Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderzoeksopdracht Vlaams wetenschappelijk onderzoek

Dovnload 0.74 Mb.

Onderzoeksopdracht Vlaams wetenschappelijk onderzoekPagina13/27
Datum04.04.2017
Grootte0.74 Mb.

Dovnload 0.74 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27

C. Europa


Ook op Europees niveau vinden we de tweespalt Onderzoek (Directoraat Generaal RTD, voorheen XII) en Ontwikkeling (DG DEV, voorheen DG VIII voor ACP-landen (Conventie van Cotonou), DG RELEX (IA) voor Asia-Latin-America (ALA) en MEDiterranean), en het uitvoerend orgaan EuropeAID/AIDCO, voorheen SCR).

Belgische onderzoeksteams bleken vooral goed vertegenwoordigd in het INCO/DEV programma (voorheen STD en INCO/DC) dat life sciences en landbouwonderzoek sponsorde voor ontwikkelingslanden. De relevante projecten konden zeer eenvoudig geoogst worden uit de CORDIS-database. Bij het opstellen van de prioriteiten voor de massa-programma's van het zesde kaderprogramma bleek research for development sector ietwat tussen de mazen van het net gevallen, maar voorlopig worden deze activiteiten toch nog steeds gesponsord via regelmatige calls for proposals met kleine budgetenveloppes (net als de KMO-sector).

Om de hierboven gegeven redenen (ivm de Belgische ontwikkelingssamenwerking) kwamen we evenmin toe aan een systematische identificatie van onderzoekselementen in de ontwikkelingsprogramma's van de Europese Unie (Europees Ontwikkelingsfonds, specifieke budgetlijnen).

D. Internationaal


Uit de antwoorden op de questionnaire die aan 60 Vlaamse onderzoeksteams gestuurd werd (zie hoofdstuk 7) blijkt dat de grotere teams opgenomen zijn in internationale samenwerkingsverbanden of netwerken op hun specialisatieterrein. Sponsoring door nationale onderzoeksprogramma's blijkt meestal in het kader van deze samenwerkingsverbanden te gebeuren en slechts zelden krijgt een individueel team uit een ander land toegang tot de nationale onderzoeksfondsen. Navraag bij IDRC (Canada) leverde bijvoorbeeld slechts 2 Belgische teams op die ooit een researchproject hadden gecoördineerd. De evolutie naar echt internationale calls for proposals (in bvb USA en UK) levert internationaal competitieve groepen natuurlijk mogelijkheden op.

Op gebied van ontwikkelingssamenwerking is de internationale openheid en de erkenning van vakexpertise wel verder geëvolueerd. De combinatie van interventieprojecten met een researchcomponent is een regelmatig gebruikt middel voor universitaire teams om aan de nodige core funding te komen. Dikwijls moeten zij hiervoor echter ingaan op een internationale aanbesteding in competitie met privé-ondernemeningen of allianties sluiten met consultancy-companies.


E. Multilaterale organisaties


Vele internationale organisaties, binnen de VN-structuur of daarbuiten, zijn specifiek gericht op de promotie van ontwikkelingslanden. Voor elk van de expertiseniches van het wetenschappelijk onderzoek is minstens één UN organisatie bevoegd, en meestal zijn ook enkele andere multilaterale organisaties actief. Sommige organisaties hebben specifieke onderzoekscentra in ontwikkelingslanden opgericht (ILRAD, ICRAF, OCCGE...). Andere onderzoeksprojecten worden toebedeeld via internationale 'calls for proposals' of uitbesteed aan netwerken (networks of excellence), steunpunten (resource centres), erkende centra (collaborative centres) of individuele experts. Informatie over Vlaamse teams, waarvan we weten dat ze wel degelijk aan bod komen in dit landschap, wordt niet op een systematische manier verzameld en wordt slechts zelden doorgegeven aan bvb IWETO. We konden slechts zicht krijgen projecten van multilaterale organisaties die rechtstreeks steun krijgen van Belgische/Vlaamse overheden (bvb. UNESCO).

F. Niet-goevernementele programma’s


Van bijzonder belang is het onderzoek dat in sommige sectoren gevoerd wordt door niet-goevernementele organisaties, door privé-bedrijven (vooral productontwikkeling, bvb farmacie of biotechnologie) of NGO's (bvb. duurzame ontwikkeling, eerlijke handel, conflictbeheersing, sociale thema's...) en andere not-for-profit organisaties (bvb. Wellcome Trust, dat over een groter researchbudget beschikt dan de Medical Research Council in het Verenigd Koninkrijk). Ook hier hebben we slechts sporadische informatie kunnen verzamelen door de feedback van implementoren.

H. Focus


Onderstaande vergelijkende tabel vat een aantal eigenheden samen van de belangrijkste goevernementele onderzoeksdonoren in België.

Niveau

Type

Donor/ administratie

Programma

thematische focus

Pro-jecten

Man-daten

Duur

beperking

Federaal

Onderz.

DWTC

*bilaterale
*multilaterale

ruim

ruim


x

x


x

x


kort

lang

Int. org.

OS

DGOS/VLIR

*Eigen Init.

*IUS


*BVO

ontwikkelings-relevant

beleidspriorit.x

x

x


x


kort

lang


kort

acad.

univ


acad.
OS

DGOS/BTC

*OS-projecten

deel van OS projecten

x
kort
Vlaams

Onderz.

BOF

AWI


*bilaterale

*multilateraleruim

cluster 'water'x

x

kort

lang

Int. org.

Onderz.

FWO

*projecten
*mandaten

fundamenteel

onderzoekx

x


kort

kort
Onderz.

BOF/Univ.
fundamenteel

x

x

kort

univ
OS

Min.Vl.Gem.

*OS-projecten

deel van OS projecten

x
kortOnderz

IWT

*projecten
*mandaten

ruim

x

x


kort

+ VL. industrie

Onderz.: Onderzoek, OS: Ontwikkelingssamenwerking

thematische focus: diverse foci of beperkingen die eigen zijn aan dit programma

Duur van projecten / mandaten: kort < 5 jaar, lang >= 5jaar

Beperking mbt deelname: Univ(ersiteiten), academische instellingen, samen met internationale organisaties, Vlaamse industriële partner vereist

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27

  • D. Internationaal
  • E. Multilaterale organisaties
  • F. Niet-goevernementele programma’s
  • H. Focus

  • Dovnload 0.74 Mb.