Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderwerpsverkenning Referentie naar de tekst

Dovnload 185.06 Kb.

Onderwerpsverkenning Referentie naar de tekstDatum09.09.2018
Grootte185.06 Kb.

Dovnload 185.06 Kb.

Onveiligheid integraal aanpakken: de ‘preventiepiramide’

Johan Deklerck


 1. Onderwerpsverkenning

  1. 1. Referentie naar de tekst


DEKLERCK J. Onveiligheid integraal aanpakken: de ‘preventiepiramide’ In: Tijdschrift voor Veiligheid, jg. 5, nr.3, 2006.

  1. 2. Context van het artikel:


Het artikel is afkomstig uit het "Tijdschrift voor Veiligheid" en is geschreven door Deklerck Johan .
  1. 3. De auteur


a) Johan Deklerck

‘Johan Dekleck is als professor jeugdcriminologie verbonden het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC, Katholieke Universiteit Leuven), het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid (KATHO-IPSOC, Kortrijk) en het Institut Universitaire K. Boesch, Sion, Zwitserland. Contactadres: johan.deklerck@law.kuleuven.be.’b) Johan Deklerck


Studies higher education

Period

Institute

Doctor in de Criminologische Wetenschappen

2004 - 2005

K.U.Leuven

Aggregatie Criminologische Wetenschappen

1990 - 1991

K.U.Leuven

Master Culturele Antropologie (g.e.a.)

1986 - 1987

K.U.Leuven

Licentiaat in de criminologische wetenschappen

1980 - 1984

K.U.Leuven

Graduaat in de orthopedagogiek

1977 - 1980

Katho-Ipsoc, KortrijkCareer


Period

Institute

Hoofddocent

2008 - ...

LINC (K.U.Leuven)

Deeltijds hoofddocent

2006 - 2008

LINC (K.U.Leuven)

Deeltijds plaatsvervanger Academische Lerarenopleiding Criminologie

2003 - 2008

LINC (K.U.Leuven)

Deeltijds docent professionele Bachelor “Maatschappelijke Veiligheid”

2004 - 2007

Katho-Ipsoc, Kortrijk

Wetenschappelijk medewerker (diverse onderzoeksprojecten: F.K.F.O, F.W.O., O.T. KULeuven, Vlaamse Gemeenschap, doctorassistent jeugdcriminologie, etc.)

1994 - 2006

Afdeling Strafrecht en Criminologie, (K.U.Leuven)

Stafmedewerker “Master Européen en Médiation”

1999 - ...

Afdeling Institut Universitaire K. Bösch, Sion, Zwitserland
Research experience

Period

Coordinator research line 3: Youth delinquency and prevention

2007 - ...

Het opstellen van beleidsindicatoren ‘Time-Out’

2008

Analyse opbouwwerkproject “De Posthoornwijk” II

2008

Steunpunt Jeugd, Sport en Cultuur, luik ‘jeugd’

2007 - 2010

Child and Adolescent Mental health in Enlarged EU – Development of effective Policies and Practices (CAMHEE)

2007 - 2008

Effectiviteit van technopreventief advies

2007 - 2008

Beslissingen parketten en jeugdrechtbanken

2007 - 2008

Analyse opbouwwerkproject “De Posthoornwijk” II

2007

Een opleiding voor Veiligheid

2006 - 2007

Jeugdonderzoeksplatform rond jeugdonderzoek in Vlaanderen: luik jeugd en delinquentie

2006

Peer-education. Developing socials skills among students in schools by the use of peers as mediators and role models

2005

Overlast in parken. Een verkennend onderzoek naar overlastfenomenen in parken en groenzones binnen de politiezone VLAS

2004 - 2005

Give peace a chance

2004 - 2005

Developing whole school in-service training against violence in schools. VISTA (Violence in schools training action)

2003 - 2006

Penal mediation and restorative justice in the Argentine context: a legal and criminological research on the concept and practical applicability’

2003 - 2004

Restorative justice developments in Europe (COST)

2002 - 2006

La médiation scolaire: créer des liens avec l’environnement

2002

Criminaliteit en ethiek

2002

Luta Contra a Pobreza

2002

Onderzoek naar de mogelijkheden tot herstelrechterlijke innovaties binnen de strafrechtsbedeling vanuit ethische en maatschappelijke indicaties

2000 - 2004

Onderzoek naar de mogelijkheden tot de ontwikkeling van een theoretisch kader voor ‘restorative justice’ vanuit ethisch en maatschappelijk perspectief.

2000 - 2003

Gestào de Conflitos e da Violência pela Mediaçào Social (Escolar/Familiar)

1999 - 2001

Symbolische representatiesystemen en hun ethische en praktische implicaties’, als onderzoeksdeel II van een ruimer interdisciplinair onderzoeksproject ‘Integrerende wereldbeelden: onderzoek naar de interdisciplinaire constructie van een model van de werkelijkheid met ethische en praktische relevantie’

1997 - 1999

Fundamentele preventie van criminaliteit. Onderzoek naar de mogelijkheden tot fundamentele preventie van criminaliteit door de ontwikkeling van een model van integrale benadering. Praktijktoetsing in het onderwijs

1994 - 1999
Teaching experience

Period

Criminologische praktijk

2007 - 2008

Jeugdcriminologie en jeugd(beschermings)recht

2007 - 2008

Juvenile justice and youth criminology

2007 - 2008

‘Crime in the city and prevention’, Master in European Criminology

2005 - 2007

Vakdidactiek maatschappijwetenschappen en filosofie

2003 - ...

Concretisering thema's uit de vakdidactiek maatschappijwetenschappen en filosofie

2003 - ...

Probleemgedrag en delinquentie op school

2003 - ...

Praktijkoriëntatie: de leraar gedrags- en maatschappijwetenschappen als innovator en onderzoeker

2003 - ...

Stage maatschappijwetenschappen en filosofie deel 1 en 2

2003 - ...

Gastdocent Module Européen: la famille Européenne: une approche pluridisciplinaire, théorique et critique’, ‘Institut de Sciences de la Famille’, Université Catholique de Lyon, France

2002 - 2005

Gastdocent Diplôme Universitaire en Médiation’ en ‘Master en Médiation’, Université du Luxembourg

2002 - ...

Docent ‘Master Européen en Médiation/ European Master in Medation’, gecoördineerd door het “Institut Universitaire K. Bösch, Sion, Zwitserland

1999 - ...

Eenmalig gastdocent in Milaan, Pamplona, Bern, Barcelona, Buenos Aires, Saskatchewan, Martigny, Louvain-la-Neuve, Gent, Brussel, Kortrijk, Leuven, Lyon, Lugano, e.a.

1999 - ...

 

Editorial boards

Lid van de redactie van het “Tijdschrift voor Veiligheid”

Lid van de Wetenschappelijke Commissie van het tijdschrift,  Mediares. Semestrale sulla mediazione, edizioni Dedalo, Bari, Italië
Forum functions

Lid van de POC Criminologische Wetenschappen

Programmadirecteur Academische Lerarenopleiding Maatschappij- en gedragswetenschappen

Lid van diverse deelcommissies van de POC ALO Maatschappij- en gedragswetenschappen

Coördinator Specifieke Lerarenopleiding Maatschappijwetenschappen en Filosofie

Medeoprichter van de Vlaamse Vereniging voor Criminologie (V.V.C.)

Lid van de ‘Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen’ (VELOV)

Lid van de jury ‘Belgische Prijs voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie 2007’ F.O.D. Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie

Lid van de Algemene vergadering van ‘De Sporen vzw.’, instelling voor Bijzondere Jeugdzorg, Leuven

Lid klankbordgroep integrale veiligheid (voorheen expertengroep) van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (V.V.S.G.)

Stichtend lid van het ‘European Forum for Victim Offender Mediation and Restorative Justice’

Lid van de stuurgroep van het Centrum Voor Deeltijdse Vorming ‘Het Treffen’ en ‘Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (P.O.T.), Arktos, Leuven

Lid van de stuurgroep ‘Werken met vrijwilligers’ van de ‘Bemiddelingsdienst Arrondissement Leuven’ (B.A.L.)

Lid van de stuurgroep en medeoprichter ‘Professionele Bachelor Maatschappelijke Veiligheid’ KATHO/ IPSOC, Kortrijk vanaf 2003

Lid van het ‘Provinciaal Overlegforum Burenbemiddeling Vlaams Brabant.’

Lid van het ‘Federaal netwerk veiligheid en preventie in de ziekenhuizen’ (F.O.D. Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie)

Lid van de algemene vergadering van de ‘Rode Antraciet’, v.z.w.

Lid van het ‘Interuniversitair Netwerk Criminaliteitspreventie’ (INC), met vertegenwoordiging van alle Belgische universiteiten

Mede-iniatiefnemer ‘Kaffee Detinee 2008’ (tweede editie: financiering: Provincie Vlaams Brabant)

Mede-iniatiefnemer Kaffee Detinee 2007 (eerste editie financiering: Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij)

Mede-iniatiefnemer Internationaal Project “Improving the social climate for socially vulnerable young people”(2007-2008)met RIMO Limburg (Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk), een vierdaags uitwisselingsprogramma en internationaal seminarie rond de fundamentele aanpak van problemen in de Posthoornwijk in Waterschei (mei 2008) financiering: YINT (Youth in Action Programme, Eur. Comm.)

c)

Publications

Articles in international or national peer reviewed journals

Deklerck, J., ‚Freiheit wieder erlangen – Mediation und der ‚Strom des Lebens’. In: Perspektive Mediation, 2008/1, Verlagösterreich, 8-12

Deklerck, J., “Mag het iets meer zijn?” Preventie en de Geestelijke Gezondheidszorg. In: Tijdschrift voor Klinische Psychologie, 2008.

Deklerck, J., ‘Sluimerende perspectieven in de nieuwe jeugdwet?’. In: Panopticon, 2007 (4), 26-42.

Deklerck, J. & Van Aerschot, G., ‘Burgers op bezoek in de gevangenis. Op zoek naar de herstelrechtelijke betekenis van gesprekken tussen burgers en gedetineerden’. In: Tijdschrift voor herstelrecht, 2007 (2), 50-53.

Deklerck, J., ‘Onveiligheid integraal aanpakken: de preventiepiramide’. In: Tijdschrift voor Veiligheid, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2006 (3), 19-37.

