Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ntc zenon cyprus

Dovnload 377.76 Kb.

Ntc zenon cyprusPagina8/8
Datum04.04.2017
Grootte377.76 Kb.

Dovnload 377.76 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

11. Financiën11.1 Lesgeld
Het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de Stichting Zenon. De hoogte is afhankelijk van de subsidie van de Stichting NOB en de te verwachten onkosten.

Voor het schooljaar 2016-2017 is het lesgeld vastgesteld op € 500,- per schooljaar.


Het lesgeld voor het schooljaar 2016- 2017 dient via de bank te worden overgemaakt.

Wanneer het op een of andere manier voor ouders niet mogelijk is om het schoolgeld per bank te voldoen, kunnen zij contact opnemen met de Penningmeester om tot een oplossing te komen


Betaling van het lesgeld kan in z’n geheel of in maximaal 3 termijnen (1 september- 1 december, 1 maart)

worden voldaan:
 • Overboeking:

  • Stichting Zenon, bankrekeningnummer: IBAN: NL84 RABO 0334 9927 96

BIC: RABONL2U o.v.v. naam kind(eren) en periode betaling.
WIJ VRAGEN U HET LESGELD TIJDIG OVER TE MAKEN!
Bij het ontvangen van het lesgeld op onze bankrekening zal u vanaf dit schooljaar een factuur ontvangen voor de gemaakte boeking.
De ouders dienen een opzegtermijn van twee maanden in acht te nemen indien een leerling gedurende het schooljaar de school verlaat. Restitutie van het lesgeld geschiedt na rato van het aantal gevolgde lesmaanden en met inhouding van 2 maanden. Voornoemde inhouding geldt niet wanneer tijdens of na de vooraf vastgestelde proefperiode wordt besloten dat de leerling niet geplaatst wordt.
Bij uitblijven van de verschuldigde betalingen wordt u per mail of telefonisch benaderd door de penningmeester. Bij voortdurend niet-betalen of verlate betalingen behoudt het bestuur zich het recht voor, het kind de toegang tot de lessen te ontzeggen, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. De verschuldigde lesgelden plus twee maanden lesgeld zullen in dat geval alsnog door de penningmeester worden geïnd.
11.2 Financieel overzicht
Zodra de Financiën zijn goedgekeurd door de penningmeester en accountant zullen we u op de hoogte stellen van het nieuwe globaal financieel overzicht van het schooljaar 2015-2016.

Wij vragen van de ouders een financiële bijdrage aan de lessen en informeren hen tijdig over de hoogte hiervan.
  1. Schoolverzekering
 • Ouders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun kind verzekerd is. Kinderen die les krijgen op een Cypriotische school zijn automatisch verzekerd.

 • Het bestuur heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  1. Sponsoring

Van de ouderbijdragen en de subsidie worden de salarissen van de leerkrachten en het lesmateriaal bekostigd. Voor bijzondere evenementen wordt er contact gezocht met het bedrijfsleven om sponsorgeld in te zamelen. Ook worden er om donaties gevraagd tijdens culturele evenementen. Mocht u bereid zijn onze school, op welke wijze dan ook, te willen sponsoren, neemt u dan contact op met het bestuur.


 1. . Namen en adressen

  1. Contactgegevens

Stichting Nederlandse Taal en Cultuur onderwijs Cyprus Zenon

PO Box 53477

3310 Limassol


Voorzitter: Eric Roskamp 99898862

Secretaris: Cunera Pericleous-Staal 96744794

Penningmeester: Josee Appelman 99909269
Ntc-zenon@hotmail.com

Facebook: Zenon-NTC

www.nederlandse-school-cyprus.eu
12.2 Externe contacten
De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland biedt ons advies op onder meer onderwijskundig en bestuurlijk gebied.
De kwaliteit van het onderwijs wordt beoordeeld door de Nederlandse onderwijsinspectie.
Vertrouwenspersoon

Mevrouw Mieke Demetriou

99 459 413

mieke@conautic.com
Inspectie van het Onderwijs, afdeling Buitenland

Spoorlaan 420

5038CG Tilburg Nederland

Telefoonnummer Vertrouwensinspectie: 0031 30 670 6001

Informatie voor Ouders over het onderwijs in het buitenland: 0031 77 46 56 767

Informatie voor Besturen en scholen: 0031 30 6706060

Team Buitenland

Postbus 7447

4800 GK Breda

e-mail Team Buitenland: buitenland@onderwijsinspectie.nl

website: www.onderwijsinspectie.nl

Telefoon vragen van ouders over onderwijs in het buitenland: 0031 77 46 56 767


Vertrouwensinspecteur (voor meldingen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering)

