Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderzoeksopdracht Vlaams wetenschappelijk onderzoek

Dovnload 0.74 Mb.

Onderzoeksopdracht Vlaams wetenschappelijk onderzoekPagina14/27
Datum04.04.2017
Grootte0.74 Mb.

Dovnload 0.74 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

I. Geografische concentratie


Verscheidene donoren en programma's concentreren zich op een aantal ontwikkelingslanden in plaats van de schaarse middelen over alle ontwikkelingslanden te verspreiden. (zie ook hoofdstuk 3). Bijgaande kaarten geven achtereenvolgens weer:

 • DGOS/BTC - concentratielanden (18)


 • D
  WTC: landen waarmee bilaterale wetenschappelijke samenwerking gebeurt • BOF-bilateraal (VL): landen waarmee bilaterale wetenschappelijke samenwerking gebeurt • VLIR: landen waarmee in het kader van de IUS samengewerkt wordt


Wanneer we deze kaarten superimposeren krijgen we het volgende beeld:
In de questionnaire van de belangrijkste teams die uit de projecten-steekproef naar voren kwamen stelden we de vraag naar de geografische locatie van hun voornaamste samenwerkingsverbanden. Dit leverde de volgende kaart op:
5.Inventarisatie onderzoeksprojecten

 1. Opzet


De oorspronkelijke bedoeling (zie ook hoofdstuk 2) was om de lopende onderzoeksprojecten in, met, of voor ontwikkelingslanden te inventariseren aan de hand van een beproefde methodologie16:

 1. opvragen van de databanken van de voornaamste nationale donoren: deze administraties hebben er alle belang bij om over up-to-date, publieke en transparante gegevens te beschikken.

 2. ondervragen van databanken van internationale donoren.

 3. aanvullen met gegevens van zgn. 'concentratoren' (in Vlaanderen: Universiteiten, Instituten) en van 'niche-donoren' (bvb Damiaanfonds voor lepra- en TB-onderzoek) die vanuit de eerste overview (punt 1 en 2) naar voor kwamen.

 4. gegevens opvragen van de implementoren gebeurt slechts pas in laatste instantie, omdat die overbevraagd en, wegens een zekere competitie voor schaarse fondsen, soms onwillig zijn om volledige gegevens te verstrekken. Bovendien zijn de gegevens die van implementoren verkregen worden niet gestandardiseerd en vereisen ze dus veel manueel aanpassingswerk

 5. beroep doen op gegevens uit partnerlanden is slechts zeer uitzonderlijk mogelijk.

B. Gegevensset


Om de kans op respons te verhogen en om de onderlinge vergelijkbaarheid te garanderen is het belangrijk te werken met een minimale standaardset van gegevens over onderzoeksprojecten. Het volgende schema geeft weer welke gegevens opgevraagd werden aan researchadministraties:

 

WIE

WAAR

WAT

HOE

HOEVEEL

onderzoeksteams

geografisch

thema

methodologie

ingezette middelen

primair
(nodig)

1) coordinator 2) VL partner

locaties in ontw.land(en)

hoofd-onderzoeksgebied

hoofdtype van research

fondsen van deze donor

secundair
(nuttig)

andere partners

andere locaties

secondaire gebieden

secundaire types

staff / natura, fondsen van andere donoren

Ook is het belangrijk duidelijk te maken op welk niveau de gevraagde gegevens zich bevinden, wat we de basiseenheden noemen. Informatie die zich op een ander niveau bevindt is ofwel te algemeen (bvb universiteit, vakgroep ipv. eenheid) ofwel te specifiek (bvb. naam promotor ipv. eenheid), zodat manuele verwerking nodig is, wat aanleiding geeft tot interpretatie- en classificatiefouten.

 

WIE

WAAR

WAT

HOE

HOEVEEL

onderzoeksteams

geografisch

thema

methodologie

ingezette middelen

Mogelijke Niveau's:

supra-indeling

universiteiten / hogeschool / privé / ...

bvb ACP / Commonwealthbudget van het programma

hoofd-indeling

instituut / organisatie

groepering per continent

natural, cultural, social, life sciences

classificatie van researchmethodologie

totaalbudget van het project

tussen-indeling

faculteit / vakgroep / afdeling enz.

groepering per regioniet-researchfondsen, eigen contributie...

basiseen-heden

onderzoeksteam

land

onderzoeksgebied

hoofd-
methodologie


researchbudget

onder-verdeling

subteam / individu

site, localiteit of regio intra-staatbudgetverdeling


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

 • 5.Inventarisatie onderzoeksprojecten Opzet
 • B. Gegevensset

 • Dovnload 0.74 Mb.