Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderzoeksopdracht Vlaams wetenschappelijk onderzoek

Dovnload 0.74 Mb.

Onderzoeksopdracht Vlaams wetenschappelijk onderzoekPagina19/27
Datum04.04.2017
Grootte0.74 Mb.

Dovnload 0.74 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27

D. Menswetenschappen (Humanities)

Kunst


Er van uitgaande dat de artistieke productie van een maatschappij een sterke identiteitsfactor is, heeft onderzoek naar deze artistieke productie de meerwaarde dat dit bijdraagt tot het identiteitsgevoel van een bepaalde samenleving.

aantal projecten:

<5

geschat researchbudget:

€ 250.000 - € 500.000


Textielkunst


Die artistieke productie kan textiel inhouden. Binnen deze niche is er één onderzoek dat als geografische focus een aantal ontwikkelingslanden heeft.

Geschiedenis


aantal projecten:

>50

geschat researchbudget:

€ 10M - € 20M


De Oudheid / Archeologie


Bovenstaande niches worden tezamen besproken, hoewel ze zich duidelijk onderscheiden door het feit dat Geschiedenis van de Oudheid zich toelegt op de geschreven bronnen (en dus enkel periodes kan bestuderen waarin reeds het schrift voorkwam) en archeologie materiële overblijfselen bestudeert. Het omschrijven van deze niches als ontwikkelingsrelevant is echter om dezelfde redenen problematisch. Het is moeilijk om een direct verband te leggen tussen de kennis over een bepaalde samenleving uit de oudheid of de prehistorie en de ontwikkelingsproblematiek. De onderzoeken binnen deze niche selecteerden we enkel omwille van hun geografische focus. Samenlevingen uit de oudheid of prehistorie worden bestudeerd in gebieden die nu als ontwikkelingslanden beschouwd worden.

Assyriologie

Rekening houdend met bovenstaande bedenkingen is deze niche belangrijk omwille van haar geografische focus.Vergelijkende archeologie

Binnen deze niche zit één onderzoek dat gericht is op het oude Afrika, Istanbul (Byzantium) en Egypte.Egyptologie

Deze subdiscipline binnen de Archeologie richt zich zoals de naam laat vermoeden op het oude Egyptische Rijk. Deze niche omvat een groot aantal onderzoeken die omwille van hun geografische focus geselecteerd zijn.


Kerkgeschiedenis


Geschiedenis van de Kristelijke kerk

Het gaat hier om onderzoek dat zich specifiek richt op ontwikkelingslanden.


Geschiedenis van de godsdiensten


Religie en haar instellingen spelen een belangrijke rol in vele samenlevingen. Ze kunnen een stabiliserend effect hebben, maar kunnen integendeel ook een factor van instabiliteit zijn. Studie naar de geschiedenis van deze vorm van maatschappelijke structuren in ontwikkelingslanden kan derhalve een zicht geven op de rol van die instituten in de samenleving. Enerzijds kan een zicht op (de)stabiliserende effecten van die instituten een bijdrage zijn bij conflictpreventie en conflictmanagment. Anderzijds kan dit bijdragen aan een algemeen (holistisch) beeld over een bepaalde maatschappij, wat ontwikkelingsprojecten een grotere kans op slagen geeft. Specifiek wordt binnen een aantal onderzoeken de geschiedenis van de Christelijke Kerk in een aantal ontwikkelingslanden onder de loep genomen. De bedenkingen die we bij de niches Geschiedenis van de Oudheid en Archeologie maakten, gelden tevens hier.

Middeleeuwse Geschiedenis


Opnieuw is het moeilijk om de link te zien tussen kennis over Middeleeuwse samenlevingen en ontwikkelingssamenwerking vandaag de dag. Deze niche is echter tot stand gekomen doordat een aantal onderzoeken als geografische focus hedendaagse ontwikkelingslanden hebben.

Nieuwste Geschiedenis (Modern History)


Zo vertrekt deze niche ook vanuit een historisch perspectief maar dit onderzoek kan voor een groot stuk bijdragen aan kennis over de historische oorzaken van bepaalde fenomenen en situaties in ontwikkelingslanden vandaag de dag. Dit kan specifiek over gebeurtenissen binnen ontwikkelingslanden, maar ook kan het ons een beeld geven van wat er op wereldvlak (in grote mate) bepalend is geweest voor de situatie waarin vele ontwikkelingslanden zich nu bevinden.

