Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderwerp: verlaging van mijn maandelijkse aflossing

Dovnload 4.35 Kb.

Onderwerp: verlaging van mijn maandelijkse aflossingDatum05.12.2018
Grootte4.35 Kb.

Dovnload 4.35 Kb.

Naam
Adres
Postcode

Datum


Onderwerp: verlaging van mijn maandelijkse aflossing
Kenmerk van uw vordering:

Geachte heer, mevrouw,

Op dit moment ben ik niet in staat de huidige aflossing van € bedrag per maand aan uw vordering op te brengen. De reden hiervan is dat aangeven waarom….

Volgens mijn berekening (zie bijlage) ben ik wel in staat tot een aflossing van € bedrag per maand. Ik verzoek u dan ook om de maandelijkse aflossing tot dit bedrag te verlagen.

Zodra er wijzigingen plaatsvinden in inkomsten of vaste lasten, en een hogere aflossing mogelijk is, zal ik u hierover onmiddellijk informeren.

In afwachting van uw reactie op dit voorstel,

Hoogachtend,

Uw Naam
Uw Adres


Uw Postcode en Plaats


Dovnload 4.35 Kb.