Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Oefenmateriaal voor de Moderne Vreemde Talen bij het Common European Framework Oefenmateriaal Engels

Dovnload 89.66 Kb.

Oefenmateriaal voor de Moderne Vreemde Talen bij het Common European Framework Oefenmateriaal EngelsDatum12.03.2017
Grootte89.66 Kb.

Dovnload 89.66 Kb.
Oefenmateriaal voor de


Moderne Vreemde Talen

bij het Common European FrameworkOefenmateriaal Engels


Spreken, niveau B1

Versie 1


Dit werk is auteursrechtelijk beschermd op grond van de Auteurswet; de Auteursrechten van dit materiaal liggen uitsluitend bij De Vries Taaltrainingen (Wilp).

Niets uit dit werk mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming vanDe Vries Taaltrainingen openbaar gemaakt worden en / of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, scanning microfilm of op welke wijze dan ook. Wie zonder deze toestemming dit beschermde werk openbaar maakt en / of kopieert, maakt zich schuldig aan schending van het Auteursrecht.
Spreken, B1

Het Raamwerk MVT geeft de volgende voorbeelden van taaltaken:
1 Monologen


 • Mondeling rapporteren over verrichte werkzaamheden, bijvoorbeeld in een werkoverleg.

 • Voorstellen om bepaalde werkzaamheden op een andere manier uit te voeren.

 • Een advies geven over diensten of producten.

 • Toelichting geven op een reisschema.

 • Een gelegenheidstoespraakje houden.

 • Veiligheidsinstructies geven.

 • Informatie van toeristische aard verstrekken.2 Presentaties


 • Een standaardpresentatie geven over diensten of producten van het eigen bedrijf.


Oefenmateriaal Engels

Met behulp van dit oefenmateriaal kan een kandidaat de volgende vaardigheid oefenen:Spreken op Niveau B1 van de taal Engels.
Bij het oefenen en bij de beoordeling dient de omschrijving uit het Raamwerk MVT m.b.t. de kwaliteit van de uitvoering op niveau B1 gerespecteerd te worden:


Het spreken begint op dit niveau wat vloeiender te worden. De verstaanbaarheid levert nauwelijks problemen op voor de toehoorder. Het spreektempo kenmerkt zich door aarzelingen, het zoeken naar woorden en grammaticale constructies om de gedachten vorm te geven. De lerende heeft nog weinig controle over stijl en register.

Uitspraak: een Nederlands accent, af en toe worden woorden verkeerd uitgesproken. Over het geheel goed te verstaan.


Deze oefenbundel bestaat uit zes oefeningen:


Raamwerk MVT: B1/1.1 Opdracht 1 Rapportage uitwisseling
Raamwerk MVT: B1/1.2 Opdracht 2 Informatie product
Raamwerk MVT: B1/1.3 Opdracht 3 Toelichting reisschema
Raamwerk MVT: B1/1.4 Opdracht 4 Toeristische informatie
Raamwerk MVT: B1/1.5 Opdracht 5 Toespraak

Raamwerk MVT: B1/2.1 Opdracht 6 Productpresentatie

Indien een kandidaat regelmatig goed presteert voor deze oefeningen is deelname aan een niveaubepalende toets * (Engels, Spreken, B1) aan te bevelen.

Indien een kandidaat (nog) niet regelmatig goed presteert voor deze oefeningen, zijn aanvullende oefeningen noodzakelijk, met name voor die subvaardigheden die hij nog niet beheerst.

* De Vries Taaltrainingen beschikt voor de talen Duits, Engels, Frans en Spaans over niveaubepalende toetsen (in meerdere versies) op de niveaus A1, A2 en B1: met behulp van dit toetsmateriaal kan eenduidig worden vastgesteld of een kandidaat voor een bepaalde vaardigheid een bepaald niveau heeft bereikt.

Voor ondersteunende grammatica en idioom zijn bij De Vries Taaltrainingen voor de talen Duits, Engels, Frans en Spaans bronnenboeken beschikbaar met uitleg en oefeningen, gerelateerd aan de Europese taalniveaus.Subvaardigheid 1: Monolgen

De kandidaat kan een verhaal vertellen, een ervaring beschrijven, een standpunt of mening verwoorden.


