Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


OIlsjt Carnaval 2012

Dovnload 65.04 Kb.

OIlsjt Carnaval 2012Datum24.07.2017
Grootte65.04 Kb.

Dovnload 65.04 Kb.


OIlsjt Carnaval 20121.

Het Laatste Nieuws

2.

Radiowagen

3.

Aalsterse Gilles

4.

Ros Balatum

5

Keizer Carnaval &
De Kamillekes

6.

Prins Carnaval Stephanie

7.

De Stopnoillekes
DEEL A – KLEINE GROEPEN8.

De Schoitkitten Anne-Marie Verdoodt Fashion Forum
Laatst werden er twee kennissen gehuwd door Anne-Marie Verdoodt. Door hen werd de aparte kledingsstijl van onze schepen opgemerkt.
Daarom lanceren De Schoitkitten nu de Anne-Marie Verdoodt kledinglijn in haar nieuwe winkel ‘Anne-Marie Verdoodt Fashion Forum’.
Er zullen steeds de meest extravagante en aparte kledingsstijlen op de rode loper voorgesteld worden. Alle modellen voldoen aan de normen en waarden van onze schepen.


9.

De Zoipers Miss Bloemenfee
Een ode en parodie op Miss Bloemenfee met proeven van de verkiezingen uit die tijd.


10.

Oeverboeft Vraan oon de macht ére maan versmacht!
De vraan zèn altoid op zwier, ere maan moet er oon geloeiven en oeik eer figier.


11.

’t Es Noig t Vriest dat klettert in 2012
Het bevriezen van politieke situaties vanwege Ilse.
Ilse die de stad bevriest om aan de macht te blijven.


12.

De Zwisjelmoizen Strategoilsjt: e pollitiek spel vèr jonk en aad
Die dag in het oranje kamp:

“Tees es nor boiten gebrocht mè slechte intensjes om mèn possiesje in gevoor te bringen”, zoi de Generool.


“Excuseer mè, madame de Generool, de verkenjer eet de spiong nimmer gezing. ’t Es misschieng oeik nen oeverloeiper?”
“Ik teif er mènne kop op verwedden dat de blâa kompanie der vèr iet tissen zitj”, zoi de Kolonel.
“Mor da jonk geweldj moe ni peizen da z’ ons Oilsjterse vlagge azoei mor goon kennen pikken. Ons kompanie stoot as iëne maan achter onze Generool!”

Plaats je pionnen zo op het politieke spelbord dat je medespelers geen kant meer uitkunnen. Blokkeer, ontwijk, misleid! Een Aalsters spel waar een hele politieke generatie al jaren plezier aan beleeft! Nu in de winkelrekken!
(uitbreiding te verkrijgen vanaf 14 oktober 2012)13.

Noeit ni genoeg De péremelen van den Sp.a
Noeit ni Genoeg wil met dit thema het welles-nietes-spelletje van de Sp.a uitbeelden en dit op een ludieke en amusante manier. Dat er eindelijk eens een oplossing komt in de regering van ons Belgenlandje.
Het thema wordt verwerkt in de stijl van de Moulin Rouge.

14.

De Zjieverleppen Fiëstcomitoid in ganzenpas
Het Feestcomité zet zich een volledig jaar vrijwillig in voor Carnaval en het stadsbestuur ontvangt alle medailles en lof. De Zjieverleppen gaan als het stadsbestuur door de stad en geven met staf de maat aan aan het Feestcomité, dat zoals ganzen achter het stadsbestuur loopt.


15.