Deklerck, J., ‘Tussen zorg en bezorgdheid. De kwaliteit van informele zorg’. In: Tijdschrift voor Herstelrecht, BJU uitgevers, Boom, 2006 (6) 3, 47-61.

Deklerck, J. & Pleysier, S., ‘Over hondenpoep en hangjongeren. Een verkennend onderzoek naar overlastfenomenen in parken en groenzones’. In: Tijdschrift voor Veiligheid, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2006 (1), 5-20.

Deklerck, J. & Depuydt, A., ‘Re-lier la Dé-linq-uance. Vers les fondements de la Médiation en Matière Pénale en Europe’. In: Journal of Psychotraumatology and Mediaton / Journal de Psychotraumatologie et de Médiation, Institut de Psychotraumatologie et de Médiation, Ottawa (Ontario), Vol 1 (1), Septembre 2006, 25-36.

Deklerck, J. & Depuydt, A., ‘‘Re-ligare’ als antwoord op ‘de-linquentie’. Aanzet tot een ethische, contextuele en ecologische criminologie’.In: Panopticon, 2006, (1) 92-95.

Deklerck, J., ‘Une culture de médiation, une culture de reliance’. In: Trama, Revista interdisciplinaria de Mediación y resolución de conflictos, www. revistalatrama.com.ar/, 2006.

Deklerck, J., ‘Boekbespreking: R. Lippens: Grenze/n/loze criminologie: spreken, subjektiviteit, radikale democratie en de hypermoderne evaporatie van de kritische kriminologie (1975-1995), en: Chaohybrids: Five Uneasy Peaces’, Panopticon, Kluwer Rechtswetenschappen, 2003 (5), 512-515.

Deklerck, J. & Depuydt, A., ‘Tijd voor een ecocriminologie? Enkele krijtlijnen’. In: Panopticon, Kluwer Rechtswetenschappen, 2002/4, 287-303.

Deklerck, J., Deboutte, G. & Depuydt, A., ‘Bemiddeling en verbondenheid’. In: Tijdschrift voor herstelrecht, SWP, Amsterdam, jrg. 2, nr. 3, 2002, 14-28.

Deklerck, J. & Depuydt, A., ‘Cultura della mediazione e cultura dei legami’, Politiche Sociali e Servizi, Semestrale, Departimento di Sociologia, Universitat Cattolica dei Sacro Cuore, Milano, Anno II, Luglio – Dicembre, 2001, 225-253.

Deklerck, J. & Depuydt, A., 'The prevention pyramid: a model for fundamental crime prevention', Acta Criminologica, University of South Africa/Criminological society of South Africa, South Africa, Vol 14(1), 2001, 73-80.

Deklerck, J. & Depuydt, A., 'A conceptual exploration of fundamental crime prevention', Acta Criminologica, South Africa, Vol 13(2), 2000, 57-63.

Deklerck, J. & Depuydt, A., An ethical approach to crime prevention, European Journal on Criminal Policy and Research, vol. 5-3, Kugler Publications, Amsterdam/New York, 1997, 71-80.
Articles in other scientific journals

Deklerck, J. “De zin van onzin. Over zinloos geweld”, Kern, Centrum voor Psychotherapie en Relatievorming, http://users.skynet.be/kern/zinloos%20geweld.pdf.

Deklerck, J., ‘Analyse van de ommekeer in een probleemwijk”, in RIMO, Straat komt boven water, Informatie van het Opbouwwerk in Limburg, juli-aug-sept08, 1.

Deklerck, J. ‘Voorbij het verschil’. In Surplus / Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. - Jrg. 17, juni 2007.

Deklerck, J., ‘De preventiepiramide, een kader voor integrale preventie in de jeugdzorg’. In: Agora, Tijdschrift voor jongerenbegeleiding, Kortrijk, 2006 (2), jg.22, 18-28.

Deklerck, J., ‘De preventiepiramide. Een kader voor integrale preventie in de jeugdzorg’. In: Reflector, PPJ, 24/2, 2006, 8-21.

Deklerck, J., ‘Gevangenissen: niet privatiseren maar herstellen’. In: MO*, Mondiaal magazine, Wereldmediahuis, Brussel, 2005, 23.

Deklerck, J. & Depuydt, A., ‘Verbondenheid als drijfveer’. In: Federatie van Vlaamse Simileskringen, Similes, Similes, Leuven, april 2004/108, 3-6.

Deklerck, J., ‘Bemiddeling op de breuklijn tussen noord en zuid: enkele grensverkenningen’, Nieuwsbrief Suggnomè, Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling, jrg. 4, 2003/4, 9-14.

Deklerck, J., ‘De roep om een veiliger samenleving? Luister naar de echo…’, Ter Zake Cahier, die Keure, Brugge, april 2003, 4-8.

Deklerck, J. & Depuydt, A. & Deboutte, G., ‘'Re-ligare': een antwoord op 'de-link-wentie'? Verbondenheid bij de aanpak en de preventie van jeugddelinquentie’,  Antenne, juni 2002.

Deklerck, J. & Depuydt, A., ‘Blik op milieu. Wij zijn natuur: verbondenheid’, in: Seizoenen VELT, februari 2002.

Deklerck, J. & Depuydt, A., ‘Een infodag over pestgedrag is nuttig, maar niet voldoende’. In: Tertio, 5 september, 2001, 3.

Deklerck, J. – Diez, C., La cultura del no vinculo, Full Informatiu, Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Març 2001, Num. 134, 2-3.

Deklerck, J. & Depuydt, A., Voorstelling van het ‘Project Criminaliteit en Wereldbeeld’, ad Valcas, VALC, Leuven, jrg.2 (3), 2001, 15-19.

Deklerck, J. & Depuydt, A., ‘Welzijnswerk, professionalisering en vrijwilligheid. Op zoek naar een evenwichtige balans’. In “Over professionalisering en welzijn”. Oikonde, Leuven, jrg 30, 2001 (2), 27-30.

Deklerck, J. & Depuydt, A., Het zit 'm in het woord, Koerier, Educatie Limburgs Landschap v.z.w., jg. 29, nr. 4, 2001, 14-21.

Deklerck, J. & Depuydt, A., Verbondenheid als antwoord op delinquentie, Wereldwijd, mei 2001, 51-53.

Deklerck, J. & Depuydt, A., Verbondenheid als antwoord op delinquentie? Onderzoeksproject rond ecologie en criminaliteit aan de K.U.Leuven, De Koevoet, oktober 2000, 30-33.

Deklerck, J., Conversa entre l'expert en mediació Johan Deklerck i Catherine Perelló, vicepresidenta de la Secció ARC del COPC, Full Informatiu, Collegi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Octubre 2000, Num. 129, 26-30.
Books

Claes, E., Deklerck, J., Marchal, A. & Put, J. (eds.), Herstel en Jeugd: nu in het (r)echt. die Keure, 2008.

Cowie, H., Chankova, D., Deklerck, J., Deboutte, G., Ertesvåg, S. K., Jennifer, D., Minton, S. J., O’Moore, M., Ortega, R., Poshtova, T., Samuelsen, A. S., & Sanchez, V., School Bullying and Violence: Taking Action. Vista-Europe,2008.

Mackay, R., Deklerck, J., e.a., Images of Restorative Justice Theory. Frankfurt am Main, Verlag für Polizei und Wissenschaft, 2007.

Deklerck, J., Depuydt, A. & Deboutte, G., Verbondenheid als antwoord op ‘de-link-wentie’. Preventie op een nieuw spoor, Acco, Leuven, Leusden, 2001.
Contribution in collections

Deklerck, J., ‘In search of a destroyed innocence’. In: Traub, R., Biyong, Y., (eds.), Pédocriminalité : Soins, Prévention et Justice, Université de Neuchâtel, Suisse, Conference Book, 3èmes Journées Internationales de Psychotraumatologie et de Médiation 1-3 February 2008 (forthcoming).

Deklerck, J., ‘Enlarging Freedom: restorative justice and the other answer to delinquency’. In: Balahur, D., Kilchling, M., (eds.), Directions of Restorative Justice in Europe, Office of Publications of the European Union, 2008 (forthcoming).

Deklerck, J., ‘Restorative justice, freedom and the limits of the law’. In: Claes, E., Devroe, E., Keirsbilck, B., eds., facing the limits of the law, Springer Verlag, Heidelberg, 2008, (forthcoming).

Deklerck, J., ‘Bescherming, rechten, herstel? Ethische verantwoordelijkheid gewikt en gewogen’. In: Claes, E., Deklerck, J., Marchal, A. & Put, J. (eds.), Herstel en Jeugd: nu in het (r)echt, die Keure, 2008.

Deklerck, J., Depuydt, A. & Deboutte, G., ‘Zoveel meer dan straffen: Verbondenheid als aanpak en preventie van jeugdde-link-wentie’. In: Van der Laan, P. (ed.), Straf ze maar goed, SWP, Amsterdam, 2008 (te verschijnen).

Deklerck, J., ‘De levensstroom, naar nieuwe wegen in de jeugdhulp’. In Christiaens, J., Enhus, E., Nuytiens, A., Snacken, S., Van Calster, P, (eds), Criminologie tussen kritiek en realisme. Liber amicorum Christian Eliaerts, Brussel, VUBPress, 2007, 127-142.

Deklerck, J., ‘Re-link-ing de-linq-uency: why the mediation process works’. In: Mackay, R., Deklerck, J., e.a., Images of estorative Justice Theory, Frankfurt am Main, Verlag fur Polizei und Wissenschaft, 2007, 186-204.

Deklerck, J. & Depuydt, A., ‘“Ri-‘lega’-re” la “de-‘linq’-uenza”. La mediazione in materia penale come risposta fondamentale alla delinquenza. In: (a cura di) Ferrara, M., Pucciarelli, C. & Troisi, C., Mediazioni, conflitti, società complesse, Elio Sellino Editore, Napoli, 2006, 111-132.

Deklerck, J., ‘Tussen ‘veiligheid’ en ‘ontmoeting’: een sociologisch perspectief op buurtbemiddeling’. In: Provinciaal Overleg Burenbemiddeling, Mijn buur: lust of last? Verslagboek Studiedag 20 september 2006, Provincie Vlaams Brabant, 8-21.

Deklerck, J., ‘Over zorg en be-zorg-dheid’. In: Preventie Bijzondere Jeugdbijstand Vlaams Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ed.), Verslagboek Conferentie K_Leefkracht, over mantelzorg en Eigen-kracht conferenties, 27 januari 2006, 10-22.

