Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderzoeksopdracht Vlaams wetenschappelijk onderzoek

Dovnload 0.74 Mb.

Onderzoeksopdracht Vlaams wetenschappelijk onderzoekPagina18/27
Datum04.04.2017
Grootte0.74 Mb.

Dovnload 0.74 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27

B. Exacte Wetenschappen (Physical Sciences)

Sterrenkunde (Astronomy)

Astrofysica (Astrophysics)


Aantal projecten in cluster: 3

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000Plasmafysica (Plasmaphysics):

Aantal projecten in cluster: 1 (van de 3 projecten in ‘Astrofysica’)

Geschat researchbudget: < € 100.000

Kosmologie (Cosmology)


Aantal projecten in cluster: 2

Geschat researchbudget: > € 1M


Scheikunde (Chemistry)

Toegepaste Scheikunde (Applied Chemistry)


Voedingschemie (Food Chemistry):

Aantal projecten in cluster: 1


Biochemie (Biochemistry)


In deze niche werd slechts één project opgenomen met basis biochemisch onderzoek. Alle andere projecten waarin biochemie als onderzoeksmethode wordt toegepast bij een bepaald thema, werden onder het betreffende thema geclassificeerd.

Aantal projecten in cluster: 3

Geschat researchbudget: < € 100.000

Heterogene Katalyse (Heterogeneous Catalyses)


Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: < € 100.000


Organische Scheikunde (Organic Chemistry)


Organometalische Scheikunde (Organometallic Chemistry):

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: < € 100.000

Polymeerchemie (Polymer Chemistry):

Aantal projecten in cluster: 2

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Informatica (Informatics)

System Design


Neurale Netwerken (Neural Networks):

Aantal projecten in cluster: 3

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Wiskunde (Mathematics)

Toegepaste Wiskunde (Applied Mathematics)


Aantal projecten in cluster: 2

Geschat researchbudget: < € 100.000


Statistiek (Statistics)


Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: < € 100.000


Fysica (Physics)

Fysicochemie (Chemical Physics)


Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: < € 100.000


Vastematerie Eigenschappen (Condensed Matter Properties)


Kristallografie (Cristallography):

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: < € 100.000

Halfgeleiderfysica (Physics of Semiconductors):


aantal projecten:

5-10

geografisch:

China en Zuid-Afrika (bilateraal)

geschat researchbudget:

500.000 - € 1.000.000

belangrijkste teams:


Elektromagnetisme (Electromagnetism)


Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: < € 100.000


Elektronica (Electronics)


CMOS-Technologie (CMOS-Technology):

Aantal projecten in cluster: 3

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Foto-elektrische componenten (Photonic Components): Foto-elektrische componenten vinden o.a. hun toepassing in zonnecellen.

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: < € 100.000

Quantummechanica (Quantum Physics)


Atoomfysica (Atomic Physics)

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: < € 100.000

Thermodynamica (Thermodynamics)


Toegepaste Thermodynamica (Applied Thermodynamics):

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: < € 100.000

C. Technologie (Technology)

Toegepaste Wetenschappen (Engineering)

Agrotechniek (Agricultural Engineering)


Omdat het begrip ‘agricultural engineering’ verwarring kan scheppen, werd hier de niche omschreven als agrotechniek. Ze behelst alle projecten rond technologische toepassingen specifiek voor de landbouw.

Aantal projecten in cluster: 2

Geschat researchbudget: € 250.000 - € 500.000

Burgerlijke Bouwkunde (Civil Engineering)


Hier wordt met burgerlijke bouwkunde de studie bedoeld van alle constructies voor openbaar en privé-gebruik.

Aantal projecten in cluster: 3

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

(toegepaste) Materiaalkunde (Materials Engineering)


Dit is de studie van de toepassingen van de fysische eigenschappen van bepaalde materialen in de technologie.

aantal projecten:

5-10

geografisch:

China

geschat researchbudget:

250.000 - € 500.000

belangrijkste teams:

Technologie (Technology)

Biotechnologie (Biotechnology)


Deze niche bevat uitsluitend onderzoek naar toepassingen in de biologie en onderscheidt zich aldus van ‘genetische manipulatie’ zoals hoger beschreven.

Aantal projecten in cluster: 2

Geschat researchbudget: > € 2,7M

Bouwtechniek (Construction Technology)


Constructie van gebouwen (Building Construction) : Studie van architectuur en constructie van gebouwen voor privé en openbaar gebruik.

