Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ocmwantwerpen

Dovnload 211.69 Kb.

OcmwantwerpenPagina1/8
Datum14.03.2019
Grootte211.69 Kb.

Dovnload 211.69 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Raadszitting – openbare zitting – van 23 juni 2008

- -OCMWANTWERPEN

Raadszitting

openbare zitting
Vergadering van maandag 23 juni 2008,

9 uur

Stafdiensten Algemeen Secretaris

Secretariaat

Ann Van Gorp

tel. 03 223 56 43
Rondgedeeld op: 15.07.2008
Aanwezig:

Mevr. De Coninck, voorzitter ;
MM. Laenens, Lemmens, Aertbeliën, Neel, Geeraerts, De Vroey,

Mevr. Luyckx, M. Geldof, Mevr. Pirquin, MM. De Preter, Ver Eecke en

Boonen, leden ;
M. De Bens, algemeen secretaris.


Verontschuldigd:

Mevr. Quackels en M. Van der Sande, leden.Verslag

1 Goedkeuring verslagen vorige vergaderingen d.d. 15/4, 22/4, 6/5, 20/5 en 27/5


De verslagen van de Raadszitting – openbare zittingen – van dinsdag 15 april 2008, dinsdag 22 april 2008, dinsdag 6 mei 2008, dinsdag 20 mei 2008 en dinsdag 27 mei 2008, worden goedgekeurd.
Bij de goedkeuring van het verslag van de zitting van 15 april 2008 wordt er door een raadslid gevraagd naar de stand van zaken rond de tewerkstelling van de tijdelijk geregulariseerden ; er werd toen een nota beloofd met informatie.
De voorzitter antwoordt dat het OCMW nog steeds wacht op een omzendbrief van minister Turtelboom. Ann Neels, bestuursdirecteur Maatschappelijke Integratie, bezorgt hierover een nota voor het volgend bijzonder comité Sociaal Beleid.

2 Wijziging functietitel artistiek begeleider naar creatief begeleider - Omvorming bestaande B-functies in de dagcentra naar creatief begeleider.


Beslist wordt, met 9 stemmen voor en 4 onthoudingen der aanwezige leden,
- de functietitel van artistiek begeleider te wijzigen naar creatief begeleider ;

- de voor de dagcentra voorziene functies van maatschappelijk werker om te vormen naar

de functie van creatief begeleider.
De functiebeschrijving, zoals hierna vermeld, wordt goedgekeurd.

FunctiebeschrijvingFunctietitel

WeddenschaalCreatief begeleider
B1-B2-B3

Departement

Dienst / Afdeling

Maatschappelijke IntegratieActivering

Doelstelling van de functie
Ontwikkelen en begeleiden van creatieve en artistieke activiteiten en ateliers voor de psychisch kwetsbare klant in de dagcentra, met het oog op het stimuleren van vaardigheden, zelfwaardering en het behoud van de band met de samenleving.


Resultaatsgebieden

Resultaatsgebied 1:
Ontwikkelen en uitwerken van creatieve en artistieke activiteiten, ateliers, workshops, uitstappen,… met het oog op een maximale ontwikkeling of behoud van vaardigheden en sociale contacten.Resultaatsgebied 2:
Creatief begeleiden van de activiteiten met het oog op een aangepaste stimulatie van de klant.


Resultaatsgebied 3:
Praktisch voorbereiden en organiseren van de activiteiten met het oog op een gestructureerd en vlot verloop hiervan.

Resultaatsgebied 4:
Uitvoeren van huishoudelijke taken met het oog op een aangename leefomgeving en een vlot verloop van de dagelijkse werking.Resultaatsgebied 5:
Bieden van een luisterend oor aan de klant m.b.t. dagelijkse problemen en bekommernissen, met het oog op het creëren van een ondersteunend en menselijk klimaat.Resultaatsgebied 6:
Deelnemen aan overlegmomenten binnen het dagcentrum, teneinde een optimale samenwerking en uitwisseling van informatie te bewerkstelligen.


  1   2   3   4   5   6   7   8

  • Verslag
  • Creatief begeleider
  • Doelstelling van de functie
  • Resultaatsgebieden

  • Dovnload 211.69 Kb.