Deklerck, J., ‘Verbondenheid: kans tot existentieel leren in onderwijs en jeugdhulpverlening’. In: Lacombe, L., Loosveldt, R. & Van der Vorst, L., Grenzen. Begripsvolle grenzen en grenzen aan begrip, Lemmens & Maes, Kortrijk, 2005, 166-182.

Deklerck, J., ‘‘Re-lier la dé-linq-uance’.Quelques réflexions sur les principes générales et les différences culturelles de la médiation’. In: Bonafé-Schmitt, J-P. & Jacoub, M.(eds.), Médiation et Justice Restauratrice: Actes du 2ème Séminaire International Francophone sur la Justice Restauratrice et la Médiation, IUKB, Sion, Suisse, 2005.

Deklerck, J., Criminalité, insécurité et prévention: un défi pour la démocratie. In: Collectif, Les valeurs démocratiques comme stratégies de prévention,  Ateliers de la Prévention - Actes du 2ème Congrès National, Centre Interuniversitaire de Formation Permanente (CIFoP), Charleroi - Antwerpen, 2005, 212-227.

Deklerck, J., Depuydt, A. & Deboutte, G., ‘A culture of ‘linkedness’: towards the contextualisation of mediation’. In: Grave-Resendes, L. (ed.), Management of Conflict through Social Mediation – School and Family, Universidade Aberta, Lissabon, 2005.

Deklerck, J., ‘Violence in Schools Training and Action’. In: Munthe, E., Solli, E., Ytre-Arne, E., Roland, E., Taking Fear out of Schools. Report from the conference, organised by the OECD, the Norwegen Ministry of Education and Research and the University of Stavanger, Centre for Behavioural Research, University of Stavanger, Stavanger, 2005, 124.

Deklerck, J. & Depuydt, A., ‘La mediazione sociale: orientamenti culturali e implicazioni operative’ Scabini, E. & Rossi, G. (ed.), Rigenerare i legami: la mediazione nelle relazioni familiari e comunitarie, Vita e Pensiero, Milaan, 2004, 343-369.

Deklerck, J. & Depuydt, A., ‘Straf, herstel en verbondenheid. Van individualiserende naar personerende verantwoordelijkheid’. In: Vanstokkom, B. (ed.), Straf en herstel. Ethische reflecties over sanctiedoeleinden , BJU, Den Haag 2004, 211-228.

Deklerck, J., ‘¿De Una Técnica de Mediación a una Cultura de la Vinculación? Algunas consideraciones sobre los desarrollos de la mediación en Europa’, in: Montserrat S.P. (ed.), La mediació comunitària: municipi, comunitat I conflicte, Funcació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonomics i Locals, Document Pi i Sunyer 24, Barcelona, 2003, 17-30.

Deklerck, J., ‘Luisteren naar de echo. Samenlevingsopbouw en de roep om een veiliger samenleving’. In: Baert, H., De Bie, M., Desmet, A., Hellinckx, L., & Verbeke, L. (red.), Handboek Samenlevingsopbouw in Vlaanderen, Die Keure, Brugge, 2003, 337-356.

Deklerck, J. & Depuydt, A., ‘‘Re-link-ing de-linq-uency’. Algunas consideraciones sobre los desarrollos de la mediación in Europa’. In: González, F., Cornago Prieto, N. (ed.), Respaldo a Consensos. Adostasuna Lagunduz, Gernika Gogoratuz, Bilbao, 2003, 87-120.

Deklerck, J., ‘Reflecties voor een fundamentele preventie’. In: Goris, P. & Kaminski, D., Preventie en het paars-groene veiligheidsbeleid’, Interuniversitair Netwerk voor Preventie, 2003, 33-50.

Deklerck, J., ‘Réflexions pour une prévention fondamentale’. In: Goris, P. & Kaminski, D., Prévention et politique de sécurité arc-en-ciel, Réseau Interuniversitaire pour la Prévention, 2003, 31-48.

Deklerck, J. & Peyrone, C., ‘Mediation bei latenter und manifester Gewalttätigheit Jugendlicher’. In: Hofstetter Rogger, Y. (ed.), Mediation – Neue Wege der Konfliktbearbeiting im privaten, öffentlichen und wirtschaftlichen Bereich, HSA, Kompetenzzentrum Konfliktmanagement und Mediation, Bern, 2003, 65-67.

Deklerck, J., ‘Restaurative Strafjustiz: Entwicklungen in Europa – Möglichkeiten der Mediation’. In: Hofstetter Rogger, Y. (ed.), Mediation – Neue Wege dere Konfliktbearbeiting im privaten, öffentlichen und wirtschaftlichen Bereich, HSA, Kompetenzzentrum Konfliktmanagement und Mediation, Bern, 2003, 68-71.

Deklerck, J. & Goris, P., 'Tussen welzijnsbevordering en criminaliteitsbeheersing: op zoek naar een positionering van preventie in de eroderende verzorgingsstaat', in: Bouverne - De Bie, M., e.a., Handboek forensisch welzijnswerk, Gent, Academia Press, 2002, 645 – 675.

Deklerck, J. & Depuydt, A., 'Aanzetten tot een fundamentele theorievorming voor een herstellende justitie'. In: Dupont, L. & Hutsebaut, F., Herstelrecht tussen toekomst en verleden. Liber Amicorum Tony Peters, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 2001, 163 – 196.

Deklerck, J. & Depuydt, A., ‘Verbondenheid en een herstelgerichte justitie’. In: Bouttelier, H., Kunneman, H. & Leest, J., De straf voorbij. Morele praktijken rondom het strafrecht, SWP, Amsterdam, 2001, 33-46.

Deklerck, J. & Depuydt, A., 'Parels Verzamelen; over de kracht van een autonome ethiek'. In: van Beers, P. (ed.), Frans Denkers’ Moreel Kompas van de Politie, Politia Nova, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties, Den Haag, Nederland, 2001, 193-202.

Deklerck, J. & Depuydt, A., ‘Criminaliteit en Wereldbeeld’, Verslagboek Conferentie. ‘Wereldbeelden doen ertoe. Zingeving en duurzaamheid in Bestuur, Arbeid en Onderwijs, Driebergen, juni 2000, 21-24.

Deklerck, J. & Depuydt, A., The cycle of integration and disintegration applied to Western Society: a framework for a fundamental prevention of delinquency’, In: Van der Veken, J., Van Belle, H., Aerts; D., Worldviews and the problem of synthesis, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1999, 349-363.

Deklerck, J., ‘Variant of deviant? De uitkristallisering van een probleemstelling’, Liber Amicorum Steven De Batselier, Druk in de Weer, Gent, 1998, 133-137.

Deklerck, J. & Depuydt, A., ‘An ethical and social intepretation of crime through the concepts of ‘linkedness’ and ‘integration-disintegration’. Applications to restorative justice’, In: Walgrave, L., (ed.) Restorative Justice for Juveniles. Potentialities, Risks and Problems, Leuven University Press, 1998, 137-156.
Lectures at conferences, congress, symposia and other gatherings

a) internationaal en integraal gepubliceerd in proceedings

Deklerck, J., A la recherche de l’innocence detruite: la médiation comme réponse à la délinquance sexuelle. 3èmes Journées Internationales de Psychotraumatologie et de Médiation. Pédocriminalité: Soins, Prévention et Justice, Neuchâtel,  Suisse, 1- 3 février 2008. (X)

Deklerck, J., Re-linking de-linq-uency: why restorative justice works, COST Action A21, Final Conference:-Restorative Justice Research in Europe: Outcomes and Challenges, Warsaw Academy of Management, 22-24 November 2006. (X)

Deklerck, J., Violence in Schools Training and Action (VISTA): a European research project, International Policy and Research Conference On school Bullying and Violence, co-organised by the OECD/OESO, the Norwegian Ministry of Education and Research, the Directorate for Primary and Secondary Education and Stavanger University College on invitation, Stavanger, Noorwegen, 5-8 september 2004, http://www.conventor.com/proj/his/

Deklerck, J., Tra libertà e giustizia. La mediazione penale come risposta fondamentale alla delinquenza, Convegno Internazionale di Studi , ‘Mediazioni, conflitti e società complesse’ Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, Napoli, 20-21 Aprile 2004. (X)

Deklerck, J., Per una cultura del legame: Alla ricerca delle radici della mediazione, 'Convegno Internationale': Rigenerare i legami: la mediazione nelle relazioni familiari e comunitarie, Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia', Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 5 e 6 febbraio 2004. (X)

Deklerck, J., ‘Re-lier la dé-linq-uance’. Quelques réflexions sur les principes générales et les différences culturelles de la médiation, 2ème Séminaire International Francophone sur la Justice Restauratrice et la Médiation, Institut Universitair K. Boesch, Sion, Suisse, 26-27 septembre 2003. (X)

Deklerck, J., Depuydt, A. & Deboutte, G., ‘Linkedness at a double faultline’. In: Grave-Resendes, L. & Sao José Caldeira, M., Presentation of the Projects Final Results Supported by Connecct Initiative DG XXII, ‘Cambating the Violence in School’, Universidade Alberta, Lisboa, 2003, 321-326. (X)

Deklerck, J., & Depuydt, A., Verbondenheid vieren. Enkele reflecties over feesten in deze tijd, CCIT, Internationale conferentie rond feestvieren bij de zigeuners, Brugge, 22-23 maart 2003.
Deklerck, J., & Depuydt, A., Célébrer la réliance. Quelques réflexions sur la fête en notre temps, CCIT, Internationale conferentie rond feestvieren bij de zigeuners, Brugge, 22-23 maart 2003.
Deklerck, J., & Depuydt, A., Verbundenheid feiern. Einige Reflexionen über Feste feiern heutzutage, CCIT, Internationale conferentie rond feestvieren bij de zigeuners, Brugge, 22-23 maart 2003.
Deklerck, J., & Depuydt, A., Celebrar la Vinculación. Algunas reflexiones acerca de la fiesta en nuestra época. CCIT, Internationale conferentie rond feestvieren bij de zigeuners, Brugge, 22-23 maart 2003.
Deklerck, J., & Depuydt, A., Ünnepelni a “megújított kapcsolatot” (franciául reliance-t). Néhány gondolat napjaink ünneplési szokásaival kapcsolatban. CCIT, Internationale conferentie rond feestvieren bij de zigeuners, Brugge, 22-23 maart 2003.
Deklerck, J., & Depuydt, A., Celebrare il legame. Alcune riflessioni sulla festa nel nostro tempo. CCIT, Internationale conferentie rond feestvieren bij de zigeuners, Brugge, 22-23 maart 2003.
Deklerck, J., & Depuydt, A., Celebrarea Relianei. Cateva reflectii asupra sarbatorii in vremea noastra. CCIT, Internationale conferentie rond feestvieren bij de zigeuners, Brugge, 22-23 maart 2003.
Deklerck, J., & Depuydt, A., Oslava spojenia so zivotom. – Niekolko myslienok o slavnostiach v sucasnosti. CCIT, Internationale conferentie rond feestvieren bij de zigeuners, Brugge, 22-23 maart 2003.
Deklerck, J., & Depuydt, A., Celebrating Linkedness. A few thoughts on present-day celebrations. CCIT, Internationale conferentie rond feestvieren bij de zigeuners, Brugge, 22-23 maart 2003.

