Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderwerp van de les Tijd Vakgebied

Dovnload 37.75 Kb.

Onderwerp van de les Tijd VakgebiedDatum25.10.2017
Grootte37.75 Kb.

Dovnload 37.75 Kb.

Lesvoorbereidingsformulier:


Onderwerp van de les

Tijd

Vakgebied

EngelsLeerpunten (ik wil van mijn mentor of coach feedback op de volgende leerpunten)

1.

2.


Tijdens deze les wordt er gelet op de opbouw van de les, is dit vergelijkbaar met take it easy?
Tijdens deze les zullen we verschillende werkvormen gebruiken, denk hierbij aan, klassikaal, in groepjes/tweetallen en individueel, lukt dat?Lesdoel

Wat leren de leerlingen tijdens deze les?

Concreet beschrijven (lesdoelen nummeren)


Vakgebied

1.

2.


De leerlingen kunnen aan het eind van de les een hoeveelheid minuten in het engels noemen en schrijven.

De leerlingen kunnen aan het eind van de les hele uren, halve uren en kwartieren in het engels noemen en schrijven.

Leerlijn Engels:

Kerndoel 13: De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudig gesproken en geschreven Engelse teksten.  • luister- en leesvaardigheid worden uitgebouwd met nieuwe of bekende onderwerpen en vakken

  • de keuze voor de onderwerpen en vakken is afgestemd op de leeftijd, het niveau, de belevingswereld en op beschikbare bronnen in het Engels

Kerndoel 15: De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen.

EngelsBeginsituatie

Op welke wijze sluiten het onderwerp en de inhoud van mijn les aan op de belevingswereld van de kinderen?

Het onderwerp van de les sluit aan op een thema dat wij zelf hebben gekozen en waar de leerlingen in het Nederlands kennis van hebben.

De inhoud van onze les wordt betekenisvol omdat we zelf de les hebben gemaakt. Hierbij hebben we rekening gehouden met het digitaal lesgeven en betekenisvolle situaties te verwerken.Wat kunnen, kennen en/of weten de kinderen al wat betreft de leerinhoud van mijn les?

De leerinhoud is in het nederlands volledig bekend, maar ze moeten het vertalen naar het engels. Daarnaast zijn de leerlingen bezig met de volgende vaardigheden:
- Schrijven
- Luisteren
- Spreken


Differentiatievorm

Wat doe ik concreet om rekening te houden met het verschil in tempo of niveau van de kinderen?

Deze les wordt klassikaal gegeven. Aan het einde van de les komen er in het werkblad extra opdrachten terug, waarin wordt gedifferentieerd.Organisatie

Denk aan:

Wat moet ik klaarleggen? Waar kunnen kinderen zelf pakken? Wissel ik van opstelling tijdens de les? Wie ruimt wat op? Waar leggen kinderen hun producten neer? Wat kunnen de kinderen doen die eerder klaar zijn met mijn les?Wij leggen de werkbladen klaar.

De leerlingen pakken zelf hun pen.

De leerlingen blijven op hun eigen plek zitten.

De werkbladen worden opgehaald.

Kinderen die eerder klaar zijn, kunnen een Engelse woordzoeker maken, waarin de woorden uit deze les terug komen.

Lesfase

Minuten

per fase

Activiteit

Bordgebruik

Materiaalgebruik

Activeren voorkennis van de leerlingen

2- 5 min

We geven een korte introductie over wat we komen doen en waarom we deze les geven, ook vertellen we waar deze les over gaat.

De leerlingen vertellen Barbra kort hoe een engelse les normaal gesproken wordt gegeven en welke regels er zijn.


De regels worden extra goed benadrukt, ook door ons.

Regels:
- Als de juf praat ben je stil.


- Als er via het digibord wordt gepraat ben je stil.
- Je steekt je vinger op, wacht tot een beurt.
- Wacht met schrijven tot wij de opdracht geven.
Oriëntatie op de leerstof en uitleg van de leerstof

+/- 10 min

Coöperatieve werkvorm:

We maken een woordspin over tijd in het nederlands, waar denken kinderen aan als het over tijd gaat.

De leerlingen kijken de les op het digibord, tussendoor maken ze het werkblad.
Evt. vragen:

- Wat gebeurt er in het filmpje?

- Wat is een appointment? = afspraak

- Hoelaat was het op de klok? = 10:45, hoe ze je dag in het engels? = a quarter toe leven.

- Wat gaan ze doen in het filmpje? = auditie X-factor

- Ben je zelf wel eens te laat? Waarvoor?


Het werkblad opdracht 1 en 2 maken

Digibord

Lesson about time part I

Begeleide inoefening: de kinderen oefenen onder begeleiding met de nieuwe stof

30 min

De leerlingen kijken de les op het digibord, tussendoor maken ze het werkblad, onder begeleiding van ons.
Evt. vragen:

- Waarom was Barbra te laat? Hoe weet je dat? = ze was aangereden.

- Wat deed de vrouw in de auto? = haar haar en make-up

- Waar heeft Barbra pijn? = haar been


Werkblad opdracht 3 en 4 maken
Evt. vragen:

- Hoe weten ze welke trein ze moeten nemen? = op het bord.

- Hoe voelt Ramona zich? = nerveus

- Wat doen ze in de trein? = oefenen


Liedje is part IV

Lesson about time part II

Lesson about time part III

Lesson about time part IV

Zelfstandige verwerking en verlengde instructie

5 – 10 min

Aan het einde van de les zullen de leerlingen een zelfstandige verwerking doen in het werkblad. Hier komt ook een stuk differentiatie bij kijken.
Zijn de kinderen hiermee klaar? Dan maken ze de woordzoeker in het Engels.
Werkblad opdracht 5 en woordzoeker maken
Evaluatie van de lesstof met de kinderen

5-10 min

Omdat 80% van de les gezamenlijk is, is de les voor een groot deel besproken. Aan het eind zullen we 5-10 minuten gebruiken voor het ontvangen van feedback van de kinderen.
Hiervoor geven we ze een blaadje, zodat ze het op kunnen schrijven. We laten een aantal kinderen benoemen wat ze hebben opgeschreven.

Reflectie op de les (door de student)

Reflecteer op je les door terug te blikken op (tips en tops):
Verloop van de les (didactiek) en de les betrokkenheid van de groep.
Schrijf op welke verbeterpunten je ziet voor een volgende les.


Feedback op de les (door de mentor, schoolopleider of regiodocent)

Evalueer op je les door terug te blikken op (tips en tops):
Verloop van de les (didactiek) en de les betrokkenheid van de groep.
Schrijf op welke verbeterpunten u ziet voor een volgende les.
  • Leerpunten (ik wil van mijn mentor of coach feedback op de volgende leerpunten)
  • Lesdoel
  • Beginsituatie
  • Differentiatievorm
  • Lesfase Minuten per fase Activiteit Bordgebruik
  • Reflectie op de les (door de student)
  • Feedback op de les (door de mentor, schoolopleider of regiodocent)

  • Dovnload 37.75 Kb.