De Vismooil’n Smatjzeboiten
Weir weten allemool da ‘schoeinliekesnilank’ dieren. Mor soms ‘werrenaaliekesgralèk’ actueel: politiekers roepen al joren, ‘weirgoon’ aal moeten besporen, dat es na het iënegste da teldj. Mor in plosj van te ontvangen, loten zeer het ‘goebriëd’ hangen en doeng ze ‘onnoeizeldinges’ mè ons geldj. Oeik ons stadsbestier doet door oon mee en ieder studiebureau pikt geren e stiksken mee.
Smatj ze boiten, smatj aal ons ‘cengennaa’ mor deer de roiten, of van nen toeren of ‘noradvekoten’ of besteldj er weer nieve plannen vèr d’ Hopmèrt mee.
Smatj ze boiten, smatj aal ons cengen na mor deer de roiten. De kleine maan moet zèn goed eten weer loten. Mor ze blijven wel van eer oigen pree.
Gemintjerood dat es ne massakker, zelfs het ‘groeiteschandoolschiddert’ eer ni wakker, ‘weirstoonveir’ elke week op ’t iëste blad.
‘Nenalvekestboeim’ of migroosje, weer nieve plannen vèr de stausje, ons Ilse peist alliën mor oon eer ….
‘Smatjzeboiten!’16.

De Melkmoilen Iën, twië, droi … Ilse speltj op de loeteroi! Wa koleir peisde goi?
Mè de verkiezink veren de deer, zitj onzen berremiëster mè zèrgen. Mor d’Ajoinen loten ni in eer koorten zieng en aven allemool eer masker op. Ons Ilse waugt eer oon defremte spellekes (deze kiër giën voile) vèr den oitslag te veerspellen. Verloeipen alle politieke spellekes wel iërlèk?
Wie goot eer opvolgen? Wa vèr partoi pakt Oilsjt oever? Wa werren de nieve koléren in de stoet? Of doet oranje da nog altoid goed?


17.

De Zwiejtzoel’n Louis Paul Boein werd 100 joor, ieder’n Oilsjteneer viert da mè e schoein geboor
2012 es in Oilsjt op gebied van veriënigingen e jubileumjoor. In de carnavalswereld zèn der verschillende groepen die tees joor jubileren, wooronder weirzelf 10 joor.

Den Okapi ni te vergeten, bestoot oeik 10 joor. Mor ne jubilée of verjoordag da we zeker ni megen vergeten es dienen van onze wereldbekendje schroiver Louis Paul Boein.


Dezen Oilsjteneer zol op 15 meert 2012 honderd joor gewerren zèn. Ne verjoordag da weir zeker ni onopgemerkt vérboi loten goon: 2012 werd immers het Boein-Joor.
Al dansend en fiëstvierend trekken weir in sjikke kostuums op 19 febrewore deer de stroten van Oilsjt en zetten dezen Oilsjteneer, woorop weir allemool fier megen zèn, zèn bekendsjte weirken in de belangstellink.


18.

De Zieke Zjieratten Een decadent fisjtjen woor toch foin!! Vèr nen twiëden ambtstermoin??
In de belfortzool verwelkomd Ilse alle tsjeven
Om ’t beste van eer zelf te geven
Snetj den Bart Van LyseBIG & Kalle Coen mor oon

Oeik de garçongs zellen geriët stoon


Onzen berremiëster gitj roikelèk mè champagne

Vèr er nieve politieke campagne


DEEL A – MIDDELGROTE GROEPEN
19.

Wadesdavoriet/ pompen of Verzoipen In de gazet stond te lezen, dat de losse groepen in de stoet een fanfare mè majoretten préfereren
Voordat de brief van de losse groepen bij het stadsbestuur aankwam, stond de inhoud al te lezen in de krant.
Eén van de voorstellen was dat zij weer een fanfare en majorettes in de stoet zouden willen zien, dus hebben wij besloten om een opleiding ‘majorette’ te geven in de stoet, om daarna als volleerde majorettes door de straten van Aalst te stappen in ‘onzen iënegen echten Oilsjterse vastelauved stoet’.


20.