Deklerck, J., Restaurative Strafjustiz. Entwicklungen in Europa – Möglichkeiten der Mediation. Tagung des Kompetenzzentrums Konfliktmanagement und Mediation der Hochschule für Sozialarbeit HSA "Mediation - Neue Wege der Konfliktbearbeitung im privaten, öffentlichen und wirtschaftlichen Bereich", Bern, 9 november 2002.  (X)

Deklerck, J., Mediation mit gewaltbereiten Jugendlichen: Chancen und Grenzen. Tagung des Kompetenzzentrums Konfliktmanagement und Mediation der Hochschule für Sozialarbeit HSA "Mediation - Neue Wege der Konfliktbearbeitung im privaten, öffentlichen und wirtschaftlichen Bereich", Bern, 9 november 2002.  (X)

Deklerck, J., Herstel en individuele verantwoordelijkheid. Enkele reflecties, Expertenconferentie, KUNijmegen en de Stichting Moraliteit en Strafrecht (Pinokkio), ‘Waarom straffen? Sanctionering in het teken van schadevergoeding en herstel’, 1 november 2002.  (X)

b) internationaal en niet gepubliceerd of slechts beschikbaar als abstract

Deklerck, J. Samenlevingsopbouw in nieuwe wateren?. ‘Straat komt boven water’, Internationale Studiedag, Casino Beringen, plenaire lezing, 15 mei 2008.

Deklerck, J. Samenlevingsopbouw in nieuwe wateren? Enkele sociologische aspecten. ‘Straat komt boven water’, Internationale Studiedag, Casino Beringen, workshop, 15 mei 2008

Deklerck, J., Ethics in Mediation, European Master In Mediaton, I.U.K.B., Barcelona, Spanje, 23 april 2008.

Deklerck, J., Understanding the message of delinquent behaviour, CAMHEE International Coordination meeting, Vilnius, 5 december 2007.

Deklerck, J., La médiation: un système de réglement des conflits, Master en Médiation, Université du Luxembourg, 23-24 novembre 2007.

Deklerck, J., Ri-legare la de-linq-uenza. Délinquance et médiation: exploration de la theorie et de la pratique, SUPSI, Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, Mediazione penale, Modulo di specializzazione, Lugano, Zwitserland, 27 & 28 oktober 2006.

Deklerck, J., Instrumental versus existential learning: understanding the message of delinquent behaviour. European Practice Based and Practitioner Research Conference on Learning and Instruction: Improving quality in teaching and learning. Developmental work and Implementation challenges, University of Leuven, Belgium, October 19 – 21, 2006.

Deklerck, J., Éthique de la médiation, Master Européen en Médiaton, I.U.K.B., Sion, Suisse, 30 mai 2006.

Deklerck, J., Pourquoi la médiation en matière pénale fonctionne: l’expérience belge, ISEC, Conférence Internationale, Lissabon, 8 avril 2006.

Deklerck, J., La médiation en Belgique, Master Européen en Médiation, I.U.K.B., Sion, Suisse, 24 janvier 2006.

Deklerck, J., Re-link-ing de-linq-uency. Towards a culture of mediation?, CICOV, Tour of Belgium: International visiting programme of Belgian mediation centers, Overijse, 24 november, 2005.

Deklerck, J., La mediation: un système de réglement des conflits, Master en Médiation, Université du Luxembourg, 18-19 novembre 2005.

Deklerck, J. & Deboutte G., Developing a positive school culture as an answer to disrespectful behaviour, International Training Course, Stavanger, Noorwegen, 9 november 2005.

Deklerck, J., An analysis of the systemic principles of the mediation process; Cost A21, Workgroup 3, Theoretical Research, Universiteit Maastricht, Nederland, 29 oktober 2005.

Deklerck, J., La mediation en matière penale: exploration de la theorie et de la pratique, Diplôme Universitaire en Médiation, Université du Luxembourg, 22 octobre 2005.

Deklerck, J., A culture of existential welbeing, a culture of linkedness in schools. Conferência internacional, Fórum Cultural do Seixal, Universidade Alberta, dpt. of Education, Lissabon, 6-7 mei 2005.

Deklerck, J., Peer education: chance for existential learning. International meeting met als titel ‘Peer-Education. Developing socials skills among students in schools by the use of peers as mediators and role models.’, in een samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen uit België, Italië, Roemenië, Denemarken en IJsland (financiering: Comenius, 2003-2006), Aahrus, Denemarken, 21 april 2005.

Deklerck, J., La médiation: un changement de relation de pouvoir face à la délinquance, Master Européen En Médiation, Universidad de Barcelona, Les Heures, Barcelona, Spanje,15 maart 2005.

Deklerck, J., La rencontre auteur – victime: redecouvrir l’autenticite existentielle comme reponse au pouvoir, Master Européen En Médiation, Universidad de Barcelona, Les Heures, Barcelona, Spanje, 15 maart 2005.

Deklerck, J., “Re-lier la de-linq-uance”. Vers une culture de reliance dans nos sociétés en pleine transformation. Institut des Sciences de la Famille, Université Catholique de Lyon, 21 janvier 2005.

Deklerck, J., ‘Re-lier la dé-linq-uance’. Vers les fondaments de la médiation en matière pénale en Europe. Deuxième journée de la psychotraumatologie et de la médiation, Université de Neuchâtel, 4 décembre 2004.

Deklerck, J. & Depuydt, A., Re-lier la dé-linq-uance: vers une culture de reliance dans les écoles, Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Psicologia, Laboratoria di Ricerca sui Processi di Mediazione, Milano, 17-18 november 2004.

Deklerck, J., La médiation: un système de réglement des conflits, Luxembourg, Université De Luxembourg, Diplôme Universitaire en Médiation, Gr. H. Luxemburg, 12-13 novembre 2004.

Deklerck, J., Nuovi processi tra pari: La mediazione scolastica, una risorsa per promuovere legami tra le generazioni. Primo Seminario ‘Conosciamo la mediazione e chi la pratica’,Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Psicologia, Laboratoria di Ricerca sui Processi di Mediazione, Milano, 17 november 2004.

Deklerck, J., La médiation en matière pénale: exploration de la théorie et de la pratique. Université De Luxembourg, Diplôme Universitaire en Médiation, Gr. H. Luxemburg, 22 octobre 2004.

Deklerck, J., 'Re-link-ing de-linq-uency’. Towards a fundamental prevention of violence and bullying. International Summer Course ‘Cómo abordar la violencia bullying  en los centros de enseñanzas medias de Navarra’, Departamento de Sociología de la Universidad Pública de Navarra, Pamplona, Spanje, 10 september 2004.

Deklerck, J., Restorative justice and definitions of crime, Panel Session: “COST Action A21 ‘Restorative justice developments in Europe’: working group on theory”, European Society of Criminology, 4th annual conference, August 25 – 28 2004, Amsterdam, The Netherlands, 26 augustus 2004.

Deklerck, J., De la prisión a la casa de reparación. Perspectivas para la mediación en prisión, Encuentro sobre mediación penal en la Capv. Colegio de Abogados de Vizcaya, Gobierno vasco, Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social Bilbao, 29 y 30 de enero de 2004.

Deklerck, J., Vers une culture de reliance: Chercher des racines dans nos sociétes en pleine transformation, Institut des Sciences de la Famille, Université Catholique de Lyon, 14 janvier 2004.

Deklerck, J., La médiation: un système de réglement des conflits, Luxembourg, Université De Luxembourg, Diplôme Universitaire en Médiation, Gr. H. Luxemburg, 14-15 novembre 2003.

Deklerck, J., 'Une réponse fondamentale a la délinquance juvenile: entre prévention et médiation'. L'adolescence aujourd'hui : les pratiques de prévention d'accompagnement et de médiation à l' épreuve. Institut des Sciences de la Famille, Université Catholique de Lyon, 20 octobre 2003.

Deklerck, J., La médiation pénale: quelques réflexions sur les principes générales et la pratique. Université De Luxembourg, Diplôme Universitaire en Médiation, Gr. H. Luxemburg, 17 octobre 2003.

Deklerck, J., 'Re-link-ing de-linq-uency': towards a fundamental crime prevention. Lezing n.a.v. het studiebezoek van schooldirecties uit Australië, i.s.m. fac. Godsdienstwetenschappen KULeuven, Fac. Rechtsgeleerdheid, KULeuven, Leuven, 8 oktober 2003.

Deklerck, J., ‘Re-lier la dé-linq-uance’. Quelques réflexions sur les principes générales et les différences culturelles de la médiation. 2ème Séminaire International Francophone sur la Justice Restauratrice et la Médiation, Institut Universitaire K. Boesch, Sion, Suisse, 26-27 septembre 2003.

Deklerck, J., Towards an ecocriminology? Some introductory reflections. XIII World Congress Of Criminology ‘Reducing crime and promoting justice. Challenges to science, policy and practice’, International Society Of Criminology, Rio De Janeiro - Brazil, 12 August 2003.

Deklerck, J. & Depuydt, A., ‘Re-li-ance’ comme reponse à la ‘de-lin-quance’: vers une prévention fondamentale. ‘XIII Congrès Mondial De Criminologie’ de la ‘Société Internationale de Criminologie’, Rio De Janeiro – Brésil, 11 août 2003.

Deklerck, J., D’un centre de détention à un centre de réparation, in het kader van het Seminarie ‘La política penitenciara a Europa: experiències al voltant dela justícia reparadora i la mediació’, Palau de las Heures, Barcelona, 3 juni 2003.

