Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ondernemer Tony Vermeulen (sam groep) over horizontaal toezicht

Dovnload 14.07 Kb.

Ondernemer Tony Vermeulen (sam groep) over horizontaal toezichtDatum22.05.2018
Grootte14.07 Kb.

Dovnload 14.07 Kb.

Ondernemer Tony Vermeulen (SAM Groep) over horizontaal toezicht:
‘IK HEB NIKS TE VERBERGEN’
Toen zijn belastingadviseur vroeg: ‘Heb jij wel eens van horizontaal toezicht gehoord?’ antwoordde ondernemer Tony Vermeulen: ‘Nee, alleen van verticale prijsbinding.’ Inmiddels is Vermeulen, algemeen directeur van SAM Groep, overtuigd voorstander van horizontaal toezicht.
‘Wat mij betreft komt de Belastingdienst hier 20 of 30 jaar te laat mee’, aldus Vermeulen. Hij is een van de ondernemers die meedoet aan horizontaal toezicht. De Belastingdienst heeft convenanten gesloten met verschillende koepelorganisaties van accountants-, belastingadvies- en administratiekantoren. In deze convenanten is vastgelegd dat deze kantoren en de Belastingdienst samenwerken op basis van transparantie, wederzijds begrip en vertrouwen. De kantoren benaderen klanten die hiervoor in aanmerking komen. Ook zijn er ondernemers die zelf naar hun adviseur stappen omdat ze geïnteresseerd zijn in horizontaal toezicht. Vermeulen zei direct ja toen hij door zijn accountantskantoor werd benaderd.

‘Ik dacht: eindelijk is het zo ver. Ze gaan me vertrouwen. Dat is volkomen terecht, want ik ben een heel vrome ondernemer. Toen ik ruim 30 jaar geleden voor mezelf begon, besloot ik dat ik nooit ’s nachts uit mijn bed gebeld wilden worden door de Fiod of welke controlerende instantie dan ook. Als ik ’s nachts naar huis rijd, wil ik dat de wegen in goede staat zijn en dat er straatverlichting is. Dáár betaal ik belasting voor. Daar heb ik helemaal geen moeite mee.’


Trouwe belastingbetaler

Al meer dan drie decennia geleden begon Vermeulen met SAM, destijds een bureautje voor sales, advertising en marketing. Inmiddels staat hij aan het hoofd van de SAM Groep, een conglomeraat van bedrijven in Rotterdam en Ridderkerk. Tot de SAM Groep behoren onder meer een reclamebureau, een internetbedrijf, een uitgeverij, een bureau dat evenementen organiseert en een communicatiebureau dat gespecialiseerd is in arbeidsmarktcommunicatie. ‘SAM is gespecialiseerd in retail, full service’, zegt Vermeulen, ‘We doen alles. Van visitekaartjes tot tv-spotjes, van logo’s tot complete interieurverzorging.’

SAM is een holding met verschillende bv’s. Er werken 16 mensen in vaste dienst en daarnaast een groot aantal freelancers. De administratie – met uitzondering van de loonadministratie – gebeurt intern. Een accountantskantoor - Flynth Adviseurs en Accountants BV – controleert de administratie, stelt de jaarrekeningen op en verzorgt de belastingaangiften. ‘Het is allemaal perfect geregeld’, aldus Vermeulen, ‘Ik heb niks te verbergen en ik betaal trouw belasting.’
Vreemde snoeshaan

Juist omdat hij een afkeer heeft van gesjoemel met belastingen – ‘Ik heb helemaal geen zin in dat gedoe’- ergerde Vermeulen zich vaak aan de houding van de Belastingdienst. ‘Ik krijg elke vijf jaar een belastingcontrole. Elke punt en komma wordt gecontroleerd en ze gaan er zondermeer vanuit dat er iets mis is. Ambtenaren die denken: we moeten er bovenop zitten, want ondernemers belazeren de boel. Zo wantrouwig. Ik geef een boel gezinnen elke maand te eten en dan komt er zo’n vreemde snoeshaan kijken of ik de zaak aan het oplichten ben. Want dat is echt de insteek.’ In de loop der jaren heeft hij tal van collega-ondernemers ontmoet die precies dezelfde ervaring hebben. ‘Terwijl wij ondernemers in het mkb er wel voor een groot deel voor zorgen dat de economie draait.’

