Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderwerp: groepsbezetting rkbs arenberg schooljaar 2016-2017

Dovnload 53.93 Kb.

Onderwerp: groepsbezetting rkbs arenberg schooljaar 2016-2017Datum14.09.2017
Grootte53.93 Kb.

Dovnload 53.93 Kb.

Aan ouder(s)/verzorger(s) cid:94d305c9-f62e-47eb-b5b0-0dabd9f12898

RKBS De Arenberg.


Zevenbergen, 28 juni 2016.

Onderwerp: groepsbezetting RKBS Arenberg schooljaar 2016-2017.


Beste ouder(s)/verzorgers.

Het proces om te komen tot een goede groepsbezetting voor komend schooljaar kende voor onze school behoorlijk wat aandachtspunten waar over nagedacht moest worden. Omdat we formatieve ruimte hadden, hebben we te maken gekregen met zgn. verplichte mobiliteit. Daarnaast zijn er (zeer waarschijnlijke) ontwikkelingen binnen onze overkoepelende stichting De Waarden, die invloed hebben gehad op onze formatie en groepsbezetting.gerelateerde afbeelding
gerelateerde afbeeldingVandaar dat u in de groepsbezetting voor volgend schooljaar een aantal nieuwe namen tegenkomt en ook een aantal namen zult missen.
De beschikbare formatie van ruim 17 fte wordt als volgt ingezet:

groep.

aantal lln.

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag1A

11

juf Roos

juf Roos

juf Angelique

juf Angelique

juf Angelique1-2B

20

juf Danielle

juf Danielle

juf Anm/juf Dan

juf Annemiek

juf Annemiek
1-2C

20

juf Carine

juf Carine

juf Carine

juf Esther

juf Esther


In groep 1-2 C zal juf Marie-Claire tot de Kerstvakantie haar LIO-stage doen.1-2D

20

juf Bonnie

juf Bon./juf Mach

juf Bonnie

Juf Machteld

Juf Machteld
3A

22

juf Simone

juf Fré

juf Fré

juf Simone

juf Simone3B

23

Juf Fré

juf Liesbeth

juf Liesbeth

juf Liesbeth

juf Liesbeth
4A

21

Juf Anouk

juf Anouk

juf Marieke

juf Marieke

juf Anouk
4B

22

juf Jenny

juf Jenny

juf Jenny

juf Tamara

juf Tamara
5A

28

juf Jopie

juf Jopie

juf Lais

juf Lais

juf Lais5B

28

juf Angelique

juf Anita

juf Anita

juf Anita

juf Anita6

26

juf Angela

juf Angela

juf Angela

juf Angela

juf AngelaIn groep 6 gaat juf Kim haar Lio-stage doen

7

25

juf Marieta

juf Marieta

juf Mar/juf Dian

juf Dian

juf Dian6 en 7

26

juf Marloes

juf Marloes

juf Marloes

juf Marloes

juf Marloes
8a

35

men Roeland

men Roeland

men Roeland

men Roeland

men Roeland
In deze groep zal juf Esther op alle ochtenden( behalve de maandag) aanwezig zijn. ( tot de kerstvakantie)
Directeur: men. MaasIB-er: juf Wilma (groep 3 t/m8)juf Marion groep 1-2)Onderbouwcoördinatrice: juf Hèlen
Leerkracht plusklas: juf MarionInterne coach SCL: juf Tamara
De nieuwe namen die u tegenkomt zijn: juf Daniëlle Beerendonk (groep 1-2B), juf Marie-Claire van de Kraan(LIO-stagiaire groep 1-2C), juf Machteld Dietz (groep 1-2D), juf Simone Taks (groep 3A), juf Anouk Sjerp (groep 4B), juf Anita Mulders (groep 5B), juf Kim Silvius (LIO-stagiaire groep 6), juf Marloes Kaijim (groep 6-7) en juf Marieta Rovers (groep 7).

U mist de namen van juf Maaike, juf Diny en juf Steffie. Zij werken volgend jaar op De Toren terwijl juf Marieke volgend schooljaar aan zowel De Arenberg als De Toren verbonden is.


Een zo veranderend plaatje vraagt uiteraard om een toelichting.

