob gegezn mandln, ich hog getrunkn vayn   ik heb amandelen gegeten en wijn gedronkenick hob gelibt a meydele un ken un ir nisht sayn    ik heb gehouden van 'n meisje

                                                                                         en was zo eenzaam zonder haar

oy iz dos a meydele a sheyns un a feyns                   och, wat is dat meisje mooi en teer

mit die shwartse hereleck, oy ketsele, du mayns           met haar zwarte haren, oh poesje van mij

 

 


-4-


Nr 19: MEKHUTENESTE MAYNE                                  MIJN SCHOONMOEDER.

 

Mekhuteneste mayne, mekhuteneste getraye                 Schoonmoeder, mijn beste schoonmoederoy, lomir zayn otf eibik mekhutonim                                laten we voor altijd goede schoonfamilie zijn

ikh gib aykh avek mayn tokhter far a shnur                     ik geef U mijn dochter tot schoondochter

zi zol baaykh nit onvern dos ponim                                  laat ze haar schoonheid niet verliezen

 

Mekhuteneste mayne, mekhuteneste getraye             Beste schoonmoedermayn kind zolt ir nisht fri oyfvekn                                   maak m'n dochter niet te vroeg wakker

un tomer vet is zen an avle oyf mayn kind                     en als je 'n foutje in mij n kind mocht bespeuren

vi an eygene mame zolt ir dos fardekn                          moet je dat als 'n eigen moeder verhullen

 

Mekhuteneste mayne, mekhuteneste getraye          Beste schoonmoederoyf kinder hobn musz men blut vergieszn                    het kost veel moeite kinderen op te voeden

az dre zun hot lib die shn ur                                          en als je zoon verliefd naar zijn vrouw kijkt

zol es aykh gorniskt fardrisn                                         wees dan niet jaloers, vergeef het hem

 

Mekhuteneste mayne, mekhuteneste getraye            Beste schoonmoederikh far tzuaykh mit a parikl                                         ik smeek je alsjeblieft

un tomer vet ir zayn a shlak, a beygzey shviger      wees geen boze, niet vergevingsgezinde moeder

iz mayn tokhter oykhet an antikl                                 want dan weet mijn dochter ook van wanten.

 

 Nr 20: DI KRENITSE                                              DE BRON

 

Dort vu grozn zaynennaser                                      Daar, waar het gras zo aangenaam nat groeitshteyt a krnitse fartrakht                                            en 'n bron verloren in gedachten staat

kumen meydlakh tsien vaser                                    komen iedere avond

mit die emer ale nakht                                              meisjes met emmers en vazen

 

Unter zun vi vayse bern                                           Onder de zon, als witte berenvaks teg in groyzn sod                                              ontluiken dagen in 'n prachtige boomgaard

un in vaytkayt fun die shtern                                       en in de wijsheid van de sterren

tantsn yatn in a rod                                                        dansen de jongens in het rond

 

Fun die stepes vintlekhblozn                                    Vanaf de steppen waait 'n zacht briesjeun a fayerl derbrent                                                  er brand 'n klein, warm vuurtje

geyen meydlackh af die gozn                                       meisjes lopen in het gras

mit die emer in die hent                                                  met hun emmers in de hand

 

Vert levone blas un blaser                                          De maan wordt lichter en lichterergets poykt men in der nackt                               ergens slaat iemand op 'n trommel

dort vu grozn zahnen naser                                  daar, waar het graszo aangenaam nat groeit

steyht a krenitse fartrakht                                     en 'n bron verloren in gedachten staat

 

 Nr 21: YIDDISCHE MEDLEY  (instrumentaal)

-5-

  • Nr 2: THE EPSTEINS
  • Nr 4: LONG LIVE THE NIGUN
  • Nr 10: YIDDISCHE HORA /WILD NIGHT IN ODESSA
  • Nr 14: PAPIROSSEN SIGARETTEN
  • Nr 15: DEM REBNS NIGN
  • Nr 17: FON DER CHOOPE
  • Nr 20: DI KRENITSE DE BRON
  • Nr 21: YIDDISCHE MEDLEY

  • Dovnload 72.17 Kb.