Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ondernemingsnummer: 436587991 Antwerpse Volleybal Federatie vzw

Dovnload 43.85 Kb.

Ondernemingsnummer: 436587991 Antwerpse Volleybal Federatie vzwDatum01.08.2017
Grootte43.85 Kb.

Dovnload 43.85 Kb.
vzw

Ondernemingsnummer: 436587991


Antwerpse Volleybal Federatie vzw

Maatsch. zetel: Scheepvaartstraat 18, 2400 Mol


Website: www.volley-avf.be/
Provinciaal Secretariaat

Carine Geukens

Mgr. Cruysberghslaan 34, 2450 Meerhout

Tel : 014/866410

Gsm: 0495/238808

E-mail: secretaris@volley-avf.be


Onze provincie is onderverdeeld in vier gewesten; namelijk Antwerpen, Herentals, Mol en Turnhout
Onze Gewestelijke secretariaten:

Gewest Antwerpen: Vangramberen Lucia, Laaglandlaan 218/4, 2170 Merksem Gsm: 0498/41 22 78

Gewest Herentals: Vervoort Jos, Stationstraat 42F, 2250 Olen Gsm: 0475/53 57 66

Gewest Mol: Vleugels Willy, Scheepvaartstraat 18, 2400 Mol Tel: 014/70 31 76

Gewest Turnhout: Adriaensen Willy, Robsonplein 49, 2300 Turnhout Tel: 014/41 00 48
Aansluiten van een nieuwe club...stap voor stap....


 1. Contacteer de secretaris van onze provincie : Schrijven, telefoneren of e-mailen:

Carine Geukens, Mgr. Cruysberghslaan 34, 2450 Meerhout

Tel : 014/866410 Gsm: 0495/238808

E-mail: secretaris@volley-avf.be
2. Download via de website www.volleyvvb.be het document „officiële aanvraag tot aansluiting bij de VVB“ (in drievoud !)

- De belangrijkste zaken die u daarop moet vermelden zijn: Naam en zetel van de club, naam en adres van voorzitter, secretaris en financiële verantwoordelijke.

- De hierop vermelde personen moeten meerderjarig zijn op het ogenblik van de aansluiting en mogen geen lid zijn van een andere club van de VVB.

- De functies van voorzitter, secretaris of financiële verantwoordelijke moeten door verschillende personen worden uitgeoefend.

- Door deze aanvraag tot aansluiting, volledig ingevuld en ondertekend, terug te sturen erkent de club de Vlaamse Volleybalbond en onderwerpt zij zich aan de Statuten en Reglementen van dit Verbond.

- De aanvragende club zal aan de VVB een waarborgsom van 125,00 € dienen te betalen (50,00 € het eerste jaar van aansluiting, 75,00 € voor het tweede jaar van aansluiting).

Bij ontslag van de club zal deze waarborg teruggestort worden, na aanzuivering van alle schulden tegenover de VVB, de provinciale en de gewestelijke thesaurie.

- Deze officiële aanvraag betekent ook het „ontstaan“ van een club.Zie ook website: www.volleyvvb.be bij “Reglementen” het “Administratief Reglement van de VVB

3. Stuur dit document terug naar het Provinciaal Secretariaat


- Na visa zal het secretariaat van de VVB een stamnummer en een toegangscode toekennen.

- Dit stamnummer is de blijvende referentie van de club en zal op ALLE briefwisseling hernomen worden.


4. U ontvangt daarna een „Schutblad“ samen met minstens 3 „aansluitingskaarten“.
-·SCHUTBLAD: de belangrijkste gegevens daarop te vermelden zijn: clubnummer,

clubnaam, provincie, gegevens van voorzitter, secretaris en financiële verantwoordelijke met hun handtekening.

Het vormt een basisdocument voor de bekrachtiging van voorzitter, secretaris en financiële verantwoordelijke van de club die officieel in functie zijn.
- DE AANSLUITINGSKAARTEN (*) voor voorzitter, secretaris en financiële verantwoordelijke

(recreatievergunning niet toegelaten) dienen ingevuld te worden.

Alle leden van een club (speler of niet-speler) kunnen aangesloten

worden door een aansluitingskaart in te vullen en op te sturen( voor spelers nadat ze medisch gevalideerd werd) naar de Vlaamse Volleybalbond.


5. Schutblad en de drie aansluitingskaarten terugsturen naar het Secretariaat van de VVB
Vlaamse Volleybalbond (= VVB)

Beneluxlaan 22

1800 Vilvoorde

tel. : 02/257.16.00

fax: 02/257.16.01

www.volleyvvb.be
6. Op de VVB worden de vergunningen gemaakt en voorzien van een foto en vervolgens naar de clubsecretaris teruggestuurd:
Van zodra er een vergunning op de VVB gemaakt is, treedt de verzekering in werking.
- Voor de verschillende vergunningen: zie VVB website: www.volleyvvb.be

Bezoek onze website www.volley-avf.be


Onze diverse Gewestelijke websites:

Site van het gewest Antwerpen www.volley-bal.be

Site van het gewest Herentals www.volley-gewest-herentals.be

Site van het gewest Mol www.volleygewestmol.be

Site van het gewest Turnhout www.volleybalgewestturnhout.be
Wat kost de aansluiting?
1.Naar de Vlaamse Volleybalbond toe:
aansluiten van een club
In eerste instantie heb je de clubbijdrage.

