Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderzoeksopdracht Vlaams wetenschappelijk onderzoek

Dovnload 0.74 Mb.

Onderzoeksopdracht Vlaams wetenschappelijk onderzoekPagina10/27
Datum04.04.2017
Grootte0.74 Mb.

Dovnload 0.74 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27

6. TOT SLOT: WIE DIENEN WE?


Tot slot willen we de vraag stellen die het startpunt zou moeten vormen voor het uittekenen van een politieke visie en strategie over onderzoek in, met en voor ontwikkelingslanden: wie of wat dienen we? Zijn armen en de ontwikkeling in derde wereldlanden daadwerkelijk prioritair in ons ontwikkelingsgericht onderzoeksbeleid, of is het onze eigen (wetenschap)ontwikkeling die vooral de vruchten dient te plukken van onze onderzoeksactiviteiten in ontwikkelingslanden?14 Zoals Blommaert (2003) stelt is het niet moeilijk vast te stellen dat meer dingen een rol spelen bij het bepalen van ‘ontwikkelingsrelevant onderzoek’ (wie/wat/waar) dan het belang van "de mensen" in ontwikkelingslanden. “Bijvoorbeeld heeft België een bestaande expertise in Oost-Kongo die het zou kunnen benutten door tegemoet te komen aan de actuele nood aan bemiddelaars in deze streek. Echter, we genieten weinig steun en geloofwaardigheid in deze regio omdat we de kolonisatie nog steeds niet ten volle hebben erkend. Deze erkenning zullen we niet halen met onze excuses aan te bieden, maar door ook ‘high-profile’ -via publicaties en de oprichting van een studiecentrum- de impact van de kolonisatie te bestuderen. Door onze historische verantwoordelijkheid ten aanzien van de voormalig gekoloniseerde gebieden op deze manier feitelijk op te nemen zouden we onze ‘geloofwaardigheid’ terugwinnen en kunnen we onze expertise in de regio ook politiek benutten” (Blommaert, 2003). Of start ontwikkeling misschien niet bij het erkennen van het bestaande? Eventueel een geschiedenis van kolonisatie waarin we, als toekomstig noordelijke ‘partner’, een minder mooie rol hebben gespeeld?

Met dit laatste voorbeeld is het niet onze bedoeling een ‘algemeen schuldgevoel’ te creëren. Wél willen we aanduiden dat niet enkel bestaande regelgevingen en economische ontwikkelingen ons boven het hoofd hangen bij een resolute keuze voor de ontwikkeling in derde wereldlanden, maar dat dit laatste tevens een inzet van onszelf -met onze eigen wetenschapsambities en nagestreefde ontwikkeling- vraagt. We hopen dat beleidsmakers in Vlaanderen bereid zijn tot deze inzet, zich ervan bewust zijn dat ‘ontwikkelingsrelevant’ onderzoek niet noodzakelijk de agenda dient van diegenen met sociale en politieke macht (Finch, 1986), en tot slot de politieke wil hebben te kiezen voor de ontwikkeling van de meest kanslozen.


REFERENTIELIJST


ACP-EU. (2001). Bridging the Technological Divide. Legon Statement on Science and Technology for Development in ACP Countries. ACP-EU Policy Workshop on Research and Technology for Development. University of Ghana, Legon, 29-31 January 2001.

Busquin, B. in Lambotte C. (2000) Verslagtekst van ontmoeting van Commissaris Philippe Busquin met Tony Blair, gedurende zijn bezoek aan de Europese Commissie in Brussel, 23 februari 2000 © CE/Christian Lambotte. Available from: [http://europa.eu.int/comm/commissioners/busquin/on_the_job/oj3_nl.html]

CGIAR (2001) CGIAR Annual Report 2000: The Challenge of Climate Change: Poor Farmers at Risk. CGIAR, Washington DC.

Doom, R. (2000). Armoede. Een essay van de open deur. In: Mazijn, B. (Ed.) (2000) Duurzame ontwikkeling meervoudig bekeken. Academia Press, Gent.

Europees Parlement. (Rap. Zorba, M.) (2002). Ontwerpverslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie: "Structureren van de Europese onderzoekruimte" (2002-2006) Europees Parlement, Commissie Industrie, Externe handel, Onderzoek en Energie. Maart 2002.

Available from [www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/itre/20020415/461659nl.pdf]

Europese Commissie (2002). Sience and Society Action Plan. Europese Commissie, Luxemburg.

Europese Commissie (2003). Investing in research: an action plan for Europe. Europese Commissie, Brussel.

Finch, J. (1986). Research and Policy: The issues of qualitative methods in social and educational research. Falmer Press, Lewes.

Gibbons, M.; Limoges, C.; Nowotny, H.; Schwartzman, S.; Scott, P.; Trow, M. (1994) The New Productions of Knowledge: The dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, Sage Publications, London.

Gibbons, M. & Wittrock, B. (eds). (1985). Science as a Commodity: Threats to the Open Community of Scholars.Longman, Harlow.

Greenidge, C. & Engelhard, R. (ECDPM). (2002). The Need for a Policy Dialogue on Science and Technology for Development in ACP Countries. ECDPM, Maastricht.