De Zwiejtollekes Klink et ni, tèn bosj’t
Nen Oilsjteneer zeit zen gedacht en klinket ni, ten bosjet mor.
Veirbeldjen doorvan zen Klaus, Michelleken en de Generool die doorveir e plosjken op onze waugen gekregen emmen.


21.

De Loizemaanen Weer iënen da verdween, was ’n oeik ni oit ’t juste AAT gesneeën
Iëst de Staaf, tèn Patje en Mil en na de Meert.
Wie es de volgende dat em nog riskeert?
Den iëne benAAT, ’n anderen te stAAT, en sommige gewoein te AAT.
Mor oit welk AAT is ne Prinsj gesneeën?
Alleszinsj, Prinsj werren van ons stad
Werde ni zonder blanco strafblad…22.

Beschomt Weir drinken ons de nek af!
’t Es vollenbak fiëst in Sjattoo Pomelol want … noor 50 joor zèrgvillig roipen in de keljers, est oiteinjelèk zoei veir: de Graan Kru Pomelol est arrivei!!!
Dus rolt de roei loeiper mor oit, schoift allemool oon mè eer floitgelas en viert mee mè nen broisende jubilée.
Weir klinken op de prestausje en mè de noeidige appresjausje drinken men ons de nek af. Santé!


23.

Tisj Prinsj Laurent op Congorois: ier mauken ze mè tenminsjte ni zwèt!
Giël Belzjen riep: “Wad’es de Laurent toch oigenwois”, mor ik maukte giëlegans alliën een Congorois. Aal de pollitiekers vielen hier op eer gat en ik was terwoil bè de zwettekes op mè gemak. Lotj mènne patj mor zeggen: “Mè onze jongsten es ’t altoid iet”. Niks beter as e schoein roisken en tèn nog vèr de verniet.
De Laurent ne zot? Getj er goed af!


24.

Krejeis 19 febrewore2012: oepening van KREJEIZENEIZE!
De claun oithangen, meniër of madam,
door kennen weir echt alles van!
Batoid mislikken .. aal ons trikken,
mor toch emmen weir schoein parikken.

Weir jongleren, balanceiren,


ja, zelfs op iën wiel …
Weir doeng toeren, drooin cirkels
in ’t groeit wiel … zonder gariël!

Weir zèn e zot geval,


de cirk ier in Oilsjt … es gelèk Oilsjt Carnaval!
DEEL A – GROTE GROEPEN
25.

De Salongcarnavalisten Oilsjt , ’n hemel op eerd
Hoe da ge ’t oeik beziet, wat er oeik gebeerd … Oilsjt blijft vèr ’n Oilsjteneer den hemel op eerd.
26.

Pertotal Carnaval e wereldfiëst!
Carnaval vieren ze oever gans de wereld, dat es deer iederiën geweten. Mor da wiltj oeik zeggen dat iël veel mensjen deer da bisjtjen zèn gebeten.
Zeje na roeid, wit, geel, broin of blaat? Komde oit Deiremonne of Boesjoembura, vèr ne carnavalist bloift da geloik mè Carnaval.
Bè Pertotal alliën mor tropische gedrochten op de waugen die fiësten op het Oilsjterse sambabal. En ’t kostuum es een mengeling van verschilende ciltieren van Carnaval. Zoei viert ieder bisjtjen zèn wereldfisjtjen!27.

De Tettemoesjen Eer snelhèd is echt ni te schatten
Vandejoor est verkiezink in ’t stad en ge wetj as hier iet goed kennen, es ’t oeveriënkommen. Ze kennen misschieng best giën veerbeldj pakken oon de maanen van ons nationole regerink, want die doeng der al zoei lank oever, da’ze zelf nimmer weten hoe lank da’ze al bezig zèn.
Dienen van den NVA da verkoezen es met de miëste stemmen, dienen wil na nimmer meedoeng omdat
t zèn gedacht ni es en dienen andere mè ze striksken es na content omdat’n van zenne kenink zèn gangen mag goon.
Zeg na zelf: dienen Bartewever en dienen mè zènnen moeilèken noom, Eliodirouppo, en aal die ander manen en vrâan eer snelhèd is echt ni te schatten. Ze weirken al zu rap as en schilpadde. ’t Es t’oepen da’ze ier in Oilsjt giën veerbeldj oon pakken en dat ewa rapper zal goon, of z’emmen hier tegen de volgende verkiezingen nog giënen berremiëster.
28.

