Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderdeel zoekstrategieën Uitwerking van enkele oefenvragen Vraag Duizeligheid bij bejaarden

Dovnload 20.8 Kb.

Onderdeel zoekstrategieën Uitwerking van enkele oefenvragen Vraag Duizeligheid bij bejaardenDatum11.04.2017
Grootte20.8 Kb.

Dovnload 20.8 Kb.


v.10_1


Onderdeel zoekstrategieën

Uitwerking van enkele oefenvragen


Vraag 1.

Duizeligheid bij bejaarden.

Voor het aspect 'duizeligheid' kan men de termen dizzy, dizziness of vertigo gebruiken. In PsycINFO is Vertigo is de thesaurusterm voor duizeligheid. Als men zoekt op dizziness met “Map Term to Subject Heading” dan krijgt men de thesaurusterm / subject heading aangeboden Men kan de term in de thesaurus vinden, maar deze is ook te achterhalen door in het descriptor-veld te kijken van de referenties die men heeft opgespoord met dizzy or dizziness.

Voor het aspect bejaarden moet men gebruik maken van het speciale veld voor leeftijdsgroepen:

Age Group d.m.v. aged 65 yrs older.ag. or very old 85 yrs older.ag. of 380.ag.or 390.ag.


Voor het aspect bejaarden zijn eventueel ook de volgende (thesaurus-)termen te gebruiken: aging, geriatrics, gerontology, physiological aging; of vrije termen als: elderely, old adj age, senior adj citizens
In Medline zijn zowel dizziness als vertigo thesausrustermen (MESH subject headings). Vertigo is gereserveerd voor ziekten/afwijkingen in dit geval in het oor, m.n. het vestibular van het labyrinth en dizzinesss is een afwijking in de zintuiglijke waarnemingen.

De leeftijdsgroepen in Medline vormen een onderdeel van de thesaurus / MESH-subject headings. De term Aged kent daar ook specifiekere termen: “Aged, 80 and over” en “Frail Elderly”Vraag 2.

Stress door het werk bij managers in bedrijven en organisaties.

Zoeken met vrije termen zoals: stress en manager(s) levert nogal wat ruis op. Bijv. stress die ontstaat bij ondergeschikten door (slechte) managers of (ongepaste) management stijlen. Het verdient aanbeveling voor beide aspecten de thesaurustermen te gebruiken.

Voor managers zijn beschikbaar de thesaurustermen:

management personnel, middle level manager en top level managers

Voor stress in relatie tot het werk is er de specifieke term: occupational stress (zie thesaurus).

De termen burnout, job stress en work stress kunnen als vrije term gebruikt worden en men kan de genoemde niet-ingangstermen uit de thesaurus: administrators en supervisors als vrije term gebruiken). Het gebruik van de vrije termen levert een verdubbeling van het resultaat op, maar ook weer meer ruis: bijv. supervisor als begeleider bij stress.

Let op: bij “vrij zoeken” niet kiezen voor “alle velden”, dan wordt ook gezocht in bijvoorbeeld de titels van de literatuurverwijzingen.
Het aspect “bedrijven en organisaties” is in deze context zo algemeen dat men het in de uitwerking van de zoekvraag achterwege kan laten.
Vraag 3.

Groepstherapie voor anorexia en boulimia patiënten in ziekenhuizen of in andere instellingen.

De term “anorexia nervosa” is reeds vanaf 1973 in de thesaurus opgenomen. De term voor “boulimia” werd in 1985 ingevoerd. De termen zijn eenduidig en kunnen ook als “vrije term” gebruikt worden. Het bekijken van de bredere overkoepelende thesaurusterm “Eating disorders” (die voor 1985 als thesaurusterm voor boulimia werd gebruikt) levert ook mogelijk relevante termen op als ´Purging (Eating Disorders)”(2003) en “hyperphagia” (1973) op met een niet zo groot aantal treffers


Voor het aspect groepstherapie zijn de thesaurustermen beschikbaar: group psychotherapy, group counseling en group intervention. Men moet ook de specifiekere termen van “group psychotherapy” gebruiken. Bij de OvidSP is het zo dat indien men hiervoor de explode optie gebruikt men alle referenties krijgt die de term “Encounter group therapy” hebben gekregen en ook bijvoorbeeld de thesaurusterm “Marathon group therapy” , dat weer een specifiekere term van encounter group therapy is.

(Let op: Dat is niet bij alle zoeksystemen zo)


Voor het derde aspect: patiënten opgenomen in ziekenhuizen of andere instellingen, kan men 'grove' vrije termen gebruiken als hospital? of inpatient?.

De beschikbare thesaurustermen (eventueel als vrije term gezocht) zoals: mental health programs, mental health services, psychiatric units of - clinics of - hospitals, of residential care institutions blijken uiteindelijk nauwelijks meer referenties op te leveren.

Vanaf 1998 is ook de Population group (PO: inpatient beschikbaar: inpatient.po.

Men kan aanvullend ook gebruik maken van de Classification Code voor: Inpatient & hospital services (inpatient hospital services.cc.)Vraag 4

Zoek recente informatie over gebruik, effecten e.d. van tranquilisers voor de behandeling van schizophrenie bij jonge vrouwen (met "jong" bedoelt men van ongeveer 14 tot 28 jaar).
De term schizophrenia is een thesaurusterm met 8 narrower terms, maar ook met de nodige synoniemen die als vrije term gebruikt kunnen worden en related terms die in aanmerking komen voor dit aspect van de vraag.
Het zoeken op tranquilisers in de thesaurus levert direct een verwijzing op naar tranquilizing drugs

Hieruit zien we in de eerste plaats dat tranquilisers in dit bestand voornamelijk met een Z (Amerikaanse spelling) voorkomt.