Opdracht 1:


Omschrijving Raamwerk MVT: B1/1.1 In een buitenlands stagebedrijf wordt een werkoverleg gevoerd. De lerende kan daarin rapporteren over zijn werkzaamheden. Hij kan ook voorstellen om bepaalde werkzaamheden op een andere manier uit te voeren.

B1/1.2 Een buitenlandse klant benadert de lerende met een vraag over een product van het bedrijf waarin de lerende werkzaam is. De lerende kan de klant in eenvoudige zinnen te woord staan, waarbij hij in staat is zijn eigen mening weer te geven.

B1/1.3 De lerende werkt op een reisbureau waar veel buitenlandse klanten komen. Hij kan hen een uitleg geven bij het schema van een vlucht of vakantiereis.

B1/1.4 De lerende kan in zijn werk aan de balie van een VVV-kantoor of hotel in de vreemde taal informatie geven over bezienswaardigheden en activiteiten in de omgeving.

B1/1.5 Op de school of het bedrijf van de lerende is een groep buitenlandse gasten op bezoek. De lerende kan bijvoorbeeld bij een gezamenlijke maaltijd een kort toespraakje houden.


Maximale tijdsduur : voorbereiding: in overleg met de docent

uitvoering: 5 minuten

Toegestane hulpmiddelen : fotomateriaal, folders, brochures etc.

Uitwerkblad(en) : nee
Situatiebeschrijving:
Je bent ex-leerling van het Europa College in Nieuwstad en bent vorige week teruggekomen uit het buitenland. Jullie hebben deelgenomen aan een internationaal uitwisselingsproject van jouw school. Vandaag wordt er een afsluitende bijeenkomst gehouden voor alle leerlingen, docenten en ouders. Jullie doen in groepjes van twee kort verslag van jullie belevenissen in het buitenland.Je geeft in goed Engels (eventueel samen met een klasgenoot) een beknopte presentatie van je (fictieve) belevenissen. Je vertelt wat je zoal gedaan hebt en je geeft duidelijk aan wat er volgens jou goed en fout ging. Je formuleert ook een paar voorstellen ter verbetering van eventuele toekomstige projecten. Maar je mag ook andere informatie presenteren, als die maar van belang is voor de gasten.
Je mag je natuurlijk eerst voorbereiden op deze beknopte presentatie. Je mag tijdens de presentatie fotomateriaal, folders of brochures laten zien die je bij de voorbereiding gevonden hebt, maar je mag geen letterlijk gebruik maken van teksten die je gevonden hebt. De presentatie duurt grofweg 5 minuten. Jij bent aan het woord, de gasten zullen slechts af en toe vragen stellen.
Jij (rol A) houdt deze presentatie. De rol van de gasten (rol B) wordt gespeeld door de docent (beoordelaar) en/of door jouw klasgenoten.

Let op: dit is een vrije opdracht, d.w.z. dat jouw rol op jouw eigen manier ingevuld wordt, zoals je dat ook in de praktijk zou doen.
Bij de beoordeling van de opdracht wordt, wat de taal betreft, op VIER zaken gelet:

 • Taalgebruik / woordenschat

 • Uitspraak

 • Spreektempo / vlotheid

 • Niveau van de vaardigheid.

De docent (beoordelaar) moet jou goed geïnformeerd hebben over deze beoordelingscriteria: je hebt het recht om te weten waarop en hoe jij beoordeeld wordt.
Hieronder vind je een voorbeeldverslag van een buitenlandreis. Dit is een verslag van een deelnemer die een jaar naar Chili is geweest. Het verslag is slechts bedoeld als voorbeeld.

Als je op het Internet gaat zoeken, kun je via www.google.co.uk met de zoekopdracht “student exchange + report” talloze voorbeelden vinden van verslagen van uitwisselingsprojecten.
Chile Up Close

A One-Year Exchange Student's Report

By Heidi Schmaltz
Last year I lived in Chile for half a year as an exchange student with the American Field Service. Compared to most visitors, I didn't travel much. I lived with a Chilean family and had the responsibilities of any Chilean teenager. I went to school every day, in uniform. I had good days and bad days and days that I didn't understand.

Chuquicamata, my host community, is a mining camp high in the Atacama desert. Tourists come to see the mine, but no one stays longer than a day. There is no discotheque, no shopping centre, no anthropological museum or beach. Driveways must be watered daily to keep the dust down.

