Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ondernemingsnummer: verklaren hierbij opdracht en volmacht te geven aan: erkend boekhouder -fiscalist onder lidnummer

Dovnload 7.78 Kb.

Ondernemingsnummer: verklaren hierbij opdracht en volmacht te geven aan: erkend boekhouder -fiscalist onder lidnummerDatum22.10.2018
Grootte7.78 Kb.

Dovnload 7.78 Kb.

VOLMACHT

De ondergetekenden:


De Heer en Mevrouw:
wonende te
in hun hoedanigheid van
Ondernemingsnummer:
verklaren hierbij opdracht en volmacht te geven aan: erkend boekhouder (-fiscalist onder lidnummer :

om voor hun rekening en in hun naam op te treden bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, om er de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties.


Hiertoe mogen bovendien alle inlichtingen bij derde personen en instellingen genomen worden en alle noodzakelijke documenten ondertekend worden door de volmachtdrager.
Het is de volmachtdrager bovendien toegestaan om huidige volmacht aan derden over te dragen via een bijzondere volmacht.
Huidige volmacht zal geldig blijven behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke herroeping welke aan de volmachtdrager en aan de Administratie wordt betekend.
Opgemaakt in viervoud (1) te op / / 2008
De volmachtgever(s) De volmachtdrager die aanvaardt

(eigenhandig schrijven "goed voor volmacht)

(1) één exemplaar voor de Administratie van de Directe belastingen

(1) één exemplaar voor de BTW administratie(1) één exemplaar voor de volmachtgever

(1) één exemplaar voor de volmachtdrager


Dovnload 7.78 Kb.