We selecteren de relevante narrower terms, waarbij we ervan uitgaan dat al die narrower terms wel specifieke tranquilizer-medicijnen zullen zijn:
De jonge vrouwen zijn een element van de vraag dat niet eenvoudig via de thesaurus is op te lossen

De speciale velden zijn die voor deze elementen van de zoekvraag zijn "age groups" (.ag.) en veld "population group" (.pg.) waarin o.a. het geslacht van de onderzoeksgroep is vastgelegd.

In de “Database Field Guide” kun je de mogelijkheden bekijken en via de optie Search fields kun je de mogelijkheden (bekijken en) selecteren en opnemen in de zoekstrategie.
Een combinatie van de verschillende aspecten levert zo’n 1400 publicaties op.

Inperking tot bijvoorbeeld de laatste vier jaar (..l/ X yr=2004-2009) levert ruim 500 treffers op.


Dat is redelijk veel. Bij het bekijken van de titels blijkt dat de gevonden artikelen nou niet altijd meteen dat dit betrekking heeft op jonge vrouwen.
Het bekijken wat er in de AG en PO velden van die eerste 5 artikelen staat laat zien dat vrijwel al die artikelen zowel over vrouwen als mannen gaan en zowel over jongeren als over volwassenen (en soms zelfs ook over bejaarden). Deze artikelen kunnen weliswaar ook voor deze vraag relevante informatie bevatten, maar we zouden ons toch ook kunnen beperken tot publicaties die "alleen" over jongeren en "alleen" over vrouwen gaan.

Dat kan door artikelen waarin die andere categorieën ook genoemd worden met NOT uit te sluiten.Hoewel zoiets in het algemeen een gevaarlijke actie zal zijn (omdat je daarmee heel makkelijk relevante resultaten weggooit), geldt dat in dit geval minder, omdat het hier om zeer geformaliseerde en gecontroleerd toegekende gegevens gaat.

Als we de mannen uitsluiten (X not male.po.) blijven er van de ruim 500 nog maar 50 over

Dat ruimt lekker op; kennelijk ging ruim 90% over zowel vrouwen als mannen; voor de leeftijd kun je in de index ook de ongewenste termen makkelijk selecteren en vervolgens met NOT uit de verzameling halen. Dat levert dan tenslotte zo’n 5 artikelen op die zeer direct betrekking op de zoekvraag.

Vraag 5, 6 en 7

Tijdschriftartikelen verschenen vanaf 2008 over therapie bij alcoholverslaving van jongeren en jongvolwassenen in PsycINFO en Medline

In de uitwerking van de oriëntatieopdracht hebben we gezien dat o.a. het aspect behandeling het beste via de thesaurus gezocht kan worden om op een snelle manier op zoveel mogelijk behandelingsmethoden te kunnen zoeken. In een zoekactie in meerdere databases kan niet zondermeer van de thesaurus gebruik worden gemaakt. Gebruik bijvoorbeeld:

(treatment or therapy or drugs).de. (of .sh.)
Voor de leeftijdscategorie zou in PsycINFO het veld AG (Age Groups) gebruikt kunnen worden. Medline kent voor die laatste groep alleen de descriptor adult. Bij het zoeken in beide bestanden tegelijkertijd kan men het beste zoeken op de getrunceerde termen: adolescen* or youth* or teenager* or student* or (young adj1 adult*) (maar dat zal nooit een zo volledig resultaat opleveren als de gecontroleerde termen in de afzonderlijke bestanden).
Voor het aspect alcoholverslaving komen in de thesauri een aantal verschillende en een aantal overeenkomstige termen voor. Het beste kan via de vrije termen alcoholism or (alcohol adj1 abuse) or (alcohol adj1 addiction). Ter verhoging van de relevantie kan men deze termen ook zoeken in het descriptorenveld (Voeg toe achter de termen: .de. of .sh.)
Het veld documenttype is in PsycINFO en in Medline: DT Gebruik: journal article.dt,

De velden language en publication year zijn voor beide hetzelfde te gebruiken.


In de Pubmed-versie van Medline zul je een deel van de thesaurustermen die te maken hebben met het alcohol-aspect, automatisch gevonden kunnen hebben. Anders door bladeren in de MeSH-thesaurus. Overhalen van gevonden thesaurustermen naar het zoekvenster moest gebeuren via een uitklapvenster boven in het scherm met de keuze “Send to Search Box with AND” of “Send to Search Box with OR”. Als je alle termen met de juiste operatoren daarheen getransporteerd had, moest je de zoekvraag nog op de literatuurdatabase loslaten met de knop [Search Pubmed]. Je kon de zoekvraag in Pubmed zelf ook in stapjes opbouwen, want daar worden wel sets gemaakt die je achteraf kunt combineren. Maar die krijg je pas te zien in de Advanced Search optie.

Leeftijdscategorieën kun je via een keuzelijst selecteren onder [Limits by Topics etc.], in Advanced Search waarop dan automatisch de zoekvragen worden ingeperkt. Maar helaas blijkt er geen voldoende specifieke categorie te zijn voor de groep van “jong volwassenen”.

  • Vraag 2. Stress door het werk bij managers in bedrijven en organisaties.
  • Vraag 3. Groepstherapie voor anorexia en boulimia patiënten in ziekenhuizen of in andere instellingen.
  • Population group
  • Vraag 5, 6 en 7 Tijdschriftartikelen verschenen vanaf 2008 over therapie bij alcoholverslaving van jongeren en jongvolwassenen in PsycINFO en Medline

  • Dovnload 20.8 Kb.