Possensje No 50 joor is de LOL d’eraf
Joren lank meter wauges gemokt, vrâlèke kostuums gedraugen, dikkes isj geSJIKt, gePOSt, geKALOETERd, geLOD, geSCHIEFt, geEIRGd, ... mor oeik gralèk veel GEPROIST. Veel gefiëst, gedronken en geBRIKALJONGt, ’t kost ni op.
Mor, no 50 joor is oeik vèr ons de LOL d’eraf en kennemen oindelèk goon resten op de Kastanjevesten. Vanoit onze zetel zitten weir na de creperen en te jubileren.
Possensje stelt veren: no 50 joor is de LOL d’eraf.

DEEL B – KLEINE GROEPEN29.

Kompasje Voegelen op den toeren
Meedoen met wat er in Aalst leeft. ‘Voegelen op den toeren’ zegt veel en bij wie de geschiedenis van de stationsomgeving gevolgd heeft, gaat er nu een belletje rinkelen of en lamp branden.
Spijtig, het gebouw is weg, maar Kompasje zet het terug met alles erop en eraan.
30.

Woorom Dadde Iën groeit fiëst
Woorom Dadde 20 joor … iën groeit fiëst!


31.

Afgesjikt Aal de peren in galop, n Affligemdreef op zènne kop
Afgesjikt organiseert vandejoor de iëste internationole jumping in Oilsjt. Vèr iëne kiër verkliën de Voil Jeanetten eer ni om ter ’t voilsjt.
Op Shipper zèn manège leiget nat of droeig, vèr ons peren leit de lat noeit te hoeig.
Een vergunnink emmen is ni vandoeng, Ilseken zergt toch vèr de poeng.
Ni alliën in Woregem, mor oeik in den Oilsjterse stoet, ziede sjikke madammen mè ne gralèke groeiten hoed.
Na allemool eir attensje, Afgesjikt passeert in de stoet mè veel pretensje!


32.

De Saazers Anordexia
Terwoil de gewoeine maan op zèn twië oeiren slopt versassen de kaboeters eer zier verdiendje spoorcengen nor Frankrèk onder het alziengd oeig van het Brabants trekpeerd. Sarkozy teltj genietend zèn cengen en weir blijven mè de brokken zitten.33.

Kledde me vel 10 joor jubilée: al 10 joor getraad mè Oilsjt Carnaval, mor ik kroig ’t ewa benaad!
Noor 10 joor werren w’al ewa aver, reuma in de schaver, spant alles ewa miër en zèn we al ewa miër oitgezetj.
Toch willen weir ter gelegenhèd van onze jubilée nog isj oitpakken mè ons kliëd woor dammen 10 joor geleën vèr iëweg trâa emmen beloeifd, oeik al kroigen we ’t doorin wa benaad.
’t Werd iën groeit fiëst, w’holen de peren van staal en zetten ons iëste en iënege groeite liefde in de blommekes: Oilsjt Carnaval!
34.

