Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ntc zenon cyprus

Dovnload 377.76 Kb.

Ntc zenon cyprusPagina1/8
Datum04.04.2017
Grootte377.76 Kb.

Dovnload 377.76 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8Schoolgids


NTC ZENON CYPRUS

description: zenon


PO NTC Onderwijs

Schooljaar 2016-2017

Inhoudsopgave
Inleiding 3

I. De school: wie, wat, waar 4

2. Waar de school voor staat 6

3. Onderwijs 8

4. Volgen van de ontwikkeling van leerlingen op school 12

5. Leerkrachten 13

6. Ouders 15

7. Kwaliteitszorg 17

8. Resultaten van het onderwijs 18

9. Praktische zaken 19

10. Lesdata 2016-2017 21

11. Financiën 23

12. Namen en adressen 24

Bijlage I. Routebeschrijvingen ziekenhuis 25

Bijlage 2. Definitie Richting 1, 2 en 3 primair onderwijs 27

Inleiding


Functie van de schoolgids


Deze schoolgids is bedoeld om u te informeren over het onderwijs op onze school. De schoolgids laat zien wat wij u en uw kind te bieden hebben. Ouders van toekomstige leerlingen kunnen in de schoolgids lezen waarom onze school een goede keuze is. Aan ouders die al leerlingen op onze school hebben, leggen wij verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten.
De schoolgids geeft aan waar onze school voor staat en wat u van ons mag verwachten. Wij kunnen samen met u werken aan de kwaliteit van het onderwijs op NTC Zenon. De schoolgids bevat uiteraard ook veel praktische informatie.
De schoolgids sluit aan bij het schoolplan van onze school. Dit is een beleidsdocument waarin wij voor een periode van vier jaar uitgebreid beschrijven hoe ons onderwijs in elkaar zit en wat onze plannen zijn om een goede school te blijven. U kunt gerust het schoolplan eens in kijken.
Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Om de informatie in de schoolgids nog beter te kunnen afstemmen op uw wensen, horen wij graag wat u van onze schoolgids vindt. Zo kunnen we samen werken aan een nog betere kwaliteit van ons onderwijs.
Deze schoolgids is vastgesteld door het schoolbestuur in samenwerking met het leerkrachtenteam.

I. De school: wie, wat, waar

  1. De School

De naam van de school is Stichting Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) Zenon. Zenon was een wijsgeer in de stad Kition, tegenwoordig Larnaca, waar in eerste instantie met de Nederlandse les is gestart.

Er zijn drie leslocaties:


 1. Limassol, Basisschool Agios Nikolaos

 2. Paralimni, Basisschool A’Dimotiko

 3. Nicosia, Grigori Xenopoulou 21, Engomi

Het e-mail adres van de school is: ntc-zenon@hotmail.com

NTC Zenon heeft een:

facebookpagina “ZENON NTC school

website: www.nederlandse-school-cyprus.eu  1. Bestuurlijke organisatie

De Stichting Zenon, Stichting Nederlandse Taal en Cultuur onderwijs Cyprus is gevestigd te ’s-Gravenhage en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De Stichting is een Nederlandse rechtspersoon en wordt bestuurd vanuit de Nederlandse wetgeving.


Het bestuur is formeel de werkgever van het onderwijsteam en heeft een beleidsbepalende taak. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurslid.

De taken van het bestuur zijn:

Het beleid vaststellen

Het beleid vastleggen

Het beleid deels uitvoeren
Wij vinden het belangrijk dat de bestuursleden enthousiast, creatief en doortastend zijn, zonder het gevoel voor praktische haalbaarheid te verliezen. Om in het bestuur plaats te nemen moet je over goede contactuele vaardigheden beschikken en een professionele houding kunnen aannemen. Het bestuur bestaat voor het grootste deel uit ouders van kinderen op school, maar heeft de capaciteit de ouderrol los te kunnen laten en het schoolbelang voorop te stellen.
De directeur/coördinator

De directeur/coördinator heeft formeel de leiding over de onderwijskundige aspecten van de school. Onder andere het ontwikkelen van de lesplannen, planning van toetsen en examens, het begeleiden en beoordelen van de leerkrachten behoren tot het takenpakket van de directeur/coördinator.


Het bestuur en directeur/coördinator van de school vergaderen eenmaal per 4 weken. Driemaal per jaar vindt een gezamenlijke vergadering met de leerkrachten plaats.


  1. Schoolorganogram

Schoolbestuur


Werkgever

Directeur/coördinator

&

Leerkrachten


Werknemers

Klachtencommissie

Vertrouwenspersoon

Medezeggenschapsraad / ouderraad / oudercommissie

(Op het moment van schrijven van deze schoolgids is er geen Medezeggenschapsraad/ouderraad/oudercommissie)


1.3 Wie is wie
Ons team bestaat uit de volgende personen:


BestuurVoorzitter

Eric Roskamp
Secretaris

Cunera Pericleous-Staal
Penningmeester

Josee Appelman
Algemeen Bestuurslid

Wij zoeken naar een geschikte kandidaat voor deze functie.

Onderwijsteam
Coördinator

Adrienne Enotiadou

Leerkracht groep Limassol/ Nicosia

Adrienne Enotiadou

Leerkracht groep Paralimni


Renee Parson

Assistentes
Assistent Limassol

Jacqueline Bos

Assistent Nicosia

Dorien Kriek  1   2   3   4   5   6   7   8

 • Inleiding
 • I. De school: wie, wat, waar
 • Voorzitter
 • Penningmeester

 • Dovnload 377.76 Kb.