In Nederland zijn er allerlei maatschappelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de inrichting van ons onderwijs. Enkele van deze ontwikkelingen zijn:

 • de komst van de Wet Passend Onderwijsgerelateerde afbeelding

 • de komst van de Wet Primaire Ontwikkeling: onderwijs en educatie van 0

t/m 12 jaar

dit met zich meebrengt,

 • de ontwikkelingen van wetenschap en techniek

 • de 21-ste vaardigheden

 • Onderwijs2032.

http://www.vosabb.nl/wp-content/uploads/2012/09/cover_krimp-211x300.jpg

Onze stichting moet natuurlijk ook op deze ontwikkelingen anticiperen waarbij de kernvraag is:Hoe kan stichting De Waarden haar visie en missie realiseren in een steeds kleiner wordende organisatie, een veranderende maatschappij en daarbij haar aanbod verbreden en de opbrengsten optimaliseren?

Dit alles in een context met dalende leerlingen- en personeelsaantallen. Onze stichting telt in de periode 2008 – 2018 zo’n 750 leerlingen minder.


Het antwoord hierop is omschreven in de ( concept-) notitie “Organisatiestructuur Stichting De Waarden” waarin aangegeven wordt dat de scholen van de Waarden in samenwerkende clusters zullen doorgroeien naar Integrale Kindcentra (IKC). Eén van de beoogde clusters zal gevormd worden door De Arenberg en De Toren in samenwerking met een organisatie van kinderopvang.

Enkele richtinggevende uitspraken uit deze concept notitie: • Een IKC kan bestaan uit meerdere locatiesgerelateerde afbeelding

 • Elke IKC wordt aangestuurd door 1 directeur

 • Alle locaties behorend tot een IKC hebben één pedagogisch, didactische en organisatorische aanpak met afgestemde en doorgaande leerlijnen

 • De teams kennen een hoge mate van zelfsturing

 • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden binnen afgesproken kaders zo laag mogelijk in de organisatie gelegd.

Met het oog op deze toekomstige ontwikkelingen is aan de Medezeggenschapsraden van


De Arenberg en De Toren advies gevraagd over de volgende vraag:

 • Is het mogelijk op basis van vrijwilligheid om personeel van beide scholen breder in te zetten?

Zowel de oudergeleding van beide scholen als de personeelsgeledingen hebben positief ingestemd met dit advies met de volgende aandachtspunten:

 • de duur van de uitwisseling bedraagt vooralsnog 1 schooljaar (2016 – 2017);

 • eigen identiteit van beide scholen blijft gehandhaafd;

 • communicatie naar ouders in dit proces vindt plaats na inzage en met inachtneming van terugkoppeling van beide (voltallige) MR’en;

 • vastgestelde en in de jaarplanning opgenomen, genotuleerde evaluatie momenten.

Op basis hiervan hebben de leerkrachten de keuze gekregen om het gesprek i.v.m. de groepsbezetting aan te gaan met als inzet werken op de huidige locatie of de mogelijkheid onderzoeken of er mogelijkheden op de andere locatie zijn om ingezet te worden.

Uit deze gesprekken is het eerder getoonde plaatje gekomen voor De Arenberg.

De volgende stap in dit proces (dit wordt pas na de zomervakantie) zal het aanstellen van een kwartiermaker zijn die samen met de teams, kinderopvang en vertegenwoordigers van ouders gaat onderzoeken op welke manier de samenwerking tussen beide scholen in de toekomst het best vorm gegeven kan worden.

Een spannend proces, waarbij onze corebusiness “ elke dag goed onderwijs verzorgen” zeker niet vergeten zal worden.


Maas van Beek

Directeur

Even voorstellen.


Juf Daniëlle Beerendonk groep 1-2B

Hallo, ik ben Daniëlle Beerendonk en ben geboren op 1 september 1986 in Stampersgat. Sinds 2010 woon ik met Jeroen samen in Oud Gastel. In augustus 2015 is onze zoon Quinten geboren, waar we volop van genieten!


Nadat ik afgestudeerd ben aan de Pabo in Dordrecht, heb ik de opleiding bewegingsonderwijs gevolgd en ben ik op verschillende scholen werkzaam geweest als invalleerkracht. Hier heb ik erg veel van geleerd. Inmiddels heb ik alweer een aantal jaar op De Toren in Zevenbergen gewerkt en mag ik aankomend schooljaar op De Arenberg gaan beginnen in groep 1-2.
In mijn vrije tijd ga ik graag leuke dingen doen met mijn gezin, een hapje eten met vrienden of genieten van een goed boek op de bank, in de tuin of op een zonnige vakantiebestemming.