Deklerck, J., La médiation scolaire en Europe: le cas de la Belgique. Master Européen en Médiation. Institut Universitaire K. Boesch, Sion, Suisse, 11 Mars 2003.

Deklerck, J., Vers une culture de reliance dans nos sociétés, Institut de Sciences de la Famille (ISF), Université Catholique de Lyon, Lyon, Frankrijk, 23 januari 2003.

Deklerck, J., La contextualisation de la mediation, Centre Universitaire  De Luxembourg, Formation Certificat de Médiation, Diplôme Universitaire en Médiation, Gr. H. Luxemburg, 7 décembre 2002.

Deklerck, J., La nature du conflit, Centre Universitaire De Luxembourg, Formation Diplôme Universitaire en Médiation, Gr. H. Luxemburg, 23 novembre 2002.

Deklerck, J., “'Re-link-ing de-linq-uency': Foundations for a culture of peace in schools”, Master of Conflict and Sustainable Peace Studies, KULeuven, fac. Sociale Wetenschappen i.s.m. de fac. Godsdienstwetenschappen, 12 november 2002.

Deklerck, J.,“Reliance” et médiation: chercher les fondements de la médiation, Fachseminar "Projekte der Mediation in Schule und Pädagogik”, Hochschule für Sozialarbeit HAS, Institut für Weiterbildung, Bern, 8 november 2002.

Deklerck, J., Restoring justice: some fundamental reflections, Café-workshop, European Forum for Restorative Justice and Victim Offender Mediation, Second Conference, ‘Restorative justice and its relation to the criminal justice system’, 10-12 October 2002, Oostende, Belgium.

Deklerck, J., 'Re-link-ing de-linq-uency': foundations for a fundamental crime prevention, lezing n.a.v. het studiebezoek schooldirecties uit Australië, i.s.m. fac. godsdienstwetenschappen KULeuven, fac. Rechtsgeleerdheid, KULeuven, Leuven, 9 okober 2002.

Deklerck, J., 'Re-ligare': towards an ethical, contextual and ecological criminology? Expertenseminarie 'Criminaliteit & Ethiek' met als thema “'re-ligare' als pluralistisch existentieel ethisch kader?” Project Criminaliteit & Wereldbeeld, K.U.Leuven, in dialoog met de ‘Interuniversitaire werkgroep m.b.t. strafrecht en moraliteit, Pinokkio’, Nederland, 16 – 18 september 2002.

Deklerck, J., Towards a culture of linkedness within the penal system,XII International Convention Of Culture And Peace, Gernika-Lumo. Basque Country – Spain, 26 april, 2002.

Deklerck, J., 'Re-link-ing de-linq-uency': foundations for a culture of peace in schools, XII International Convention Of Culture And Peace, Gernika-Lumo. Basque Country – Spain, 25 april, 2002.  (X)

Deklerck, J., ‘Interligar’ como prevenção fundamental de violencia I, Colóquio "Migração, Racismo e Xenofobia”, Moinho da Juventude, Amadora, Portugal, 18 de Abril de 2002.

Deklerck, J., ‘Interligar’ como prevenção fundamental de violencia II, Colóquio "Migração, Racismo e Xenofobia”, Instituto Superior de Psicologia Aplicada, ISPA, Portugal, 19 de Abril de 2002.

Deklerck, J.,L’institutionnalisation de la médiation comme alternative à la délinquance des jeunes: une vision politique? ‘Master Européen en Médiation, Institut Universitaire, K. Boesch, Sion, Zwitserland,. 13 Mars, 2002

Deklerck, J., L’emergence de la mediation en Europe. Quelques réflections’ ‘Master Européen en Médiation, Insitut Universitaire, K. Boesch, Sion, Zwitserland,. 15 Janvier, 2002.

Deklerck, J., La pyramide de prevention: “reliance” et médiation. Groupement pro Médiation, Saillons-les-bains, Zwitserland, 26 octobre 2001.

Deklerck, J., La ‘reliance’: pour une nouvelle culture du lien à l'école, Université de Neuchâtel, Aula de la Faculté des lettres, Espace Louis-Agassiz 1, Neuchâtel, Suisse, 13 septembre 2001.

Deklerck, J.,La mediation scolaire. Une culture de médiation, une culture de reliance, Formation Européenne en Médiation Scolaire, IUKB, Sion, Suisse, 12 september 2001.

Deklerck, J., La médiation scolaire. Une culture de médiation, une culture de reliance, plenaire lezingin het kader van het ‘Colloque Européen’met als titel ‘La médiation scolaire’, Lyon, France, 12 juni 2001.

Deklerck, J., La médiation: créer des liens avec l’environnement, workshop, in het kader van het ‘Colloque Européen’ met als titel ‘La médiation scolaire’, Lyon, France, 13 juni 2001.

Deklerck, J., Relier la délinquance. Quelques réflections sur la contextualisation de la médiation en matière pénale’, Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de Los Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Argentina, 14 mei 2001.

Deklerck, J., Mediación en materia penal. Reflexión sobre sus consecuencias eticas y la necesidad de un encuadre organizacional, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Derecho, Argentina, 13 mei 2001.

Deklerck, J., Au-delà de la méthode de la médiation, vers une culture de reliance,Seminario internacional sobre derecho de los niños y mediación,Buenos Aires, 10 – 12 de Mayo de 2001.

Deklerck, J., La médiation scolaire: vers une autre culture dans l’enseignement, Institut Universitaire K. Boesch, Master Européen en Médiation, Sion, Zwitserland, 10 januari 2001.

Deklerck, J., Mediation in penal matters in Belgium, Institut Universitaire K. Boesch, Master Européen en Médiation, Sion, Zwitserland, 9 januari 2001.

Deklerck, J., A culture of mediation, a culture of linkedness. Conferência, Gestão de Conflitos e da Violência pela Mediação Social, Padrão dos Descobrimentos, Lissabon, Portugal, 12 december 2000.

Deklerck, J., De la technique de la médiation vers une culture de reliance. Quelques réflections sur les développements de la médiation en Europe. Internationale 'Congreso de Mediación Comunitaria', met als thema 'Municipio, Comunidad y Conflicto', Barcelona, Spanje, 21-23 november 2000.

Deklerck, J., Zo komen religie en ecologie samen: project 'verbondenheid' in het onderwijs. Internationale conferentie van de ‘stichting innovatie netwerk international’, met als thema ‘wereldbeelden doen er toe!’, Driebergen, Nederland, 21 juni 2000.

Deklerck, J., Linkedness as a fundamental crime prevention, Moinho da Juventude, in het kader van het programma ‘A violencia em meios familiares sócio-economicamente desfavorecidos: Qual o papel das mulheres ?’, Amadora, Portugal, 13 april 2000.

Deklerck, J.,La contextualisation de la médiaton: les limites et les possibilités du contexte éthique et social, Institut Universitaire K. Boesch, Master Européen en Médiation, Sion, Zwitserland, 24 november 1999.

Deklerck, J.,Reflections on the possibilities of restorative justice innovations within the criminal justice system, starting from ethical and social indications. ‘The third International Conference on Restorative Justice for Juveniles’, ingericht door het ‘International Netwerk for Research on Restorative Justice for Juveniles’, Leuven, 24-27 oktober 1999.

Deklerck, J., ‘Towards a fundamental crime prevention’. International Conference on ‘Crime Prevention in the New Millenium’ ingericht door ‘the Criminological Society of South Africa’, East London, Zuid Afrika, 25-28 mei 1999.

Deklerck, J., Re-linking de-linquency. Some reflections on the possibilities for  a framework for restorative justice’. ‘First Conference of the European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice’, met als titel ‘Making Restorative Justice Work’, Leuven, 27-29 oktober 1999.

c) nationaal en integraal gepubliceerd in proceedings

Deklerck, J., De zin van onzin, over zinloos geweld, KERN, Centrum voor Psychotherapie en Relatievorming St Niklaas, 12 december 08. (X)

Deklerck, J., Tussen ‘veiligheid’ en ‘ontmoeting’: buurtbemiddeling in een postmoderne samenleving. Provinciehuis, Hasselt, 27 mei 2008 (X)

Deklerck, J., De zin van onzin. Over zinloos geweld, Eerste Criminologisch forum ‘Criminologisch Onderzoek in Vlaanderen’; Vlaamse Vereniging voor Criminologie, UGent, 8 februari 2008.

Deklerck, J., Bescherming, rechten, herstel? Ethische verantwoordelijkheid gewikt en gewogen, Studiedag jeugd en herstel: nu in het (r)echt, Brussel, 3 mei 2007. (X)

Deklerck, J., Tussen ‘veiligheid’ en ‘ontmoeting’: een sociologisch perspectief op buurtbemiddeling. Provinciaal Overleg Burenbemiddeling, Mijn buur: lust of last? Provincie Vlaams Brabant, Studiedag 20 september 2006. (X)

Deklerck, J., Mantelzorg vanuit samenlevingsperspectief. Conferentie K_Leefkracht, Preventie BJB Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 27 januari 2006. (X)

Deklerck, J., Verbondenheid of grenzen aan individualiteit?’. Tweedaags Congres rond Jongerenhulpverlening, georganiseerd door Katho, Ipsoc Bijscholing, Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid, VSPW, Kortrijk, 21-22 april 2005.

Deklerck, J., Criminalité, insécurité et prévention: un défi pour la démocratie?, 2ème Congrès national des Ateliers de la Prévention des marginalisations sociales, Centre Universitaire de Charleroi, 12-13 mai 2004. (X)

Deklerck, J.,Reflecties voor een fundamentele preventie. / Réflexions pour une prévention fondamentale. Interuniversitair Netwerk Criminaliteitspreventie – Réseau Interuniversitaire de Prévention. Studiedag: ‘preventie en het paars-groene veiligheidsbeleid’, Brussel, 28 maart 2003. (X)

d) nationaal en niet gepubliceerd of slechts beschikbaar als abstract

Deklerck, J., Existentiële kwetsbaarheid. Over jeugddelinquentie en de postmoderne samenleving, Seniorama Hasselt, 11 mei 2009.

Deklerck, J., Existentiële kwetsbaarheid. Over jeugddelinquentie en de postmoderne samenleving, Seniorenuniversiteit, UHasselt, 3 november 2008.

