Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderlinge ligging van twee rechten

Dovnload 182.34 Kb.

Onderlinge ligging van twee rechtenPagina1/3
Datum13.11.2017
Grootte182.34 Kb.

Dovnload 182.34 Kb.
  1   2   3

Symbolen


, , …

AB

aAB

AB


ā

AB


BÂC

BÂC


//

=:a


-a

a-1vlak

rechte die de punten A en B bevat

rechte a

lijnstuk met grenspunten A en B

halfrechte met grenspunt A die B bevat

halfrechte a

lengte van het lijnstuk AB

hoek met hoekpunt A en benen AB en AC

grootte van hoek BAC

is evenwijdig met

staat loodrecht op

is een element van

is geen element van

is een deelverzameling van

is geen deelverzameling van

doorsnede

lege verzameling

is gelijk aan

is verschillend van

is kleiner dan

is groter dan

is kleiner dan of gelijk aan

is groter dan of gelijk aan

als … dan …

als … dan … en omgekeerd

voor alle

geldt

er bestaatde absolute waarde van a

het tegengestelde van a

het omgekeerde van a


Onderlinge ligging van rechten


Onderlinge ligging van twee rechten


Snijdende rechten zijn rechten die precies één punt gemeenschappelijk hebben.

Dit punt heet het snijpunt.
a

S
b


a  b  {S}


Kruisende rechten zijn rechten die niet in een zelfde vlak liggen en geen enkel punt gemeenschappelijk hebben.


a

b

a  b  
Strikt evenwijdige rechten zijn rechten die in een zelfde vlak liggen en geen enkel punt gemeenschappelijk hebben.

a

b


a  b  


Samenvallende rechten zijn rechten die al hun punten gemeenschappelijk hebben.a = b
a  b  a  bEvenwijdige rechten zijn rechten die ofwel strikt evenwijdig zijn ofwel samenvallen.

Halfrechten of lijnstukken zijn evenwijdig als hun dragers evenwijdig zijn.
a

b OF


a = b
notatie: a // b

Twee snijdende rechten staan loodrecht op elkaar als ze in hun snijpunt vier rechte hoeken vormen.

Halfrechten of lijnstukken staan loodrecht op elkaar als hun dragers loodrecht op elkaar staan.


Eigenschappen

Als twee rechten evenwijdig zijn met een zelfde derde rechte, dan zijn ze ook onderling evenwijdig.a // b en b // c a // c
Als twee rechten loodrecht staan op een zelfde derde rechte, dan zijn ze onderling evenwijdig.a b en b c a // c

Als een rechte loodrecht staat op één van twee evenwijdige rechten, dan staat die rechte ook loodrecht op de andere rechte.

a b en b // c a c


  1   2   3

  • Onderlinge ligging van twee rechten Snijdende rechten
  • Kruisende rechten
  • Samenvallende rechten
  • Eigenschappen

  • Dovnload 182.34 Kb.