When I arrived in "Chuqui," I was scared. It was so different from the temperate, urban middle-class America I was accustomed to. There were stray dogs on the streets, and a constant cloud of brick-colored dust came from the mine. There was no downtown, few smoothly paved streets, and little to do for entertainment. The people worked extremely hard. Students were worried about escaping to college in Antofagasta, Santiago, or some wetter place down south. Rain was a rare phenomenon; earthquakes and windstorms were frequent.

I had studied Spanish 2 1/2 years and was always one of the best students in my class. But in my first week in Chile I was barely able to communicate and desperate for one person to whom I could explain my shock. I couldn't speak the thoughts in my head—and there were so many.

Most exchange students experience this. Culture shock reveals itself in everything from increased aggression toward the people to lack of appetite or weight gain and depression. Being an exchange student requires suspending all judgments. At the same time, it is part of the learning process to become aware of what one does assume. Being an exchange student is not easy.

As time passed, everything changed. I began to forget words in English and to dream in Spanish and crave Chilean food. I got used to not depending on costly things for fun. Fun in Chuquicamata was being with people. The stray dogs didn't seem so strange anymore. The American sitcoms that came in on cable really did seem strange.

I began to identify myself less and less as a gringa—I wasn't like the tourists that passed though the downtown, loaded with lots of special gear. I was more a member of "tercero B," my class at school, or at least a gringa who also knew a little something about being Chilean.

I took math, physics, chemistry, biology, two history classes, Spanish, art, and philosophy—for which I received a half a credit in global studies. Somehow my high school couldn't figure out a way to relate my experience to its curriculum.

But the sacrifices were nothing compared to the gain. I learned how to accept as well as to succeed in another culture. I now know the world is my community and have a much deeper understanding of both myself and others.

EINDE OPDRACHT 1

Opdracht 2:

Maximale tijdsduur : voorbereiding: in overleg met de docent

uitvoering: 5 minuten

Toegestane hulpmiddelen : fotomateriaal, folders, brochures etc.

Uitwerkblad(en) : nee
Situatiebeschrijving:
Je werkt in Londen bij “Trek & Field”, een warenhuis met een enorm assortiment aan artikelen voor de vrijetijdsmarkt. Er komt een wat oudere Engelse dame binnen die op zoek is naar een speciale slaapzak voor een trektocht door Nepal.

Natuurlijk hebben jullie de nodige modellen die aan de eisen van deze klant voldoen. Jij hebt je oog laten vallen op een tweetal modellen.
Je geeft in goed Engels een beknopte presentatie van deze producten. Je vertelt wat er allemaal zo goed aan deze producent is en maakt de klant duidelijk welk product voor haar de goede keuze is . Maar je mag ook andere informatie presenteren, als die maar van belang is voor de klant.
Je mag je natuurlijk eerst voorbereiden op deze beknopte presentatie. Je mag tijdens de presentatie fotomateriaal, folders of brochures laten zien die je bij de voorbereiding gevonden hebt, maar je mag geen letterlijk gebruik maken van teksten die je gevonden hebt. De presentatie duurt grofweg 5 minuten. Jij bent aan het woord, de klant zal slechts af en toe vragen stellen.
Jij (rol A) houdt deze presentatie. De rol van de klant (rol B) wordt gespeeld door de docent (beoordelaar) en/of door jouw klasgenoten.

Let op: dit is een vrije opdracht, d.w.z. dat jouw rol op jouw eigen manier ingevuld wordt, zoals je dat ook in de praktijk zou doen.
Bij de beoordeling van de opdracht wordt, wat de taal betreft, op VIER zaken gelet:

 • Taalgebruik / woordenschat

 • Uitspraak

 • Spreektempo / vlotheid

 • Niveau van de vaardigheid.

De docent (beoordelaar) moet jou goed geïnformeerd hebben over deze beoordelingscriteria: je hebt het recht om te weten waarop en hoe jij beoordeeld wordt.
Hieronder vind je als voorbeeld productinformatie van een aantal slaapzakken. Deze informatie is slechts bedoeld als voorbeeld. Natuurlijk kun je op het Internet zelf ook soortgelijke informatie zoeken (www.google.co.uk, intikken: sleeping bag).