Deklerck, J., Slachtoffer-daderbemiddeling en vrijwilligers: draait het vierkant of bal‘t het verder? Een stand van zaken en reflectie, Panelgesprek, Studiedag, 5 juni 2008.

Deklerck, J., Van slachtoffer naar dader?, Leuven hulpgevangenis, 14 mei 2008.

Deklerck, J., Preventie van ziekenhuiscriminaliteit. Een integrale benadering vanuit de preventiepiramide. Federaal netwerk “Veiligheid en preventie in de ziekenhuizen”, Studiedag “Ziekenhuiscriminaliteit” Brussel, 8 mei 2008.

Deklerck, J., Prévention de la criminalité hospitalière. Une approche intégrale selon la pyramide de la prévention. Réseau fédéral “Sécurité et Prévention dans les hôpitaux”Réunion d’information “Criminalité hospitalière”, Bruxelles, 8 mai 2008.

Deklerck, J., Existentiële kwetsbaarheid. Jeugddelinquentie in een postmoderne tijd, Universiteit van de Derde Leeftijd, KULeuven, Leuven, 29 april 2008.

Deklerck, J., Natuur en existentiële ervaring: naar een ecologische religiositeit? Aardewerk ‘Stapstenen naar een andere toekomst’, Vormingplus Gent, 19 april 2008.

Deklerck, J., Bestaat er zinvol geweld? Zinloos geweld? Vereniging Afgestudeerde Leuvense Criminologen (VALC), Leuven, 19 december 2007.

Deklerck, J., Help! Hulpverlening in een postmoderne samenleving. KHLeuven, General College, 17 december 2007.

Deklerck, J., Overlast. Uit de Marge, Tweedaagse conferentie, Schaarbeek, 30 november 2007.

Deklerck, J., Meer dan alleen. Over delinquentie, jongeren, en wie hen nabij is. Vlaamse Vereniging Behandelingscentra Verslavingszorg, Gent, 27 november 2007.

Deklerck, J., Jeugd in context. Jeugddelinquentie vanuit sociologisch en psychologisch perspectief. Orde Van De Vlaamse Balies, Bijzondere Opleiding Jeugdrecht 2007-2008, Gent, 20 november 2007.

Deklerck, J., Jeugd in context. Jeugddelinquentie vanuit sociologisch en psychologisch perspectief. Orde Van De Vlaamse Balies, Bijzondere Opleiding Jeugdrecht 2007-2008, Leuven, 15 november 2007.

Deklerck, J., Doenbaar? Preventie van jeugddelinquentie. IPSOC Bijscholing, Kortrijk, Opleiding Jeugdpreventiewerker, 18 oktober, 2007.

Deklerck, J., De preventiepiramide. Een integrale veiligheidsbenadering. IPSOC, Bachelor Maatschappelijke Veiligheid, Kortrijk, 18 oktober, 2007.

Deklerck, J., Over-last-ig? Jongeren en de veiligheidssamenleving. Vlaamse Vereniging voor Jeugdconsulenten (V.V.J.), West-Vlaanderen, Harelbeke, 2 oktober 2007.

Deklerck, J., Jeugddelinquentie: criminologische perspectieven. Opleiding uithandengeving voor de correctionele rechters, F.O.D. Justitie, Brussel , 28 september, 2007.

Deklerck, J., Jeugddelinquentie: ontwikkelingen en mogelijkheden tot preventie. Preventieraad Leuven, Leuven, 25 september, 2007.

Deklerck, J., Agressie, een fundamentele en integrale benadering. Sint Augustinus, Zutendaal, 5 juni 2007.

Deklerck, J., Zinloos geweld. Leuven Hulpgevangenis, 27 april 2007.

Deklerck, J., Even Proeven. Verklaringen voor jeugddelinquentie vanuit criminologisch perspectief. Gastcollege Jeugdbeschermingsrecht, KULeuven, 26 april 2007.

Deklerck, J., Werkplaats verbondenheid: over buurten, samenlevingsopbouw en postmoderniteit. Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, Oostkamp, 25 april 2007.

Deklerck, J., Ethiek in het jeugdbeleid. Over ethische beslissingen, jongeren en de postmoderne samenleving.  V.V.J. Vormingsdriedaagse, Provinciaal Vormingscentrum, Malle 18 april 2007.

Deklerck, J., Opsluiting en herstel: op zoek naar nieuwe wegen. Tralies uit de weg, Centrum Licht en Ruimte, Roeselare, 16 april 2007.

Deklerck, J., Jongeren als vijandig terrein? Over de plek van jongeren binnen bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Jeugdwelzijnsoverleg, Stedelijk jeugdcentrum, Roeselare, 26 maart 2007.

Deklerck, J., Help! Hulpverlening en postmoderne ontwikkelingen. CAW Regio Leuven , Leuven, 22 maart 2007.

Deklerck, J., Mag het iets meer zijn? Over maatschappelijke ontwikkelingen en sociale cohesie. SOG – ING, 5 februari 2007.

Deklerck, J., Jeugd in context. Jeugddelinquentie vanuit sociologisch en psychologisch perspectief. Orde Van De Vlaamse Balies, Bijzondere Opleiding Jeugdrecht 2006-2007, Brussel, 8 november 2006.

Deklerck, J., Jeugd in context. Jeugddelinquentie vanuit sociologisch en psychologisch perspectief. Orde Van De Vlaamse Balies, Bijzondere Opleiding Jeugdrecht 2006-2007, Antwerpen, 25 oktober 2006.

Deklerck, J., Naar een fundamentele preventie: de preventiepiramide als basis voor de aanpak van agressie en probleemgedrag. Sint Augustinus, Lanaken, 23 oktober 2006.

Deklerck, J., Responsabilisering en herstelrecht voor minderjarigen. Workshop, Suggnomè/ KULeuven, Leuven, 19 oktober 2006.

Deklerck, J., Naar een fundamentele preventie: De preventiepiramide als basis voor de aanpak van probleemgedrag in het basisonderwijs. Groeien zonder Knoeien, preventief werken in het basisonderwijs, Provinciehuis, Leuven, 12 oktober 2006

Deklerck, J., Elk een eigen plek. Over groot worden, opvoeden en existentieel leren. Conferentie, (Kr)eun (st)eun bij opvoeden. Provinciehuis, Leuven, 15 juni 2006.

Deklerck, J., Dans der seizoenen, een cyclische kijk op teamgericht werken. Pluralistisch Netwerk Verbondenheid, Zevende netwerkdag, La Foresta, Vaalbeek, 1 juni 2006.

Deklerck, J., Existentieel leren: thuis in mezelf, thuis in de wereld? Studio Globo, Brussel 18 mei 2006.

Deklerck, J., Verbondenheid, een uitdaging voor het opbouwwerk? VIBOSO, Blikopener, Brussel, 18 mei 2006.

Deklerck, J., Een steen in de vijver, kringen in het water: verbondenheid en het vormingswerk. Vormingplus, Roeselare, 15 mei 2006.

Deklerck, J., Naar een fundamentele preventie: de preventiepiramide als basis voor de aanpak van probleemgedrag in het basisonderwijs. Groeien zonder Knoeien: preventief werken in het secundair onderwijs, Provincie Vlaams Brabant, Provinciehuis, Leuven, 27 oktober 2005.

Deklerck, J., Naar een fundamentele preventie: de preventiepiramide als basis voor de aanpak van probleemgedrag in het basisonderwijs. Groeien zonder Knoeien: preventief werken in het basisonderwijs onderwijs, Provincie Vlaams Brabant, Provinciehuis, Leuven, 20 oktober 2005.

Deklerck, J., Re-link-ing de-linq-uency: a promising crime prevention for an inpredictable future, International Classroom, KATHO, Kortrijk, October 17th, 2005.

Deklerck, J., Verbondenheid: een uitdaging voor het opbouwwerk? Blikopener VIBOSO, Brussel, 29 september 2005.

Deklerck, J., De preventiepiramide: een model voor de integrale aanpak van onveiligheid, Buurtregie Antwerpen Linkeroever, 29 april 2005.

Deklerck, J., De diepe wortels van preventie en herstel, Werkplaats verbondenheid, Buurtregie Antwerpen, 28 april 2005.

Deklerck, J., Fundamentele preventie in de jeugdhulpverlening, Jongerenbegeleiding v.z.w, Kortrijk, 13 juni 2005.

Deklerck, J., Van instrumenteel leren naar existentieel leren, Pluralistisch Netwerk Verbondenheid, Zesde netwerkdag, La Foresta, Vaalbeek, 9 juni 2005.

Deklerck, J., ‘A la recherche de l’âme de la médiation. Enkele beschouwingen over bemiddeling in Europa.’ Herdenkingsplechtigheid, vijf jaar na het overlijden van Xavier Troch, Gent, 27 april 2005.

Deklerck, J., Jongeren en overlast een integrale benadering, Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid, KATHO – IPSOC, 12 april 2005.

Deklerck, J., Mediation between victim and offender: a new answer to delinquency in a changing society. International Classroom, IPSOC, Kortrijk, 21 maart 2005.

Deklerck, J., De kracht van verbondenheid als preventie en aanpak van de-linquentie. Plenaire lezing in het kader van de Methodiekenbeurs ‘De kracht van de groep. Inspirerende voorbeelden en gedachten rond groepsmatig werken met maatschappelijk kwetsbare groepen’, Provinciehuis Limburg, Hasselt, 18 februari 2005.

Deklerck, J., Onveiligheid in de buurt integraal aanpakken. Werkwinkel in het kader van de Methodiekenbeurs ‘De kracht van de groep. Inspirerende voorbeelden en gedachten rond groepsmatig werken met maatschappelijk kwetsbare groepen’, Provinciehuis Limburg, Hasselt, 18 februari 2005.

Deklerck, J., La reliance: vers une culture de la mediation. Studiedag ‘État des lieux de la médiation en Flandre. Approche et échange sur les différentes pratiques’. Cicov, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Overijse, 17 februari, 2005.

Deklerck, J., Tussen veiligheid en welzijn: nadenken over fundamentele preventie, Buurtregie, Antwerpen, 16 februari 2005.

Deklerck, J., Stad, leefbaarheid en veiligheid, Congres ‘Gegrond’, Jong CD&V, Dworp, 29 januari 2005.

Deklerck, J., Veiligheidsbeleid op scholen. Omgaan met agressieproblemen en preventieplanning. Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg, Regio Brussel. VECC Vlaams Europees Conferentiecentrum, Brussel, 21 januari 2005.