Rijksinspectiekantoor Utrecht

T: 0031 30 670 6001

W: www.onderwijsinspectie.nl Zoek op ‘vertrouwensinspecteurs’
Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB)

Parkweg 20a

2271 AJ Voorburg

Nederland

T: + 31 70 386 66 46

W: www.stichtingnob.nl

E: info@stichtingnob.nl

Landelijke Klachtencommissie Vereniging Bijzondere Scholen (Landelijke Klachtencommissie van de VBS) (voor klachten van ouders en scholen die de schoolinterne klachtenprocedure al doorlopen zijn)

Postbus 95572


2509 CN Den Haag
Tel: + 31 70 331 52 26
Email: LKC@vbs.nl

W: www.vbs.nl

Bijlage I. Routebeschrijvingen ziekenhuis

Alarmnummer ambulance, politie, brandweer: 112


 

Van Limassol (Ayios Nikolas Dimotiko basisschool) naar het Algemeen Ziekenhuis van Limassol Nikaias Rd, Kato Polemidia
Startpunt:  Lorentzou Mavili, Limassol, Ga richting zuidoost, Rethymnou richting Chanion 230 m

Sla linksaf, Georgiou Griva Digeni op. 650 m

Rij verder op Kolonakiou 100 m

Sla linksaf, Agiou Athanasiou op 1.6 km

Neem bij de rotonde de eerste afslag, richting A1 500 m

Rijd nu de A1 op 2.4 km

Rijd verder op de A11.3 km

Neem de afslag 550 m

Neem bij de rotonde de derde afslag, Panagias Evangelistrias op 1.6 km

Ga verder op 1os Dromos 550 m

Sla rechtsaf, 22os Dromos op 350 m

Sal rechtsaf, Nikaias op.

De bestemming ligt aan delinkerkant, na 450 m. 
Van Nicosia (SCHOOL) naar het ziekenhuis

Van Paralimni (school A’Dimotiko – 1e openbare lagere school) naar Famagusta District Hospital
Vanaf de school ( 50 m) richting het centrum rijden en gelijk de eerste afslag naar rechts nemen. Aan het einde van deze kleine straat weer naar rechts afslaan (Griva Degeni straat).

De eerste straat naar links en dan onmiddellijk naar rechts richting Dherynia (nog steeds Griva Degeni straat).

Deze (hoofdweg) weg volgen tot aan de rotonde. Hier rechtdoor richting Dherynia rijden over de hoofdweg (Eleftherias Straat).

Er volgt na een paar honderd meter een afslag naar rechts richting het ziekenhuis, staat aangegeven (Hippocratios street). Aan het einde van deze straat bevindt zich het ziekenhuis.

Volg de borden naar de eerste hulp ingang.


Bijlage 2. Definitie Richting 1, 2 en 3 primair onderwijs


In het buitenland spreekt men bij Nederlands onderwijs van Richting 1, Richting 2 en Richting 3. Dit onderscheid is door NOB ten behoeve van de scholen ingevuld.NTC-onderwijs kenmerkt zich door uiteenlopende leeftijdsgroepen en taalniveaus. Op basis van het taalniveau van de leerlingen (en daarmee de doelstellingen van het onderwijs) wordt in het primair Nederlands onderwijs in het buitenland onderscheid gemaakt in Richtingen. Het niveau van de leerling bepaalt de Richting van de leerling. Dit niveau wordt in eerste instantie bepaald door de kwantiteit en kwaliteit van het taalaanbod, en de (mogelijkheden van) taalproductie van het kind terug aan de ouder/opvoeder/leerkracht. Dit heeft alles te maken met een aantal kenmerken van de leerling of situaties waarmee de leerling te maken heeft.
Richting 1

 • De leerling heeft het niveau van leeftijdgenoten in Nederland.

 • Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen, zal hij op 12-jarige leeftijd tenminste het referentieniveau 1F beheersen.


Richting 2

 • De leerling heeft een achterstand van maximaal twee jaar op leeftijdgenoten in Nederland.

 • Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen zal hij op uiterlijk 14-jarige leeftijd het referentieniveau 1F beheersen.


Richting 3

 • De leerling heeft een achterstand van meer dan twee jaar op leeftijdgenoten in Nederland.

 • Of en wanneer de leerling het referentieniveau 1F beheerst, verschilt per individuele leerling.

Het is niet mogelijk om kinderen richting 3 aan te melden bij NTC-Zenon.


NTC Zenon, Cyprus Schoolgids jaar 2016-2017 Pagina /
1   2   3   4   5   6   7   8

 • . Namen en adressen
 • Bijlage 2. Definitie Richting 1, 2 en 3 primair onderwijs

 • Dovnload 377.76 Kb.