Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderwijskundige visie bouwstenen

Dovnload 14.05 Kb.

Onderwijskundige visie bouwstenenDatum17.06.2017
Grootte14.05 Kb.

Dovnload 14.05 Kb.

Onderwijskundige visie bouwstenen
Creatieve Actie Methodologie legt hij uit hoe je het opleidingsniveau kan verhogen door creatieve

en kritisch denkende leerlingen en studenten op te leiden.De volgende stap is de student zijn creatieve vermogen aan te laten boren om het probleem op te lossen. Om dat te stimuleren creëert Delnooz doelbewust chaos. ‘We proberen continue verwarring te zaaien in de hoofden van studenten. We bieden ze geen zekerheden maar onzekerheden. Hun waarnemingen

stellen we ter discussie. Bij sommige studenten geeft het zo veel verwarring dat ze niet meer weten

wat ze moeten doen. Maar door geen oplossingen aan te dragen maar juist vragen stellen en dingen

ter discussie te stellen, dwing je ze uiteindelijk om keuzes te maken.’ Delnooz weet op die manier na zes tot acht weken intensieve training de studenten kritischer en creatiever te maken.

Een praktiserende en pragmatische intellectueel die niet louter uitvoerend bezig is met door anderen vastgestelde leerplannen, kerndoelen, eindtermen etc. maar vooral ook innovatief en onderzoeksmatig denkt en handelt. onderzoekt bij voortduring zijn vak en zijn aanpak en reflecteert op het eigen handelen. Deze docent onderzoekt, zijn onderzoeksveld ligt in de klas of in een situatie waarin sprake is van overdracht of artistieke (inter) actie. Onderzoekt vanuit een empirisch-analytische opvatting op basis van theoretische inzichten en vanuit “personal experience” en “personal knowledge”, die op hun beurt weer bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het vak.

Jean McNiff .

I want to explore the idea that education is concerned with the process of growth of an individual whereby the individual’s life is formed and informed by the values that she holds and the knowledge that she develops. Values, or beliefs, are aspects of an individual’s thinking and practice.

Persoonsgericht onderzoek, reflectie, “personal experience and knowledge”, innovatief en professioneel handelen zijn kernbegrippen uit action-research-approach”, leent zich goed voor onderzoek en reflectie op handelings/ervaringsgebieden waarin het kwalitatieve en persoonlijke aspect een grote rol spelen. In de kunsten is daarvan zeer zeker sprake. De “action-research-approach” is als instrumentarium goed bruikbaar bij de (persoonlijk geformuleerde) probleemgerichte manier van denken die we vaak aantreffen en toepassen in de kunsten en in het onderwijs. allesbehalve waardevrij denken en handelen. Persoonlijke stellingname vereist niet alleen formulering maar vooral ook plaatsing in een context.

In schema:
vakdidactiek


onderwijs / mens visie

vakvisie

onderwijskunde

(voorlopige)

afstudeerthematiek

opvoedkunde

psychologie

stage

stageconclusies


Jean McNiff: teaching as learning; an action research approach / 1993

It is not a final answer. It is a firm but temporary intellectual platform on which I am standing to create new, more mature structures. a firm stand in order to give me the security to move forward; but that this firmness should be fluid, provisional, part of my conscious intent to transform my own thinking, and subject to dismantling when the time is right to move on. I am concerned that it should now never end. I opened the doors to my own learning. more convinced I become of the need to organize it as a learning process. encourage them to find their own answers. I am convinced of the need to encourage people to appreciate the power of the self, when that self engages in the process of her own development; of the power of the self to create her own understanding. This power allows us to apply our educational practices to the process of transforming our lives. If we are not happy with a situation, we change it. Our educational knowledge is the process whereby we know why and how we transform our lives.


Let me picture one parameter as being the focus of educational enquiries, which may be approached by (1) the dominant view, that knowledge about education generated by researchers is imposed upon teachers; and (2) an alternative view, that educational enquiries are processes that enable teachers to create their own knowledge. , and are seeking to understand their own professional practices with a view to improving them. improve her own professional life. At the heart of this process of improvement is that person’s own conscious understanding of her practice. about an improvement of practice through the development of critical awareness. sharing that particular way of life - or they modify their way of life according to their acceptance of others’ better arguments.


Professional practices are the living out of the educational values of the community of reflective practitioners as they engage in their own educational development in an attempt to improve the process of education. I believe that the best teaching is done by those who want to learn.
I recognise myself as a changing individual in a changing world; I change my thought as my thought changes me. what teaching is about: the ability of an open- minded individual to bring her learners to the point where they, too, may be open to their own process of self-development. I feel this may be done by the efforts of teachers to establish the frameworks of care in which learners may develop their own understanding of their own experiences. Teaching transforms into learning, and back again to teaching.

waar sta ik

wat wil ik bereiken, wat is het meetbare resultaat

hoe ga ik dit realiseren, meten en bijstellen

Vragen?

Wat en waarom wil ik leren? (competentie en motivatie?

Hoe pak ik dit aan? Wat ga ik doen? En wat ga ik leren?

Hoe laat ik zien wat ik heb gedaan?

Docent rollen

begeleider

Vakdocent, tutor, praktijkinstructeur

Diverse docentrollen

+

begeleider
Dovnload 14.05 Kb.