The North Face Snowshoe Sleeping Bag

Providing a balanced combination of warmth and comfort, the Snowshoe is perfect for year round trips especially where there is a risk your bag getting wet.
Firestorm™ fabric shell is durable and breathable for comfort.

Polarguard™ Delta insulation gives superior protection from the cold.

Shingle construction provides a consistent level of warmth across the bag.

Glow-in-the–dark zip puller prevents fumbling in the dark.

Watch pocket allows you to hear your alarm whilst still being wrapped up in the sleeping bag.
Temp Guide : +16°C to -6°C

Weight : 1567g
Product Specifications:
Comfort Rating : -6°C

Weight : 1567g

Filling : Polarguard® Delta

Construction Method : Shingle

Total length : 175cm

Shoulder Width : 77

Packed Size : 46x24cmMacpac Sanctuary 1100 XP

Extreme performance helps this bag to keep you warm in some of the coldest alpine locations, with DRIloft® outer, you can be sure that this bag is more than up to the job.
Soft touch recessed draw cords for enhanced fit.

Foot zip for added ventilation.

Waterproof vacuum seal sac for keeping the bag dry when packed

Temp Guide : -2 to -18

Weight : 1630g
Product Specifications:
Comfort Rating : -18°C

Weight : 1630g

Filling : 1100g, 725+ 90% Goose Down

Construction Method : Slant Box Wall

Total Length : 200cm

Shoulder Width : 78cm

Foot Width : 53cm

Packed Length : 30cm

Packed Diameter : 20cm

Packed Size : 30 x 20cm

EINDE OPDRACHT 2

Opdracht 3:

Maximale tijdsduur : voorbereiding: in overleg met de docent

uitvoering: 5 minuten

Toegestane hulpmiddelen : fotomateriaal, folders, brochures etc.

Uitwerkblad(en) : nee
Situatiebeschrijving:
Je werkt bij Vitaly Travels in Portsmouth, een reisbureau dat gespecialiseerd is in sportieve vakantie snaar Italië. Er komt een klant binnen die graag een korte fietsvakantie wil boeken door Toscane. Natuurlijk wil hij eerst graag wat meer informatie.


Je geeft in goed Engels de belangrijkste informatie over deze reis. Je vertelt wat er allemaal op het programma staat, wat de reis kost en in welke hotels de klant verblijft als hij deze reis boekt. Maar je mag ook andere informatie presenteren, als die maar van belang is voor de klant.
Je mag je natuurlijk eerst voorbereiden op deze beknopte presentatie. Je mag tijdens de presentatie fotomateriaal, folders of brochures laten zien die je bij de voorbereiding gevonden hebt, maar je mag geen letterlijk gebruik maken van teksten die je gevonden hebt. De presentatie duurt grofweg 5 minuten. Jij bent aan het woord, de klant zal slechts af en toe vragen stellen.
Jij (rol A) houdt deze presentatie. De rol van de klant (rol B) wordt gespeeld door de docent (beoordelaar) en/of door jouw klasgenoten.

Let op: dit is een vrije opdracht, d.w.z. dat jouw rol op jouw eigen manier ingevuld wordt, zoals je dat ook in de praktijk zou doen.
Bij de beoordeling van de opdracht wordt, wat de taal betreft, op VIER zaken gelet:

 • Taalgebruik / woordenschat

 • Uitspraak

 • Spreektempo / vlotheid

 • Niveau van de vaardigheid.

De docent (beoordelaar) moet jou goed geïnformeerd hebben over deze beoordelingscriteria: je hebt het recht om te weten waarop en hoe jij beoordeeld wordt.
Hieronder vind je als voorbeeld informatie over een fietsvakantie door Toscane. Deze informatie is slechts bedoeld als voorbeeld. Natuurlijk kun je op het Internet zelf ook soortgelijke informatie zoeken (www.google.co.uk, intikken: Tuscany + round trip).

Welcome to our cycling holiday in Tuscany. This Italian cycling holiday is through the beautiful Tuscany region from Pisa to Tuscany. It is available as a level 2 self guided cycling tour for arrivals on any day.
This is a very flexible and varied 7 day trip that touches the highlights of Northern Tuscany. Every day except 1 there are 2 cycling possibilities, a short and easy route and a longer or more demanding route for the keener cyclists. The trip starts in Pisa, whose origins are lost in Myth and legend. It was an extremely important maritime republic and it holds some of the world’s most famous monuments. The next overnight stop, after a short climb takes us to Lucca, a small intimate town full of beautiful churches and surrounded by an impressive city wall that is still intact. On the way to Vinci, home of the famous Leonardo we pass though the Fucecchio wetlands, one of Europe’s most important inland wetlands; here many different bird species come to nest or rest during the migratory period. The last ride takes us to Florence; cradle of the Renaissance.