James, R. (2000). Power, partnership and capacity building. Ontrac Capacity Building News, 4.

Jones, M. (2000). Twinning as a tool for Sustainable Organisational Capacity Building. In ECDPM (2000). Partnership –An Instrument for Capacity Building? Capacity.org Newsletter.Issue 6, July 2000.

Laws, S. (2003). Research for Development. A Practical Guide. Sage Publications. London,Thousand Oaks, New Delhi.

Leff, E. (1996) From ecological economics to productive ecology: perspectives on sustainable development from the South. In: Constanza, R; Segura, O & Martinez-Alier, J. (eds.) Getting down to earth. Practical applications of ecological economics. Island Press, Washington DC.

Mohiddin, A. (1998). Partnership: a new buzz-word or realistic relationship? Development, 41, 4.

Marshall, E. (1992). NSF: being blown off course? Science, 258 (5084): 880-2

Nair, K.N. & Menon, V. (ECDPM) (2002). Capacity Building for Demand-led Rearch: Issues and Priorities. Policy Management Brief, 14.

Norton, A. (1998). Some reflections on the PPA process and lessons learned. In: Holland, J. & Blackburn, J. (eds.) Whose Voice? Participatory research and policy change. Intermediate Technology Publications, London.

Nwamuo, C. (2000). Capacity Building through North-South Partnership. The African University Sector. In ECDPM. (2000). Partnership – An Instrument for Capacity-Building? Capacity.Org. Newsletter, Issue 6, July 2000.

Ohmae, K. (1996).The end of the nation-state: the rise of regional economies.Harper-Collins, London.

Peleman, M. (1981) Ontwikkelingsrelevant onderzoek aan Belgische Universiteiten en Onderzoeksinstellingen. (O.R.O.-enquête) Afrika Vereniging van de Rijksuniversiteit Gent, 142 p.

Pardey, P.G. & Beitema N.M. (2001). Slow Magic: Agricultural R&D a Century after Mendel. IFPRI, Washington DC.

Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Free Press, New York.

RAWOO (2001). Utilization of Reserach for Development Cooperation: Linking Knowledge Production to Development Policy and Practice. Publication No 21. RAWOO, The Hague, 2001.

Retout, O. (1998) Do developing countries need scientific research? Developing World, Jan-Feb 1998.

Robinson, M. (2002). Now is the time for action. Human Rights High Commissioner tells Third Committee, as it takes up racism conference Report. UN, Press Release. Available from: [http://www.un.org/News/Press/docs/2002/GASHC3679.doc.htm]

Sachs, J. (2002). The essential ingredient. New Scientist, 17 augustus 2002.

Sen, A. (2002) How to Judge Globalism? The American Prospect, vol. 13 no. 1, January 1, 2002 - January 14, 2002.

Stiglitz, J.E. (1999). Knowledge as a public good. In: Kaul, I. e.a. Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century, Oxford University Press, New York.

Thomas, C. Y. (1979) Dependence and Transformation. MRP, New York.

UN (2000) United Nations Millenium Declaration. New York, September 2000. Available from: [http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm]

UNESCO (2002). The UNESCO Forum on Higher Education, Reserach and Knowledge. Draft Project Document. Available from [http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001291/129172eo.pdf

UNESCO (1999). Declaration on Science. UNESCO, September 1999. Available from: [http://csf.colorado.edu/mail/elan/may99/msg00552.html]

UNDP. (2001). Human Development Report. Oxford University Press, New York.

UNDP. (1998). Human Development Report. Oxford University Press, New York.

UNDP (1997). Capacity Development. Technical Advisory Paper II. Capacity Development Resource Book. Management Development and Governance Division. UNDP.

VLIR. (2002). Het vijfjarenplan van de VLIR voor de universitaire ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse universiteiten 2003-2007. VLIR, oktober 2002.

Worldbank. (2000). Higher education in Developing Countries, Peril and Promise. World Bank, marsh 2000, Washington, D.C.

Worldbank. (1999). World Development Report 1998-1999: Knowledge for Development.World bank, Washington, D.C.

Worldbank. (1990). Poverty. World Development Report, 1990. Oxford University Press.

World Health Organization. (1995). World health Report, 1995. WHO, Genève.

Hopper, R.(ed.) (Worldbank). (2002). Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education.World Bank, Washington, D.C.


Mondelinge bronnen


Van Damme, Dirk. Voorzitter Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR)

Interview, 15 september 2003.

Doom, Rudy. Vakgroepvoorzitter Vakgroep Studie van de Derde Wereld (UG)

Interview, 2 september 2003.

Soetaert, Ronald. Vakgroepvoorzitter Academische Initiële Lerearenopleiding (UG)

Interview, 9 september 2003.

Blommaert, J. Voorzitter Afrikavereniging Universiteit Gent (AVRUG) en Vakgroepvoorzitter Vakgroep Afrikaanse talen en Culturen (UG)

Interview, 17 september 2003.

Van Damme, P. Faculteit Landbouwkunde en Toegepaste Biologische Wetenschappen.

Overleg naar aanleiding van het voorgelegde rapport, 24 oktober 2003.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27

  • REFERENTIELIJST
  • Mondelinge bronnen

  • Dovnload 0.74 Mb.