Juf Marie Claire van de Kraan groep 1-2C
Ik ben Marie-Claire van der Kraan. Ik ben 4ejaars student van de PABO InHolland te Dordrecht. Momenteel ben ik werkzaam op basisschool de Toren en vanaf september zal ik te vinden zijn in groep 1-2 op basisschool de Arenberg. Ik zal samen met juf Carine klas 1-2C draaien tot de kerstvakantie.

Deze periode gebruik ik ook om af te studeren. Mijn scriptie gaat over coöperatief leren. Een onderwerp waar deze school al veel mee bezig is.

Juf Machteld Dietz groep 1-2 Dm:\downloads\dsc_1599.jpg

Mijn naam is Machteld Dietz en komend schooljaar mag ik op de Arenberg komen werken  Sinds mijn jonge jaren voel ik mij opperbest in contact met kinderen, speciaal het jonge of kwetsbare kind. Na de toen nog Pedagogische Academie heb ik de opleiding voor kleuterleidster ( Klos )  gevolgd in combinatie met een opleiding Speciaal Onderwijs. Eenmaal op de Klos wist ik het meteen, de kleuters of tegenwoordig groep 1/2,  dat is het helemaal voor mij. Het is heerlijk om te mogen werken met kinderen die  puur , eerlijk en op en top zichzelf zijn. Telkens op andere manieren de leerstof aanbieden door middel van thema 's is voor mij afwisselend en uitdagend. De laatste jaren heb ik op Het Palet ( SBO ) in Klundert gewerkt.

Zelf woon ik in Roosendaal, net in een nieuw huis samen met mijn vriend Wim en mijn twee studerende dochters. Mijn oudste zoon is het huis al uit. In mijn vrije tijd ben ik telkens met allerlei creatieve activiteiten bezig. Ik speel viool in een orkest en voor de aardigheid wat piano. Tuinieren vind ik heerlijk en boeken lezen doe ik tussendoor ook heel erg graag. Verder ben ik gezinsondersteuner via de Stichting Humanitas bij gezinnen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben.

Ik heb enorm veel zin om  op de Arenberg in groep 1/2 er een leuke en leerzame tijd van te maken. 
Juf Simone Taks groep 3A

Ik ben Simone van Gastel en woon in Klein Zundert met mijn man Stefan en twee zoontjes Finn (3 jaar) & Bram(4 maanden). Daarnaast lopen er in huis nog een hond, twee katten en een konijn rond. Ik hou ervan om buiten bezig te zijn, te wandelen, een boek lezen en af te spreken met mijn vriendinnen.  

Inmiddels ben ik 29 jaar en al 8 jaar werkzaam als lerares op De Toren, waarvan 6 jaar in groep 3. Na mijn afstuderen ben ik de gymopleiding gaan volgen en vervolgens heb ik mijn Master Sen diploma behaald als Remedial Teacher. Ik heb er veel zin in om op De Arenberg te mogen komen werken. Mochten jullie nog meer van mij willen weten, loop volgend jaar gerust eens binnen.

Juf Anouk Sjerp groep 4A


Hallo allemaal! Ik ben Anouk Sjerp- van der Horst en ik ben 29 jaar oud en ik woon al heel mijn leven in Klundert. Eerst gezellig bij mijn ouders en grote broer, later ging ik samenwonen en trouwen met Bas. Nadat we naar een groter huis zijn verhuisd, kregen we 2 hele lieve kinderen. Eerst een meisje, Eefje, die nu 4 jaar oud is. Daarna kregen we onze boef Guus. Hij is net 2 jaar geworden. Naast het kroelen met Eefje en Guus heb ik natuurlijk nog een hobby, namelijk muziek maken bij muziekvereniging Determinato in Klundert. Daar speel ik iedere woensdagavond een deuntje weg op de bariton. Verder klets ik graag en lees ik met veel plezier een boek. De afgelopen 5 jaar heb ik gewerkt op basisschool de Toren in de groepen 5, 3 en op dit moment groep 3/4. Vanaf volgend schooljaar ben ik bij jullie op school te vinden(ma-do-vrij in groep 4). Daar heb ik heel veel zin in. Tot volgend schooljaar!