Venoin ’t Rose Beiaard
Een professioneel team van Aalsterse experts heeft grootschalig onderzoek gedaan inzake het gedrag en bewegingspatroon van het Ros Beiaard.
Met verrassende resultaten, blijkt nu. Volgende symptomen werden al snel waargenomen:
- is gek op verkleedfeestjes;
- geeft toe aan dwangmatig gehuppel;
- wordt hitsig van toeters en trompetten;
- steigert graag en te veel, steeds in het bijzijn van meerdere mannen;
- ook mogen enkel mannen er in en op;
- om op de koop toe hem nog eens te pakken ook;
Het werd nu meteen heel duidelijk waarom het kleine broertje van het Aalsterse Ros Balatum slechts om de 10 jaar mag paraderen door de smalle straatjes van de gemeente Dendermonde…
Het Dendermondse volk kan opgelucht adem halen. Jaren van rond de pot draaien en leugentjes zijn voorbij. Het einde van een tijdperk!
Moeders van Get Ready, Luc Appermont, Bart Kaell en Showbizz Bart, aaft eir zoentjes goe vast, want …’t Rose Beiaard komt oit de kast!
Na zo vele jaren het grote mysterie opgelost! Zonder twijfel gaat de Aalsterse carnavalsvereniging Venoin de geschiedenisboeken in met deze historische ontdekking!


35.

Steirk Den dinée van onzen tinnen jubilée
Tees joor vieren men onzen tinnen jubilée: 10 joor Steirk in de stoet!
Hoe kennen men da beter doeng as mè e goe dinéken: alles op en oon, grat hoe dat moet!
Smaukelèk en sloot da vat mor oon: olé santé!
Iederiën welkom op den dinée van onze tinnen jubilée!


36.

Gralek Grosj Première in De Werf, Oilsjt in droi D
AKV Gralek Grosj noeidigt eer oit in De Weirf, ’t weekend van 19 febrewore vèr de première van Oilsjt in droi D.
Ge kentj eer verwachten on een ludieke Oilsjterse veerstellink van ons droi daugen onder muzikole begeloidink van ons hoisorkest.
Oepelèk megen weir eer allemool verwachten. Inkom en brillekes zèn gratis.


37.

Bedesterd Zemmen ’t er al dikkes oever g’had … mor es Possensje wel echt de groep van ’t stad???
Possensje durft zichzelf al een paar jaar uit te roepen tot de ‘groep van ’t stad’. Bedesterd stelt zich de vraag of dit écht wel zo is …


38.

De Poipeplekkers ’t Zwone-meer van Oitersprotski..!
’t Lèste groeit conseir van het Oilsjters-voilharmonisch-Poipeplekkers-orkest … onder loidink van dirizjent ‘Ilse Oitersprotski’! Vèr eir gebrocht op zondag 19 febrewore 2012. In ’t stadspark, verboi den ballong, nor rechts onder ’t brigsken, tot just vèren ’t Melkhoizeken.

DEEL B – MIDDELGROTE GROEPEN
39.

Onzjier zen Preferees Oilsjt Vastelauved, da’s ons motto!
Oilsjt viert Vastelauved, dat es ons motto.


40.

Zwisj 20 joor Zwisj

41.

Van as pissen, plassen werd, is ’t gezjiek begost.
Geeft ons iënen, veren dat de misère begintj.
Biedankt, vèr de vele joren.De Droeve Apostelen In ’t hof van de koizer ****
Wie wiltj er ni goon kaumeren mè de Droeve op ons droi zotte daugen?
42.

Allei-Joep Oilsjtersen king of horeca ‘De Kreem’, zetj zènne joker in…
Ne coele cocktail in de Secundo,
Nen iëte caffe in ’t Paveljoeng,

Een carnavalspintj in de kantine … da kroigde allemool bè De Kreem.


Mor .. deer het roeikverbod stoon de klanten letterlèk en figierlèk in de kaa boiten op ’t terras!
De Kreem zetj zènne joker in … en zoekt een oplossing om zèn klanten te verweiremen.
Er komt extra personiël boi: hartverwarmende diensjterkes.


43.

De Sjattrellen De clash der titanen
Griekse tragedies op zèn Oilsjters:
- Werd er gevochten vèr d’ opvolgink van Kamiel as’n nimmer kaan?
- Komt er ne stroid bè de ingeschreven groepen?
- Volgt er ne clasj tissen d’ ingeschreven en de losse groepen?
- Es ’t er foitelèk wel ne stroid vèr de prinsjentitel?
- En wie goot de stroid vèr den berremiësterstoel winnen?