Day 1 Arrival in Pisa
During the course of the day you arrive in Pisa.


Day 2 Pisa Round trip with a short 19 km and a long route 42 km
Short route:
An easy relaxing warm up ride mostly along cycle paths that take you in to the heart of Pisa where you will have all the time you want to visit and admire the famous Miracle square and the leaning tower.

Long route:
The first part of the round trip goes through the countryside lying between Pisa and the Monte Serra with the possibility to stop and visit the Certosa of Calci that houses the oldest and one of the most important Paleonthological museums of Italy. The second part of the day is the same as the easy tour, so you can spend the afternoon visiting Pisa and its many monuments.

Day 3 Ride from Pisa to Lucca with a short 27 km and a long route 50 km
Short route:
Today’s trip starts with a short, challenging climb that quickly flattens out and in only 20 km you reach Lucca, giving you all the time you need to visit the town in depth where you will be enchanted by how the churches, palaces, towers and city walls, of this unique fortified town, have been preserved in time. Along the way you pass by San Giuliano Terme, at first sight the town does not seem very interesting but reading through its history we find that it has several historical, artistic and cultural elements.

Long route:
A very demanding and extremely rewarding ride for both natural and scenic reasons. The road slowly and steadily climbs from Calci up to the group of mountains called Monti Pisani from where you have wonderful views of the underlying valleys. Once past the watershed it is all down hill till Lucca.

Day 4 Lucca round trip with a flat 31 km and a hilly route 33 km
Once again you can choose between 2 trips according to your interest. Both trips take you to visit not only the beautiful town of Lucca, but also the characteristic villas that were built in the surrounding countryside from the 1400 to the 1700 century. The difference between the two trips is not the length, but the gradient, the easy route is nearly all flat, while the hilly route has a height difference of around 300 metres. giving you an enviable aerial view of Lucca and its surrounding countryside
These villas have very different historic and artistic characteristics and very nice, well preserved and maintained monumental gardens that have a large variety of plants.
Overnight stay in Carignano-Lucca.


Day 5 Ride from Lucca to Vinci 48 km
This day is clearly divided into two sections: the first part can be considered a transfer ride, taking you from the hotel to the village of Altopascio. The second part is from Altopascio to Vinci and of highly naturalistic interest as you pass though the “Padule of Fucecchio” nature reserve, the largest inland wetlands of Europe. Here many bird species come to nest and during certain periods of the year you can see large numbers of migratory birds that stop for a well deserved rest on their migratory routes.


Day 6  Vinci circular then by car /train to Florence with a short 11 km and a long route 18 km
Today is dedicated to visiting Vinci, its small but extremely interesting museum. The medieval hamlet of Vinci is famous for the 2 museums dedicated to the genius inventor Leonardo Da Vinci where you can see many live size constructions of his incredible inventions and the original designs. After visiting Vinci you can either go the short way or the longer, hillier way back to your hotel where you are dropped off at the train  station to take the train in to Florence In the afternoon.

Day 7 Departure
The trip and our services end after breakfast.

What is Included

 • 6 Nights Bed and Breakfast

 • 3 star hotels ( 1 Night farmhouse )

 • Luggage Transfers

 • Information Pack

 • Routes and Maps

Extras

 • 21 speed Rental Cycle

 • Cost before and after tour

 • Flights

 • Additional nights in Florence

 • Private transfers from/to airports

 • Travel Insurance

EINDE OPDRACHT 3
Opdracht 4:

Maximale tijdsduur : voorbereiding: in overleg met de docent

uitvoering: 5 minuten

Toegestane hulpmiddelen : fotomateriaal, folders, brochures etc.

Uitwerkblad(en) : nee
Situatiebeschrijving:
Je werkt bij Tristar Travels and Trips in het Engelse Manchester. Deze week zijn er twee gasten uit Australië op bezoek. Ze zijn zojuist ontvangen door de directeur en hebben een lunch aangeboden gekregen. De rest van de dag is er eigenlijk geen programma voor de gasten. Pas vanavond om half negen worden ze verwacht in een restaurant in de stad.