Deklerck, J., Zich beschermen als men niet kan voorkomen. De opkomst van de veiligheidssamenleving, Departementale studiedag Instituut voor Psychosociale Opleiding, Kortrijk, 12 januari 2005.

Deklerck, J., Desintegrerende tendensen en de contouren van de veiligheidssamenleving, Buurtregie Antwerpen, 15 december 2004.

Deklerck, J., Leren en jongerencultuur tegen de opkomende contouren van een postmoderne samenleving. Bijdrage panelgesprek ‘Jongeren en leren in een veranderende samenleving’, in het kader van een vormingstweedaagse van de Katholieke Hogeschool West-Vlaanderen, Nieuwpoort, 25-26 november 2004.

Deklerck, J., Verbondenheid, een uitdaging voor het opbouwwerk?, RIMO Limburg, Kiewit, 28 oktober 2004.

Deklerck, J., Werkplaats verbondenheid. Preventie, buurtopbouw en bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk Limburg, Hasselt, 27 oktober 2004.

Deklerck, J., Peer education: kans tot existentieel leren. Diocesane studiedag over leerlingen-participatie en peer education i.s.m. het Europees Project ‘Peer education and social skills’ (Comenius), Plenaire lezing, Leuven, 20 oktober 2004.

Deklerck, J., COMENIUS: vorming van leraren m.b.t. ‘peer education’. Diocesane studiedag over leerlingenparticipatie en peer education i.s.m. het Europees Project ‘Peer education and social skills’ (Comenius), Werkwinkel, Leuven, 20 oktober 2004.

Deklerck, J., Verbondenheid als antwoord op delinquentie. Een fundamentele aanpak in een risicosamenleving. Coördinatie Integraal Veiligheidsplan Stad Mechelen, 23 juni 2004.

Deklerck, J., ‘Uitsluiting of insluiting’. Een debat over de maatschappelijke problematiek van jeugddelinquentie in het kader van de tentoonstelling Unvarnished – Carl De Keyzer, i.s.m. Initia in het Museum voor Moderne Kunsten PMMK in Oostende, 22 juni 2004.

Deklerck, J., Help, onze school is normaal?! 0nze school tussen heelheid en perfectie, Netwerkdag Pluralistisch Netwerk Verbondenheid, Vaalbeek, 4 juni 2004.

Deklerck, J., Verbondenheid als antwoord op delinquentie: nadenken over preventie en herstel, Provinciehuis, Leuven, 1 juni 2004.

Deklerck, J., Verbondenheid als fundamenteel criminologisch kader: een collage.  Seminarie met de medewerkers van het project Verbondenheid, Gouvy, 27 mei 2004.

Deklerck, J., De preventiepiramide, een kader voor fundamentele preventie, Centra voor DeeltijdseVorming (CDV)-Overleg, Arktos, Leuven, 7 mei 2004.

Deklerck, J., De roep om een veiliger samenleving. De risicosamenleving als uitdaging voor basiswerkers en beleidsactoren, Stedelijks Drugsoverleg Antwerpen (SODA) - Forum, Antwerpen, 4 mei 2004.

Deklerck, J., Herstelgerichte detentie. Nadenken rond ‘fundamenteel herstel’, Ministerie van Justitie, Brussel, 18 maart 2004.

Deklerck, J., Werkplaats verbondenheid. De diepe wortels van preventie en herstel. Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk Limburg, Hasselt, 12 maart 2004.

Deklerck, J., Werkplaats verbondenheid. Preventie, buurtopbouw en bredere maatschappelijke ontwikkelingen, Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk, Hasselt, 27 januari 2004.

Deklerck, J., Bemiddeling op de breuklijn tussen noord en zuid: enkele grensverkenningen, Samenspraak, Suggnomè, Ministerie van Justitie, Brussel, 15 december 2003.

Deklerck, J., Fundamentele preventie. Stedelijk overleg drugbeleid Antwerpen (SODA), Stadhuis Antwerpen, 7 november 2003.

Deklerck, J., Werkplaats verbondenheid: verbondenheid en de samenlevingsopbouw, Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk Limburg, Hasselt, 14 oktober 2003.

Deklerck, J., Ronde Tafel ‘naar een grote vormingsinstelling voor gedetineerden’, georganiseerd door Dialoog, Vormingscentrum Samen, SHD, en VFFW, Leuven, 2 juli 2003.

Deklerck, J., Pluralistisch Netwerk Verbondenheid. Een ervaringsgericht netwerk, georganiseerd door ‘Pluralistisch Netwerk Verbondenheid’, KULeuven, Leuven, 10 juni 2003.

Deklerck, J., Une autre réponse: re-lier la dé-linq-uance. In het kader van de studiedag ‘Réponses alternatives à la transgression’, georganiseerd door N.A.C.R.E, Brussel, 10 mei 2003.

Deklerck, J., Verbondenheid en samenlevingsopbouw, Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk, Waterschei, 7 November 2002.

Deklerck, J., Kunst en fundamenteel herstel, Penitentiair Schoolcentrum Hoogstraten, Hoogstraten, 17 oktober 2002.

Deklerck, J., Towards a theoretical framework of mediation and restorative justice, International Seminar with the University of Mongladenbach, KULeuven, Fac. Rechtsgeleerdheid, Leuven, 18 december 2001.

Deklerck, J., Verbondenheid: een kader voor het forensisch welzijnswerk, Denkdagen voor het forensisch welzijnswerk, De Ceder Deinze, 26– 28 september, 2001.

Deklerck, J., Verbondenheid, een ecologische ethiek, Rede, uitgesproken naar aanleiding van de proclamatie van de laureaten van “Natuur in de Stad”, Aardgasnatuurfonds –Koning Boudewijnstichting, Brussel 23 maart 2001.

Deklerck, J., Re-link-ing de-linq-uency. Towards a Framework for Restorative Justive and Mediation in Penal Matters. Lezing voor de 'Collegi Oficial de Pscòlegs de Catalunya', 21 november 2000, te Barcelona, Spanje.

Deklerck, J., Projectvoorstelling: criminaliteit en wereldbeeld, n.a.v. het studiebezoek van studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam, o.l.v. prof.dr. Van De Bunt, KULeuven, 9 mei 2000.
Internal reports

Stinckens, M. & Deklerck, J., Analyse opbouwwerkproject “De Posthoornwijk” II, LINC Onderzoekslijn 3 ‘Jeugd en Preventie’, kortlopend onderzoek, februari – juni 2008.

Valgaeren, K. & Deklerck, J., Analyse opbouwwerkproject “De Posthoornwijk”, LINC Onderzoekslijn 3 ‘Jeugd en Preventie’, kortlopend onderzoek, februari – juni 2007.

Deklerck J., Depauw, E., De Mey, L., Kaminski, D., Pleysier, S., Van Der Vorst, L., Een opleiding voor Veiligheid. Integratie en standaardistatie van de opleidingen die voorbereiden op zowel private als openbare veiligheidsberoepen. F.O.D., Binnenlandse Zaken, Beleid Integrale Veiligheid, 2007.

Csincsak, M., Deklerck, J., Franssen G., Pleysier S. & Van Der Vorst, L., Overlast in parken. Een verkennend onderzoek naar overlastfenomenen in parken en groenzones binnen de politiezone VLAS. Bulletin EMV/2005/1. Kortrijk: Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid (KATHO dept. IPSOC), 2005.

Deklerck, J. & Depuydt, A., Eindrapport. Onderzoek naar de mogelijkheden tot herstelrechtelijke innovaties binnen de  strafrechtsbedeling vanuit ethische en maatschappelijke indicaties. Promotoren: prof.dr. T. Peters en prof.dr. J. Van der Veken (H.I.W., Centrum voor Metafysica en Wijsgerige Antropologie). Financiering: OnderzoeksToelagen, KULeuven, december 2004.

Deklerck, J. & Depuydt, A., Eindrapport. Onderzoek naar de mogelijkheden tot de ontwikkeling van een theoretisch kader voor ‘restorative justice’ vanuit ethisch en maatschappelijk perspectief. Promotoren: prof. dr. T. Peters en prof. dr. J. Vanderveken (H.I.W., Centrum voor Metafysica en Wijsgerige Antropologie). Financiering: FWO-Vlaanderen, december 2003

Deklerck, J. & Depuydt, A. & Deboutte, G., Conflict and violence resolution through social mediation in the school, family and local community. Contribution of the project ‘linkedness’ Belgium. Final Report. Grant Agreement, 29 december 1999, N° 1999 – 1580 / 001 – 001 INO-PROJECT, coordinated by the Universidade Alberta, Lissabon, Portugal (Connect-programme, European Commission), Leuven, Belgium, december 2001.

Deklerck, J. & Depuydt, A., Eindrapport Deel II: Symbolische representatiesystemen en hun ethische en praktische implicaties”: onderzoeksdeel II in samenwerking met het H.I.W.. Promotoren prof. dr. J; Vanderveken (Centrum voor Metafysica en Wijsgerige Antropologie) en prof. dr. T. Peters); deel van een ruimer interdisciplinair onderzoeksproject met als titel ‘Integrerende wereldbeelden: onderzoek naar de interdisciplinaire constructie van een model van de werkelijkheid met ethische en praktische relevantie’, gecoördineerd door het interuniversitair Centrum Leo Apostel in een samenwerking tussen de K.U.Leuven, V.U.B. en U.G. Periode: 1997-1999. Financiering: Impulsprogramma van de Vlaamse Regering, Humane Wetenschappen, onderzoekslijn Leo Apostel, december 2000.

Deklerck, J. & Depuydt, A., ‘Eindrapport. Fundamentele preventie van criminaliteit. Onderzoek naar de mogelijkheden tot fundamentele preventie van criminaliteit door de ontwikkeling van een model van integrale benadering. Praktijktoetsing in het onderwijs’. Promotoren: prof.dr. T. Peters, prof.dr. H. van de Voorde (fac. Geneesk., gezondheidsecologie), prof.dr. F.  Laevers (Fac. Psych. en Ped. Wet.) en prof.dr. U. Melle (H.I.W.). Financiering: F.K.F.O. (F.W.O.), december 1999.
Doctoral study

Deklerck, J., Delinquentie en haar context bekeken vanuit een cyclisch model van ‘integratie-desintegratie. Promotoren: prof. dr. T. Peters en prof. dr. U. Melle (H.I.W.). Diss. doct. KULeuven, Afd. Strafrecht, Strafvordering en Criminologie, 2005; als deel van een dubbeldoctoraat: Deklerck, J. & Depuydt, A., “‘Re-ligare’ als antwoord op ‘de-linquentie’. Aanzet tot een ethische, contextuele en ecologische criminologie”, Diss. doct. KULeuven, Afd. Strafrecht, Strafvordering en Criminologie, 2005.
Press

Interviews: Ter Zake , De Zevende Dag, Radio1, 4Fm, Knack, De Tijd, De Standaard, Het Nieuwsblad, De Morgen, Weliswaar, Campuskrant, El Comercio (Peru), Story, Gazet Van Antwerpen, Radio 2, Studio Brussel, Televisie Limburg (TVL), Xios, HR Square, Rimo krant, e.a..