44.

De Steynzoel’n De oepening van de Wintjerfoeir. As de péremeles arriveren … tèn komt Carnaval e stiksken dichterboi.
Naar jaarlijkse traditie wordt de Winterfoor geopend 1 week voor Oilsjt Carnaval. Alle oude getrouwen (burgemeester, Prins Carnaval, onze Keizer, voorzitter Feestcomité, hoofd Stadspromotie en vele andere genodigden en carnavalisten) nemen hier aan deel. De opening van de prachtige Winterfoor is een beetje de start van Carnaval.
Instappen, instappen … Oilsjt Carnaval kan beginnen.


45.

Drasj Den hoisdoctoer
Den hoisdoctoer es geland in ’t Oilsjters land. Zedde van die kleer in a badkaumer mè nen indigest opgestoon, stoot annen interieur a nimmer oon of wildje die slaupkaumer da ge nog van a schoeinmoeder gekregen etj van de boon? Tèn beldje nor den hoisdoctoer en Drasj komt er oon.
Weir herverven a hois mè veel plezier en verzieng anne mier van nief bejangpapier. As aal da weirk es gedoon, tèn zergen weir nog spontoon vèr e nief postier of ne kader vèr on anne mier.
En wa vindje deraf?
Amai, azu creatief en allemol sjik gerief. En vèr woineg geldj, ‘k had het mè zoei ni veergesteldj.
Wat da’k foitelèk wil bedoelen, den hoisdoctoer eet mèn hert gestoelen.

DEEL B – GROTE GROEPEN
46.

’t Es na of noeit Madame Tussauds
’t Es na of noeit is op de openingsreceptie van Madame Tussauds in Aalst. De bekende beelden hebben een Aalsterse toets.


47.

Lotjonslos Koninklijke LOL polonaise
50 jaar Lotjonslos.


48.

Eirg Wieweret???
Wie wordt de winnaar bij de grote groepen 2012?
49.

De Snotneizen Spiegelke, spiegelke oon de wand .. wie aaft er zèn zitjen in ons politiek Ajoinenland?
Wie beMACHTegt de stoel van den berremiëster?
Wie beMACHTegt er een politiek zitjen mè de verkiezingen in 2012?
Deze politieken stoelendans zal toidens onze stoet deer de stroten paraderen.DEEL C – KLEINE GROEPEN50.

Kop oever Kloeiten Ja lap, ’t es weer van da
’t Es crisis!
51.

Bezwitj Wie dirigeert er Oilsjt in 2012?
Zal ons Ilse nog altijd hoge noten zingen op het stadhuis of is het eens aan de andere partijen om uit een doeisken te springen?
52.

De Brosselkeire Ajoinenkèremis
’t Is feest, ’t is feest …
We trekken verkleed als Ajoinen door onze stee, voor onze tienjarige jubilée.


53.

Bedot Geldj en toid is da wat Ilse schoit?
Ilse eiget gezeid: dé parking door op d’ Opmèrt werd geleid.
2012, 2013, … of e wa loter misschieng?
Als onderdonen van Ilse emmen we ’t gezeid, we zellen a wad’elpen en binnen e joor of 7 is de parking oeik geleid.
Dus mè veel onnoeizelhèd en plezier, leggen weir vèr ons Ilseken da parkingsken ier.


54.

Stièndoeid A lèste daugen zèn geteldj, de Maya’s emmen ’t eer veerspeldj

In ’t joor 12 zal Oilsjt vergoon, der zal ni veel van bloiven stoon.


Het roik van ons Ilse es vèrboi, mor wie werret NA??
Van den Stiën, Zjean-Zjaak of toch de die van NVA??
Op 19 febrewore dansen weir mè aal ons ploimen in onzen hoed, vèr de lèste kiër misschieng … in den Oilsjterse stoet!