Jouw baas heeft jou gevraagd om de klanten kort wat informatie te geven over de stad Manchester, zodat ze zich de rest van de dag zelf kunnen vermaken. Je hebt je natuurlijk goed voorbereid en op de website van de stad Manchester (www.ManchesterOnline.co.uk) heb je veel informatie gevonden.


Je geeft de gasten in goed Engels een beknopte presentatie over de stad Manchester. Mogelijke gespreksonderwerpen zijn:


 1. de geschiedenis / het ontstaan van de stad;

 2. actuele informatie over de stad nu;

 3. bezienswaardigheden / activiteiten;

 4. cultuur / sport / restaurants;

 5. de stad als kuuroord;

 6. hotels;

 7. economie / technologie.


Maar je mag ook andere informatie presenteren, als die maar van belang is voor de gasten.

Je mag je natuurlijk eerst voorbereiden op deze beknopte presentatie. Je mag tijdens de presentatie fotomateriaal, folders of brochures laten zien die je bij de voorbereiding gevonden hebt, maar je mag geen letterlijk gebruik maken van teksten die je gevonden hebt. De presentatie duurt grofweg 5 minuten. Jij bent aan het woord, de gasten zullen slechts af en toe vragen stellen.

In de presentatie verwerk je waar mogelijk jouw eigen standpunt, jouw mening, jouw ideeën over de stad.
Jij (rol A) houdt deze presentatie voor de beide gasten. De rol van de gasten (rol B) wordt gespeeld door de docent (beoordelaar) en/of door jouw klasgenoten.

Let op: dit is een vrije opdracht, d.w.z. dat jouw rol op jouw eigen manier ingevuld wordt, zoals je dat ook in de praktijk zou doen.
Bij de beoordeling van de opdracht wordt, wat de taal betreft, op VIER zaken gelet:

 • Taalgebruik / woordenschat

 • Uitspraak

 • Spreektempo / vlotheid

 • Niveau van de vaardigheid.

De docent (beoordelaar) moet jou goed geïnformeerd hebben over deze beoordelingscriteria: je hebt het recht om te weten waarop en hoe jij beoordeeld wordt.

EINDE OPDRACHT 4

Opdracht 5:

Maximale tijdsduur : voorbereiding: in overleg met de docent

uitvoering: 3 minuten

Toegestane hulpmiddelen : blaadje met hoofdpunten / enkele kernwoorden

Uitwerkblad(en) : nee
Situatiebeschrijving:
Je studeert aan het Europa College in Nieuwstad. Er is deze week een kleine groep Engelse studenten uit Sheffield op bezoek. De gasten zijn zojuist met hun begeleiders (de heer Turner en mevrouw Foster) aangekomen. Ze krijgen dadelijk een maaltijd aangeboden in het bijzijn van de directeur van het Europa College, de heer Hietbrink, twee docenten Engels, mevrouw Groot Kloezeman en de heer Giesberg en alle klasgenoten (klas 2K).

Jij hebt de opdracht gekregen om aan het begin van de maaltijd een korte toespraak te houden.Je houdt in goed Engels een korte toespraak voor de gasten. Mogelijke gespreksonderwerpen zijn:


 1. aanhef;

 2. welkom op het Europa College;

 3. noemen van begeleiders en leerlingen uit Sheffield, directie en docenten Engels van Europa College, medeleerlingen;

 4. korte toelichting op het programma van deze week;

 5. de wens dat het een leuke, vruchtbare week wordt;

 6. een smakelijke maaltijd toewensen.


Maar je mag ook andere informatie presenteren, als die maar van belang is voor de gasten.

Je mag je natuurlijk eerst voorbereiden op deze korte toespraak. De toespraak duurt grofweg 3 minuten.
Jij (rol A) houdt deze toespraak voor de gasten. De rol van de gasten (rol B) wordt gespeeld door de docent (beoordelaar) en/of door jouw klasgenoten.

Let op: dit is een vrije opdracht, d.w.z. dat jouw rol op jouw eigen manier ingevuld wordt, zoals je dat ook in de praktijk zou doen.
Bij de beoordeling van de opdracht wordt, wat de taal betreft, op VIER zaken gelet:

 • Taalgebruik / woordenschat

 • Uitspraak

 • Spreektempo / vlotheid

 • Niveau van de vaardigheid.