Vrije Tribune: (met Johan Put) in de Standaard (16-10-07)

Bron voor puntje b) en c): http://www.law.kuleuven.be/linc/english/staff/johandeklerck.html


  1. 4. De structuur


a)

 1. De opkomst van de veiligheidssamenleving

  1. De opkomst van preventie op de breuklijn tussen curatie en welzijn

  2. Van preventie naar veiligheid: de opkomst van de veiligheidssamenleving

  3. Het actuele landschap in kaart gebracht

 2. Van preventie- en veiligheidslandschap naar de preventiepiramide

 3. De preventiepiramide: een oriëntatiekader voor een integraal veiligheidsbeleid

  1. De betekenis van de preventiepiramide

  2. De verschillende niveaus

  3. 'Probleemgerichtheid' als principe van de piramide

  4. Verdere toelichting

 4. Conclusie: de preventiepiramide, een integraal kader voor de aanpak van onveiligheid

b) De tekst werkt met tussentitels en onderverdelingen en is zeer logisch en daardoor begrijpelijk opgebouwd. De omvang van de tekst (17 pagina's) zorgt ervoor dat de tekst moeilijk wordt om in een keer te lezen.


c) De tekst gebruikt een literatuurlijst dit is erg onhandig want we weten niet wat hij waar heeft gevonden. Je krijgt enkel aan het einde van de tekst een lijst van anderhalve pagina. Veel begrippen zijn wel uitgelegd in de tekst en worden kort vermeld door de auteur en een jaartal tussen haken te plaatsen

  1. 5. Aanduiden in de tekst


Zie papieren versie + wiki

  1. 6. Aanmaken van lijsten


a)

 • Deklerck, J. (1996) ‘De preventiepiramide, een oriëntatiekader voor geïntegreerde preventie’. Panopticon, 4, 347-363.

 • Deklerck, J. (2001) ‘Naar een fundamentele criminaliteitspreventie’. Welzijnsgids, Deurne: Kluwer, (40), 41-98.

 • Deklerck, J. & Depuydt, A. (1997) ‘Verbondenheid en de samenleving in desintegratie. Een achtergrondskader voor een criminologisch preventieproject’. Panopticon, 1, 48-71.

 • Hebberecht, P. (2002) ‘Naar een nog meer repressief veiligheidsbeleid in Nederland en Frankrijk’. Panopticon, 5, 375-383.

 • Meijlaers, S. & Kaesemans, B. (eds.)‘Criminologen in de veiligheidspreventie’. In: Vanderborght, J., Vanacker, J. & Maes, E., Criminologie. De wetenschap, De Mens. Brussel: Politeia, 225-244.

 • Van Outrive, L. (1981) ‘Preventie een kwalijk begrip’. Tijdschrift voor sociaal welzijn. 8, 15-16.

b) Tijdschrift voor Veiligheid

Expertisecentrum Maatschappelijk Veiligheid

Linc

c) Deklerck Johan


Hebberecht Patrick
Hollway Wendy

d) attitudevorming

het beïnvloeden van de houding, de mentaliteit van de betrokken (Deklerck 2006)

curatie


genezing Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/?woord=curatie

elk ingrijpen als zich een of ander probleem voordoet (Deklerck 2006)

desintegratie

afbrokkeling van de socialiserende en controlerende kaders (Deklerck & Depuydt 2005)

directe preventie

maatregelen die als basisdoel de bewerkstelling van preventie hebben. (Deklerck 2006)

indirecte preventie

de maatregelen kunnen een een preventieve betekenis hebben, zij het niet als eerste doel.

preventie

het beperken van de kansen op en de gevolgen van ongevallen met behulp van het doorvoeren van maatregelen. Gevonden op http://www.brzo99.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/brzo/xdl/page&ItmIdt=204932&SitIdt=220&VarIdt=88

preventiepiramide

De preventiepiramide is een model dat de verschillende facetten van een preventiebeleid integreert. (Deklerck 2006)

structurele maatregelen

Structurele maatregelen grijpen in in de omgeving van de betrokkenen, en maken bepaalde zaken mogelijk of onmogelijk. (Deklerck 2006)

welzijn

Het deelnemen aan het samenleven in een toestand van fysieke en psychisch welbevinden (Deklerck 2001)

Bron:
DEKLERCK J. Onveiligheid integraal aanpakken: de ‘preventiepiramide’ In: Tijdschrift voor Veiligheid, jg. 5, nr.3, 2006.

ENCYCLO ONLINE ENCYLOPEDIE, 'Encyclopedie', http://www.encyclo.nl/zoek, geraadpleegd op 30 december 2008.


VAN DAELE, ‘Woordenboek’, http://www.vandale.nl, geraadpleegd op 30 december 2008.
'WOORDENBOEK', http://www.woorden-boek.nl/, geraadpleegd op 30 december 2008.
  1. 7. Synthese van de tekst


De preventiepiramide is een wetenschappelijk model dat instaat voor en integrale en positieve preventie. Dit model sluit nauw aan bij het model van de appelboom.

De preventiepiramide bestaat uit vijf niveaus. Deze niveaus hangen samen en zijn op elkaar betrokken. Ze gaan van zeer algemeen (onderaan) tot zeer specifiek (bovenaan). Alle niveaus hebben een plaats binnen het preventieveld maar de betrokkenheid op, en de aanwezigheid van niveau 1 is essentieel. Het model houdt een hiërarchie in, waarbij de onderliggende niveaus de hoger liggende voorafgaan.


De onderste niveaus staan in voor een positieve preventie. Maar alle niveaus tellen mee: niet 'of-of', maar 'en-en'. Daarom spreken we van 'integrale en positieve preventie'.1
   1. Niveau 4: Het curatieve niveau


Op dit niveau situeren de maatregelen die genomen worden eens het onheil al is geschied. 'Dit niveau is volledig probleemgeoriënteerd.'2 Zowel de analyse als de aanpak van de situatie is probleemgericht. Deze maatregelen kunnen in de toekomst preventief aanvaard worden, dit is echter niet het doel op zich. vb. veroordeling, boetes, …
   1. Niveau 3: Specifieke preventie


Dit is het niveau waar zich de meeste bestaande preventiemiddelen zich bevinden. Net als niveau 4 is ook dit niveau de analyse als de aanpak van het probleem probleemgericht. Preventie op dit niveau alleen is symptomatisch en kan 'dweilen met de kraan open' zijn als er niets gebeurt op niveau 1 en 2.3 Vele van deze maatregelen worden negatief ervaart door mensen, de antwoorden zijn dus negatief georiënteerd. vb. specifieke projecten rond de preventie van drugs, vandalisme, spijbelen, pesten,…; bewakingscamera's; …
   1. Niveau 2: Algemene preventie


Dit niveau vertrekt van de vaststelling van een probleem zoals de hogere niveaus. Maar in tegenstelling tot de hogere niveaus wordt hier een antwoord gezocht dat niet probleemgericht is. De maatregelen zijn positief georiënteerd. Vb. sociale vaardigheidstraining waarbij met de doelgroep rond sociale vorming wordt gewerkt, …
   1. Niveau 1: Fundamentele preventie


Centraal staat hier de bevordering van de leefkwaliteit door middel van een algemeen leefkwaliteitsbevorderend beleid. Maatregelen die getroffen worden op dit niveau zijn positief georiënteerd.
   1. Niveau 0: De maatschappelijke context in zijn sociale, politieke en ecologische dimensie


Niveau 0 is de bedding waarop de vier andere niveaus staan. Dit is dus van cruciaal belang.

Bij een preventiebeleid kan best op de verschillende niveaus terzelfdertijd gewerkt worden. Toch blijft het eerste niveau het fundament, en als hier niet in de eerste plaats werk van wordt gemaakt, hebben de initiatieven vanuit de overige niveaus geen basis om vanuit te vertrekken of om terug te vallen.4Niveau 3 en 4 zijn probleemgerichter en zoeken antwoorden op een curatieve wijze. Niveau 1 en 2 zijn dan eerder gericht op het welzijn.
In alle niveaus zijn er twee manieren voor het zoeken naar antwoorden op de problemen. Je kunt zoeken naar 'structurele maatregelen'5 maar je kan ook werken aan de attitudevorming6.


1DEPUYDT A. De preventiepiramide. Katholieke Universiteit Leuven, http://www.law.kuleuven.be/PCW/visie.html#preventiepiramide, 23-12-2008, geraadpleegd op 30 december 2008.

2DEPUYDT A. De preventiepiramide. Katholieke Universiteit Leuven, http://www.law.kuleuven.be/PCW/visie.html#preventiepiramide, 23-12-2008, geraadpleegd op 30 december 2008.

3DEPUYDT A. De preventiepiramide. Katholieke Universiteit Leuven, http://www.law.kuleuven.be/PCW/visie.html#preventiepiramide, 23-12-2008, geraadpleegd op 30 december 2008.

4DEPUYDT A. De preventiepiramide. Katholieke Universiteit Leuven, http://www.law.kuleuven.be/PCW/visie.html#preventiepiramide, 23-12-2008, geraadpleegd op 30 december 2008.

5Zie begrippen

6Zie begrippen

 • 2. Context van het artikel
 • 5. Aanduiden in de tekst Zie papieren versie + wiki 6. Aanmaken van lijsten
 • 7. Synthese van de tekst
 • Niveau 4: Het curatieve niveau
 • Niveau 3: Specifieke preventie
 • Niveau 2: Algemene preventie
 • Niveau 1: Fundamentele preventie
 • Niveau 0: De maatschappelijke context in zijn sociale, politieke en ecologische dimensie

 • Dovnload 185.06 Kb.