55.

Beplekt en Bespoeten Den Boein zèn feminatheek, 100 joor loter op Moilebeek!
Achter 100 joor mag giël de feminatheek, na allemool in ’t resthois op Moilebeek, eer schoensjte kliëken oitdoeng en nog isj bloeit op de foto.
Oeik geir meegt er boi, dus aaft eir allemool geriëd en lacht isj nor de voegel, tèn stoje achteraf schoein te blinken op onze saajt www.akvbeplektenbespoeten.be


56.

Lekken en Plekken Cirk!Casaer
Vèr ’t derde joor op roi kost Oilsjt verige zoemer in de volle zonne genieten van het ciltirele evenement ‘Cirk!Aalst’. Na es ’t ons wel gralèk opgevallen dat de groeiten bedenker en organisateur van tees stiksken ciltier der mè momenten nen nogal doidelèken publicitoitsstunt van wâa mauken.
Lekken en Plekken brengt de wintjerediesje van Cirk! En ja, na dammen nog ewa dichter bè de verkiezingen zèn …


57.

De Tsjoepeneizen Peeters trakteert, Tsjoep soigneert!
De Vlomse regerink investeert 900 000,- EUR in e nief Wellnesscenter in Nievekeirken. Dezen dossier es persoeinlèk verdedigd deer Minister-Presidentj Kris Peeters.
En Tsjoep eet er e verrozjeken oever gemokt:
Broebelbadjes en piscinen
Saunakes en stoeimkabinnen
Lotj a prot mor epileren
Of a bakkes isj goe swanjeren
Giël a loif loten oeverterren
En tèn mè sjokolat ingepakt werren
’t Velleken just nog loten pellen
En ge kejet on iederiën voesj vertellen
Wellness tot in ’t zotte
Welkom Oilsjteneers … in ’t Kastiël van Schotte!


58.

Gekloetj De Grotten van Ann
Als schepen van ‘Openbare Werken en Stadsvernieuwing, Wonen en Energie’ is Ann verantwoordelijk voor de bouwwerven die her en der in de stad verspreid zijn.
De heraanleg van de stationsbuurt, de Werf, het Vredeplein, de Hopmarkt, …
En uiteraard zijn er in de grond telkens opnieuw archeologische vondsten te doen. In de Grotten van Ann is het één en ander te vinden…


59.

Bepikt en Bestoelen Oeiren, zing en zwoigen
Zwoigen en zieng en oeiren oon den toeren …


60.

Geloeif me goed Oilsjt Keiremis!
Oilsjt en Keiremis … het goot sinsj joor en dag hand in hand.
Weir emmen de groesjte Wintjerfoeir van giël Belzjen en oeik mè Oilsjt Keiremis droojn de péremeles op volle toeren. Mor dat is ni alles!
In foite meegde zeggen dat in d’ Ajoinenstad e giël joor oon e stik Oilsjt Keiremis es. Ni op ’t iën of t ander ploin, mor achter de mieren van ons stadhois. E stadhois woor dat aâl de schepenen in d’ iëste plosj doeng wat dat in eer oigen (keiremis)kraum past.
Dylan Casaer beveerbeldj, wiltj van ons stad nog een groeier ‘Cirk!’ mauken as dat al es (asof dat er nog ni genoeg klaus zèn op ’t stadhois).
Of Ann Van de Stiën, de koizerinne van d’ onafgeweirkte baaweirven…
Nië, ze kennen aal de trikken van de foeir.
Terwoil ons Ilse gelèk as Loreloi de boetjes afaagt en de rest van de coaliesje tot zinken wiltj bringen, aaft Serge Grysolle de kassa van de politieke carroussel ferm in de tang. Giëne frang goot verloeren (kuch kuch).