Deze bedraagt 75,00 €./jaar, doch eerstejaarsclub, uitgezonderd afgesplitste volleybalsectie, zijn hiervan vrijgesteld.


Bovendien moet iedere club een totale waarborg van 125,00 € bij de bond deponeren. Deze wordt, voor nieuwe clubs, aangerekend over 2 jaren. Dus het jaar van aansluiting betaalt de club 50 € en het er op volgend jaar nogmaals 75 €. Deze borgsommen blijven bij de bond tot op het moment dat de club al zijn activiteiten stopt.

aansluiten van een lid

Lidgelden (met ingang van seizoen 2014-2015)
- 8 jaar gratis verzekering (spelen geen competitie)

Lidgeld

€ 3,50

Verzekering

€ 0,00

TOTAAL__€_9,05__Individuelen'>TOTAAL__€_10,10__G-Sporters'>TOTAAL__€_9,05__Beachspelers'>TOTAAL__€_17,00__Recreatieven'>TOTAAL__€_29,50'>TOTAAL__€_14,75__+_16_jaar'>TOTAAL__€_6,75__-_16_jaar_(U17-U15-U13-U11)'>TOTAAL__€_3,50__-_8_jaar_(U9)'>TOTAAL

3,50

- 8 jaar (U9)

Lidgeld

€ 3,50

Verzekering

€ 3,00

vergunning (1seizoen geldig)

€ 0,25

TOTAAL

6,75

- 16 jaar (U17-U15-U13-U11)

Lidgeld

€ 3,50

Verzekering

€ 11,00

vergunning (1 seizoen geldig)

€ 0,25

TOTAAL

14,75

+ 16 jaar

Lidgeld

€ 18,25

Verzekering

€ 11,00

vergunning (1 seizoen geldig)

€ 0,25

TOTAAL

29,50
Niet-spelers (alleen + 16 jaar)

Lidgeld

€ 5,75

Verzekering

€ 11,00

vergunning (1 seizoen geldig)

€ 0,25

TOTAAL

17,00

Recreatieven

Lidgeld

€ 2,80

Verzekering

€ 6,00

vergunning (1 seizoen geldig)

€ 0,25

TOTAAL

9,05

Beachspelers

Lidgeld

€ 3,85

Verzekering

€ 6,00

vergunning (1 seizoen geldig)

€ 0,25

TOTAAL

10,10

G-Sporters

Lidgeld

€ 2,80

Verzekering

€ 6,00

vergunning (1 seizoen geldig)

€ 0,25

TOTAAL

9,05

Individuelen

Lidgeld

€ 18,25

Verzekering

€ 11,00

vergunning (1 seizoen geldig)

€ 0,25

TOTAAL

29,50


2.Naar de Antwerpse Volleybal Federatie (AVF) toe:
1.Inschrijvingsgeld.

Om te kunnen deelnemen aan de provinciale en/of gewestelijke kampioenschappen zullen, per deelnemende ploeg, volgende inschrijvingsbedragen worden geïnd:

Door de provinciale thesaurie:

- per provinciaal spelende ploeg: 7.50 €

- per jeugdploeg Gratis

Door de gewestelijke thesaurie:

- per gewestelijk spelende ploeg: variabel per gewest
2.Bijdrage te betalen per aangesloten lid:

- leden recreanten……...….gratis

- leden minder dan 16 jaar 0,25 €

- leden ouder dan 16 jaar 1,50 €Pagina van 1/08/2017

 • Website: www.volley-avf.be/
 • Contacteer de secretaris van onze provincie
 • Zie ook website: www.volleyvvb.be
 • U ontvangt daarna een „Schutblad“ samen met minstens 3 „aansluitingskaarten“.
 • Schutblad en de drie aansluitingskaarten terugsturen naar het Secretariaat van de VVB
 • en vervolgens naar de clubsecretaris teruggestuurd
 • Wat kost de aansluiting 1. Naar de Vlaamse Volleybalbond toe: aansluiten van een club
 • - 8 jaar gratis verzekering (spelen geen competitie)
 • TOTAAL € 3,50 - 8 jaar (U9)
 • TOTAAL € 6,75 - 16 jaar (U17-U15-U13-U11)
 • TOTAAL € 14,75 + 16 jaar
 • TOTAAL € 29,50
 • TOTAAL € 17,00 Recreatieven
 • TOTAAL € 9,05 Beachspelers
 • TOTAAL € 10,10 G-Sporters
 • TOTAAL € 9,05 Individuelen
 • TOTAAL € 29,50 2. Naar de Antwerpse Volleybal Federatie (AVF) toe: 1.Inschrijvingsgeld

 • Dovnload 43.85 Kb.