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: € 250.000 - € 500.000

Ontmijningstechnologie (Demining Technology)


De ontwikkeling van post-conflictgebieden wordt vaak afgeremd door met mijnen bezaaide landbouw- en woongebieden. Deze niche bevat alle projecten rond technologie voor mijndetectie en ontmijning.

aantal projecten:

5-10

geografisch:

Ontwikkelingslanden algemeen

geschat researchbudget:

250.000 - € 500.000

belangrijkste teams:


Energietechnologie (Energy Technology)


CO2: Studie van technologische bijdrages aan de reductie van CO2 als broeikasgas.

Aantal projecten in cluster: 1Hernieuwbare Energie (Renewable Energies): Hernieuwbare energie is een must in ontwikkelingslanden die al te vaak van de producenten van traditionele energie afhankelijk zijn. Technologie die specifiek met zonnecellen te maken heeft, wordt in de hieronder beschreven niche opgenomen.

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Zonnecellen (Solar Cells):

Aantal projecten in cluster: 2

Geschat researchbudget: € 500.000 - € 1.000.000

Voedseltechnologie (Food Technology)


Volgende niches worden onderscheiden: fermentatie (fermentations), voedselbewaring (food preservation), voedselopslag (food storage).

aantal projecten:

11-15

geografisch:

Ontwikkelingslanden algemeen

geschat researchbudget:

1M - € 5M

belangrijkste teams:

Fermentatie (Fermentations):

Aantal projecten in cluster: 3 (van de 12 projecten in ‘voedseltechnologie’)

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Voedselbewaring (Food Preservation):

Aantal projecten in cluster: 3 (van de 12 projecten in ‘voedseltechnologie’)

Geschat researchbudget: € 500.000 - € 1.000.000

Voedselopslag (Food Storage):

Aantal projecten in cluster: 4 (van de 12 projecten in ‘voedseltechnologie’)

Geschat researchbudget: € 250.000 - € 500.000

Brandstoftechnologie (Fuels Technology)


Ontbrandingscontrolesystemen (Combustion Control Systems):

Aantal projecten in cluster: 2

Geschat researchbudget: < € 100.000

Industriële Technologie (Industrial Technology)


Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: € 250.000 - € 500.000


Materiaaltechnologie (Materials Technology)


In tegenstelling tot de materiaalkunde (materials engineering), bevat deze niche projecten rond de toepassing van bepaalde technologieën op materialen, en niet zozeer het gebruik van deze materialen zelf.

Aantal projecten in cluster: 2

Geschat researchbudget: € 250.000 - € 500.000

Medische Technologie (Medical Technology)


Technologie met toepassingen in de geneeskunde. Om overlappingen met de ‘Life Sciences’ te vermijden werden hierin enkel onderzoeksprojecten opgenomen waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van een bepaalde technologie. De toepassingen ervan werden binnen de ‘Life Sciences’ ondergebracht.

Aantal projecten in cluster: 3

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Nucleaire Technologie (Nuclear Technology)


Deze niche bevat slechts één project rond de beveiliging van kernreactoren.

Aantal projecten in cluster: 1


Fysische Instrumentaria (Physical Instruments)


Deze niche bevat slechts één project rond microscopische technologie bij ferromagnetisch onderzoek.

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: < € 100.000

Teledetectie (Remote Sensing)


Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: < € 100.000


Ruimtetechnologie (Space Technology)


Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: < € 100.000


Communicatietechnologie (Communication Technology)


Netwerktechnologie – Draadloze Netwerken (Network Technology – Wireless Systems): Vooral in ontwikkelingslanden is communicatie zonder tussenkomst van draadnetwerken een efficiënt alternatief.

aantal projecten:

5-10

geografisch:

Niet gespecifieerd

geschat researchbudget:

250.000 - € 500.000

belangrijkste teams:

  • KUL, Departement Elektrotechniek (E.S.A.T.)


Telecommunicatietechnologie (Telecommunication Technology)


Breedbandtechnologie:

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Vervoerstechniek (Transport Technology)


Niche met alle technologisch onderzoek, toegepast in transport. De subniches zijn spoorwegen (railway) en autowegen (road).

Spoorwegen (Railway):

Aantal projecten in cluster: 1Autowegen (Road):

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27


Dovnload 0.74 Mb.