De docent (beoordelaar) moet jou goed geïnformeerd hebben over deze beoordelingscriteria: je hebt het recht om te weten waarop en hoe jij beoordeeld wordt.

EINDE OPDRACHT 5

Subvaardigheid 2: Presentaties

De kandidaat kan informatie geven over bestaande producten en kan vertrouwde werkprocessen beschrijven. Kan op vragen reageren, maar zal als iemand snel spreekt moeten vragen om herhaling.


Opdracht 6:
Omschrijving Raamwerk MVT: B1/2.1 Een groep buitenlandse gasten heeft belangstelling voor de producten van het bedrijf waarin de lerende werkt. De lerende kan in een presentatie de bestaande producten van het bedrijf en de processen waarin ze tot stand komen, toelichten en niet te gecompliceerde vragen beantwoorden.Maximale tijdsduur : voorbereiding: in overleg met de docent

uitvoering: 5 minuten

Toegestane hulpmiddelen : fotomateriaal, folders, brochures etc.

Uitwerkblad(en) : nee

Situatiebeschrijving:
In de uitvoering van deze opdracht krijg je erg veel vrijheid.

Je werkt bij een willekeurig Engels bedrijf in Engeland. Een groep buitenlandse gasten van de firma Broadlands Business Solutions uit Madrid heeft veel belangstelling voor het bedrijf en de producten van het bedrijf waar jij werkt. Ze hebben daarom een afspraak gemaakt voor een bezoek.

Jouw leidinggevende, de heer Van Dintersman, heeft jou gevraagd om een korte presentatie te verzorgen voor de gasten over het bedrijf en de producten van het bedrijf. Je hebt je natuurlijk goed voorbereid en binnen het bedrijf waar jij werkt veel informatie gezocht en gevonden die je gaat gebruiken voor de presentatie.
Je geeft de klanten in goed Engels een beknopte presentatie over het bedrijf en de producten van het bedrijf. Mogelijke gespreksonderwerpen zijn:


 1. de geschiedenis / het ontstaan van het bedrijf;

 2. actuele informatie over het bedrijf nu;

 3. informatie over omzet, afzetgebieden etc.;

 4. plannen voor de toekomst;

 5. personeelsbeleid, milieu etc.

 6. productinformatie, productieprocessen.


Maar je mag ook andere informatie presenteren, als die maar van belang is voor de gasten. Natuurlijk presenteer je jouw bedrijf zo positief mogelijk, net zoals je dat in de praktijk zou doen.
Je mag je natuurlijk eerst voorbereiden op deze beknopte presentatie. Daartoe ga je zelf op het Internet een Engels bedrijf opzoeken. Nuttige sites kunnen zijn:

 • www.google.co.uk

 • www.mystart.co.uk

 • www.yellowpages.co.uk .

Je mag tijdens de presentatie fotomateriaal, folders of brochures laten zien die je bij de voorbereiding gevonden hebt, maar je mag geen letterlijk gebruik maken van teksten die je gevonden hebt. De presentatie duurt grofweg 5 minuten. Jij bent aan het woord, maar de gasten zullen natuurlijk af en toe vragen stellen. Als dat te snel gaat, vraag je om herhaling.

In de presentatie verwerk je waar mogelijk jouw eigen standpunten, jouw mening, jouw ideeën over het bedrijf en de producten van het bedrijf.
Jij (rol A) houdt deze presentatie voor de gasten. De rol van de gasten (rol B) wordt gespeeld door de docent (beoordelaar) en/of door jouw klasgenoten.

Let op: dit is een vrij gesprek, d.w.z. dat jouw rol op jouw eigen manier ingevuld wordt, zoals je dat ook in de praktijk zou doen.
Bij de beoordeling van de opdracht wordt, wat de taal betreft, op VIER zaken gelet:

 • Taalgebruik / woordenschat

 • Uitspraak

 • Spreektempo / vlotheid

 • Niveau van de vaardigheid.

De docent (beoordelaar) moet jou goed geïnformeerd hebben over deze beoordelingscriteria: je hebt het recht om te weten waarop en hoe jij beoordeeld wordt.

EINDE OPDRACHT 6

Dovnload 89.66 Kb.