Dat de Belastingdienst er nu voor kiest om elke belastingplichtige de aandacht te geven die hij verdient – in gesprek gaan met degenen die uit zichzelf de regels naleven, hard optreden tegen degenen die willens en wetens hun verplichtingen omzeilen – juicht hij dan ook toe. ‘Ze weten vast welke ondernemers deugen en welke niet. Als je goede afspraken maakt met de accountants van de ondernemers die deugen, heb je je handen vrij voor de groep die niet deugt.’
Snel zekerheid

Horizontaal toezicht betekent echter niet dat er onmiddellijk van alles verandert bij SAM. De administratie wordt nog net zo nauwgezet bijgehouden als voorheen en Flynth blijft controleren, jaarrekeningen opstellen en belastingaangiften verzorgen. Een verschil is echter dat Vermeulen niet snel controleambtenaren over de vloer zal krijgen. De Belastingdienst ziet de aangiften uiteraard nog steeds, maar als er vragen over zijn, bespreken de ambtenaren de zaak met Flynth. Ook heeft Vermeulen eerder zekerheid over zijn aangifte, want elke aangifte leidt in principe direct tot een definitieve aanslag. Bovendien worden fiscale onduidelijkheden snel opgelost. Zo had SAM op de balans een herinvesteringsreserve gevormd voor een vervangend pand. Het pand was er nog niet, maar SAM kon wel aannemelijk maken dat er voorbereidingen waren getroffen. Het antwoord op de vraag of de Belastingdienst in een specifieke situatie akkoord gaat met uitstel van de termijn van de herinvesteringsreserve laat soms lang op zich wachten. Binnen horizontaal toezicht krijgen Vermeulen en zijn adviseur binnen een week zekerheid.

Nog een belangrijk voordeel voor Vermeulen is dat zijn accountants- en belastingadvieskosten waarschijnlijk dalen. Flynth legt fiscale onduidelijkheden eerder voor aan de Belastingdienst, waardoor later in het traject niet meer zogenaamde vragenbrieven van de Belastingdienst beantwoord hoeven te worden. ‘Ja, dat scheelt waarschijnlijk in de kosten, maar dat is niet zeker’, zegt Vermeulen, ‘Als ondernemer denk je: what is in it for me? Ik zou wel meer beloningen willen voor ondernemers die meedoen aan horizontaal toezicht.’
Keurmerk

Hoe ziet dat verlanglijstje eruit? ‘Eenvoudiger wet- en regelgeving’, zegt hij stellig, ‘Ik schat dat 40 of 50 procent van mijn tijd verloren gaat aan zaken die niets met ondernemen te maken hebben. Het sociale gebeuren, het personeelsgebeuren, het belastinggebeuren. Al die tijd ben ik niet met mijn klanten en mijn werk bezig.’ Ook de bewaarplicht – ondernemers moeten hun administratie 7 jaar bewaren - zou korter mogen, vindt hij. ‘Dat kost tijd, maar ook kantoorruimte.’

Wat hij ook graag zou zien, is een officieel keurmerk voor horizontaal toezicht. ‘Dan maak je het voor ondernemers helemaal aantrekkelijk. SAM is bijvoorbeeld aangesloten bij de ROTA, een organisatie van erkende reclamebureaus. Dat staat overal op. Zo onderscheiden we ons van reclamebureaus die geen lid zijn. Wij werken voor grote internationale bedrijven. Ik kan me voorstellen dat zij geen zaken willen doen met bedrijven die problemen hebben met de Belastingdienst. Het zou mooi zijn als we voor de buitenwereld zichtbaar kunnen maken dat de Belastingdienst ons vertrouwt.’
Kader

Horizontaal toezicht biedt voordelen voor ondernemers:

-Verminderd toezicht.

De kans op controles is kleiner. De Belastingdienst doet steekproeven.

-Sneller zekerheid.

De aangifte leidt in principe direct tot een definitieve aanslag.

-Eerder geld terug.

Ook de aangifte Omzetbelasting is direct definitief, wat bij negatieve normoverschrijding leidt tot eerdere terugbetaling.

-Snel antwoord.

Binnen een week een antwoord bij fiscale twijfels (via vooroverleg tussen adviseur en Belastingdienst).

- Gunstiger bedrijfsovername.

Geen fiscale reserves boeken bij overname van een onderneming die onder horizontaal toezicht valt.


Kader

Meer informatie?U kunt meedoen met horizontaal toezicht als uw adviseur een convenant heeft gesloten met de Belastingdienst en als u bereid bent op een transparante manier te werken met uw adviseur en met de Belastingdienst. Dit moet u schriftelijk bevestigen in een deelnemersverklaring.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw adviseur of accountant. Of kijk op www.belastingdienst.nl


Dovnload 14.07 Kb.