Koloniale geschiedenis

Binnen de geschiedenis van de laatste 500 jaar is de belangrijkste en meest bepalende gebeurtenis voor ontwikkelingslanden ongetwijfeld de Kolonisering geweest. Hoewel het onmogelijk is te spreken van één bepaalde vorm van kolonisatie (neem maar het grote verschil tussen de kolonisatie in Latijns-Amerika en Afrika) wordt hier gewezen op het proces van expansie vanuit West-Europa en het tegelijkertijd onderdrukken en economisch en cultureel uitbuiten van wat nu ‘ontwikkelingslanden’ zijn. Zo geeft dit onderzoek een duidelijk beeld van de gebeurtenissen en de ‘mentaliteit’ tijdens de koloniale periode, maar leert het ons ook wat na de onafhankelijkheid in vele landen tijdens de zogenaamde postkoloniale periode de bepalende gebeurtenissen waren voor het lot van vele van die landen vandaag.


Informatiewetenschappen

Bibliotheekwetenschappen


Academisch en wetenschappelijk onderzoek is van zeer groot belang voor ontwikkelingslanden. Ter bevordering van het academisch onderzoek moet er een goede verspreiding van wetenschappelijke informatie mogelijk zijn. Bibliotheekwetenschappen onderzoeken hoe in ontwikkelinglanden gewerkt kan worden niet alleen om onmisbare westerse publicaties in handen te krijgen maar ook om de ‘lokale’ publicaties het best te verspreiden en te ontsluiten. Onderzoek binnen deze niche houdt rekening met de voor- en nadelen van de nieuwe communicatie technologieën en het Internet.

Taalwetenschap


aantal projecten:

16-20

geschat researchbudget:

€ 250.000 - € 500.000


Moderne Talen


Taal en Samenleving zijn zeer nauw met mekaar verbonden. Kennis over een taal leert ons veel over de samenleving waarin die taal wordt gebruikt. Binnen ontwikkelingsonderzoek draagt die bij tot de algemene kennis over een samenleving die onvermijdelijk is voor de implementatie en goede werking van ontwikkelingsprojecten. Ook hier is vaak vanuit een etnografische focus een niche tot stand gekomen.

Naast Afrikaanse talen wordt ook Arabisch (Hamo-Semitisch) en Chinees bestudeerd.


Linguïstiek


Toegepaste Linguïstiek

Onderzoek binnen linguïstiek is voornamelijk interessant voor ontwikkelingssamenwerking als het gericht is op interculturele en internationale communicatie. Vooral binnen het debat over conflictpreventie en conflictmanagment speelt interculturele communicatie een belangrijke rol en kennis hierover kan zeer relevant zijn.


Literatuur


aantal projecten:

11-15

geschat researchbudget:

€ 500.000 - € 1.000.000

Net zoals we uit de artistieke productie veel kunnen leren over de ‘identiteit’ van een samenleving, is dit bij literaire productie ook het geval. Vaak kan literatuur uit de koloniale en postkoloniale periode in dit geval zeer relevant zijn. De niches zijn dan ook voornamelijk tot stand gekomen vanuit de plaats en periode van de literatuur: Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse literatuur.

Religieuze wetenschappen


aantal projecten:

5-10

geschat researchbudget:

€ 100.000 - € 250.000

Religie speelt tegenwoordig een zeer belangrijke rol op het politieke vlak. Meer en meer komt religieuze identiteit bij (in wezen) politieke conflicten op de voorgrond te staan. Hoewel religie en het met elkaar in contact komen van verschillende religies niet onvermijdelijk tot conflict moet leiden (net zo min als het in contact komen van verschillende beschavingen tot een botsing tussen beschavingen moet leiden) is dit onderzoek in grote mate belangrijk bij conflictpreventie en management. Onder meer om een zicht te krijgen waarom vaak zeer politieke conflicten een religieuze dimensie krijgen of omgekeerd hoe religieuze conflicten tot een politiek probleem kunnen leiden. Deze laatste vorm van onderzoek zou ook onder Politieke wetenschappen geplaatst kunnen worden. De steekproef bevatte onderzoeksprojecten in de niches Vergelijkende godsdienstwetenschappen, Theologie en Pastorale studies. Binnen deze laatste niche is één onderzoek geselecteerd dat zich specifiek met de hierboven geschetste problematiek bezig houdt, het nagaan van de mogelijkheden van een interreligieuze dialoog tussen de drie boekgodsdiensten.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27

  • De Oudheid / Archeologie
  • Kerkgeschiedenis Geschiedenis van de Kristelijke kerk
  • Middeleeuwse Geschiedenis
  • Nieuwste Geschiedenis (Modern History)
  • Bibliotheekwetenschappen
  • Religieuze wetenschappen

  • Dovnload 0.74 Mb.