Geloeif mè goed: politiek in Oilsjt .. het es ne keiremis!
61.

Schiefgoddeweg Ni op ne sokkel of ne voet, mor op een hand vèr Kamiel Sergant
Al joren wert er oever gesproeken: ‘e standbeldj vèr Kamiel’. Oindelèk es’t zoei veir.
’t Standbeldj werd ingehuldigd op 19 febrewore 2012, onder begeloidink van de Kamil(lekes).
DEEL C – MIDDELGROTE GROEPEN
62.

Minder es miër / Gestoikt Van een gaupend peerd, kendje ni winnen
Organisatie van paardenwedstrijden aan de Affligemdreef en alle problemen die deze met zich meebrengen.
- Is de Affligemdreef een privéoprit tijdens deze wedstrijden?
- Is de internationale jumping van Aalst niet onderhevig aan bestaande wetten en regels?
- Waarom pompte Ilse zoveel euro in deze internationale wedstrijd zonder vergunning?
Wie zo vol is van zijn eigen, is moeilijk te overtuigen dat het ook anders is of kan.


63.

’t Es om Zjiep ’t Es ingewikkeld…
’t Es ni simpel in Oilsjt …


64.

De Toerenbijoekes Zitj a vrâa altoid te mekkeren, schitj (a) isj tissen ons tekkeren
Vèr wa zoje speciool nor Sponj’n op congé goon, as g’ier in Oilsjt ’t zelfste gedoe in nen dreif kentj vinnen? As ’t donker es en de koplampen pinken, kendj er al oon beginnen. De boeimen en bisjtjes moeten da na al joren oeiren, zing en zwoigen en na beginnen ze ‘r oeik goesting in te kroigen. Voeldj’et bè a vanbinnen oeik al knaugen, kom tèn mor mee nor den Osbroek, ge zejt a van tiengnegen ni beklaugen!


65.

Lossendeirdeveirdeirdeir Amy’s Woinhois
Z’oi azoei een schoeine, zwore stemme. Zekken schoein liekes en azoei een ongeloeifelèk schoein opgezette parik… en na es ze d’er ni miër.
’t Es woor: ’t was oeik e schâa pateken, e serieis drankorgel en ze snoef van toid isj e lentjen, mor allé we zèllen eer toch missen.
Gelikkeglèk kenne’men nog altèd bè eer terecht: as ge deer de deer van eer graf dat altèd oepen stoot, binnenstapt, komde terecht in ‘Amy’s Woinhois’ woor da ’t plezier na vèr iëweg en altèd diert: ‘Amy, zoje na ni beter gon slaupen? Nië, nië, nië!
Amy, moed annen beker tèn nog isj vol? Ajoin, ajoin, ajoin!’


66.

De Popollekes Weir zetten Oilsjt nor ons hand
Naar aanleiding van de vele openbare werken in Aalst, zien we niet echt vooruitgang komen. Alles blijft maar duren en duren… Het Statieplein, de Hopmarkt, nieuw stadhuis, een evenementenzaal!
We zullen dus maar een handje helpen en de ‘grote’ middelen inschakelen zodat we alles naar ons hand kunnen zetten.

DEEL C – GROTE GROEPEN
67.

De Loge Blont!
Schoim tot oon ons proim.

68.

De Matotten Mokt reclam in plosj van tamtam
In de media worden Aalst en Carnaval steeds negatief naar voor gebracht. Daarom willen wij de pers sensibiliseren en vragen om meer positieve reclame te maken voor Aalst en zijn Carnaval.


69.

Schiefregt’oever Wie zal ’t naa wèrren?
Kening, koizer, admirool
In Oilsjt es ’t er nimmer abnormool
Mor wie dat zal wèrren vraugen men ons aal
Welkom op het groeite verkiezingsbaal


70.

De Lodderoeigen Wie stekt zènnen nek oit??
Wie durft?


Dovnload 65.04 Kb.