Juf Anita Mulders groep 5 A

Ik ben Anita Mulders.

Volgend schooljaar heb ik een groep vijf op de Arenberg.

Voorheen was ik 38 jaar leerkracht op de Neerhof in Zevenbergen.

Ik kan dus wel zeggen dat ik veel ervaring heb!

Grappig is dat ik toen ik aangenomen werd voor De Neerhof ik eigenlijk solliciteerde op een baan op De Arenberg. Na 38 jaar is het er dan toch nog van gekomen. 

Ik ben geboren en getogen in Zevenbergen en daar woon ik nog steeds. Dat klinkt niet erg avontuurlijk, maar om dat te compenseren is mijn grootste hobby reizen.


Juf Kim Silvius LIO- stagiaire groep 6

Hallo, ik ben Kim Silvius. Ik begin geboren op 12 april 1995 en ik woon bij mijn ouders in Zevenbergen. Voor de PABO heb ik zelf ook op de Arenberg les gehad en vervolgens ben ik naar het Norbertus Collega in Roosendaal gegaan. In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn vriend, mijn vrienden en familie. Verder werk ik op zaterdagen bij keurslagerij Jongmans in Klundert. Ook vind ik het erg leuk om te koken en taarten te bakken.
Ik studeer op dit moment aan de PABO in Dordrecht en kom op De Arenberg mijn afrondende stage lopen, zodat ik mijn diploma kan behalen. Ik ga deze stage uitvoeren in groep 6. Verder volg ik een extra opleiding om mijn diploma bewegingsonderwijs te halen. Ik zal op maandagen en dinsdagen in de klas zijn en vanaf februari ook op woensdagen.
Juf Marloes Kaijim groep 6-7
Hallo,m:\eigen documenten\download.png

Graag wil ik mij even voorstellen.

Ik ben juf Marloes (Kaijim). Ik ben 34 jaar en ik woon in Zevenbergen.

Volgend schooljaar kom ik werken als juf op de Arenberg

Ik werk nu inmiddels bijna 8 jaar voor Stichting De Waarden. Binnen de Stichting ben ik op veel verschillende scholen werkzaam geweest. De afgelopen 4 jaar heb ik op Het Palet in Klundert gewerkt. En volgend schooljaar mag ik mijn steentje bijdrage op De Arenberg.

Ik heb hier erg veel zin in.

Ik wilde al vanaf kleins af aan juf worden. Ik ben nog steeds blij, dat ik mijn droom achterna ben gegaan.

Elke dag ga ik met plezier naar mijn werk.

Ik hoop een hele leuke werktijd te hebben op De Arenberg samen met mijn nieuwe collega’s en de kinderen.

Wie weet tot snel.

Groetjes (juf) Marloes

Juf Marieta Rovers groep 7


Hallo, ik ben Marieta Rovers. Ik ben geboren op 30 december 1980 en ben opgegroeid in Zevenbergschen Hoek. Ik woon samen met mijn man en dochter in Zevenbergen. In mijn vrije tijd hou ik van sporten, winkelen, uitgaan, kletsen met mijn vriendinnen en op stap gaan met mijn gezin.

Sinds 2002 werk ik als leerkracht voor Stichting De Waarden. Eerst op verschillende scholen, waarna ik al snel op De Toren een vaste plek kreeg. Hier heb ik in alle groepen mogen werken en dat is ontzettend leuk! Kinderen zien ontwikkelen en daar een positieve bijdrage aan leveren is erg mooi. Aandacht voor een groep waarin kinderen zich veilig voelen en goed met elkaar omgaan staat daarbij voorop. Naast groepsleerkracht heb ik ook SOVA- en faalangst reductietrainingen mogen geven.Dit schooljaar dus een nieuwe uitdaging voor mij, op De Arenberg. Ik heb er zin in!

 • Hoe kan stichting De Waarden haar visie en missie realiseren in een steeds kleiner wordende organisatie, een veranderende maatschappij en daarbij haar aanbod verbreden en de opbrengsten optimaliseren

 • Dovnload 53.93 Kb.